Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów w modelu partycji rozmytej rozmytego modelu trendu wahań cyklicznych
Źródło:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2014, s. 1-12 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303015
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych = An Analysis of the Cyclically of Economic Phenomena
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 230)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-633-5
Nr:
2168273410
monografia
3

Autor:
Tytuł:
Modelowanie granic zmienności w autoregresyjnym modelu wahań cyklicznych
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN2013, s. 34-53 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Propozycja nowego paradygmaty arytmetyki rozmytej
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN2012, s. 47-91 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273856
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Modelowanie rozmyte szeregów czasowych
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN2011, s. 70-94
Sygnatura:
NP-1343/Magazyn
Nr:
2168262576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 865 (2011) , s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231060
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej = Possibilities of Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in the Fuzzy Logic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 865 (2011) , s. 65-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231058
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165914136
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217900
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Modelowanie zmian cyklicznych przykładowych wielkości ekonomicznych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = Modelling of Cyclic Changes of Selected Economic Values with Application of Linear Discrete Differential Equations in the Space of Fuzzy Real Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 149-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165919888
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych za pomocą równań różnicowych = Selected Issues of Real Processes Modelling with Application of Discrete Differential Equations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 201-209. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217894
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Terminologiczne aspekty pojęcia system ekonomiczny
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 67-81
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2009, s. 39-46
Sygnatura:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266438
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej = Theoretical Aspects of Inverse Problem in Fuzzy Arithmetic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 135-149. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50115
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50118
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50094
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie aproksymacji pola pod wykresem funkcji przynależności zmiennej liniowego równania różnicowego do rozwiązania problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej = Application of Approximation of Membership Function Chart Area for Linear Differential Equation Variable to Solving a Reverse Problem in Fuzzy Arithmetic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 177-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50093
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 81-91
Sygnatura:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168265750
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772612
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych przy pomocy równań różnicowych
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 92-98
Sygnatura:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168265754
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772779
rozdział w monografii
22

Autor:
Tytuł:
Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 25-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50748
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Modelowanie cyklicznych zmian wielkości ekonomicznych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych
Źródło:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 119-145
Program badawczy:
48/KI/1/07/S/409
Sygnatura:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326467
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / red. Krzysztof Grysa - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007, s. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a)
ISBN:
83-89274-20-5
Nr:
2168303279
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Tytuł:
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50751
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej
Źródło:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 27-38
Program badawczy:
69/KI/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326927
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych
Źródło:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 7-26
Program badawczy:
69/KI/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326925
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Wybrane wskaźniki skalarnej analizy rozmytych szeregów czasowych = Selected Indicators of Scalar Analysis of Fuzzy Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006) , s. 67-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166037985
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006) , s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166038334
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Małgorzata Kuźnik-Urban , Wit Urban
Tytuł:
Wybrane aspekty modelowania dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych autoszeregach czasowych = Chosen Aspects of Dynamics Modelling of Fields Under a Diagram of a Membership Function in Fuzzy Time Series
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166166665
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym = Analysis of Membership Function Convergence in Fuzzy Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52826
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Badanie dynamiki w rozmytych szeregach czasowych przy pomocy pochodnych pola pod wykresem funkcji przynależności = The Research of Dynamics in Fuzzy Time Series with the Aid of Derivatives of a Field Under a Diagram of a Membership Function
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166166528
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Małgorzata Kuźnik-Urban , Wit Urban
Tytuł:
Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czasowych = Application of Exponential Function for Modeling the Dynamics of a Field Beneath a Graph Representing Membership Function in Fuzzy Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 55-72. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52827
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004) , s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219626
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych = Application of Gravitation Theory to Social and Economic Systems Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004) , s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219622
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 5 (2004) , s. 173-183. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220880
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Arkusz kalkulacyjny
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 105-141
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225518
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224660
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Scalar Analysis of Deterministic Chaos in the Space of Fuzzy Real Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002) , s. 39-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224784
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do języków klasy FOOSL na przykładzie definicji języka OMEGA = An Introduction to the FOOSL Class Languages Based on the Example Concerning OMEGA Language Definition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 55-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235300
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235302
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych = Fuzzy Simulation Analysis of Economic Parameters Fluctuations
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 226-235. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168241014
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 469-470. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353164
varia
44

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w dynamice systemowej = Theoretical Aspects of the Application of Fuzzy Set Theory Methods in System Dynamics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000) , s. 53-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255010
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Podstawy rozmytej dynamiki systemowej = Principles of Fuzzy System Dynamics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999) , s. 67-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259638
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 41-67
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166186616
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
321 s.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/553
Nr:
2168311347
doktorat
48

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie symulacji w badaniach nad zdolnością systemu społeczno-ekonomicznego do funkcjonowania = Application of Simulation in Research into Viability of Socio-economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997) , s. 87-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256684
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 421 (1994) , s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259372
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 366 (1992) , s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264416
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych = The Possibilities of Using Fuzzy Sets in the Analysis of the Functioning of Socioeconomic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992) , s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262234
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie gier symulacyjnych w podnoszeniu zdolności kierowania = Application of Simulation Games in Improvement of Management Capability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990) , s. 121-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253532
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KI/1/2005/S/245
Sygnatura:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KI/1/2004/S/169
Sygnatura:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
60/KI/1/2003/S/065
Sygnatura:
NP-917/Magazyn
Nr:
2168325773
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
42/KI/3/2002/S
Sygnatura:
NP-850/Magazyn
Nr:
2168318435
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KI/2/2001/S
Sygnatura:
NP-766/Magazyn
Nr:
2168284533
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
93 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KI/3/2000/S
Sygnatura:
NP-706/Magazyn
Nr:
2168258496
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
97 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KI/2/92/S
Sygnatura:
NP-246/Magazyn
Nr:
2168252656
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi, Bibliogr.
Program badawczy:
34/ISEI/12/91/S
Sygnatura:
NP-135/Magazyn
Nr:
2168251572
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
naukowo-badawcze
1
Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów w modelu partycji rozmytej rozmytego modelu trendu wahań cyklicznych / W. URBAN // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 1-12. - Bibliogr.
2
Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych = An Analysis of the Cyclically of Economic Phenomena / Wit URBAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 230). - ISBN 978-83-7252-633-5
3
Modelowanie granic zmienności w autoregresyjnym modelu wahań cyklicznych / Wit URBAN // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2013), s. 34-53. - Bibliogr.
4
Propozycja nowego paradygmaty arytmetyki rozmytej / Wit URBAN // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2012), s. 47-91. - Bibliogr.
5
Modelowanie rozmyte szeregów czasowych / Wit URBAN // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2011), s. 70-94
6
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097. - ISSN 1898-6447
7
Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej = Possibilities of Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in the Fuzzy Logic / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 65-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202099. - ISSN 1898-6447
8
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50015. - ISSN 1898-6447
9
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767. - ISSN 1898-6447
10
Modelowanie zmian cyklicznych przykładowych wielkości ekonomicznych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = Modelling of Cyclic Changes of Selected Economic Values with Application of Linear Discrete Differential Equations in the Space of Fuzzy Real Numbers / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 149-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50018. - ISSN 1898-6447
11
Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych za pomocą równań różnicowych = Selected Issues of Real Processes Modelling with Application of Discrete Differential Equations / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 201-209. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725793. - ISSN 1898-6447
12
Terminologiczne aspekty pojęcia system ekonomiczny / Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2010), s. 67-81
13
Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej / Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2009), s. 39-46
14
Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej = Theoretical Aspects of Inverse Problem in Fuzzy Arithmetic / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 135-149. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164862067. - ISSN 1898-6447
15
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181. - ISSN 1898-6447
16
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093. - ISSN 1898-6447
17
Wykorzystanie aproksymacji pola pod wykresem funkcji przynależności zmiennej liniowego równania różnicowego do rozwiązania problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej = Application of Approximation of Membership Function Chart Area for Linear Differential Equation Variable to Solving a Reverse Problem in Fuzzy Arithmetic / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 177-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164773591. - ISSN 1898-6447
18
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 81-91
19
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
20
Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych przy pomocy równań różnicowych / Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 92-98
21
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
22
Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Analysis of Fuzzy Time Series Convergence / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 25-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151157424. - ISSN 1898-6447
23
Modelowanie cyklicznych zmian wielkości ekonomicznych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych / Wit URBAN // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 119-145
24
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a). - S. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89274-20-5
25
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587. - ISSN 1898-6447
26
Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej / Wit URBAN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 27-38
27
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 7-26
28
Wybrane wskaźniki skalarnej analizy rozmytych szeregów czasowych = Selected Indicators of Scalar Analysis of Fuzzy Time Series / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006), s. 67-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006), s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Wybrane aspekty modelowania dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych autoszeregach czasowych = Chosen Aspects of Dynamics Modelling of Fields Under a Diagram of a Membership Function in Fuzzy Time Series / Małgorzata Kuźnik-Urban, Wit URBAN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
31
Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym = Analysis of Membership Function Convergence in Fuzzy Time Series / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 157-167. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/584/551. - ISSN 1506-2635
32
Badanie dynamiki w rozmytych szeregach czasowych przy pomocy pochodnych pola pod wykresem funkcji przynależności = The Research of Dynamics in Fuzzy Time Series with the Aid of Derivatives of a Field Under a Diagram of a Membership Function / Wit URBAN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
33
Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czasowych = Application of Exponential Function for Modeling the Dynamics of a Field Beneath a Graph Representing Membership Function in Fuzzy Time Series / Małgorzata Kuźnik-Urban, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 55-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/599/566. - ISSN 1506-2635
34
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004), s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666. - ISSN 0208-7944
35
Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych = Application of Gravitation Theory to Social and Economic Systems Analysis / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004), s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/42043896. - ISSN 0208-7944
36
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 173-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550. - ISSN 1506-2635
37
Arkusz kalkulacyjny / Janusz MORAJDA, Danuta Kajrunajtys, Barbara NOWARSKA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 105-141. - ISBN 83-7252-169-7
38
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13606. - ISSN 0208-7944
39
Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Scalar Analysis of Deterministic Chaos in the Space of Fuzzy Real Numbers / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 39-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13607. - ISSN 0208-7944
40
Wprowadzenie do języków klasy FOOSL na przykładzie definicji języka OMEGA = An Introduction to the FOOSL Class Languages Based on the Example Concerning OMEGA Language Definition / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001), s. 55-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11568. - ISSN 0208-7944
41
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11556. - ISSN 0208-7944
42
Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych = Fuzzy Simulation Analysis of Economic Parameters Fluctuations / Wit URBAN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 226-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
43
Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych / Wit URBAN // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 469-470. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
44
Teoretyczne aspekty wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w dynamice systemowej = Theoretical Aspects of the Application of Fuzzy Set Theory Methods in System Dynamics / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000), s. 53-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10717. - ISSN 0208-7944
45
Podstawy rozmytej dynamiki systemowej = Principles of Fuzzy System Dynamics / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999), s. 67-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW, Danuta KAJRUNAJTYS, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 41-67. - ISBN 83-7252-025-9
47
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych / Wit URBAN ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 1999. - 321 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
48
Zastosowanie symulacji w badaniach nad zdolnością systemu społeczno-ekonomicznego do funkcjonowania = Application of Simulation in Research into Viability of Socio-economic Systems / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997), s. 87-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych = The Possibilities of Using Fuzzy Sets in the Analysis of the Functioning of Socioeconomic Systems / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992), s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Zastosowanie gier symulacyjnych w podnoszeniu zdolności kierowania = Application of Simulation Games in Improvement of Management Capability / Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990), s. 121-138. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych / Zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan MADEJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych / autorzy : Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan TRĄBKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 93 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 97 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi. - Bibliogr.
61
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : , 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Urban W., (2014), Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów w modelu partycji rozmytej rozmytego modelu trendu wahań cyklicznych. [W:] Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 1-12.
2
Urban W., (2013), Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 230), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 159 s.
3
Urban W., (2013), Modelowanie granic zmienności w autoregresyjnym modelu wahań cyklicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), s. 34-53.
4
Urban W., (2012), Propozycja nowego paradygmaty arytmetyki rozmytej. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi), s. 47-91.
5
Urban W., (2011), Modelowanie rozmyte szeregów czasowych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych, s. 70-94.
6
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2011), Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 55-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097
7
Urban W., (2011), Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 65-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202099
8
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2010), Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 205-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/50015
9
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2010), Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767
10
Urban W., (2010), Modelowanie zmian cyklicznych przykładowych wielkości ekonomicznych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 149-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/50018
11
Urban W., (2010), Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych za pomocą równań różnicowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 201-209; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725793
12
Urban W., (2010), Terminologiczne aspekty pojęcia system ekonomiczny. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, s. 67-81.
13
Urban W., (2009), Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, s. 39-46.
14
Urban W., (2009), Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 135-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/164862067
15
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2009), Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 151-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181
16
Wołoszyn J., Urban W., (2009), Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 155-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093
17
Urban W., (2009), Wykorzystanie aproksymacji pola pod wykresem funkcji przynależności zmiennej liniowego równania różnicowego do rozwiązania problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 177-190; https://bazekon.uek.krakow.pl/164773591
18
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2008), Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 81-91.
19
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., Madej J., (2008), Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 205-210.
20
Urban W., (2008), Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych przy pomocy równań różnicowych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 92-98.
21
Wołoszyn J., Urban W., Madej J., (2008), Podpis elektroniczny - teoria i praktyka. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 267-279.
22
Urban W., (2007), Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/151157424
23
Urban W., (2007), Modelowanie cyklicznych zmian wielkości ekonomicznych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 119-145.
24
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2007), Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007, Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość" : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, s. 146-150.
25
Wołoszyn J., Urban W., (2007), Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 39-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587
26
Urban W., (2006), Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 27-38.
27
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2006), Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 7-26.
28
Urban W., (2006), Wybrane wskaźniki skalarnej analizy rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 67-85.
29
Wołoszyn J., Urban W., (2006), Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 87-110.
30
Kuźnik-Urban M., Urban W., (2005), Wybrane aspekty modelowania dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych autoszeregach czasowych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 127-137.
31
Urban W., (2005), Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 157-167; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/584/551
32
Urban W., (2005), Badanie dynamiki w rozmytych szeregach czasowych przy pomocy pochodnych pola pod wykresem funkcji przynależności, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 115-126.
33
Kuźnik-Urban M., Urban W., (2005), Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czasowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 55-72; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/599/566
34
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 101-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666
35
Urban W., (2004), Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 87-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/42043896
36
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 173-183; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550
37
Morajda J., Kajrunajtys D., Nowarska B., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Urban W., Wołoszyn J., (2003), Arkusz kalkulacyjny. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 105-141.
38
Wołoszyn J., Urban W., (2002), Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/13606
39
Urban W., (2002), Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 39-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/13607
40
Urban W., (2001), Wprowadzenie do języków klasy FOOSL na przykładzie definicji języka OMEGA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 55-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/11568
41
Wołoszyn J., Urban W., (2001), Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11556
42
Urban W., (2001), Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 226-235.
43
Urban W., (2000), Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 469-470.
44
Urban W., (2000), Teoretyczne aspekty wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w dynamice systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/10717
45
Urban W., (1999), Podstawy rozmytej dynamiki systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 67-80.
46
Paliwoda G., Stefanów P., Kajrunajtys D., Urban W., Wołoszyn J., (1999), Arkusz kalkulacyjny i algorytmy. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-67.
47
Urban W., (1999), Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 321 s.
48
Urban W., (1997), Zastosowanie symulacji w badaniach nad zdolnością systemu społeczno-ekonomicznego do funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 87-96.
49
Wołoszyn J., Urban W., (1994), Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [5]-15.
50
Urban W., Staliński P., (1992), Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 67-84.
51
Urban W., (1992), Możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 35-46.
52
Urban W., (1990), Zastosowanie gier symulacyjnych w podnoszeniu zdolności kierowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 121-138.
53
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
54
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
55
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., (2003), Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
56
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Madej J., (2002), Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
57
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Trąbka J., (2001), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 k.
58
Wołoszyn J., Urban W., (2000), Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
59
Wołoszyn J., Urban W., (1993), Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 k.
60
Wołoszyn J., Urban W., (1992), Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
61
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@unpublished{UEK:2168303015,
author = "Wit Urban",
title = "Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów w modelu partycji rozmytej rozmytego modelu trendu wahań cyklicznych",
booktitle = "Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych",
pages = "1-12",
year = "2014",
}
2
@book{UEK:2168273410,
author = "Wit Urban",
title = "Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-633-5",
}
3
@unpublished{UEK:2168296111,
author = "Wit Urban",
title = "Modelowanie granic zmienności w autoregresyjnym modelu wahań cyklicznych",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
pages = "34-53",
year = "2013",
}
4
@unpublished{UEK:2168273856,
author = "Wit Urban",
title = "Propozycja nowego paradygmaty arytmetyki rozmytej",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)",
pages = "47-91",
year = "2012",
}
5
@unpublished{UEK:2168262576,
author = "Wit Urban",
title = "Modelowanie rozmyte szeregów czasowych",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych",
pages = "70-94",
year = "2011",
}
6
@article{UEK:2168231060,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "55-64",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097},
}
7
@article{UEK:2168231058,
author = "Wit Urban",
title = "Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "65-73",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202099},
}
8
@article{UEK:2165914136,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "205-212",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50015},
}
9
@article{UEK:2168217900,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "187-199",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767},
}
10
@article{UEK:2165919888,
author = "Wit Urban",
title = "Modelowanie zmian cyklicznych przykładowych wielkości ekonomicznych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "149-174",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50018},
}
11
@article{UEK:2168217894,
author = "Wit Urban",
title = "Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych za pomocą równań różnicowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "201-209",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725793},
}
12
@unpublished{UEK:2168266496,
author = "Wit Urban",
title = "Terminologiczne aspekty pojęcia system ekonomiczny",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
pages = "67-81",
year = "2010",
}
13
@unpublished{UEK:2168266438,
author = "Wit Urban",
title = "Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
pages = "39-46",
year = "2009",
}
14
@article{UEK:50115,
author = "Wit Urban",
title = "Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "135-149",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164862067},
}
15
@article{UEK:50118,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "151-169",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181},
}
16
@article{UEK:50094,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "155-175",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093},
}
17
@article{UEK:50093,
author = "Wit Urban",
title = "Wykorzystanie aproksymacji pola pod wykresem funkcji przynależności zmiennej liniowego równania różnicowego do rozwiązania problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "177-190",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164773591},
}
18
@unpublished{UEK:2168265750,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "81-91",
year = "2008",
}
19
@inbook{UEK:2165772612,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "205-210",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
20
@unpublished{UEK:2168265754,
author = "Wit Urban",
title = "Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych przy pomocy równań różnicowych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "92-98",
year = "2008",
}
21
@inbook{UEK:2165772779,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Podpis elektroniczny - teoria i praktyka",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "267-279",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
22
@article{UEK:50748,
author = "Wit Urban",
title = "Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "25-37",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151157424},
}
23
@unpublished{UEK:2168326467,
author = "Wit Urban",
title = "Modelowanie cyklicznych zmian wielkości ekonomicznych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "119-145",
year = "2007",
}
24
@inbook{UEK:2168303279,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007",
pages = "146-150",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-89274-20-5",
}
25
@article{UEK:50751,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "39-55",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587},
}
26
@unpublished{UEK:2168326927,
author = "Wit Urban",
title = "Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "27-38",
year = "2006",
}
27
@unpublished{UEK:2168326925,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "7-26",
year = "2006",
}
28
@article{UEK:2166037985,
author = "Wit Urban",
title = "Wybrane wskaźniki skalarnej analizy rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "67-85",
year = "2006",
}
29
@article{UEK:2166038334,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "87-110",
year = "2006",
}
30
@article{UEK:2166166665,
author = "Małgorzata Kuźnik-Urban and Wit Urban",
title = "Wybrane aspekty modelowania dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych autoszeregach czasowych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "127-137",
year = "2005",
}
31
@article{UEK:52826,
author = "Wit Urban",
title = "Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "157-167",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.157167},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/584/551},
}
32
@article{UEK:2166166528,
author = "Wit Urban",
title = "Badanie dynamiki w rozmytych szeregach czasowych przy pomocy pochodnych pola pod wykresem funkcji przynależności",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "115-126",
year = "2005",
}
33
@article{UEK:52827,
author = "Małgorzata Kuźnik-Urban and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "55-72",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.5572},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/599/566},
}
34
@article{UEK:2168219626,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "101-122",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666},
}
35
@article{UEK:2168219622,
author = "Wit Urban",
title = "Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "87-100",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/42043896},
}
36
@article{UEK:2168220880,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "173-183",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.173183},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550},
}
37
@inbook{UEK:2168225518,
author = "Janusz Morajda and Danuta Kajrunajtys and Barbara Nowarska and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "105-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
38
@article{UEK:2168224660,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "23-37",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13606},
}
39
@article{UEK:2168224784,
author = "Wit Urban",
title = "Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "39-59",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13607},
}
40
@article{UEK:2168235300,
author = "Wit Urban",
title = "Wprowadzenie do języków klasy FOOSL na przykładzie definicji języka OMEGA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "55-71",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11568},
}
41
@article{UEK:2168235302,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "25-37",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11556},
}
42
@article{UEK:2168241014,
author = "Wit Urban",
title = "Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "226-235",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
43
@misc{UEK:2168353164,
author = "Wit Urban",
title = "Rozmyto-symulacyjna analiza wahań wielkości ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "469-470",
year = "2000",
}
44
@article{UEK:2168255010,
author = "Wit Urban",
title = "Teoretyczne aspekty wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w dynamice systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "53-66",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10717},
}
45
@article{UEK:2168259638,
author = "Wit Urban",
title = "Podstawy rozmytej dynamiki systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "67-80",
year = "1999",
}
46
@inbook{UEK:2166186616,
author = "Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów and Danuta Kajrunajtys and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny i algorytmy",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "41-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
47
@unpublished{UEK:2168311347,
author = "Wit Urban",
title = "Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
48
@article{UEK:2168256684,
author = "Wit Urban",
title = "Zastosowanie symulacji w badaniach nad zdolnością systemu społeczno-ekonomicznego do funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "493",
pages = "87-96",
year = "1997",
}
49
@article{UEK:2168259372,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[5]-15",
year = "1994",
}
50
@article{UEK:2168264416,
author = "Wit Urban and Piotr Staliński",
title = "Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "67-84",
year = "1992",
}
51
@article{UEK:2168262234,
author = "Wit Urban",
title = "Możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "35-46",
year = "1992",
}
52
@article{UEK:2168253532,
author = "Wit Urban",
title = "Zastosowanie gier symulacyjnych w podnoszeniu zdolności kierowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "309",
pages = "121-138",
year = "1990",
}
53
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Jan Madej and Michał Kozioł and Artur Żuwała",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
54
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej and Piotr Soja and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Michał Kozioł and Ewa Zych",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
55
@unpublished{UEK:2168325773,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej",
title = "Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
56
@unpublished{UEK:2168318435,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Madej",
title = "Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
57
@unpublished{UEK:2168284533,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Trąbka",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
58
@unpublished{UEK:2168258496,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
59
@unpublished{UEK:2168252656,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
60
@unpublished{UEK:2168251572,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
61
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID