Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 7-19 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340055
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Eco-innovations in the Process of Products Quality Development
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340185
varia
3

Tytuł:
The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products = Rola ekoinnowacji w rozwoju produktów zrównoważonych
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 4 (121) (2019) , s. 126-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych przez MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345488
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 114. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340337
varia
5

Tytuł:
Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 41-54 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków na podtrzymanie potencjału naukowego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340057
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates = Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018) , s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324903
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-412
Nr:
2168327569
doktorat
8

Tytuł:
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption
Źródło:
Izvestiya : Journal of Varna University of Economics. - vol. 61, no. 1 (2017) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168313737
artykuł w czasopiśmie
9

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego UEK
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319543
varia
10

Tytuł:
Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = The Influence of Environmental Labeling on Implementation of Sustainable Production and Sustainable Consumption
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-339
Nr:
2168308849
doktorat
11

Tytuł:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 60. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309353
varia
14

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 281-289. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168307977
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami
Adres wydawniczy:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60391-93-8
Nr:
2168310905
monografia
16

Tytuł:
Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych = Information Systems in Quality Management of Manufacturing Processes
Źródło:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 11-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293135
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Tytuł:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294055
varia
18

Tytuł:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-9-3
Nr:
2168310143
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-340
Nr:
2168315521
doktorat
20

Konferencja:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Tytuł:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313153
materiały konferencyjne
21

Tytuł:
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process
Źródło:
Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21-30 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-62511-38-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168284141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise
Źródło:
Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy / ed. Adam Skrzypek - Lublin: Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska, 2014, s. 215-226
ISBN:
978-83-62785-81-0
Nr:
2168311921
rozdział w monografii
23

Tytuł:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283477
varia
24

Tytuł:
Towards Sustainable Development
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-38-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168284137
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Źródło:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-19 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Tytuł:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii
Adres wydawniczy:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302925
materiały konferencyjne
27

Tytuł:
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283475
varia
28

Tytuł:
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 7-17
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298901
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires
Źródło:
Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013) , s. 7-15. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257188
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013
Opis fizyczny:
187 s.: il. kolor.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277119
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 40-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 5-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273676
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294465
varia
35

Autor:
Wacław Adamczyk , Łukasz Mika
Tytuł:
Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych = Quality Costs Analysis in Strategic Product Decisions
Źródło:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 407-445. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245264
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Źródło:
Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 188-199 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
Nr:
2168289703
rozdział w monografii
38

Konferencja:
Konferencja Zbuduj się na zielono!, Kraków, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-19
Tytuł:
Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego
Adres wydawniczy:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-60391-41-9
Nr:
2168313169
materiały konferencyjne
39

Tytuł:
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = Current Problems of Sustainable Production and Sustainable Consumption
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012) , s. 177-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168253494
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Some Problems with the Use of Renewable Energy Sources
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 411-423. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166362242
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji = LCC in Improvement of Organizations
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 538-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163761282
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 1024-1028. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165794188
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Narodowy Program Foresight "Polska 2020" = The National Foresight Programme "Poland 2020"
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 3 (2009) , s. 113-117 - Bibliogr.
Nr:
2165639699
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Odnawialne źródła energii w gospodarce
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2009, s. 4-13
Sygnatura:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222342
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 496-507 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165629078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 606-610. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233944
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 166-170. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812810
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Tytuł:
Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 11-18. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165768806
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 317-325. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165769294
rozdział w monografii
50

Tytuł:
The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168286235
varia
51

Tytuł:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
52148
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
52

Autor:
Wacław Adamczyk , Magda Tytuła
Tytuł:
W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem]
Źródło:
Kurier AE2006. - nr 8 (8), s. 10-11
Nr:
2168348164
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
53

Autor:
Grzegorz Winogradski
Tytuł:
Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
118 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 32 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/290
Nr:
52572
doktorat
54

Tytuł:
Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów = Selected Environmental Aspects and Utilization Potential of Landfill Gas
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 3 (2006) , s. 151-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237644
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 513-517 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165776274
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie
Źródło:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 151-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166098113
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów
Źródło:
Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów (2006)
Nr:
2168328527
artykuł nierecenzowany
58

Tytuł:
Model doskonalenia jakości usług
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 219-228. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263988
rozdział w monografii
59

Konferencja:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale. Contributi delle Scienze Merceologiche. XXI Congresso Nazionale di Merceologia. Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, Włochy, od 2004-09-22 do 2004-09-24
Tytuł:
Ecodesign of Product Life Cycle
Źródło:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2 - Bari: WIP Edizioni, 2005, s. 1241-1252 - Bibliogr.
ISBN:
8884590396
Nr:
2168328537
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 29. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228376
varia
61

Tytuł:
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Opis fizyczny:
240, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1506-1
Nr:
2168218370
monografia
62

Autor:
Wacław Adamczyk , Grzegorz Winogradski , Jacek Kaniewski
Tytuł:
Badania odbiorcze lateksu = Latex Acceptance Testing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 658 (2004) , s. 91-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220320
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 363-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168051708
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003
Opis fizyczny:
482 s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Ref. w jęz. pol. i ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168223506
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
65

Tytuł:
Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 59-65
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231110
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 21-30
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168227248
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
172 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/538
Nr:
2168298187
doktorat
68

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych = Ecological Conditions of Aluminium Packaging Recycling
Źródło:
Opakowanie. - R. 47, nr 3 (379) (2002) , s. 6-8. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168318563
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym
Źródło:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 457-463 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168244004
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów
Źródło:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 235-266 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym
Źródło:
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. - nr 6 (212) (2002) , s. 233-236 - Bibliogr.
Nr:
2168291555
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 145-181 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Inżynieria procesów przemysłowych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-110-7
Nr:
2168264616
skrypt
74

Tytuł:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002
Opis fizyczny:
266 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218308
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
75

Tytuł:
Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas [dokument elektroniczny]
Źródło:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002 - [Roma]: Universita "La Sapienza", 2002 - Bibliogr.
Nr:
2168263122
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Tytuł:
Zarys metod ekobilansowania = An Outline of Ecobalancing Methods
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 1 (2001) , s. 21-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276683
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. 205-226 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/2/Magazyn
Nr:
2168259160
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Autor:
Stanisław Derlatka
Tytuł:
Ekobilans w ocenie jakości wyrobów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 20 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/428
Nr:
2168309315
doktorat
79

Tytuł:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. [138]-[178] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259176
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. [229]-[266] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259180
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000
Opis fizyczny:
503 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168229052
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
82

Tytuł:
Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością
Źródło:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 11-17 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239024
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Konferencja:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Tytuł:
Environmental Evaluation of Products
Źródło:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 17-30 - Bibliogr.
Nr:
2168326587
rozdział w materiałach konferencyjnych
84

Tytuł:
Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów = Eco-balance in Environmental Evaluation of Processes and Products
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 1 (2000) , s. 17-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292219
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Wacław Adamczyk , Stanisław Derlatka
Tytuł:
Środowiskowa specyfikacja produktu
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 109-111 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240330
varia
Zobacz opis całości
86

Konferencja:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Tytuł:
Indexes for Environmental Impact Assessment System
Źródło:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 345-350 - Bibliogr.
Nr:
2168326591
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 24-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239310
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2000, s. 124-209 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259146
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2000, s. 211-283 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259148
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 64-69 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239368
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 670-675. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-88-9
Nr:
2168253652
rozdział w materiałach konferencyjnych
92

Tytuł:
Recycling metali z opakowań = Recycling of Metal Packaging Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Systemy ekologicznego znakowania wyrobów = The Eco-Labelling Systems
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 6 (1998) , s. 197-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276479
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Jakość wyrobów w systemie ISO 14000
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 159-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248712
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów
Źródło:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 351-352
Nr:
2168240456
poster
96

Tytuł:
Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem
Źródło:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 7-15 - Bibliogr.
Nr:
2168240436
rozdział w materiałach konferencyjnych
97

Tytuł:
Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology
Źródło:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 8-12 - Bibliogr.
Nr:
2168273616
rozdział w materiałach konferencyjnych
98

Tytuł:
Kryteria oceny jakości procesu technologicznego = Criteria of Technological Process Quality Estimation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 468 (1996) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247758
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych
Źródło:
Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jacek KANIEWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 159-165 - Bibliogr.
Nr:
2168263646
rozdział w materiałach konferencyjnych
100

Tytuł:
Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 173
Nr:
2168254784
rozdział w materiałach konferencyjnych
101

Tytuł:
Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 171-172
Nr:
2168254782
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1995) , s. 50-62 - Bibliogr.
Nr:
2168284571
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science
Źródło:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 660-666
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256006
rozdział w materiałach konferencyjnych
104

Tytuł:
40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 130-131
Nr:
2168284609
varia
105

Tytuł:
Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 128-129. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239258
varia
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 95-98. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
Nr:
2168284583
varia
107

Tytuł:
Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym = The Conception of the System of Personal Calculation of Heat Consumption in Collective Housing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 435 (1994) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt = Modelling of the Corrosion Processes of the Package - Product Systems for the Commodity Science Characteristic
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 111)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168252558
monografia
109

Tytuł:
Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. C-10. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347024
varia
110

Tytuł:
Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt = Computer Simulation Method in Modelling Package-Product System
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 47, nr 2 (1993) , s. 48-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276833
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347038
varia
112

Tytuł:
Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 3 (1991) , s. 62-65,72 - Bibliogr.
Nr:
2168245074
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych = Studies on the Resistance to Corrosion of Tinplate and Low-Tin Sheet Used as Unit Packages Under Model Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991) , s. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Konferencja:
Konferencja naukowa "Zmiany systemowe w prawie a problem jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-04-23 do 1990-04-23
Tytuł:
Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 119-129 - Bibliogr.
Nr:
2168347502
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 91
Nr:
2168285049
varia
116

Tytuł:
Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność
Źródło:
Opakowanie. - nr 2 (265) (1990) , s. 2-5 - Bibliogr.
Nr:
2168347824
artykuł w czasopiśmie
117

Konferencja:
Konferencja naukowa "Zmiany systemowe w prawie a problem jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-04-23 do 1990-04-23
Tytuł:
Działania zmierzające do ograniczenia strat towarowych : (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych)
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 180-184 - Bibliogr.
Nr:
2168347504
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów
Źródło:
Opakowanie. - nr 5 (1988) , s. 20-24
Nr:
2168348006
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Inżynieria procesów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168298189
skrypt
120

Tytuł:
Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych = Directions of Tin Savings in Industry of Tin Packing
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 2 (858) (1987) , s. 38-40
Nr:
2168269254
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów = The Significance of Examination of Surface Phenomena in Quality Control of Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 171-184. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231796
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne = Sheet Chromium - Material for Food Packing
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 40, nr 5-6 (1986) , s. 113-115. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333083
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych = Effect of the Content of Chromium in the Passive Layer of Tin-Plate on Selected Parameters of Sheet Metal Packages
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 4 (1983) , s. 170-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244060
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych
Źródło:
Rudy i Metale Nieżelazne. - nr 12 (1983) , s. 490-493. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168347858
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
190 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/873
Nr:
2168313119
doktorat
126

Tytuł:
Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1979) , s. 85-94 - Bibliogr.
Nr:
2168346870
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 8 (1979) , s. 18-19 - Bibliogr.
Nr:
2168347198
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Sygnatura:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
61 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
049/WT-KTEW/01/2013/S/3049
Sygnatura:
NP-1420/2/Magazyn
Nr:
2168288821
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
59/KTiEW/1/2012/S/059
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273670
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
123/KTiEW/2/2011/S/602
Sygnatura:
NP-1034/2/Magazyn
Nr:
2168264722
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Sygnatura:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
12/KTiEW/1/2009/S/476
Sygnatura:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222334
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Odnawialne źródła energii. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2008/S/436
Sygnatura:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164927650
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Instrumenty realizacji zintegrowanej polityki produktowej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
43[4] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KTiEW/1/2007/S/378
Sygnatura:
NP-1179/2/Magazyn
Nr:
2167752065
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KTiEW/1/2007/S/378
Sygnatura:
NP-1179/1/Magazyn
Nr:
2167751848
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
49/KTiEW/1/2006
Sygnatura:
NP-1093/Magazyn
Nr:
2166609365
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTiEW/1/2005/S/208
Sygnatura:
NP-1030/Magazyn
Nr:
2168317673
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
110 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KTiEW/1/2004/S/153
Sygnatura:
NP-984/Magazyn
Nr:
2168318747
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
151 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KTiEW/1/2003/S
Sygnatura:
NP-883/Magazyn
Nr:
2168325211
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
81 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
110/KTiEW/1/2002/S
Sygnatura:
NP-802/Magazyn
Nr:
2168318663
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
29/KTiEW/2/2000/Su
Sygnatura:
NP-596/2/Magazyn
Nr:
2168259150
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
266 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
21/KTiEW/1/2001/Su
Sygnatura:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259162
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych : etap 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
94 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KTiEW/2/2001/S
Sygnatura:
NP-688/2/Magazyn
Nr:
2168258288
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
47 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KTiEW/3/2000/S
Sygnatura:
NP-688/1/Magazyn
Nr:
2168258284
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
283 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
60/KTiEW/2/99/Su
Sygnatura:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259138
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
43 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
105/KtiEW/4/99/S
Sygnatura:
NP-597/Magazyn
Nr:
2168257016
naukowo-badawcze
21

Tytuł:
Ekologia wyrobów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
121 s.; 30 cm
Program badawczy:
73/KTiEW/1/97/S
Sygnatura:
NP-521/Magazyn
Nr:
2168258270
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Technologia w systemie produkcyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
125/KTO/1/96/S
Sygnatura:
NP-455/Magazyn
Nr:
2168258878
naukowo-badawcze
23

Tytuł:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
19 k.: il.; 30 cm + Aneks : 10, [5] k.
Program badawczy:
73/SZTO/1/95/S
Sygnatura:
NP-390/Magazyn
Nr:
2168251744
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-320/Magazyn
Nr:
2168252276
naukowo-badawcze
25

Tytuł:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
35 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/IT/17/93/S
Sygnatura:
NP-212/Magazyn
Nr:
2168252294
naukowo-badawcze
1
Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce / Wacław ADAMCZYK, Tomasz WÓJCIK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
2
Eco-innovations in the Process of Products Quality Development / Wacław ADAMCZYK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
3
The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products = Rola ekoinnowacji w rozwoju produktów zrównoważonych / Wacław ADAMCZYK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 4 (121) (2019), s. 126-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/02/10_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
4
Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland / Tomasz WÓJCIK, Wacław ADAMCZYK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów / Wacław ADAMCZYK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 41-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
6
Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates = Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018), s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
7
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów / Marcin RYCHWALSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2018. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003348&col=doktoraty_full
8
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption / Wacław ADAMCZYK // Izvestiya : Journal of Varna University of Economics. - vol. 61, no. 1 (2017), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.ue-varna.bg/uploads/20170308114621_164371806758bfef0d606dc.pdf. - ISSN 2367-6361
9
Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku / Wacław ADAMCZYK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
10
Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = The Influence of Environmental Labeling on Implementation of Sustainable Production and Sustainable Consumption / Magdalena WOJNAROWSKA ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2016. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003225
11
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
12
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
13
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption / Wacław ADAMCZYK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 60. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
14
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption / Wacław ADAMCZYK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 281-289. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
15
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 85 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-60391-93-8
16
Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych = Information Systems in Quality Management of Manufacturing Processes / Wacław ADAMCZYK // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 11-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
17
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
18
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-9-3
19
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226
20
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-60391-02-0
21
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process / Wacław ADAMCZYK // W: Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 21-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-38-9. - Pełny tekst: http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf
22
Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise / Wacław ADAMCZYK // W: Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy / ed. Adam Skrzypek. - Lublin : Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska, 2014. - S. 215-226. - ISBN 978-83-62785-81-0
23
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
24
Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 246 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-62511-38-9. - Pełny tekst: http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf
25
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
26
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-60391-82-2
27
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process / Wacław ADAMCZYK // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie
28
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 7-17. - ISBN 978-83-63663-13-1
29
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15. - Summ. - ISSN 1231-2037
30
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
31
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - 187 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-13-1
32
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu / Wacław ADAMCZYK // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 40-52. - Bibliogr.
33
Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju / Wacław ADAMCZYK // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 5-21. - Bibliogr.
34
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
35
Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych = Quality Costs Analysis in Strategic Product Decisions / Wacław ADAMCZYK, Łukasz Mika // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 407-445. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
36
Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation / Wacław ADAMCZYK // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 13 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
37
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
38
Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 99 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-60391-41-9
39
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = Current Problems of Sustainable Production and Sustainable Consumption / Wacław ADAMCZYK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012), s. 177-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf. - ISSN 2084-5189
40
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Some Problems with the Use of Renewable Energy Sources / Wacław ADAMCZYK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010), s. 411-423. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
41
Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji = LCC in Improvement of Organizations / Wacław ADAMCZYK // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 538-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
42
Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland / ADAMCZYK W. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 1024-1028. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
43
Narodowy Program Foresight "Polska 2020" = The National Foresight Programme "Poland 2020" / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 3 (2009), s. 113-117. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
44
Odnawialne źródła energii w gospodarce / Wacław ADAMCZYK, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 4-13
45
Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości / Wacław ADAMCZYK // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 496-507. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
46
DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies / ADAMCZYK Wacław, NITKIEWICZ Tomasz // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 606-610. - Summ. - Bibliogr.
47
A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy / ADAMCZYK Wacław // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 166-170. - Summ. - Bibliogr.
48
Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym / Wacław ADAMCZYK // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 11-18. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
49
Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 317-325. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
50
The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing / Wacław ADAMCZYK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom : Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
51
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-922067-6-2
52
W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem] / Wacław ADAMCZYK ; rozm. Magda Tytuła // Kurier AE. - nr 8 (8) (2006), s. 10-11. - ISSN 1689-7757
53
Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego / Grzegorz Winogradski ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2006. - 118 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 32 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000894a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000894b
54
Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów = Selected Environmental Aspects and Utilization Potential of Landfill Gas / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 3 (2006), s. 151-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
55
Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów / Wacław ADAMCZYK // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 513-517. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
56
Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie / Wacław ADAMCZYK // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 151-174. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
57
Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK // Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów. - (2006)1 ekran
58
Model doskonalenia jakości usług / Wacław ADAMCZYK, Joanna DZIADKOWIEC // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 219-228. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
59
Ecodesign of Product Life Cycle / Wacław ADAMCZYK // W: Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2. - Bari : WIP Edizioni, 2005. - S. 1241-1252. - Bibliogr. - ISBN 8884590396
60
Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization / Wacław ADAMCZYK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
61
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław ADAMCZYK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 240, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1506-1
62
Badania odbiorcze lateksu = Latex Acceptance Testing / Wacław ADAMCZYK, Grzegorz Winogradski, Jacek KANIEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 658 (2004), s. 91-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy / Wacław ADAMCZYK // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 363-368. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
64
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - 482 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Ref. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-915196-5-1
65
Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 59-65. - ISBN 83-915196-5-1
66
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 21-30. - ISBN 83-915196-5-1
67
Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych / Joanna Dziadkowiec ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2002. - 172 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 k. - Bibliogr.
68
Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych = Ecological Conditions of Aluminium Packaging Recycling / Wacław ADAMCZYK // Opakowanie. - R. 47, nr 3 (379) (2002), s. 6-8. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
69
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym / Wacław ADAMCZYK // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 457-463. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
70
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP // W: Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - S. 235-266. - Bibliogr. - ISBN 83-7108-105-7
71
Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów : dwumiesięcznik naukowo-techniczny poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczaniem. - nr 6 (212) (2002), s. 233-236. - Bibliogr. - ISSN 1230-7408
72
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - S. 145-181. - Bibliogr. - ISBN 83-7108-105-7
73
Inżynieria procesów przemysłowych / Wacław ADAMCZYK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-110-7
74
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - 266 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7108-105-7
75
Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas [Dokument elektroniczny] / Wacław ADAMCZYK // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002. - Dane tekstowe (plik pdf). - [Roma] : Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Bibliogr.
76
Zarys metod ekobilansowania = An Outline of Ecobalancing Methods / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 1 (2001), s. 21-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
77
Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. 205-226. - Bibliogr.
78
Ekobilans w ocenie jakości wyrobów / Stanisław Drlatka ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2001. - 158 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 20 k. - Bibliogr.
79
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. [138]-[178]. - Bibliogr.
80
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. [229]-[266]. - Bibliogr.
81
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - 503 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910502-6-2
82
Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością / Wacław ADAMCZYK // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków : [s.n.], 2000. - S. 11-17. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
83
Environmental Evaluation of Products / Wacław ADAMCZYK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 17-30. - Bibliogr.
84
Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów = Eco-balance in Environmental Evaluation of Processes and Products / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 1 (2000), s. 17-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
85
Środowiskowa specyfikacja produktu / Wacław ADAMCZYK, Stanisław Derlatka // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 109-111. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
86
Indexes for Environmental Impact Assessment System / Wacław ADAMCZYK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 345-350. - Bibliogr.
87
Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 24-33. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
88
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2000), s. 124-209. - Bibliogr.
89
QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2000), s. 211-283. - Bibliogr.
90
Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 64-69. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
91
Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes / Wacław ADAMCZYK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 670-675. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-88-9
92
Recycling metali z opakowań = Recycling of Metal Packaging Materials / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Systemy ekologicznego znakowania wyrobów = The Eco-Labelling Systems / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 6 (1998), s. 197-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
94
Jakość wyrobów w systemie ISO 14000 / Wacław ADAMCZYK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 159-162. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
95
Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 351-352
96
Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 7-15. - Bibliogr.
97
Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology / Waclaw ADAMCZYK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna : University of Economics, 1997. - S. 8-12. - Bibliogr.
98
Kryteria oceny jakości procesu technologicznego = Criteria of Technological Process Quality Estimation / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 468 (1996), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych / Wacław ADAMCZYK // W: Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jacek KANIEWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 159-165. - Bibliogr.
100
Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans / Wacław ADAMCZYK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań : University of Economics, 1996. - S. 173
101
Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging / Wacław ADAMCZYK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań : University of Economics, 1996. - S. 171-172
102
Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 50-62. - Bibliogr.
103
Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science / Waclaw ADAMCZYK // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking : Peking University Press, 1995. - S. 660-666. - ISBN 7-301-02897-0
104
40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia / Wacław ADAMCZYK // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 130-131
105
Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów / Wacław ADAMCZYK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 128-129. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
106
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt / Wacław ADAMCZYK // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 95-98. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
107
Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym = The Conception of the System of Personal Calculation of Heat Consumption in Collective Housing / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 435 (1994), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
108
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt = Modelling of the Corrosion Processes of the Package - Product Systems for the Commodity Science Characteristic / Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 111)
109
Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages / Wacław ADAMCZYK // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. C-10. - Dostępne tylko streszczenie
110
Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt = Computer Simulation Method in Modelling Package-Product System / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 47, nr 2 (1993), s. 48-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
111
Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems / Wacław ADAMCZYK // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. A-8. - Dostępne tylko streszczenie
112
Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 3 (1991), s. 62-65,72. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
113
Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych = Studies on the Resistance to Corrosion of Tinplate and Low-Tin Sheet Used as Unit Packages Under Model Conditions / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991), s. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 119-129. - Bibliogr.
115
Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation / Wacław ADAMCZYK // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 91
116
Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność / Wacław ADAMCZYK // Opakowanie. - nr 2 (265) (1990), s. 2-5. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
117
Działania zmierzające do ograniczenia strat towarowych : (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych) / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 180-184. - Bibliogr.
118
Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów / Wacław ADAMCZYK, Jan TATAR // Opakowanie. - nr 5 (1988), s. 20-24. - ISSN 0030-3348
119
Inżynieria procesów przemysłowych / Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
120
Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych = Directions of Tin Savings in Industry of Tin Packing / Wacław ADAMCZYK // Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 2 (858) (1987), s. 38-40. - ISSN 0017-2405
121
Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów = The Significance of Examination of Surface Phenomena in Quality Control of Products / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 171-184. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
122
Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne = Sheet Chromium - Material for Food Packing / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 40, nr 5-6 (1986), s. 113-115. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
123
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych = Effect of the Content of Chromium in the Passive Layer of Tin-Plate on Selected Parameters of Sheet Metal Packages / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 4 (1983), s. 170-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
124
Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych / Wacław ADAMCZYK // Rudy i Metale Nieżelazne. - nr 12 (1983), s. 490-493. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0035-9696
125
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych / Wacław ADAMCZYK ; Promotor: Wiesław NALEPA. - Kraków, 1982. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym / Zofia CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1979), s. 85-94. - Bibliogr.
127
W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych / Wacław ADAMCZYK, Zofia CICHOŃ // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 8 (1979), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-2645
128
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków / Wacław ADAMCZYK - kier. tematu ; Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
131
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
132
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
133
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
134
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 144 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
135
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Instrumenty realizacji zintegrowanej polityki produktowej / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Justyna TARAJKO-KOWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 43[4] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
136
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
137
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Wacław ADAMCZYK - kierownik podtematu, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 117 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
138
Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów / zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
139
Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego / zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
140
Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe / Zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 151 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
141
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 81 k. : il. ; 30 cm
142
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
143
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 266 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
144
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych : etap 2 / kier. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 94 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1) / Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 47 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
146
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 283 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
147
Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 43 k. : il. ; 30 cm
148
Ekologia wyrobów / kier. Wacław ADAMCZYK; Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 121 s. ; 30 cm
149
Technologia w systemie produkcyjnym / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
150
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK ; wykonawcy: Wacław ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 19 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 10, [5] k
151
Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993 / Andrzej ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
152
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. zesp.: Wacław ADAMCZYK ; pozostali wykonawcy: , Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1995]. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Adamczyk W., Wójcik T., (2019), Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 7-19.
2
Adamczyk W., (2019), Eco-innovations in the Process of Products Quality Development. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 14.
3
Adamczyk W., (2019), The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 26, nr 4 (121), s. 126-135; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/02/10_Adamczyk.pdf
4
Wójcik T., Adamczyk W., (2019), Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 114.
5
Adamczyk W., (2019), Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 41-54.
6
Adamczyk W., (2018), Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (54), s. 11-19.
7
Rychwalski M., (2018), Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 209 k.
8
Adamczyk W., (2017), The Current Problems of Sustainable Production and Consumption, "Izvestiya : Journal of Varna University of Economics", vol. 61, no. 1, s. 49-62; http://journal.ue-varna.bg/uploads/20170308114621_164371806758bfef0d606dc.pdf
9
Adamczyk W., (2017), Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 13.
10
Wojnarowska M., (2016), Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 210 k.
11
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
12
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
13
Adamczyk W., (2016), The Current Problems of Sustainable Production and Consumption. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 60.
14
Adamczyk W., (2016), The Current Problems of Sustainable Production and Consumption. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 281-289.
15
Adamczyk W. (red.), (2015), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
16
Adamczyk W., (2015), Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-24.
17
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 25.
18
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Michocka K., Tichoniuk M. (red.), Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 263-282.
19
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
20
Adamczyk W. (red.), (2014), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 107 s.
21
Adamczyk W., (2014), Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process. [W:] Adamczyk W. (red.), Towards Sustainable Development, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21-30.
22
Adamczyk W., (2014), Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise. [W:] Skrzypek A. (red.), Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy, Lublin : Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska, s. 215-226.
23
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21.
24
Adamczyk W. (red.), (2014), Towards Sustainable Development, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 246 s.
25
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-19.
26
Adamczyk W. (red.), (2014), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 124 s.
27
Adamczyk W., (2014), Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 20.
28
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2013), Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 7-17.
29
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2013), Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", R. 65, nr 3 (1219), s. 7-15.
30
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
31
Adamczyk W. (red.), (2013), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 187 s.
32
Adamczyk W., (2012), Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 40-52.
33
Adamczyk W., (2012), Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 5-21.
34
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 17.
35
Adamczyk W., Mika Ł., (2012), Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 407-445.
36
Adamczyk W., (2012), Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
37
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Role of Innovativity in Quality Creation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 188-199.
38
Adamczyk W. (red.), (2012), Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 99 s.
39
Adamczyk W., (2012), Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 3, cz. 2, s. 177-191; http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf
40
Adamczyk W., (2010), Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 411-423.
41
Adamczyk W., (2010), Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 538-548.
42
Adamczyk W., (2010), Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 1024-1028.
43
Adamczyk W., (2009), Narodowy Program Foresight "Polska 2020", "Problemy Ekologii", nr 3, s. 113-117.
44
Adamczyk W., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2009), Odnawialne źródła energii w gospodarce. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 4-13.
45
Adamczyk W., (2008), Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 496-507.
46
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2008), DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 606-610.
47
Adamczyk W., (2008), A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 166-170.
48
Adamczyk W., (2007), Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 11-18.
49
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2007), Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 317-325.
50
Adamczyk W., (2006), The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 36.
51
Adamczyk W. (red.), (2006), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205 s.
52
Adamczyk W., Tytuła M., (2006), W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem], "Kurier AE", nr 8 (8), s. 10-11.
53
Winogradski G., (2006), Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 118 k.
54
Adamczyk W., (2006), Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów, "Problemy Ekologii", nr 3, s. 151-156.
55
Adamczyk W., (2006), Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 513-517.
56
Adamczyk W., (2006), Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie. [W:] Adamczyk W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-174.
57
Adamczyk W., (2006), Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów, "Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów"
58
Adamczyk W., Dziadkowiec J., (2005), Model doskonalenia jakości usług. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 219-228.
59
Adamczyk W., (2005), Ecodesign of Product Life Cycle. [W:] Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche, T. 2, Bari : WIP Edizioni, s. 1241-1252.
60
Adamczyk W., (2004), Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 29.
61
Adamczyk W., (2004), Ekologia wyrobów: jakość, cykl życia, projektowanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 240, [1] s.
62
Adamczyk W., Winogradski G., Kaniewski J., (2004), Badania odbiorcze lateksu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 91-100.
63
Adamczyk W., (2004), System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 363-368.
64
Adamczyk W. (red.), (2003), Ekologia wyrobów: III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003: materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 482 s.
65
Adamczyk W., (2003), Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 59-65.
66
Adamczyk W., (2003), Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 21-30.
67
Dziadkowiec J., (2002), Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 172 k.
68
Adamczyk W., (2002), Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych, "Opakowanie", R. 47, nr 3 (379), s. 6-8.
69
Adamczyk W., (2002), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 457-463.
70
Adamczyk W., Filip A., (2002), Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 235-266.
71
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2002), Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym, "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów", nr 6 (212), s. 233-236.
72
Adamczyk W., Koterwa M., (2002), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 145-181.
73
Adamczyk W., (2002), Inżynieria procesów przemysłowych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 174 s.
74
Adamczyk W. (red.), (2002), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 266 s.
75
Adamczyk W., (2002), Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002, [Roma] : Universita "La Sapienza"
76
Adamczyk W., (2001), Zarys metod ekobilansowania, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 21-25.
77
Adamczyk W., Koterwa M., (2001), Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2, s. 205-226.
78
Derlatka S., (2001), Ekobilans w ocenie jakości wyrobów, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 158 k.
79
Adamczyk W., Koterwa M., (2001), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, s. [138]-[178].
80
Adamczyk W., Filip A., (2001), Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, s. [229]-[266].
81
Adamczyk W. (red.), (2000), Ekologia wyrobów: II Międzynarodowa konferencja: materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 503 s.
82
Adamczyk W., (2000), Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 11-17.
83
Adamczyk W., (2000), Environmental Evaluation of Products. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 17-30.
84
Adamczyk W., (2000), Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 17-21.
85
Adamczyk W., Derlatka S., (2000), Środowiskowa specyfikacja produktu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 109-111.
86
Adamczyk W., (2000), Indexes for Environmental Impact Assessment System. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 345-350.
87
Adamczyk W., (2000), Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 24-33.
88
Adamczyk W., Koterwa M., (2000), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, s. 124-209.
89
Adamczyk W., Filip A., (2000), QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, s. 211-283.
90
Adamczyk W., (2000), Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 64-69.
91
Adamczyk W., (1999), Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 670-675.
92
Adamczyk W., (1998), Recycling metali z opakowań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 508, s. 5-14.
93
Adamczyk W., (1998), Systemy ekologicznego znakowania wyrobów, "Problemy Ekologii", nr 6, s. 197-200.
94
Adamczyk W., (1998), Jakość wyrobów w systemie ISO 14000. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 159-162.
95
Adamczyk W., (1997), Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 351-352.
96
Adamczyk W., (1997), Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-15.
97
Adamczyk W., (1997), Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 8-12.
98
Adamczyk W., (1996), Kryteria oceny jakości procesu technologicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 468, s. 5-12.
99
Adamczyk W., (1996), Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych. [W:] zebrał ma., publikacji Jacek KANIEWSKI (red.), Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 159-165.
100
Adamczyk W., (1996), Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 173.
101
Adamczyk W., (1996), Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 171-172.
102
Adamczyk W., (1995), Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 50-62.
103
Adamczyk W., (1995), Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 660-666.
104
Adamczyk W., (1995), 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 130-131.
105
Adamczyk W., (1995), Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 128-129.
106
Adamczyk W., (1995), Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 95-98.
107
Adamczyk W., (1994), Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 435, s. 15-27.
108
Adamczyk W., (1993), Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 111), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 161 s.
109
Adamczyk W., (1993), Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. C-10.
110
Adamczyk W., (1993), Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt, "Przemysł Spożywczy", T. 47, nr 2, s. 48-50.
111
Adamczyk W., (1993), Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-8.
112
Adamczyk W., (1991), Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 3, s. 62-65,72.
113
Adamczyk W., (1991), Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 7-21.
114
Adamczyk W., (1990), Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 119-129.
115
Adamczyk W., (1990), Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 91.
116
Adamczyk W., (1990), Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność, "Opakowanie", nr 2 (265), s. 2-5.
117
Adamczyk W., (1990), Działania zmierzające do ograniczenia strat towarowych (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych), "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 180-184.
118
Adamczyk W., Tatar J., (1988), Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów, "Opakowanie", nr 5, s. 20-24.
119
Adamczyk W., (1988), Inżynieria procesów przemysłowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 196 s.
120
Adamczyk W., (1987), Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych, "Gospodarka Materiałowa", R. 39, nr 2 (858), s. 38-40.
121
Adamczyk W., (1986), Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 171-184.
122
Adamczyk W., (1986), Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne, "Przemysł Spożywczy", t. 40, nr 5-6, s. 113-115.
123
Adamczyk W., (1983), Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych, "Przemysł Spożywczy", t. 37, nr 4, s. 170-174.
124
Adamczyk W., (1983), Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych, "Rudy i Metale Nieżelazne", nr 12, s. 490-493.
125
Adamczyk W., (1982), Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych, Prom. Nalepa W., Kraków : , 190 k.
126
Cichoń Z., Adamczyk W., (1979), Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 85-94.
127
Adamczyk W., Cichoń Z., (1979), W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 8, s. 18-19.
128
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
129
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 61 k.
130
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, (2012), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
131
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Tarajko-Kowalska J., Wojnarowska M., Zaręba K., (2011), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s.
132
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Cz. [1], Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 123 s.
133
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, (2009), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
134
Odnawialne źródła energii. Etap 1, (2008), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 144 s.
135
Gollinger-Tarajko M., Tarajko-Kowalska J., (2007), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 43[4] s.
136
Adamczyk W., Koterwa M., (2007), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 59 s.
137
Adamczyk W., Koterwa M., (2006), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 s.
138
Adamczyk W., Koterwa M., (2005), Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów, Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
139
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2004), Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego, Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 k.
140
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2003), Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 k.
141
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2002), Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 k.
142
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2, (2001), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 226 k.
143
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, (2001), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 266 k.
144
Adamczyk W., (2001), Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych: etap 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 s.
145
Filip A., Koterwa M., (2000), Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 s.
146
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, (2000), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 283 k.
147
Adamczyk W., Koterwa M., (2000), Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
148
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1997), Ekologia wyrobów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
149
Technologia w systemie produkcyjnym, (1997), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
150
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1996), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 19 k.
151
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger M., Grząka A., (1995), Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
152
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1995), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
1
@inbook{UEK:2168340055,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Wójcik",
title = "Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "7-19",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
2
@misc{UEK:2168340185,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Eco-innovations in the Process of Products Quality Development",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "14",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
3
@article{UEK:2168345488,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 26, 4 (121)",
pages = "126-135",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2019/121/318},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/02/10_Adamczyk.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168340337,
author = "Tomasz Wójcik and Wacław Adamczyk",
title = "Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "114",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@inbook{UEK:2168340057,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "41-54",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
6
@article{UEK:2168324903,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (54)",
pages = "11-19",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.01.01},
url = {},
}
7
@unpublished{UEK:2168327569,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003348&col=doktoraty_full},
}
8
@article{UEK:2168313737,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Current Problems of Sustainable Production and Consumption",
journal = "Izvestiya : Journal of Varna University of Economics",
number = "vol. 61, no. 1",
pages = "49-62",
year = "2017",
url = {http://journal.ue-varna.bg/uploads/20170308114621_164371806758bfef0d606dc.pdf},
}
9
@misc{UEK:2168319543,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "13",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
10
@unpublished{UEK:2168308849,
author = "Magdalena Wojnarowska",
title = "Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003225},
}
11
@article{UEK:2168310553,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.2.4},
url = {},
}
12
@article{UEK:2168310597,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.3.2},
url = {},
}
13
@misc{UEK:2168309353,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Current Problems of Sustainable Production and Consumption",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "60",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
14
@inbook{UEK:2168307977,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Current Problems of Sustainable Production and Consumption",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "281-289",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
15
@book{UEK:2168310905,
title = "Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-93-8",
}
16
@inbook{UEK:2168293135,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
17
@misc{UEK:2168294055,
author = "Waclaw Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "25",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
18
@inbook{UEK:2168310143,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products",
pages = "263-282",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-938018-9-3",
}
19
@unpublished{UEK:2168315521,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226},
}
20
@book{UEK:2168313153,
title = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}
21
@inbook{UEK:2168284141,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process",
booktitle = "Towards Sustainable Development",
pages = "21-30",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62511-38-9",
}
22
@inbook{UEK:2168311921,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy",
pages = "215-226",
adress = "Lublin",
publisher = "Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-81-0",
}
23
@misc{UEK:2168283477,
author = "Waclaw Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "21",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
24
@book{UEK:2168284137,
title = "Towards Sustainable Development",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62511-38-9",
}
25
@inbook{UEK:2168283891,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "7-19",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
26
@book{UEK:2168302925,
title = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
27
@misc{UEK:2168283475,
author = "Waclaw Adamczyk",
title = "Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "20",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168298901,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
29
@article{UEK:2168257188,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa & Logistyka",
number = "R. 65, 3 (1219)",
pages = "7-15",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168283077,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/91/175-190},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf},
}
31
@book{UEK:2168277119,
title = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
32
@unpublished{UEK:2168273678,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "40-52",
year = "2012",
}
33
@unpublished{UEK:2168273676,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "5-21",
year = "2012",
}
34
@misc{UEK:2168294465,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
35
@inbook{UEK:2168232844,
author = "Wacław Adamczyk and Łukasz Mika",
title = "Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "407-445",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
36
@inbook{UEK:2168245264,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
37
@inbook{UEK:2168289703,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Innovativity in Quality Creation",
pages = "188-199",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5",
}
38
@book{UEK:2168313169,
title = "Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2012",
isbn = "978-83-60391-41-9",
}
39
@article{UEK:2168253494,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 3, cz. 2",
pages = "177-191",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf},
}
40
@article{UEK:2166362242,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "411-423",
adress = "",
year = "2010",
}
41
@inbook{UEK:2163761282,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "538-548",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
42
@article{UEK:2165794188,
author = "W. Adamczyk",
title = "Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "1024-1028",
year = "2010",
}
43
@article{UEK:2165639699,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Narodowy Program Foresight Polska 2020",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "3",
pages = "113-117",
year = "2009",
}
44
@unpublished{UEK:2168222342,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Odnawialne źródła energii w gospodarce",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
pages = "4-13",
year = "2009",
}
45
@inbook{UEK:2165629078,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "496-507",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
46
@inbook{UEK:2168233944,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz",
title = "DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "606-610",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
47
@inbook{UEK:2165812810,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "166-170",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2165768806,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "11-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
49
@inbook{UEK:2165769294,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "317-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
50
@misc{UEK:2168286235,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "36",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
51
@book{UEK:52148,
title = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-6-2",
}
52
@misc{UEK:2168348164,
author = "Wacław Adamczyk and Magda Tytuła",
title = "W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem]",
booktitle = "Kurier AE",
number = "8 (8)",
pages = "10-11",
year = "2006",
}
53
@unpublished{UEK:52572,
author = "Grzegorz Winogradski",
title = "Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
54
@article{UEK:2168237644,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "3",
pages = "151-156",
year = "2006",
}
55
@inbook{UEK:2165776274,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "513-517",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
56
@inbook{UEK:2166098113,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-6-2",
}
57
@article{UEK:2168328527,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów",
journal = "Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów",
pages = "",
year = "2006",
}
58
@inbook{UEK:2168263988,
author = "Wacław Adamczyk and Joanna Dziadkowiec",
title = "Model doskonalenia jakości usług",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "219-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
59
@inbook{UEK:2168328537,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ecodesign of Product Life Cycle",
booktitle = "Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2",
pages = "1241-1252",
adress = "Bari",
publisher = "WIP Edizioni",
year = "2005",
isbn = "8884590396",
}
60
@misc{UEK:2168228376,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "29",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
61
@book{UEK:2168218370,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1506-1",
}
62
@article{UEK:2168220320,
author = "Wacław Adamczyk and Grzegorz Winogradski and Jacek Kaniewski",
title = "Badania odbiorcze lateksu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "91-100",
year = "2004",
}
63
@inbook{UEK:2168051708,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "363-368",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
64
@book{UEK:2168223506,
title = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
65
@inbook{UEK:2168231110,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "59-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
66
@inbook{UEK:2168227248,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
67
@unpublished{UEK:2168298187,
author = "Joanna Dziadkowiec",
title = "Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
68
@article{UEK:2168318563,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 47, 3 (379)",
pages = "6-8",
year = "2002",
}
69
@inbook{UEK:2168244004,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "457-463",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
70
@inbook{UEK:2168218862,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip",
title = "Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
pages = "235-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
71
@article{UEK:2168291555,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym",
journal = "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów",
number = "6 (212)",
pages = "233-236",
year = "2002",
}
72
@inbook{UEK:2168218856,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
pages = "145-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
73
@book{UEK:2168264616,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Inżynieria procesów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-110-7",
}
74
@book{UEK:2168218308,
title = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
75
@inbook{UEK:2168263122,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
76
@article{UEK:2168276683,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Zarys metod ekobilansowania",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "21-25",
year = "2001",
}
77
@unpublished{UEK:2168259160,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2",
pages = "205-226",
year = "2001",
}
78
@unpublished{UEK:2168309315,
author = "Stanisław Derlatka",
title = "Ekobilans w ocenie jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
79
@unpublished{UEK:2168259176,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3",
pages = "[138]-[178]",
year = "2001",
}
80
@unpublished{UEK:2168259180,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip",
title = "Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3",
pages = "[229]-[266]",
year = "2001",
}
81
@book{UEK:2168229052,
title = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
editor = Adamczyk Wacław,
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
82
@inbook{UEK:2168239024,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
83
@inbook{UEK:2168326587,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Environmental Evaluation of Products",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "17-30",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
84
@article{UEK:2168292219,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "17-21",
year = "2000",
}
85
@misc{UEK:2168240330,
author = "Wacław Adamczyk and Stanisław Derlatka",
title = "Środowiskowa specyfikacja produktu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "109-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
86
@inbook{UEK:2168326591,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Indexes for Environmental Impact Assessment System",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "345-350",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
87
@inbook{UEK:2168239310,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "24-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
88
@unpublished{UEK:2168259146,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
pages = "124-209",
year = "2000",
}
89
@unpublished{UEK:2168259148,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip",
title = "QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
pages = "211-283",
year = "2000",
}
90
@inbook{UEK:2168239368,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "64-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
91
@inbook{UEK:2168253652,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2",
pages = "670-675",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-88-9",
}
92
@article{UEK:2168234074,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Recycling metali z opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "508",
pages = "5-14",
year = "1998",
}
93
@article{UEK:2168276479,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Systemy ekologicznego znakowania wyrobów",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "6",
pages = "197-200",
year = "1998",
}
94
@inbook{UEK:2168248712,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Jakość wyrobów w systemie ISO 14000",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "159-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
95
@misc{UEK:2168240456,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "351-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
96
@inbook{UEK:2168240436,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "7-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
97
@inbook{UEK:2168273616,
author = "Waclaw Adamczyk",
title = "Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "8-12",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
98
@article{UEK:2168247758,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kryteria oceny jakości procesu technologicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "468",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
99
@inbook{UEK:2168263646,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych",
booktitle = "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.)",
pages = "159-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
100
@inbook{UEK:2168254784,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "173",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
101
@inbook{UEK:2168254782,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "171-172",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
102
@article{UEK:2168284571,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "50-62",
year = "1995",
}
103
@inbook{UEK:2168256006,
author = "Waclaw Adamczyk",
title = "Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "660-666",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
104
@misc{UEK:2168284609,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "130-131",
year = "1995",
}
105
@misc{UEK:2168239258,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "128-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
106
@misc{UEK:2168284583,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "95-98",
year = "1995",
}
107
@article{UEK:2168247554,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "435",
pages = "15-27",
year = "1994",
}
108
@book{UEK:2168252558,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
issn = "0209-1674",
}
109
@misc{UEK:2168347024,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "C-10",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
110
@article{UEK:2168276833,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 47, 2",
pages = "48-50",
year = "1993",
}
111
@misc{UEK:2168347038,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-8",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
112
@article{UEK:2168245074,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 3",
pages = "62-65,72",
year = "1991",
}
113
@article{UEK:2168247522,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "7-21",
year = "1991",
}
114
@article{UEK:2168347502,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "119-129",
year = "1990",
}
115
@misc{UEK:2168285049,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "91",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
116
@article{UEK:2168347824,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność",
journal = "Opakowanie",
number = "2 (265)",
pages = "2-5",
year = "1990",
}
117
@article{UEK:2168347504,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Działania zmierzające do ograniczenia strat towarowych : (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych)",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "180-184",
year = "1990",
}
118
@article{UEK:2168348006,
author = "Wacław Adamczyk and Jan Tatar",
title = "Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "20-24",
year = "1988",
}
119
@book{UEK:2168298189,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Inżynieria procesów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
120
@article{UEK:2168269254,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 39, 2 (858)",
pages = "38-40",
year = "1987",
}
121
@article{UEK:2168231796,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "171-184",
year = "1986",
}
122
@article{UEK:2168333083,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 40, 5-6",
pages = "113-115",
year = "1986",
}
123
@article{UEK:2168244060,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 37, 4",
pages = "170-174",
year = "1983",
}
124
@article{UEK:2168347858,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych",
journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
number = "12",
pages = "490-493",
year = "1983",
}
125
@unpublished{UEK:2168313119,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
126
@article{UEK:2168346870,
author = "Zofia Cichoń and Wacław Adamczyk",
title = "Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "85-94",
year = "1979",
}
127
@article{UEK:2168347198,
author = "Wacław Adamczyk and Zofia Cichoń",
title = "W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "8",
pages = "18-19",
year = "1979",
}
128
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
129
@unpublished{UEK:2168288821,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
130
@unpublished{UEK:2168273670,
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
131
@unpublished{UEK:2168264722,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Justyna Tarajko-Kowalska and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
132
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
133
@unpublished{UEK:2168222334,
title = "Odnawialne źródła energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
134
@unpublished{UEK:2164927650,
title = "Odnawialne źródła energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
135
@unpublished{UEK:2167752065,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Justyna Tarajko-Kowalska",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
136
@unpublished{UEK:2167751848,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
137
@unpublished{UEK:2166609365,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
138
@unpublished{UEK:2168317673,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
139
@unpublished{UEK:2168318747,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
140
@unpublished{UEK:2168325211,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
141
@unpublished{UEK:2168318663,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
142
@unpublished{UEK:2168259150,
title = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
143
@unpublished{UEK:2168259162,
title = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
144
@unpublished{UEK:2168258288,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych : etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
145
@unpublished{UEK:2168258284,
author = "Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
146
@unpublished{UEK:2168259138,
title = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
147
@unpublished{UEK:2168257016,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
148
@unpublished{UEK:2168258270,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Ekologia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
149
@unpublished{UEK:2168258878,
title = "Technologia w systemie produkcyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
150
@unpublished{UEK:2168251744,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
151
@unpublished{UEK:2168252276,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger and Andrzej Grząka",
title = "Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
152
@unpublished{UEK:2168252294,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}