Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Preferencje krakowskich biznesmenów w zakresie wykorzystania czasu wolnego : wyniki badań = Businessmen's Preferences with Regard to Spending their Free Time at Weekends : (Results of Research Carried out in Cracow)
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 361-371. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223798
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Preferencje studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie wyjazdów turystycznych : (wyniki badań) = Preferences of the Students of the Academy of Economics in Cracow as Regards Travelling (the Results of the Studies)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997) , s. 81-92. - Summ.
Nr:
2168237764
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Praktyki zawodowe w ocenie absolwentów i studentów specjalizacji turystycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1992, s. 86-92
Seria:
(Zeszyty Metodyczne ; 9)
Nr:
2168342345
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Ruch turystyczny w muzeum na Wawelu w latach 1983-1987 = Tourist Traffic in the Wawel Museum in the Years 1983-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 350 (1991) , s. 73-87. - Summ., rez.
Nr:
2168246696
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Losy zawodowe absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni : w świetle wyników badań = Professional Future of the Graduates of Tourism Departments in University-level Schools : in the Light of Obtained Results of the Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 87-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259068
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Wykształcenie pracowników gospodarki turystycznej w świetle spisów kadrowych z lat 1973-1983 = The Educational Level of the Staff of the Tourist Complex in the Light of the Staff-Register between the Years 1973 and 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988) , s. 81-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249562
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Rozwój wczasów pracowniczych w Polsce = Workers' Holiday Scheme's Expansion in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 170 (1983) , s. 81-95. - Rez., summ.
Nr:
2168229476
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Cele i zadania reklam w przedsiębiorstwie turystycznym = Goals and Tasks of Advertising in a Tourist Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 141 (1981) , s. 61-69. - Summ., rez.
Nr:
2168230032
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Gospodarka materiałowa
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 155-168
Nr:
2168278489
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Założenia projektowania systemu kształcenia kadr dla potrzeb handlu = The Assumptions of the Schooling System's Harming for Personnel Required in Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980) , s. 35-49. - Rez., summ.
Nr:
2168256896
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Sprzedaż usług turystycznych
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 105-154
Nr:
2168306283
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Reklama w przedsiębiorstwie turystycznym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 95-104
Nr:
2168278477
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Kierunki usprawnień w doskonaleniu kwalifikacji pracowników sklepowych = On the Improvements in the Advanced Training of Sales Personnel
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978) , s. 141-155. - Rez., summ.
Nr:
2168233172
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Świadczenia socjalno-bytowe w handlu detalicznym = Social and Fringe Benefits in the Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975) , s. 51-66. - Summ., rez.
Nr:
2168249650
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Społeczno-demograficzne uwarunkowania płynności sprzedawców = Social and Demographic Conditions of Selling Staff Mobility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 59 (1973) , s. 31-41. - Summ., rez.
Nr:
2168250434
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Opuszczony i wyłączony ze sprzedaży czas pracy załóg sklepowych = Absences and Lost Working Hours of the Personnel of Shops
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 45 (1972) , s. 21-39. - Rez., summ.
Nr:
2168250530
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne warunki pracy kobiet w handlu detalicznym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/61
Nr:
2168305371
doktorat
18

Autor:
Tytuł:
Motywy pracy zawodowej kobiet w handlu detalicznym = Women Motivation of Work in Retail Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1969) , s. 11-26
Nr:
2168337663
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Pojęcie i klasyfikacja warunków pracy w handlu = The Definition and Classification of Working Conditions in Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 39 (1969) , s. 73-94. - Summ., rez.
Nr:
2168272590
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
75, [2] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-878/Magazyn
Nr:
2168274164
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-763/Magazyn
Nr:
2168274162
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : analiza zmian w czasie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
117/KMUT/1/99/S
Sygnatura:
NP-668/Magazyn
Nr:
2168315685
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-490/Magazyn
Nr:
2168274571
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
31, [4] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-363/Magazyn
Nr:
2168274569
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Struktura konsumpcji usług turystycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
49 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-193/Magazyn
Nr:
2168274565
naukowo-badawcze
1
Preferencje krakowskich biznesmenów w zakresie wykorzystania czasu wolnego : wyniki badań = Businessmen's Preferences with Regard to Spending their Free Time at Weekends : (Results of Research Carried out in Cracow) / Monika UNRUG // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 361-371. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
2
Preferencje studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie wyjazdów turystycznych : (wyniki badań) = Preferences of the Students of the Academy of Economics in Cracow as Regards Travelling (the Results of the Studies) / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997), s. 81-92. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Praktyki zawodowe w ocenie absolwentów i studentów specjalizacji turystycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Monika UNRUG // W: Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1992. - (Zeszyty Metodyczne ; 9). - S. 86-92
4
Ruch turystyczny w muzeum na Wawelu w latach 1983-1987 = Tourist Traffic in the Wawel Museum in the Years 1983-1987 / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 350 (1991), s. 73-87. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Losy zawodowe absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni : w świetle wyników badań = Professional Future of the Graduates of Tourism Departments in University-level Schools : in the Light of Obtained Results of the Research / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989), s. 87-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Wykształcenie pracowników gospodarki turystycznej w świetle spisów kadrowych z lat 1973-1983 = The Educational Level of the Staff of the Tourist Complex in the Light of the Staff-Register between the Years 1973 and 1983 / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988), s. 81-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Rozwój wczasów pracowniczych w Polsce = Workers' Holiday Scheme's Expansion in Poland / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 81-95. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Cele i zadania reklam w przedsiębiorstwie turystycznym = Goals and Tasks of Advertising in a Tourist Enterprise / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 141 (1981), s. 61-69. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Gospodarka materiałowa / Monika UNRUG // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 155-168
10
Założenia projektowania systemu kształcenia kadr dla potrzeb handlu = The Assumptions of the Schooling System's Harming for Personnel Required in Trade / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980), s. 35-49. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Sprzedaż usług turystycznych / Monika UNRUG, Ryszard PILARSKI, Józef SALA // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 105-154
12
Reklama w przedsiębiorstwie turystycznym / Monika UNRUG // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 95-104
13
Kierunki usprawnień w doskonaleniu kwalifikacji pracowników sklepowych = On the Improvements in the Advanced Training of Sales Personnel / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978), s. 141-155. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Świadczenia socjalno-bytowe w handlu detalicznym = Social and Fringe Benefits in the Retail Trade / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975), s. 51-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Społeczno-demograficzne uwarunkowania płynności sprzedawców = Social and Demographic Conditions of Selling Staff Mobility / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 31-41. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
16
Opuszczony i wyłączony ze sprzedaży czas pracy załóg sklepowych = Absences and Lost Working Hours of the Personnel of Shops / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 21-39. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
17
Ekonomiczne warunki pracy kobiet w handlu detalicznym / Monika UNRUG ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 1971. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Motywy pracy zawodowej kobiet w handlu detalicznym = Women Motivation of Work in Retail Trade / Monika UNRUG // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1969), s. 11-26
19
Pojęcie i klasyfikacja warunków pracy w handlu = The Definition and Classification of Working Conditions in Trade / Monika UNRUG // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 73-94. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
20
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 75, [2] k. : il. ; 30 cm
21
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 63 k. : il. ; 30 cm
22
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : analiza zmian w czasie / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : , 2000. - 56 k. : il. ; 30 cm
23
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 38 k. : il. ; 30 cm
24
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 31, [4] k. : il. ; 30 cm
25
Struktura konsumpcji usług turystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 49 k. : il. ; 30 cm
1
Unrug M., (2001), Preferencje krakowskich biznesmenów w zakresie wykorzystania czasu wolnego : wyniki badań. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 361-371.
2
Unrug M., (1997), Preferencje studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie wyjazdów turystycznych (wyniki badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 81-92.
3
Unrug M., (1992), Praktyki zawodowe w ocenie absolwentów i studentów specjalizacji turystycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Żabiński L. (red.), Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 86-92.
4
Unrug M., (1991), Ruch turystyczny w muzeum na Wawelu w latach 1983-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 73-87.
5
Unrug M., (1989), Losy zawodowe absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni : w świetle wyników badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 87-98.
6
Unrug M., (1988), Wykształcenie pracowników gospodarki turystycznej w świetle spisów kadrowych z lat 1973-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 81-93.
7
Unrug M., (1983), Rozwój wczasów pracowniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 81-95.
8
Unrug M., (1981), Cele i zadania reklam w przedsiębiorstwie turystycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 141, s. 61-69.
9
Unrug M., (1980), Gospodarka materiałowa. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 155-168.
10
Unrug M., (1980), Założenia projektowania systemu kształcenia kadr dla potrzeb handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 35-49.
11
Unrug M., Pilarski R., Sala J., (1980), Sprzedaż usług turystycznych. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-154.
12
Unrug M., (1980), Reklama w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 95-104.
13
Unrug M., (1978), Kierunki usprawnień w doskonaleniu kwalifikacji pracowników sklepowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 141-155.
14
Unrug M., (1975), Świadczenia socjalno-bytowe w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 73, s. 51-66.
15
Unrug M., (1973), Społeczno-demograficzne uwarunkowania płynności sprzedawców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 59, s. 31-41.
16
Unrug M., (1972), Opuszczony i wyłączony ze sprzedaży czas pracy załóg sklepowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 45, s. 21-39.
17
Unrug M., (1971), Ekonomiczne warunki pracy kobiet w handlu detalicznym, Prom. Altkorn J., Kraków : , 263 k.
18
Unrug M., (1969), Motywy pracy zawodowej kobiet w handlu detalicznym, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 11-26.
19
Unrug M., (1969), Pojęcie i klasyfikacja warunków pracy w handlu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 39, s. 73-94.
20
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2002), Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 75, [2] k.
21
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2001), Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
22
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2000), Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów: analiza zmian w czasie, Kraków : , 56 k.
23
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1998), Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
24
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1996), Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31, [4] k.
25
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1996), Struktura konsumpcji usług turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
1
@inbook{UEK:2168223798,
author = "Monika Unrug",
title = "Preferencje krakowskich biznesmenów w zakresie wykorzystania czasu wolnego : wyniki badań",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "361-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
2
@article{UEK:2168237764,
author = "Monika Unrug",
title = "Preferencje studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie wyjazdów turystycznych : (wyniki badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "81-92",
year = "1997",
}
3
@inbook{UEK:2168342345,
author = "Monika Unrug",
title = "Praktyki zawodowe w ocenie absolwentów i studentów specjalizacji turystycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych",
pages = "86-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1992",
issn = "",
}
4
@article{UEK:2168246696,
author = "Monika Unrug",
title = "Ruch turystyczny w muzeum na Wawelu w latach 1983-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "73-87",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168259068,
author = "Monika Unrug",
title = "Losy zawodowe absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni : w świetle wyników badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "87-98",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168249562,
author = "Monika Unrug",
title = "Wykształcenie pracowników gospodarki turystycznej w świetle spisów kadrowych z lat 1973-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "81-93",
year = "1988",
url = {},
}
7
@article{UEK:2168229476,
author = "Monika Unrug",
title = "Rozwój wczasów pracowniczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "81-95",
year = "1983",
}
8
@article{UEK:2168230032,
author = "Monika Unrug",
title = "Cele i zadania reklam w przedsiębiorstwie turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "141",
pages = "61-69",
year = "1981",
}
9
@inbook{UEK:2168278489,
author = "Monika Unrug",
title = "Gospodarka materiałowa",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "155-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
10
@article{UEK:2168256896,
author = "Monika Unrug",
title = "Założenia projektowania systemu kształcenia kadr dla potrzeb handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "123",
pages = "35-49",
year = "1980",
}
11
@inbook{UEK:2168306283,
author = "Monika Unrug and Ryszard Pilarski and Józef Sala",
title = "Sprzedaż usług turystycznych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "105-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
12
@inbook{UEK:2168278477,
author = "Monika Unrug",
title = "Reklama w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "95-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
13
@article{UEK:2168233172,
author = "Monika Unrug",
title = "Kierunki usprawnień w doskonaleniu kwalifikacji pracowników sklepowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "141-155",
year = "1978",
}
14
@article{UEK:2168249650,
author = "Monika Unrug",
title = "Świadczenia socjalno-bytowe w handlu detalicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "73",
pages = "51-66",
year = "1975",
}
15
@article{UEK:2168250434,
author = "Monika Unrug",
title = "Społeczno-demograficzne uwarunkowania płynności sprzedawców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "59",
pages = "31-41",
year = "1973",
}
16
@article{UEK:2168250530,
author = "Monika Unrug",
title = "Opuszczony i wyłączony ze sprzedaży czas pracy załóg sklepowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "45",
pages = "21-39",
year = "1972",
}
17
@unpublished{UEK:2168305371,
author = "Monika Unrug",
title = "Ekonomiczne warunki pracy kobiet w handlu detalicznym",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
18
@article{UEK:2168337663,
author = "Monika Unrug",
title = "Motywy pracy zawodowej kobiet w handlu detalicznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "11-26",
year = "1969",
}
19
@article{UEK:2168272590,
author = "Monika Unrug",
title = "Pojęcie i klasyfikacja warunków pracy w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "39",
pages = "73-94",
year = "1969",
}
20
@unpublished{UEK:2168274164,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
21
@unpublished{UEK:2168274162,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
22
@unpublished{UEK:2168315685,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : analiza zmian w czasie",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
23
@unpublished{UEK:2168274571,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
24
@unpublished{UEK:2168274569,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
25
@unpublished{UEK:2168274565,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Struktura konsumpcji usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID