Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK, s. 24-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325789
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK, s. 5-12 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 77-97
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227250
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 74-77. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 148-159
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku
Źródło:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301]
Sygnatura:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265920
fragment pracy naukowo badawczej
8

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995
Nr:
2168264388
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333415
varia
10

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Modele serii PROFIS : stan badań
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 231-240 - Bibliogr.
Nr:
2168263602
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Tytuł:
Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2, s. 254. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351018
varia
12

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Van Loona matematyczny model firmy
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 217-230 - Bibliogr.
Nr:
2168263600
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 5
Nr:
2168364612
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
14

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Model PROFIS - stan badań
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 364. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351436
varia
15

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Matematyczny model firmy van Loona
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 362-363. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351432
varia
16

Konferencja:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351296
varia
17

Tytuł:
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)
Źródło:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK, s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277683
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Van Loona matematyczny model firmy
Źródło:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK, s. 1-13 [47-59] - Bibliogr.
Program badawczy:
32/ISEI/7/90/BR
Sygnatura:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330911
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989) , s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257500
artykuł w czasopiśmie
21

Konferencja:
Seminarium Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1988-06-07 do 1988-06-09
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2, s. 196. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350984
varia
22

Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 129-136 - Bibliogr.
Nr:
2168269548
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Autor:
Abdul Sada Multak Rahim
Tytuł:
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
227 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/409
Nr:
2168308953
doktorat
24

Tytuł:
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2, s. 90-91
Nr:
2168225172
varia
25

Tytuł:
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 135-154 - Bibliogr.
Nr:
2168237308
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318517
varia
27

Tytuł:
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1986
Opis fizyczny:
131 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246720
skrypt
28

Tytuł:
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246762
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
131 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/816
Nr:
2168269170
doktorat
30

Tytuł:
W nowy podatek z garbem przerobu
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984) , s. 13
Nr:
2168274561
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1984) , s. 1257-1277. - Summ., rez.
Nr:
2168265646
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
książka
33

Tytuł:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 35-52
Nr:
2168221450
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333335
varia
35

Tytuł:
Symulacyjny model systemu tworzenia i podziału dochodu w przedsiębiorstwach = Simulation Model of the Profil Cration and Division in Enterprises
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 24, nr 1 (245) (1983) , s. 42-55
Nr:
2168369292
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Reforma 1983 na komputerze
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983) , s. 18-20
Nr:
2168283257
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
"Szok majątkowy"
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983) , s. 16-17
Nr:
2168283259
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Źródło:
Wektory. - nr 2 (1983) , s. 53-56
Nr:
2168363724
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 79-90 - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Szumilak J., Wąsik B., (1982), Analiz stabil'nosti material'nych potokov v sisteme proizvodstva i oborota prodovol'stvennych tovarov, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 81-92.
Nr:
2168266764
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/885
Nr:
2168312993
doktorat
41

Tytuł:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 260-286
Nr:
2168273056
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Co opłaca się przedsiębiorstwu?
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982) , s. 17-19
Nr:
2168283255
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45
Nr:
2168252574
varia
44

Tytuł:
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980) , s. 82-90
Nr:
2168254170
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tadeusz Łętka
Tytuł:
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
123 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/439
Nr:
2168309743
doktorat
46

Tytuł:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247422
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 195-211. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262830
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers'
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979) , s. 115-123. - Summ.
Nr:
2168260380
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978) , s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237370
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monografia
51

Tytuł:
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977) , s. 91-117. - Rez., summ.
Nr:
2168250036
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286103
monografia
53

Tytuł:
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333141
varia
54

Tytuł:
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256102
varia
55

Tytuł:
Elementy metody "dynamika systemowa" : skrypt dla Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
29 s.; 24 cm
Nr:
2168369448
podręcznik
56

Tytuł:
Materiały pomocnicze do wykładu "Badania operacyjne w zarządzaniu dla Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
50 s.; 24 cm
Nr:
2168369446
podręcznik
57

Tytuł:
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
20 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339901
skrypt
58

Tytuł:
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 73-89. - Summ.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243926
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modele ekonometryczne i metody statystyczne w przemyśle", Łódź, Polska, od 1973-10-11 do 1973-10-12
Tytuł:
Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1, s. 176. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350710
varia
60

Tytuł:
Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego = Essay in a Method of Sampling the Dynamics of the Process of Production
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 161-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333055
varia
62

Tytuł:
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260484
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967)
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 131-145
Nr:
2168278099
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 19-28
Nr:
2168278087
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Konferencja:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Tytuł:
Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4, s. 334. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353396
varia
67

Tytuł:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
133 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/58
Nr:
2168305503
doktorat
68

Tytuł:
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 123-143. - Summ., rez.
Nr:
2168260746
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny], 2008
Opis fizyczny:
[331]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr. przy niektórych art.
Program badawczy:
2/KE/2/08/S/419
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221440
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
68 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
63/KE/3/2005/S/235
Sygnatura:
NP-1059/Magazyn
Nr:
2168326405
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KE/1/2004/S/158
Sygnatura:
NP-935/Magazyn
Nr:
2168325733
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
43 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
48/KE/1/2003/S/053
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325775
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
[26 k.]: il.; 30 cm. + Aneks
Program badawczy:
36/KE/1/2001/S
Sygnatura:
NP-786/Magazyn
Nr:
2168285915
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
55, [59] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-659/2/Magazyn
Nr:
2168333857
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
17 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
97/KE/2/98/S
Sygnatura:
NP-545/Magazyn
Nr:
2168333465
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
92/KE/1/97/S
Sygnatura:
NP-499/Magazyn
Nr:
2168328959
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
22 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
117/KE/3/96/S
Sygnatura:
NP-398/Magazyn
Nr:
2168329111
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k. + aneks: [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[4]/Magazyn
Nr:
2168284781
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
[72] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-329/Magazyn
Nr:
2168329361
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
20 k., [12] + aneks: [16] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
11/KE/1/94/S
Sygnatura:
NP-181/[3]/Magazyn
Nr:
2168330803
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [25] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[2]/Magazyn
Nr:
2168284779
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [83] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[1]/Magazyn
Nr:
2168284777
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
21 k. + aneks: [61 k.]: il.; 30 cm
Program badawczy:
58/ISEiI/18/91/W
Sygnatura:
NP-105/Magazyn
Nr:
2168284751
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[76] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/031/90-2
Sygnatura:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277677
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
26/ISEI/4/91/S
Sygnatura:
NP-116/Magazyn
Nr:
2168331519
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
[59] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po art.
Program badawczy:
32/ISEI/7/90/BR
Sygnatura:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330905
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 24-34. - Bibliogr.
2
Wprowadzenie / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 5-12. - Bibliogr.
3
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
4
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 77-97. - ISBN 83-01-12752-X
5
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997 / Bogusław WĄSIK // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 74-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
6
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 148-159. - ISBN 83-87239-38-0
7
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[278]-24[301]
8
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93 / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - ISSN 0324-8445
9
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
10
Modele serii PROFIS : stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 231-240. - Bibliogr.
11
Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2 / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 254. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
12
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 217-230. - Bibliogr.
13
Wstęp / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 5
14
Model PROFIS - stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 364. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
15
Matematyczny model firmy van Loona / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 362-363. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3) / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
18
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
19
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1990), s. 1-13 [47-59]. - Bibliogr.
20
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989), s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK, Lesław PIECUCH // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 196. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 129-136. - Bibliogr.
23
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management / Abdul Sada Multak Rahim ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1989. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania / Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 90-91. - ISSN 0079-578X
25
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 135-154. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK. - Kraków: AE, 1986. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P) / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
29
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach / Zbigniew JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1985. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
W nowy podatek z garbem przerobu / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984), s. 13. - ISSN 0137-7299
31
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ekonomista. - nr 6 (1984), s. 1257-1277. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
32
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej / Mieczysław Dobija, Edward SMAGA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 131 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0193-1
33
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 35-52. - ISSN 0079-578X
34
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979 / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
35
Symulacyjny model systemu tworzenia i podziału dochodu w przedsiębiorstwach = Simulation Model of the Profil Cration and Division in Enterprises / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 24, nr 1 (245) (1983), s. 42-55. - ISSN 0137-5555
36
Reforma 1983 na komputerze / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983), s. 18-20. - ISSN 0137-8783
37
"Szok majątkowy" / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983), s. 16-17. - ISSN 0137-8783
38
Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Wektory. - nr 2 (1983), s. 53-56. - ISSN 0208-9084
39
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 79-90. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej / Jerzy SKRZYPEK ; . - Kraków : , 1982. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław WĄSIK. - Bibliogr.
41
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 260-286
42
Co opłaca się przedsiębiorstwu? / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982), s. 17-19. - ISSN 0137-8783
43
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK, Mieczysław Dobija // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 44-45. - ISSN 0079-354X
44
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980), s. 82-90. - ISSN 0438-5403
45
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku / Tadeusz Łętka ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1980. - 123 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply / Jan SZUMILAK, Bogusłąw WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
47
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 195-211. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
48
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers' / Bogusław WĄSIK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979), s. 115-123. - Summ. - ISSN 0239-2577
49
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables / Mieczysław Dobija, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
50
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
51
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis / Ryszard BOROWIECKI, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977), s. 91-117. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
53
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
54
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
55
Elementy metody "dynamika systemowa" : skrypt dla Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 29 s. ; 24 cm
56
Materiały pomocnicze do wykładu "Badania operacyjne w zarządzaniu dla Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 50 s. ; 24 cm
57
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 20 s. : il. ; 30 cm
58
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model / Bogusław WĄSIK // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 73-89. - Summ.
59
Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975), s. 176. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
60
Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego = Essay in a Method of Sampling the Dynamics of the Process of Production / Bogusław WĄSIK // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 161-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
61
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
62
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories / Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
63
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967) / Bogusław WĄSIK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
64
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim / Stefan KORTA, Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 131-145
65
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą / Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 19-28
66
Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 334. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
67
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967 / Bogusław WĄSIK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1970. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961) / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 123-143. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
69
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], 2008. - [331] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr. przy niektórych art.
70
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny / Kierownik tematu: Bogusław WĄSIK, zespół autorski: Bogusław WĄSIK, Adam FROK, Błażej MAZUR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej / Zespół autorski: Bogusław WĄSIK (kierownik), Błażej MAZUR, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 43 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
73
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - [26 k.] : il. ; 30 cm. + Aneks
74
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2 / Kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 55, [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12 / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 17 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
76
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997 / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 34 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych) / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. + aneks: [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - [72] k. : il. ; 30 cm
80
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3] / zespół aut. pod kier. Bogusława WĄSIKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 20 k., [12] + aneks: [16] k. : il. ; 30 cm
81
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. + aneksy: [25] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 50 k. + aneksy: [83] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21 k. + aneks: [61 k.] : il. ; 30 cm
84
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [76] k. : il. ; 30 cm
85
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa / Bogusław WĄSIK, Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
86
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
1
Wąsik B., (2003), Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 24-34.
2
Wąsik B., (2003), Wprowadzenie. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 5-12.
3
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
4
Szubra M., Wąsik B., (1999), Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-97.
5
Wąsik B., (1998), Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 74-77.
6
Zając K., Wąsik B., (1997), Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 148-159.
7
Szubra M., Wąsik B., (1996), Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301].
8
Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1995), Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 57-66.
9
Wąsik B., (1993), Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49.
10
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Modele serii PROFIS : stan badań. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-240.
11
Wąsik B., (1992), Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 254.
12
Wąsik B., (1992), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 217-230.
13
Wąsik B., (1992), Wstęp. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5.
14
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Model PROFIS - stan badań, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 364.
15
Wąsik B., (1991), Matematyczny model firmy van Loona, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 362-363.
16
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100-101.
17
Wąsik B., (1991), Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [4]-26[29].
18
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
19
Wąsik B., (1990), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, s. 1-13 [47-59].
20
Wąsik B., (1989), Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 7-21.
21
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., Piecuch L., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 196.
22
Wąsik B., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 129-136.
23
Rahim A., (1989), System Dynamics Study of Iraqi Airways Management, Prom. Wąsik B., Kraków : , 227 k.
24
Wąsik B., (1988), Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 90-91.
25
Szumilak J., Wąsik B., (1988), Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 135-154.
26
Szumilak J., Wąsik B., (1987), Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61.
27
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., (1986), Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych, Kraków : AE, 131 s.
28
Szumilak J., Wąsik B., (1985), Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 127-139.
29
Jędrzejczyk Z., (1985), Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach, Prom. Wąsik B., Kraków : , 131 k.
30
Szumilak J., Wąsik B., (1984), W nowy podatek z garbem przerobu, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 13.
31
Szumilak J., Wąsik B., (1984), Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomista", nr 6, s. 1257-1277.
32
Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 131 s.
33
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 35-52.
34
Wąsik B., (1983), Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50.
35
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Symulacyjny model systemu tworzenia i podziału dochodu w przedsiębiorstwach, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 24, nr 1 (245), s. 42-55.
36
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Reforma 1983 na komputerze, "Przegląd Techniczny", nr 13, s. 18-20.
37
Szumilak J., Wąsik B., (1983), "Szok majątkowy", "Przegląd Techniczny", nr 17, s. 16-17.
38
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie, "Wektory", nr 2, s. 53-56.
39
Szumilak J., Wąsik B., (1982), An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 79-90.
40
Skrzypek J., (1982), Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej, Prom. Wąsik B., Kraków : , 150 k.
41
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 260-286.
42
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Co opłaca się przedsiębiorstwu?, "Przegląd Techniczny", nr 19, s. 17-19.
43
Zając K., Wąsik B., Dobija M., (1980), Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45.
44
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 82-90.
45
Łętka T., (1980), Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku, Prom. Wąsik B., Kraków : , 123 k.
46
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 113-128.
47
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 195-211; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
48
Wąsik B., (1979), Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 24, nr 1 (89), s. 115-123.
49
Dobija M., Wąsik B., Zając K., (1978), Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 565-576.
50
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
51
Borowiecki R., Wąsik B., (1977), Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 91-117.
52
Wąsik B., (1977), Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
53
Wąsik B., (1976), Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110.
54
Wąsik B., (1975), Dynamika zasobów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122.
55
Wąsik B., (1975), Elementy metody "dynamika systemowa": skrypt dla Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 s.
56
Wąsik B., (1975), Materiały pomocnicze do wykładu "Badania operacyjne w zarządzaniu dla Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 s.
57
Wąsik B., (1975), Dynamika systemowa J. W. Forrestera: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 s.
58
Wąsik B., (1975), Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 73-89.
59
Wąsik B., (1975), Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 1, s. 176.
60
Wąsik B., (1974), Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 161-179.
61
Wąsik B., (1974), O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145.
62
Wąsik B., (1974), Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 85-96.
63
Wąsik B., (1972), Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967). [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 199-220.
64
Korta S., Wąsik B., (1972), Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 131-145.
65
Wąsik B., (1972), Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 19-28.
66
Wąsik B., (1970), Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 334.
67
Wąsik B., (1970), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967, Prom. Zając K., Kraków : , 133 k.
68
Wąsik B., (1969), Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 123-143.
69
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych: zbiór artykułów, (2008), Wąsik B. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [331]
70
Wąsik B., Frok A., Mazur B., (2005), Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
71
Wąsik B., Mazur B., Wróblewska J., (2004), Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
72
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), (2003), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
73
Wąsik B., (2002), Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [26 k.]
74
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2, (2000), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [59] k.
75
Wąsik B., (1999), Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
76
Wąsik B., (1998), Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
77
Wąsik B., (1997), Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
78
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1997), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (raport z badań). [4], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k. + aneks: [6] k.
79
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1996), Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [72] k.
80
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993: (syntetyczne wyniki badań). [3], (1995), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k., [12] + aneks: [16] k.
81
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1994), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [25] k.
82
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1993), Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [83] k.
83
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k. + aneks: [61 k.]
84
Wąsik B. (red.), (1991), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [76] k.
85
Wąsik B., Skrzypek J., Szubra M., (1991), Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
86
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, (1990), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [59] k.
1
@unpublished{UEK:2168325789,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "24-34",
year = "2003",
}
2
@unpublished{UEK:2168325777,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "5-12",
year = "2003",
}
3
@inbook{UEK:2168227254,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Wanda Sułkowska and Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "175-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
4
@inbook{UEK:2168227250,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "77-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
5
@inbook{UEK:2168226122,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "74-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
6
@inbook{UEK:2168255662,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik",
title = "Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "148-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168265920,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[278]-24[301]",
year = "1996",
}
8
@article{UEK:2168264388,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "706",
pages = "57-66",
adress = "",
year = "1995",
}
9
@misc{UEK:2168333415,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49",
year = "1993",
}
10
@inbook{UEK:2168263602,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modele serii PROFIS : stan badań",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "231-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@misc{UEK:2168351018,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "254",
year = "1992",
}
12
@inbook{UEK:2168263600,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "217-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@misc{UEK:2168364612,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@misc{UEK:2168351436,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Model PROFIS - stan badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "364",
year = "1991",
}
15
@misc{UEK:2168351432,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model firmy van Loona",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "362-363",
year = "1991",
}
16
@misc{UEK:2168351296,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "100-101",
year = "1991",
}
17
@unpublished{UEK:2168277683,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [4]-26[29]",
year = "1991",
}
18
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
19
@unpublished{UEK:2168330911,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
pages = "1-13 [47-59]",
year = "1990",
}
20
@article{UEK:2168257500,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "7-21",
year = "1989",
}
21
@misc{UEK:2168350984,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek and Lesław Piecuch",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 2",
pages = "196",
year = "1989",
}
22
@inbook{UEK:2168269548,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "129-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
23
@unpublished{UEK:2168308953,
author = "Abdul Sada Multak Rahim",
title = "System Dynamics Study of Iraqi Airways Management",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
24
@misc{UEK:2168225172,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "90-91",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168237308,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "135-154",
year = "1988",
}
26
@misc{UEK:2168318517,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "59-61",
year = "1987",
}
27
@book{UEK:2168246720,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek",
title = "Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1986",
}
28
@article{UEK:2168246762,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "127-139",
year = "1985",
}
29
@unpublished{UEK:2168269170,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk",
title = "Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
30
@article{UEK:2168274561,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "W nowy podatek z garbem przerobu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "13",
year = "1984",
}
31
@article{UEK:2168265646,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1257-1277",
year = "1984",
}
32
@book{UEK:2168282347,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0193-1",
}
33
@article{UEK:2168221450,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "35-52",
year = "1983",
}
34
@misc{UEK:2168333335,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "50",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168369292,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model systemu tworzenia i podziału dochodu w przedsiębiorstwach",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 24, 1 (245)",
pages = "42-55",
year = "1983",
}
36
@article{UEK:2168283257,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Reforma 1983 na komputerze",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "13",
pages = "18-20",
year = "1983",
}
37
@article{UEK:2168283259,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Szok majątkowy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "17",
pages = "16-17",
year = "1983",
}
38
@article{UEK:2168363724,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie",
journal = "Wektory",
number = "2",
pages = "53-56",
year = "1983",
}
39
@article{UEK:2168266764,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "79-90",
year = "1982",
}
40
@unpublished{UEK:2168312993,
author = "Jerzy Skrzypek",
title = "Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
41
@inbook{UEK:2168273056,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "260-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
42
@article{UEK:2168283255,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Co opłaca się przedsiębiorstwu?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "19",
pages = "17-19",
year = "1982",
}
43
@misc{UEK:2168252574,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik and Mieczysław Dobija",
title = "Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "44-45",
year = "1980",
}
44
@article{UEK:2168254170,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "82-90",
year = "1980",
}
45
@unpublished{UEK:2168309743,
author = "Tadeusz Łętka",
title = "Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
46
@article{UEK:2168247422,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "113-128",
year = "1980",
}
47
@article{UEK:2168262830,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "195-211",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
48
@article{UEK:2168260380,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 24, 1 (89)",
pages = "115-123",
year = "1979",
}
49
@article{UEK:2168237370,
author = "Mieczysław Dobija and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "565-576",
year = "1978",
}
50
@book{UEK:2168323061,
author = "Bogusław Wąsik and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168250036,
author = "Ryszard Borowiecki and Bogusław Wąsik",
title = "Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "91-117",
year = "1977",
}
52
@book{UEK:2168286103,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "",
}
53
@misc{UEK:2168333141,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "109-110",
year = "1976",
}
54
@misc{UEK:2168256102,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika zasobów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "121-122",
year = "1975",
}
55
@book{UEK:2168369448,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Elementy metody dynamika systemowa : skrypt dla Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
56
@book{UEK:2168369446,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Materiały pomocnicze do wykładu Badania operacyjne w zarządzaniu dla Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@book{UEK:2168339901,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
58
@inbook{UEK:2168243926,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "73-89",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
59
@misc{UEK:2168350710,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 1",
pages = "176",
year = "1975",
}
60
@inbook{UEK:2168362562,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "161-179",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
61
@misc{UEK:2168333055,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "144-145",
year = "1974",
}
62
@article{UEK:2168260484,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "85-96",
year = "1974",
}
63
@inbook{UEK:2168288669,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967)",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "199-220",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
64
@inbook{UEK:2168278099,
author = "Stefan Korta and Bogusław Wąsik",
title = "Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "131-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
65
@inbook{UEK:2168278087,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
66
@misc{UEK:2168353396,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "334",
year = "1970",
}
67
@unpublished{UEK:2168305503,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
68
@article{UEK:2168260746,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "123-143",
year = "1969",
}
69
@unpublished{UEK:2168221440,
title = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2008",
}
70
@unpublished{UEK:2168326405,
author = "Bogusław Wąsik and Adam Frok and Błażej Mazur",
title = "Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
71
@unpublished{UEK:2168325733,
author = "Bogusław Wąsik and Błażej Mazur and Justyna Wróblewska",
title = "Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
72
@unpublished{UEK:2168325775,
title = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
73
@unpublished{UEK:2168285915,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
74
@unpublished{UEK:2168333857,
title = "Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
75
@unpublished{UEK:2168333465,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
76
@unpublished{UEK:2168328959,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
77
@unpublished{UEK:2168329111,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
78
@unpublished{UEK:2168284781,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
79
@unpublished{UEK:2168329361,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
80
@unpublished{UEK:2168330803,
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
81
@unpublished{UEK:2168284779,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
82
@unpublished{UEK:2168284777,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
83
@unpublished{UEK:2168284751,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
84
@unpublished{UEK:2168277677,
title = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
85
@unpublished{UEK:2168331519,
author = "Bogusław Wąsik and Jerzy Skrzypek and Mariusz Szubra",
title = "Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
86
@unpublished{UEK:2168330905,
title = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID