Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kierunki rozwoju badań w zarządzaniu projektami = Directions of Research Development in Project Management
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 195-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367746
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Proces zarządzania projektem
Źródło:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 241-262
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369372
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Autor:
Katarzyna Piwowar-Sulej , Sławomir Wawak , Małgorzata Tyrańska , Małgorzata Zakrzewska , Szymon Jarosz , Mariusz Sołtysik
Tytuł:
Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review
Źródło:
International Journal of Manpower (2022) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168364594
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022
Opis fizyczny:
352 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369346
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369380
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach - badania wstępne = Benefits and Barriers to Implementing Quality 4.0 in Polish Enterprises - Preliminary Research
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 5 (2022) , s. 2-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania oraz publikacja zostały dofinansowane ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - Projekt nr 064/ZZP/2022/POT
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168371632
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem projektowym
Źródło:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 190-213
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369366
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Jakość projektu i jego rezultatów
Źródło:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 111-135
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369360
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Kierunki rozwoju badań zarządzania jakością = Directions of Development of Quality Management Research
Źródło:
Management and Quality = Zarządzanie i Jakość. - vol. 4, no. 2 (2022) , s. 371-385. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168366652
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Piotr Rogala , Sławomir Wawak
Tytuł:
Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts
Źródło:
International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 13, iss. 4 (2021) , s. 509-525. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168357376
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Sławomir Wawak , Piotr Rogala , Su Mi Dahlgaard-Park
Tytuł:
Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019
Źródło:
International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 12, iss. 4 (2020) , s. 417-433. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168346748
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Evolution of Project Management Studies in the XXI Century
Źródło:
International Journal of Managing Projects in Business. - vol. 13, iss. 4 (2020) , s. 867-888. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168346750
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Sławomir Wawak , Žanesa Ljevo , Mladen Vukomanović
Tytuł:
Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 24, art. no. 10376 (2020) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Sustainability Issues in Civil Engineering and Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168351602
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Maciej Guzik , Tomasz Witko , Alexander Steinbüchel , Magdalena Wojnarowska , Mariusz Sołtysik , Sławomir Wawak
Tytuł:
What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review
Źródło:
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. - 8, art. no. 959 (2020) , s. 1 ekran. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the Regional Initiative of Excellence Program for 2019-2022, Project No. 021/RID/2018/19. Total financing: PLN 11,897,131.40. This project was also funded by the Polish National Centre for Research and Development, grant TechMatStrateg no. TECHMATSTRATEG 2/407507/1/NCBR/2019.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168349520
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
III seminarium Zarządzanie projektami
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (81), s. 54
Tryb dostępu:
Nr:
2168342975
varia
16

Tytuł:
III seminarium Zarządzanie projektami
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (82), s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168343499
varia
17

Tytuł:
Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Concepts and Directions of Development of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 2 (2018) , s. 8-15. - Tytuł numeru: Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168340605
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zarządzanie jakością
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 287-300
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329247
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = Assessing Quality Management Efficiency in the Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
270 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 255)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-756-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168327965
monografia
20

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Standardy zarządzania portfelami projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 117-136
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323769
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami = Selected Feature of Quality in Project Management
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice. - nr 1 (24) (2018) , s. 141-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325103
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329255
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Stimulants and Barriers to the Development of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 1 (2018) , s. 8-15. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330111
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (71), s. 76
Tryb dostępu:
Nr:
2168322535
varia
26

Tytuł:
Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500 = Quality Management in Projects Based on ISO 21500
Źródło:
Management Forum. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 33-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168317613
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Piotr Rogala , Roman Batko , Sławomir Wawak
Tytuł:
Factors Affecting Success of Training Companies
Źródło:
Studies in Continuing Education. - vol. 39, iss. 3 (2017) , s. 357-370. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168318817
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Sławomir Wawak , Roman Batko , Piotr Rogala
Tytuł:
Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis = Standard zarządzania jakością dla dostawców usług szkoleniowych - krytyczna analiza
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017) , s. 176-191. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317617
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Pojęcie jakości projektu = The Concept of Project Quality
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2017) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321751
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Toyota Production System
Źródło:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2016-. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330723
hasło w leksykonie
31

Tytuł:
Metody zarządzania jakością w projektach
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 185-202
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310485
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Podejście procesowe
Źródło:
Jakość zarządzania (2016)
Tryb dostępu:
Nr:
2168323581
artykuł nierecenzowany
33

Tytuł:
Lean management
Źródło:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2016-. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330721
hasło w leksykonie
34

Autor:
Piotr Rogala , Sławomir Wawak
Tytuł:
Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies = Standardy zarządzania jakością w firmach szkoleniowych
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (24) (2015) , s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme and Wrocław University of Economics statutory research funding scheme
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168301787
artykuł w czasopiśmie
35

Konferencja:
9th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2015-06-05 do 2015-06-05
Tytuł:
Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015
Źródło:
9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015, s. 3-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-015-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168292987
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Autor:
Agnieszka Kister , Piotr Rogala , Sławomir Wawak
Tytuł:
Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta = Improving the Hospital Management by Considering the Role of Caregiver
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 12 (2015) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306841
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Współczesne trendy w outsourcingu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168299157
materiały konferencyjne
38

Tytuł:
Projektowanie systemów zarządzania jakością
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 389-406
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293207
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Zasady projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 63-80
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293001
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 23-40
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288807
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Information Security in Logistics Cooperation
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015) , s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294307
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 24-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168291599
artykuł nierecenzowany
44

Tytuł:
Model oceny jakości zarządzania = Framework Model of Quality of Management Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 376 (2015) , s. 395-404. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168293009
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Business and Public Administration Studies [dokument elektroniczny]
Numer:
vol. 9, no 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Washington: Washington Institute of China Studies, 2015
Tryb dostępu:
Nr:
2168294803
redakcja czasopisma/serii
47

Tytuł:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001 = Operation and Improvement of Information Security Management Systems in the Revised ISO 27001
Źródło:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 191-203. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293153
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 193-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285349
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
324 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284451
50

Tytuł:
Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = The Role of Formalized Quality Management System in the Company [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 668-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279585
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 203-218
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295113
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Business and Public Administration Studies [dokument elektroniczny]
Numer:
vol. 8, no 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Washington: Washington Institute of China Studies, 2014
Tryb dostępu:
Nr:
2168293663
redakcja czasopisma/serii
53

Konferencja:
8th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2014-05-23 do 2014-05-23
Tytuł:
The Concept of the Quality of Management Evaluation
Źródło:
8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2014, s. 285-293. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-004-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168293035
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
E-learning Role in Higher Education Quality Improvement
Źródło:
Current Problems of University Management / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013, s. 192-199
ISBN:
978-83-233-3534-4
Nr:
2168293067
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Effectiveness, efficiency, efficacy...
Źródło:
Jakość zarządzania (2013)
Tryb dostępu:
Nr:
2168323007
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Zarządzanie jakością
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 225-246
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji = Implementation of Formalized Quality Management Systems and the Success of the Organization
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013) , s. 365-375. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271214
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2013
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287555
59

Tytuł:
System zarządzania jakością
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 201-214
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271438
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji
Źródło:
Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2013, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62785-57-5
Nr:
2168274717
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Total Quality Management
Źródło:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2013-. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330725
hasło w leksykonie
62

Tytuł:
Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością = Classification of Quality Management Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 37-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273316
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Metody badania i modele rozwoju organizacji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
344 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235712
64

Tytuł:
Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA, s. 229-243
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263424
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237988
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-6-9
Nr:
2168230236
67

Tytuł:
Information Security Management in Context of Globalization
Źródło:
Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 41-52 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168274777
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Zarządzanie jakością
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 287-300
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237960
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 125-131
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168235744
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 136-163
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255174
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika = The Role of Information Management in Improvement of the Quality of Manager's Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 373-381. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221932
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji = Information Security Management in Context of Organizational Success
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 101-108. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222640
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia
Adres wydawniczy:
Gliwice: Helion, 2011
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-246-2866-7
Nr:
2168219048
monografia
75

Konferencja:
12th Management International Conference (MIC) 2011, Portorož, Słowenia, od 2011-11-23 do 2011-11-26
Tytuł:
The Role of Information Security in Quality of Management [dokument elektroniczny]
Źródło:
MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings / red. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav - Koper: Faculty of Management, 2011, s. 155-167. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-112-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168228580
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Tytuł:
Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania / red. Marek Cisek, Anna Maria Rak - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2011, s. 309-327
ISBN:
978-83-62304-23-3
Nr:
2168293217
rozdział w monografii
77

Konferencja:
12th Management International Conference (MIC) 2011, Portorož, Słowenia, od 2011-11-23 do 2011-11-26
Tytuł:
The Role of Information Security in Quality of Management
Źródło:
MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts / red. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav - Koper: Faculty of Management, 2011, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-113-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168228582
varia
78

Tytuł:
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 31-60
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165515041
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028182
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 413-436
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Konferencja:
6th International Scientific Symposium on Business Administration: Global Economic Crisis and Changes: Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors, Karwina, Czechy, od 2010-05-27 do 2010-05-28
Tytuł:
The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company
Źródło:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / red. Christina Kliková - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 638-645. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Tryb dostępu:
Nr:
2165728860
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji = Knowledge Security Management in the Context of Organization Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 465-472. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165898440
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 127-135
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165825654
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu = The Significance of Quality of Management in an Organization Rebuilding After the Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 182-190. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166186546
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej
Źródło:
Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną / red. Krystyna Lisiecka, Tomasz Papaj - Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 2009, s. 89-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929669-0-6
Nr:
2168274705
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 37-69
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218970
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji = A Process Approach to Implementation of Information Security Management Systems
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 127-135. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51587
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Magdalena Mleczkowska , Sławomir Wawak
Tytuł:
Kaizen
Źródło:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2009-. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330727
hasło w leksykonie
89

Tytuł:
Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin
Źródło:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 519-528 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653360
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Modele systemów zarządzania jakością
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298131
hasło w leksykonie
91

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji
Źródło:
Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Jarosław S. Kardas - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 155-165. - Publikacja współfinansowana przez Akademię Podlaską w Siedlcach
ISBN:
978-83-60652-47-3
Nr:
2166249629
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Information Security Issues within Local Government
Źródło:
Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics : Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009 / red. I. Černáka - Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2009, s. 474-482. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8084-471-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168274801
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298133
hasło w leksykonie
96

Autor:
Sławomir Wawak , Martyna Górecka
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323009
hasło w leksykonie
97

Tytuł:
Orientacja na klienta
Źródło:
Jakość zarządzania (2009)
Tryb dostępu:
Nr:
2168322955
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji
Źródło:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 239-250. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661009
rozdział w monografii
99

Tytuł:
Information Security System and Development of a Modern Organization
Źródło:
Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 4, no. 3 (2009) , s. 77-84 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2167768054
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością = Review of Quality Management Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 207-220. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51352
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji = The Role of Information Security System in Organization Development
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 121-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165718854
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Autor:
Sławomir Wawak , Anna Trzop
Tytuł:
Zarządzanie przez jakość
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330717
hasło w leksykonie
103

Tytuł:
Zasady zarządzania jakością
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298135
hasło w leksykonie
104

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością = Human Resource Management in Quality Management Systems
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 578-585. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50983
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Konferencja:
Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi, Ukraina, Ternopìl', Ukraina, od 2008-10-16 do 2008-10-17
Tytuł:
Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom
Źródło:
Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008 - Ternopìl': 2008, s. 59-64 - Bibliogr.
Nr:
2168293279
rozdział w materiałach konferencyjnych
106

Tytuł:
Ewolucja systemów jakości
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168345942
hasło w leksykonie
107

Tytuł:
Jakość
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298129
hasło w leksykonie
108

Autor:
Marian Bednarski , Sławomir Wawak , Dorota Orlińska
Tytuł:
Kultura organizacyjna
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320597
hasło w leksykonie
109

Tytuł:
Analiza wartości
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296279
hasło w leksykonie
110

Tytuł:
Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy = Designing a Quality Management System on the Strategic Level for Public Administration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 175-192. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50507
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 63-89
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 263-273 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Tryb dostępu:
Nr:
2165910871
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Normalizacja systemów jakości
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2007. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320593
hasło w leksykonie
114

Tytuł:
Analiza pojęcia jakości pracy = Analysis of the Labour Quality Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 211-220. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50736
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
344 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-43
Nr:
52375
doktorat
116

Tytuł:
Rozwój systemów normalizacji jakości = The Development of Standardisation of Quality Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50888
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Nowelizacja norm ISO 9000
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2007. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168292143
hasło w leksykonie
118

Tytuł:
System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej = Hospital Reorganisation Using Quality Management System
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 587-592. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166114862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000
Adres wydawniczy:
Gliwice: Helion, 2007
Opis fizyczny:
211 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Onepress Exclusive)
Uwagi:
Na okł. i s. tyt.: Samodzielnie przygotuj dokumentację ISO. Wymagania normy ISO 9001:2000. Wdrażanie ISO z auditorem wewnętrznym i zewnętrznym. Wybór aplikacji do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, Bibliogr.
ISBN:
978-83-246-0515-6
Nr:
2167894320
podręcznik
120

Tytuł:
Geneza normalizacji systemów jakości
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2007. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320603
hasło w leksykonie
121

Tytuł:
Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością = The Analysis of Małopolska Municipalities' Preparation for Quality Management System Implementation
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 417-426. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218915
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Onepress Exclusive)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7361-787-6
Nr:
52624
monografia
123

Tytuł:
Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy = The Costs and Benefits of Implementing Quality Management Systems in Local Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 221-232. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52734
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389088
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
e-mentor. - nr 5 (2005) , s. 5-9 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166555594
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Oprogramowanie projektu
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 385-386 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168272634
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Projektowanie systemów zarządzania jakością
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 449
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270184
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Sieci neuronowe = Neural Networks
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 509-510. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270208
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 96-97. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269920
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
System zarządzania jakością
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 574
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270226
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Sterowanie jakością
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 525
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270210
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 79-80. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269898
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Zarządzanie jakością
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 663-664. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270262
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Zarządzanie przez jakość = Total Quality Management - TQM
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 672
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270268
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Znaki jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 694. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270280
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Jurana zasady planowania jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 185-186. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270064
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach = Implementation of Quality Systems in Community Self-Government Administration
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 335-344. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165995094
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Nagrody jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 359-360. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270144
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Algorytm ewolucyjny
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 16
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269834
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 581-582. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270232
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Algorytm genetyczny
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 17. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269836
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
FMEA = Failure Mode and Effect Analysis
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 131. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270018
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody
Źródło:
Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 69-74 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246856
rozdział w monografii
144

Tytuł:
QFD = Quality Function Deployment
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 472
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270190
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value = Monitoring Quality System Implementation Using Earned Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 213-224. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220424
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
System CAD = Computer-Aided Design
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 568
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270220
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
System CAM = Computer-Aided Manufacturing
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 568
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270222
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania = The Internal Audit - Research Methods for Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222624
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego
Źródło:
Management Forum 2020 / red. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 265-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247012
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Tytuł:
Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000" = Areas of Improvement in the Norms of the ISO 9000 Series - "Wizja 2000"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 217-230. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225408
artykuł w czasopiśmie
151

Tytuł:
Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych = Ratios of Control of Performance of Investment Projects
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 841-850 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227158
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7197-867-7
Nr:
52625
monografia
153

Autor:
Artur Jabłoński , Marek Rączka , Jerzy Kowlaczyk , Bożena Srebro , Sławomir Wawak
Tytuł:
Zbuduj swój system zarządzania jakością : poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2002
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168264396
książka
154

Tytuł:
Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością = Preparatory and Implementation Work in Project Management: the Example of a Quality Control System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 229-240. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230998
artykuł w czasopiśmie
155

Autor:
Jerzy Kowalczyk , Artur Jabłoński , Sławomir Wawak
Tytuł:
Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Human Management Systems Sp. z o. o., 2001
Opis fizyczny:
61 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320589
raport/sprawozdanie
156

Tytuł:
Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 256-267. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236626
artykuł w czasopiśmie
157

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 762-769 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2166619870
rozdział w materiałach konferencyjnych
158

Tytuł:
Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2001) , s. 23-25, 28-34
Nr:
2168242950
artykuł w czasopiśmie
159

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Tytuł:
Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 432-440 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767604
rozdział w materiałach konferencyjnych
160

Tytuł:
Projektowanie systemu zarządzania
Źródło:
Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach / red. Tadeusz Wawak - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 1998, s. 146-170 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyt Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej ; 2)
ISBN:
83-908828-1-7
Nr:
2168274701
rozdział w monografii
161

Konferencja:
I Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1998-09-14 do 1998-09-15
Tytuł:
Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998, s. 191-202 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-0-X
Nr:
2166345260
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
79/KPZ/2/05/S/251
Sygnatura:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-912/Magazyn
Nr:
2168255088
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
118 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
264 s.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231366
naukowo-badawcze
1
Kierunki rozwoju badań w zarządzaniu projektami = Directions of Research Development in Project Management / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 195-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
2
Proces zarządzania projektem / Adam Stabryła, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - S. 241-262. - ISBN 978-83-7252-866-7
3
Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review / Katarzyna Piwowar-Sulej, Sławomir WAWAK, Małgorzata TYRAŃSKA, Małgorzata ZAKRZEWSKA, Szymon Jarosz, Mariusz SOŁTYSIK // International Journal of Manpower. - (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-03-2021-0183/full/html. - ISSN 0143-7720
4
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - 352 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-866-7
5
Wstęp / Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-866-7
6
Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach - badania wstępne = Benefits and Barriers to Implementing Quality 4.0 in Polish Enterprises - Preliminary Research / Sławomir WAWAK // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 5 (2022), s. 2-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
7
Zarządzanie ryzykiem projektowym / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - S. 190-213. - ISBN 978-83-7252-866-7
8
Jakość projektu i jego rezultatów / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - S. 111-135. - ISBN 978-83-7252-866-7
9
Kierunki rozwoju badań zarządzania jakością = Directions of Development of Quality Management Research / Sławomir WAWAK // Management and Quality = Zarządzanie i Jakość. - vol. 4, no. 2 (2022), s. 371-385. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Vol-4-no-2-nowa-wersja-371-385.pdf. - ISSN 2658-2104
10
Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts / Piotr Rogala, Sławomir WAWAK // International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 13, iss. 4 (2021), s. 509-525. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-04-2020-0065/full/html. - ISSN 1756-669X
11
Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019 / Sławomir WAWAK, Piotr Rogala, Su Mi Dahlgaard-Park // International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 12, iss. 4 (2020), s. 417-433. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-669X
12
Evolution of Project Management Studies in the XXI Century / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // International Journal of Managing Projects in Business. - vol. 13, iss. 4 (2020), s. 867-888. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html. - ISSN 1753-8378
13
Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review / Sławomir WAWAK, Žanesa Ljevo, Mladen Vukomanović // Sustainability. - vol. 12, iss. 24 (2020), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability Issues in Civil Engineering and Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376/htm. - ISSN 2071-1050
14
What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review / Maciej Guzik, Tomasz Witko, Alexander Steinbüchel, Magdalena WOJNAROWSKA, Mariusz SOŁTYSIK and Sławomir WAWAK // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology [on-line]. - 8 (2020), s. 1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00959/abstract. - ISSN 2296-4185
15
III seminarium Zarządzanie projektami / Sławomir WAWAK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/54
16
III seminarium Zarządzanie projektami / Sławomir WAWAK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/30
17
Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Concepts and Directions of Development of Small and Medium Enterprises / Sławomir WAWAK // Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 2 (2018), s. 8-15. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/51/53. - ISSN 2481-3490
18
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 287-300. - ISBN 978-83-7252-767-7
19
Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = Assessing Quality Management Efficiency in the Enterprise / Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 255). - ISBN 978-83-7252-756-1
20
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-767-7
21
Standardy zarządzania portfelami projektów / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 117-136. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
22
Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami = Selected Feature of Quality in Project Management / Stanisław WAWAK // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice. - nr 1 (24) (2018), s. 141-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/72377182/Reme_24_%281-2018%29-Art10. - ISSN 2084-6495
23
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 343-356. - ISBN 978-83-7252-767-7
24
Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Stimulants and Barriers to the Development of Small and Medium Enterprises / Sławomir WAWAK // Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 1 (2018), s. 8-15. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/45. - ISSN 2481-3490
25
Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami / Sławomir WAWAK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 76. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
26
Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500 = Quality Management in Projects Based on ISO 21500 / Sławomir WAWAK // Management Forum. - vol. 5, nr 2 (2017), s. 33-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/41327
27
Factors Affecting Success of Training Companies / P. Rogal, R. Batko, S. WAWAK // Studies in Continuing Education. - vol. 39, iss. 3 (2017), s. 357-370. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0158037X.2017.1336995Wstęp: . - ISSN 0158-037X
28
Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis = Standard zarządzania jakością dla dostawców usług szkoleniowych - krytyczna analiza / Sławomir WAWAK, Roman Batko, Piotr Rogala // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017), s. 176-191. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169460. - ISSN 1644-9584
29
Pojęcie jakości projektu = The Concept of Project Quality / Sławomir WAWAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2017), s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
30
Toyota Production System / Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2016-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Toyota_production_system
31
Metody zarządzania jakością w projektach / Sławomir WAWAK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 185-202. - ISBN 978-83-8085-197-9
32
Podejście procesowe / Sławomir WAWAK // Jakość zarządzania [on-line]. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe
33
Lean management / Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2016-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Lean_management
34
Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies = Standardy zarządzania jakością w firmach szkoleniowych / Piotr Rogala, Sławomir WAWAK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (24) (2015), s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31563/Rogala_Dedicated_Standards_For_Quality_Management_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
35
Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015 / Sławomir WAWAK // W: 9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015. - S. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-015-1. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_1/001.pdf
36
Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta = Improving the Hospital Management by Considering the Role of Caregiver / Agnieszka Kister, Piotr Rogala, Sławomir WAWAK // Problemy Jakości. - nr 12 (2015), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
37
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - 212 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
38
Projektowanie systemów zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 389-406. - ISBN 978-83-255-7048-4
39
Zasady projektowania / Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 63-80. - ISBN 978-83-255-7048-4
40
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw / Paweł CABAŁA, Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Sławomir WAWAK // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-40. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
41
Information Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf. - ISSN 1339-5629
42
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
43
Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami / Sławomir WAWAK, Mariusz SOŁTYSIK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
44
Model oceny jakości zarządzania = Framework Model of Quality of Management Evaluation / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 376 (2015), s. 395-404. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
46
Business and Public Administration Studies [on-line] / ed. Sławomir WAWAK. - Washington : Washington Institute of China Studies, 2015. - vol. 9, no 1. - Pełny tekst: https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive. - ISSN 2373-9398
47
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001 = Operation and Improvement of Information Security Management Systems in the Revised ISO 27001 / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 191-203. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
48
Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu / Sławomir WAWAK // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 193-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
49
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - 324 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-6-7
50
Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = The Role of Formalized Quality Management System in the Company / Sławomir WAWAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 668-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
51
Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń / Sławomir WAWAK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 203-218
52
Business and Public Administration Studies [on-line] / ed. Sławomir WAWAK. - Washington : Washington Institute of China Studies, 2014. - vol. 8, no 2. - Pełny tekst: https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive. - ISSN 2373-9398
53
The Concept of the Quality of Management Evaluation / Sławomir WAWAK // W: 8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2014. - S. 285-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-004-5. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2014/cd1/pdf/papers/focus_2/028.pdf
54
E-learning Role in Higher Education Quality Improvement / Sławomir WAWAK // W: Current Problems of University Management / ed. by Tadeusz Wawak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013. - S. 192-199. - ISBN 978-83-233-3534-4
55
Effectiveness, efficiency, efficacy... / Sławomir WAWAK // Jakość zarządzania [on-line]. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://wawak.pl/pl/content/effectiveness-efficiency-efficacy
56
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 225-246
57
Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji = Implementation of Formalized Quality Management Systems and the Success of the Organization / Sławomir WAWAK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013), s. 365-375. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_29.pdf. - ISSN 2084-5189
58
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2013. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935104-2-9
59
System zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 201-214. - ISBN 978-83-7252-636-6
60
Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji / Sławomir WAWAK // W: Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2013. - S. 55-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62785-57-5
61
Total Quality Management / Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2013-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Total_Quality_Management
62
Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością = Classification of Quality Management Methods / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 37-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/780/604. - ISSN 1898-6447
63
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-9-0
64
Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 229-243
65
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 343-356. - ISBN 978-83-7252-583-3
66
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami / red. Krzysztof WOŹNIAK ; [red. tech. Mariusz SOŁTYSIK, Sławomir WAWAK]. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-6-9
67
Information Security Management in Context of Globalization / Sławomir WAWAK // Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 6, no. 1 (Spring 2012), s. 41-52. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47956/1/MPRA_paper_47956.pdf. - ISSN 1936-9603
68
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 287-300. - ISBN 978-83-7252-583-3
69
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-583-3
70
E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 125-131. - ISBN 978-83-935104-0-5. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47958/1/MPRA_paper_47958.pdf
71
Systemy zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 136-163
72
Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika = The Role of Information Management in Improvement of the Quality of Manager's Work / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 373-381. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
73
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji = Information Security Management in Context of Organizational Success / Sławomir WAWAK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 101-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
74
Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Sławomir WAWAK. - Gliwice: Helion, 2011. - 224 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-246-2866-7
75
The Role of Information Security in Quality of Management [on-line] / Sławomir WAWAK // W: MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings / ed. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav. - Koper: Faculty of Management, 2011. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 155-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-266-112-0. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4133.pdf
76
Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej / [Sławomir WAWAK] // W: Współczesne problemy zarządzania / red. nauk. Marek Cisek, Anna Maria Rak. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2011. - S. 309-327. - ISBN 978-83-62304-23-3
77
The Role of Information Security in Quality of Management / Sławomir WAWAK // W: MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts [on-line] / ed. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav. - Koper: Faculty of Management, 2011. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-961-266-113-7. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-113-7.pdf
78
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 31-60. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
79
Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej / Sławomir WAWAK // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
80
Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 413-436
81
The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company / Sławomir WAWAK // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 638-645. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47959/1/MPRA_paper_47959.pdf
82
Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji = Knowledge Security Management in the Context of Organization Development / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010), s. 465-472. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
83
Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie / Sławomir WAWAK // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 127-135. - ISBN 978-83-931128-1-4
84
Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu = The Significance of Quality of Management in an Organization Rebuilding After the Crisis / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 182-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
85
Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej / Sławomir WAWAK // W: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną / red. Krystyna Lisiecka, Tomasz Papaj. - Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 2009. - S. 89-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929669-0-6
86
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 37-69
87
Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji = A Process Approach to Implementation of Information Security Management Systems / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009), s. 127-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
88
Kaizen / Magdalena Mleczkowska, Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2009-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Kaizen
89
Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin / Sławomir WAWAK // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 519-528. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
90
Modele systemów zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2009. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Modele_system%C3%B3w_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85
91
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
92
Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji / Sławomir WAWAK // W: Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Jarosław S. Kardas. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 155-165. - Publikacja współfinansowana przez Akademię Podlaską w Siedlcach. - ISBN 978-83-60652-47-3
93
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 421-442. - ISBN 978-83-255-0237-9
94
Information Security Issues within Local Government / Sławomir WAWAK // W: Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics : Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009 / ed. I. Černáka. - Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2009. - S. 474-482. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8084-471-4. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47957/1/MPRA_paper_47957.pdf
95
Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2009. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna_w_kontek%C5%9Bcie_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85
96
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Sławomir WAWAK, Martyna Górecka // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2009. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi
97
Orientacja na klienta / Sławomir WAWAK // Jakość zarządzania [on-line]. - (2009)1 ekran. - Pełny tekst: https://wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta
98
Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji / Sławomir WAWAK // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 239-250. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
99
Information Security System and Development of a Modern Organization / Sławomir WAWAK // Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 4, no. 3 (Winter 2009), s. 77-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47927/1/MPRA_paper_47927.pdf. - ISSN 1936-9603
100
Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością = Review of Quality Management Models / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 207-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167919109. - ISSN 1898-6447
101
Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji = The Role of Information Security System in Organization Development / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 121-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
102
Zarządzanie przez jakość / Sławomir WAWAK, Anna Trzop // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87
103
Zasady zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85
104
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością = Human Resource Management in Quality Management Systems / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 578-585. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
105
Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom / Sławomir WAWAK // W: Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008. - Ternopìl', 2008. - S. 59-64. - Bibliogr.
106
Ewolucja systemów jakości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Ewolucja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci
107
Jakość / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87
108
Kultura organizacyjna / Marian Bednarski, Sławomir WAWAK, Dorota Orlińska // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna
109
Analiza wartości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_warto%C5%9Bci
110
Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy = Designing a Quality Management System on the Strategic Level for Public Administration / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 175-192. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161000254. - ISSN 1898-6447
111
Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 63-89
112
Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 263-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-01-5. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=264&view=Fit
113
Normalizacja systemów jakości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2007. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Normalizacja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci
114
Analiza pojęcia jakości pracy = Analysis of the Labour Quality Concept / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 211-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138905723. - ISSN 0208-7944
115
Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych / Sławomir WAWAK ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 2007. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Rozwój systemów normalizacji jakości = The Development of Standardisation of Quality Systems / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153925975. - ISSN 1898-6447
117
Nowelizacja norm ISO 9000 / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2007. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Nowelizacja_norm_ISO_9000
118
System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej = Hospital Reorganisation Using Quality Management System / Sławomir WAWAK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 587-592. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
119
Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000 / Sławomir WAWAK. - Gliwice: Helion, 2007. - 211 s. : il. ; 21 cm. - Na okł. i s. tyt.: Samodzielnie przygotuj dokumentację ISO. Wymagania normy ISO 9001:2000. Wdrażanie ISO z auditorem wewnętrznym i zewnętrznym. Wybór aplikacji do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów. - Bibliogr. - (Onepress Exclusive). - ISBN 978-83-246-0515-6
120
Geneza normalizacji systemów jakości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2007. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Geneza_normalizacji_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci
121
Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością = The Analysis of Małopolska Municipalities' Preparation for Quality Management System Implementation / Sławomir WAWAK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 417-426. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
122
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir WAWAK. - Wyd. 2. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006. - 268 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Onepress Exclusive). - ISBN 83-7361-787-6
123
Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy = The Costs and Benefits of Implementing Quality Management Systems in Local Authorities / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 221-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/114341070. - ISSN 0208-7944
124
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 523-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
125
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // e-mentor. - nr 5 (2005), s. 5-9. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213. - ISSN 1731-6758
126
Oprogramowanie projektu / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 385-386. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
127
Projektowanie systemów zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 449. - ISBN 83-7251-438-0
128
Sieci neuronowe = Neural Networks / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 509-510. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
129
Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 96-97. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
130
System zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 574. - ISBN 83-7251-438-0
131
Sterowanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 525. - ISBN 83-7251-438-0
132
Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 79-80. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
133
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 663-664. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
134
Zarządzanie przez jakość = Total Quality Management - TQM / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 672. - ISBN 83-7251-438-0
135
Znaki jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 694. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
136
Jurana zasady planowania jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 185-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
137
Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach = Implementation of Quality Systems in Community Self-Government Administration / Sławomir WAWAK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 335-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
138
Nagrody jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 359-360. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
139
Algorytm ewolucyjny / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 16. - ISBN 83-7251-438-0
140
Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 581-582. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
141
Algorytm genetyczny / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 17. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
142
FMEA = Failure Mode and Effect Analysis / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 131. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
143
Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody / Sławomir WAWAK // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 69-74. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
144
QFD = Quality Function Deployment / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 472. - ISBN 83-7251-438-0
145
Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value = Monitoring Quality System Implementation Using Earned Value / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004), s. 213-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66488181. - ISSN 0208-7944
146
System CAD = Computer-Aided Design / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 568. - ISBN 83-7251-438-0
147
System CAM = Computer-Aided Manufacturing / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 568. - ISBN 83-7251-438-0
148
Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania = The Internal Audit - Research Methods for Management Systems / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003), s. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57437763. - ISSN 0208-7944
149
Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego / Sławomir WAWAK // W: Management Forum 2020 / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań: AE, 2003. - S. 265-274. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
150
Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000" = Areas of Improvement in the Norms of the ISO 9000 Series - "Wizja 2000" / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002), s. 217-230. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12828. - ISSN 0208-7944
151
Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych = Ratios of Control of Performance of Investment Projects / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 841-850. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
152
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir WAWAK. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002. - 153 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7197-867-7
153
Zbuduj swój system zarządzania jakością : poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001 / Artur Jabłoński, Marek Rączka, Jerzy Kowalczyk, Bożena Srebro, Sławomir WAWAK. - Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2002. - 110 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
154
Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością = Preparatory and Implementation Work in Project Management: the Example of a Quality Control System / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 229-240. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15438. - ISSN 0208-7944
155
Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 [on-line] / Jerzy Kowalczyk, Artur Jabłoński, Sławomir WAWAK. - Warszawa: Human Management Systems Sp. z o. o., 2001. - 61 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humanms.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=89
156
Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 256-267. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
157
Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy / Sławomir WAWAK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 762-769. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
158
Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych / Tadeusz Wawak, Sławomir WAWAK // Problemy Jakości. - nr 10 (2001), s. 23-25, 28-34. - ISSN 0137-8651
159
Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie / Sławomir WAWAK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999. - S. 432-440. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-1-8
160
Projektowanie systemu zarządzania / Sławomir Wawak // W: Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 1998. - (Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała ; 2). - S. 146-170. - Bibliogr. - ISBN 83-908828-1-7
161
Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej / Sławomir Wawak // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998. - S. 191-202. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-0-X
162
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
163
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
164
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
165
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
166
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS, Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
167
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
168
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
169
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 264 s. : il. ; 30 cm
170
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 205 s. : il. ; 30 cm
1
Wawak S., (2022), Kierunki rozwoju badań w zarządzaniu projektami. [W:] CABAŁA P., WALAS-TRĘBACZ J., MAŁKUS T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 195-204.
2
Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2022), Proces zarządzania projektem. [W:] CABAŁA P., WAWAK S. (red.), Zarządzanie projektami : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 241-262.
3
Piwowar-Sulej K., Wawak S., Tyrańska M., Zakrzewska M., Jarosz S., Sołtysik M., (2022), Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review, "International Journal of Manpower", s. 1-21; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-03-2021-0183/full/html
4
Cabała P., Wawak S. (red.), (2022), Zarządzanie projektami: zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 352 s.
5
Cabała P., Wawak S., (2022), Wstęp. [W:] CABAŁA P., WAWAK S. (red.), Zarządzanie projektami : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
6
Wawak S., (2022), Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach - badania wstępne, "Problemy Jakości", nr 5, s. 2-10.
7
Małkus T., Wawak S., (2022), Zarządzanie ryzykiem projektowym. [W:] CABAŁA P., WAWAK S. (red.), Zarządzanie projektami : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 190-213.
8
Wawak S., (2022), Jakość projektu i jego rezultatów. [W:] CABAŁA P., WAWAK S. (red.), Zarządzanie projektami : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 111-135.
9
Wawak S., (2022), Kierunki rozwoju badań zarządzania jakością, "Management and Quality", vol. 4, no. 2, s. 371-385; http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Vol-4-no-2-nowa-wersja-371-385.pdf
10
Rogala P., Wawak S., (2021), Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts, "International Journal of Quality and Service Sciences", vol. 13, iss. 4, s. 509-525; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-04-2020-0065/full/html
11
Wawak S., Rogala P., Dahlgaard-Park S., (2020), Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019, "International Journal of Quality and Service Sciences", vol. 12, iss. 4, s. 417-433.
12
Wawak S., Woźniak K., (2020), Evolution of Project Management Studies in the XXI Century, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 13, iss. 4, s. 867-888; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html
13
Wawak S., Ljevo Ž., Vukomanović M., (2020), Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review, "Sustainability", vol. 12, iss. 24, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376/htm
14
Guzik M., Witko T., Steinbüchel A., Wojnarowska M., Sołtysik M., Wawak S., (2020), What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review, "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology" [on-line], 8, s. 1 ekran; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00959/abstract
15
Wawak S., (2019), III seminarium Zarządzanie projektami, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/54
16
Wawak S., (2019), III seminarium Zarządzanie projektami, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/30
17
Wawak S., (2018), Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Journal of Modern Management Process", Vol. 3, no. 2, s. 8-15; https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/51/53
18
Wawak S., (2018), Zarządzanie jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 287-300.
19
Wawak S., (2018), Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 255), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 270 s.
20
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2018), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
21
Wawak S., (2018), Standardy zarządzania portfelami projektów. [W:] CABAŁA P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 117-136.
22
Wawak S., (2018), Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr 1 (24), s. 141-150; https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/72377182/Reme_24_%281-2018%29-Art10
23
Wawak S., Woźniak K., (2018), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-356.
24
Wawak S., (2018), Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Journal of Modern Management Process", Vol. 3, no. 1, s. 8-15; https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/45
25
Wawak S., (2017), Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 76; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
26
Wawak S., (2017), Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500, "Management Forum", vol. 5, nr 2, s. 33-37; http://www.dbc.wroc.pl/publication/41327
27
Rogala P., Batko R., Wawak S., (2017), Factors Affecting Success of Training Companies, "Studies in Continuing Education", vol. 39, iss. 3, s. 357-370.
28
Wawak S., Batko R., Rogala P., (2017), Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 176-191; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169460
29
Wawak S., (2017), Pojęcie jakości projektu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 21-31.
30
Wawak S., (2016), Toyota Production System. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
31
Wawak S., (2016), Metody zarządzania jakością w projektach. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 185-202.
32
Wawak S., (2016), Podejście procesowe, "Jakość zarządzania" [on-line]; https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe
33
Wawak S., (2016), Lean management. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
34
Rogala P., Wawak S., (2015), Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (24), s. 137-148; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31563/Rogala_Dedicated_Standards_For_Quality_Management_2015.pdf
35
Wawak S., (2015), Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, s. 3-10.
36
Kister A., Rogala P., Wawak S., (2015), Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta, "Problemy Jakości", nr 12, s. 3-6.
37
Wawak S., Sołtysik M. (red.), (2015), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, 212 s.
38
Wawak S., (2015), Projektowanie systemów zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 389-406.
39
Ćwiklicki M., Bartusik K., Wawak S., (2015), Zasady projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-80.
40
Cabała P., Bartusik K., Walas-Trębacz J., Wawak S., (2015), Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-40.
41
Małkus T., Wawak S., (2015), Information Security in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 1, s. 9-14; http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf
42
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
43
Wawak S., Sołtysik M., (2015), Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
44
Wawak S., (2015), Model oceny jakości zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 376, s. 395-404.
45
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-104.
46
Business and Public Administration Studies / ed. Sławomir WAWAK [on-line], Washington : Washington Institute of China Studies, 2015. - vol. 9, no 1. - . - 2373-9398
47
Wawak S., (2015), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 191-203.
48
Wawak S., (2014), Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 193-205.
49
Stabryła A., Wawak S. (red.), (2014), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, 324 s.
50
Wawak S., (2014), Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 668-675.
51
Wawak S., (2014), Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 203-218.
52
Business and Public Administration Studies / ed. Sławomir WAWAK [on-line], Washington : Washington Institute of China Studies, 2014. - vol. 8, no 2. - . - 2373-9398
53
Wawak S., (2014), The Concept of the Quality of Management Evaluation. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, s. 285-293.
54
Wawak S., (2013), E-learning Role in Higher Education Quality Improvement. [W:] Wawak T. (red.), Current Problems of University Management, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 192-199.
55
Wawak S., (2013), Effectiveness, efficiency, efficacy..., "Jakość zarządzania" [on-line]; https://wawak.pl/pl/content/effectiveness-efficiency-efficacy
56
Wawak S., (2013), Zarządzanie jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 225-246.
57
Wawak S., (2013), Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 2, s. 365-375; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_29.pdf
58
Wawak S. (red.), (2013), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 214 s.
59
Wawak S., (2013), System zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-214.
60
Wawak S., (2013), Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 55-72.
61
Wawak S., (2013), Total Quality Management. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
62
Wawak S., (2013), Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 37-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/780/604
63
Stabryła A., Wawak S. (red.), (2012), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 344 s.
64
Wawak S., (2012), Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 229-243.
65
Wawak S., Woźniak K., (2012), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-356.
66
Woźniak K., Sołtysik M., Wawak S. (red.), (2012), Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, 110 s.
67
Wawak S., (2012), Information Security Management in Context of Globalization, "Journal of the Washington Institute of China Studies", vol. 6, no. 1, s. 41-52; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47956/1/MPRA_paper_47956.pdf
68
Wawak S., (2012), Zarządzanie jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 287-300.
69
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2012), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
70
Wawak S., Woźniak K., (2012), E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 125-131.
71
Wawak S., (2011), Systemy zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 136-163.
72
Wawak S., (2011), Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 373-381.
73
Wawak S., (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 101-108.
74
Wawak S., (2011), Zarządzanie jakością: podstawy, systemy i narzędzia, Gliwice : Helion, 224 s.
75
Wawak S., (2011), The Role of Information Security in Quality of Management. [W:] Šušteršič J., Sedmak S., Nastav B. (red.), MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings (Management International Conference), Koper : Faculty of Management, s. 155-167.
76
Wawak S., (2011), Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej. [W:] Cisek M., Rak (red.), Współczesne problemy zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 309-327.
77
Wawak S., (2011), The Role of Information Security in Quality of Management. [W:] Šušteršič J., Sedmak S., Nastav B. (red.), MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts [on-line]. (Management International Conference), Koper : Faculty of Management, s. 26.
78
Wawak S., Woźniak K., (2010), Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 31-60.
79
Wawak S., (2010), Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 2, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 133-139.
80
Wawak S., (2010), Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 413-436.
81
Wawak S., (2010), The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 638-645.
82
Wawak S., (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 116, s. 465-472.
83
Wawak S., (2010), Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 127-135.
84
Wawak S., (2010), Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 182-190.
85
Wawak S., (2009), Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej. [W:] Lisiecka K., Papaj T. (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Katowice : Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, s. 89-100.
86
Wawak S., Woźniak K., (2009), Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 37-69.
87
Wawak S., (2009), Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 52, s. 127-135.
88
Mleczkowska M., Wawak S., (2009), Kaizen. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
89
Wawak S., (2009), Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 519-528.
90
Wawak S., (2009), Modele systemów zarządzania jakością. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
91
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
92
Wawak S., (2009), Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji. [W:] Kardas (red.), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 155-165.
93
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 421-442.
94
Wawak S., (2009), Information Security Issues within Local Government. [W:] Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics: Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009, Ružomberok : Catholic University in Ružomberok, s. 474-482.
95
Wawak S., (2009), Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
96
Wawak S., Górecka M., (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
97
Wawak S., (2009), Orientacja na klienta, "Jakość zarządzania" [on-line]; https://wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta
98
Wawak S., (2009), Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 239-250.
99
Wawak S., (2009), Information Security System and Development of a Modern Organization, "Journal of the Washington Institute of China Studies", vol. 4, no. 3, s. 77-84; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47927/1/MPRA_paper_47927.pdf
100
Wawak S., (2008), Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 207-220; https://bazekon.uek.krakow.pl/167919109
101
Wawak S., (2008), Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121-127.
102
Wawak S., Trzop A., (2008), Zarządzanie przez jakość. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
103
Wawak S., (2008), Zasady zarządzania jakością. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
104
Wawak S., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 578-585.
105
Wawak S., (2008), Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom. [W:] Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008, Ternopìl' :, s. 59-64.
106
Wawak S., (2008), Ewolucja systemów jakości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
107
Wawak S., (2008), Jakość. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
108
Bednarski M., Wawak S., Orlińska D., (2008), Kultura organizacyjna. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
109
Wawak S., (2008), Analiza wartości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
110
Wawak S., (2008), Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 175-192; https://bazekon.uek.krakow.pl/161000254
111
Wawak S., Woźniak K., (2008), Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 63-89.
112
Wawak S., (2008), Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 263-273.
113
Wawak S., (2007), Normalizacja systemów jakości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
114
Wawak S., (2007), Analiza pojęcia jakości pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 211-220; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905723
115
Wawak S., (2007), Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, Prom. Stabryła A., Kraków : , 344 k.
116
Wawak S., (2007), Rozwój systemów normalizacji jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 151-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/153925975
117
Wawak S., (2007), Nowelizacja norm ISO 9000. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
118
Wawak S., (2007), System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 587-592.
119
Wawak S., (2007), Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Gliwice : Helion, 211 s.
120
Wawak S., (2007), Geneza normalizacji systemów jakości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
121
Wawak S., (2006), Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 417-426.
122
Wawak S., (2006), Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wyd. 2Gliwice : Wydawnictwo Helion, 268 s.
123
Wawak S., (2006), Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 221-232; https://bazekon.uek.krakow.pl/114341070
124
Wawak S., Woźniak K., (2005), Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 523-532.
125
Wawak S., Woźniak K., (2005), Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie, "e-mentor", nr 5, s. 5-9; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213
126
Wawak S., (2004), Oprogramowanie projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 385-386.
127
Wawak S., (2004), Projektowanie systemów zarządzania jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 449.
128
Wawak S., (2004), Sieci neuronowe. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 509-510.
129
Wawak S., (2004), Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 96-97.
130
Wawak S., (2004), System zarządzania jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 574.
131
Wawak S., (2004), Sterowanie jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 525.
132
Wawak S., (2004), Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 79-80.
133
Wawak S., (2004), Zarządzanie jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 663-664.
134
Wawak S., (2004), Zarządzanie przez jakość. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 672.
135
Wawak S., (2004), Znaki jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 694.
136
Wawak S., (2004), Jurana zasady planowania jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 185-186.
137
Wawak S., (2004), Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 335-344.
138
Wawak S., (2004), Nagrody jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 359-360.
139
Wawak S., (2004), Algorytm ewolucyjny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 16.
140
Wawak S., (2004), Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 581-582.
141
Wawak S., (2004), Algorytm genetyczny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 17.
142
Wawak S., (2004), FMEA. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 131.
143
Wawak S., (2004), Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 69-74.
144
Wawak S., (2004), QFD. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 472.
145
Wawak S., (2004), Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 213-224; https://bazekon.uek.krakow.pl/66488181
146
Wawak S., (2004), System CAD. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 568.
147
Wawak S., (2004), System CAM. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 568.
148
Wawak S., (2003), Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 215-226; https://bazekon.uek.krakow.pl/57437763
149
Wawak S., (2003), Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego. [W:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 265-274.
150
Wawak S., (2002), Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 217-230; https://bazekon.uek.krakow.pl/12828
151
Wawak S., (2002), Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 841-850.
152
Wawak S., (2002), Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 153 s.
153
Jabłoński A., Rączka M., Kowlaczyk J., Srebro B., Wawak S., (2002), Zbuduj swój system zarządzania jakością: poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001, Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 110 s.
154
Wawak S., (2002), Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 229-240; https://bazekon.uek.krakow.pl/15438
155
Kowalczyk J., Jabłoński A., Wawak S., (2001), Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, [on-line], Warszawa : Human Management Systems Sp. z o. o., 61 s.
156
Wawak S., (2001), Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 256-267.
157
Wawak S., (2001), Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 762-769.
158
Wawak T., Wawak S., (2001), Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych, "Problemy Jakości", nr 10, s. 23-25, 28-34.
159
Wawak S., (1999), Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, s. 432-440.
160
Wawak S., (1998), Projektowanie systemu zarządzania. [W:] Wawak T. (red.), Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 146-170.
161
Wawak S., (1998), Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, s. 191-202.
162
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168
163
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
164
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
165
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
166
Stabryła A., Piekarz H., Barczak B., Walas J., Bartusik K., Cabała P., Wawak S., Woźniak K., (2003), Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 259 s.
167
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
168
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
169
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., Barczak B., Cabała P., Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., Kozina A., Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 264 s.
170
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., (1999), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 205 s.
1
@inbook{UEK:2168367746,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Kierunki rozwoju badań w zarządzaniu projektami",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy",
pages = "195-204",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8",
}
2
@inbook{UEK:2168369372,
author = "Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Proces zarządzania projektem",
booktitle = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
pages = "241-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
3
@article{UEK:2168364594,
author = "Katarzyna Piwowar-Sulej and Sławomir Wawak and Małgorzata Tyrańska and Małgorzata Zakrzewska and Szymon Jarosz and Mariusz Sołtysik",
title = "Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review",
journal = "International Journal of Manpower",
pages = "1-21",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJM-03-2021-0183},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-03-2021-0183/full/html},
}
4
@book{UEK:2168369346,
title = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
5
@misc{UEK:2168369380,
author = "Paweł Cabała and Sławomir Wawak",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
6
@article{UEK:2168371632,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach - badania wstępne",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "2-10",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/4B.2022.5.1},
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168369366,
author = "Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie ryzykiem projektowym",
booktitle = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
pages = "190-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
8
@inbook{UEK:2168369360,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jakość projektu i jego rezultatów",
booktitle = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
pages = "111-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
9
@article{UEK:2168366652,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Kierunki rozwoju badań zarządzania jakością",
journal = "Management and Quality",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "371-385",
year = "2022",
url = {http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Vol-4-no-2-nowa-wersja-371-385.pdf},
}
10
@article{UEK:2168357376,
author = "Piotr Rogala and Sławomir Wawak",
title = "Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts",
journal = "International Journal of Quality and Service Sciences",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "509-525",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-04-2020-0065},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-04-2020-0065/full/html},
}
11
@article{UEK:2168346748,
author = "Sławomir Wawak and Piotr Rogala and Su Mi Dahlgaard-Park",
title = "Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019",
journal = "International Journal of Quality and Service Sciences",
number = "vol. 12, iss. 4",
pages = "417-433",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-12-2019-0133},
url = {},
}
12
@article{UEK:2168346750,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Evolution of Project Management Studies in the XXI Century",
journal = "International Journal of Managing Projects in Business",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "867-888",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJMPB-01-2020-0002},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html},
}
13
@article{UEK:2168351602,
author = "Sławomir Wawak and Žanesa Ljevo and Mladen Vukomanović",
title = "Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 24",
pages = "1-25",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su122410376},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376/htm},
}
14
@article{UEK:2168349520,
author = "Maciej Guzik and Tomasz Witko and Alexander Steinbüchel and Magdalena Wojnarowska and Mariusz Sołtysik and Sławomir Wawak",
title = "What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review",
journal = "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology",
number = "8",
pages = "1 ekran",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2020.00959},
url = {https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00959/abstract},
}
15
@misc{UEK:2168342975,
author = "Sławomir Wawak",
title = "III seminarium Zarządzanie projektami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "54",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/54},
}
16
@misc{UEK:2168343499,
author = "Sławomir Wawak",
title = "III seminarium Zarządzanie projektami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "30-31",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/30},
}
17
@article{UEK:2168340605,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 2",
pages = "8-15",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/51/53},
}
18
@inbook{UEK:2168329247,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "287-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
19
@book{UEK:2168327965,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-756-1",
}
20
@inbook{UEK:2168329253,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
21
@inbook{UEK:2168323769,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Standardy zarządzania portfelami projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "117-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
22
@article{UEK:2168325103,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami",
journal = "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka",
number = "1 (24)",
pages = "141-150",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.01.010},
url = {https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/72377182/Reme_24_%281-2018%29-Art10},
}
23
@inbook{UEK:2168329255,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "343-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
24
@article{UEK:2168330111,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 1",
pages = "8-15",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/45},
}
25
@misc{UEK:2168322535,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "76",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
26
@article{UEK:2168317613,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500",
journal = "Management Forum",
number = "vol. 5, 2",
pages = "33-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.2.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/41327},
}
27
@article{UEK:2168318817,
author = "Piotr Rogala and Roman Batko and Sławomir Wawak",
title = "Factors Affecting Success of Training Companies",
journal = "Studies in Continuing Education",
number = "vol. 39, iss. 3",
pages = "357-370",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2017.1336995},
url = {},
}
28
@article{UEK:2168317617,
author = "Sławomir Wawak and Roman Batko and Piotr Rogala",
title = "Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 1 (65), cz. 1",
pages = "176-191",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.11},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169460},
}
29
@article{UEK:2168321751,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Pojęcie jakości projektu",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "21-31",
year = "2017",
url = {},
}
30
@inbook{UEK:2168330723,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Toyota Production System",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Toyota_production_system},
}
31
@inbook{UEK:2168310485,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Metody zarządzania jakością w projektach",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "185-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
32
@article{UEK:2168323581,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Podejście procesowe",
journal = "Jakość zarządzania",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe},
}
33
@inbook{UEK:2168330721,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Lean management",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Lean_management},
}
34
@article{UEK:2168301787,
author = "Piotr Rogala and Sławomir Wawak",
title = "Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (24)",
pages = "137-148",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.3.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31563/Rogala_Dedicated_Standards_For_Quality_Management_2015.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168292987,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015",
booktitle = "9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac",
pages = "3-10",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering",
year = "2015",
url = {http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_1/001.pdf},
isbn = "978-86-6335-015-1",
}
36
@article{UEK:2168306841,
author = "Agnieszka Kister and Piotr Rogala and Sławomir Wawak",
title = "Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta",
journal = "Problemy Jakości",
number = "12",
pages = "3-6",
year = "2015",
}
37
@book{UEK:2168299157,
title = "Współczesne trendy w outsourcingu",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
38
@inbook{UEK:2168293207,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "389-406",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
39
@inbook{UEK:2168293001,
author = "Marek Ćwiklicki and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak",
title = "Zasady projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "63-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
40
@inbook{UEK:2168288807,
author = "Paweł Cabała and Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz and Sławomir Wawak",
title = "Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
41
@article{UEK:2168294307,
author = "Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Information Security in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "9-14",
year = "2015",
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf},
}
42
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
43
@article{UEK:2168291599,
author = "Sławomir Wawak and Mariusz Sołtysik",
title = "Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "24-25",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
44
@article{UEK:2168293009,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Model oceny jakości zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "376",
pages = "395-404",
adress = "",
year = "2015",
}
45
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Katarzyna Bartusik and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
46
@misc{UEK:2168294803,
title = "Business and Public Administration Studies",
adress = "Washington",
publisher = "Washington Institute of China Studies",
year = "2015",
url = {https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive},
}
47
@inbook{UEK:2168293153,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "191-203",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
48
@inbook{UEK:2168285349,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "193-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
49
@book{UEK:2168284451,
title = "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-6-7",
}
50
@article{UEK:2168279585,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "668-675",
year = "2014",
}
51
@unpublished{UEK:2168295113,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "203-218",
year = "2014",
}
52
@misc{UEK:2168293663,
title = "Business and Public Administration Studies",
adress = "Washington",
publisher = "Washington Institute of China Studies",
year = "2014",
url = {https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive},
}
53
@inbook{UEK:2168293035,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Concept of the Quality of Management Evaluation",
booktitle = "8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac",
pages = "285-293",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering",
year = "2014",
url = {http://www.cqm.rs/2014/cd1/pdf/papers/focus_2/028.pdf},
isbn = "978-86-6335-004-5",
}
54
@inbook{UEK:2168293067,
author = "Sławomir Wawak",
title = "E-learning Role in Higher Education Quality Improvement",
booktitle = "Current Problems of University Management",
pages = "192-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-233-3534-4",
}
55
@article{UEK:2168323007,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Effectiveness, efficiency, efficacy...",
journal = "Jakość zarządzania",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://wawak.pl/pl/content/effectiveness-efficiency-efficacy},
}
56
@unpublished{UEK:2168287201,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "225-246",
year = "2013",
}
57
@article{UEK:2168271214,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 2",
pages = "365-375",
year = "2013",
url = {http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_29.pdf},
}
58
@book{UEK:2168287555,
title = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
59
@inbook{UEK:2168271438,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System zarządzania jakością",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "201-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
60
@inbook{UEK:2168274717,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji",
booktitle = "Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia",
pages = "55-72",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2013",
isbn = "978-83-62785-57-5",
}
61
@inbook{UEK:2168330725,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Total Quality Management",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Total_Quality_Management},
}
62
@article{UEK:2168273316,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "910",
pages = "37-49",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/780/604},
}
63
@book{UEK:2168235712,
title = "Metody badania i modele rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-9-0",
}
64
@unpublished{UEK:2168263424,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "229-243",
year = "2012",
}
65
@inbook{UEK:2168237988,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "343-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
66
@book{UEK:2168230236,
title = "Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-6-9",
}
67
@article{UEK:2168274777,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Information Security Management in Context of Globalization",
journal = "Journal of the Washington Institute of China Studies",
number = "vol. 6, no. 1",
pages = "41-52",
year = "2012",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47956/1/MPRA_paper_47956.pdf},
}
68
@inbook{UEK:2168237960,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "287-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
69
@inbook{UEK:2168237986,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
70
@inbook{UEK:2168235744,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "125-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47958/1/MPRA_paper_47958.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
71
@unpublished{UEK:2168255174,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Systemy zarządzania jakością",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "136-163",
year = "2011",
}
72
@article{UEK:2168221932,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "373-381",
adress = "",
year = "2011",
}
73
@article{UEK:2168222640,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "101-108",
adress = "",
year = "2011",
}
74
@book{UEK:2168219048,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia",
adress = "Gliwice",
publisher = "Helion",
year = "2011",
isbn = "978-83-246-2866-7",
}
75
@inbook{UEK:2168228580,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Role of Information Security in Quality of Management",
booktitle = "MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings",
pages = "155-167",
adress = "Koper",
publisher = "Faculty of Management",
year = "2011",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4133.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-112-0",
}
76
@inbook{UEK:2168293217,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania",
pages = "309-327",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-23-3",
}
77
@misc{UEK:2168228582,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Role of Information Security in Quality of Management",
booktitle = "MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts",
pages = "26",
adress = "Koper",
publisher = "Faculty of Management",
year = "2011",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-113-7.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-113-7",
}
78
@inbook{UEK:2165515041,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "31-60",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
79
@inbook{UEK:2166028182,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
80
@unpublished{UEK:2168230924,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "413-436",
year = "2010",
}
81
@inbook{UEK:2165728860,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "638-645",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47959/1/MPRA_paper_47959.pdf},
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
82
@article{UEK:2165898440,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "116",
pages = "465-472",
adress = "",
year = "2010",
}
83
@inbook{UEK:2165825654,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "127-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
84
@article{UEK:2166186546,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "182-190",
adress = "",
year = "2010",
}
85
@inbook{UEK:2168274705,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej",
booktitle = "Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną",
pages = "89-100",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929669-0-6",
}
86
@unpublished{UEK:2168218970,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "37-69",
year = "2009",
}
87
@article{UEK:51587,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "52",
pages = "127-135",
adress = "",
year = "2009",
}
88
@inbook{UEK:2168330727,
author = "Magdalena Mleczkowska and Sławomir Wawak",
title = "Kaizen",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2009",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Kaizen},
}
89
@inbook{UEK:2166653360,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "519-528",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
90
@inbook{UEK:2168298131,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Modele systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2009",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Modele_system%C3%B3w_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85},
}
91
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
92
@inbook{UEK:2166249629,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji",
booktitle = "Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "155-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-47-3",
}
93
@inbook{UEK:2162157773,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "421-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
94
@inbook{UEK:2168274801,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Information Security Issues within Local Government",
booktitle = "Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics : Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009",
pages = "474-482",
adress = "Ružomberok",
publisher = "Catholic University in Ružomberok",
year = "2009",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47957/1/MPRA_paper_47957.pdf},
isbn = "978-80-8084-471-4",
}
95
@inbook{UEK:2168298133,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2009",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna_w_kontek%C5%9Bcie_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85},
}
96
@inbook{UEK:2168323009,
author = "Sławomir Wawak and Martyna Górecka",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2009",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi},
}
97
@article{UEK:2168322955,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Orientacja na klienta",
journal = "Jakość zarządzania",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta},
}
98
@inbook{UEK:2165661009,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2",
pages = "239-250",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
99
@article{UEK:2167768054,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Information Security System and Development of a Modern Organization",
journal = "Journal of the Washington Institute of China Studies",
number = "vol. 4, no. 3",
pages = "77-84",
year = "2009",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47927/1/MPRA_paper_47927.pdf},
}
100
@article{UEK:51352,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "207-220",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167919109},
}
101
@inbook{UEK:2165718854,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "121-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
102
@inbook{UEK:2168330717,
author = "Sławomir Wawak and Anna Trzop",
title = "Zarządzanie przez jakość",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87},
}
103
@inbook{UEK:2168298135,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zasady zarządzania jakością",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85},
}
104
@inbook{UEK:50983,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "578-585",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
105
@inbook{UEK:2168293279,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom",
booktitle = "Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008",
pages = "59-64",
adress = "Ternopìl'",
year = "2008",
}
106
@inbook{UEK:2168345942,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Ewolucja systemów jakości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Ewolucja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci},
}
107
@inbook{UEK:2168298129,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jakość",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87},
}
108
@inbook{UEK:2168320597,
author = "Marian Bednarski and Sławomir Wawak and Dorota Orlińska",
title = "Kultura organizacyjna",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna},
}
109
@inbook{UEK:2168296279,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza wartości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_warto%C5%9Bci},
}
110
@article{UEK:50507,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "175-192",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161000254},
}
111
@unpublished{UEK:2168230200,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "63-89",
year = "2008",
}
112
@inbook{UEK:2165910871,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy",
pages = "263-273",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości",
year = "2008",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=264&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-60904-01-5",
}
113
@inbook{UEK:2168320593,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Normalizacja systemów jakości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2007",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Normalizacja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci},
}
114
@article{UEK:50736,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza pojęcia jakości pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "211-220",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138905723},
}
115
@unpublished{UEK:52375,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
116
@article{UEK:50888,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Rozwój systemów normalizacji jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "151-160",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153925975},
}
117
@inbook{UEK:2168292143,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Nowelizacja norm ISO 9000",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2007",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Nowelizacja_norm_ISO_9000},
}
118
@inbook{UEK:2166114862,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "587-592",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
119
@book{UEK:2167894320,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000",
adress = "Gliwice",
publisher = "Helion",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-246-0515-6",
}
120
@inbook{UEK:2168320603,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Geneza normalizacji systemów jakości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2007",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Geneza_normalizacji_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci},
}
121
@inbook{UEK:2166218915,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "417-426",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
122
@book{UEK:52624,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością : teoria i praktyka",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Helion",
year = "2006",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-7361-787-6",
}
123
@article{UEK:52734,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "221-232",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/114341070},
}
124
@inbook{UEK:2166389088,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "523-532",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
125
@article{UEK:2166555594,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "5-9",
year = "2005",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213},
}
126
@inbook{UEK:2168272634,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Oprogramowanie projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "385-386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
127
@inbook{UEK:2168270184,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "449",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
128
@inbook{UEK:2168270208,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Sieci neuronowe",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "509-510",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
129
@inbook{UEK:2168269920,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "96-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
130
@inbook{UEK:2168270226,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System zarządzania jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "574",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
131
@inbook{UEK:2168270210,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Sterowanie jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
132
@inbook{UEK:2168269898,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "79-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
133
@inbook{UEK:2168270262,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "663-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
134
@inbook{UEK:2168270268,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie przez jakość",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "672",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
135
@inbook{UEK:2168270280,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Znaki jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "694",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
136
@inbook{UEK:2168270064,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jurana zasady planowania jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "185-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
137
@inbook{UEK:2165995094,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "335-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
138
@inbook{UEK:2168270144,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Nagrody jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "359-360",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
139
@inbook{UEK:2168269834,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Algorytm ewolucyjny",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
140
@inbook{UEK:2168270232,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "581-582",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
141
@inbook{UEK:2168269836,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Algorytm genetyczny",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
142
@inbook{UEK:2168270018,
author = "Sławomir Wawak",
title = "FMEA",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
143
@inbook{UEK:2168246856,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody",
booktitle = "Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania",
pages = "69-74",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
144
@inbook{UEK:2168270190,
author = "Sławomir Wawak",
title = "QFD",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "472",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
145
@article{UEK:2168220424,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "213-224",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66488181},
}
146
@inbook{UEK:2168270220,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System CAD",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
147
@inbook{UEK:2168270222,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System CAM",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
148
@article{UEK:2168222624,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "215-226",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57437763},
}
149
@inbook{UEK:2168247012,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "265-274",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "2003",
isbn = "83-89224-39-9",
}
150
@article{UEK:2168225408,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - Wizja 2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "217-230",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12828},
}
151
@inbook{UEK:2168227158,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "841-850",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
152
@book{UEK:52625,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością : teoria i praktyka",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Helion",
year = "2002",
isbn = "83-7197-867-7",
}
153
@book{UEK:2168264396,
author = "Artur Jabłoński and Marek Rączka and Jerzy Kowlaczyk and Bożena Srebro and Sławomir Wawak",
title = "Zbuduj swój system zarządzania jakością : poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Gospodarki",
year = "2002",
}
154
@article{UEK:2168230998,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "229-240",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15438},
}
155
@misc{UEK:2168320589,
author = "Jerzy Kowalczyk and Artur Jabłoński and Sławomir Wawak",
title = "Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001",
adress = "Warszawa",
publisher = "Human Management Systems Sp. z o. o.",
year = "2001",
url = {http://humanms.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=89},
}
156
@article{UEK:2168236626,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "916",
pages = "256-267",
adress = "",
year = "2001",
}
157
@inbook{UEK:2166619870,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami ",
pages = "762-769",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
158
@article{UEK:2168242950,
author = "Tadeusz Wawak and Sławomir Wawak",
title = "Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "23-25, 28-34",
year = "2001",
}
159
@inbook{UEK:2167767604,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2",
pages = "432-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1999",
isbn = "83-911343-1-8",
}
160
@inbook{UEK:2168274701,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemu zarządzania",
booktitle = "Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach",
pages = "146-170",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-908828-1-7",
}
161
@inbook{UEK:2166345260,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1",
pages = "191-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1998",
isbn = "83-911343-0-X",
}
162
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
163
@unpublished{UEK:2166571680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
164
@unpublished{UEK:2168264744,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
165
@unpublished{UEK:2168264746,
author = "Adam Stabryła and Andrzej Kozina and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
166
@unpublished{UEK:2168255088,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Beata Barczak and Jolanta Walas and Katarzyna Bartusik and Paweł Cabała and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
167
@unpublished{UEK:2168286199,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
168
@unpublished{UEK:2168286195,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
169
@unpublished{UEK:2168232590,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak and Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Jan Beliczyński and Beata Barczak and Paweł Cabała and Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Andrzej Kozina and Czesław Mesjasz",
title = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
170
@unpublished{UEK:2168231366,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Jan Beliczyński",
title = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID