Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Anna Matysek-Jędrych , Marta Wajda-Lichy , Kamil Fijorek , Sabina Denkowska
Tytuł:
Poland during the Global Financial Crisis : Factors behind the Positive Growth Rate
Źródło:
Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro / ed. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jedrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020, s. 144-165 - Bibliogr.
Seria:
(Europa Perspectives on the EU Single Market)
ISBN:
978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3
Tryb dostępu:
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168348282
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 3 (2020) , s. 242-263. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168341701
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020) , s. 458-477. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168347104
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership
Źródło:
Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro / ed. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jedrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020, s. 33-56 - Bibliogr.
Seria:
(Europa Perspectives on the EU Single Market)
ISBN:
978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3
Tryb dostępu:
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168348278
rozdział w monografii
5

Tytuł:
The Role of the Exchange Rate Regime in Systemic Transition and Economic Integration : the Example Form Poland's Economy = Rolʹ režima valûtnogo kursa v sistemnom perehode ièkonomičeskoj integraci : na primere formirovaniâ èkonomiki Polʹši
Źródło:
Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 4 (2020) , s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168354016
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwaczego.
ISBN:
978-83-01-21403-6
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168350240
monografia
7

Konferencja:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Tytuł:
Foreign Direct Investments and Foreign Trade : Substitutability or Complementarity? The Case of Ireland And Portugal
Źródło:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 8808-8816. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168348338
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Konferencja:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Tytuł:
Has Import-Income Elasticity Changed in the Aftermath of the Global financial Crisis? The Evidence from Poland's Economy
Źródło:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 8817-8823. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168348336
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Wyhamowanie wzrostu wymiany wewnątrzunijnej - przejaw sekularnej stagnacji czy nacjonalizmu gospodarczego
Źródło:
Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych / red. Monika Potkańska, Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 79-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941889-5-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338635
rozdział w monografii
10

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 553-562. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324395
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Spowolnienie handlu zagranicznego w gospodarkach rozwijających się - przejaw sekularnej stagnacji czy protekcjonizmu?
Źródło:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 136-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334501
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Trade-Finance Nexus : Was It Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - vol. 6, nr 3 (2018) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327475
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Międzynarodowa organizacja procesów produkcji a podatność na zjawiska kryzysowe - doświadczenia gospodarek azjatyckich
Źródło:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 139-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321265
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Olivier Blanchard
Tytuł:
Makroekonomia
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017
Opis fizyczny:
XXIII, [1], 1084 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63391-43-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168321719
podręcznik
15

Tytuł:
Wysoka skłonność do oszczędzania - symptom stagnacji gospodarczej czy wygładzania popytu? = The High Propensity to Save - Symptom of Economic Stagnation or Demand Smoothing?
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312665
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Protekcjonizm czy wolny handel sposobem na pokonanie pułapki średniego poziomu rozwoju? - doświadczenia gospodarek Azji i Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 151-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zaburzenia równowagi zewnętrznej gospodarek aspirujących do strefy euro
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 169-186 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308121
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Correcting Excessive External Imbalances in Euro Area Economies = Korygowanie nadmiernych nierównowag zewnętrznych w gospodarkach krajów strefy euro
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 162-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309133
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Excessive Current Account Surpluses in Euro Zone Economies - Problem of Particular Economies or the Euro Area as a Whole?
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 8, no. 3 (2015) , s. 99-111. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300371
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Peter J. Montiel
Tytuł:
Makroekonomia międzynarodowa
Redaktor wydania:
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Opis fizyczny:
XV, [1], 646 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków ekonomicznych., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-264-8000-3
Nr:
2168291783
podręcznik
21

Tytuł:
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 27-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299509
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zakres i formy protekcjonizmu gospodarczego w krajach strefy euro = Scope and Form of Economic Protectionism in Eurozone Countries
Źródło:
Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski - Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 69-79. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63856-99-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293931
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Traditional Protectionism Versus Behind-the-border Barriers in the Post-crisis Era : Experience of Three Groups of Countries : the EU, NAFTA and BRICS
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288129
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 22-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301885
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2008-2009 = Trade Recovery in New EU Member States after Financial Crisis 2008-2009
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce / red. nauk. Marian Gorynia, Stanisław Rudolf - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 489-504. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-77-4
Nr:
2168293503
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 123-144 - Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282143
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 119-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286767
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 64-86 - Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251628
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2009-2010 [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-14. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168278651
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Procedura nierównowagi makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej = Macroeconomic Imbalances Procedure - Solution which Enforces or Overregulates Functioning of European Union Economies
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013) , s. 317-330. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293801
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego = Lessons from Iceland 's Experience in Anticrisis Activities
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 170 (2013) , s. 190-205. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284705
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w warunkach systemów kursów stałych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy
Źródło:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 205-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225940
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009 = Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 231-239. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252196
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 126-150 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273502
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Peter J. Montiel
Tytuł:
Makroekonomia międzynarodowa
Redaktor wydania:
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
646 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-264-1150-2
Nr:
2168228594
podręcznik
36

Tytuł:
Konieczność dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 64-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256862
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych
Źródło:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 90-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166237813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wyzwania w zakresie reform rynków pracy w krajach strefy euro jako konsekwencje kryzysu finansowego 2007-2009 = Challenges for Labour Market Reforms in the Euro Zone Countries as Consequences of Financial Crisis 2007-2009
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 233 (2011) , s. 118-133. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237132
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Olivier Blanchard
Tytuł:
Makroekonomia
Redaktor:
, Kowalski Tadeusz W.
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
Opis fizyczny:
XXIII, 1084 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-264-1280-6
Nr:
2168293781
podręcznik
40

Tytuł:
"Wewnętrzna dewaluacja" jako mechanizm dostosowawczy w warunkach kryzysu finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 135-151 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265526
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Polityka kursu walutowego w krajach bałtyckich jako element strategii przystąpienia do strefy euro
Źródło:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 106-118. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165797537
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w reakcji na kryzys w gospodarkach funkcjonujących w systemach stałych kursów walutowych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy
Źródło:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 210-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267432
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Konsekwencje wyboru systemu stałych bądź płynnych kursów walutowych w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM II
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 119-140 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373823
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Strategie rozszerzenia strefy euro
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
108, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-489-8
Nr:
51574
skrypt
45

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 212-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862524
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach rozwijających się Azji Płd. Wsch. i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych
Źródło:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA2009, s. 153-201 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1313/2/Magazyn
Nr:
2168219864
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej po kryzysach lat 90
Źródło:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 220-249 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro
Źródło:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 189-204
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165208897
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagraniczych w procesie konwergencji
Źródło:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 82-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165789354
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro
Źródło:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 198-213
Sygnatura:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282659
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
194, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 7)
Uwagi:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska pt.: Przyczyny "eurosceptycyzmu" Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej (Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2003), Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-370-9
Nr:
51757
monografia
52

Tytuł:
Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej = The Exchange Rate in Monetary Policy Rules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50853
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowej-Wschodniej po kryzysach lat 90
Źródło:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2007, s. 218-249 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej
Źródło:
Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 85-95 - Bibliogr.
Seria:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-86-1
Nr:
2166121130
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji
Źródło:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 89-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2168285975
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej = The Issue of Selecting a Currency Exchange Rate Regime and the Medium-term Objective of Monetary Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 34-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51172
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej
Źródło:
Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2004, s. 30-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-987/Magazyn
Nr:
2168240394
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
299 k.: il., aneks; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/363
Nr:
2168228840
doktorat
59

Tytuł:
Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski = British Euroscepticism towards Economic and Monetary Union: Conclusions for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230718
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Ustalanie cen w handlu zagranicznym a międzynarodowy mechanizm transmisyjny i wybór reżimu kursowego
Źródło:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (129-130) (2002) , s. 1-19 - Bibliogr.
Nr:
2168275835
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce = French Foreign Direct Investment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Autor:
Stephen A. Ross , Randolph W. Westerfield , Bradford D. Jordan
Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Opis fizyczny:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monografia
63

Autor:
Tytuł:
Zakres i podstawy prawne współpracy między Polską a Francją w dziedzinie turystyki = Scope and Legal Regulations of Cooperation between Poland and France in Area of Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 135-149. - Summ.
Nr:
2168232042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Poland during the Global Financial Crisis : Factors behind the Positive Growth Rate / Anna Matysek-Jędrych, Marta WAJDA-LICHY, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro / ed. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jedrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska. - Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020. - (Europa Perspectives on the EU Single Market). - S. 144-165. - Bibliogr. - ISBN 978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/books/9780429285301 ; Wstęp: https://www.routledge.com/Poland-in-the-Single-Market-Politics-economics-the-euro/Visvizi-Matysek-Jedrych-Mroczek-Dabrowska/p/book/9780367249823
2
Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 3 (2020), s. 242-263. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
3
Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach / Paweł KAWA, Marta WAJDA-LICHY, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020), s. 458-477. - Summ.. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
4
Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro / ed. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jedrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska. - Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020. - (Europa Perspectives on the EU Single Market). - S. 33-56. - Bibliogr. - ISBN 978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/books/9780429285301 ; Wstęp: https://www.routledge.com/Poland-in-the-Single-Market-Politics-economics-the-euro/Visvizi-Matysek-Jedrych-Mroczek-Dabrowska/p/book/9780367249823
5
The Role of the Exchange Rate Regime in Systemic Transition and Economic Integration : the Example Form Poland's Economy = Rolʹ režima valûtnogo kursa v sistemnom perehode ièkonomičeskoj integraci : na primere formirovaniâ èkonomiki Polʹši / Marta WAJDA-LICHY // Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 4 (2020), s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2021/03/04_2020_VE_all.pdf
6
Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju / Marta WAJDA-LICHY, Katarzyna GLINKA, Joanna TARNOWSKA, Marta SORDYL. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21403-6
7
Foreign Direct Investments and Foreign Trade : Substitutability or Complementarity? The Case of Ireland And Portugal / Marta WAJDA-LICHY, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 8808-8816. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/1FpJ94clvL3_ggIPRNfJmrmE2FgS79sFH/view ; Spis treści: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 ; Wstęp: folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid#https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
8
Has Import-Income Elasticity Changed in the Aftermath of the Global financial Crisis? The Evidence from Poland's Economy / Marta WAJDA-LICHY, Sabina DENKOWSKA // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 8817-8823. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/1FpJ94clvL3_ggIPRNfJmrmE2FgS79sFH/view ; Spis treści: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 ; Wstęp: folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid#https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
9
Wyhamowanie wzrostu wymiany wewnątrzunijnej - przejaw sekularnej stagnacji czy nacjonalizmu gospodarczego / Marta WAJDA-LICHY // W: Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych / red. Monika Potkańska, Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - S. 79-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941889-5-5
10
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 553-562. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Wajda-Lichy_Kawa_Fijorek_Denkowska.pdf
11
Spowolnienie handlu zagranicznego w gospodarkach rozwijających się - przejaw sekularnej stagnacji czy protekcjonizmu? / Marta WAJDA-LICHY // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 136-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
12
Trade-Finance Nexus : Was It Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis? / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - vol. 6, nr 3 (2018), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1. - ISSN 2353-883X
13
Międzynarodowa organizacja procesów produkcji a podatność na zjawiska kryzysowe - doświadczenia gospodarek azjatyckich / Marta WAJDA-LICHY // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 139-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
14
Makroekonomia / Olivier Blanchard ; autorstwo tłumaczenia Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017. - XXIII, [1], 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-43-0
15
Wysoka skłonność do oszczędzania - symptom stagnacji gospodarczej czy wygładzania popytu? = The High Propensity to Save - Symptom of Economic Stagnation or Demand Smoothing? / Marta WAJDA-LICHY // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 73-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,773,Marta_Wajda_Lichy_Wysoka_sklonnosc_do_oszczedzania_amp8211_symptom_stagnacji_gospodarczej_czy_wygladzania_popytu.html. - ISSN 2081-2345
16
Protekcjonizm czy wolny handel sposobem na pokonanie pułapki średniego poziomu rozwoju? - doświadczenia gospodarek Azji i Ameryki Łacińskiej / Marta WAJDA-LICHY // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 151-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
17
Zaburzenia równowagi zewnętrznej gospodarek aspirujących do strefy euro / Marta WAJDA-LICHY // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 169-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
18
Correcting Excessive External Imbalances in Euro Area Economies = Korygowanie nadmiernych nierównowag zewnętrznych w gospodarkach krajów strefy euro / Marta WAJDA-LICHY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016), s. 162-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/14.pdf. - ISSN 2083-8611
19
Excessive Current Account Surpluses in Euro Zone Economies - Problem of Particular Economies or the Euro Area as a Whole? / Marta WAJDA-LICHY // Journal of International Studies. - vol. 8, no. 3 (2015), s. 99-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jois.eu/files/08_Wajda.pdf. - ISSN 2071-8330
20
Makroekonomia międzynarodowa / Peter J. Montiel, red nauk. wyd. pol. Marek DĄBROWSKI ; [tł. Piotr STANEK, Marta WAJDA-LICHY, Marek DĄBROWSKI, Lidia MESJASZ]. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - XV, [1], 646 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków ekonomicznych. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-264-8000-3
21
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE / Marta WAJDA-LICHY // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 27-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
22
Zakres i formy protekcjonizmu gospodarczego w krajach strefy euro = Scope and Form of Economic Protectionism in Eurozone Countries / Marta WAJDA-LICHY // W: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. - Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - S. 69-79. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-63856-99-1. - Pełny tekst: http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/E-book_Perspektywy%20i%20wyzwania%20integracji%20europejskiej.pdf
23
Traditional Protectionism Versus Behind-the-border Barriers in the Post-crisis Era : Experience of Three Groups of Countries : the EU, NAFTA and BRICS / Marta WAJDA-LICHY // Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014), s. 141-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jois.eu/files/Vol_7_2_Wajda-Lichy.pdf. - ISSN 2071-8330
24
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE / Marta WAJDA-LICHY // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 22-54. - Bibliogr.
25
Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2008-2009 = Trade Recovery in New EU Member States after Financial Crisis 2008-2009 / Marta WAJDA-LICHY // W: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce / red. nauk. Marian Gorynia, Stanisław Rudolf. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - S. 489-504. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-77-4
26
Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010 / Marta WAJDA-LICHY // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 123-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
27
Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej / Marta WAJDA-LICHY // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 119-139. - Bibliogr.
28
Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej / Marta WAJDA-LICHY // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 64-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
29
Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2009-2010 / Marta WAJDA-LICHY // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-14. - Streszcz.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wajda-Lichy%20Marta/Wajda-Lichy%20Marta%20-%20O%C5%BBYWIENIE%20WYMIANY%20HANDLOWEJ%20NOWYCH%20KRAJ%C3%93W%20CZ%C5%81ONKOWSKICH%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20PO%20KRYZYSIE%20FINANSOWYM%202009-20.pdf
30
Procedura nierównowagi makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej = Macroeconomic Imbalances Procedure - Solution which Enforces or Overregulates Functioning of European Union Economies / Marta WAJDA-LICHY // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013), s. 317-330. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf. - ISSN 0552-4245
31
Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego = Lessons from Iceland 's Experience in Anticrisis Activities / Marta WAJDA-LICHY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 170 (2013), s. 190-205. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=102268&from=publication. - ISSN 2083-8611
32
Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w warunkach systemów kursów stałych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy / Marta WAJDA-LICHY // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 205-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
33
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009 = Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009 / Marta WAJDA-LICHY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 231-239. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
34
Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010 / Marta WAJDA-LICHY // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 126-150. - Bibliogr.
35
Makroekonomia międzynarodowa / Peter J. Montiel, red nauk. wyd. pol. Marek DĄBROWSKI ; [tł. Piotr STANEK, Marta WAJDA-LICHY, Marek DĄBROWSKI, Lidia MESJASZ]. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 646 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-264-1150-2
36
Konieczność dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej / Marta WAJDA-LICHY // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 64-88. - Bibliogr.
37
Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych / Marta WAJDA-LICHY // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 90-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
38
Wyzwania w zakresie reform rynków pracy w krajach strefy euro jako konsekwencje kryzysu finansowego 2007-2009 = Challenges for Labour Market Reforms in the Euro Zone Countries as Consequences of Financial Crisis 2007-2009 / Marta WAJDA-LICHY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 233 (2011), s. 118-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Makroekonomia / Olivier Blanchard, red. nauk. Andrzej WOJTYNA, Tadeusz W. Kowalski ; [tł. Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - XXIII, 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-264-1280-6
40
"Wewnętrzna dewaluacja" jako mechanizm dostosowawczy w warunkach kryzysu finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Marta WAJDA-LICHY // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 135-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
41
Polityka kursu walutowego w krajach bałtyckich jako element strategii przystąpienia do strefy euro / Marta WAJDA-LICHY // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 106-118. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
42
Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w reakcji na kryzys w gospodarkach funkcjonujących w systemach stałych kursów walutowych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy / Marta WAJDA-LICHY // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 210-244. - Bibliogr.
43
Konsekwencje wyboru systemu stałych bądź płynnych kursów walutowych w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM II / Marta WAJDA-LICHY // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
44
Strategie rozszerzenia strefy euro / Marta WAJDA-LICHY, Marek A. DĄBROWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 108, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-489-8
45
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej / Marta WAJDA-LICHY // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 212-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
46
Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach rozwijających się Azji Płd. Wsch. i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych / Marta WAJDA-LICHY // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 153-201. - Bibliogr.
47
Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej po kryzysach lat 90 / Marta WAJDA-LICHY // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 220-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
48
Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro / Marta WAJDA-LICHY // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 189-204. - ISBN 978-83-61686-00-2
49
Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagraniczych w procesie konwergencji / Marta WAJDA-LICHY // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 82-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
50
Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro / Marta WAJDA-LICHY // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 198-213
51
Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej / Marta WAJDA-LICHY. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 194, [1] s. : il. ; 24 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska pt.: Przyczyny "eurosceptycyzmu" Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej (Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2003). - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 7). - ISBN 978-83-7252-370-9
52
Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej = The Exchange Rate in Monetary Policy Rules / Marta WAJDA-LICHY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 23-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139515411. - ISSN 1898-6447
53
Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowej-Wschodniej po kryzysach lat 90 / Marta WAJDA-LICHY // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 218-249. - Bibliogr.
54
Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej / Marta WAJDA-LICHY // W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-86-1
55
Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji / Marta WAJDA-LICHY // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006), s. 89-117. - Bibliogr.
56
Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej = The Issue of Selecting a Currency Exchange Rate Regime and the Medium-term Objective of Monetary Policy / Marta WAJDA-LICHY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 34-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131692432. - ISSN 0208-7944
57
Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej / Marta WAJDA-LICHY // W: Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2004), s. 30-51. - Bibliogr.
58
Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej / Marta WAJDA-LICHY ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 2003. - 299 k. : il., aneks ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski = British Euroscepticism towards Economic and Monetary Union: Conclusions for Poland / Marta WAJDA-LICHY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15255. - ISSN 0208-7944
60
Ustalanie cen w handlu zagranicznym a międzynarodowy mechanizm transmisyjny i wybór reżimu kursowego / Marta WAJDA-LICHY // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (129-130) (2002), s. 1-19. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
61
Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce = French Foreign Direct Investment in Poland / Marta WAJDA-LICHY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12608. - ISSN 0208-7944
62
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
63
Zakres i podstawy prawne współpracy między Polską a Francją w dziedzinie turystyki = Scope and Legal Regulations of Cooperation between Poland and France in Area of Tourism / Marta WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 135-149. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Matysek-Jędrych A., Wajda-Lichy M., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Poland during the Global Financial Crisis : Factors behind the Positive Growth Rate. [W:] Visvizi A., Matysek-Jedrych A., Mroczek-Dąbrowska K. (red.), Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 144-165.
2
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test, "Eastern European Economics", vol. 58, iss. 3, s. 242-263.
3
Kawa P., Wajda-Lichy M., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach, "Eastern European Economics", vol. 58, iss. 6, s. 458-477.
4
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership. [W:] Visvizi A., Matysek-Jedrych A., Mroczek-Dąbrowska K. (red.), Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 33-56.
5
Wajda-Lichy M., (2020), The Role of the Exchange Rate Regime in Systemic Transition and Economic Integration : the Example Form Poland's Economy, "Višegradskaâ Evropa", no. 4, s. 69-81; http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2021/03/04_2020_VE_all.pdf
6
Wajda-Lichy M., Glinka K., Tarnowska J., Sordyl M., (2020), Koniec globalnego kryzysu finansowego: zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 101 s.
7
Wajda-Lichy M., Denkowska S., Fijorek K., (2020), Foreign Direct Investments and Foreign Trade : Substitutability or Complementarity? The Case of Ireland And Portugal. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8808-8816.
8
Wajda-Lichy M., Denkowska S., (2020), Has Import-Income Elasticity Changed in the Aftermath of the Global financial Crisis? The Evidence from Poland's Economy. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8817-8823.
9
Wajda-Lichy M., (2019), Wyhamowanie wzrostu wymiany wewnątrzunijnej - przejaw sekularnej stagnacji czy nacjonalizmu gospodarczego. [W:] Potkańska M., Wojnicz L., Rdzanek D. (red.), Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 79-93.
10
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2018), Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 553-562.
11
Wajda-Lichy M., (2018), Spowolnienie handlu zagranicznego w gospodarkach rozwijających się - przejaw sekularnej stagnacji czy protekcjonizmu?. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-167.
12
Wajda-Lichy M., Kawa P., (2018), Trade-Finance Nexus : Was It Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 6, nr 3, s. 11-27; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1
13
Wajda-Lichy M., (2017), Międzynarodowa organizacja procesów produkcji a podatność na zjawiska kryzysowe - doświadczenia gospodarek azjatyckich. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 139-168.
14
Blanchard O., (2017), Makroekonomia, Tł. Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, XXIII, [1], 1084 s.
15
Wajda-Lichy M., (2016), Wysoka skłonność do oszczędzania - symptom stagnacji gospodarczej czy wygładzania popytu?, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 3, s. 73-82; http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,773,Marta_Wajda_Lichy_Wysoka_sklonnosc_do_oszczedzania_amp8211_symptom_stagnacji_gospodarczej_czy_wygladzania_popytu.html
16
Wajda-Lichy M., (2016), Protekcjonizm czy wolny handel sposobem na pokonanie pułapki średniego poziomu rozwoju? - doświadczenia gospodarek Azji i Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 151-179.
17
Wajda-Lichy M., (2016), Zaburzenia równowagi zewnętrznej gospodarek aspirujących do strefy euro. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 169-186.
18
Wajda-Lichy M., (2016), Correcting Excessive External Imbalances in Euro Area Economies, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 271, s. 162-175; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/14.pdf
19
Wajda-Lichy M., (2015), Excessive Current Account Surpluses in Euro Zone Economies - Problem of Particular Economies or the Euro Area as a Whole?, "Journal of International Studies", vol. 8, no. 3, s. 99-111; http://www.jois.eu/files/08_Wajda.pdf
20
Montiel P., (2015), Makroekonomia międzynarodowa, Dąbrowski M. (red. wyd.), Stanek P., Wajda-Lichy M., Dąbrowski M., Mesjasz L., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, XV, [1], 646 s.
21
Wajda-Lichy M., (2015), Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 27-59.
22
Wajda-Lichy M., (2014), Zakres i formy protekcjonizmu gospodarczego w krajach strefy euro. [W:] Opolski K., Górski J. (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 69-79.
23
Wajda-Lichy M., (2014), Traditional Protectionism Versus Behind-the-border Barriers in the Post-crisis Era : Experience of Three Groups of Countries : the EU, NAFTA and BRICS, "Journal of International Studies", vol. 7, nr 2, s. 141-151; http://www.jois.eu/files/Vol_7_2_Wajda-Lichy.pdf
24
Wajda-Lichy M., (2014), Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 22-54.
25
Wajda-Lichy M., (2014), Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2008-2009. [W:] Gorynia M., Rudolf S. (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 489-504.
26
Wajda-Lichy M., (2014), Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 123-144.
27
Wajda-Lichy M., (2013), Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 119-139.
28
Wajda-Lichy M., (2013), Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 64-86.
29
Wajda-Lichy M., (2013), Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2009-2010. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-14.
30
Wajda-Lichy M., (2013), Procedura nierównowagi makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 28 (57), z. 3, vol. 2, s. 317-330; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf
31
Wajda-Lichy M., (2013), Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 170, s. 190-205; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=102268&from=publication
32
Wajda-Lichy M., (2012), Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w warunkach systemów kursów stałych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 205-239.
33
Wajda-Lichy M., (2012), Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 231-239.
34
Wajda-Lichy M., (2012), Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 126-150.
35
Montiel P., (2012), Makroekonomia międzynarodowa, Dąbrowski M. (red. wyd.), Stanek P., Wajda-Lichy M., Dąbrowski M., Mesjasz L., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 646 s.
36
Wajda-Lichy M., (2011), Konieczność dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 64-88.
37
Wajda-Lichy M., (2011), Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych. [W:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 90-140.
38
Wajda-Lichy M., (2011), Wyzwania w zakresie reform rynków pracy w krajach strefy euro jako konsekwencje kryzysu finansowego 2007-2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 233, s. 118-133.
39
Blanchard O., (2011), Makroekonomia,, Kowalski T. (red. nauk.), Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, XXIII, 1084 s.
40
Wajda-Lichy M., (2011), "Wewnętrzna dewaluacja" jako mechanizm dostosowawczy w warunkach kryzysu finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-151.
41
Wajda-Lichy M., (2010), Polityka kursu walutowego w krajach bałtyckich jako element strategii przystąpienia do strefy euro. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 106-118.
42
Wajda-Lichy M., (2010), Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w reakcji na kryzys w gospodarkach funkcjonujących w systemach stałych kursów walutowych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2, s. 210-244.
43
Wajda-Lichy M., (2010), Konsekwencje wyboru systemu stałych bądź płynnych kursów walutowych w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM II. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-140.
44
Wajda-Lichy M., Dąbrowski M., (2010), Strategie rozszerzenia strefy euro, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 108, [2] s.
45
Wajda-Lichy M., (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 212-246.
46
Wajda-Lichy M., (2009), Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach rozwijających się Azji Płd. Wsch. i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2, s. 153-201.
47
Wajda-Lichy M., (2009), Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej po kryzysach lat 90. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 220-249.
48
Wajda-Lichy M., (2009), Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 189-204.
49
Wajda-Lichy M., (2008), Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagraniczych w procesie konwergencji. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 82-107.
50
Wajda-Lichy M., (2007), Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 198-213.
51
Wajda-Lichy M., (2007), Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 7), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 194, [1] s.
52
Wajda-Lichy M., (2007), Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 23-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/139515411
53
Wajda-Lichy M., (2007), Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowej-Wschodniej po kryzysach lat 90. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 218-249.
54
Wajda-Lichy M., (2006), Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej. [W:] Kopycińska D. (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Szczecin : Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, s. 85-95.
55
Wajda-Lichy M., (2006), Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1], s. 89-117.
56
Wajda-Lichy M., (2006), Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 34-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/131692432
57
Wajda-Lichy M., (2004), Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu, s. 30-51.
58
Wajda-Lichy M., (2003), Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 299 k.
59
Wajda-Lichy M., (2002), Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 51-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/15255
60
Wajda-Lichy M., (2002), Ustalanie cen w handlu zagranicznym a międzynarodowy mechanizm transmisyjny i wybór reżimu kursowego, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6 (129-130), s. 1-19.
61
Wajda-Lichy M., (2001), Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 123-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/12608
62
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
63
Wajda M., (1996), Zakres i podstawy prawne współpracy między Polską a Francją w dziedzinie turystyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 135-149.
1
@inbook{fmUEK:2168348282,
author = "Anna Matysek-Jędrych and Marta Wajda-Lichy and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Poland during the Global Financial Crisis : Factors behind the Positive Growth Rate",
booktitle = "Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro",
pages = "144-165",
adress = "Abingdon, Oxon; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3",
}
2
@article{artUEK:2168341701,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 58, iss. 3",
pages = "242-263",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2019.1701498},
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168347104,
author = "Paweł Kawa and Marta Wajda-Lichy and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 58, iss. 6",
pages = "458-477",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2020.1762497},
url = {},
}
4
@inbook{fmUEK:2168348278,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership",
booktitle = "Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro",
pages = "33-56",
adress = "Abingdon, Oxon; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3",
}
5
@article{artUEK:2168354016,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "The Role of the Exchange Rate Regime in Systemic Transition and Economic Integration : the Example Form Poland's Economy",
journal = "Višegradskaâ Evropa",
number = "no. 4",
pages = "69-81",
year = "2020",
url = {http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2021/03/04_2020_VE_all.pdf},
}
6
@book{monUEK:2168350240,
author = "Marta Wajda-Lichy and Katarzyna Glinka and Joanna Tarnowska and Marta Sordyl",
title = "Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21403-6",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168348338,
author = "Marta Wajda-Lichy and Sabina Denkowska and Kamil Fijorek",
title = "Foreign Direct Investments and Foreign Trade : Substitutability or Complementarity? The Case of Ireland And Portugal",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "8808-8816",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/1FpJ94clvL3_ggIPRNfJmrmE2FgS79sFH/view},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
8
@inbook{mkaUEK:2168348336,
author = "Marta Wajda-Lichy and Sabina Denkowska",
title = "Has Import-Income Elasticity Changed in the Aftermath of the Global financial Crisis? The Evidence from Poland's Economy",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "8817-8823",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/1FpJ94clvL3_ggIPRNfJmrmE2FgS79sFH/view},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
9
@inbook{fmUEK:2168338635,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Wyhamowanie wzrostu wymiany wewnątrzunijnej - przejaw sekularnej stagnacji czy nacjonalizmu gospodarczego",
booktitle = "Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych",
pages = "79-93",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
isbn = "978-83-941889-5-5",
}
10
@inbook{mkaUEK:2168324395,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "553-562",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.56},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Wajda-Lichy_Kawa_Fijorek_Denkowska.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
11
@inbook{fmUEK:2168334501,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Spowolnienie handlu zagranicznego w gospodarkach rozwijających się - przejaw sekularnej stagnacji czy protekcjonizmu?",
booktitle = "Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?",
pages = "136-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20650-5",
}
12
@article{artUEK:2168327475,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa",
title = "Trade-Finance Nexus : Was It Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 3",
pages = "11-27",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2018.060301},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1},
}
13
@inbook{fmUEK:2168321265,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Międzynarodowa organizacja procesów produkcji a podatność na zjawiska kryzysowe - doświadczenia gospodarek azjatyckich",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "139-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
14
@book{podUEK:2168321719,
author = "Olivier Blanchard",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-63391-43-0",
}
15
@article{artUEK:2168312665,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Wysoka skłonność do oszczędzania - symptom stagnacji gospodarczej czy wygładzania popytu?",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "73-82",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,773,Marta_Wajda_Lichy_Wysoka_sklonnosc_do_oszczedzania_amp8211_symptom_stagnacji_gospodarczej_czy_wygladzania_popytu.html},
}
16
@inbook{fmUEK:2168310883,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Protekcjonizm czy wolny handel sposobem na pokonanie pułapki średniego poziomu rozwoju? - doświadczenia gospodarek Azji i Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "151-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
17
@inbook{fmUEK:2168308121,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Zaburzenia równowagi zewnętrznej gospodarek aspirujących do strefy euro",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "169-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
18
@article{artUEK:2168309133,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Correcting Excessive External Imbalances in Euro Area Economies",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "271",
pages = "162-175",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/14.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168300371,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Excessive Current Account Surpluses in Euro Zone Economies - Problem of Particular Economies or the Euro Area as a Whole?",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 8, no. 3",
pages = "99-111",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-3/8},
url = {http://www.jois.eu/files/08_Wajda.pdf},
}
20
@book{podUEK:2168291783,
author = "Peter J. Montiel",
title = "Makroekonomia międzynarodowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-8000-3",
}
21
@inbook{fmUEK:2168299509,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "27-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}
22
@inbook{fmUEK:2168293931,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Zakres i formy protekcjonizmu gospodarczego w krajach strefy euro",
booktitle = "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej",
pages = "69-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2014",
url = {http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/E-book_Perspektywy%20i%20wyzwania%20integracji%20europejskiej.pdf},
isbn = "978-83-63856-99-1",
}
23
@article{artUEK:2168288129,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Traditional Protectionism Versus Behind-the-border Barriers in the Post-crisis Era : Experience of Three Groups of Countries : the EU, NAFTA and BRICS",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 7, 2",
pages = "141-151",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-2/12},
url = {http://www.jois.eu/files/Vol_7_2_Wajda-Lichy.pdf},
}
24
@unpublished{fnpUEK:2168301885,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów",
pages = "22-54",
year = "2014",
}
25
@inbook{mkaUEK:2168293503,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2008-2009",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce",
pages = "489-504",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-88700-77-4",
}
26
@inbook{fmUEK:2168282143,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "123-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168286767,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2",
pages = "119-139",
year = "2013",
}
28
@inbook{fmUEK:2168251628,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "64-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
29
@inbook{mkaUEK:2168278651,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2009-2010",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wajda-Lichy%20Marta/Wajda-Lichy%20Marta%20-%20O%C5%BBYWIENIE%20WYMIANY%20HANDLOWEJ%20NOWYCH%20KRAJ%C3%93W%20CZ%C5%81ONKOWSKICH%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20PO%20KRYZYSIE%20FINANSOWYM%202009-20.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
30
@article{artUEK:2168293801,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Procedura nierównowagi makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 28 (57), z. 3, vol. 2",
pages = "317-330",
year = "2013",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf},
}
31
@article{artUEK:2168284705,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "170",
pages = "190-205",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=102268&from=publication},
}
32
@inbook{fmUEK:2168225940,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w warunkach systemów kursów stałych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "205-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
33
@article{artUEK:2168252196,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "231-239",
adress = "",
year = "2012",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168273502,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "126-150",
year = "2012",
}
35
@book{podUEK:2168228594,
author = "Peter J. Montiel",
title = "Makroekonomia międzynarodowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1150-2",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168256862,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Konieczność dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "64-88",
year = "2011",
}
37
@inbook{fmUEK:2166237813,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "90-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1936-6",
}
38
@article{artUEK:2168237132,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Wyzwania w zakresie reform rynków pracy w krajach strefy euro jako konsekwencje kryzysu finansowego 2007-2009",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "233",
pages = "118-133",
adress = "",
year = "2011",
}
39
@book{podUEK:2168293781,
author = "Olivier Blanchard",
title = "Makroekonomia",
editor = Wojtyna Andrzej,
editor = Kowalski Tadeusz W.,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1280-6",
}
40
@inbook{fmUEK:2168265526,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Wewnętrzna dewaluacja jako mechanizm dostosowawczy w warunkach kryzysu finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "135-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
41
@inbook{fmUEK:2165797537,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Polityka kursu walutowego w krajach bałtyckich jako element strategii przystąpienia do strefy euro",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "106-118",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168267432,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Dostosowania rynkowe i działania stabilizacyjne w reakcji na kryzys w gospodarkach funkcjonujących w systemach stałych kursów walutowych - doświadczenia Estonii, Łotwy i Litwy",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2",
pages = "210-244",
year = "2010",
}
43
@inbook{fmUEK:2165373823,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Konsekwencje wyboru systemu stałych bądź płynnych kursów walutowych w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM II",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "119-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
44
@book{skrUEK:51574,
author = "Marta Wajda-Lichy and Marek A. Dąbrowski",
title = "Strategie rozszerzenia strefy euro",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-489-8",
}
45
@inbook{fmUEK:2164862524,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "212-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168219864,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach rozwijających się Azji Płd. Wsch. i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych",
booktitle = "Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2",
pages = "153-201",
year = "2009",
}
47
@inbook{fmUEK:2164997884,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej po kryzysach lat 90",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "220-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
48
@inbook{fmUEK:2165208897,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "189-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
49
@inbook{fmUEK:2165789354,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagraniczych w procesie konwergencji",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "82-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168282659,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej : perspektywy rozszerzenia strefy euro",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "198-213",
year = "2007",
}
51
@book{monUEK:51757,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-370-9",
}
52
@article{artUEK:50853,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "23-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139515411},
}
53
@unpublished{fnpUEK:2168225290,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Dostosowania w polityce walutowej krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowej-Wschodniej po kryzysach lat 90",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "218-249",
year = "2007",
}
54
@inbook{fmUEK:2166121130,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej",
booktitle = "Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce",
pages = "85-95",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-86-1",
}
55
@unpublished{fnpUEK:2168285975,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1]",
pages = "89-117",
year = "2006",
}
56
@article{artUEK:51172,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "34-53",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131692432},
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168240394,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej",
booktitle = "Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu",
pages = "30-51",
year = "2004",
}
58
@unpublished{drUEK:2168228840,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
59
@article{artUEK:2168230718,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "51-71",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15255},
}
60
@article{artUEK:2168275835,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Ustalanie cen w handlu zagranicznym a międzynarodowy mechanizm transmisyjny i wybór reżimu kursowego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6 (129-130)",
pages = "1-19",
year = "2002",
}
61
@article{artUEK:2168231440,
author = "Marta Wajda-Lichy",
title = "Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "123-135",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12608},
}
62
@book{monUEK:2168251916,
author = "Stephen A. Ross and Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
63
@article{artUEK:2168232042,
author = "Marta Wajda",
title = "Zakres i podstawy prawne współpracy między Polską a Francją w dziedzinie turystyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "135-149",
year = "1996",
}