Publikacje wybranego autora

Waligórska Agnieszka

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,

1

Autor:
Tytuł:
Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej
Źródło:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 55-79
Sygnatura:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO "Vistula" S.A. w okresie ich restrukturyzacji własnościowej = Changes of Employment and Sale Size and Structure (Property Restructuring of the ZPO "Vistula" S.A. Case)
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 569-574. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243756
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Irena Bielińska, Agnieszka WALIGÓRSKA // W: Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI. - (1998), s. 55-79
2
Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO "Vistula" S.A. w okresie ich restrukturyzacji własnościowej = Changes of Employment and Sale Size and Structure (Property Restructuring of the ZPO "Vistula" S.A. Case) / Maria CHOMĄTOWSKA, Agnieszka WALIGÓRSKA // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 569-574. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
1
Borowiecki R., Jaki A., Bielińska I., Waligórska A., (1998), Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1], s. 55-79.
2
Chomątowska M., Waligórska A., (1996), Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO "Vistula" S.A. w okresie ich restrukturyzacji własnościowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 569-574.
1
@unpublished{UEK:2168253442,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Irena Bielińska and Agnieszka Waligórska",
title = "Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej",
booktitle = "Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1]",
pages = "55-79",
year = "1998",
}
2
@inbook{UEK:2168243756,
author = "Maria Chomątowska and Agnieszka Waligórska",
title = "Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO Vistula S.A. w okresie ich restrukturyzacji własnościowej",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "569-574",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID