Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Koncepcje zarządzania w projektowaniu sprawnego i elastycznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa = The Concepts Focused on Efficient of Time Management and Improvement of Flexibility in the Enterprise's Value Chain
Źródło:
Organizacja projektowa i zarządzanie innowacjami w organizacji / red. Marcin Lis - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2019, s. 85-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii WSB)
ISBN:
978-83-65621-64-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348622
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej = Managing Environmental Protection Processes on a Macro-economic Scale
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 860 (2011) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227462
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 107-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260590
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Program Natura 2000
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 335-351
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218894
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Program Natura 2000
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 185-205 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
The Role of the Banking Sector in Financing Pro-Environmental Investments in Global Economic Crisis
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 339-347. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165737812
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
National Environmental Policy in the Process of System Transformation and Integration with the European Union
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009) , s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2161899422
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 71-78
Sygnatura:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220642
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Essence and Importance of Environmental Management in the Operation of Modern Industrial Enterprises
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 187-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162097778
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych = International Environmental Management Programmes and Systems in Industrial Enterprises
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 189)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-454-6
Nr:
50357
monografia
11

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością stosowane w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 490-498 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797941
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej = The Disposal Waste Management in Poland and European Union
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 119-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161877215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2009) , s. 57-65. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165807351
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Podstawy prawne zarządzania gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 79-88
Sygnatura:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Globalisation and Environmental Management in the Policies of Industrial Enterprises
Źródło:
Emergo. - vol. 13, nr 1 (44) (2008) , s. 49-61 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2161819482
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Integrated Management of the ISO 9000, ISO 14000 and PN-N 18001 Systems of Standards at a Selected Enterprise
Źródło:
Current Issues of Sustainable Development - Transformation, Education and Business / red. Joost Platje, Janusz Słodczyk, David Ramsey - Opole: Opole University, cop. 2008, s. 203-209 - Bibliogr.
Seria:
(Economic and Environmental Studies ; no. 11)
Tryb dostępu:
Nr:
2166034831
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Modelowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o założenia koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2008) , s. 38-52. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809276
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategiach rozwoju regionu małopolskiego w kontekście unijnej polityki regionalnej = Small and Medium Enterprises in the Development Strategies in Małopolska Region within the Regional Politics Context
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008) , s. 449-457. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich
Nr:
2166047563
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Polityka ekologiczna państw w procesie integracji z Unią Europejską
Źródło:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 6-18
Sygnatura:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164887511
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi = Instruments of Environmental Policy used in the Process of Business Organization Management
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 606-615. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50988
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy kryzysu surowcowego
Źródło:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 112-118
Sygnatura:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164891085
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rozwój zarządzania środowiskowego
Źródło:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 170-178
Sygnatura:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164904863
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Regional Conditions of Development of the Sector of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 479-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622296
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP = Quality Management in Enterprises on the Basis of ISO 9000 Standards and the HACCP Food Safety System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 771 (2008) , s. 135-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50740
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Program "Odpowiedzialność i Troska" jako istotne narzędzie wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 197-207 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165996580
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy globalnego kryzysu surowcowego
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 619-626. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982938
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Międzynarodowe rozwiązania programowe z zakresu zarządzania środowiskowego stosowane w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw / red. Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 207-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-368-3
Nr:
2165976219
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu norm ISO 9000 oraz HACCP w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 2 / red. Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 273-283 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-214-6
Nr:
2165983428
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 oraz EMAS
Źródło:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, s. 24-43
Program badawczy:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Sygnatura:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2168326869
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Konferencja:
X międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-23
Tytuł:
Strategie zarządzania w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 282-288. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7476-156-2
Nr:
2168256846
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS = Implementation and Application of the Eco-management System and EMAS Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 732 (2007) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51002
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Koncepcja ekorozwoju w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w kontekście realizacji założeń projektu EMAS
Źródło:
Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju / red. Andrzej Graczyk - Białystok; Wrocław: Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2007, s. 295-303. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924351-4-3
Nr:
2165728970
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Determinanty rozwoju gospodarki przestrzennej w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2007) , s. 60-78. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165810532
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Istota i rozwój kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach gospodarczych
Źródło:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 9-14. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165977369
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Globalne i integracyjne aspekty koncepcji ekorozwoju = Global and Integration Aspects of the Sustainable Development Philosophy
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 65-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166094577
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zarządzanie środowiskowe jako przedmiot doskonalenia w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem = Environmental Management as an Object of Improvement within Corporate Strategic Management Process
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 439-451. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218930
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja "Rozwój Euroregionu Beskidy IV - Samorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju", Żylina, Słowacja, od 2006-06-14 do 2006-06-14
Tytuł:
Koncepcja ekorozwoju w założeniach polityki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionów
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 / red. Stanislav Štofko - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006, s. 295-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-6-2
Nr:
2165797292
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Proces umiędzynaradawiania ochrony środowiska a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez jakość
Źródło:
Strategia lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz - Warszawa: CeDeWu, 2006, s. 167-175. - Opracowanie przygotowane na konferencję naukową pt. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, która miała miejsce w dniach 24-27 września 2005 r. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60089-26-2
Nr:
2166072342
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Tytuł:
Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 a projekt Unii Europejskiej EMAS
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2006) , s. 56-68. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165816441
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw w aspekcie realizacji założeń koncepcji TQM = Factors Conditioning the Growth of Enterprises from the Viewpoint of TQM Philosophy Implementation
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 101-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165907400
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Environmentally Oriented Operation of an Enterprise with Progresive Internationalization of the Economy
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 141-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165735109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
The Philosophy of Sustainable Development in the Strategy of a Local Business Company
Źródło:
Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends / red. Joost Platje, Janusz Słodczyk, Walter Leal Filho - Opole: Opole University, cop. 2006, s. 357-367 - Bibliogr.
Seria:
(Economic and Environmental Studies ; no. 8)
Tryb dostępu:
Nr:
2165980038
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Rola zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem a ochrona środowiska = Role of integrated management of company and environmental protection
Źródło:
Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006 / red. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 159-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88771-82-8
Nr:
2165735101
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Efekty zastosowania międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego = Evaluation of the International Environmental Management System Being Used in Chemical Enterprise
Źródło:
Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary Factors of Company Development / red. Adam Peszko - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 167-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-035-5
Nr:
2166055930
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Zastosowanie programu czystej produkcji w przedsiębiorstwie branży energetycznej
Źródło:
Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu / red. Andrzej Wasiak, Grzegorz Dobrzański - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 115-123
ISBN:
83-88229-86-9
Nr:
2166091888
rozdział w monografii
46

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Białystok, Polska, od 2005-01-17 do 2005-01-18
Tytuł:
Zastosowanie programu czystszej produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005 - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 320-327. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166066449
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Autor:
Janusz Dańko , Urszula Wąsikiewicz-Rusnak
Tytuł:
Źródła i kierunki finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce = The Sources and Use of Pro-ecological Financial Investment in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 87-93. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166090543
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-298-7
Nr:
2167926706
skrypt
49

Tytuł:
Rola Ekofunduszu w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce = The Role of Eco-fund in Financing Environmental Protection Projects in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 239-244. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166091309
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Fuzje i przejęcia jako istotny czynnik kształtowania globalnej przewagi konkurencyjnej = Mergers and Acquisitions as an Important Factor of the Global Competitive Superiority's Formation
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 128-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166028996
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Zintegrowany system zarządzania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 248-257 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-64-7
Nr:
2166054694
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 48-64
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306401
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie zastosowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 206-213. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166053200
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych = Changes and Transformation of the Level of Energy Requirements of Gross National Product in Poland in Times of Socio-Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53260
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie / red. Stanislav Štofko - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005, s. 193-203. - Summ.
ISBN:
80-7100-442-2
Nr:
2166173738
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach
Źródło:
Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki / red. Jerzy Bieliński - Warszawa: CeDeWu, 2005, s. 233-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-87885-91-6
Nr:
2166034769
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r. / red. Stanislav Štofko - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 193-203. - Summ.
ISBN:
83-922148-1-1
Nr:
2166065627
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Tytuł:
Program Czystszej Produkcji oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14000 w doświadczeniach polskiego przedsiębiorstwa
Źródło:
Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie / red. Stanisław Czaja - Wrocław: I-Bis, 2005, s. 461-470. - Materiał z konferencji naukowej, Nowa Ruda, 2005 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 33)
ISBN:
83-85773-79-7
Nr:
2166067187
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Analiza otoczenia podstawą formułowania globalnej strategii przedsiębiorstwa = Analysis of Environment as a Foundation of Global Strategy of Company
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165984413
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Instrumenty stymulujące efektywność proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem = Instruments for Stimulate Effectivity of Pro-ecological Business Management
Źródło:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004) , s. 463-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166085033
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Ocena postępów w zakresie zmniejszenia presji środowiskowej ze strony przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 20-37
Sygnatura:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Podstawy koncepcji ekorozwoju
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2004) , s. 75-84. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048198
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zastosowanie międzynarodowych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Środowisko i Rozwój. - nr 8 (2/2003) (2004) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166084146
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako element lokalnej i regionalnej polityki na rzecz ekorozwoju = Increased Usage of Renewable Energy Sources as Part of Local and Regional Sustainable Development Policy
Źródło:
Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego / red. Stefan Kozłowski - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004, s. 421-428. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-38-8
Nr:
2165978380
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Polityczne i finansowe uwarunkowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. 1 / red. Teresa Łaguna - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004, s. 148-156 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-45-0
Nr:
2165979754
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Koncepcja ekorozwoju w polityce przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji
Źródło:
Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji / red. Adam Budnikowski, Maciej Cygler - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 363-373. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-091-2
Nr:
2166076374
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Finansowanie i kierunki działań w ochronie środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską
Źródło:
Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską / red. Stanisław Czaja - Wrocław: I-Bis, 2004, s. 399-406. - Materiał z konf. Lądek Zdrój, 2004 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 31)
ISBN:
83-85773-68-1
Tryb dostępu:
Nr:
2166084524
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Ekorozwój w strategii gospodarowania : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
82 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-197-2
Nr:
2166076409
podręcznik
69

Tytuł:
Tendencje i uwarunkowania towarzyszące powstawaniu globalnych aliansów strategicznych = Trends and Conditions Accompanying the Global Strategic Alliances Being Created
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 77-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166035734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Zmiany w zakresie funkcjonowania i wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego = The Changes of the Performance and Implementation of Balanced Development Concept
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 862-868 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227160
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
System zarządzania środowiskowego ISO 14000
Źródło:
Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 2, Wdrażanie / red. Franciszek Piontek - Białystok: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2001, s. 97-102
ISBN:
83-88771-08-6
Nr:
2166372440
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Polityka inwestycyjna w energetyce jako instrument realizacji celów polityki energetycznej = Investment Policy in Power Industry as an Instrument of Power Policy Goals Accomplishment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 523 (1999) , s. 57-64. - Summ.
Nr:
2166197720
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
raport/sprawozdanie
74

Tytuł:
Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/734
Nr:
2168283747
doktorat
75

Tytuł:
Tworzenie nowej polityki energetycznej
Źródło:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 92-98
Sygnatura:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265354
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zmiany w zakresie poziomu i struktury wykorzystania podstawowych nośników energii w Polsce = Changes in the Level and Structure of Basic Energy Carriers Utilization in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 83-88. - Summ.
Nr:
2168245374
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako element działalności na rzecz poprawy stanu środowiska = Use of Renewable Sources of Energy as Part of Efforts Contributing to Improvement of Natural Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 97-101. - Summ.
Nr:
2168245226
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Zasady kształtowania polityki energetycznej przy zachowaniu priorytetów polityki ekologicznej
Źródło:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 111-138
Sygnatura:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257284
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Tytuł:
Instrumenty ekonomiczne polityki energetycznej
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 103-109
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166218453
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Bariera ekologiczna wzrostu gospodarczego jako rezultat korzystania z surowców energetycznych
Źródło:
Polityka ekologiczna w Europie Środkowej i Wschodniej : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 93-98 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 17)
ISBN:
83-86286-55-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168277381
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Tytuł:
Ekologiczne konsekwencje rozwoju gospodarki energetycznej = Ecological Consequences of the Development of Energy Management Sector
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7) (1995) , s. 63-69. - Summ.
Nr:
2168247824
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Ekologiczna bariera rozwoju gospodarczego i społecznego jako efekt oddziaływania energetyki na środowisko naturalne w Polsce
Źródło:
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko przyrodnicze : referaty i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej we Wrocławiu 23 września 1994 roku / red. Stanisław Czaja - Wrocław: TiR, 1994, s. 248-254
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 16)
Nr:
2168277495
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Tytuł:
Ocena systemu cen nośników energii
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 103-117
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258714
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Konsekwencje ekologiczne rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce
Źródło:
Ekopartner. - nr 4(18) (1993) , s. 22-24
Nr:
2168337977
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Stan energetyki w Polsce i jego konsekwencje ekologiczne
Źródło:
Rozwój zużycia energii i jego wpływ na środowisko naturalne / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 4-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-249/Magazyn
Nr:
2168252650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1, s. 17
Nr:
2168287181
varia
87

Tytuł:
Changes in the Polish Energy Policy to Decrease Environmental Pollution
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 101-111 - Bibliogr.
Nr:
2166081642
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Przeobrażenia funkcji socjalnej przedsiębiorstwa państwowego w warunkach reformy gospodarczej = Transformation of the Social Function of a State-Owned Enterprise under the Conditions of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 139-155. - Rez., summ.
Nr:
2168245946
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Skutki budowy kopalń w rejonie Zawiercia
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (1991) , s. 6-8
Nr:
2168287179
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
"Nasza wspólna przyszłość..."
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (1990) , s. 7-9. - Streszcz.
Nr:
2168283533
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej)
Źródło:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 3-41
Nr:
2168278439
varia
92

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 112-115
Nr:
2168255726
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Tytuł:
Ocena skutków i korzyści płynących z tytułu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego - ISO 14000 w kontekście realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 31 cm
Program badawczy:
2/KPPiE/1/2002/GI
Nr:
2168362340
naukowo-badawcze
1
Koncepcje zarządzania w projektowaniu sprawnego i elastycznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa = The Concepts Focused on Efficient of Time Management and Improvement of Flexibility in the Enterprise's Value Chain / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Urszula Wąsikiewicz-Rusnak // W: Organizacja projektowa i zarządzanie innowacjami w organizacji / red. Marcin Lis . - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2019. - (Prace Naukowe Akademii WSB). - S. 85-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-64-1
2
Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej = Managing Environmental Protection Processes on a Macro-economic Scale / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011), s. 125-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198389. - ISSN 1898-6447
3
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 107-117. - Bibliogr.
4
Program Natura 2000 / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 335-351. - ISBN 978-83-7252-528-4
5
Program Natura 2000 / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 185-205. - Bibliogr.
6
The Role of the Banking Sector in Financing Pro-Environmental Investments in Global Economic Crisis / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010. - S. 339-347. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-9-0
7
National Environmental Policy in the Process of System Transformation and Integration with the European Union / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009), s. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
8
Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA. - (2009), s. 71-78
9
Essence and Importance of Environmental Management in the Operation of Modern Industrial Enterprises / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 187-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
10
Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych = International Environmental Management Programmes and Systems in Industrial Enterprises / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 189). - ISBN 978-83-7252-454-6
11
Systemy zarządzania jakością stosowane w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 490-498. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
12
Zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej = The Disposal Waste Management in Poland and European Union / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 119-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
13
Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009), s. 57-65. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
14
Podstawy prawne zarządzania gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA. - (2009), s. 79-88
15
Globalisation and Environmental Management in the Policies of Industrial Enterprises / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008), s. 49-61. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
16
Integrated Management of the ISO 9000, ISO 14000 and PN-N 18001 Systems of Standards at a Selected Enterprise / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Current Issues of Sustainable Development - Transformation, Education and Business / ed. Joost Platje, Janusz Słodczyk, David Ramsey. - Opole: Opole University, cop. 2008. - (Economic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597 ; no. 11). - S. 203-209. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/4166/3557
17
Modelowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o założenia koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008), s. 38-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
18
Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategiach rozwoju regionu małopolskiego w kontekście unijnej polityki regionalnej = Small and Medium Enterprises in the Development Strategies in Małopolska Region within the Regional Politics Context / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008), s. 449-457. - Summ.. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. - ISSN 1899-2382
19
Polityka ekologiczna państw w procesie integracji z Unią Europejską / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA. - (2008), s. 6-18
20
Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi = Instruments of Environmental Policy used in the Process of Business Organization Management / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 606-615. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
21
Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy kryzysu surowcowego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA. - (2008), s. 112-118
22
Rozwój zarządzania środowiskowego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA. - (2008), s. 170-178
23
Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Regional Conditions of Development of the Sector of Small and Medium Enterprises in Poland / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 479-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
24
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP = Quality Management in Enterprises on the Basis of ISO 9000 Standards and the HACCP Food Safety System / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 771 (2008), s. 135-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161370752. - ISSN 1898-6447
25
Program "Odpowiedzialność i Troska" jako istotne narzędzie wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 197-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
26
Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy globalnego kryzysu surowcowego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 619-626. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
27
Międzynarodowe rozwiązania programowe z zakresu zarządzania środowiskowego stosowane w organizacjach opartych na wiedzy / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw / red. nauk. Piotr Wachowiak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 207-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-368-3
28
Funkcjonowanie systemu norm ISO 9000 oraz HACCP w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 2 / red. Stefan Lachiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 273-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-214-6
29
Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 oraz EMAS / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. - (2007), s. 24-43
30
Strategie zarządzania w organizacjach opartych na wiedzy / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 282-288. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7476-156-2
31
Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS = Implementation and Application of the Eco-management System and EMAS Audit / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007), s. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127975010. - ISSN 0208-7944
32
Koncepcja ekorozwoju w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w kontekście realizacji założeń projektu EMAS / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Andrzej Graczyk. - Białystok; Wrocław: Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2007. - S. 295-303. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924351-4-3
33
Determinanty rozwoju gospodarki przestrzennej w Polsce / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2007), s. 60-78. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
34
Istota i rozwój kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach gospodarczych / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 9-14. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
35
Globalne i integracyjne aspekty koncepcji ekorozwoju = Global and Integration Aspects of the Sustainable Development Philosophy / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 65-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
36
Zarządzanie środowiskowe jako przedmiot doskonalenia w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem = Environmental Management as an Object of Improvement within Corporate Strategic Management Process / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 439-451. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
37
Koncepcja ekorozwoju w założeniach polityki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionów / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 / [red. Stanislav Štofko]. - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - S. 295-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-6-2
38
Proces umiędzynaradawiania ochrony środowiska a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez jakość / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Strategia lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. - Warszawa: CeDeWu, 2006. - S. 167-175. - Opracowanie przygotowane na konferencję naukową pt. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, która miała miejsce w dniach 24-27 września 2005 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60089-26-2
39
Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 a projekt Unii Europejskiej EMAS / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2006), s. 56-68. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
40
Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw w aspekcie realizacji założeń koncepcji TQM = Factors Conditioning the Growth of Enterprises from the Viewpoint of TQM Philosophy Implementation / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 101-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
41
Environmentally Oriented Operation of an Enterprise with Progresive Internationalization of the Economy / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - S. 141-151. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-95-1
42
The Philosophy of Sustainable Development in the Strategy of a Local Business Company / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends / ed. Joost Platje, Janusz Słodczyk, Walter Leal Filho. - Opole: Opole University, cop. 2006. - (Economic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597 ; no. 8). - S. 357-367. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/3048/2489
43
Rola zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem a ochrona środowiska = Role of integrated management of company and environmental protection / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006 / red. nauk. Tadeusz Pindór. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. - S. 159-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88771-82-8
44
Efekty zastosowania międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego = Evaluation of the International Environmental Management System Being Used in Chemical Enterprise / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary Factors of Company Development / red. nauk. Adam Peszko. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 167-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-035-5
45
Zastosowanie programu czystej produkcji w przedsiębiorstwie branży energetycznej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu / red. nauk. Andrzej Wasiak, Grzegorz Dobrzański. - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005. - S. 115-123. - ISBN 83-88229-86-9
46
Zastosowanie programu czystszej produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005. - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005. - S. 320-327. - Streszcz. - Bibliogr.
47
Źródła i kierunki finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce = The Sources and Use of Pro-ecological Financial Investment in Poland / Janusz Dańko, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 87-93. - Summ. - ISBN 83-7252-256-1
48
Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-298-7
49
Rola Ekofunduszu w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce = The Role of Eco-fund in Financing Environmental Protection Projects in Poland / Ksymena ROSIEK, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 239-244. - Summ. - ISBN 83-7252-256-1
50
Fuzje i przejęcia jako istotny czynnik kształtowania globalnej przewagi konkurencyjnej = Mergers and Acquisitions as an Important Factor of the Global Competitive Superiority's Formation / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 128-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
51
Zintegrowany system zarządzania w przedsiębiorstwie / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005. - S. 248-257. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-64-7
52
Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska / Józefa FAMIELEC, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Justyna DYDUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 48-64. - ISBN 83-7252-280-4
53
Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie zastosowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000 / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 206-213. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
54
Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych = Changes and Transformation of the Level of Energy Requirements of Gross National Product in Poland in Times of Socio-Economic Reform / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 668 (2005), s. 25-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107528031. - ISSN 0208-7944
55
Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie / [red. Stanislav Štofko]. - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005. - S. 193-203. - Summ. - ISBN 80-7100-442-2
56
Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach / Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki / red. Jerzy Bieliński. - Warszawa: CeDeWu, 2005. - S. 233-244. - Bibliogr. - ISBN 83-87885-91-6
57
Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r. / red. Stanislav Štofko. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 193-203. - Summ. - ISBN 83-922148-1-1
58
Program Czystszej Produkcji oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14000 w doświadczeniach polskiego przedsiębiorstwa / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie / red. nauk. Stanisław Czaja. - Wrocław: I-Bis, 2005. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 33). - S. 461-470. - Materiał z konferencji naukowej, Nowa Ruda, 2005. - Bibliogr. - ISBN 83-85773-79-7
59
Analiza otoczenia podstawą formułowania globalnej strategii przedsiębiorstwa = Analysis of Environment as a Foundation of Global Strategy of Company / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 345-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
60
Instrumenty stymulujące efektywność proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem = Instruments for Stimulate Effectivity of Pro-ecological Business Management / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004), s. 463-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
61
Ocena postępów w zakresie zmniejszenia presji środowiskowej ze strony przedsiębiorstw przemysłowych / Justyna DYDUCH, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. - (2004), s. 20-37
62
Podstawy koncepcji ekorozwoju / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 75-84. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
63
Zastosowanie międzynarodowych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Środowisko i Rozwój. - nr 8 (2/2003) (2004), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-7186
64
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako element lokalnej i regionalnej polityki na rzecz ekorozwoju = Increased Usage of Renewable Energy Sources as Part of Local and Regional Sustainable Development Policy / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego / red. Stefan Kozłowski. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004. - S. 421-428. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-38-8
65
Polityczne i finansowe uwarunkowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. 1 / red. Teresa Łaguna. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004. - S. 148-156. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-45-0
66
Koncepcja ekorozwoju w polityce przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji / red. nauk. Adam Budnikowski, Maciej Cygler. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 363-373. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-091-2
67
Finansowanie i kierunki działań w ochronie środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską / red. nauk. Stanisław Czaja. - Wrocław: I-Bis, 2004. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 31). - S. 399-406. - Materiał z konf. Lądek Zdrój, 2004. - Bibliogr. - ISBN 83-85773-68-1
68
Ekorozwój w strategii gospodarowania : pomocnicze materiały dydaktyczne / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 82 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-197-2
69
Tendencje i uwarunkowania towarzyszące powstawaniu globalnych aliansów strategicznych = Trends and Conditions Accompanying the Global Strategic Alliances Being Created / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Ksymena ROSIEK // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 77-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-2-2
70
Zmiany w zakresie funkcjonowania i wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego = The Changes of the Performance and Implementation of Balanced Development Concept / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 862-868. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
71
System zarządzania środowiskowego ISO 14000 / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 2, Wdrażanie / red. Franciszek Piontek. - Białystok: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2001. - S. 97-102. - ISBN 83-88771-08-6
72
Polityka inwestycyjna w energetyce jako instrument realizacji celów polityki energetycznej = Investment Policy in Power Industry as an Instrument of Power Policy Goals Accomplishment / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 523 (1999), s. 57-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
73
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy / Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Franciszek Piontek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 297 s. : il. ; 30 cm
74
Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 1998. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Tworzenie nowej polityki energetycznej / Kazimierz GÓRKA, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - (1998), s. 92-98
76
Zmiany w zakresie poziomu i struktury wykorzystania podstawowych nośników energii w Polsce = Changes in the Level and Structure of Basic Energy Carriers Utilization in Poland / Urszula WĄSIKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997), s. 83-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
77
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako element działalności na rzecz poprawy stanu środowiska = Use of Renewable Sources of Energy as Part of Efforts Contributing to Improvement of Natural Environment / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997), s. 97-101. - Summ. - ISSN 0208-7944
78
Zasady kształtowania polityki energetycznej przy zachowaniu priorytetów polityki ekologicznej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1997), s. 111-138
79
Instrumenty ekonomiczne polityki energetycznej / Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 18). - S. 103-109
80
Bariera ekologiczna wzrostu gospodarczego jako rezultat korzystania z surowców energetycznych / Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Polityka ekologiczna w Europie Środkowej i Wschodniej : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 17). - S. 93-98. - Bibliogr. - ISBN 83-86286-55-5
81
Ekologiczne konsekwencje rozwoju gospodarki energetycznej = Ecological Consequences of the Development of Energy Management Sector / Urszula WĄSIKIEWICZ // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7) (1995), s. 63-69. - Summ. - ISSN 0867-8898
82
Ekologiczna bariera rozwoju gospodarczego i społecznego jako efekt oddziaływania energetyki na środowisko naturalne w Polsce / Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko przyrodnicze : referaty i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej we Wrocławiu 23 września 1994 roku / red. Stanisław Czaja. - Wrocław: TiR, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 16). - S. 248-254
83
Ocena systemu cen nośników energii / Kazimierz GÓRKA, Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 103-117
84
Konsekwencje ekologiczne rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce / Urszula WĄSIKIEWICZ // Ekopartner. - nr 4(18) (1993), s. 22-24. - ISSN 1230-2961
85
Stan energetyki w Polsce i jego konsekwencje ekologiczne / U. WĄSIKIEWICZ // W: Rozwój zużycia energii i jego wpływ na środowisko naturalne / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1992), s. 4-26. - Bibliogr.
86
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych / Urszula WĄSIKIEWICZ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (1992), s. 17. - ISSN 0137-3668
87
Changes in the Polish Energy Policy to Decrease Environmental Pollution / Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 101-111. - Bibliogr.
88
Przeobrażenia funkcji socjalnej przedsiębiorstwa państwowego w warunkach reformy gospodarczej = Transformation of the Social Function of a State-Owned Enterprise under the Conditions of the Economic Reform / Urszula WĄSIKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 139-155. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
89
Skutki budowy kopalń w rejonie Zawiercia / Urszula WĄSIKIEWICZ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (1991), s. 6-8. - ISSN 0137-3668
90
"Nasza wspólna przyszłość..." / Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (1990), s. 7-9. - Streszcz. - ISSN 0137-3668
91
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej) / Ewa Belniak, Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 3-41
92
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego / Ewa Belniak, Urszula Wąsikiewicz // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 112-115. - ISSN 0079-578X
93
Ocena skutków i korzyści płynących z tytułu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego - ISO 14000 w kontekście realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Krzysztof JAKÓBIK, Robert Wąsikiewicz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 165 s. : il. ; 31 cm
1
Walas-Trębacz J., Wąsikiewicz-Rusnak U., (2019), Koncepcje zarządzania w projektowaniu sprawnego i elastycznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. [W:] Lis M. (red.), Organizacja projektowa i zarządzanie innowacjami w organizacji, Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, s. 85-105.
2
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2011), Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 860, s. 125-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198389
3
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2011), Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 107-117.
4
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2011), Program Natura 2000. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 335-351.
5
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2010), Program Natura 2000. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 185-205.
6
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2010), The Role of the Banking Sector in Financing Pro-Environmental Investments in Global Economic Crisis. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 339-347.
7
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), National Environmental Policy in the Process of System Transformation and Integration with the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 5, s. 119-134.
8
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską, s. 71-78.
9
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Essence and Importance of Environmental Management in the Operation of Modern Industrial Enterprises. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 187-195.
10
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 189), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 276 s.
11
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Systemy zarządzania jakością stosowane w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 490-498.
12
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-127.
13
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 57-65.
14
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2009), Podstawy prawne zarządzania gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską, s. 79-88.
15
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Globalisation and Environmental Management in the Policies of Industrial Enterprises, "Emergo", vol. 13, nr 1 (44), s. 49-61.
16
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Integrated Management of the ISO 9000, ISO 14000 and PN-N 18001 Systems of Standards at a Selected Enterprise. [W:] Platje J., Słodczyk J., Ramsey D. (red.), Current Issues of Sustainable Development - Transformation, Education and Business (Economic and Environmental Studies; no. 11), Opole : Opole University, s. 203-209.
17
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Modelowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o założenia koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 38-52.
18
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategiach rozwoju regionu małopolskiego w kontekście unijnej polityki regionalnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 8, s. 449-457.
19
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Polityka ekologiczna państw w procesie integracji z Unią Europejską. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, s. 6-18.
20
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 606-615.
21
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy kryzysu surowcowego. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, s. 112-118.
22
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Rozwój zarządzania środowiskowego. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, s. 170-178.
23
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 479-485.
24
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 771, s. 135-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370752
25
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Program "Odpowiedzialność i Troska" jako istotne narzędzie wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 197-207.
26
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy globalnego kryzysu surowcowego. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 619-626.
27
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2008), Międzynarodowe rozwiązania programowe z zakresu zarządzania środowiskowego stosowane w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Wachowiak P. (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 207-214.
28
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Funkcjonowanie systemu norm ISO 9000 oraz HACCP w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. [W:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 2, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 273-283.
29
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 oraz EMAS. [W:] Górka K., Famielec J., Gołąbek M. (kierownik tematu), Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, s. 24-43.
30
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Strategie zarządzania w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 282-288.
31
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 732, s. 141-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/127975010
32
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Koncepcja ekorozwoju w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w kontekście realizacji założeń projektu EMAS. [W:] Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Białystok : Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Wrocław: Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, s. 295-303.
33
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Determinanty rozwoju gospodarki przestrzennej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 60-78.
34
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Istota i rozwój kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach gospodarczych. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 9-14.
35
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2007), Globalne i integracyjne aspekty koncepcji ekorozwoju. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-74.
36
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Zarządzanie środowiskowe jako przedmiot doskonalenia w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 439-451.
37
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Koncepcja ekorozwoju w założeniach polityki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionów. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006, Bielsko-Biała ; Žilina : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 295-310.
38
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Proces umiędzynaradawiania ochrony środowiska a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez jakość. [W:] Pawłowicz L. (red.), Strategia lizbońska a zarządzanie wartością, Warszawa : CeDeWu, s. 167-175.
39
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 a projekt Unii Europejskiej EMAS, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 56-68.
40
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw w aspekcie realizacji założeń koncepcji TQM. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 101-110.
41
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Environmentally Oriented Operation of an Enterprise with Progresive Internationalization of the Economy. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Contemporary Aspects of Management and Restructuring, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", s. 141-151.
42
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), The Philosophy of Sustainable Development in the Strategy of a Local Business Company. [W:] Platje J., Słodczyk J., Filho (red.), Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends (Economic and Environmental Studies; no. 8), Opole : Opole University, s. 357-367.
43
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2006), Rola zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem a ochrona środowiska. [W:] Pindór T. (red.), Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 159-167.
44
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Efekty zastosowania międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego. [W:] Peszko A. (red.), Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 167-175.
45
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Zastosowanie programu czystej produkcji w przedsiębiorstwie branży energetycznej. [W:] Wasiak A., Dobrzański G. (red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, Białystok : Politechnika Białostocka, s. 115-123.
46
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Zastosowanie programu czystszej produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005, Białystok : Politechnika Białostocka, s. 320-327.
47
Dańko J., Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Źródła i kierunki finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. [W:] Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-93.
48
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
49
Rosiek K., Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Rola Ekofunduszu w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce. [W:] Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-244.
50
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Fuzje i przejęcia jako istotny czynnik kształtowania globalnej przewagi konkurencyjnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 128-133.
51
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Zintegrowany system zarządzania w przedsiębiorstwie. [W:] Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 248-257.
52
Famielec J., Wąsikiewicz-Rusnak U., Dyduch J., (2005), Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 48-64.
53
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie zastosowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 206-213.
54
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 668, s. 25-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/107528031
55
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej. [W:] Štofko S. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy III: potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie, Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 193-203.
56
Wąsikiewicz U., (2005), Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. [W:] Bieliński J. (red.), Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, Warszawa : CeDeWu, s. 233-244.
57
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 193-203.
58
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2005), Program Czystszej Produkcji oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14000 w doświadczeniach polskiego przedsiębiorstwa. [W:] Czaja S. (red.), Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 33), Wrocław : I-Bis, s. 461-470.
59
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Analiza otoczenia podstawą formułowania globalnej strategii przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 345-355.
60
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Instrumenty stymulujące efektywność proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 49, z. 4, s. 463-469.
61
Dyduch J., Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Ocena postępów w zakresie zmniejszenia presji środowiskowej ze strony przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, s. 20-37.
62
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Podstawy koncepcji ekorozwoju, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 75-84.
63
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Zastosowanie międzynarodowych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, "Środowisko i Rozwój", nr 8 (2/2003), s. 13-20.
64
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako element lokalnej i regionalnej polityki na rzecz ekorozwoju. [W:] Kozłowski S. (red.), Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 421-428.
65
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Polityczne i finansowe uwarunkowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. [W:] Łaguna T. (red.), Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, T. 1, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 148-156.
66
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Koncepcja ekorozwoju w polityce przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji. [W:] Budnikowski A., Cygler M. (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 363-373.
67
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2004), Finansowanie i kierunki działań w ochronie środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Czaja S. (red.), Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 31), Wrocław : I-Bis, s. 399-406.
68
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2003), Ekorozwój w strategii gospodarowania: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 82 s.
69
Wąsikiewicz-Rusnak U., Rosiek K., (2003), Tendencje i uwarunkowania towarzyszące powstawaniu globalnych aliansów strategicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 77-82.
70
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2002), Zmiany w zakresie funkcjonowania i wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 862-868.
71
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2001), System zarządzania środowiskowego ISO 14000. [W:] Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, T. 2, Wdrażanie, Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, s. 97-102.
72
Wąsikiewicz-Rusnak U., (1999), Polityka inwestycyjna w energetyce jako instrument realizacji celów polityki energetycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 523, s. 57-64.
73
Berbeka K., Famielec J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Peszko G., Wąsikiewicz-Rusnak U., Piontek F., (1999), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce: raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297 s.
74
Wąsikiewicz-Rusnak U., (1998), Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego, Prom. Górka K., Kraków : , 232 k.
75
Górka K., Wąsikiewicz-Rusnak U., (1998), Tworzenie nowej polityki energetycznej. [W:] Górka K., Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (kierownik tematu), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, s. 92-98.
76
Wąsikiewicz U., (1997), Zmiany w zakresie poziomu i struktury wykorzystania podstawowych nośników energii w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 491, s. 83-88.
77
Wąsikiewicz-Rusnak U., (1997), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako element działalności na rzecz poprawy stanu środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 97-101.
78
Wąsikiewicz-Rusnak U., (1997), Zasady kształtowania polityki energetycznej przy zachowaniu priorytetów polityki ekologicznej. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność, s. 111-138.
79
Wąsikiewicz U., (1995), Instrumenty ekonomiczne polityki energetycznej. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 18), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-109.
80
Wąsikiewicz U., (1995), Bariera ekologiczna wzrostu gospodarczego jako rezultat korzystania z surowców energetycznych. [W:] Polityka ekologiczna w Europie Środkowej i Wschodniej: materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 17), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-98.
81
Wąsikiewicz U., (1995), Ekologiczne konsekwencje rozwoju gospodarki energetycznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (7), s. 63-69.
82
Wąsikiewicz U., (1994), Ekologiczna bariera rozwoju gospodarczego i społecznego jako efekt oddziaływania energetyki na środowisko naturalne w Polsce. [W:] Czaja S. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko przyrodnicze : referaty i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej we Wrocławiu 23 września 1994 roku (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 16), Wrocław : TiR, s. 248-254.
83
Górka K., Wąsikiewicz U., (1994), Ocena systemu cen nośników energii. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 103-117.
84
Wąsikiewicz U., (1993), Konsekwencje ekologiczne rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, "Ekopartner", nr 4(18), s. 22-24.
85
Wąsikiewicz U., (1992), Stan energetyki w Polsce i jego konsekwencje ekologiczne. [W:] Kazimierz GÓRKA (kierownik tematu), Rozwój zużycia energii i jego wpływ na środowisko naturalne, s. 4-26.
86
Wąsikiewicz U., (1992), Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, "Aura", nr 1, s. 17.
87
Wąsikiewicz U., (1991), Changes in the Polish Energy Policy to Decrease Environmental Pollution. [W:] GÓRKA K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 101-111.
88
Wąsikiewicz U., (1991), Przeobrażenia funkcji socjalnej przedsiębiorstwa państwowego w warunkach reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 139-155.
89
Wąsikiewicz U., (1991), Skutki budowy kopalń w rejonie Zawiercia, "Aura", nr 2, s. 6-8.
90
Peszko G., Wąsikiewicz U., (1990), "Nasza wspólna przyszłość...", "Aura", nr 8, s. 7-9.
91
Belniak E., Wąsikiewicz U., (1989), Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej). [W:] Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-41.
92
Belniak E., Wąsikiewicz U., (1988), Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 112-115.
93
Wąsikiewicz-Rusnak U., Jakóbik K., Wąsikiewicz R., (2002), Ocena skutków i korzyści płynących z tytułu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego - ISO 14000 w kontekście realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
1
@inbook{UEK:2168348622,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Koncepcje zarządzania w projektowaniu sprawnego i elastycznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Organizacja projektowa i zarządzanie innowacjami w organizacji",
pages = "85-105",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Akademia WSB",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-64-1",
}
2
@article{UEK:2168227462,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "860",
pages = "125-135",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198389},
}
3
@unpublished{UEK:2168260590,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "107-117",
year = "2011",
}
4
@inbook{UEK:2168218894,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Program Natura 2000",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "335-351",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
5
@unpublished{UEK:2168326303,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Program Natura 2000",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego",
pages = "185-205",
year = "2010",
}
6
@inbook{UEK:2165737812,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "The Role of the Banking Sector in Financing Pro-Environmental Investments in Global Economic Crisis",
booktitle = "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization",
pages = "339-347",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-9-0",
}
7
@article{UEK:2161899422,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "National Environmental Policy in the Process of System Transformation and Integration with the European Union",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "5",
pages = "119-134",
year = "2009",
}
8
@unpublished{UEK:2168220642,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską",
pages = "71-78",
year = "2009",
}
9
@inbook{UEK:2162097778,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Essence and Importance of Environmental Management in the Operation of Modern Industrial Enterprises",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "187-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
10
@book{UEK:50357,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-454-6",
}
11
@inbook{UEK:2161797941,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Systemy zarządzania jakością stosowane w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "490-498",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
12
@inbook{UEK:2161877215,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "119-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
13
@article{UEK:2165807351,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "57-65",
year = "2009",
}
14
@unpublished{UEK:2168220644,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Podstawy prawne zarządzania gospodarką odpadami w Polsce oraz w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską",
pages = "79-88",
year = "2009",
}
15
@article{UEK:2161819482,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Globalisation and Environmental Management in the Policies of Industrial Enterprises",
journal = "Emergo",
number = "vol. 13, 1 (44)",
pages = "49-61",
year = "2008",
url = {},
}
16
@inbook{UEK:2166034831,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Integrated Management of the ISO 9000, ISO 14000 and PN-N 18001 Systems of Standards at a Selected Enterprise",
booktitle = "Current Issues of Sustainable Development - Transformation, Education and Business",
pages = "203-209",
adress = "Opole",
publisher = "Opole University",
year = "2008",
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/4166/3557},
issn = "1642-2597",
}
17
@article{UEK:2165809276,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Modelowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o założenia koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "38-52",
year = "2008",
}
18
@article{UEK:2166047563,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategiach rozwoju regionu małopolskiego w kontekście unijnej polityki regionalnej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "8",
pages = "449-457",
adress = "",
year = "2008",
}
19
@unpublished{UEK:2164887511,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Polityka ekologiczna państw w procesie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska",
pages = "6-18",
year = "2008",
}
20
@inbook{UEK:50988,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "606-615",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
21
@unpublished{UEK:2164891085,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy kryzysu surowcowego",
booktitle = "Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska",
pages = "112-118",
year = "2008",
}
22
@unpublished{UEK:2164904863,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Rozwój zarządzania środowiskowego",
booktitle = "Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska",
pages = "170-178",
year = "2008",
}
23
@inbook{UEK:2165622296,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "479-485",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
24
@article{UEK:50740,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "771",
pages = "135-149",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161370752},
}
25
@inbook{UEK:2165996580,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Program Odpowiedzialność i Troska jako istotne narzędzie wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji",
pages = "197-207",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-256-6",
}
26
@inbook{UEK:2165982938,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy globalnego kryzysu surowcowego",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "619-626",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
27
@inbook{UEK:2165976219,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Międzynarodowe rozwiązania programowe z zakresu zarządzania środowiskowego stosowane w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw",
pages = "207-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-368-3",
}
28
@inbook{UEK:2165983428,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Funkcjonowanie systemu norm ISO 9000 oraz HACCP w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 2",
pages = "273-283",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-214-6",
}
29
@unpublished{UEK:2168326869,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 oraz EMAS",
booktitle = "Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "24-43",
year = "2007",
}
30
@inbook{UEK:2168256846,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Strategie zarządzania w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007",
pages = "282-288",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7476-156-2",
}
31
@article{UEK:51002,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "732",
pages = "141-155",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127975010},
}
32
@inbook{UEK:2165728970,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Koncepcja ekorozwoju w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w kontekście realizacji założeń projektu EMAS",
booktitle = "Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju",
pages = "295-303",
adress = "Białystok; Wrocław",
publisher = "Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924351-4-3",
}
33
@article{UEK:2165810532,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Determinanty rozwoju gospodarki przestrzennej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "60-78",
year = "2007",
}
34
@inbook{UEK:2165977369,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Istota i rozwój kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "9-14",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
35
@inbook{UEK:2166094577,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Globalne i integracyjne aspekty koncepcji ekorozwoju",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
36
@inbook{UEK:2166218930,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zarządzanie środowiskowe jako przedmiot doskonalenia w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "439-451",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
37
@inbook{UEK:2165797292,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Koncepcja ekorozwoju w założeniach polityki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionów",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006",
pages = "295-310",
adress = "Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-6-2",
}
38
@inbook{UEK:2166072342,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Proces umiędzynaradawiania ochrony środowiska a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez jakość",
booktitle = "Strategia lizbońska a zarządzanie wartością",
pages = "167-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2006",
isbn = "978-83-60089-26-2",
}
39
@article{UEK:2165816441,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 a projekt Unii Europejskiej EMAS",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "56-68",
year = "2006",
}
40
@inbook{UEK:2165907400,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw w aspekcie realizacji założeń koncepcji TQM",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "101-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
41
@inbook{UEK:2165735109,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Environmentally Oriented Operation of an Enterprise with Progresive Internationalization of the Economy",
booktitle = "Contemporary Aspects of Management and Restructuring",
pages = "141-151",
adress = "Warsaw ; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-85827-95-1",
}
42
@inbook{UEK:2165980038,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "The Philosophy of Sustainable Development in the Strategy of a Local Business Company",
booktitle = "Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends",
pages = "357-367",
adress = "Opole",
publisher = "Opole University",
year = "2006",
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/3048/2489},
issn = "1642-2597",
}
43
@inbook{UEK:2165735101,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Rola zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem a ochrona środowiska",
booktitle = "Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006",
pages = "159-167",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2006",
isbn = "978-83-88771-82-8",
}
44
@inbook{UEK:2166055930,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Efekty zastosowania międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego",
booktitle = "Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "167-175",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7464-035-5",
}
45
@inbook{UEK:2166091888,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zastosowanie programu czystej produkcji w przedsiębiorstwie branży energetycznej",
booktitle = "Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu",
pages = "115-123",
adress = "Białystok",
publisher = "Politechnika Białostocka",
year = "2005",
isbn = "83-88229-86-9",
}
46
@inbook{UEK:2166066449,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zastosowanie programu czystszej produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005",
pages = "320-327",
adress = "Białystok",
publisher = "Politechnika Białostocka",
year = "2005",
}
47
@inbook{UEK:2166090543,
author = "Janusz Dańko and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Źródła i kierunki finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce",
booktitle = "Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)",
pages = "87-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-256-1",
}
48
@book{UEK:2167926706,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-298-7",
}
49
@inbook{UEK:2166091309,
author = "Ksymena Rosiek and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Rola Ekofunduszu w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce",
booktitle = "Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)",
pages = "239-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-256-1",
}
50
@inbook{UEK:2166028996,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Fuzje i przejęcia jako istotny czynnik kształtowania globalnej przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "128-133",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
51
@inbook{UEK:2166054694,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zintegrowany system zarządzania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia",
pages = "248-257",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2005",
isbn = "83-88771-64-7",
}
52
@inbook{UEK:2168306401,
author = "Józefa Famielec and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Justyna Dyduch",
title = "Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
pages = "48-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-280-4",
}
53
@article{UEK:2166053200,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie zastosowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "206-213",
adress = "",
year = "2005",
}
54
@article{UEK:53260,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "668",
pages = "25-33",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107528031},
}
55
@inbook{UEK:2166173738,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie",
pages = "193-203",
adress = "Žilina, Bielsko-Biała",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2005",
isbn = "80-7100-442-2",
}
56
@inbook{UEK:2166034769,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki",
pages = "233-244",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2005",
isbn = "83-87885-91-6",
}
57
@inbook{UEK:2166065627,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Czynniki warunkujące rozwój regionu w zakresie gospodarowania zasobami środowiska w Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r.",
pages = "193-203",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-1-1",
}
58
@inbook{UEK:2166067187,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Program Czystszej Produkcji oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14000 w doświadczeniach polskiego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie",
pages = "461-470",
adress = "Wrocław",
publisher = "I-Bis",
year = "2005",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-85773-79-7",
}
59
@inbook{UEK:2165984413,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Analiza otoczenia podstawą formułowania globalnej strategii przedsiębiorstwa",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "345-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
60
@article{UEK:2166085033,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Instrumenty stymulujące efektywność proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "463-469",
year = "2004",
}
61
@unpublished{UEK:2168276829,
author = "Justyna Dyduch and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Ocena postępów w zakresie zmniejszenia presji środowiskowej ze strony przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010",
pages = "20-37",
year = "2004",
}
62
@article{UEK:2166048198,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Podstawy koncepcji ekorozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "75-84",
year = "2004",
}
63
@article{UEK:2166084146,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zastosowanie międzynarodowych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Środowisko i Rozwój",
number = "8 (2/2003)",
pages = "13-20",
year = "2004",
}
64
@inbook{UEK:2165978380,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako element lokalnej i regionalnej polityki na rzecz ekorozwoju",
booktitle = "Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego",
pages = "421-428",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2004",
isbn = "83-88771-38-8",
}
65
@inbook{UEK:2165979754,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Polityczne i finansowe uwarunkowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. 1",
pages = "148-156",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2004",
isbn = "83-88771-45-0",
}
66
@inbook{UEK:2166076374,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Koncepcja ekorozwoju w polityce przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji",
booktitle = "Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji",
pages = "363-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-091-2",
}
67
@inbook{UEK:2166084524,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Finansowanie i kierunki działań w ochronie środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "399-406",
adress = "Wrocław",
publisher = "I-Bis",
year = "2004",
url = {},
issn = "1506-5618",
isbn = "83-85773-68-1",
}
68
@book{UEK:2166076409,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Ekorozwój w strategii gospodarowania : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-197-2",
}
69
@inbook{UEK:2166035734,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Ksymena Rosiek",
title = "Tendencje i uwarunkowania towarzyszące powstawaniu globalnych aliansów strategicznych",
booktitle = "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "77-82",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-907047-2-2",
}
70
@inbook{UEK:2168227160,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zmiany w zakresie funkcjonowania i wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "862-868",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
71
@inbook{UEK:2166372440,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "System zarządzania środowiskowego ISO 14000",
booktitle = "Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 2, Wdrażanie ",
pages = "97-102",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydaw. Ekonomia i Środowisko",
year = "2001",
isbn = "83-88771-08-6",
}
72
@article{UEK:2166197720,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Polityka inwestycyjna w energetyce jako instrument realizacji celów polityki energetycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "523",
pages = "57-64",
year = "1999",
}
73
@misc{UEK:2168278237,
author = "Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Grzegorz Peszko and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Franciszek Piontek",
title = "Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
74
@unpublished{UEK:2168283747,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
75
@unpublished{UEK:2168265354,
author = "Kazimierz Górka and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Tworzenie nowej polityki energetycznej",
booktitle = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
pages = "92-98",
year = "1998",
}
76
@article{UEK:2168245374,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Zmiany w zakresie poziomu i struktury wykorzystania podstawowych nośników energii w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "491",
pages = "83-88",
year = "1997",
}
77
@article{UEK:2168245226,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako element działalności na rzecz poprawy stanu środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "97-101",
year = "1997",
}
78
@unpublished{UEK:2168257284,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak",
title = "Zasady kształtowania polityki energetycznej przy zachowaniu priorytetów polityki ekologicznej",
booktitle = "Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność",
pages = "111-138",
year = "1997",
}
79
@inbook{UEK:2166218453,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Instrumenty ekonomiczne polityki energetycznej",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne",
pages = "103-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "1506-5618",
}
80
@inbook{UEK:2168277381,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Bariera ekologiczna wzrostu gospodarczego jako rezultat korzystania z surowców energetycznych",
booktitle = "Polityka ekologiczna w Europie Środkowej i Wschodniej : materiały konferencyjne",
pages = "93-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
url = {},
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-55-5",
}
81
@article{UEK:2168247824,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Ekologiczne konsekwencje rozwoju gospodarki energetycznej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (7)",
pages = "63-69",
year = "1995",
}
82
@inbook{UEK:2168277495,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Ekologiczna bariera rozwoju gospodarczego i społecznego jako efekt oddziaływania energetyki na środowisko naturalne w Polsce",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko przyrodnicze : referaty i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej we Wrocławiu 23 września 1994 roku",
pages = "248-254",
adress = "Wrocław",
publisher = "TiR",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
}
83
@unpublished{UEK:2168258714,
author = "Kazimierz Górka and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Ocena systemu cen nośników energii",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "103-117",
year = "1994",
}
84
@article{UEK:2168337977,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Konsekwencje ekologiczne rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce",
journal = "Ekopartner",
number = "4(18)",
pages = "22-24",
year = "1993",
}
85
@unpublished{UEK:2168252650,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Stan energetyki w Polsce i jego konsekwencje ekologiczne",
booktitle = "Rozwój zużycia energii i jego wpływ na środowisko naturalne",
pages = "4-26",
year = "1992",
}
86
@misc{UEK:2168287181,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
booktitle = "Aura",
number = "1",
pages = "17",
year = "1992",
}
87
@inbook{UEK:2166081642,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Changes in the Polish Energy Policy to Decrease Environmental Pollution",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "101-111",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
88
@article{UEK:2168245946,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Przeobrażenia funkcji socjalnej przedsiębiorstwa państwowego w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "139-155",
year = "1991",
}
89
@article{UEK:2168287179,
author = "Urszula Wąsikiewicz",
title = "Skutki budowy kopalń w rejonie Zawiercia",
journal = "Aura",
number = "2",
pages = "6-8",
year = "1991",
}
90
@article{UEK:2168283533,
author = "Grzegorz Peszko and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Nasza wspólna przyszłość...",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "7-9",
year = "1990",
}
91
@misc{UEK:2168278439,
author = "Ewa Belniak and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej)",
booktitle = "Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989",
pages = "3-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
92
@misc{UEK:2168255726,
author = "Ewa Belniak and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "112-115",
year = "1988",
}
93
@unpublished{UEK:2168362340,
author = "Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Krzysztof Jakóbik and Robert Wąsikiewicz",
title = "Ocena skutków i korzyści płynących z tytułu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego - ISO 14000 w kontekście realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID