Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kierunek - niezawodność
Źródło:
Chemia Przemysłowa. - nr 3 (729) (2019) , s. 27-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336847
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza możliwości wykorzystania metody hoshin kanri przy realizacji projektów w organizacjach niekomercyjnych = Analysis of the Possibilities of Using the Hoshin Kanri Method in the Implementation of Projects in Non-Commercial Organizations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 189-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 103-112 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Reliability Centered Maintenance (RCM) współczesnym narzędziem realizacji strategii obsługi eksploatacyjnej = Reliability Centered Maintenance (RCM) - a Contemporary Tool of Strategy Realization of Operation Service
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 444-453. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329565
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Work Standardization in the Context of Improving the Value Stream in a Production
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 89-98 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331151
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Szukanie ograniczeń nie tylko w teorii
Źródło:
Kierunek Spożywczy. - nr 1 (2017) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168313371
artykuł nierecenzowany
7

Tytuł:
Różnice w efektach stosowania wybranych metod dydaktycznych w procesie kształcenia pracowników przedsiębiorstwa i studentów - studium porównawcze na podstawie wyników badań własnych = Differences in the Effects of Using Various Teaching Methods in the Education of Company Employees and Students - a Comparative Study on the Basis of Own Research
Źródło:
Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017) , s. 235-252. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323349
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana - cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania = Lean, Agile and Mass Customisation - Common Features, Areas of Penetration and Exclusion
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315693
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania = The Use of Simulation Games for Education in Contemporary Management Concepts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168322619
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
W poszukiwaniu najsłabszego ogniwa : teoria ograniczeń w kontekście podnoszenia produktywności
Źródło:
Chemia Przemysłowa. - nr 3-4 (2017) , s. 36-41 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323419
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Reflective production alternatywą dla linii montażowej w przemyśle motoryzacyjnym = Reflective Production as an Alternative to the Assembly Line Used in the Automotive Industry
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 29-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324145
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324143
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Normowanie obsługi klienta elementem standaryzacji procesów administracyjnych w instytucjach sektora publicznego = Customer Service Time Standardization as a Part of Administrative Processes Standardization in Public Sector
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (923) (2016) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313343
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Marzenia do spełnienia
Źródło:
Agro Przemysł. - nr 1 (628) (2016) , s. 8-13 - Bibliogr.
Nr:
2168313461
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Office Work Spatial Organisation - Key Determinants and Selected Solutions
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 173-180 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313383
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Eiji Toyoda, Taiichi Ohno i Shigeo Shingo - twórcy systemu produkcyjnego Toyoty = Eiji Toyoda, Taiichi Ohno and Shigeo Shingo - Creators of the Toyota Production System
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji decyzji w obszarze zarządzania produkcją = The Use of Solver Tool to Optimize Decisions in the Area of Production Management
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 239-252. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government = Improving Processes in Public Administration Using Lean Government
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 39-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313075
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego = Process Modelling as a Basis for Cost Standardisation in Local Self-Government
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (24) (2015) , s. 41-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300175
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Pomiar kapitału organizacyjnego - przegląd podejść
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 227-233 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296361
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Metody badania potrzeb informacyjnych
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 82-94
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299465
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Służby utrzymania... przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Agro Przemysł. - nr 1 (597) (2015) , s. 26-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168299873
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Flexibility of Production Processes in the Context of Adapting a Product to Customer Requirements
Źródło:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 131-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Nr:
2168298521
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Dyfuzja produkcji w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) wewnątrz łańcucha tworzenia wartości (na przykładzie Fiat Auto Poland SA) = Diffusion of World Class Manufacturing within the Value Chain (as the Example of Fiat Auto Poland SA)
Źródło:
Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 7 (2015) , s. 113-122. - Tytuł numeru: Współpraca, konkurencyjność, rozwój - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168310583
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Changes in Organizational Capital as a Consequence of the Implementation of World Class Manufacturing
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 191-198 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168300167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Informacja jako produkt i proces
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 13-24
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299447
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Teoria ograniczeń w usprawnianiu procesów obsługi instytucji publicznych
Źródło:
Zarządzanie publiczne / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015, s. 57-70
ISBN:
978-83-7299-956-6
Nr:
2168297745
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Koszty realizacji funkcji informacji
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 34-48
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299455
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Rola konsultanta zewnętrznego w procesie wdrażania lean management = The Role of the External Consultant in the Implementation of Lean Management
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288865
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Changes to Requirements Towards Direct Production Employees in the 20th Century
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 285-293 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168287585
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
Models of the Emergence and Diffusion of Mass Customization
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 812-821. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273396
artykuł w czasopiśmie
33

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288863
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Produkcja w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 84-98
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Metody normatywów elementarnych w redukcji czasów przezbrojeń = Predetermined Time Systems in the Reduction of Changeover Time
Źródło:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 153-163. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292745
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Determinants of Mass Customization Strategy Implementation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 39-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274359
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX w. = The Development of the Organization of Production Processes in the Automotive Industry of the XX Century
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 87-103. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271328
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym = Information Systems in Operations Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282845
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Geneza, rozwój i dyfuzja strategii masowej indywidualizacji
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 132-153
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168290083
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Mass Customization - the Phases of Implementation and the Auxiliary Methods
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 687-698 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Implementation Barriers of Lean Philosophy in Public Administration
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 150-163. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Theory of Constraints in the Context of Performance Management
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 255-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243194
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 411-422 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168231912
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rozwój metod harmonizacji pracy = The Development of Work Harmonization
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 99-114. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260176
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Maintenance = Maintenance System Management in Enterprise. A Case Study of Total Productive Maintenance
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 245-256. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232790
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Lean government w doskonaleniu funkcjonowania instytucji sektora publicznego
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 56-74
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282631
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Badanie potrzeb informacyjnych
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 69-90
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306717
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Geneza i rozwój odchudzonej produkcji
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 219-238. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Klasyfikacja przedsiębiorstw w kontekście masowej indywidualizacji = Enterprises Classification from the Point of View of Mass Customization
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 389-398. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230280
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych = The Level of Competence Management in Małopolskie Organisations - the Results of Questionnaire Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 77-94. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Karol Adamiecki : Life and Contribution into Development of Polish Management Thought
Źródło:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 263-278. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221436
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Determinanty implementacji masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 147-167
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Henry Ford : aktualność rozwiązań produkcji modelu T = Henry Ford : Live Issues of T Model Production Solution
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 289-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164876599
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Systemy zwinne w organizacji produkcji = Agile Systems in Organization of Production
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 347-360. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52097
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Porównanie podejść tradycyjnego i zwinnego w zarządzaniu projektami = The Comparison of Traditional and Agile Approaches in Project Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 419-426. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187729
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Metodyka wdrażania masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 136-160
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249130
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization
Źródło:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165809155
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Autonomatyzacja (Jidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (16) (2009) , s. 54, 56-60, 62-63 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51224
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w organizacjach województwa małopolskiego : wyniki badań ankietowych
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 328-338 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797810
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Shigeo Shingo : zarys sylwetki i dorobku
Źródło:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 133-142. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2162001278
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Kierunki i kryteria oceny działań organizatorskich w procesach masowej obsługi klienta = Criteria for Assessing Organisational Activities in Mass Consumer Servicing Processes
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Klasyczne metody rejestracji i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 72-129
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302645
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Podejście zwinne w zarządzaniu projektami informatycznymi
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 98-118
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228756
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905355
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Samoobsługa i automatyzacja w obsłudze klienta
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 228-242. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232402
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów = Comparative Analysis of the Organisation of Production Processes and Customer Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Prezentacja wyników orientacyjnego badania ankietowego
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 110-154
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272044
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Przedmiot, zakres i metodyka badań empirycznych
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 104-109
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272042
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Wybrane aspekty ochrony zasobów informacyjnych w administracji publicznej = Selected Aspects of Protection of Information Resources within Public Administration
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 113-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165713757
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246436
raport/sprawozdanie
75

Tytuł:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246438
raport/sprawozdanie
76

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informatycznych w instytucjach administracyjnych = The Use of Information Technology in Administration
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 569-577. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Warunki i zasady wdrażania lean production w praktyce przemysłowej
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 253-263. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769870
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych = Using the Petri Network in Modelling Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51072
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
The Application of Petri Nets in Process Management Implementation
Źródło:
Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / ed. by: Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk, Stefan Trzcieliński - Madison: IEA Press, 2007, s. 434-442 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1
Nr:
2168246432
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Tytuł:
Koncepcja organizacyjnego uczenia się
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 11-83
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168302681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 34-47
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273026
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
SMED jako metoda racjonalizacji procesów masowej obsługi klienta
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
390 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-38
Nr:
52374
doktorat
83

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 218-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626315
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Sieci Petriego
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 95-108
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326239
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Tworzenie wartości w procesie masowej obsługi klienta = Value Creation within Mass Costumer Service Processes
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 405-416. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218897
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Metoda mapowania strumienia wartości
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 135-149
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326243
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2006) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
51967
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED = Organisational Techniques in the SMED Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 123-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52915
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw
Źródło:
Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi / red.: Marek Fertsch, Stefan Trzcieliński - Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2005, s. 152-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-922257-1-6
Nr:
2168246430
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM = The Total Productive Maintenance (TPM) Programme for lmproved Maintenance of Production Equipment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52983
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED = Priorities in Setup Reduction Process According to the SMED Method
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005) , s. 30-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168245040
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych na przykładzie procesu likwidacji szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Tryg Polska S.A.
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 130-152 - Bibliogr.
Program badawczy:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Sygnatura:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325717
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Zapewnienie jakości produkcji przy zastosowaniu japońskiej techniki poka-yoke
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 190-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244096
rozdział w książce
94

Tytuł:
TPM - jak obliczyć efektywność wykorzystania wyposażenia?
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 28-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244074
rozdział w książce
95

Tytuł:
Zastosowanie wskaźnika OEE w ocenie efektywności programu obsługi eksploatacyjnej maszyn i urządzeń
Źródło:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 343-350 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232644
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Przegląd wybranych zastosowań metody SMED w przemyśle japońskim = A Review of Selected Applications of the SMED Method in Japanese Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219920
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 118-132 - Bibliogr.
Program badawczy:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Sygnatura:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325759
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Próba zastosowania metody SMED w pracach administracyjno-biurowych na przykładzie okienka pocztowego = An Attempt to Apply the SMED Method in Administrative Work at Post Office Counters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221032
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wielonarodowych = Informatics' Systems for Knowledge Management in Multinational Enterprises
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 93-100. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166057886
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się = The Application of IT in the Process of Organizational Learning
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003) , s. 74-84. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168224076
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Możliwości wykorzystania intranetu i baz danych do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = The Possibility of Using the Intranet and Data Bases in the Management of Knowledge in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223334
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
O wynikach niektórych badań nad zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach = About Results of Some Researches Concerning Knowledge Management in Enterprises
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (104) (2001) , s. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229882
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Sygnatura:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
1
Kierunek - niezawodność / Maciej WALCZAK // Chemia Przemysłowa. - nr 3 (729) (2019), s. 27-29. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://issuu.com/marfi1976/docs/3_2019_chemia_issuuu. - ISSN 1734-8013
2
Analiza możliwości wykorzystania metody hoshin kanri przy realizacji projektów w organizacjach niekomercyjnych = Analysis of the Possibilities of Using the Hoshin Kanri Method in the Implementation of Projects in Non-Commercial Organizations / Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 189-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
3
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company / Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
4
Reliability Centered Maintenance (RCM) współczesnym narzędziem realizacji strategii obsługi eksploatacyjnej = Reliability Centered Maintenance (RCM) - a Contemporary Tool of Strategy Realization of Operation Service / Maciej WALCZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 444-453. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117085/edition/63219/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
5
Work Standardization in the Context of Improving the Value Stream in a Production / Maciej WALCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 89-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
6
Szukanie ograniczeń nie tylko w teorii / Maciej WALCZAK // Kierunek Spożywczy. - nr 1 (2017), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 2451-1811
7
Różnice w efektach stosowania wybranych metod dydaktycznych w procesie kształcenia pracowników przedsiębiorstwa i studentów - studium porównawcze na podstawie wyników badań własnych = Differences in the Effects of Using Various Teaching Methods in the Education of Company Employees and Students - a Comparative Study on the Basis of Own Research / Maciej WALCZAK // Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017), s. 235-252. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf. - ISSN 1643-7446
8
Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana - cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania = Lean, Agile and Mass Customisation - Common Features, Areas of Penetration and Exclusion / Maciej WALCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-01-2019-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
9
Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania = The Use of Simulation Games for Education in Contemporary Management Concepts / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1363/1013. - ISSN 1898-6447
10
W poszukiwaniu najsłabszego ogniwa : teoria ograniczeń w kontekście podnoszenia produktywności / Maciej WALCZAK // Chemia Przemysłowa. - nr 3-4 (2017), s. 36-41. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kierunekchemia.pl/artykul,50777,w-poszukiwaniu-najslabszego-ogniwa-teoria-ograniczen-w-kontekscie-podnoszenia-produktywnosci.html. - ISSN 1734-8013
11
Reflective production alternatywą dla linii montażowej w przemyśle motoryzacyjnym = Reflective Production as an Alternative to the Assembly Line Used in the Automotive Industry / Maciej WALCZAK // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 29-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
12
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
13
Normowanie obsługi klienta elementem standaryzacji procesów administracyjnych w instytucjach sektora publicznego = Customer Service Time Standardization as a Part of Administrative Processes Standardization in Public Sector / Maciej WALCZAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (923) (2016), s. 55-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
14
Marzenia do spełnienia / Maciej WALCZAK // Agro Przemysł. - nr 1 (628) (2016), s. 8-13. - Bibliogr. - ISSN 1734-7971
15
Office Work Spatial Organisation - Key Determinants and Selected Solutions / Maciej WALCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 173-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
16
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
17
Eiji Toyoda, Taiichi Ohno i Shigeo Shingo - twórcy systemu produkcyjnego Toyoty = Eiji Toyoda, Taiichi Ohno and Shigeo Shingo - Creators of the Toyota Production System / Maciej WALCZAK // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
18
Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji decyzji w obszarze zarządzania produkcją = The Use of Solver Tool to Optimize Decisions in the Area of Production Management / Maciej WALCZAK // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 239-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
19
Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government = Improving Processes in Public Administration Using Lean Government / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 39-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1197/914. - ISSN 1898-6447
20
Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego = Process Modelling as a Basis for Cost Standardisation in Local Self-Government / Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (24) (2015), s. 41-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31555/Cwiklinski_Modelowanie_Procesow_Jako_Podstawa_Standaryzacji_Kosztow_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
21
Pomiar kapitału organizacyjnego - przegląd podejść / Maciej WALCZAK // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 227-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
22
Metody badania potrzeb informacyjnych / Maciej WALCZAK // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 82-94. - ISBN 978-83-7252-709-7
23
Służby utrzymania... przewagi konkurencyjnej / Maciej WALCZAK // Agro Przemysł. - nr 1 (597) (2015), s. 26-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1734-7971
24
Flexibility of Production Processes in the Context of Adapting a Product to Customer Requirements / Maciej WALCZAK // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2015. - S. 131-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9
25
Dyfuzja produkcji w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) wewnątrz łańcucha tworzenia wartości (na przykładzie Fiat Auto Poland SA) = Diffusion of World Class Manufacturing within the Value Chain (as the Example of Fiat Auto Poland SA) / Maciej WALCZAK // Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 7 (2015), s. 113-122. - Summ.. - Tytuł numeru: Współpraca, konkurencyjność, rozwój. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105538/11%20Walczak.pdf. - ISSN 2080-458X
26
Changes in Organizational Capital as a Consequence of the Implementation of World Class Manufacturing / Maciej WALCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 191-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
27
Informacja jako produkt i proces / Maciej WALCZAK // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 13-24. - ISBN 978-83-7252-709-7
28
Teoria ograniczeń w usprawnianiu procesów obsługi instytucji publicznych / Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. - S. 57-70. - ISBN 978-83-7299-956-6
29
Koszty realizacji funkcji informacji / Maciej WALCZAK, Jarosław Żerulik // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 34-48. - ISBN 978-83-7252-709-7
30
Rola konsultanta zewnętrznego w procesie wdrażania lean management = The Role of the External Consultant in the Implementation of Lean Management / Maciej WALCZAK // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=18=Fit
31
Changes to Requirements Towards Direct Production Employees in the 20th Century / Maciej WALCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 285-293. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
32
Models of the Emergence and Diffusion of Mass Customization / Maciej WALCZAK // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014), s. 812-821. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.926. - ISSN 1877-0428
33
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf
34
Produkcja w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego / Maciej WALCZAK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 84-98
35
Metody normatywów elementarnych w redukcji czasów przezbrojeń = Predetermined Time Systems in the Reduction of Changeover Time / Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 153-163. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
36
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
37
Determinants of Mass Customization Strategy Implementation / Maciej WALCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 39-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
38
Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX w. = The Development of the Organization of Production Processes in the Automotive Industry of the XX Century / Maciej WALCZAK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013), s. 87-103. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,361,Maciej_Walczak_Rozwoj_organizacji_procesow_produkcyjnych_przemyslu_motoryzacyjnego_w_XX_w.html. - ISSN 2081-2345
39
Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym = Information Systems in Operations Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/694. - ISSN 1898-6447
40
Geneza, rozwój i dyfuzja strategii masowej indywidualizacji / Maciej WALCZAK // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 132-153
41
Mass Customization - the Phases of Implementation and the Auxiliary Methods / Maciej WALCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 687-698. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
42
Implementation Barriers of Lean Philosophy in Public Administration / Maciej WALCZAK // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 150-163. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
43
Theory of Constraints in the Context of Performance Management / Maciej WALCZAK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 255-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
44
System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Maciej WALCZAK // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 411-422. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/5.7.pdf
45
Rozwój metod harmonizacji pracy = The Development of Work Harmonization / Maciej WALCZAK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 99-114. - Summ.. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
46
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
47
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
48
Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Maintenance = Maintenance System Management in Enterprise. A Case Study of Total Productive Maintenance / Maciej WALCZAK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 245-256. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2000/245-256.pdf?sequence=1. - ISSN 0208-6018
49
Lean government w doskonaleniu funkcjonowania instytucji sektora publicznego / Maciej WALCZAK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 56-74
50
Badanie potrzeb informacyjnych / Marek JABŁOŃSKI, Maciej WALCZAK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 69-90. - ISBN 978-83-7252-580-2
51
Geneza i rozwój odchudzonej produkcji / Maciej WALCZAK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 219-238. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
52
Klasyfikacja przedsiębiorstw w kontekście masowej indywidualizacji = Enterprises Classification from the Point of View of Mass Customization / Maciej WALCZAK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 389-398. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
53
Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych = The Level of Competence Management in Małopolskie Organisations - the Results of Questionnaire Research / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 77-94. - Summ. - ISSN 1898-6447
54
Karol Adamiecki : Life and Contribution into Development of Polish Management Thought / Maciej WALCZAK // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 263-278. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
55
Determinanty implementacji masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Maciej WALCZAK // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 147-167
56
Henry Ford : aktualność rozwiązań produkcji modelu T = Henry Ford : Live Issues of T Model Production Solution / Maciej WALCZAK // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 289-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
57
Systemy zwinne w organizacji produkcji = Agile Systems in Organization of Production / Maciej WALCZAK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 347-360. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
58
Porównanie podejść tradycyjnego i zwinnego w zarządzaniu projektami = The Comparison of Traditional and Agile Approaches in Project Management / Maciej WALCZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 419-426. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
59
Metodyka wdrażania masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Maciej WALCZAK // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 136-160
60
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
61
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
62
Autonomatyzacja (Jidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy / Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK // Zarządzanie Jakością. - nr 2 (16) (2009), s. 54, 56-60, 62-63. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
63
Zarządzanie kompetencjami w organizacjach województwa małopolskiego : wyniki badań ankietowych / Maciej WALCZAK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 328-338. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
64
Shigeo Shingo : zarys sylwetki i dorobku / Maciej WALCZAK // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 133-142. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
65
Kierunki i kryteria oceny działań organizatorskich w procesach masowej obsługi klienta = Criteria for Assessing Organisational Activities in Mass Consumer Servicing Processes / Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
66
Klasyczne metody rejestracji i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 72-129. - ISBN 978-83-7252-446-1
67
Podejście zwinne w zarządzaniu projektami informatycznymi / Maciej WALCZAK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 98-118
68
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
69
Samoobsługa i automatyzacja w obsłudze klienta / Maciej WALCZAK // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 228-242. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
70
Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów = Comparative Analysis of the Organisation of Production Processes and Customer Services / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161630217. - ISSN 1898-6447
71
Prezentacja wyników orientacyjnego badania ankietowego / Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 110-154
72
Przedmiot, zakres i metodyka badań empirycznych / Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 104-109
73
Wybrane aspekty ochrony zasobów informacyjnych w administracji publicznej = Selected Aspects of Protection of Information Resources within Public Administration / Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 113-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
74
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 210 s. : il. ; 30 cm
75
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 56 s. : il. ; 30 cm
76
Wykorzystanie technologii informatycznych w instytucjach administracyjnych = The Use of Information Technology in Administration / Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 569-577. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
77
Warunki i zasady wdrażania lean production w praktyce przemysłowej / Maciej WALCZAK // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 253-263. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
78
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych = Using the Petri Network in Modelling Business Processes / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 49-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142737002. - ISSN 0208-7944
79
The Application of Petri Nets in Process Management Implementation / Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK // W: Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / ed. by: Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk, Stefan Trzcieliński. - Madison : IEA Press, 2007. - S. 434-442. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1
80
Koncepcja organizacyjnego uczenia się / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Janusz TECZKE // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 11-83. - ISBN 978-83-7252-344-0
81
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej / Hubert OBORA, Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 34-47
82
SMED jako metoda racjonalizacji procesów masowej obsługi klienta / Maciej WALCZAK ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2007. - 390 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001146a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001146b
83
Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta / Maciej WALCZAK // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 218-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
84
Sieci Petriego / Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 95-108
85
Tworzenie wartości w procesie masowej obsługi klienta = Value Creation within Mass Costumer Service Processes / Maciej WALCZAK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 405-416. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
86
Metoda mapowania strumienia wartości / Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 135-149
87
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // Problemy Jakości. - nr 1 (2006), s. 13-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
88
Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED = Organisational Techniques in the SMED Method / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 123-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=120101288. - ISSN 0208-7944
89
Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw / Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK // W: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi : monografia / red.: Marek Fertsch, Stefan Trzcieliński. - Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2005. - S. 152-160. - Bibliogr. - ISBN 83-922257-1-6
90
Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM = The Total Productive Maintenance (TPM) Programme for lmproved Maintenance of Production Equipment / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=76177124. - ISSN 0208-7944
91
Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED = Priorities in Setup Reduction Process According to the SMED Method / Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005), s. 30-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
92
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych na przykładzie procesu likwidacji szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Tryg Polska S.A. / Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 130-152. - Bibliogr.
93
Zapewnienie jakości produkcji przy zastosowaniu japońskiej techniki poka-yoke / Maciej WALCZAK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 190-193. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
94
TPM - jak obliczyć efektywność wykorzystania wyposażenia? / Maciej WALCZAK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 28-31. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
95
Zastosowanie wskaźnika OEE w ocenie efektywności programu obsługi eksploatacyjnej maszyn i urządzeń / Maciej WALCZAK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 343-350. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
96
Przegląd wybranych zastosowań metody SMED w przemyśle japońskim = A Review of Selected Applications of the SMED Method in Japanese Industry / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65975354. - ISSN 0208-7944
97
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych / Maciej WALCZAK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 118-132. - Bibliogr.
98
Próba zastosowania metody SMED w pracach administracyjno-biurowych na przykładzie okienka pocztowego = An Attempt to Apply the SMED Method in Administrative Work at Post Office Counters / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 99-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15358. - ISSN 0208-7944
99
Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wielonarodowych = Informatics' Systems for Knowledge Management in Multinational Enterprises / Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 93-100. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-2-2
100
Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się = The Application of IT in the Process of Organizational Learning / Maciej WALCZAK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003), s. 74-84. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
101
Możliwości wykorzystania intranetu i baz danych do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = The Possibility of Using the Intranet and Data Bases in the Management of Knowledge in an Enterprise / Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 85-97. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12599. - ISSN 0208-7944
102
O wynikach niektórych badań nad zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach = About Results of Some Researches Concerning Knowledge Management in Enterprises / Maciej WALCZAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (104) (2001), s. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
103
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
104
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Walczak M., (2019), Kierunek - niezawodność, "Chemia Przemysłowa", nr 3 (729), s. 27-29; https://issuu.com/marfi1976/docs/3_2019_chemia_issuuu
2
Walczak M., (2019), Analiza możliwości wykorzystania metody hoshin kanri przy realizacji projektów w organizacjach niekomercyjnych. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 189-199.
3
Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2018), Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 103-112.
4
Walczak M., (2018), Reliability Centered Maintenance (RCM) współczesnym narzędziem realizacji strategii obsługi eksploatacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 444-453; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117085/edition/63219/content?ref=struct
5
Walczak M., (2018), Work Standardization in the Context of Improving the Value Stream in a Production. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 89-98.
6
Walczak M., (2017), Szukanie ograniczeń nie tylko w teorii, "Kierunek Spożywczy", nr 1, s. 26-29.
7
Walczak M., (2017), Różnice w efektach stosowania wybranych metod dydaktycznych w procesie kształcenia pracowników przedsiębiorstwa i studentów - studium porównawcze na podstawie wyników badań własnych, "Humanizacja Pracy", vol. 50, nr 4(290), s. 235-252; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf
8
Walczak M., (2017), Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana - cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 17-26.
9
Walczak M., (2017), Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (967), s. 105-122; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1363/1013
10
Walczak M., (2017), W poszukiwaniu najsłabszego ogniwa : teoria ograniczeń w kontekście podnoszenia produktywności, "Chemia Przemysłowa", nr 3-4, s. 36-41; http://www.kierunekchemia.pl/artykul,50777,w-poszukiwaniu-najslabszego-ogniwa-teoria-ograniczen-w-kontekscie-podnoszenia-produktywnosci.html
11
Walczak M., (2017), Reflective production alternatywą dla linii montażowej w przemyśle motoryzacyjnym. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 29-41.
12
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2017), Konsulting: doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
13
Walczak M., (2016), Normowanie obsługi klienta elementem standaryzacji procesów administracyjnych w instytucjach sektora publicznego, "Przegląd Organizacji", nr 12 (923), s. 55-64.
14
Walczak M., (2016), Marzenia do spełnienia, "Agro Przemysł", nr 1 (628), s. 8-13.
15
Walczak M., (2016), Office Work Spatial Organisation - Key Determinants and Selected Solutions. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 173-180.
16
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2016), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 130 s.
17
Walczak M., (2016), Eiji Toyoda, Taiichi Ohno i Shigeo Shingo - twórcy systemu produkcyjnego Toyoty. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-36.
18
Walczak M., (2016), Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji decyzji w obszarze zarządzania produkcją. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-252.
19
Walczak M., (2016), Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 39-52; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1197/914
20
Ćwiklicki M., Walczak M., (2015), Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (24), s. 41-57; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31555/Cwiklinski_Modelowanie_Procesow_Jako_Podstawa_Standaryzacji_Kosztow_2015.pdf
21
Walczak M., (2015), Pomiar kapitału organizacyjnego - przegląd podejść. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 227-233.
22
Walczak M., (2015), Metody badania potrzeb informacyjnych. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 82-94.
23
Walczak M., (2015), Służby utrzymania... przewagi konkurencyjnej, "Agro Przemysł", nr 1 (597), s. 26-29.
24
Walczak M., (2015), Flexibility of Production Processes in the Context of Adapting a Product to Customer Requirements. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 131-133.
25
Walczak M., (2015), Dyfuzja produkcji w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) wewnątrz łańcucha tworzenia wartości (na przykładzie Fiat Auto Poland SA), "Przedsiębiorstwo i Region", z. nr 7, s. 113-122; http://www.ur.edu.pl/file/105538/11%20Walczak.pdf
26
Walczak M., (2015), Changes in Organizational Capital as a Consequence of the Implementation of World Class Manufacturing. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 191-198.
27
Walczak M., (2015), Informacja jako produkt i proces. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-24.
28
Walczak M., (2015), Teoria ograniczeń w usprawnianiu procesów obsługi instytucji publicznych. [W:] Krukowski K., Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne: teoria i praktyka w polskich organizacjach, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 57-70.
29
Walczak M., Żerulik J., (2015), Koszty realizacji funkcji informacji. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-48.
30
Walczak M., (2014), Rola konsultanta zewnętrznego w procesie wdrażania lean management. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 17-27.
31
Walczak M., (2014), Changes to Requirements Towards Direct Production Employees in the 20th Century. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 285-293.
32
Walczak M., (2014), Models of the Emergence and Diffusion of Mass Customization, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 110, s. 812-821; http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.926
33
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2014), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 180 s.
34
Walczak M., (2014), Produkcja w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 84-98.
35
Walczak M., (2014), Metody normatywów elementarnych w redukcji czasów przezbrojeń. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 153-163.
36
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
37
Walczak M., (2013), Determinants of Mass Customization Strategy Implementation. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 39-51.
38
Walczak M., (2013), Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX w., "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 2, s. 87-103; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,361,Maciej_Walczak_Rozwoj_organizacji_procesow_produkcyjnych_przemyslu_motoryzacyjnego_w_XX_w.html
39
Tyrańska M., Walczak M., (2013), Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/694
40
Walczak M., (2013), Geneza, rozwój i dyfuzja strategii masowej indywidualizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 132-153.
41
Walczak M., (2012), Mass Customization - the Phases of Implementation and the Auxiliary Methods. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 687-698.
42
Walczak M., (2012), Implementation Barriers of Lean Philosophy in Public Administration. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 150-163.
43
Walczak M., (2012), Theory of Constraints in the Context of Performance Management. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 255-272.
44
Walczak M., (2012), System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 411-422.
45
Walczak M., (2012), Rozwój metod harmonizacji pracy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 99-114; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
46
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-213.
47
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-164.
48
Walczak M., (2012), Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Maintenance, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 245-256; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2000/245-256.pdf?sequence=1
49
Walczak M., (2012), Lean government w doskonaleniu funkcjonowania instytucji sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 56-74.
50
Jabłoński M., Walczak M., (2012), Badanie potrzeb informacyjnych. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-90.
51
Walczak M., (2011), Geneza i rozwój odchudzonej produkcji. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 219-238.
52
Walczak M., (2011), Klasyfikacja przedsiębiorstw w kontekście masowej indywidualizacji, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 389-398.
53
Walczak M., (2011), Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 77-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/171052110
54
Walczak M., (2011), Karol Adamiecki : Life and Contribution into Development of Polish Management Thought. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 263-278.
55
Walczak M., (2011), Determinanty implementacji masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 147-167.
56
Walczak M., (2010), Henry Ford : aktualność rozwiązań produkcji modelu T. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-305.
57
Walczak M., (2010), Systemy zwinne w organizacji produkcji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 347-360.
58
Walczak M., (2010), Porównanie podejść tradycyjnego i zwinnego w zarządzaniu projektami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 419-426.
59
Walczak M., (2010), Metodyka wdrażania masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 136-160.
60
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2010), Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [51]-71.
61
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
62
Ćwiklicki M., Walczak M., (2009), Autonomatyzacja (Jidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy, "Zarządzanie Jakością", nr 2 (16), s. 54, 56-60, 62-63.
63
Walczak M., (2009), Zarządzanie kompetencjami w organizacjach województwa małopolskiego : wyniki badań ankietowych. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 328-338.
64
Walczak M., (2009), Shigeo Shingo : zarys sylwetki i dorobku. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 133-142.
65
Walczak M., (2009), Kierunki i kryteria oceny działań organizatorskich w procesach masowej obsługi klienta. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 123-135.
66
Czekaj J., Ziębicki B., Walczak M., (2009), Klasyczne metody rejestracji i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-129.
67
Walczak M., (2009), Podejście zwinne w zarządzaniu projektami informatycznymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 98-118.
68
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2008), Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 421-431.
69
Walczak M., (2008), Samoobsługa i automatyzacja w obsłudze klienta. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 228-242.
70
Walczak M., (2008), Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 67-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/161630217
71
Walczak M., (2008), Prezentacja wyników orientacyjnego badania ankietowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 110-154.
72
Ćwiklicki M., Walczak M., (2008), Przedmiot, zakres i metodyka badań empirycznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 104-109.
73
Walczak M., (2008), Wybrane aspekty ochrony zasobów informacyjnych w administracji publicznej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-120.
74
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport końcowy, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 210 s.
75
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport syntetyczny, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 56 s.
76
Walczak M., (2008), Wykorzystanie technologii informatycznych w instytucjach administracyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 569-577.
77
Walczak M., (2007), Warunki i zasady wdrażania lean production w praktyce przemysłowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 253-263.
78
Walczak M., (2007), Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 49-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/142737002
79
Kafel T., Walczak M., (2007), The Application of Petri Nets in Process Management Implementation. [W:] Grudzewski , Hejduk I., Trzcieliński S. (red.), Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland, Madison : IEA Press, s. 434-442.
80
Czekaj J., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Teczke J., (2007), Koncepcja organizacyjnego uczenia się. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-83.
81
Obora H., Walczak M., (2007), Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 34-47.
82
Walczak M., (2007), SMED jako metoda racjonalizacji procesów masowej obsługi klienta, Prom. Czekaj J., Kraków : , 390 k.
83
Walczak M., (2007), Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 218-226.
84
Walczak M., (2006), Sieci Petriego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 95-108.
85
Walczak M., (2006), Tworzenie wartości w procesie masowej obsługi klienta. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 405-416.
86
Ćwiklicki M., Walczak M., (2006), Metoda mapowania strumienia wartości. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 135-149.
87
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2006), Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma, "Problemy Jakości", nr 1, s. 13-17.
88
Walczak M., (2006), Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 123-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/120101288
89
Kafel T., Walczak M., (2005), Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw. [W:] Fertsch rM., Trzcieliński S. (red.), Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi: monografia, Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, s. 152-160.
90
Walczak M., (2005), Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 63-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/76177124
91
Kafel T., Walczak M., (2005), Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 11, s. 30-38.
92
Walczak M., (2005), Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych na przykładzie procesu likwidacji szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Tryg Polska S.A.. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 130-152.
93
Walczak M., (2005), Zapewnienie jakości produkcji przy zastosowaniu japońskiej techniki poka-yoke. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 190-193.
94
Walczak M., (2005), TPM - jak obliczyć efektywność wykorzystania wyposażenia?. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 28-31.
95
Walczak M., (2004), Zastosowanie wskaźnika OEE w ocenie efektywności programu obsługi eksploatacyjnej maszyn i urządzeń. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 343-350.
96
Walczak M., (2004), Przegląd wybranych zastosowań metody SMED w przemyśle japońskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 103-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/65975354
97
Walczak M., (2004), Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 118-132.
98
Walczak M., (2003), Próba zastosowania metody SMED w pracach administracyjno-biurowych na przykładzie okienka pocztowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 99-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/15358
99
Ćwiklicki M., Walczak M., (2003), Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wielonarodowych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 93-100.
100
Walczak M., (2003), Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 74-84.
101
Walczak M., (2002), Możliwości wykorzystania intranetu i baz danych do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 85-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/12599
102
Walczak M., (2001), O wynikach niektórych badań nad zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (104), s. 117-128.
103
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
104
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
1
@article{UEK:2168336847,
author = "Walczak Maciej",
title = "Kierunek - niezawodność",
journal = "Chemia Przemysłowa",
number = "3 (729)",
pages = "27-29",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168338845,
author = "Walczak Maciej",
title = "Analiza możliwości wykorzystania metody hoshin kanri przy realizacji projektów w organizacjach niekomercyjnych",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "189-199",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
3
@inbook{UEK:2168331745,
author = "Walczak Maciej and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "103-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
4
@article{UEK:2168329565,
author = "Walczak Maciej",
title = "Reliability Centered Maintenance (RCM) współczesnym narzędziem realizacji strategii obsługi eksploatacyjnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "444-453",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168331151,
author = "Walczak Maciej",
title = "Work Standardization in the Context of Improving the Value Stream in a Production",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "89-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
6
@article{UEK:2168313371,
author = "Walczak Maciej",
title = "Szukanie ograniczeń nie tylko w teorii",
journal = "Kierunek Spożywczy",
number = "1",
pages = "26-29",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168323349,
author = "Walczak Maciej",
title = "Różnice w efektach stosowania wybranych metod dydaktycznych w procesie kształcenia pracowników przedsiębiorstwa i studentów - studium porównawcze na podstawie wyników badań własnych",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 50, 4(290)",
pages = "235-252",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168315693,
author = "Walczak Maciej",
title = "Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana - cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "17-26",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168322619,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (967)",
pages = "105-122",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168323419,
author = "Walczak Maciej",
title = "W poszukiwaniu najsłabszego ogniwa : teoria ograniczeń w kontekście podnoszenia produktywności",
journal = "Chemia Przemysłowa",
number = "3-4",
pages = "36-41",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168324145,
author = "Walczak Maciej",
title = "Reflective production alternatywą dla linii montażowej w przemyśle motoryzacyjnym",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "29-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
12
@book{UEK:2168324143,
title = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
13
@article{UEK:2168313343,
author = "Walczak Maciej",
title = "Normowanie obsługi klienta elementem standaryzacji procesów administracyjnych w instytucjach sektora publicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (923)",
pages = "55-64",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168313461,
author = "Walczak Maciej",
title = "Marzenia do spełnienia",
journal = "Agro Przemysł",
number = "1 (628)",
pages = "8-13",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168310689,
author = "Walczak Maciej",
title = "Office Work Spatial Organisation - Key Determinants and Selected Solutions",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "173-180",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
16
@book{UEK:2168313383,
title = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
17
@inbook{UEK:2168313389,
author = "Walczak Maciej",
title = "Eiji Toyoda, Taiichi Ohno i Shigeo Shingo - twórcy systemu produkcyjnego Toyoty",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "27-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
18
@inbook{UEK:2168308789,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji decyzji w obszarze zarządzania produkcją",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
19
@article{UEK:2168313075,
author = "Walczak Maciej",
title = "Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "39-52",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168300175,
author = "Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej",
title = "Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (24)",
pages = "41-57",
year = "2015",
}
21
@inbook{UEK:2168296361,
author = "Walczak Maciej",
title = "Pomiar kapitału organizacyjnego - przegląd podejść",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "227-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
22
@inbook{UEK:2168299465,
author = "Walczak Maciej",
title = "Metody badania potrzeb informacyjnych",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "82-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
23
@article{UEK:2168299873,
author = "Walczak Maciej",
title = "Służby utrzymania... przewagi konkurencyjnej",
journal = "Agro Przemysł",
number = "1 (597)",
pages = "26-29",
year = "2015",
}
24
@inbook{UEK:2168298521,
author = "Walczak Maciej",
title = "Flexibility of Production Processes in the Context of Adapting a Product to Customer Requirements",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "131-133",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
25
@article{UEK:2168310583,
author = "Walczak Maciej",
title = "Dyfuzja produkcji w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) wewnątrz łańcucha tworzenia wartości (na przykładzie Fiat Auto Poland SA)",
journal = "Przedsiębiorstwo i Region",
number = "z. 7",
pages = "113-122",
year = "2015",
}
26
@inbook{UEK:2168300167,
author = "Walczak Maciej",
title = "Changes in Organizational Capital as a Consequence of the Implementation of World Class Manufacturing",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "191-198",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
27
@inbook{UEK:2168299447,
author = "Walczak Maciej",
title = "Informacja jako produkt i proces",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
28
@inbook{UEK:2168297745,
author = "Walczak Maciej",
title = "Teoria ograniczeń w usprawnianiu procesów obsługi instytucji publicznych",
booktitle = "Zarządzanie publiczne",
pages = "57-70",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7299-956-6",
}
29
@inbook{UEK:2168299455,
author = "Walczak Maciej and Żerulik Jarosław",
title = "Koszty realizacji funkcji informacji",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "34-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
30
@inbook{UEK:2168288865,
author = "Walczak Maciej",
title = "Rola konsultanta zewnętrznego w procesie wdrażania lean management",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "17-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
31
@inbook{UEK:2168287585,
author = "Walczak Maciej",
title = "Changes to Requirements Towards Direct Production Employees in the 20th Century",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "285-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
32
@article{UEK:2168273396,
author = "Walczak Maciej",
title = "Models of the Emergence and Diffusion of Mass Customization",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 110",
pages = "812-821",
year = "2014",
}
33
@book{UEK:2168288863,
title = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
34
@unpublished{UEK:2168302221,
author = "Walczak Maciej",
title = "Produkcja w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "84-98",
year = "2014",
}
35
@inbook{UEK:2168292745,
author = "Walczak Maciej",
title = "Metody normatywów elementarnych w redukcji czasów przezbrojeń",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej",
pages = "153-163",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
36
@unpublished{UEK:2168302201,
author = "Kafel Tomasz and Obora Hubert and Walczak Maciej and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
37
@inbook{UEK:2168274359,
author = "Walczak Maciej",
title = "Determinants of Mass Customization Strategy Implementation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "39-51",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
38
@article{UEK:2168271328,
author = "Walczak Maciej",
title = "Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX w.",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 2",
pages = "87-103",
adress = "",
year = "2013",
}
39
@article{UEK:2168282845,
author = "Tyrańska Małgorzata and Walczak Maciej",
title = "Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "47-62",
year = "2013",
}
40
@unpublished{UEK:2168290083,
author = "Walczak Maciej",
title = "Geneza, rozwój i dyfuzja strategii masowej indywidualizacji",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "132-153",
year = "2013",
}
41
@inbook{UEK:2168242776,
author = "Walczak Maciej",
title = "Mass Customization - the Phases of Implementation and the Auxiliary Methods",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "687-698",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
42
@inbook{UEK:2168246932,
author = "Walczak Maciej",
title = "Implementation Barriers of Lean Philosophy in Public Administration",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "150-163",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
43
@inbook{UEK:2168243194,
author = "Walczak Maciej",
title = "Theory of Constraints in the Context of Performance Management",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "255-272",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
44
@inbook{UEK:2168231912,
author = "Walczak Maciej",
title = "System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "411-422",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
45
@article{UEK:2168260176,
author = "Walczak Maciej",
title = "Rozwój metod harmonizacji pracy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "99-114",
adress = "",
year = "2012",
}
46
@inbook{UEK:2168306727,
author = "Czekaj Janusz and Ziębicki Bernard and Ćwiklicki Marek and Wodecka-Hyjek Angelika and Walczak Maciej and Obora Hubert and Kafel Tomasz",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
47
@inbook{UEK:2168306725,
author = "Obora Hubert and Wodecka-Hyjek Angelika and Czekaj Janusz and Walczak Maciej and Ziębicki Bernard",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
48
@article{UEK:2168232790,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Maintenance",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "245-256",
adress = "",
year = "2012",
}
49
@unpublished{UEK:2168282631,
author = "Walczak Maciej",
title = "Lean government w doskonaleniu funkcjonowania instytucji sektora publicznego",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "56-74",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168306717,
author = "Jabłoński Marek and Walczak Maciej",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "69-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
51
@inbook{UEK:2168217986,
author = "Walczak Maciej",
title = "Geneza i rozwój odchudzonej produkcji",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "219-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
52
@article{UEK:2168230280,
author = "Walczak Maciej",
title = "Klasyfikacja przedsiębiorstw w kontekście masowej indywidualizacji",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "389-398",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
53
@article{UEK:2168218284,
author = "Walczak Maciej",
title = "Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "77-94",
year = "2011",
}
54
@inbook{UEK:2168221436,
author = "Walczak Maciej",
title = "Karol Adamiecki : Life and Contribution into Development of Polish Management Thought",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "263-278",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
55
@unpublished{UEK:2168258448,
author = "Walczak Maciej",
title = "Determinanty implementacji masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "147-167",
year = "2011",
}
56
@inbook{UEK:2164876599,
author = "Walczak Maciej",
title = "Henry Ford : aktualność rozwiązań produkcji modelu T",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "289-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
57
@article{UEK:52097,
author = "Walczak Maciej",
title = "Systemy zwinne w organizacji produkcji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "347-360",
adress = "",
year = "2010",
}
58
@article{UEK:2166187729,
author = "Walczak Maciej",
title = "Porównanie podejść tradycyjnego i zwinnego w zarządzaniu projektami",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "419-426",
adress = "",
year = "2010",
}
59
@unpublished{UEK:2168249130,
author = "Walczak Maciej",
title = "Metodyka wdrażania masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "136-160",
year = "2010",
}
60
@inbook{UEK:2165809155,
author = "Wodecka-Hyjek Angelika and Walczak Maciej",
title = "Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[51]-71",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
61
@inbook{UEK:2168302647,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej and Obora Hubert and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
62
@article{UEK:51224,
author = "Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej",
title = "Autonomatyzacja (Jidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "2 (16)",
pages = "54, 56-60, 62-63",
year = "2009",
}
63
@inbook{UEK:2161797810,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zarządzanie kompetencjami w organizacjach województwa małopolskiego : wyniki badań ankietowych",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "328-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
64
@inbook{UEK:2162001278,
author = "Walczak Maciej",
title = "Shigeo Shingo : zarys sylwetki i dorobku",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "133-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
65
@inbook{UEK:51312,
author = "Walczak Maciej",
title = "Kierunki i kryteria oceny działań organizatorskich w procesach masowej obsługi klienta",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "123-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
66
@inbook{UEK:2168302645,
author = "Czekaj Janusz and Ziębicki Bernard and Walczak Maciej",
title = "Klasyczne metody rejestracji i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "72-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
67
@unpublished{UEK:2168228756,
author = "Walczak Maciej",
title = "Podejście zwinne w zarządzaniu projektami informatycznymi",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "98-118",
year = "2009",
}
68
@inbook{UEK:2165905355,
author = "Wodecka-Hyjek Angelika and Walczak Maciej",
title = "Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "421-431",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
69
@inbook{UEK:2168232402,
author = "Walczak Maciej",
title = "Samoobsługa i automatyzacja w obsłudze klienta",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "228-242",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
70
@article{UEK:50534,
author = "Walczak Maciej",
title = "Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "67-79",
year = "2008",
}
71
@unpublished{UEK:2168272044,
author = "Walczak Maciej",
title = "Prezentacja wyników orientacyjnego badania ankietowego",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "110-154",
year = "2008",
}
72
@unpublished{UEK:2168272042,
author = "Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej",
title = "Przedmiot, zakres i metodyka badań empirycznych",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "104-109",
year = "2008",
}
73
@inbook{UEK:2165713757,
author = "Walczak Maciej",
title = "Wybrane aspekty ochrony zasobów informacyjnych w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "113-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
74
@misc{UEK:2168246436,
author = "Borowiecki Ryszard and Czekaj Janusz and Walczak Maciej and Balcerek Anna and Wolny Teresa",
title = "Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
75
@misc{UEK:2168246438,
author = "Borowiecki Ryszard and Czekaj Janusz and Walczak Maciej and Balcerek Anna and Wolny Teresa",
title = "Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
76
@inbook{UEK:50982,
author = "Walczak Maciej",
title = "Wykorzystanie technologii informatycznych w instytucjach administracyjnych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "569-577",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
77
@inbook{UEK:2165769870,
author = "Walczak Maciej",
title = "Warunki i zasady wdrażania lean production w praktyce przemysłowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "253-263",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
78
@article{UEK:51072,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "49-59",
year = "2007",
}
79
@inbook{UEK:2168246432,
author = "Kafel Tomasz and Walczak Maciej",
title = "The Application of Petri Nets in Process Management Implementation",
booktitle = "Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland",
pages = "434-442",
adress = "Madison",
publisher = "IEA Press",
year = "2007",
isbn = "978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1",
}
80
@inbook{UEK:2168302681,
author = "Czekaj Janusz and Ziębicki Bernard and Kafel Tomasz and Walczak Maciej and Teczke Janusz",
title = "Koncepcja organizacyjnego uczenia się",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "11-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
81
@unpublished{UEK:2168273026,
author = "Obora Hubert and Walczak Maciej",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "34-47",
year = "2007",
}
82
@unpublished{UEK:52374,
author = "Walczak Maciej",
title = "SMED jako metoda racjonalizacji procesów masowej obsługi klienta",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
83
@inbook{UEK:2165626315,
author = "Walczak Maciej",
title = "Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "218-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
84
@unpublished{UEK:2168326239,
author = "Walczak Maciej",
title = "Sieci Petriego",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "95-108",
year = "2006",
}
85
@inbook{UEK:2166218897,
author = "Walczak Maciej",
title = "Tworzenie wartości w procesie masowej obsługi klienta",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "405-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
86
@unpublished{UEK:2168326243,
author = "Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej",
title = "Metoda mapowania strumienia wartości",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "135-149",
year = "2006",
}
87
@article{UEK:51967,
author = "Wodecka-Hyjek Angelika and Walczak Maciej",
title = "Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "13-17",
year = "2006",
}
88
@article{UEK:52915,
author = "Walczak Maciej",
title = "Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "123-137",
year = "2006",
}
89
@inbook{UEK:2168246430,
author = "Kafel Tomasz and Walczak Maciej",
title = "Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi",
pages = "152-160",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska",
year = "2005",
isbn = "83-922257-1-6",
}
90
@article{UEK:52983,
author = "Walczak Maciej",
title = "Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "63-75",
year = "2005",
}
91
@article{UEK:2168245040,
author = "Kafel Tomasz and Walczak Maciej",
title = "Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 11",
pages = "30-38",
year = "2005",
}
92
@unpublished{UEK:2168325717,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych na przykładzie procesu likwidacji szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Tryg Polska S.A.",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "130-152",
year = "2005",
}
93
@inbook{UEK:2168244096,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zapewnienie jakości produkcji przy zastosowaniu japońskiej techniki poka-yoke",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "190-193",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
94
@inbook{UEK:2168244074,
author = "Walczak Maciej",
title = "TPM - jak obliczyć efektywność wykorzystania wyposażenia?",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "28-31",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
95
@inbook{UEK:2168232644,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie wskaźnika OEE w ocenie efektywności programu obsługi eksploatacyjnej maszyn i urządzeń",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "343-350",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
96
@article{UEK:2168219920,
author = "Walczak Maciej",
title = "Przegląd wybranych zastosowań metody SMED w przemyśle japońskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "103-120",
year = "2004",
}
97
@unpublished{UEK:2168325759,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "118-132",
year = "2004",
}
98
@article{UEK:2168221032,
author = "Walczak Maciej",
title = "Próba zastosowania metody SMED w pracach administracyjno-biurowych na przykładzie okienka pocztowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "99-112",
year = "2003",
}
99
@inbook{UEK:2166057886,
author = "Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej",
title = "Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wielonarodowych",
booktitle = "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "93-100",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-907047-2-2",
}
100
@article{UEK:2168224076,
author = "Walczak Maciej",
title = "Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "74-84",
year = "2003",
}
101
@article{UEK:2168223334,
author = "Walczak Maciej",
title = "Możliwości wykorzystania intranetu i baz danych do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "85-97",
year = "2002",
}
102
@article{UEK:2168229882,
author = "Walczak Maciej",
title = "O wynikach niektórych badań nad zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (104)",
pages = "117-128",
year = "2001",
}
103
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Wodecka-Hyjek Angelika and Obora Hubert and Walczak Maciej",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
104
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Martyniak Zbigniew and Ziębicki Bernard and Kafel Tomasz and Walczak Maciej and Obora Hubert and Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}