Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
The Concept of the Power and Asymmetry of Power in Business Relationships : a Systematic and Bibliometric View of the Literature
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6839-6857. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
This research was supported by the subsidies granted to the Cracow University of Economics (grant number 59/SD/2021/PRO).
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168360048
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Wdrożenie innowacji przy pomocy internacjonalizacji - bibliometryczny przegląd literatury = Innovation Implementation through Internationalization - a Bibliometric Literarture Review
Źródło:
Współczesne problemy badawcze nauk o zarządzaniu i jakości z perspektywy młodych naukowców / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2020, s. 166-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65621-71-9 ; 978-83-65621-98-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Mixed Methods Utilisation in Innovation Management Research : a Systematic Literature Review and Meta-Summary
Źródło:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 13, iss. 11, art. no. 252 (2020) , s. 1-27. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was partly supported by the funds allocated to the College of Management Sciences and Quality of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential (grant number 73/ZZA/2020/POT) and the APC was funded by the subsidies granted to the Cracow University of Economics (grant number 98/SD/2020/PRO).
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168350762
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review
Źródło:
Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 20 (2019) , s. 417-431. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Polish National Agency for Academic Exchange under Grant No. PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001 and the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340385
artykuł w czasopiśmie
1
The Concept of the Power and Asymmetry of Power in Business Relationships : a Systematic and Bibliometric View of the Literature / Klaudia Bracio // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6839-6857. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-concept-of-the-power-and-asymmetry-of-power-in-business-relationships-a-systematic-and-bibliometric-view-of-the-literature/Wstęp:
2
Wdrożenie innowacji przy pomocy internacjonalizacji - bibliometryczny przegląd literatury = Innovation Implementation through Internationalization - a Bibliometric Literarture Review / Klaudia Bracio, Oskar KOSCH // W: Współczesne problemy badawcze nauk o zarządzaniu i jakości z perspektywy młodych naukowców / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel. - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2020. - S. 166-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-71-9 ; 978-83-65621-98-6
3
Mixed Methods Utilisation in Innovation Management Research : a Systematic Literature Review and Meta-Summary / Klaudio Bracio, Marek SZARUCKI // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 13, iss. 11 (2020), s. 1-27. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/11/252/htm. - ISSN 1911-8066
4
Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review / Klaudia Bracio, Marek SZARUCKI // Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 20 (2019), s. 417-431. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/10575/9440. - ISSN 1648-0627
1
Bracio K., (2021), The Concept of the Power and Asymmetry of Power in Business Relationships : a Systematic and Bibliometric View of the Literature. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6839-6857.
2
Bracio K., Kosch O., (2020), Wdrożenie innowacji przy pomocy internacjonalizacji - bibliometryczny przegląd literatury. [W:] LISIŃSKI M., Dzieńdziora J., Wróbel M. (red.), Współczesne problemy badawcze nauk o zarządzaniu i jakości z perspektywy młodych naukowców, Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, s. 166-195.
3
Bracio K., Szarucki M., (2020), Mixed Methods Utilisation in Innovation Management Research : a Systematic Literature Review and Meta-Summary, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 13, iss. 11, s. 1-27; https://www.mdpi.com/1911-8074/13/11/252/htm
4
Bracio K., Szarucki M., (2019), Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review, "Business : Theory and Practice", vol. 20, s. 417-431; https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/10575/9440
1
@inbook{UEK:2168360048,
author = "Klaudia Bracio",
title = "The Concept of the Power and Asymmetry of Power in Business Relationships : a Systematic and Bibliometric View of the Literature",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6839-6857",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@inbook{UEK:2168355320,
author = "Klaudia Bracio and Oskar Kosch",
title = "Wdrożenie innowacji przy pomocy internacjonalizacji - bibliometryczny przegląd literatury",
booktitle = "Współczesne problemy badawcze nauk o zarządzaniu i jakości z perspektywy młodych naukowców",
pages = "166-195",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Akademia WSB",
year = "2020",
isbn = "978-83-65621-71-9 ; 978-83-65621-98-6",
}
3
@article{UEK:2168350762,
author = "Klaudia Bracio and Marek Szarucki",
title = "Mixed Methods Utilisation in Innovation Management Research : a Systematic Literature Review and Meta-Summary",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 13, iss. 11",
pages = "1-27",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13110252},
url = {https://www.mdpi.com/1911-8074/13/11/252/htm},
}
4
@article{UEK:2168340385,
author = "Klaudia Bracio and Marek Szarucki",
title = "Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review",
journal = "Business : Theory and Practice",
number = "vol. 20",
pages = "417-431",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/btp.2019.39},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/10575/9440},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID