Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Anita Kulawik , Andrzej Suliborski , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues
Źródło:
Quaestiones Geographicae. - vol. 41, iss. 2 (2022) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168367282
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6366-6373. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168365942
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar
Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6428-6434. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168365588
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Winiarczyk-Raźniak
Tytuł:
The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 22, art. no. 7579 (2021) , s. 1-14. - Tytuł numeru: Regional Economic Adaptability and Sustainability Transition - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168365570
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Źródło:
Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia / red. Anna Kołodziejczak, Lidia Mierzejewska - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021, s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace z Geografii ; nr 90)
ISBN:
978-83-7986-375-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365946
rozdział w monografii
6

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Winiarczyk-Raźniak
Tytuł:
Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities
Źródło:
International Journal of Energy Economics and Policy. - vol. 11, iss. 2 (2021) , s. 333-340. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365586
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Winiarczyk-Raźniak
Tytuł:
Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie = Significance of the Energy Sector in Creating the Command and Control Functions of Cities in the World
Źródło:
Rynek Energii. - nr 5 (150) (2020) , s. 12-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365630
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2020-12-07 do 2020-12-08
Tytuł:
Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze = Influence of Industry Transformation Processes in Poland on Its Impact on the Natural Environment
Źródło:
Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług" = Main Theme of 36th International Scientific Conference on "Structural Changes in Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2020, s. 37-38. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-562-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168366748
varia
9

Autor:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej = Entrepreneurship in Preschool and Primary Education and the Core Curriculum Changes
Źródło:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 122-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Naukowa ; 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych = Outline of Conditions for Further Development of Entrepreneurship in Spatial Systems
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168365634
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - vol. 11, no. 2 (2019) , s. 73-105. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168365632
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Danuta Piróg , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence
Źródło:
British Journal of Guidance & Counselling. - vol. 47, iss. 4 (2019) , s. 498-511. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365992
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji = Entrepreneurship as a Key Competence in Education System
Źródło:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 16-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Naukowa ; 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365660
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Seria Naukowa ; 5)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol lub ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65591-76-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168365636
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
15

Autor:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty = Entrepreneurship in Secondary School and Educational System Reform
Źródło:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 184-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Naukowa ; 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Elżbieta Szkurłat , Adam Hibszer , Iwona Piotrowska , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań = The Core Curriculum of Geography is the Source of Teacher's Challenges
Źródło:
Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły = Geography Teacher Regarding the Challenges of the Reformed School / red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, 2018, s. 13-31. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; t. 8)
ISBN:
978-83-934983-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168366568
rozdział w monografii
17

Autor:
Monika Borowiec-Gabryś , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016 = Development of University Education in Poland - Regional (voivodship) Patterns, in 2009-2016
Źródło:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 272 (2018) , s. 94-112. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365700
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Anita Kulawiak , Tomasz Rachwał , Karolina Smętkiewicz
Tytuł:
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland)
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018) , s. 69-97. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych = Conditions for economic development of regional and local systems
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365702
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2018-12-03 do 2018-12-04
Tytuł:
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu = Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Industrial Geography
Źródło:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-226-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168366750
varia
20

Autor:
Michael Gameli Dziwornu , Tomasz Rachwał
Tytuł:
The Trade Specificities between Turkey and Poland
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018) , s. 201-215. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365678
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Monika Borowiec-Gabryś , Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości = Entrepreneurship as the Competence of the Future
Źródło:
Kompetencje przyszłości / red. Stefan M. Kwiatkowski - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2018, s. 68-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Naukowa ; t. 3)
ISBN:
978-83-65591-52-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365694
rozdział w monografii
22

Konferencja:
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2018-12-03 do 2018-12-04
Tytuł:
Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej = The Issues of Industrial Geography in Polish Primary and Secondary Education in the Light of the New Core Curriculum
Źródło:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-226-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168366754
varia
23

Tytuł:
Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018) , s. 149-162. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365676
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018) , s. 86-109. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365684
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Agnieszka Świętek , Tomasz Rachwał , Sławomir Kurek , Wioletta Kilar , Wiktor Osuch
Tytuł:
Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG = Situation of NEETs in Poland and Proposals for Developing their Entrepreneurial Competences in Light of the Results of the RLG Project
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018) , s. 425-444. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365704
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej
Źródło:
Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi / red. Sławomir Kurek - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018, s. 135-162
Seria:
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 840)
ISBN:
978-83-8084-144-4 ; 978-83-8084-145-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366570
rozdział w monografii
27

Autor:
Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar , Zbigniew Kawecki , Piotr Wróbel
Tytuł:
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej = Entrepreneurship Education in Pre-School, Primary and Secondary Education in the New Core Curriculum
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018) , s. 389-424. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365690
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar
Tytuł:
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Źródło:
Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego / red. Marek Sobczyński - Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 89-131
Seria:
(Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności ; t. 3)
ISBN:
978-83-63418-08-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168366274
rozdział w książce
29

Tytuł:
Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 330-339. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365710
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał , Agnieszka Świętek
Tytuł:
Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 314-329. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365706
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Anita Kulawiak , Karolina Smętkiewicz , Tomasz Rachwał
Konferencja:
33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2017-12-04 do 2017-12-05
Tytuł:
Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym = Structural Transformation of Polish Industry : Regional Approach
Źródło:
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-087-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168366986
varia
32

Tytuł:
Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = Activities on Entrepreneurship Education of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 468-490. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - Bibliogr.
Nr:
2168365708
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Anita Kulawiak , Karolina Smętkiewicz , Tomasz Rachwał
Konferencja:
33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2017-12-04 do 2017-12-05
Tytuł:
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local and Regional Systems on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Region (Poland)
Źródło:
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-087-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168366980
varia
34

Tytuł:
Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland
Źródło:
Quaestiones Geographicae. - vol. 35, iss. 4 (2016) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365810
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Marcin Semczuk , Agnieszka Świętek
Tytuł:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN = Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 444-456. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu "Sustainable Entrepreneurship - A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN)", realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu "Erasmus+"
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168311975
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Wioletta Kilar , Monika Płaziak , Tomasz Rachwał , Beata Stelmach-Fita
Tytuł:
Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) = Concept of Opinion Surveys of External Stakeholders about Study Programme in Spatial Economy as a Part of the Quality of Education Evaluation (on the Example of Pedagogical University of Cracow)
Źródło:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 260 (2016) , s. 81-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365712
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał , Agnieszka Świętek
Tytuł:
Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG = The Concept of Assessment and Development of Entrepreneurial Attitudes Based on Instruments Developed within the Framework of the Project RLG
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 426-443. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365716
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tomasz Rachwał , Sławomir Kurek , Marta Boguś
Tytuł:
Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 61-80. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168365714
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych = An Investigation into Entrepreneurial Intensions of the Young Generation : Survey Results Among Students of Non-economic Fields of Studies
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 405-415. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308985
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Tytuł:
Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Źródło:
Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej / red. Jacek Kozak, Anna Michno, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz, Katarzyna Wasak - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2016, s. 27-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64089-24-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168366572
rozdział w monografii
41

Autor:
Peter Čuka , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Renata Rettinger
Konferencja:
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bułgaria, od 2015-06-18 do 2015-06-24
Tytuł:
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies
Źródło:
15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 189-196. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 3)
ISBN:
978-619-7105-41-4
Nr:
2168366004
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Structural Changes in Polish Industry after 1989
Źródło:
Geographia Polonica. - vol. 88, iss. 4 (2015) , s. 575-605. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365814
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Peter Čuka , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał
Konferencja:
25th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Amsterdam, Holandia, od 2015-05-07 do 2015-05-08
Tytuł:
Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe
Źródło:
Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2015. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9860419-4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168365816
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Autor:
Agnieszka Świętek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał , Sławomir Kurek
Tytuł:
Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym = The Project "Common Goals - Common Ways" as an Example of Activation of Roma Group at Risk of Social and Economic Exclusion
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 415-429. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365720
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Tytuł:
"Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego = "Entrepreneurial Region" - an Outline of the Concept in the Light of an Analysis of the Role of Entrepreneurship in the National Strategy of Regional Development
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365718
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann
Tytuł:
Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries
Źródło:
Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness / red. Grzegorz Micek - Farnham: Ashgate, 2015, s. 33-53 - Bibliogr.
Seria:
(The Dynamics of Economic Space)
ISBN:
978-1-4724-1033-7
Nr:
2168365828
rozdział w monografii
47

Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Wykaz tomów "Przedsiębiorczość - Edukacja" = List of Volumes "Entrepreneurship - Education"
Źródło:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 161-163
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367064
varia
Zobacz opis całości
48

Autor:
Mirosław Wójtowicz , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 25 (2014) , s. 81-107. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Polish Industrial Geography - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365728
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego = Changes in the Spatial Structure of the Polish Industry under Economic Crisis Conditions
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 27 (2014) , s. 148-163. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365730
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu = List of Volumes "Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society" and Earlier Collective Works Published in the Industrial Geography Series
Źródło:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 153-160
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367062
varia
Zobacz opis całości
51

Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues
Redakcja:
Zioło Zbigniew
Adres wydawniczy:
Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014
Opis fizyczny:
186 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim,
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ISBN:
978-83-7271-908-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168367044
varia
Zobacz powiązane rozdziały
52

Autor:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych : (na przykładzie kierunku geografia) = Entrepreneurship Education in Polish Universities within Non-economic Studies : (in the case of geography)
Źródło:
Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 249-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365724
artykuł w czasopiśmie
53

Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości = List of National and International Scientific Conferences Focused on Entrepreneurship
Źródło:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 151-152
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367054
varia
Zobacz opis całości
54

Autor:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Tytuł:
The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies : (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020)
Źródło:
Europa XXI. - vol. 26 (2014) , s. 97-110. - Tytuł numeru: The Role of Territorial Capital in Development Polices - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168365838
artykuł w czasopiśmie
55

Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług = List of National and International Scientific Conferences in the Series Focused on Industrial and Service Geography
Źródło:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 147-150
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367060
varia
Zobacz opis całości
56

Autor:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries
Źródło:
Theory, Methodology, Practice. - vol. 10, iss. 1 (2014) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365836
artykuł w czasopiśmie
57

Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł = Structural Changes of Polish Industry during the Economic Transformation - Research-related Issues in the Polish Industrial Geography
Źródło:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 91-94. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367016
varia
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Konferencja:
International Geographic Union Regional Conference "Changes, Challenges, Responsibility", Kraków, Polska, od 2014-08-18 do 2014-08-22
Tytuł:
Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society
Źródło:
IGU 2014 Book of Abstracts. - 1307. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168367080
varia
59

Konferencja:
International Geographic Union Regional Conference "Changes, Challenges, Responsibility", Kraków, Polska, od 2014-08-18 do 2014-08-22
Tytuł:
The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy
Źródło:
IGU 2014 Book of Abstracts. - 0971. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168367078
varia
60

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Mirosław Wójtowicz
Tytuł:
Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland)
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 5 (2014) , s. 55-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168365722
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej = The Issue of Changes in the Pension System in Entrepreneurship Education in Secondary School
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014) , s. 354-365. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168366184
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Konferencja:
Международная научно-практическая конференция Современные исследования природных и социально-экономических систем. Инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования, Jekaterynburg, Rosja, od 2014-12-11 do 2014-12-12
Tytuł:
Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform
Źródło:
Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции / pед. О.В. Янцер, Т.В. Ванюкова, А.Е. Квашнина - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2014, s. 215-221 - Bibliogr.
Nr:
2168367102
varia
63

Tytuł:
10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = 10 Years of the Conferences on "Entrepreneurship - Education" Organized by the Department of Entrepreneurship and Spatial Management of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014) , s. 392-395. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168365732
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych = Shaping Entrepreneurial Attitudes in Entrepreneurship Education with the Use of Case Studies and Metaphors Connected with Sport
Źródło:
Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 111-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365726
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Konferencja:
2nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013" (CBME-2013), Wilno, Litwa, od 2013-11-14 do 2013-11-15
Tytuł:
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014) , s. 710-718. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168366310
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Tytuł:
Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach
Źródło:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 251 (2013) , s. 198-220. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168365842
artykuł w czasopiśmie
67

Konferencja:
29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego", Kraków, Polska, od 2013-12-02 do 2013-12-03
Tytuł:
Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" = Main Theme of 29th International Scientific Conference on "Changes in Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013, s. 74-76. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-850-4
Nr:
2168367106
varia
68

Autor:
Peter Čuka , Tomasz Rachwał
Konferencja:
13th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2013), Albena, Bułgaria, od 2013-06-16 do 2013-06-22
Tytuł:
Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia
Źródło:
13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1 - Red Hook: Curran Associates, Inc., 2013, s. 189-196. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 1)
ISBN:
978-1-62993-275-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168366242
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Tytuł:
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-based Economy
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 21 (2013) , s. 189-211. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365844
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych = Developing Personal and Social Competencies in Vocational Training for the Retail Sector in the Opinions of Social Partners
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 9 (2013) , s. 273-288. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365846
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Mariusz Szubert
Tytuł:
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI = Developing Business Competencies of Students of Lower Secondary Schools According to Teachers' Opinions based on Results of Research Conducted within EC Project FIFOBI
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 8 (2012) , s. 24-36. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168365734
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Wiesława Gierańczyk , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States
Źródło:
Quaestiones Geographicae. - vol. 31, iss. 2 (2012) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365890
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast = Industrial Enterprises Innovation as a Factor of the Development of Cities
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 141 (2012) , s. 135-151. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative City : Knowledge - Enterprise - Marketing - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168366400
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France
Źródło:
Current Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012) , s. 20-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343836
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Susanne Berger , Roy Canning , Michael Dolan , Sławomir Kurek , Matthias Pilz , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe
Źródło:
Journal of Curriculum Studies. - vol. 44, iss. 5 (2012) , s. 679-701. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168366264
artykuł w czasopiśmie
76

Konferencja:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Tytuł:
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 75-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-771-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168367110
varia
77

Autor:
Tomasz Rachwał , Marta Boguś
Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej = Competitiveness of Industrial Enterprises in Poland Against the Background of Other EU Countries - Regional Approach
Źródło:
Przekształcenia struktur regionalnych / red. Piotr Raźniak - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 9-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-229-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168365892
rozdział w monografii
78

Autor:
Tomasz Rachwał , Marta Boguś
Tytuł:
The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries = Konkurentnost industrijskih preduzeća u zemljama Evropske Unije
Źródło:
Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises / red. Bojan Krstić - Niš: University of Niš, 2012, s. 133-156. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-052-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168365898
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych
Źródło:
Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak - Warszawa: CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 195-218
ISBN:
978-83-7556-206-4
Nr:
2168366398
rozdział w monografii
80

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition
Źródło:
The Future of Vocational Education and Training in a Changing World / red. Matthias Pilz - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012, s. 321-340 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-531-18527-9 ; 978-3-531-18757-0
Nr:
2168366478
rozdział w monografii
81

Autor:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Entrepreneurship in Geographical Research
Źródło:
Contemporary Issues in Polish Geography / red. Paweł Churski - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 135-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63400-14-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168365894
rozdział w monografii
82

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Mariusz Szubert
Tytuł:
Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners
Źródło:
Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools / red. Matthias Pilz, Susanne Berger, Roy Canning - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012, s. 61-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-531-18383-1 ; 978-3-531-19028-0
Nr:
2168366482
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce = The Impact of Crisis on Changes in Industrial Production in Poland
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011) , s. 99-113. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365738
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Źródło:
Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności = Quality of Higher Education and Present-day Challenges / red. Barbara Sitarska, Kazimierz Jankowski, Ryszard Droba - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011, s. 35-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-628-4
Nr:
2168366580
rozdział w monografii
85

Konferencja:
27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2011-12-05 do 2011-12-06
Tytuł:
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Źródło:
Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011, s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-701-6
Nr:
2168367114
varia
86

Tytuł:
Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Źródło:
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011, s. 101-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-742-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168366578
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168365900
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Małgorzata Zdon-Korzeniowska , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego = Tourism in Conditions of Global Economic Crisis
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 18 (2011) , s. 116-128. - Tytuł numeru: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego
Tryb dostępu:
Nr:
2168365740
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union
Źródło:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - No. 15 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168365736
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Sławomir Dorocki , Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych = The Aims and Objectives of the Project "Step in Entrepreneurship" for Upper Secondary School Teachers
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011) , s. 308-320. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365744
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011) , s. 397-405. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168365906
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tomasz Rachwał , Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł:
Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa = Influence of Revitalization Processes on Economic Development of Degraded Areas on the Example of Łódź, Poznań and Kraków
Źródło:
Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 81-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-141-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168366484
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy. rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Geografii oraz Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISBN:
978-83-7271-742-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168366576
Zobacz powiązane rozdziały
94

Autor:
Monika Borowiec , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji = Developing Entrepreneurial Attitudes on Geography Lessons as an Educational Challenge in the Globalization Process
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011) , s. 321-332. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365742
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług
Źródło:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 138-157 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-602-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168366626
rozdział w książce
96

Autor:
Małgorzata Zdon-Korzeniowska , Tomasz Rachwał
Konferencja:
26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Tytuł:
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług
Źródło:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, s. 74-76
ISBN:
978-83-7271-640-8
Nr:
2168367202
varia
97

Konferencja:
26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Tytuł:
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce
Źródło:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, s. 53-56. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-640-8
Nr:
2168367116
varia
98

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej = Guidelines and Preliminary Results of European Research Project FIFOBI in the Scope of Developing Competencies Among Pupils in Lower Secondary School (Gimnazjum) for Running Business Activity
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 6 (2010) , s. 472-485. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365748
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms
Źródło:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / red. Aleksander Surdej and Krzysztof Wach - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 139-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2168365910
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tomasz Rachwał , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość
Źródło:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 225-237 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-602-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168366620
rozdział w książce
101

Tytuł:
Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Źródło:
Naukovì studìï = Наукові студії. - vyp. 8 (2010) , s. 79-91 - Bibliogr.
Nr:
2168366594
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Małgorzata Zdon-Korzeniowska , Tomasz Rachwał
Konferencja:
26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Tytuł:
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Źródło:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, s. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-640-8
Nr:
2168367194
varia
103

Tytuł:
Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 8 (2010) , s. 157-176 - Bibliogr.
Nr:
2168365750
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tomasz Rachwał , Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł:
Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship
Źródło:
Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / - Warsaw: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia Regionalia ; vol. 27, cz. 2)
ISBN:
978-83-89693-08-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168366630
rozdział w monografii
105

Autor:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Zarys kształtowania się Instytutu Geografii
Źródło:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-602-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168366628
rozdział w książce
106

Tytuł:
Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej = Spatial and Division Structure of Polish Industry Against the European Union in the Twentieth Anniversary of the Start of the Transformation Processes
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 16 (2010) , s. 105-124. - Tytuł numeru: Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365746
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann , Wioletta Kilar
Tytuł:
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej = The Role of Industry in Economy of European Union Regional Systems
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 14 (2009) , s. 31-42. - Tytuł numeru: Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365754
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 5 (2009) , s. 349-371. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365756
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych
Źródło:
Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = Potential Metropolises with a Special Respect to Eastern Poland / red. Zbigniew Makieła - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2009, s. 121-135. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 125)
ISBN:
978-83-89693-09-9
Nr:
2168366650
rozdział w monografii
110

Autor:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Tytuł:
The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union
Źródło:
Europa XXI. - vol. 19 (2009) , s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168365914
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tomasz Rachwał , Katarzyna Świerczewska-Pietras
Tytuł:
Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim
Źródło:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów = International Conference "Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership : Book of Abstracts - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2009, s. 81-82. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168367118
varia
112

Tytuł:
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych = Research Problems Concerning the Functioning of Industrial Enterprises
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 11 (2009) , s. 53-85. - Tytuł numeru: Problematyka badawcza geografii przemysłu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365752
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration = Przemiany przemysłu krajów Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej
Źródło:
Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis / red. Jerzy Kitowski - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2009, s. 133-164. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization ; vol. 15)
Tryb dostępu:
Nr:
2168365916
rozdział w monografii
114

Konferencja:
XXIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Tytuł:
Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
Źródło:
Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego" = Main Theme of 24th International Scientific Conference on "Functions of Industry and Services in the Development of Information Society" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2008, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-515-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168367168
varia
115

Autor:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann , Wioletta Kilar
Tytuł:
Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union
Źródło:
Europa XXI. - vol. 17 (2008) , s. 145-158. - Tytuł numeru: New Functions of Rural and Industrial Space in Central and Eastern Europe - Bibliogr.
Nr:
2168365922
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Mariola Tracz , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań = Teaching Methods and Didactic Means Used by the Teachers of Basis for Entrepreneurships : the Results of Researches
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 4 (2008) , s. 325-330. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365758
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 1-2 (2008) , s. 189-196. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168366656
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann
Tytuł:
Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej
Źródło:
Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim / red. Roman Fedan, Zbigniew Makieła - Jarosław: [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], 2008, s. 287-306. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-928255-0-0
Nr:
2168365920
rozdział w monografii
119

Autor:
Tomasz Rachwał , Joanna Kudełko , Mariola Tracz , Krzysztof Wach , Wioletta Kilar
Tytuł:
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools
Źródło:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 312-324. - Summ.
Seria:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782226
rozdział w monografii
120

Autor:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann , Wioletta Kilar
Tytuł:
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym = Productivity and Labour Costs as Factors of Competitiveness of Polish Industry in Comparison to European Union - the Regional Perspective Approach
Źródło:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania" = Changes in Functional and Spatial Regional Structures : "Europe without Borders - New Challenges" / red. Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc - Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 3)
ISBN:
978-83-928255-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168365918
rozdział w monografii
121

Autor:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann
Tytuł:
Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland)
Źródło:
Quaestiones Geographicae. - 27/1B (2008) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168366660
artykuł w czasopiśmie
122

Konferencja:
XXII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Kraków, Polska, od 2006-12-04 do 2006-12-05
Tytuł:
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007, s. 31-36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-924797-1-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168367204
varia
123

Tytuł:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło
Redakcja:
Lach Jan
, Borowiec Monika
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny:
704 s.: il.; 26 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2168366686
Zobacz powiązane rozdziały
124

Tytuł:
Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania
Źródło:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 325-351. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2168366684
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Autor:
Mariola Tracz , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli = Basis of Entrepreneurship Lessons - Assumption about Realization vs. Preparation of Teachers
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 3 (2007) , s. 286-296. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365760
artykuł w czasopiśmie
126

Konferencja:
XXII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Kraków, Polska, od 2006-12-04 do 2006-12-05
Tytuł:
Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu
Źródło:
Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007, s. 87-88
ISBN:
978-83-924797-1-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168367206
varia
127

Tytuł:
Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania
Źródło:
Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych = Role of Socioeconomic Geography in Regional Studies / red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala - Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. 381-389. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nauki geograficzne w badaniach regionalnych ; t. 2)
ISBN:
978-83-60026-17-5
Nr:
2168366668
rozdział w monografii
128

Tytuł:
Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia
Źródło:
Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Barbara Sitarska, Ryszard Droba, Kazimierz Jankowski - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007, s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-433-4
Nr:
2168366688
rozdział w monografii
129

Tytuł:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej
Źródło:
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006, s. 427-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7308-728-6
Nr:
2168366718
rozdział w monografii
130

Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, Polska, od 2006-09-13 do 2006-09-17
Tytuł:
Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania
Źródło:
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski - Warszawa: PAN. IGiPZ, 2006, s. 217-223 - Bibliogr.
Seria:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 33)
ISBN:
83-87954-73-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168366692
rozdział w materiałach konferencyjnych
131

Autor:
Bronisław Górz , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) = Comments about Project to the Changes in Curriculum of the Bases for Entrepreneurships : (Prepared by the Institute of Public Affairs; Ordered by the Ministry of National Education)
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006) , s. 226-235. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365766
artykuł w czasopiśmie
132

Autor:
Maria Rachwał , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera = Moral Values as a Foundation of the True Success of a Manager
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006) , s. 193-198. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365768
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Restructuring Industrial Enterprising of Cracow Metropolitan Area
Źródło:
Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny / red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 225-240. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-91-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168366694
rozdział w monografii
134

Tytuł:
Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania
Źródło:
Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji / red. Roman Fedan - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie , 2006 , s. 405-415. - Summ.
ISBN:
83-914243-9-1
Nr:
2168366690
rozdział w monografii
135

Tytuł:
Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 8 (2006) , s. 192-203. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365762
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej = Effects of Restructurings of Industrial Enterprises in South-East Poland
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 9 (2006) , s. 98-115. - Tytuł numeru: Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365764
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005) , s. 137-143. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365770
artykuł w czasopiśmie
138

Tytuł:
Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego
Źródło:
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and Economical Infrastructure in Metropolitan Areas / red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał - Warszawa: KPZK PAN, 2005, s. 158-169 - Bibliogr.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 222)
ISBN:
83-8969370-4
Nr:
2168366722
rozdział w monografii
139

Autor:
Maria Rachwał , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005) , s. 221-226. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365772
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych
Źródło:
Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego / red. Jacek Brdulak, Marcin Kulikowski - Warszawa: Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2004, s. 263-270 - Bibliogr.
ISBN:
83-89132-14-1
Nr:
2168366720
rozdział w monografii
141

Tytuł:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii
Źródło:
Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy / red. Wiktor Osuch, Danuta Piróg - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 184-192 - Bibliogr.
ISBN:
83-7271-268-9
Nr:
2168366724
rozdział w monografii
142

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Jan D. Antoszkiewicz, Marcin Kulikowski - Warszawa: Instytut Wiedzy, 2004, s. 275-288 - Bibliogr.
ISBN:
83-89132-23-0
Nr:
2168365928
rozdział w monografii
143

Tytuł:
Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 6 (2003) , s. 129-138. - Tytuł numeru: Przemysł w procesie globalizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365774
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 4 (2002) , s. 79-87. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur przemysłowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365776
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r.
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001) , s. 198-220. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365782
artykuł w czasopiśmie
146

Autor:
Maciej Gaweł , Tomasz Rachwał
Tytuł:
Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej
Źródło:
Polska - Europa : gospodarka, przemysł / red. Jan Rajman - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001, s. 251-260. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7271-078-3
Nr:
2168366728
rozdział w monografii
147

Tytuł:
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001) , s. 181-189. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365784
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Telpod" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365780
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 2 (2001) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168365778
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych
Źródło:
Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin / red. Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP , 2000, s. 323-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7271-058-9
Nr:
2168366736
rozdział w monografii
151

Tytuł:
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich = Aging Process in Big Polish Cities Against the Background of the Other Towns and Countryside
Źródło:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 18 (2000) , s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 209)
Tryb dostępu:
Nr:
2168366730
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. = Influence of Foreign Inyestment on Changes in Running of Huta Szkła Jarosław S.A.
Źródło:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 18 (2000) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 209)
Tryb dostępu:
Nr:
2168366732
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych = The Task of the Paper is Describing the Status and Changes of Population Age Structure in Cracow Voivodship (by Gminas and Towns) According to Selected Measures and to Estimate the Rate of Aging Process between 1988 and 1996 Comparing with Situation in Poland
Źródło:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 17 (1998) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 198)
Tryb dostępu:
Nr:
2168366738
artykuł w czasopiśmie
1
Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues / Anita Kulawiak, Andrzej Suliborski, Tomasz RACHWAŁ // Quaestiones Geographicae. - vol. 41, iss. 2 (2022), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0020. - ISSN 0137-477X
2
Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland / Tomasz Rachwał // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 6366-6373. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/management-issues-within- entrepreneurship-education-in-secondary-schools-in-poland/Wstęp:
3
Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship / Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 6428-6434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/entrepreneurial-intentions-of-students-of-non-economic-faculties-as-a-sign-of-their-entrepreneurial-attitudes-and-the-result-of-the-course-on-entrepreneurship/Wstęp:
4
The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak // Energies. - vol. 14, iss. 22 (2021), s. 1-14. - Summ.. - Tytuł numeru: Regional Economic Adaptability and Sustainability Transition. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7579. - ISSN 1996-1073
5
Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Tomasz Rachwał // W: Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia / red. Anna Kołodziejczak, Lidia Mierzejewska. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021. - (Studia i Prace z Geografii ; nr 90). - S. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-375-4
6
Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak // International Journal of Energy Economics and Policy. - vol. 11, iss. 2 (2021), s. 333-340. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10687/5739. - ISSN 2146-4553
7
Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie = Significance of the Energy Sector in Creating the Command and Control Functions of Cities in the World / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak // Rynek Energii. - nr 5 (150) (2020), s. 12-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: . - ISSN 1425-5960
8
Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze = Influence of Industry Transformation Processes in Poland on Its Impact on the Natural Environment / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług" = Main Theme of 36th International Scientific Conference on "Structural Changes in Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek. - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2020. - S. 37-38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-562-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/212124795-Problematyka-36-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-przemiany-strukturalne-przemyslu-i-uslug.html
9
Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej = Entrepreneurship in Preschool and Primary Education and the Core Curriculum Changes / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5). - S. 122-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
10
Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych = Outline of Conditions for Further Development of Entrepreneurship in Spatial Systems / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019), s. 7-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.151.1/4593. - ISSN 2083-3296
11
Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Journal of Intercultural Management. - vol. 11, no. 2 (2019), s. 73-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/joim-2019-0010. - ISSN 2080-0150
12
Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence / Danuta Piróg, Tomasz Rachwał // British Journal of Guidance & Counselling. - vol. 47, iss. 4 (2019), s. 498-511. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03069885.2018.1538494. - ISSN 0306-9885
13
Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji = Entrepreneurship as a Key Competence in Education System / Tomasz Rachwał // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5). - S. 16-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
14
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - 341 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol lub ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
15
Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty = Entrepreneurship in Secondary School and Educational System Reform / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5). - S. 184-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
16
Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań = The Core Curriculum of Geography is the Source of Teacher's Challenges / Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Piotrowska Elżbieta, Tomasz Rachwał // W: Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły = Geography Teacher Regarding the Challenges of the Reformed School / red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat. - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, 2018. - (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2543-5590 ; t. 8). - S. 13-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934983-5-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/book/UOG95e9bb810c0844c9b1015be05cb26f90/Nauczyciel+geografii+wobec+wyzwa%25C5%2584+reformowanej+szko%25C5%2582y+title?ps=20&lang=en&pn=1&cid=132432
17
Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016 = Development of University Education in Poland - Regional (voivodship) Patterns, in 2009-2016 / Monika Borowiec-Gabryś, Tomasz Rachwał // Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 272 (2018), s. 94-112. - Summ. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/128622/edition/112209/content. - ISSN 0079-3493
18
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland) / Anita Kulawiak, Tomasz Rachwał, Karolina Smętkiewicz // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018), s. 69-97. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych = Conditions for economic development of regional and local systems. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.323.5/4254. - ISSN 2449-903X
19
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu = Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Industrial Geography / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - S. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-226-7. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf
20
The Trade Specificities between Turkey and Poland / Michael Gameli Dziwornu, Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018), s. 201-215. - Summ.. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.323.13/4262. - ISSN 2080-1653
21
Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości = Entrepreneurship as the Competence of the Future / Monika Borowiec-Gabryś, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // W: Kompetencje przyszłości / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 3). - S. 68-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-52-4. - Pełny tekst: https://www.frse.org.pl/czytelnia/kompetencje-przyszlosci
22
Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej = The Issues of Industrial Geography in Polish Primary and Secondary Education in the Light of the New Core Curriculum / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - S. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-226-7. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf
23
Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018), s. 149-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.9/4368. - ISSN 2080-1653
24
Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018), s. 86-109. - Summ.. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.5/4364. - ISSN 2080-1653
25
Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG = Situation of NEETs in Poland and Proposals for Developing their Entrepreneurial Competences in Light of the Results of the RLG Project / Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Wioletta Kilar, Wiktor Osuch // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018), s. 425-444. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.29/4439. - ISSN 2083-3296
26
Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // W: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi / red. Sławomir Kurek. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018. - (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865 ; 840). - S. 135-162. - ISBN 978-83-8084-144-4 ; 978-83-8084-145-1
27
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej = Entrepreneurship Education in Pre-School, Primary and Secondary Education in the New Core Curriculum / Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar, Zygmunt Kawecki, Piotr Wróbel // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018), s. 389-424. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.28. - ISSN 2083-3296
28
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar // W: Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego / red. Marek Sobczyński. - Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - (Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności ; t. 3). - S. 89-131. - ISBN 978-83-63418-08-3. - Spis treści: https://www.worldcat.org/title/historia-komisji-tematycznych-polskiego-towarzystwa-geograficznego/oclc/1088971654Wstęp:
29
Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 330-339. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.24/pdf. - ISSN 2083-3296
30
Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 314-329. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.23/pdf. - ISSN 2083-3296
31
Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym = Structural Transformation of Polish Industry : Regional Approach / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-087-4. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf
32
Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = Activities on Entrepreneurship Education of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 468-490. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.35/pdf_1. - ISSN 2083-3296
33
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local and Regional Systems on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Region (Poland) / Anita Kulawiak, Karolina Smętkiewicz, Tomasz Rachwał // W: Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017. - S. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-087-4. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf
34
Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland / Joanna Dominiak, Tomasz Rachwał // Quaestiones Geographicae. - vol. 35, iss. 4 (2016), s. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.1515/quageo-2016-0034. - ISSN 0137-477X
35
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN = Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Marcin Semczuk, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 444-456. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797. - ISSN 2083-3296
36
Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) = Concept of Opinion Surveys of External Stakeholders about Study Programme in Spatial Economy as a Part of the Quality of Education Evaluation (on the Example of Pedagogical University of Cracow) / Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Tomasz Rachwał, Beata Stelmach-Fita // Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 260 (2016), s. 81-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/82960/mainfile.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
37
Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG = The Concept of Assessment and Development of Entrepreneurial Attitudes Based on Instruments Developed within the Framework of the Project RLG / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 426-443. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3173/2796. - ISSN 2083-3296
38
Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland / Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Marta Boguś // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 1 (2016), s. 61-80. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/146/pdf_1. - ISSN 2353-883X
39
Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych = An Investigation into Entrepreneurial Intensions of the Young Generation : Survey Results Among Students of Non-economic Fields of Studies / Tomasz Rachwał, Krzysztof WACH // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 405-415. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794. - ISSN 2083-3296
40
Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // W: Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej / red. Jacek Kozak, Anna Michno, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz, Katarzyna Wasak. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2016. - S. 27-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-24-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/307965003_Specyfika_koncepcji_studiow_z_zakresu_gospodarki_przestrzennej_w_Uniwersytecie_Pedagogicznym_w_Krakowie
41
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies / Peter Čuka, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Renata Rettinger // W: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences. - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 3). - S. 189-196. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7105-41-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/282576240_Development_of_ski_infrastructure_as_a_factor_of_local_development_vs_environmental_sustainability_the_case_of_Krynica-Zdroj_Poland
42
Structural Changes in Polish Industry after 1989 / Tomasz Rachwał // Geographia Polonica. - vol. 88, iss. 4 (2015), s. 575-605. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/77986/edition/57335. - ISSN 0016-7282
43
Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe / Peter Čuka, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał // W: Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2015. - ISBN 978-0-9860419-4-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Dorocki/publication/277018032_Development_of_tourism_infrastructure_in_the_regions_of_Central_and_Eastern_Europe/links/555f287408ae86c06b616f8f/Development-of-tourism-infrastructure-in-the-regions-of-Central-and-Eastern-Europe.pdf?origin=publication_detail
44
Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym = The Project "Common Goals - Common Ways" as an Example of Activation of Roma Group at Risk of Social and Economic Exclusion / Agnieszka Świętek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 415-429. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2760/2436. - ISSN 2083-3296
45
"Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego = "Entrepreneurial Region" - an Outline of the Concept in the Light of an Analysis of the Role of Entrepreneurship in the National Strategy of Regional Development / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 37-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2730/2407. - ISSN 2083-3296
46
Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann // W: Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness / ed. Grzegorz Micek. - Farnham: Ashgate, 2015. - (The Dynamics of Economic Space). - S. 33-53. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-1033-7
47
Wykaz tomów "Przedsiębiorczość - Edukacja" = List of Volumes "Entrepreneurship - Education" / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 161-163. - ISBN 978-83-7271-908-9
48
Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe / Mirosław Wójtowicz, Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 25 (2014), s. 81-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Polish Industrial Geography. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1680/1440. - ISSN 2449-903X
49
Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego = Changes in the Spatial Structure of the Polish Industry under Economic Crisis Conditions / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 27 (2014), s. 148-163. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1822/1880. - ISSN 2449-903X
50
Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu = List of Volumes "Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society" and Earlier Collective Works Published in the Industrial Geography Series / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 153-160. - ISBN 978-83-7271-908-9
51
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - 186 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - ISBN 978-83-7271-908-9. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_30_Konferencji.pdf
52
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) = Entrepreneurship Education in Polish Universities within Non-economic Studies : (in the case of geography) / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 26 (2014), s. 249-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/178/157. - ISSN 2391-9485
53
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości = List of National and International Scientific Conferences Focused on Entrepreneurship / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 151-152. - ISBN 978-83-7271-908-9
54
The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020) / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Europa XXI. - vol. 26 (2014), s. 97-110. - Summ.. - Tytuł numeru: The Role of Territorial Capital in Development Polices. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/Content/53612/WA51_72441_r2014-t26_EuropaXXI-Plaziak.pdf. - ISSN 1429-7132
55
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług = List of National and International Scientific Conferences in the Series Focused on Industrial and Service Geography / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 147-150. - ISBN 978-83-7271-908-9
56
Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Theory, Methodology, Practice. - vol. 10, iss. 1 (2014), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2032. - ISSN 2415-9883
57
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł = Structural Changes of Polish Industry during the Economic Transformation - Research-related Issues in the Polish Industrial Geography / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 91-94. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - ISBN 978-83-7271-908-9
58
Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // IGU 2014 Book of Abstracts [on-line]. - 1307 (2014)1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/11_gec1/Rachwal_Developing.pdf
59
The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy / Tomasz Rachwał // IGU 2014 Book of Abstracts [on-line]. - 0971 (2014)1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_08_DPSC2/Rachwal_The_impact.pdf
60
Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland) / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mirosław Wójtowicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 5 (2014), s. 55-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/1661/1421. - ISSN 2449-9056
61
Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej = The Issue of Changes in the Pension System in Entrepreneurship Education in Secondary School / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014), s. 354-365. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1754/1514. - ISSN 2083-3296
62
Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // W: Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции / pед. О.В. Янцер, Т.В. Ванюкова, А.Е. Квашнина. - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2014. - S. 215-221. - Bibliogr.
63
10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = 10 Years of the Conferences on "Entrepreneurship - Education" Organized by the Department of Entrepreneurship and Spatial Management of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014), s. 392-395. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1776/1531. - ISSN 2083-3296
64
Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych = Shaping Entrepreneurial Attitudes in Entrepreneurship Education with the Use of Case Studies and Metaphors Connected with Sport / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 28 (2014), s. 111-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/27/21. - ISSN 2391-9485
65
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014), s. 710-718. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000012331b26.hanbg.uek.krakow.pl/science/article/pii/S1877042813055559. - ISSN 1877-0428
66
Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 251 (2013), s. 198-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/82740/mainfile.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
67
Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" = Main Theme of 29th International Scientific Conference on "Changes in Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013. - S. 74-76. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-850-4
68
Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia / Peter Čuka, Tomasz Rachwał // W: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1. - Red Hook: Curran Associates, Inc., 2013. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 1). - S. 189-196. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-62993-275-0. - Spis treści: https://www.proceedings.com/19963.htmlWstęp:
69
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-based Economy / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 21 (2013), s. 189-211. - Summ.. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1201. - ISSN 2449-903X
70
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych = Developing Personal and Social Competencies in Vocational Training for the Retail Sector in the Opinions of Social Partners / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 9 (2013), s. 273-288. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1336/1138. - ISSN 2083-3296
71
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI = Developing Business Competencies of Students of Lower Secondary Schools According to Teachers' Opinions based on Results of Research Conducted within EC Project FIFOBI / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 8 (2012), s. 24-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/view/106/47. - ISSN 2083-3296
72
Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States / Wiesława Gierańczyk, Tomasz Rachwał // Quaestiones Geographicae. - vol. 31, iss. 2 (2012), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10117-012-0021-9. - ISSN 0137-477X
73
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast = Industrial Enterprises Innovation as a Factor of the Development of Cities / Tomasz Rachwał // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 141 (2012), s. 135-151. - Summ.. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative City : Knowledge - Enterprise - Marketing. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/111374/edition/96650/content. - ISSN 0079-3507
74
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Current Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012), s. 20-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331. - ISSN 2048-7878
75
Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe / Susanne Berger, Roy Canning, Michael Dolan, Sławomir Kurek , Matthias Pilz, Tomasz Rachwał // Journal of Curriculum Studies. - vol. 44, iss. 5 (2012), s. 679-701. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: . - ISSN 0022-0272
76
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012. - S. 75-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-771-9. - Pełny tekst: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf
77
Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej = Competitiveness of Industrial Enterprises in Poland Against the Background of Other EU Countries - Regional Approach / Tomasz Rachwał, Marta Boguś // W: Przekształcenia struktur regionalnych / red. nauk. Piotr Raźniak. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 9-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-229-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/7480
78
The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries = Konkurentnost industrijskih preduzeća u zemljama Evropske Unije / Tomasz Rachwał, Marta Boguś // W: Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises / ed. Bojan Krstić. - Niš: University of Niš, 2012. - S. 133-156. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-052-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/235957340_THE_COMPETITIVENESS_OF_INDUSTRIAL_ENTERPRISES_IN_EUROPEAN_UNION_COUNTRIES
79
Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych / Tomasz Rachwał // W: Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak. - Warszawa: CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 195-218. - ISBN 978-83-7556-206-4
80
Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // W: The Future of Vocational Education and Training in a Changing World / red. Matthias Pilz. - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012. - S. 321-340. - Bibliogr. - ISBN 978-3-531-18527-9 ; 978-3-531-18757-0
81
Entrepreneurship in Geographical Research / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // W: Contemporary Issues in Polish Geography / ed. Paweł Churski. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. - S. 135-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63400-14-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/235679514_Entrepreneurship_in_geographical_research
82
Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert // W: Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools / red. Matthias Pilz, Susanne Berger, Roy Canning. - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012. - S. 61-88. - Bibliogr. - ISBN 978-3-531-18383-1 ; 978-3-531-19028-0
83
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce = The Impact of Crisis on Changes in Industrial Production in Poland / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011), s. 99-113. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/341/244. - ISSN 2449-903X
84
Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) / Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał // W: Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności = Quality of Higher Education and Present-day Challenges / red. Barbara Sitarska, Kazimierz Jankowski, Ryszard Droba. - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. - S. 35-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-628-4
85
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011. - S. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-701-6
86
Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Tomasz Rachwał // W: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - S. 101-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-742-9. - Pełny tekst: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih6ezd5uv4AhWo_rsIHXunC3EQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fig.up.krakow.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2021%2F06%2F2011_Rachwal_IG_Priorytety_dzialalnosc_IG.pdf&usg=AOvVaw27fPx2WTDg_WrraxNF4ngl
87
Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization / Tomasz Rachwał // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012158. - ISSN 1877-0428
88
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego = Tourism in Conditions of Global Economic Crisis / Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 18 (2011), s. 116-128. - Summ.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/94/35. - ISSN 2449-903X
89
Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union / Tomasz Rachwał // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - No. 15 (2011), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bulletinofgeography.umk.pl/15_2011/01_Rachwal.html. - ISSN 1732-4254
90
Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych = The Aims and Objectives of the Project "Step in Entrepreneurship" for Upper Secondary School Teachers / Sławomir Dorocki, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011), s. 308-320. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/197/114. - ISSN 2083-3296
91
Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011), s. 397-405. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012626. - ISSN 1877-0428
92
Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa = Influence of Revitalization Processes on Economic Development of Degraded Areas on the Example of Łódź, Poznań and Kraków / Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras // W: Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 81-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-141-7. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/3738
93
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy. rozdz. - ISBN 978-83-7271-742-9. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/57100777-Priorytety-badawcze-i-aplikacyjne-geografii-polskiej.html
94
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji = Developing Entrepreneurial Attitudes on Geography Lessons as an Educational Challenge in the Globalization Process / Monika Borowiec, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011), s. 321-332. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/198/115. - ISSN 2083-3296
95
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // W: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 138-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-602-6. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
96
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług / omasz Rachwał // W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010. - S. 74-76. - ISBN 978-83-7271-640-8
97
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010. - S. 53-56. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-640-8
98
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej = Guidelines and Preliminary Results of European Research Project FIFOBI in the Scope of Developing Competencies Among Pupils in Lower Secondary School (Gimnazjum) for Running Business Activity / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 6 (2010), s. 472-485. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/330/234. - ISSN 2083-3296
99
Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms / Tomasz Rachwał // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander Surdej and Krzysztof Wach. - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 139-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
100
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość / Tomasz Rachwał, Zbigniew Zioło // W: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 225-237. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-602-6. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
101
Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej / Tomasz Rachwał // Naukovì studìï = Наукові студії. - vyp. 8 (2010), s. 79-91. - Bibliogr. - ISSN 2307-6070
102
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Tomasz Rachwał // W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010. - S. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-640-8
103
Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych / Tomasz Rachwał // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 8 (2010), s. 157-176. - Bibliogr. - ISSN 1899-6205
104
Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship / Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras // W: Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / [255-269]. - Warsaw: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010. - (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 27, cz. 2). - ISBN 978-83-89693-08-2. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2415&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
105
Zarys kształtowania się Instytutu Geografii / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // W: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-602-6. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
106
Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej = Spatial and Division Structure of Polish Industry Against the European Union in the Twentieth Anniversary of the Start of the Transformation Processes / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 16 (2010), s. 105-124. - Summ.. - Tytuł numeru: Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/362/266. - ISSN 2449-903X
107
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej = The Role of Industry in Economy of European Union Regional Systems / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 14 (2009), s. 31-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/466/380. - ISSN 2449-903X
108
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 5 (2009), s. 349-371. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/461/343. - ISSN 2083-3296
109
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych / Tomasz Rachwał // W: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = Potential Metropolises with a Special Respect to Eastern Poland / red. Zbigniew Makieła. - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2009. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 125). - S. 121-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89693-09-9
110
The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Europa XXI. - vol. 19 (2009), s. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://europa21.igipz.pan.pl/article/item/12187.html. - ISSN 1429-7132
111
Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim / Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras // W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów = International Conference "Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership : Book of Abstracts. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2009. - S. 81-82. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr.
112
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych = Research Problems Concerning the Functioning of Industrial Enterprises / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 11 (2009), s. 53-85. - Summ.. - Tytuł numeru: Problematyka badawcza geografii przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/504/406. - ISSN 2449-903X
113
Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration = Przemiany przemysłu krajów Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej / Tomasz Rachwał // W: Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis / ed. by Jerzy Kitowski. - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2009. - (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization, ISSN 1429-009X ; vol. 15). - S. 133-164. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/44595/edition/31435#description
114
Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Tomasz Rachwał // W: Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego" = Main Theme of 24th International Scientific Conference on "Functions of Industry and Services in the Development of Information Society" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2008. - S. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-515-9. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/Content/673/Problematyka_XXIV_konferencji.pdf
115
Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar // Europa XXI. - vol. 17 (2008), s. 145-158. - Summ.. - Tytuł numeru: New Functions of Rural and Industrial Space in Central and Eastern Europe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://europa21.igipz.pan.pl/volume/item/17_.html. - ISSN 1429-7132
116
Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań = Teaching Methods and Didactic Means Used by the Teachers of Basis for Entrepreneurships : the Results of Researches / Mariola Tracz, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 4 (2008), s. 325-330. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/573/464. - ISSN 2083-3296
117
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 1-2 (2008), s. 189-196. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0045-9453
118
Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann // W: Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim / red. Roman Fedan, Zbigniew Makieła. - Jarosław: [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], 2008. - S. 287-306. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-83-928255-0-0
119
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools / Tomasz Rachwał, Joanna KUDEŁKO, Mariola Tracz, Krzysztof WACH, Wioletta Kilar // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 312-324. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463
120
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym = Productivity and Labour Costs as Factors of Competitiveness of Polish Industry in Comparison to European Union - the Regional Perspective Approach / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar // W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania" = Changes in Functional and Spatial Regional Structures : "Europe without Borders - New Challenges" / red. Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc. - Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 3). - S. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-928255-0-0. - Pełny tekst: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0MCypKL4AhWJmIsKHQ72BLAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geogr.uni.wroc.pl%2Fdata%2Ffiles%2Fpublikacje-rozprawy-naukowe-igrr%2Frozprawy_03.pdf&usg=AOvVaw0DdRPIs9K9-05LJ_Sg_CtX
121
Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland) / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann // Quaestiones Geographicae. - 27/1B (2008), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-477X
122
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych / Tomasz Rachwał // W: Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007. - S. 31-36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-924797-1-0. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf
123
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - 704 s. : il. ; 26 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7271-453-4
124
Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 325-351. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
125
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli = Basis of Entrepreneurship Lessons - Assumption about Realization vs. Preparation of Teachers / Mariola Tracz, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 3 (2007), s. 286-296. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/656/521. - ISSN 2083-3296
126
Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu / Tomasz Rachwał // W: Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007. - S. 87-88. - ISBN 978-83-924797-1-0. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf
127
Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych = Role of Socioeconomic Geography in Regional Studies / red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. - Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. - (Nauki geograficzne w badaniach regionalnych ; t. 2). - S. 381-389. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60026-17-5
128
Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia / Tomasz Rachwał // W: Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Barbara Sitarska, Ryszard Droba, Kazimierz Jankowski. - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - S. 103-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-433-4
129
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej / Tomasz Rachwał // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 427-434. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7308-728-6
130
Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. - Warszawa: PAN. IGiPZ, 2006. - (Dokumentacja Geograficzna, ISSN 0012-5032 ; nr 33). - S. 217-223. - Bibliogr. - ISBN 83-87954-73-X. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/publication/16045
131
Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) = Comments about Project to the Changes in Curriculum of the Bases for Entrepreneurships : (Prepared by the Institute of Public Affairs; Ordered by the Ministry of National Education) / Bronisław Górz, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006), s. 226-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/693/584. - ISSN 2083-3296
132
Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera = Moral Values as a Foundation of the True Success of a Manager / Maria M. Rachwał, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006), s. 193-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/686/578. - ISSN 2083-3296
133
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Restructuring Industrial Enterprising of Cracow Metropolitan Area / Tomasz Rachwał // W: Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny / red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 225-240. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-91-8. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28274
134
Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji / red. Roman Fedan. - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie , 2006 . - S. 405-415. - Summ. - ISBN 83-914243-9-1
135
Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 8 (2006), s. 192-203. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/817/694. - ISSN 2449-903X
136
Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej = Effects of Restructurings of Industrial Enterprises in South-East Poland / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 9 (2006), s. 98-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/582/474. - ISSN 2449-903X
137
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005), s. 137-143. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/729/609. - ISSN 2083-3296
138
Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego / Tomasz Rachwał // W: Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and Economical Infrastructure in Metropolitan Areas / red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał. - Warszawa: KPZK PAN, 2005. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222). - S. 158-169. - Bibliogr. - ISBN 83-8969370-4
139
Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości / Maria Rachwał, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005), s. 221-226. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/763/620. - ISSN 2083-3296
140
Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych / Tomasz Rachwał // W: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego / red. Jacek Brdulak, Marcin Kulikowski. - Warszawa: Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2004. - S. 263-270. - Bibliogr. - ISBN 83-89132-14-1
141
Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii / Tomasz Rachwał // W: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy / red. Wiktor Osuch, Danuta Piróg. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 184-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-268-9
142
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej / Tomasz Rachwał // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Jan D. Antoszkiewicz, Marcin Kulikowski. - Warszawa: Instytut Wiedzy, 2004. - S. 275-288. - Bibliogr. - ISBN 83-89132-23-0
143
Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 6 (2003), s. 129-138. - Tytuł numeru: Przemysł w procesie globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/865/735. - ISSN 2449-903X
144
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach) / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 4 (2002), s. 79-87. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1017/952. - ISSN 2449-903X
145
Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r. / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001), s. 198-220. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/950/942. - ISSN 2449-903X
146
Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej / Maciej Gaweł, Tomasz Rachwał // W: Polska - Europa : gospodarka, przemysł / red. Jan Rajman. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 251-260. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-078-3
147
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001), s. 181-189. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/948/940. - ISSN 2449-903X
148
Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Telpod" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001), s. 167-180. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/947/939. - ISSN 2449-903X
149
Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 2 (2001), s. 49-57. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/897/746. - ISSN 2449-903X
150
Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych / Tomasz Rachwał // W: Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin / red. Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP , 2000. - S. 323-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-058-9
151
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich = Aging Process in Big Polish Cities Against the Background of the Other Towns and Countryside / Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 209). - 18 (2000), s. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434. - ISSN 1642-3305
152
Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. = Influence of Foreign Inyestment on Changes in Running of Huta Szkła Jarosław S.A / Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 209). - 18 (2000), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3361. - ISSN 1642-3305
153
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych = The Task of the Paper is Describing the Status and Changes of Population Age Structure in Cracow Voivodship (by Gminas and Towns) According to Selected Measures and to Estimate the Rate of Aging Process between 1988 and 1996 Comparing with Situation in Poland / Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 198). - 17 (1998), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507. - ISSN 1642-3305
1
Kulawik A., Suliborski A., Rachwał T., (2022), Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues, "Quaestiones Geographicae", vol. 41, iss. 2, s. 7-19; https://www.sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0020
2
Rachwał T., (2021), Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6366-6373.
3
Rachwał T., Kilar W., (2021), Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6428-6434.
4
Raźniak P., Dorocki S., Rachwał T., Winiarczyk-Raźniak A., (2021), The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions, "Energies", vol. 14, iss. 22, s. 1-14; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7579
5
Rachwał T., (2021), Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [W:] Kołodziejczak A., Mierzejewska L. (red.), Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 57-76.
6
Raźniak P., Dorocki S., Rachwał T., Winiarczyk-Raźniak A., (2021), Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities, "International Journal of Energy Economics and Policy", vol. 11, iss. 2, s. 333-340; https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10687/5739
7
Raźniak P., Dorocki S., Rachwał T., Winiarczyk-Raźniak A., (2020), Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie, "Rynek Energii", nr 5 (150), s. 12-20.
8
Rachwał T., (2020), Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. [W:] Zioło Z., Piontek W. (red.), Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 37-38.
9
Kilar W., Rachwał T., (2019), Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 122-141.
10
Zioło Z., Rachwał T., (2019), Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 15, no. 1, s. 7-18; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.151.1/4593
11
Kilar W., Rachwał T., (2019), Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland, "Journal of Intercultural Management", vol. 11, no. 2, s. 73-105; https://sciendo.com/article/10.2478/joim-2019-0010
12
Piróg D., Rachwał T., (2019), Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence, "British Journal of Guidance & Counselling", vol. 47, iss. 4, s. 498-511; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03069885.2018.1538494
13
Rachwał T., (2019), Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 16-34.
14
Rachwał T. (red.), (2019), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 341 s.
15
Kilar W., Rachwał T., (2019), Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 184-202.
16
Szkurłat E., Hibszer A., Piotrowska I., Rachwał T., (2018), Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań. [W:] Hibszer A., Szkurłat E. (red.), Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego; t. 8), Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, s. 13-31.
17
Borowiec-Gabryś M., Rachwał T., (2018), Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016, "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 272, s. 94-112; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/128622/edition/112209/content
18
Kulawiak A., Rachwał T., Smętkiewicz K., (2018), Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 3, s. 69-97; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.323.5/4254
19
Rachwał T., (2018), Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu. [W:] Zioło Z., Płaziak M. (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 85-86.
20
Dziwornu M., Rachwał T., (2018), The Trade Specificities between Turkey and Poland, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 3, s. 201-215; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.323.13/4262
21
Borowiec-Gabryś M., Kilar W., Rachwał T., (2018), Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości. [W:] Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 68-89.
22
Rachwał T., (2018), Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej. [W:] Zioło Z., Płaziak M. (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 87-88.
23
Rachwał T., (2018), Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 4, s. 149-162; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.9/4368
24
Rachwał T., (2018), Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 4, s. 86-109; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.5/4364
25
Świętek A., Rachwał T., Kurek S., Kilar W., Osuch W., (2018), Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 14, s. 425-444; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.29/4439
26
Kurek S., Rachwał T., (2018), Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. [W:] Kurek S. (red.), Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 840), Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 135-162.
27
Rachwał T., Kilar W., Kawecki Z., Wróbel P., (2018), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 14, s. 389-424; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.28
28
Zioło Z., Rachwał T., Kilar W., (2018), Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [W:] Sobczyński M. (red.), Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź : Polskie Towarzystwo Geograficzne : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89-131.
29
Rachwał T., (2017), Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 330-339; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.24/pdf
30
Kilar W., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., Świętek A., (2017), Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 314-329; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.23/pdf
31
Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., (2017), Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym. [W:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red.), Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 76-77.
32
Rachwał T., (2017), Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 468-490; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.35/pdf_1
33
Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., (2017), Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim. [W:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red.), Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 44-45.
34
Dominiak J., Rachwał T., (2016), Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland, "Quaestiones Geographicae", vol. 35, iss. 4, s. 49-69; https://www.sciendo.com/article/10.1515/quageo-2016-0034
35
Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Semczuk M., Świętek A., (2016), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 444-456; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797
36
Kilar W., Płaziak M., Rachwał T., Stelmach-Fita B., (2016), Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 260, s. 81-107; http://journals.pan.pl/Content/82960/mainfile.pdf?handler=pdf
37
Kilar W., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., Świętek A., (2016), Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 426-443; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3173/2796
38
Rachwał T., Kurek S., Boguś M., (2016), Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 1, s. 61-80; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/146/pdf_1
39
Rachwał T., Wach K., (2016), Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 405-415; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794
40
Rachwał T., Płaziak M., (2016), Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. [W:] Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 27-33.
41
Čuka P., Dorocki S., Rachwał T., Rettinger R., (2015), Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies. [W:] 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 3), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 189-196.
42
Rachwał T., (2015), Structural Changes in Polish Industry after 1989, "Geographia Polonica", vol. 88, iss. 4, s. 575-605; https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/77986/edition/57335
43
Čuka P., Dorocki S., Rachwał T., (2015), Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe. [W:] Soliman (red.), Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
44
Świętek A., Osuch W., Rachwał T., Kurek S., (2015), Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 415-429; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2760/2436
45
Płaziak M., Rachwał T., (2015), "Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 37-49; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2730/2407
46
Rachwał T., Wiedermann K., (2015), Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries. [W:] Micek G. (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness, Farnham : Ashgate, s. 33-53.
47
Rachwał T., (2014), Wykaz tomów "Przedsiębiorczość - Edukacja". [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 161-163.
48
Wójtowicz M., Rachwał T., (2014), Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 25, s. 81-107; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1680/1440
49
Rachwał T., (2014), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27, s. 148-163; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1822/1880
50
Rachwał T., (2014), Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 153-160.
51
(2014), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych". [W:] , Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
52
Płaziak M., Rachwał T., (2014), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia), "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 26, s. 249-266; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/178/157
53
Rachwał T., (2014), Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 151-152.
54
Płaziak M., Rachwał T., (2014), The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020), "Europa XXI", vol. 26, s. 97-110; http://rcin.org.pl/igipz/Content/53612/WA51_72441_r2014-t26_EuropaXXI-Plaziak.pdf
55
Rachwał T., (2014), Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 147-150.
56
Kilar W., Rachwał T., (2014), Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries, "Theory, Methodology, Practice", vol. 10, iss. 1, s. 45-54; http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2032
57
Rachwał T., (2014), Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 91-94.
58
Rachwał T., Płaziak M., (2014), Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society, "IGU 2014 Book of Abstracts" [on-line], 1307; http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/11_gec1/Rachwal_Developing.pdf
59
Rachwał T., (2014), The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy, "IGU 2014 Book of Abstracts" [on-line], 0971; http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_08_DPSC2/Rachwal_The_impact.pdf
60
Kurek S., Rachwał T., Wójtowicz M., (2014), Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 5, s. 55-76; http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/1661/1421
61
Rachwał T., (2014), Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 10, s. 354-365; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1754/1514
62
Rachwał T., Płaziak M., (2014), Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform. [W:] Янцер , Ванюкова Т., Квашнина А. (red.), Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции, Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, s. 215-221.
63
Rachwał T., (2014), 10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 10, s. 392-395; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1776/1531
64
Kilar W., Rachwał T., (2014), Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 28, s. 111-130; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/27/21
65
Płaziak M., Rachwał T., (2014), Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 110, s. 710-718; https://www-1sciencedirect-1com-1000012331b26.hanbg.uek.krakow.pl/science/article/pii/S1877042813055559
66
Rachwał T., Płaziak M., (2013), Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach, "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 251, s. 198-220; http://journals.pan.pl/Content/82740/mainfile.pdf?handler=pdf
67
Rachwał T., (2013), Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 74-76.
68
Čuka P., Rachwał T., (2013), Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia. [W:] 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 1), Red Hook : Curran Associates, Inc., s. 189-196.
69
Rachwał T., (2013), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 21, s. 189-211; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1201
70
Kilar W., Kurek S., Rachwał T., (2013), Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 9, s. 273-288; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1336/1138
71
Kurek S., Rachwał T., Szubert M., (2012), Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 8, s. 24-36; http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/view/106/47
72
Gierańczyk W., Rachwał T., (2012), Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States, "Quaestiones Geographicae", vol. 31, iss. 2, s. 83-93; https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10117-012-0021-9
73
Rachwał T., (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 141, s. 135-151; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/111374/edition/96650/content
74
Dorocki S., Rachwał T., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2012), Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France, "Current Issues of Tourism Research", vol. 2, nr 2, s. 20-29; http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331
75
Berger S., Canning R., Dolan M., Kurek S., Pilz M., Rachwał T., (2012), Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe, "Journal of Curriculum Studies", vol. 44, iss. 5, s. 679-701.
76
Rachwał T., (2012), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 75-77.
77
Rachwał T., Boguś M., (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej. [W:] Raźniak P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 9-36.
78
Rachwał T., Boguś M., (2012), The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries. [W:] Krstić B. (red.), Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises, Niš : University of Niš, s. 133-156.
79
Rachwał T., (2012), Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. [W:] Nowak , Skotarczak T. (red.), Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, Warszawa : CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, s. 195-218.
80
Kurek S., Rachwał T., (2012), Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition. [W:] Pilz M. (red.), The Future of Vocational Education and Training in a Changing World, Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, s. 321-340.
81
Zioło Z., Rachwał T., (2012), Entrepreneurship in Geographical Research. [W:] Churski P. (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 135-155.
82
Kurek S., Rachwał T., Szubert M., (2012), Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners. [W:] Pilz M., Berger S., Canning R. (red.), Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools, Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, s. 61-88.
83
Rachwał T., (2011), Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 17, s. 99-113; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/341/244
84
Osuch W., Rachwał T., (2011), Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). [W:] Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 35-46.
85
Rachwał T., (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 70-71.
86
Rachwał T., (2011), Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [W:] Długosz Z., Rachwał T. (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, s. 101-126.
87
Rachwał T., (2011), Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 19, s. 1-10; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012158
88
Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., (2011), Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 18, s. 116-128; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/94/35
89
Rachwał T., (2011), Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 15, s. 5-26; http://www.bulletinofgeography.umk.pl/15_2011/01_Rachwal.html
90
Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., (2011), Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 7, s. 308-320; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/197/114
91
Kurek S., Rachwał T., (2011), Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 19, s. 397-405; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012626
92
Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., (2011), Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa. [W:] Chodyński A. (red.), Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 81-106.
93
Długosz Z., Rachwał T. (red.), (2011), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 138 s.
94
Borowiec M., Rachwał T., (2011), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 7, s. 321-332; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/198/115
95
Zioło Z., Rachwał T., (2010), Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług. [W:] Długosz Z., Zioło Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 138-157.
96
Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., (2010), Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 74-76.
97
Rachwał T., (2010), Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 53-56.
98
Kurek S., Rachwał T., (2010), Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 6, s. 472-485; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/330/234
99
Rachwał T., (2010), Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 139-156.
100
Rachwał T., Zioło Z., (2010), Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość. [W:] Długosz Z., Zioło Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 225-237.
101
Rachwał T., (2010), Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej, "Naukovì studìï", vyp. 8, s. 79-91.
102
Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., (2010), Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 71-72.
103
Rachwał T., (2010), Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8, s. 157-176.
104
Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., (2010), Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship. [W:] Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / [255-269]. (Studia Regionalia; vol. 27, cz. 2), Warsaw : Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning
105
Zioło Z., Rachwał T., (2010), Zarys kształtowania się Instytutu Geografii. [W:] Długosz Z., Zioło Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 7-18.
106
Rachwał T., (2010), Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 16, s. 105-124; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/362/266
107
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., (2009), Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 14, s. 31-42; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/466/380
108
Rachwał T., (2009), Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji), "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 5, s. 349-371; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/461/343
109
Rachwał T., (2009), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych. [W:] Makieła Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; t. 125), Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, s. 121-135.
110
Kurek S., Rachwał T., (2009), The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, "Europa XXI", vol. 19, s. 127-142; https://europa21.igipz.pan.pl/article/item/12187.html
111
Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., (2009), Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim. [W:] Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, s. 81-82.
112
Rachwał T., (2009), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 11, s. 53-85; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/504/406
113
Rachwał T., (2009), Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration. [W:] Kitowski J. (red.), Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization; vol. 15), Warszawa : Polska Akademia Nauk : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 133-164.
114
Rachwał T., (2008), Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 52-53.
115
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., (2008), Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union, "Europa XXI", vol. 17, s. 145-158; https://europa21.igipz.pan.pl/volume/item/17_.html
116
Tracz M., Rachwał T., (2008), Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 4, s. 325-330; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/573/464
117
Zioło Z., Rachwał T., (2008), Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, "Czasopismo Geograficzne", T. 79, z. 1-2, s. 189-196.
118
Kilar W., Rachwał T., Wiedermann K., (2008), Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej. [W:] Fedan R., Makieła Z. (red.), Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, Jarosław : [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], s. 287-306.
119
Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., (2008), Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 312-324.
120
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., (2008), Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym. [W:] Ilnicki D., Janc K. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania", Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 79-90.
121
Rachwał T., Wiedermann K., (2008), Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland), "Quaestiones Geographicae", 27/1B, s. 67-80.
122
Rachwał T., (2007), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 31-36.
123
Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), (2007), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 704 s.
124
Rachwał T., (2007), Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 325-351.
125
Tracz M., Rachwał T., (2007), Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 3, s. 286-296; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/656/521
126
Rachwał T., (2007), Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 87-88.
127
Rachwał T., (2007), Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania. [W:] Kiniorska I., Sala S. (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Kielce : Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 381-389.
128
Rachwał T., (2007), Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia. [W:] Sitarska B., Droba R., Jankowski K. (red.), Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej, Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 103-112.
129
Rachwał T., (2006), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. [W:] Muchacka B. (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, T. 2, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 427-434.
130
Rachwał T., (2006), Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania. [W:] Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka (Dokumentacja Geograficzna; nr 33), Warszawa : PAN. IGiPZ, s. 217-223.
131
Górz B., Rachwał T., (2006), Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej), "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 2, s. 226-235; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/693/584
132
Rachwał M., Rachwał T., (2006), Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 2, s. 193-198; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/686/578
133
Rachwał T., (2006), Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Makieła Z., Fedan R. (red.), Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 225-240.
134
Rachwał T., (2006), Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania. [W:] Fedan R. (red.), Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji, Rzeszów : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 405-415.
135
Rachwał T., (2006), Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 8, s. 192-203; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/817/694
136
Rachwał T., (2006), Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 9, s. 98-115; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/582/474
137
Rachwał T., (2005), Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 1, s. 137-143; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/729/609
138
Rachwał T., (2005), Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego. [W:] Makieła Z., Marszał T. (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 222), Warszawa : KPZK PAN, s. 158-169.
139
Rachwał M., Rachwał T., (2005), Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 1, s. 221-226; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/763/620
140
Rachwał T., (2004), Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. [W:] Brdulak J., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Warszawa : Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, s. 263-270.
141
Rachwał T., (2004), Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii. [W:] Osuch W., Piróg D. (red.), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 184-192.
142
Rachwał T., (2004), Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej. [W:] Antoszkiewicz , Kulikowski M. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Instytut Wiedzy, s. 275-288.
143
Rachwał T., (2003), Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 6, s. 129-138; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/865/735
144
Rachwał T., (2002), Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach), "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 4, s. 79-87; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1017/952
145
Rachwał T., (2001), Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r., "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, s. 198-220; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/950/942
146
Gaweł M., Rachwał T., (2001), Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej. [W:] Rajman J. (red.), Polska - Europa : gospodarka, przemysł, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 251-260.
147
Rachwał T., (2001), Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, s. 181-189; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/948/940
148
Rachwał T., (2001), Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Telpod" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, s. 167-180; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/947/939
149
Rachwał T., (2001), Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 2, s. 49-57; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/897/746
150
Rachwał T., (2000), Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych. [W:] Zioło Z. (red.), Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, s. 323-336.
151
Długosz Z., Rachwał T., (2000), Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 18, s. 29-37; https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434
152
Rachwał T., (2000), Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A., "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 18, s. 63-72; https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3361
153
Długosz Z., Rachwał T., (1998), Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 17, s. 25-35; https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507
1
@article{UEK:2168367282,
author = "Anita Kulawik and Andrzej Suliborski and Tomasz Rachwał",
title = "Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "vol. 41, iss. 2",
pages = "7-19",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/quageo-2022-0020},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0020},
}
2
@inbook{UEK:2168365942,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "6366-6373",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168365588,
author = "Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "6428-6434",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@article{UEK:2168365570,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Winiarczyk-Raźniak",
title = "The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 22",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14227579},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7579},
}
5
@inbook{UEK:2168365946,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
booktitle = "Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia",
pages = "57-76",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7986-375-4",
}
6
@article{UEK:2168365586,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Winiarczyk-Raźniak",
title = "Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities",
journal = "International Journal of Energy Economics and Policy",
number = "vol. 11, iss. 2",
pages = "333-340",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.32479/ijeep.10687},
url = {https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10687/5739},
}
7
@article{UEK:2168365630,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Winiarczyk-Raźniak",
title = "Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie",
journal = "Rynek Energii",
number = "5 (150)",
pages = "12-20",
year = "2020",
url = {},
}
8
@misc{UEK:2168366748,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze",
booktitle = "Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług"",
pages = "37-38",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2020",
url = {https://docplayer.pl/212124795-Problematyka-36-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-przemiany-strukturalne-przemyslu-i-uslug.html},
isbn = "978-83-8084-562-6",
}
9
@inbook{UEK:2168365662,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "122-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
10
@article{UEK:2168365634,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "7-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.151.1},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.151.1/4593},
}
11
@article{UEK:2168365632,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "vol. 11, no. 2",
pages = "73-105",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/joim-2019-0010},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/joim-2019-0010},
}
12
@article{UEK:2168365992,
author = "Danuta Piróg and Tomasz Rachwał",
title = "Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence",
journal = "British Journal of Guidance & Counselling",
number = "vol. 47, iss. 4",
pages = "498-511",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2018.1538494},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03069885.2018.1538494},
}
13
@inbook{UEK:2168365660,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "16-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
14
@book{UEK:2168365636,
title = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
15
@inbook{UEK:2168365664,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "184-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
16
@inbook{UEK:2168366568,
author = "Elżbieta Szkurłat and Adam Hibszer and Iwona Piotrowska and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań",
booktitle = "Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły",
pages = "13-31",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej",
year = "2018",
url = {https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/book/UOG95e9bb810c0844c9b1015be05cb26f90/Nauczyciel+geografii+wobec+wyzwa%25C5%2584+reformowanej+szko%25C5%2582y+title?ps=20&lang=en&pn=1&cid=132432},
issn = "2543-5590",
isbn = "978-83-934983-5-2",
}
17
@article{UEK:2168365700,
author = "Monika Borowiec-Gabryś and Tomasz Rachwał",
title = "Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016",
journal = "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "272",
pages = "94-112",
year = "2018",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/128622/edition/112209/content},
}
18
@article{UEK:2168365702,
author = "Anita Kulawiak and Tomasz Rachwał and Karolina Smętkiewicz",
title = "Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 3",
pages = "69-97",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.323.5},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.323.5/4254},
}
19
@misc{UEK:2168366750,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu",
booktitle = "Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"",
pages = "85-86",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2018",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf},
isbn = "978-83-8084-226-7",
}
20
@article{UEK:2168365678,
author = "Michael Gameli Dziwornu and Tomasz Rachwał",
title = "The Trade Specificities between Turkey and Poland",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 3",
pages = "201-215",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.323.13},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.323.13/4262},
}
21
@inbook{UEK:2168365694,
author = "Monika Borowiec-Gabryś and Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości",
booktitle = "Kompetencje przyszłości",
pages = "68-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2018",
url = {https://www.frse.org.pl/czytelnia/kompetencje-przyszlosci},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-52-4",
}
22
@misc{UEK:2168366754,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej",
booktitle = "Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"",
pages = "87-88",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2018",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf},
isbn = "978-83-8084-226-7",
}
23
@article{UEK:2168365676,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 4",
pages = "149-162",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.324.9},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.9/4368},
}
24
@article{UEK:2168365684,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 4",
pages = "86-109",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.324.5},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.5/4364},
}
25
@article{UEK:2168365704,
author = "Agnieszka Świętek and Tomasz Rachwał and Sławomir Kurek and Wioletta Kilar and Wiktor Osuch",
title = "Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 14",
pages = "425-444",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.14.29},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.29/4439},
}
26
@inbook{UEK:2168366570,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi",
pages = "135-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2018",
issn = "2450-7865",
isbn = "978-83-8084-144-4 ; 978-83-8084-145-1",
}
27
@article{UEK:2168365690,
author = "Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar and Zbigniew Kawecki and Piotr Wróbel",
title = "Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 14",
pages = "389-424",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.14.28},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.28},
}
28
@inbook{UEK:2168366274,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar",
title = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
booktitle = "Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
pages = "89-131",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2018",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-63418-08-3",
}
29
@article{UEK:2168365710,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "330-339",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.24},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.24/pdf},
}
30
@article{UEK:2168365706,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał and Agnieszka Świętek",
title = "Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "314-329",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.23},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.23/pdf},
}
31
@misc{UEK:2168366986,
author = "Anita Kulawiak and Karolina Smętkiewicz and Tomasz Rachwał",
title = "Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym",
booktitle = "Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "76-77",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
year = "2017",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf},
isbn = "978-83-8084-087-4",
}
32
@article{UEK:2168365708,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "468-490",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.35},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.35/pdf_1},
}
33
@misc{UEK:2168366980,
author = "Anita Kulawiak and Karolina Smętkiewicz and Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim",
booktitle = "Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "44-45",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
year = "2017",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf},
isbn = "978-83-8084-087-4",
}
34
@article{UEK:2168365810,
author = "Joanna Dominiak and Tomasz Rachwał",
title = "Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "vol. 35, iss. 4",
pages = "49-69",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/quageo-2016-0034},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.1515/quageo-2016-0034},
}
35
@article{UEK:2168311975,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Marcin Semczuk and Agnieszka Świętek",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "444-456",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.33},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797},
}
36
@article{UEK:2168365712,
author = "Wioletta Kilar and Monika Płaziak and Tomasz Rachwał and Beata Stelmach-Fita",
title = "Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)",
journal = "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "260",
pages = "81-107",
year = "2016",
url = {http://journals.pan.pl/Content/82960/mainfile.pdf?handler=pdf},
}
37
@article{UEK:2168365716,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał and Agnieszka Świętek",
title = "Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "426-443",
year = "2016",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3173/2796},
}
38
@article{UEK:2168365714,
author = "Tomasz Rachwał and Sławomir Kurek and Marta Boguś",
title = "Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 1",
pages = "61-80",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/146/pdf_1},
}
39
@article{UEK:2168308985,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wach",
title = "Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "405-415",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.30},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794},
}
40
@inbook{UEK:2168366572,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie",
booktitle = "Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej",
pages = "27-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/publication/307965003_Specyfika_koncepcji_studiow_z_zakresu_gospodarki_przestrzennej_w_Uniwersytecie_Pedagogicznym_w_Krakowie},
isbn = "978-83-64089-24-4",
}
41
@inbook{UEK:2168366004,
author = "Peter Čuka and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Renata Rettinger",
title = "Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies",
booktitle = "15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences",
pages = "189-196",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2015/B53/S21.024},
url = {https://www.researchgate.net/publication/282576240_Development_of_ski_infrastructure_as_a_factor_of_local_development_vs_environmental_sustainability_the_case_of_Krynica-Zdroj_Poland},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7105-41-4",
}
42
@article{UEK:2168365814,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Structural Changes in Polish Industry after 1989",
journal = "Geographia Polonica",
number = "vol. 88, iss. 4",
pages = "575-605",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0035},
url = {https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/77986/edition/57335},
}
43
@inbook{UEK:2168365816,
author = "Peter Čuka and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał",
title = "Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe",
booktitle = "Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Dorocki/publication/277018032_Development_of_tourism_infrastructure_in_the_regions_of_Central_and_Eastern_Europe/links/555f287408ae86c06b616f8f/Development-of-tourism-infrastructure-in-the-regions-of-Central-and-Eastern-Europe.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-0-9860419-4-5",
}
44
@article{UEK:2168365720,
author = "Agnieszka Świętek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał and Sławomir Kurek",
title = "Projekt Common Goals - Common Ways jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "415-429",
year = "2015",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2760/2436},
}
45
@article{UEK:2168365718,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczy region - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "37-49",
year = "2015",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2730/2407},
}
46
@inbook{UEK:2168365828,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann",
title = "Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries",
booktitle = "Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness",
pages = "33-53",
adress = "Farnham",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-1-4724-1033-7",
}
47
@misc{UEK:2168367064,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz tomów Przedsiębiorczość - Edukacja",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "161-163",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
48
@article{UEK:2168365728,
author = "Mirosław Wójtowicz and Tomasz Rachwał",
title = "Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "25",
pages = "81-107",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1680/1440},
}
49
@article{UEK:2168365730,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "27",
pages = "148-163",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1822/1880},
}
50
@misc{UEK:2168367062,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz tomów Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "153-160",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
51
@misc{UEK:2168367044,
title = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_30_Konferencji.pdf},
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
52
@article{UEK:2168365724,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych : (na przykładzie kierunku geografia)",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 26",
pages = "249-266",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/178/157},
}
53
@misc{UEK:2168367054,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "151-152",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
54
@article{UEK:2168365838,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies : (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020)",
journal = "Europa XXI",
number = "vol. 26",
pages = "97-110",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2014.26.6},
url = {http://rcin.org.pl/igipz/Content/53612/WA51_72441_r2014-t26_EuropaXXI-Plaziak.pdf},
}
55
@misc{UEK:2168367060,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "147-150",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
56
@article{UEK:2168365836,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries",
journal = "Theory, Methodology, Practice",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "45-54",
year = "2014",
url = {http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2032},
}
57
@misc{UEK:2168367016,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "91-94",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
58
@misc{UEK:2168367080,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society",
booktitle = "IGU 2014 Book of Abstracts",
number = "1307",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/11_gec1/Rachwal_Developing.pdf},
}
59
@misc{UEK:2168367078,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy",
booktitle = "IGU 2014 Book of Abstracts",
number = "0971",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_08_DPSC2/Rachwal_The_impact.pdf},
}
60
@article{UEK:2168365722,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Mirosław Wójtowicz",
title = "Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland)",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 5",
pages = "55-76",
year = "2014",
url = {http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/1661/1421},
}
61
@article{UEK:2168366184,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 10",
pages = "354-365",
year = "2014",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1754/1514},
}
62
@misc{UEK:2168367102,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform",
booktitle = "Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции",
pages = "215-221",
adress = "Екатеринбург",
publisher = "Уральский государственный педагогический университет",
year = "2014",
}
63
@article{UEK:2168365732,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "10 lat konferencji z cyklu Przedsiębiorczość - Edukacja organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 10",
pages = "392-395",
year = "2014",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1776/1531},
}
64
@article{UEK:2168365726,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 28",
pages = "111-130",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/27/21},
}
65
@article{UEK:2168366310,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 110",
pages = "710-718",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.915},
url = {https://www-1sciencedirect-1com-1000012331b26.hanbg.uek.krakow.pl/science/article/pii/S1877042813055559},
}
66
@article{UEK:2168365842,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach",
journal = "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "251",
pages = "198-220",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/Content/82740/mainfile.pdf?handler=pdf},
}
67
@misc{UEK:2168367106,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego"",
pages = "74-76",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2013",
isbn = "978-83-7271-850-4",
}
68
@inbook{UEK:2168366242,
author = "Peter Čuka and Tomasz Rachwał",
title = "Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia",
booktitle = "13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1",
pages = "189-196",
adress = "Red Hook",
publisher = "Curran Associates, Inc.",
year = "2013",
url = {},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-1-62993-275-0",
}
69
@article{UEK:2168365844,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "21",
pages = "189-211",
year = "2013",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1201},
}
70
@article{UEK:2168365846,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 9",
pages = "273-288",
year = "2013",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1336/1138},
}
71
@article{UEK:2168365734,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Mariusz Szubert",
title = "Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 8",
pages = "24-36",
year = "2012",
url = {http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/view/106/47},
}
72
@article{UEK:2168365890,
author = "Wiesława Gierańczyk and Tomasz Rachwał",
title = "Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "vol. 31, iss. 2",
pages = "83-93",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10117-012-0021-9},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10117-012-0021-9},
}
73
@article{UEK:2168366400,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 141",
pages = "135-151",
year = "2012",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/111374/edition/96650/content},
}
74
@article{UEK:2168343836,
author = "Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France",
journal = "Current Issues of Tourism Research",
number = "vol. 2, 2",
pages = "20-29",
year = "2012",
url = {http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331},
}
75
@article{UEK:2168366264,
author = "Susanne Berger and Roy Canning and Michael Dolan and Sławomir Kurek and Matthias Pilz and Tomasz Rachwał",
title = "Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe",
journal = "Journal of Curriculum Studies",
number = "vol. 44, iss. 5",
pages = "679-701",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.702223},
url = {},
}
76
@misc{UEK:2168367110,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"",
pages = "75-77",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2012",
url = {http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf},
isbn = "978-83-7271-771-9",
}
77
@inbook{UEK:2168365892,
author = "Tomasz Rachwał and Marta Boguś",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Przekształcenia struktur regionalnych",
pages = "9-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/7480},
isbn = "978-83-7571-229-2",
}
78
@inbook{UEK:2168365898,
author = "Tomasz Rachwał and Marta Boguś",
title = "The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries",
booktitle = "Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises",
pages = "133-156",
adress = "Niš",
publisher = "University of Niš",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/publication/235957340_THE_COMPETITIVENESS_OF_INDUSTRIAL_ENTERPRISES_IN_EUROPEAN_UNION_COUNTRIES},
isbn = "978-86-6139-052-4",
}
79
@inbook{UEK:2168366398,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych",
booktitle = "Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne",
pages = "195-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-206-4",
}
80
@inbook{UEK:2168366478,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition",
booktitle = "The Future of Vocational Education and Training in a Changing World",
pages = "321-340",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien",
year = "2012",
isbn = "978-3-531-18527-9 ; 978-3-531-18757-0",
}
81
@inbook{UEK:2168365894,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Entrepreneurship in Geographical Research",
booktitle = "Contemporary Issues in Polish Geography",
pages = "135-155",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/publication/235679514_Entrepreneurship_in_geographical_research},
isbn = "978-83-63400-14-9",
}
82
@inbook{UEK:2168366482,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Mariusz Szubert",
title = "Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners",
booktitle = "Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools",
pages = "61-88",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien",
year = "2012",
isbn = "978-3-531-18383-1 ; 978-3-531-19028-0",
}
83
@article{UEK:2168365738,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "17",
pages = "99-113",
year = "2011",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/341/244},
}
84
@inbook{UEK:2168366580,
author = "Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał",
title = "Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)",
booktitle = "Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności",
pages = "35-46",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7051-628-4",
}
85
@misc{UEK:2168367114,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce",
booktitle = "Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "70-71",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2011",
isbn = "978-83-7271-701-6",
}
86
@inbook{UEK:2168366578,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
booktitle = "Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej",
pages = "101-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe UP",
year = "2011",
url = {https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih6ezd5uv4AhWo_rsIHXunC3EQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fig.up.krakow.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2021%2F06%2F2011_Rachwal_IG_Priorytety_dzialalnosc_IG.pdf&usg=AOvVaw27fPx2WTDg_WrraxNF4ngl},
isbn = "978-83-7271-742-9",
}
87
@article{UEK:2168365900,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 19",
pages = "1-10",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.100},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012158},
}
88
@article{UEK:2168365740,
author = "Małgorzata Zdon-Korzeniowska and Tomasz Rachwał",
title = "Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "18",
pages = "116-128",
year = "2011",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/94/35},
}
89
@article{UEK:2168365736,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union",
journal = "Bulletin of Geography. Socio-economic Series",
number = "No. 15",
pages = "5-26",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10089-011-0001-1},
url = {http://www.bulletinofgeography.umk.pl/15_2011/01_Rachwal.html},
}
90
@article{UEK:2168365744,
author = "Sławomir Dorocki and Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Założenia i cele Projektu Krok w przedsiębiorczość dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 7",
pages = "308-320",
year = "2011",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/197/114},
}
91
@article{UEK:2168365906,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 19",
pages = "397-405",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.147},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012626},
}
92
@inbook{UEK:2168366484,
author = "Tomasz Rachwał and Katarzyna Świerczewska-Pietras",
title = "Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa",
booktitle = "Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów",
pages = "81-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2011",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/3738},
isbn = "978-83-7571-141-7",
}
93
@book{UEK:2168366576,
title = "Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe UP",
year = "2011",
url = {http://docplayer.pl/57100777-Priorytety-badawcze-i-aplikacyjne-geografii-polskiej.html},
isbn = "978-83-7271-742-9",
}
94
@article{UEK:2168365742,
author = "Monika Borowiec and Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 7",
pages = "321-332",
year = "2011",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/198/115},
}
95
@inbook{UEK:2168366626,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług",
booktitle = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
pages = "138-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931},
isbn = "978-83-7271-602-6",
}
96
@misc{UEK:2168367202,
author = "Małgorzata Zdon-Korzeniowska and Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług",
booktitle = "Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "74-76",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-640-8",
}
97
@misc{UEK:2168367116,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "53-56",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-640-8",
}
98
@article{UEK:2168365748,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 6",
pages = "472-485",
year = "2010",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/330/234},
}
99
@inbook{UEK:2168365910,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "139-156",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
100
@inbook{UEK:2168366620,
author = "Tomasz Rachwał and Zbigniew Zioło",
title = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość",
booktitle = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
pages = "225-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931},
isbn = "978-83-7271-602-6",
}
101
@article{UEK:2168366594,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej",
journal = "Naukovì studìï",
number = "vyp. 8",
pages = "79-91",
year = "2010",
}
102
@misc{UEK:2168367194,
author = "Małgorzata Zdon-Korzeniowska and Tomasz Rachwał",
title = "Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "71-72",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-640-8",
}
103
@article{UEK:2168365750,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8",
pages = "157-176",
year = "2010",
}
104
@inbook{UEK:2168366630,
author = "Tomasz Rachwał and Katarzyna Świerczewska-Pietras",
title = "Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship",
booktitle = "Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership /",
pages = "",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2415&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=},
issn = "0860-3375",
isbn = "978-83-89693-08-2",
}
105
@inbook{UEK:2168366628,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Zarys kształtowania się Instytutu Geografii",
booktitle = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931},
isbn = "978-83-7271-602-6",
}
106
@article{UEK:2168365746,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "16",
pages = "105-124",
year = "2010",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/362/266},
}
107
@article{UEK:2168365754,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann and Wioletta Kilar",
title = "Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "14",
pages = "31-42",
year = "2009",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/466/380},
}
108
@article{UEK:2168365756,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 5",
pages = "349-371",
year = "2009",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/461/343},
}
109
@inbook{UEK:2168366650,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych",
booktitle = "Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej",
pages = "121-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
year = "2009",
issn = "0079-3507",
isbn = "978-83-89693-09-9",
}
110
@article{UEK:2168365914,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union",
journal = "Europa XXI",
number = "vol. 19",
pages = "127-142",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2008.19.10},
url = {https://europa21.igipz.pan.pl/article/item/12187.html},
}
111
@misc{UEK:2168367118,
author = "Tomasz Rachwał and Katarzyna Świerczewska-Pietras",
title = "Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim",
booktitle = "Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów",
pages = "81-82",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej",
year = "2009",
}
112
@article{UEK:2168365752,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "11",
pages = "53-85",
year = "2009",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/504/406},
}
113
@inbook{UEK:2168365916,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration",
booktitle = "Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis",
pages = "133-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
year = "2009",
url = {https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/44595/edition/31435#description},
issn = "1429-009X",
}
114
@misc{UEK:2168367168,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego"",
pages = "52-53",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2008",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/Content/673/Problematyka_XXIV_konferencji.pdf},
isbn = "978-83-7271-515-9",
}
115
@article{UEK:2168365922,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann and Wioletta Kilar",
title = "Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union",
journal = "Europa XXI",
number = "vol. 17",
pages = "145-158",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2008.17},
url = {https://europa21.igipz.pan.pl/volume/item/17_.html},
}
116
@article{UEK:2168365758,
author = "Mariola Tracz and Tomasz Rachwał",
title = "Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 4",
pages = "325-330",
year = "2008",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/573/464},
}
117
@article{UEK:2168366656,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
journal = "Czasopismo Geograficzne",
number = "T. 79, z. 1-2",
pages = "189-196",
year = "2008",
}
118
@inbook{UEK:2168365920,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann",
title = "Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim",
pages = "287-306",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2008",
isbn = "978-83-928255-0-0",
}
119
@inbook{UEK:2165782226,
author = "Tomasz Rachwał and Joanna Kudełko and Mariola Tracz and Krzysztof Wach and Wioletta Kilar",
title = "Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "312-324",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.32},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
120
@inbook{UEK:2168365918,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann and Wioletta Kilar",
title = "Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym",
booktitle = "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania"",
pages = "79-90",
adress = "Wrocław",
publisher = "Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego",
year = "2008",
url = {https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0MCypKL4AhWJmIsKHQ72BLAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geogr.uni.wroc.pl%2Fdata%2Ffiles%2Fpublikacje-rozprawy-naukowe-igrr%2Frozprawy_03.pdf&usg=AOvVaw0DdRPIs9K9-05LJ_Sg_CtX},
issn = "",
isbn = "978-83-928255-0-0",
}
121
@article{UEK:2168366660,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann",
title = "Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland)",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "27/1B",
pages = "67-80",
year = "2008",
}
122
@misc{UEK:2168367204,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu"",
pages = "31-36",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "2007",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf},
isbn = "978-83-924797-1-0",
}
123
@book{UEK:2168366686,
title = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
124
@inbook{UEK:2168366684,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "325-351",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
125
@article{UEK:2168365760,
author = "Mariola Tracz and Tomasz Rachwał",
title = "Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 3",
pages = "286-296",
year = "2007",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/656/521},
}
126
@misc{UEK:2168367206,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu",
booktitle = "Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu"",
pages = "87-88",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "2007",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf},
isbn = "978-83-924797-1-0",
}
127
@inbook{UEK:2168366668,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych",
pages = "381-389",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-60026-17-5",
}
128
@inbook{UEK:2168366688,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia",
booktitle = "Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej",
pages = "103-112",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Podlaskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7051-433-4",
}
129
@inbook{UEK:2168366718,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej",
booktitle = "Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2",
pages = "427-434",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "978-83-7308-728-6",
}
130
@inbook{UEK:2168366692,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka",
pages = "217-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "PAN. IGiPZ",
year = "2006",
url = {http://rcin.org.pl/igipz/publication/16045},
issn = "0012-5032",
isbn = "83-87954-73-X",
}
131
@article{UEK:2168365766,
author = "Bronisław Górz and Tomasz Rachwał",
title = "Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej)",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 2",
pages = "226-235",
year = "2006",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/693/584},
}
132
@article{UEK:2168365768,
author = "Maria Rachwał and Tomasz Rachwał",
title = "Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 2",
pages = "193-198",
year = "2006",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/686/578},
}
133
@inbook{UEK:2168366694,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny",
pages = "225-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28274},
isbn = "83-89823-91-8",
}
134
@inbook{UEK:2168366690,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji",
pages = "405-415",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie ",
year = "2006",
isbn = "83-914243-9-1",
}
135
@article{UEK:2168365762,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "8",
pages = "192-203",
year = "2006",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/817/694},
}
136
@article{UEK:2168365764,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "9",
pages = "98-115",
year = "2006",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/582/474},
}
137
@article{UEK:2168365770,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 1",
pages = "137-143",
year = "2005",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/729/609},
}
138
@inbook{UEK:2168366722,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego",
booktitle = "Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych",
pages = "158-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "KPZK PAN",
year = "2005",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-8969370-4",
}
139
@article{UEK:2168365772,
author = "Maria Rachwał and Tomasz Rachwał",
title = "Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 1",
pages = "221-226",
year = "2005",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/763/620},
}
140
@inbook{UEK:2168366720,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych",
booktitle = "Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego",
pages = "263-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa",
year = "2004",
isbn = "83-89132-14-1",
}
141
@inbook{UEK:2168366724,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii",
booktitle = "Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy",
pages = "184-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-268-9",
}
142
@inbook{UEK:2168365928,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "275-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy",
year = "2004",
isbn = "83-89132-23-0",
}
143
@article{UEK:2168365774,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "6",
pages = "129-138",
year = "2003",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/865/735},
}
144
@article{UEK:2168365776,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "4",
pages = "79-87",
year = "2002",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1017/952},
}
145
@article{UEK:2168365782,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r.",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "3",
pages = "198-220",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/950/942},
}
146
@inbook{UEK:2168366728,
author = "Maciej Gaweł and Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Polska - Europa : gospodarka, przemysł",
pages = "251-260",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7271-078-3",
}
147
@article{UEK:2168365784,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych Nisko S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "3",
pages = "181-189",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/948/940},
}
148
@article{UEK:2168365780,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych Telpod w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "3",
pages = "167-180",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/947/939},
}
149
@article{UEK:2168365778,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "2",
pages = "49-57",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/897/746},
}
150
@inbook{UEK:2168366736,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego San S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin",
pages = "323-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe AP ",
year = "2000",
isbn = "83-7271-058-9",
}
151
@article{UEK:2168366730,
author = "Zbigniew Długosz and Tomasz Rachwał",
title = "Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "18",
pages = "29-37",
year = "2000",
url = {https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434},
issn = "",
}
152
@article{UEK:2168366732,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A.",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "18",
pages = "63-72",
year = "2000",
url = {https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3361},
issn = "",
}
153
@article{UEK:2168366738,
author = "Zbigniew Długosz and Tomasz Rachwał",
title = "Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "17",
pages = "25-35",
year = "1998",
url = {https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507},
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID