Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 24-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325789
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 5-12 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 77-97
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227250
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 74-77. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 148-159
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku
Źródło:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[278]-24[301]
Sygnatura:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265920
fragment pracy naukowo badawczej
8

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995
Nr:
2168264388
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333415
varia
10

Tytuł:
Van Loona matematyczny model firmy
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 217-230 - Bibliogr.
Nr:
2168263600
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Tytuł:
Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2
Źródło:
Przegląd Statystyczny1992. - t. 39, z. 2, s. 254. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351018
varia
12

Tytuł:
Modele serii PROFIS : stan badań
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 231-240 - Bibliogr.
Nr:
2168263602
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
artykuł w czasopiśmie
14

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Model PROFIS - stan badań
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 364. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351436
varia
15

Konferencja:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 1, s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351296
varia
16

Tytuł:
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)
Źródło:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1991, s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277683
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Matematyczny model firmy van Loona
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 362-363. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351432
varia
18

Tytuł:
Van Loona matematyczny model firmy
Źródło:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1990, s. 1-13 [47-59] - Bibliogr.
Program badawczy:
32/ISEI/7/90/BR
Sygnatura:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330911
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 129-136 - Bibliogr.
Nr:
2168269548
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Konferencja:
Seminarium Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1988-06-07 do 1988-06-09
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 2, s. 196. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350984
varia
22

Autor:
Abdul Sada Multak Rahim
Tytuł:
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
227 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/409
Nr:
2168308953
doktorat
23

Tytuł:
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 2/88, s. 90-91
Nr:
2168225172
varia
24

Tytuł:
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 135-154 - Bibliogr.
Nr:
2168237308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318517
varia
26

Tytuł:
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1986
Opis fizyczny:
131 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246720
skrypt
27

Tytuł:
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
127 k., [2 k.], 2 k. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/816
Nr:
2168269170
doktorat
28

Tytuł:
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246762
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1984) , s. 1257-1277. - Summ., rez.
Nr:
2168265646
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
W nowy podatek z garbem przerobu
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984) , s. 13
Nr:
2168274561
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 35-52
Nr:
2168221450
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
"Szok majątkowy"
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983) , s. 16-17
Nr:
2168283259
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Reforma 1983 na komputerze
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983) , s. 18-20
Nr:
2168283257
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333335
varia
35

Tytuł:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Opis fizyczny:
130, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
książka
36

Tytuł:
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm + 3 załączniki (karty złożone)
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/885
Nr:
2168312993
doktorat
37

Tytuł:
Co opłaca się przedsiębiorstwu?
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982) , s. 17-19
Nr:
2168283255
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 79-90 - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Szumilak J., Wąsik B., (1982), Analiz stabil'nosti material'nych potokov v sisteme proizvodstva i oborota prodovol'stvennych tovarov, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 81-92.
Nr:
2168266764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 260-286
Nr:
2168273056
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247422
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45
Nr:
2168252574
varia
42

Tytuł:
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 195-211. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262830
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980) , s. 82-90
Nr:
2168254170
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tadeusz Łętka
Tytuł:
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
123 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/439
Nr:
2168309743
doktorat
45

Tytuł:
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers'
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979) , s. 115-123. - Summ.
Nr:
2168260380
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monografia
47

Tytuł:
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978) , s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237370
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286103
monografia
49

Tytuł:
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 88 (1977) , s. 91-117. - Rez., summ.
Nr:
2168250036
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333141
varia
51

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modele ekonometryczne i metody statystyczne w przemyśle", Łódź, Polska, od 1973-10-11 do 1973-10-12
Tytuł:
Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego
Źródło:
Przegląd Statystyczny1975. - t. 22, z. 1, s. 176. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350710
varia
52

Tytuł:
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 73-89. - Summ.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243926
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256102
varia
54

Tytuł:
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
20 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339901
skrypt
55

Tytuł:
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974) , s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333055
varia
57

Tytuł:
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967)
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 131-145
Nr:
2168278099
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 19-28
Nr:
2168278087
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Konferencja:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Tytuł:
Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania
Źródło:
Przegląd Statystyczny1970. - t. 17, z. 3-4, s. 334. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353396
varia
61

Tytuł:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
113 k., [120] k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/58
Nr:
2168305503
doktorat
62

Tytuł:
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 123-143. - Summ., rez.
Nr:
2168260746
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny], 2008
Opis fizyczny:
[331]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr. przy niektórych art.
Program badawczy:
2/KE/2/08/S/419
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221440
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
68 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
63/KE/3/2005/S/235
Sygnatura:
NP-1059/Magazyn
Nr:
2168326405
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KE/1/2004/S/158
Sygnatura:
NP-935/Magazyn
Nr:
2168325733
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
43 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
48/KE/1/2003/S/053
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325775
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
[26 k.]: il.; 30 cm. + Aneks
Program badawczy:
36/KE/1/2001/S
Sygnatura:
NP-786/Magazyn
Nr:
2168285915
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
55, [59] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-659/2/Magazyn
Nr:
2168333857
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
17 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
97/KE/2/98/S
Sygnatura:
NP-545/Magazyn
Nr:
2168333465
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
92/KE/1/97/S
Sygnatura:
NP-499/Magazyn
Nr:
2168328959
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
22 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
117/KE/3/96/S
Sygnatura:
NP-398/Magazyn
Nr:
2168329111
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k. + aneks: [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[4]/Magazyn
Nr:
2168284781
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
[72] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-329/Magazyn
Nr:
2168329361
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
20 k., [12] + aneks: [16] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
11/KE/1/94/S
Sygnatura:
NP-181/[3]/Magazyn
Nr:
2168330803
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [25] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[2]/Magazyn
Nr:
2168284779
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [83] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[1]/Magazyn
Nr:
2168284777
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
21 k. + aneks: [61 k.]: il.; 30 cm
Program badawczy:
58/ISEiI/18/91/W
Sygnatura:
NP-105/Magazyn
Nr:
2168284751
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[76] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/031/90-2
Sygnatura:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277677
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
26/ISEI/4/91/S
Sygnatura:
NP-116/Magazyn
Nr:
2168331519
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
[59] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po art.
Program badawczy:
32/ISEI/7/90/BR
Sygnatura:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330905
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 24-34. - Bibliogr.
2
Wprowadzenie / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 5-12. - Bibliogr.
3
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
4
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 77-97. - ISBN 83-01-12752-X
5
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997 / Bogusław WĄSIK // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 74-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
6
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 148-159. - ISBN 83-87239-38-0
7
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[278]-24[301]
8
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93 / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - ISSN 0324-8445
9
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
10
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 217-230. - Bibliogr.
11
Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2 / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 254. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
12
Modele serii PROFIS : stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 231-240. - Bibliogr.
13
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
14
Model PROFIS - stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEKModel PROFIS - stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEKModel PROFIS - stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd StatystycznyPrzegląd StatystycznyPrzegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 364t. 38, z. 3-4 (1991), s. 364t. 38, z. 3-4 (1991), s. 364. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
15
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3) / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
17
Matematyczny model firmy van Loona / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 362-363. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
18
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1990), s. 1-13 [47-59]. - Bibliogr.
19
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 129-136. - Bibliogr.
21
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK, Lesław PIECUCH // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 196. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management / Abdul Sada Multak Rahim ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1989. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania / Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 90-91. - ISSN 0079-578X
24
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 135-154. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
26
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK. - Kraków : AE, 1986. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach / Zbigniew JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1985. - 127 k., [2 k.], 2 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P) / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
29
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ekonomista. - nr 6 (1984), s. 1257-1277. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
30
W nowy podatek z garbem przerobu / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984), s. 13. - ISSN 0137-7299
31
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 35-52. - ISSN 0079-578X
32
"Szok majątkowy" / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983), s. 16-17. - ISSN 0137-8783
33
Reforma 1983 na komputerze / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983), s. 18-20. - ISSN 0137-8783
34
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979 / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
35
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 130, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0193-1
36
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej / Jerzy SKRZYPEK ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1982. - 150 k. : il. ; 30 cm + 3 załączniki (karty złożone). - Bibliogr.
37
Co opłaca się przedsiębiorstwu? / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982), s. 17-19. - ISSN 0137-8783
38
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 79-90. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 260-286
40
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply / Jan SZUMILAK, Bogusłąw WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
41
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK, Mieczysław DOBIJA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 44-45. - ISSN 0079-354X
42
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 195-211. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
43
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980), s. 82-90. - ISSN 0438-5403
44
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku / Tadeusz Łętka ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1980. - 123 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers' / Bogusław WĄSIK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979), s. 115-123. - Summ. - ISSN 0239-2577
46
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
47
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables / Mieczysław DOBIJA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
48
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
49
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis / Ryszard BOROWIECKI, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 88 (1977), s. 91-117. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975), s. 176. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
52
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model / Bogusław WĄSIK // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 73-89. - Summ.
53
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
54
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 20 s. : il. ; 30 cm
55
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories / Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
56
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
57
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967) / Bogusław WĄSIK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
58
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim / Stefan KORTA, Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 131-145
59
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą / Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 19-28
60
Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 334. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
61
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967 / Bogusław WĄSIK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1970. - 113 k., [120] k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
62
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961) / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 123-143. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
63
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], 2008. - [331] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr. przy niektórych art.
64
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny / Kierownik tematu: Bogusław WĄSIK, zespół autorski: Bogusław WĄSIK, Adam FROK, Błażej MAZUR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej / Zespół autorski: Bogusław WĄSIK (kierownik), Błażej MAZUR, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 43 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
67
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - [26 k.] : il. ; 30 cm. + Aneks
68
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2 / Kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 55, [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12 / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 17 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
70
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997 / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 34 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych) / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. + aneks: [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [72] k. : il. ; 30 cm
74
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3] / zespół aut. pod kier. Bogusława WĄSIKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 20 k., [12] + aneks: [16] k. : il. ; 30 cm
75
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. + aneksy: [25] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 50 k. + aneksy: [83] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21 k. + aneks: [61 k.] : il. ; 30 cm
78
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [76] k. : il. ; 30 cm
79
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa / Bogusław WĄSIK, Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
80
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
1
Wąsik B., (2003), Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 24-34.
2
Wąsik B., (2003), Wprowadzenie. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 5-12.
3
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
4
Szubra M., Wąsik B., (1999), Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-97.
5
Wąsik B., (1998), Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 74-77.
6
Zając K., Wąsik B., (1997), Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 148-159.
7
Szubra M., Wąsik B., (1996), Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301].
8
Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1995), Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 57-66.
9
Wąsik B., (1993), Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49.
10
Wąsik B., (1992), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 217-230.
11
Wąsik B., (1992), Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 254.
12
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Modele serii PROFIS : stan badań. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-240.
13
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
14
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Model PROFIS - stan badań, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 364.
15
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100-101.
16
Wąsik B., (1991), Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [4]-26[29].
17
Wąsik B., (1991), Matematyczny model firmy van Loona, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 362-363.
18
Wąsik B., (1990), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, s. 1-13 [47-59].
19
Wąsik B., (1989), Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 7-21.
20
Wąsik B., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 129-136.
21
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., Piecuch L., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 196.
22
Rahim A., (1989), System Dynamics Study of Iraqi Airways Management, Prom. Wąsik B., Kraków : , 227 k.
23
Wąsik B., (1988), Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 90-91.
24
Szumilak J., Wąsik B., (1988), Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 135-154.
25
Szumilak J., Wąsik B., (1987), Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61.
26
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., (1986), Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych, Kraków : AE, 131 s.
27
Jędrzejczyk Z., (1985), Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach, Prom. Wąsik B., Kraków : , 127 k., [2 k.], 2 k. złoż.
28
Szumilak J., Wąsik B., (1985), Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 127-139.
29
Szumilak J., Wąsik B., (1984), Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomista", nr 6, s. 1257-1277.
30
Szumilak J., Wąsik B., (1984), W nowy podatek z garbem przerobu, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 13.
31
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 35-52.
32
Szumilak J., Wąsik B., (1983), "Szok majątkowy", "Przegląd Techniczny", nr 17, s. 16-17.
33
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Reforma 1983 na komputerze, "Przegląd Techniczny", nr 13, s. 18-20.
34
Wąsik B., (1983), Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50.
35
Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 130, [1] s.
36
Skrzypek J., (1982), Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej, Prom. Wąsik B., Kraków : , 150 k.
37
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Co opłaca się przedsiębiorstwu?, "Przegląd Techniczny", nr 19, s. 17-19.
38
Szumilak J., Wąsik B., (1982), An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 79-90.
39
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 260-286.
40
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 113-128.
41
Zając K., Wąsik B., Dobija M., (1980), Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45.
42
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 195-211; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
43
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa, "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 1 (151), s. 82-90.
44
Łętka T., (1980), Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku, Prom. Wąsik B., Kraków : , 123 k.
45
Wąsik B., (1979), Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 24, nr 1 (89), s. 115-123.
46
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
47
Dobija M., Wąsik B., Zając K., (1978), Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 565-576.
48
Wąsik B., (1977), Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
49
Borowiecki R., Wąsik B., (1977), Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 91-117.
50
Wąsik B., (1976), Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110.
51
Wąsik B., (1975), Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 1, s. 176.
52
Wąsik B., (1975), Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 73-89.
53
Wąsik B., (1975), Dynamika zasobów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122.
54
Wąsik B., (1975), Dynamika systemowa J. W. Forrestera: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 s.
55
Wąsik B., (1974), Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 85-96.
56
Wąsik B., (1974), O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145.
57
Wąsik B., (1972), Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967). [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 199-220.
58
Korta S., Wąsik B., (1972), Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 131-145.
59
Wąsik B., (1972), Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 19-28.
60
Wąsik B., (1970), Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 334.
61
Wąsik B., (1970), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967, Prom. Zając K., Kraków : , 113 k., [120] k.
62
Wąsik B., (1969), Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 123-143.
63
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych: zbiór artykułów, (2008), Wąsik B. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [331]
64
Wąsik B., Frok A., Mazur B., (2005), Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
65
Wąsik B., Mazur B., Wróblewska J., (2004), Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
66
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), (2003), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
67
Wąsik B., (2002), Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [26 k.]
68
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2, (2000), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [59] k.
69
Wąsik B., (1999), Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
70
Wąsik B., (1998), Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
71
Wąsik B., (1997), Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
72
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1997), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (raport z badań). Cz. [4], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k. + aneks: [6] k.
73
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1996), Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [72] k.
74
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993: (syntetyczne wyniki badań). Cz. [3], (1995), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k., [12] + aneks: [16] k.
75
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1994), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. Cz. [2], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [25] k.
76
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1993), Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. Cz. [1], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [83] k.
77
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k. + aneks: [61 k.]
78
Wąsik B. (red.), (1991), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [76] k.
79
Wąsik B., Skrzypek J., Szubra M., (1991), Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
80
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, (1990), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [59] k.
1
@unpublished{UEK:2168325789,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "24-34",
year = "2003",
}
2
@unpublished{UEK:2168325777,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "5-12",
year = "2003",
}
3
@inbook{UEK:2168227254,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Wanda Sułkowska and Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "175-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
4
@inbook{UEK:2168227250,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "77-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
5
@inbook{UEK:2168226122,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "74-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
6
@inbook{UEK:2168255662,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik",
title = "Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "148-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168265920,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[278]-24[301]",
year = "1996",
}
8
@article{UEK:2168264388,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "706",
pages = "57-66",
adress = "",
year = "1995",
}
9
@misc{UEK:2168333415,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49",
year = "1993",
}
10
@inbook{UEK:2168263600,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "217-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@misc{UEK:2168351018,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "254",
year = "1992",
}
12
@inbook{UEK:2168263602,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modele serii PROFIS : stan badań",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "231-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
14
@misc{UEK:2168351436,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Model PROFIS - stan badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "364",
year = "1991",
}
15
@misc{UEK:2168351296,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "100-101",
year = "1991",
}
16
@unpublished{UEK:2168277683,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [4]-26[29]",
year = "1991",
}
17
@misc{UEK:2168351432,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model firmy van Loona",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "362-363",
year = "1991",
}
18
@unpublished{UEK:2168330911,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
pages = "1-13 [47-59]",
year = "1990",
}
19
@article{UEK:2168257500,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "7-21",
year = "1989",
}
20
@inbook{UEK:2168269548,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "129-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
21
@misc{UEK:2168350984,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek and Lesław Piecuch",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 2",
pages = "196",
year = "1989",
}
22
@unpublished{UEK:2168308953,
author = "Abdul Sada Multak Rahim",
title = "System Dynamics Study of Iraqi Airways Management",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
23
@misc{UEK:2168225172,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 2/88",
pages = "90-91",
year = "1988",
}
24
@article{UEK:2168237308,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "135-154",
year = "1988",
}
25
@misc{UEK:2168318517,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "59-61",
year = "1987",
}
26
@book{UEK:2168246720,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek",
title = "Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1986",
}
27
@unpublished{UEK:2168269170,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk",
title = "Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
28
@article{UEK:2168246762,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "127-139",
year = "1985",
}
29
@article{UEK:2168265646,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1257-1277",
year = "1984",
}
30
@article{UEK:2168274561,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "W nowy podatek z garbem przerobu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "13",
year = "1984",
}
31
@article{UEK:2168221450,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "35-52",
year = "1983",
}
32
@article{UEK:2168283259,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Szok majątkowy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "17",
pages = "16-17",
year = "1983",
}
33
@article{UEK:2168283257,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Reforma 1983 na komputerze",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "13",
pages = "18-20",
year = "1983",
}
34
@misc{UEK:2168333335,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "50",
year = "1983",
}
35
@book{UEK:2168282347,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0193-1",
}
36
@unpublished{UEK:2168312993,
author = "Jerzy Skrzypek",
title = "Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
37
@article{UEK:2168283255,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Co opłaca się przedsiębiorstwu?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "19",
pages = "17-19",
year = "1982",
}
38
@article{UEK:2168266764,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "79-90",
year = "1982",
}
39
@inbook{UEK:2168273056,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "260-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
40
@article{UEK:2168247422,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "113-128",
year = "1980",
}
41
@misc{UEK:2168252574,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik and Mieczysław Dobija",
title = "Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "44-45",
year = "1980",
}
42
@article{UEK:2168262830,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "195-211",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
43
@article{UEK:2168254170,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 1 (151)",
pages = "82-90",
year = "1980",
}
44
@unpublished{UEK:2168309743,
author = "Tadeusz Łętka",
title = "Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
45
@article{UEK:2168260380,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 24, 1 (89)",
pages = "115-123",
year = "1979",
}
46
@book{UEK:2168323061,
author = "Bogusław Wąsik and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
47
@article{UEK:2168237370,
author = "Mieczysław Dobija and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "565-576",
year = "1978",
}
48
@book{UEK:2168286103,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "",
}
49
@article{UEK:2168250036,
author = "Ryszard Borowiecki and Bogusław Wąsik",
title = "Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "91-117",
year = "1977",
}
50
@misc{UEK:2168333141,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "109-110",
year = "1976",
}
51
@misc{UEK:2168350710,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 1",
pages = "176",
year = "1975",
}
52
@inbook{UEK:2168243926,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "73-89",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
53
@misc{UEK:2168256102,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika zasobów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "121-122",
year = "1975",
}
54
@book{UEK:2168339901,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
55
@article{UEK:2168260484,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "85-96",
year = "1974",
}
56
@misc{UEK:2168333055,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "144-145",
year = "1974",
}
57
@inbook{UEK:2168288669,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967)",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "199-220",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
58
@inbook{UEK:2168278099,
author = "Stefan Korta and Bogusław Wąsik",
title = "Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "131-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
59
@inbook{UEK:2168278087,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
60
@misc{UEK:2168353396,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "334",
year = "1970",
}
61
@unpublished{UEK:2168305503,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
62
@article{UEK:2168260746,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "123-143",
year = "1969",
}
63
@unpublished{UEK:2168221440,
title = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2008",
}
64
@unpublished{UEK:2168326405,
author = "Bogusław Wąsik and Adam Frok and Błażej Mazur",
title = "Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
65
@unpublished{UEK:2168325733,
author = "Bogusław Wąsik and Błażej Mazur and Justyna Wróblewska",
title = "Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
66
@unpublished{UEK:2168325775,
title = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
67
@unpublished{UEK:2168285915,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
68
@unpublished{UEK:2168333857,
title = "Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
69
@unpublished{UEK:2168333465,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
70
@unpublished{UEK:2168328959,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
71
@unpublished{UEK:2168329111,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
72
@unpublished{UEK:2168284781,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań)",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
73
@unpublished{UEK:2168329361,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
74
@unpublished{UEK:2168330803,
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
75
@unpublished{UEK:2168284779,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
76
@unpublished{UEK:2168284777,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
77
@unpublished{UEK:2168284751,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
78
@unpublished{UEK:2168277677,
title = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
79
@unpublished{UEK:2168331519,
author = "Bogusław Wąsik and Jerzy Skrzypek and Mariusz Szubra",
title = "Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
80
@unpublished{UEK:2168330905,
title = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID