Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
26th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020), Salt Lake City, Stany Zjednoczone, od 2020-08-10 do 2020-08-14
Tytuł:
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology
Źródło:
AMCIS 2020 Proceedings - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020, art. no. 12, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-1-7336325-4-6
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
140.00 pkt
Nr:
2168348372
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Tytuł:
Ewolucja i rola pojęcia "treść" (ang. content) w społeczeństwie opartym o informację i wiedzę = Evolution and Role of the Concept of Content in an Information - and Knowledge-Based Society
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020) , s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352486
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Koncepcja narzędzia informatycznego "elektroniczny nakaz doprowadzenia" przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości = "Digital Writ of Habeas Corpus" to the Polish Judicial System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168336949
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
The Proposal for Modeling Methodology for Enterprise Content Management (ECM) Systems : Modeling Tools Selection
Źródło:
Simulation Modelling Practice and Theory / red. Evon Abu-Taieh, Asim Abdel El Sheikh Ahmed - London: IntechOpen, 2019, s. 31-47. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-1-78985-363-6 ; 978-1-78985-364-3
Nr:
2168343730
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych = Designing and Implementing IT Good Practices for Common Courts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 219-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329717
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych = IT Tools for Internal Communication in Common Courts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 221-237. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334155
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Konferencja:
10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017, Gdańsk-Sopot, Polska, od 2017-09-22 do 2017-09-22
Tytuł:
A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study
Źródło:
Information Systems : Research, Development, Applications, Education / red. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski - Cham: Springer, 2017, s. 136-151. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 300)
ISBN:
978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319115
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Autor:
Sławomir Szurman , Roland Górnisiewicz , Jan Trąbka
Tytuł:
Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / red. Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 79-91 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322321
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Konferencja:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrosław, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-24
Tytuł:
A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology
Źródło:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings / red. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag - Wrocław [etc.]: Uniwersytet Wrocławski, 2017, s. 454-467. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017)
Program badawczy:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-64389-64-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320811
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Modeling Organizational and Locational Structure in Enterprise Content Management System Adoptions : Experience from a Large Polish Medical Company
Źródło:
Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017) , s. 359-377 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168318843
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / red. Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 263-277 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been fi nanced by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Konferencja:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2016, Wrocław, Polska, od 2016-11-07 do 2016-11-08
Tytuł:
Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools
Źródło:
Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies / red. Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ - Wrocław: University of Wrocław, 2016, s. 181-193. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64389-62-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168311555
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Źródło:
Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 219-241
ISBN:
978-83-7252-731-8
Nr:
2168309755
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Normy ISO 9000 jako podstawa definiowania wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością (QMSS) = The Analysis of the ISO 9000 Norm in the Context of Requirements for Quality Management Support Systems (QMSS)
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 243 (2015) , s. 308-322. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304159
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 423-435 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has beeen financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168302385
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Konferencja:
8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdańsk, Polska, od 2015-09-25 do 2015-09-25
Tytuł:
Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope
Źródło:
Information Systems : Development, Applications, Educations / red. Stanisław Wrycza - Cham: Springer, 2015, s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 232)
ISBN:
978-3-319-24365-8 ; 978-3-319-24366-5
Nr:
2168302381
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Autor:
Tytuł:
Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe = The Role of Enterprise Content Management (ECM) Class Systems in Enterprises and their Technological and Market Perspectives
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (44), cz. 2 (2015) , s. 307-320. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302393
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014), Savannah, USA, od 2014-08-07 do 2014-08-09
Tytuł:
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study
Źródło:
20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014) - Chicago: Association for Information Systems, 2014, art. no. 5, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-63266-753-3 ; 978-0-692-25320-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168302379
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 321-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Management Information Systems
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014
Opis fizyczny:
245 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Applied Informatics)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64509-09-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168285371
podręcznik
21

Tytuł:
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary
Źródło:
Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI], s. [39]-[48] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1501/Magazyn
Nr:
2168302745
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Enterprise Content Management Platforms : Concept Update, Role in Organization and Main Technologies = Platformy Enterprise Content Management - aktualizacja koncepcji, rola w organizacji i główne technologie
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 188 (2014) , s. 192-205. - Tytuł numeru: Ambient Technology and Creativity Support Systems - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293977
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation
Źródło:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, s. 13-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303021
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014) , s. 305-323. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292685
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study
Źródło:
Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI], s. 1[49]-12[60]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1501/Magazyn
Nr:
2168302747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki
Źródło:
Zarządzanie projektami i modelowanie procesów / red. Zdzisław Szyjewski, Karolina Muszyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 77-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-599-7
Nr:
2168302399
rozdział w monografii
27

Konferencja:
6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Polska, od 2013-09-26 do 2013-09-26
Tytuł:
ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland
Źródło:
Information Systems : Development, Learning, Security / red. Stanisław Wrycza - Berlin: Springer International Publishing, 2013, s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 161)
ISBN:
978-3-642-40854-0 ; 978-3-642-40855-7
Nr:
2168293263
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
The Process of Enterprise Modeling in ERP Implementation : the Case of Project-Driven Organization
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN, s. 1-14 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems = Specyficzne perspektywy analityczne w modelowaniu systemów Workflow
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 153 (2013) , s. 133-147. - Tytuł numeru: Cognition and Creativity Support Systems - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294109
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 703-713 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268752
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Konferencja:
6th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling, PoEM 2013, Ryga, Łotwa, od 2013-11-06 do 2013-11-07
Tytuł:
Enterprise Modeling in Complex ERP Adoptions : Learning from the Experience of an IT Company
Źródło:
CEUR Workshop Proceedings. - vol. 1023 (2013) , s. 95-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293379
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP)
Źródło:
Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / red. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 212-231. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-16832-2
Nr:
2168229556
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Systemy informacyjne zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Studio R.C., 2012
Opis fizyczny:
248 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63498-03-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168238756
monografia
34

Autor:
Tytuł:
Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP
Źródło:
Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / red. Leszek Kiełtyka - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2012, s. 95-104
Seria:
(Monografie Politechniki Częstochowskiej ; nr 235)
ISBN:
978-83-7193-539-8
Nr:
2168303367
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Systemy klasy ERP jako narzędzie przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego - analiza przypadków = ERP Class Systems as a Tool for Counteracting the Results of Economic Slowdown - a Case Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 129-141. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236488
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Propozycja metodyki analizy systemów workflow
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN, s. 21-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273854
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP - autorska metodyka
Źródło:
Metody Informatyki Stosowanej. - nr 5 (30) (2011) , s. 91-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302401
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania systemów informatycznych = Rules of Creation of Enterprise Accounting Policy in the Area of Information Technology Application
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 147-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217892
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP = Functionality Evaluation for Software Supporting Logistic and Trading Processes on a Linux Platform in the Sector of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165898284
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Modelowanie procesów biznesowych w inżynierii wymagań wobec zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania = Business Process Modeling in Requirements Engineering towards Integrated Information System Management
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - 2, t. 1 (2009) , s. 407-413. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161839181
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Model procesów biznesowych a model procesów informacyjnych : problemy definiowania wymagań wobec systemów informatycznych zarządzania
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-441-6
Nr:
2165891511
varia
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Modele procesów biznesowych i informacyjnych a problemy definiowania wymagań dla systemów informatycznych zarządzania
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, s. 42-48
Sygnatura:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168264764
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 331-346 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219184
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 46 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/391
Nr:
2168308231
doktorat
45

Autor:
Konferencja:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Tytuł:
Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 174-175. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353326
varia
46

Autor:
Tytuł:
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie = Criteria of Selection of Accounting Information System in Small and Medium Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 97-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235298
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie
Źródło:
Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2000, s. 143-153. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-912009-3-0
Nr:
2168302407
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Tytuł:
Informatyka w administracji samorządowej - przed i po reformie = Computer Science at Local Administration Level Before and After Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000) , s. 145-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255114
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Środowisko systemowe Windows 3.x
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 11-27
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166193337
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
50

Autor:
Ryszard Tadeusiewicz , Jan Trąbka , Wojciech Trąbka
Tytuł:
Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej = Investigations of the Parametrically Conditioned Instability in a Neuron - Like System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka. - z. 25 (1982) , s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 867)
Tryb dostępu:
Nr:
2168324491
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KI/2/2001/S
Sygnatura:
NP-766/Magazyn
Nr:
2168284533
naukowo-badawcze
1
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology / Dariusz DYMEK, Paweł KONKOL, Dariusz PUT, Janusz STAL, Jan TRĄBKA // W: AMCIS 2020 Proceedings. - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020. - S. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7336325-4-6. - Spis treści: https://aisel.aisnet.org/amcis2020/global_dev/global_dev/12/Wstęp:
2
Ewolucja i rola pojęcia "treść" (ang. content) w społeczeństwie opartym o informację i wiedzę = Evolution and Role of the Concept of Content in an Information - and Knowledge-Based Society / Jan TRĄBKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020), s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/9cab38a9f8d04dfc39245e53e0327b46/07.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Koncepcja narzędzia informatycznego "elektroniczny nakaz doprowadzenia" przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości = "Digital Writ of Habeas Corpus" to the Polish Judicial System / Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019), s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1548/1305. - ISSN 1898-6447
4
The Proposal for Modeling Methodology for Enterprise Content Management (ECM) Systems : Modeling Tools Selection / Jan TRĄBKA // W: Simulation Modelling Practice and Theory / ed. by Evon Abu-Taieh, Asim Abdel El Sheikh Ahmed. - London: IntechOpen, 2019. - S. 31-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78985-363-6 ; 978-1-78985-364-3. - Pełny tekst: https://www.intechopen.com/books/simulation-modelling-practice-and-theory/the-proposal-for-modeling-methodology-for-enterprise-content-management-ecm-systems-modeling-tools-s
5
Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych = Designing and Implementing IT Good Practices for Common Courts / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 219-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1544/1179. - ISSN 1898-6447
6
Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych = IT Tools for Internal Communication in Common Courts / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 221-237. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1549. - ISSN 1898-6447
7
A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study / Jan TRĄBKA // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham: Springer, 2017. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 300). - S. 136-151. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0
8
Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study / Sławomir Szurman, Roland Górnisiewicz, Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 79-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
9
A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology / Jan TRĄBKA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.]: Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - S. 454-467. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf
10
Modeling Organizational and Locational Structure in Enterprise Content Management System Adoptions : Experience from a Large Polish Medical Company / Jan TRĄBKA // Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 359-377. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
11
EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study / Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
12
Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools / Jan TRĄBKA // W: Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ. - Wrocław: University of Wrocław, 2016. - S. 181-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-62-7. - Pełny tekst: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf
13
Tworzenie prezentacji multimedialnych / Jan TRĄBKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 219-241. - ISBN 978-83-7252-731-8
14
Normy ISO 9000 jako podstawa definiowania wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością (QMSS) = The Analysis of the ISO 9000 Norm in the Context of Requirements for Quality Management Support Systems (QMSS) / Jan TRĄBKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 243 (2015), s. 308-322. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_243/20.pdf. - ISSN 2083-8611
15
A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 423-435. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
16
Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope / Jan TRĄBKA // W: Information Systems : Development, Applications, Educations / ed. Stanisław Wrycza. - Cham: Springer, 2015. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 232). - S. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-24365-8 ; 978-3-319-24366-5
17
Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe = The Role of Enterprise Content Management (ECM) Class Systems in Enterprises and their Technological and Market Perspectives / Jan TRĄBKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (44), cz. 2 (2015), s. 307-320. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1571. - ISSN 1898-5084
18
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014). - Chicago: Association for Information Systems, 2014. - S. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-63266-753-3 ; 978-0-692-25320-5
19
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 321-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
20
Management Information Systems / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Applied Informatics. - ISBN 978-83-64509-09-4. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub
21
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]. - (2014), s. [39]-[48]. - Bibliogr.
22
Enterprise Content Management Platforms : Concept Update, Role in Organization and Main Technologies = Platformy Enterprise Content Management - aktualizacja koncepcji, rola w organizacji i główne technologie / Jan TRĄBKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 188 (2014), s. 192-205. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Ambient Technology and Creativity Support Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=123598&from=publication. - ISSN 2083-8611
23
The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation / J. TRĄBKA, P. SOJA // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 13-26. - Bibliogr.
24
Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014), s. 305-323. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf. - ISSN 2084-5189
25
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]. - (2014), s. 1[49]-12[60]. - Summ. - Bibliogr.
26
Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki / Jan TRĄBKA // W: Zarządzanie projektami i modelowanie procesów / red. nauk. Zdzisław Szyjewski, Karolina Muszyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013. - S. 77-94. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-599-7
27
ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // W: Information Systems : Development, Learning, Security / ed. Stanisław Wrycza. - Berlin: Springer International Publishing, 2013. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 161). - S. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-40854-0 ; 978-3-642-40855-7
28
The Process of Enterprise Modeling in ERP Implementation : the Case of Project-Driven Organization / J. TRĄBKA, P. SOJA // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2013), s. 1-14. - Bibliogr.
29
Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems = Specyficzne perspektywy analityczne w modelowaniu systemów Workflow / Jan TRĄBKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 153 (2013), s. 133-147. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Cognition and Creativity Support Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83948&from=publication. - ISSN 2083-8611
30
Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology / Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 703-713. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
31
Enterprise Modeling in Complex ERP Adoptions : Learning from the Experience of an IT Company / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // CEUR Workshop Proceedings. - vol. 1023 (2013), s. 95-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceur-ws.org/Vol-1023/paper9.pdf. - ISSN 1613-0073
32
Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP) / Jan TRĄBKA // W: Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / [red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 212-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-16832-2
33
Systemy informacyjne zarządzania / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - Kraków : Studio R.C., 2012. - 248 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Informatyka Stosowana. - ISBN 978-83-63498-03-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04Z%20Systemy%20informacyjne%20zarzadzania.pdf
34
Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP / Jan TRĄBKA // W: Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / red. nauk. Leszek Kiełtyka. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2012. - (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 235). - S. 95-104. - ISBN 978-83-7193-539-8
35
Systemy klasy ERP jako narzędzie przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego - analiza przypadków = ERP Class Systems as a Tool for Counteracting the Results of Economic Slowdown - a Case Analysis / Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 129-141. - Summ. - ISSN 1898-6447
36
Propozycja metodyki analizy systemów workflow / Jan TRĄBKA // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2012), s. 21-46. - Bibliogr.
37
Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP - autorska metodyka / Jan TRĄBKA // Metody Informatyki Stosowanej. - nr 5 (30) (2011), s. 91-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pan.wi.zut.edu.pl/mispdf/MIS-2011-5.pdf. - ISSN 1898-5297
38
Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania systemów informatycznych = Rules of Creation of Enterprise Accounting Policy in the Area of Information Technology Application / Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 147-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170724974. - ISSN 1898-6447
39
Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP = Functionality Evaluation for Software Supporting Logistic and Trading Processes on a Linux Platform in the Sector of Small and Medium Enterprises / Mariusz GRABOWSKI, Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50016. - ISSN 1898-6447
40
Modelowanie procesów biznesowych w inżynierii wymagań wobec zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania = Business Process Modeling in Requirements Engineering towards Integrated Information System Management / Jan TRĄBKA // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 407-413. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
41
Model procesów biznesowych a model procesów informacyjnych : problemy definiowania wymagań wobec systemów informatycznych zarządzania / Jan TRĄBKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-441-6
42
Modele procesów biznesowych i informacyjnych a problemy definiowania wymagań dla systemów informatycznych zarządzania / Jan TRĄBKA // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 42-48
43
Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty / Jan TRĄBKA // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 331-346. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
44
Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych / Jan TRĄBKA ; . - Kraków : , 2003. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 46 k. - Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Bibliogr.
45
Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty / Jan TRĄBKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 174-175. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
46
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie = Criteria of Selection of Accounting Information System in Small and Medium Enterprise / Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001), s. 97-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11574. - ISSN 0208-7944
47
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie / Jan TRĄBKA // W: Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak. - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2000. - S. 143-153. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-912009-3-0
48
Informatyka w administracji samorządowej - przed i po reformie = Computer Science at Local Administration Level Before and After Reform / Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000), s. 145-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Środowisko systemowe Windows 3.x / Dariusz PUT, Jan TRĄBKA, Andrzej ZALIWSKI // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 11-27. - ISBN 83-7252-025-9
50
Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej = Investigations of the Parametrically Conditioned Instability in a Neuron - Like System / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan Trąbka, Wojciech Trąbka // Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka. - (Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, ISSN 0373-8558 ; nr 867). - z. 25 (1982), s. 9-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/36359092. - ISSN 0454-4773
51
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych / autorzy : Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan TRĄBKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Dymek D., Konkol P., Put D., Stal J., Trąbka J., (2020), Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology. [W:] AMCIS 2020 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-10.
2
Trąbka J., (2020), Ewolucja i rola pojęcia "treść" (ang. content) w społeczeństwie opartym o informację i wiedzę, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (64), s. 105-119; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/9cab38a9f8d04dfc39245e53e0327b46/07.pdf
3
Trąbka J., (2019), Koncepcja narzędzia informatycznego "elektroniczny nakaz doprowadzenia" przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (979), s. 111-126; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1548/1305
4
Trąbka J., (2019), The Proposal for Modeling Methodology for Enterprise Content Management (ECM) Systems : Modeling Tools Selection. [W:] Abu-Taieh E., El Sheikh Ahmed (red.), Simulation Modelling Practice and Theory, London : IntechOpen, s. 31-47.
5
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 219-235; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1544/1179
6
Trąbka J., (2018), Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 221-237; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1549
7
Trąbka J., (2017), A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 300), Cham : Springer, s. 136-151.
8
Szurman S., Górnisiewicz R., Trąbka J., (2017), Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-91.
9
Trąbka J., (2017), A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 454-467.
10
Trąbka J., (2017), Modeling Organizational and Locational Structure in Enterprise Content Management System Adoptions : Experience from a Large Polish Medical Company, "Information Systems Management", vol. 34, iss. 4, s. 359-377.
11
Trąbka J., (2016), EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 263-277.
12
Trąbka J., (2016), Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools. [W:] Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line], Wrocław : University of Wrocław, s. 181-193.
13
Trąbka J., Wójcik K., (2016), Tworzenie prezentacji multimedialnych. [W:] Madej J., Lula P. (red.), Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 219-241.
14
Trąbka J., (2015), Normy ISO 9000 jako podstawa definiowania wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością (QMSS), "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 243, s. 308-322; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_243/20.pdf
15
Trąbka J., Soja P., (2015), A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 423-435.
16
Trąbka J., (2015), Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope. [W:] Wrycza S. (red.), Information Systems : Development, Applications, Educations (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 232), Cham : Springer, s. 45-58.
17
Trąbka J., (2015), Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (44), cz. 2, s. 307-320; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1571
18
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study. [W:] 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014), Chicago : Association for Information Systems, s. 1-12.
19
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), IT/IS Good Practices for Polish Judiciary. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 321-330.
20
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2014), Management Information Systems, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 245 s.
21
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), IT/IS Good Practices for Polish Judiciary. [W:] Grabowski M. (kierownik tematu), Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania, s. [39]-[48].
22
Trąbka J., (2014), Enterprise Content Management Platforms : Concept Update, Role in Organization and Main Technologies, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 188, s. 192-205; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=123598&from=publication
23
Trąbka J., Soja P., (2014), The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation. [W:] Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 13-26.
24
Trąbka J., Soja P., (2014), Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 3, cz. 2, s. 305-323; http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf
25
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study. [W:] Mariusz GRABOWSKI (kierownik tematu), Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania, s. 1[49]-12[60].
26
Trąbka J., (2013), Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki. [W:] Szyjewski Z., Muszyńska K. (red.), Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 77-94.
27
Trąbka J., Soja P., (2013), ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland. [W:] Wrycza S. (red.), Information Systems : Development, Learning, Security (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 161), Berlin : Springer International Publishing, s. 27-38.
28
Trąbka J., Soja P., (2013), The Process of Enterprise Modeling in ERP Implementation : the Case of Project-Driven Organization. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), s. 1-14.
29
Trąbka J., (2013), Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 153, s. 133-147; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83948&from=publication
30
Trąbka J., (2013), Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 703-713.
31
Trąbka J., Soja P., (2013), Enterprise Modeling in Complex ERP Adoptions : Learning from the Experience of an IT Company, "CEUR Workshop Proceedings", vol. 1023, s. 95-104; http://ceur-ws.org/Vol-1023/paper9.pdf
32
Trąbka J., (2012), Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP). [W:] Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 212-231.
33
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2012), Systemy informacyjne zarządzania, Kraków : Studio R.C., 248 s.
34
Trąbka J., (2012), Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP. [W:] Kiełtyka L. (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji (Monografie Politechniki Częstochowskiej; nr 235), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 95-104.
35
Trąbka J., (2012), Systemy klasy ERP jako narzędzie przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego - analiza przypadków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 129-141.
36
Trąbka J., (2012), Propozycja metodyki analizy systemów workflow. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi), s. 21-46.
37
Trąbka J., (2011), Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP - autorska metodyka, "Metody Informatyki Stosowanej", nr 5 (30), s. 91-100; http://www.pan.wi.zut.edu.pl/mispdf/MIS-2011-5.pdf
38
Trąbka J., (2010), Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania systemów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 147-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724974
39
Grabowski M., Trąbka J., (2010), Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/50016
40
Trąbka J., (2009), Modelowanie procesów biznesowych w inżynierii wymagań wobec zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 407-413.
41
Trąbka J., (2009), Model procesów biznesowych a model procesów informacyjnych : problemy definiowania wymagań wobec systemów informatycznych zarządzania. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50.
42
Trąbka J., (2008), Modele procesów biznesowych i informacyjnych a problemy definiowania wymagań dla systemów informatycznych zarządzania. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 42-48.
43
Trąbka J., (2004), Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 331-346.
44
Trąbka J., (2003), Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 183 k.
45
Trąbka J., (2002), Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 174-175.
46
Trąbka J., (2001), Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 97-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/11574
47
Trąbka J., (2000), Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie. [W:] Dziedziczak I. (red.), Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000, Kołobrzeg : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, s. 143-153.
48
Trąbka J., (2000), Informatyka w administracji samorządowej - przed i po reformie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 145-153.
49
Put D., Trąbka J., Zaliwski A., (1999), Środowisko systemowe Windows 3.x. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-27.
50
Tadeusiewicz R., Trąbka J., Trąbka W., (1982), Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka", z. 25, s. 9-24; https://www.academia.edu/36359092
51
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Trąbka J., (2001), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 k.
1
@inbook{UEK:2168348372,
author = "Dariusz Dymek and Paweł Konkol and Dariusz Put and Janusz Stal and Jan Trąbka",
title = "Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology",
booktitle = "AMCIS 2020 Proceedings",
pages = "1-10",
adress = "Atlanta",
publisher = "The Association for Information Systems",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-1-7336325-4-6",
}
2
@article{UEK:2168352486,
author = "Jan Trąbka",
title = "Ewolucja i rola pojęcia treść (ang. content) w społeczeństwie opartym o informację i wiedzę",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (64)",
pages = "105-119",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.4.7},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/9cab38a9f8d04dfc39245e53e0327b46/07.pdf},
}
3
@article{UEK:2168336949,
author = "Jan Trąbka",
title = "Koncepcja narzędzia informatycznego elektroniczny nakaz doprowadzenia przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (979)",
pages = "111-126",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1548/1305},
}
4
@inbook{UEK:2168343730,
author = "Jan Trąbka",
title = "The Proposal for Modeling Methodology for Enterprise Content Management (ECM) Systems : Modeling Tools Selection",
booktitle = "Simulation Modelling Practice and Theory",
pages = "31-47",
adress = "London",
publisher = "IntechOpen",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.80718},
url = {https://www.intechopen.com/books/simulation-modelling-practice-and-theory/the-proposal-for-modeling-methodology-for-enterprise-content-management-ecm-systems-modeling-tools-s},
isbn = "978-1-78985-363-6 ; 978-1-78985-364-3",
}
5
@article{UEK:2168329717,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "219-235",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1544/1179},
}
6
@article{UEK:2168334155,
author = "Jan Trąbka",
title = "Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "221-237",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0613},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1549},
}
7
@inbook{UEK:2168319115,
author = "Jan Trąbka",
title = "A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study",
booktitle = "Information Systems : Research, Development, Applications, Education",
pages = "136-151",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66996-0_10},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0",
}
8
@inbook{UEK:2168322321,
author = "Sławomir Szurman and Roland Górnisiewicz and Jan Trąbka",
title = "Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "79-91",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
9
@inbook{UEK:2168320811,
author = "Jan Trąbka",
title = "A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology",
booktitle = "International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings",
pages = "454-467",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2017",
url = {http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64389-64-1",
}
10
@article{UEK:2168318843,
author = "Jan Trąbka",
title = "Modeling Organizational and Locational Structure in Enterprise Content Management System Adoptions : Experience from a Large Polish Medical Company",
journal = "Information Systems Management",
number = "vol. 34, iss. 4",
pages = "359-377",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10580530.2017.1366220},
url = {},
}
11
@inbook{UEK:2168310839,
author = "Jan Trąbka",
title = "EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "263-277",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
12
@inbook{UEK:2168311555,
author = "Jan Trąbka",
title = "Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies",
pages = "181-193",
adress = "Wrocław",
publisher = "University of Wrocław",
year = "2016",
url = {http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf},
isbn = "978-83-64389-62-7",
}
13
@inbook{UEK:2168309755,
author = "Jan Trąbka and Katarzyna Wójcik",
title = "Tworzenie prezentacji multimedialnych",
booktitle = "Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "219-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-731-8",
}
14
@article{UEK:2168304159,
author = "Jan Trąbka",
title = "Normy ISO 9000 jako podstawa definiowania wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością (QMSS)",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "243",
pages = "308-322",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_243/20.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168302385,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "423-435",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
16
@inbook{UEK:2168302381,
author = "Jan Trąbka",
title = "Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope",
booktitle = "Information Systems : Development, Applications, Educations",
pages = "45-58",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24366-5_4},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-319-24365-8 ; 978-3-319-24366-5",
}
17
@article{UEK:2168302393,
author = "Jan Trąbka",
title = "Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (44), cz. 2",
pages = "307-320",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.2.27},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1571},
}
18
@inbook{UEK:2168302379,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study",
booktitle = "20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014)",
pages = "1-12",
adress = "Chicago",
publisher = "Association for Information Systems",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-1-63266-753-3 ; 978-0-692-25320-5",
}
19
@inbook{UEK:2168287711,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "IT/IS Good Practices for Polish Judiciary",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "321-330",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
20
@book{UEK:2168285371,
author = "Mariusz Grabowski and Piotr Soja and Ryszard Tadeusiewicz and Jan Trąbka and Agnieszka Zając",
title = "Management Information Systems",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub},
issn = "",
isbn = "978-83-64509-09-4",
}
21
@unpublished{UEK:2168302745,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "IT/IS Good Practices for Polish Judiciary",
booktitle = "Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania",
pages = "[39]-[48]",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168293977,
author = "Jan Trąbka",
title = "Enterprise Content Management Platforms : Concept Update, Role in Organization and Main Technologies",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "188",
pages = "192-205",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=123598&from=publication},
}
23
@unpublished{UEK:2168303021,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation",
booktitle = "Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych",
pages = "13-26",
year = "2014",
}
24
@article{UEK:2168292685,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 3, cz. 2",
pages = "305-323",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf},
}
25
@unpublished{UEK:2168302747,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study",
booktitle = "Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania",
pages = "1[49]-12[60]",
year = "2014",
}
26
@inbook{UEK:2168302399,
author = "Jan Trąbka",
title = "Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki",
booktitle = "Zarządzanie projektami i modelowanie procesów",
pages = "77-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informatyczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-7518-599-7",
}
27
@inbook{UEK:2168293263,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland",
booktitle = "Information Systems : Development, Learning, Security",
pages = "27-38",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer International Publishing",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40855-7},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-642-40854-0 ; 978-3-642-40855-7",
}
28
@unpublished{UEK:2168296105,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "The Process of Enterprise Modeling in ERP Implementation : the Case of Project-Driven Organization",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
pages = "1-14",
year = "2013",
}
29
@article{UEK:2168294109,
author = "Jan Trąbka",
title = "Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "153",
pages = "133-147",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83948&from=publication},
}
30
@inbook{UEK:2168268752,
author = "Jan Trąbka",
title = "Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "703-713",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
31
@article{UEK:2168293379,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "Enterprise Modeling in Complex ERP Adoptions : Learning from the Experience of an IT Company",
journal = "CEUR Workshop Proceedings",
number = "vol. 1023",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://ceur-ws.org/Vol-1023/paper9.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168229556,
author = "Jan Trąbka",
title = "Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP)",
booktitle = "Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP",
pages = "212-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16832-2",
}
33
@book{UEK:2168238756,
author = "Mariusz Grabowski and Piotr Soja and Ryszard Tadeusiewicz and Jan Trąbka and Agnieszka Zając",
title = "Systemy informacyjne zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Studio R.C.",
year = "2012",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04Z%20Systemy%20informacyjne%20zarzadzania.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-63498-03-0",
}
34
@inbook{UEK:2168303367,
author = "Jan Trąbka",
title = "Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP",
booktitle = "Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji",
pages = "95-104",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2012",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-539-8",
}
35
@article{UEK:2168236488,
author = "Jan Trąbka",
title = "Systemy klasy ERP jako narzędzie przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego - analiza przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "129-141",
year = "2012",
}
36
@unpublished{UEK:2168273854,
author = "Jan Trąbka",
title = "Propozycja metodyki analizy systemów workflow",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)",
pages = "21-46",
year = "2012",
}
37
@article{UEK:2168302401,
author = "Jan Trąbka",
title = "Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP - autorska metodyka",
journal = "Metody Informatyki Stosowanej",
number = "5 (30)",
pages = "91-100",
year = "2011",
url = {http://www.pan.wi.zut.edu.pl/mispdf/MIS-2011-5.pdf},
}
38
@article{UEK:2168217892,
author = "Jan Trąbka",
title = "Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania systemów informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "147-159",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170724974},
}
39
@article{UEK:2165898284,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Trąbka",
title = "Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "35-49",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50016},
}
40
@article{UEK:2161839181,
author = "Jan Trąbka",
title = "Modelowanie procesów biznesowych w inżynierii wymagań wobec zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "407-413",
year = "2009",
}
41
@misc{UEK:2165891511,
author = "Jan Trąbka",
title = "Model procesów biznesowych a model procesów informacyjnych : problemy definiowania wymagań wobec systemów informatycznych zarządzania",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "50",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-441-6",
}
42
@unpublished{UEK:2168264764,
author = "Jan Trąbka",
title = "Modele procesów biznesowych i informacyjnych a problemy definiowania wymagań dla systemów informatycznych zarządzania",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "42-48",
year = "2008",
}
43
@inbook{UEK:2168219184,
author = "Jan Trąbka",
title = "Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "331-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
44
@unpublished{UEK:2168308231,
author = "Jan Trąbka",
title = "Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
45
@misc{UEK:2168353326,
author = "Jan Trąbka and and ",
title = "Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "174-175",
year = "2002",
}
46
@article{UEK:2168235298,
author = "Jan Trąbka",
title = "Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "97-115",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11574},
}
47
@inbook{UEK:2168302407,
author = "Jan Trąbka",
title = "Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie",
booktitle = "Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000",
pages = "143-153",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy",
year = "2000",
isbn = "83-912009-3-0",
}
48
@article{UEK:2168255114,
author = "Jan Trąbka",
title = "Informatyka w administracji samorządowej - przed i po reformie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "145-153",
year = "2000",
}
49
@inbook{UEK:2166193337,
author = "Dariusz Put and Jan Trąbka and Andrzej Zaliwski",
title = "Środowisko systemowe Windows 3.x",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "11-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
50
@article{UEK:2168324491,
author = "Ryszard Tadeusiewicz and Jan Trąbka and Wojciech Trąbka",
title = "Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka",
number = "z. 25",
pages = "9-24",
year = "1982",
url = {https://www.academia.edu/36359092},
issn = "0373-8558",
}
51
@unpublished{UEK:2168284533,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Trąbka",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID