Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze
Źródło:
Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich / red. Andrzej Pogłódek - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 23-60 - Bibliogr.
Seria:
(Prawo podstawowe)
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351566
fragment raportu/sprawozdania
2

Tytuł:
Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich [dokument elektroniczny]
Źródło:
Przemiany Ustrojowe (2020)
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168351796
artykuł nierecenzowany
3

Tytuł:
Księstwo Monako
Źródło:
Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. nauk. Stanisław Bożyk - Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2020, s. 193-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65696-36-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351594
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii
Źródło:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 356-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351596
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią [dokument elektroniczny]
Źródło:
Przemiany Ustrojowe2020
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168351810
głos w dyskusji/wywiad
6

Autor:
Mieczysław Sprengel , Joanna Siekiera , Justyna Eska-Mikołajewska
Tytuł:
Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność
Adres wydawniczy:
Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2020
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
The publication of this book has received financial support from the Research Council of Norway: Mare Nullius? Sea-level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific - An Expanded Anthropology of Climate Change; Grant number: 275312
ISBN:
978-83-947581-8-9
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168351890
monografia
7

Tytuł:
Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej [dokument elektroniczny]
Źródło:
Przemiany Ustrojowe (2020)
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168351804
artykuł nierecenzowany
8

Konferencja:
XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", Warszawa, Polska, od 2019-04-15 do 2019-04-16
Tytuł:
Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku
Źródło:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 600-615. - Summ.
ISBN:
978-83-8180-191-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351954
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej [dokument elektroniczny]
Źródło:
Przemiany Ustrojowe (2020)
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168351806
artykuł nierecenzowany
10

Tytuł:
Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Przemiany Ustrojowe (2020)
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168351808
artykuł nierecenzowany
11

Tytuł:
Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei = The Importance of the Westminster Model in Shaping the Political Position of the Parliament in Papua New Guinea
Źródło:
Przegląd Europejski. - nr 1 (2019) , s. 37-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351548
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa
Źródło:
Prawo i Polityka. - t. 9 (2019) , s. 63-86. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168351560
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich
Źródło:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 834-852. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-86-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351592
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie
Źródło:
Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kinelski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 84-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-273-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352140
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna
Źródło:
Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań / red. Andrzej Pogłódek - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 173-194
Seria:
(Prawo podstawowe)
Tryb dostępu:
Nr:
2168351562
fragment raportu/sprawozdania
16

Tytuł:
Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie = Constitutional Consequences of Reforms on the Fijian Electoral System as a State Functioning in the Conditions of an Ethnically Divided Society
Źródło:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 4 (2019) , s. 249-266. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168351558
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations
Źródło:
Legal and Socio-economics Changes in New Zealand / sc. ed. Mieczysław Sprengel - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 113-133
Seria:
(Adam Mickiewicz University Law Books ; no. 7)
ISBN:
978-83-232-3485-2
Nr:
2168351918
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji
Źródło:
Oceania : an Important Part of the Pacific / ed. by Dariusz Zdziech - Kraków: Jagiellonian University Press, 2018, s. 127-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4532-9 ; 978-83-233-9892-9
Nr:
2168351928
rozdział w monografii
19

Autor:
Mieczysław Sprengel , Justyna Eska-Mikołajewska
Tytuł:
Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski = EU-Australian Cooperation in the Field of Defense : the Case of Poland
Źródło:
Res Politicae. - t. 10 (2018) , s. 137-156. - Tytuł numeru: Niepodległość 1918-2018 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168351634
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku = Parliament in the Political System of New Zealand Prior to and Past the Intorduction of the New Elctoral System in 1993
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 2(145) (2018) , s. 9-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168351556
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku
Źródło:
Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 113-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-66220-79-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351922
rozdział w monografii
22

Konferencja:
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. " Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii", Warszawa, Polska, od 2017-04-23 do 2017-04-24
Tytuł:
Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii
Źródło:
Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 222-239. - Summ.
ISBN:
978-83-8019-876-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351920
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017) , s. 19-35. - Summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168351612
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku = Oceania's Regional Security in the 21st Century
Źródło:
Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 210-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-666-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351586
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej
Źródło:
Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz M. Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 247-256
ISBN:
978-83-233-4065-2 ; 978-83-233-9466-2
Nr:
2168351600
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii
Źródło:
Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 231-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-385-7
Nr:
2168351590
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii
Źródło:
Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich / red. Andrzej Zięba - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 89-102. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-233-3612-9
Nr:
2168351778
rozdział w monografii
28

Autor:
Tytuł:
Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii
Źródło:
Politeja. - nr 3 (21) (2012) , s. 409-420. - Summ.
Nr:
2168352138
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii
Źródło:
Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 1 (2010) , s. 22-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168351616
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego?
Źródło:
Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 3 (2010) , s. 108-121. - Tytuł numeru: Antypody i kolonializm
Nr:
2168352136
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii
Źródło:
Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów / red. Dominika Mikucka-Wójtowicz - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2010, s. 59-66. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7271-635-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168351618
rozdział w monografii
1
Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // W: Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich / red. Andrzej Pogłódek. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - (Prawo podstawowe). - S. 23-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/IWS_red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek_Instytucja-s%C4%99dziego-pokoju-w-wybranych-pa%C5%84stwach-europejskich.pdf
2
Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich [on-line] / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/papua-nowa-gwinea-niezalene-bougainville-przygotowuje-si-do-wyborow-prezydenckich
3
Księstwo Monako / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2020. - S. 193-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65696-36-6
4
Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 356-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
5
Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges [on-line] = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią / Justyna Eska-Mikołajewska, Negar PartowLeadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges [on-line] = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią / Justyna Eska-Mikołajewska, Negar Partow // Przemiany Ustrojowe [on-line]Przemiany Ustrojowe [on-line]. - (2020)1 ekran (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges
6
Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność / Mieczysław Sprengel, Joanna Siekiera, Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA. - Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2020. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947581-8-9
7
Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej [on-line] / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/fidi-polityczny-chaos-po-zawieszeniu-gownej-partii-opozycyjnej
8
Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 600-615. - Summ. - ISBN 978-83-8180-191-1
9
Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej [on-line] / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/samoa-kryzys-konstytucyjny-wywoany-przez-kontrowersyjne-propozycje-zmian-ustawy-zasadniczej
10
Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych [on-line] / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/somalia-wotum-nieufnoci-wobec-premiera-punktem-kulminacyjnym-walki-o-terminowe-przeprowadzenie-wyborow-parlamentarnych
11
Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei = The Importance of the Westminster Model in Shaping the Political Position of the Parliament in Papua New Guinea / Justyna Eska-Mikołajewska // Przegląd Europejski. - nr 1 (2019), s. 37-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193948. - ISSN 1641-2478
12
Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa / Justyna Eska-Mikołajewska // Prawo i Polityka. - t. 9 (2019), s. 63-86. - Summ. - Pełny tekst: http://www.prawoipolityka.pl/images/PIP/PIP9/pip_9_2019.pdf. - ISSN 2080-5799
13
Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 834-852. - Summ. - ISBN 978-83-66220-86-7
14
Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kinelski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 84-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-273-4
15
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań / red. Andrzej Pogłódek. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Prawo podstawowe). - S. 173-194. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/IWS-red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek-Post%C4%99powanie-dyscyplinarne-wobec-s%C4%99dzi%C3%B3w.pdf
16
Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie = Constitutional Consequences of Reforms on the Fijian Electoral System as a State Functioning in the Conditions of an Ethnically Divided Society / Justyna Eska-Mikołajewska // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 4 (2019), s. 249-266. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8719/1/BSP_24_4_J_Eska-Mikolajewska_Konsekwencje_ustrojowe_reform_systemu_wyborczego_Fid%c5%bci.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/BSP24-4-249.pdf. - ISSN 1689-7404
17
The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Legal and Socio-economics Changes in New Zealand / sc. ed. Mieczysław Sprengel. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. - (Adam Mickiewicz University Law Books ; no. 7). - S. 113-133. - ISBN 978-83-232-3485-2
18
Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Oceania : an Important Part of the Pacific / ed. by Dariusz Zdziech. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2018. - S. 127-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4532-9 ; 978-83-233-9892-9
19
Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski = EU-Australian Cooperation in the Field of Defense : the Case of Poland / Mieczysław Sprengel, Justyna Eska-MikołajewskaUnijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski = EU-Australian Cooperation in the Field of Defense : the Case of Poland / Mieczysław Sprengel, Justyna Eska-Mikołajewska // Res PoliticaeRes Politicae. - t. 10 (2018), s. 137-156t. 10 (2018), s. 137-156. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Niepodległość 1918-2018. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.respoliticae.ujd.edu.pl/media/domeny/149/static/dokumenty/SprengelRes_Politicae_10_druk.pdf. - ISSN 2657-33422657-3342
20
Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku = Parliament in the Political System of New Zealand Prior to and Past the Intorduction of the New Elctoral System in 1993 / Justyna Eska-Mikołajewska // Przegląd Sejmowy. - nr 2(145) (2018), s. 9-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/43E40CE13E56A3E3C125825E0045A28D/$file/1.Justyna%20Eska-Miko%C5%82ajewska.pdf. - ISSN 1230-5502
21
Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 113-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66220-79-9
22
Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - S. 222-239. - Summ. - ISBN 978-83-8019-876-0
23
Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati / Justyna Eska-Mikołajewska // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017), s. 19-35. - Summ. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201702.pdf. - ISSN 1643-6911
24
Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku = Oceania's Regional Security in the 21st Century / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 210-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-666-7
25
Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz M. Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 247-256. - ISBN 978-83-233-4065-2 ; 978-83-233-9466-2
26
Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 231-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-385-7
27
Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii / Justyna Eska // W: Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich / red. Andrzej Zięba. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-233-3612-9
28
Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii / Justyna Eska // Politeja. - nr 3 (21) (2012), s. 409-420. - Summ. - ISSN 1733-6716
29
Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii / Justyna Eska // Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 1 (2010), s. 22-32. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-8998
30
Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego? / Justyna Eska // Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 3 (2010), s. 108-121. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Antypody i kolonializm. - ISSN 2081-8998
31
Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii / Justyna Eska // W: Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów / red. Dominika Mikucka-Wójtowicz. - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2010. - S. 59-66. - Streszcz. - ISBN 978-83-7271-635-4. - Pełny tekst: http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/37_IIIKSMP_eska.pdf
1
Eska-Mikołajewska J., (2020), Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze. [W:] Pogłódek A. (red.), Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 23-60.
2
Eska-Mikołajewska J., (2020), Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich, "Przemiany Ustrojowe" [on-line]; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/papua-nowa-gwinea-niezalene-bougainville-przygotowuje-si-do-wyborow-prezydenckich
3
Eska-Mikołajewska J., (2020), Księstwo Monako. [W:] Bożyk S. (red.), Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, Białystok : Wydawnictwo Temida 2, s. 193-213.
4
Eska-Mikołajewska J., (2020), Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 356-373.
5
Eska-Mikołajewska J., Partow N., (2020), Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges, "Przemiany Ustrojowe" [on-line]; http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges
6
Sprengel M., Siekiera J., Eska-Mikołajewska J., (2020), Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność, Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 166 s.
7
Eska-Mikołajewska J., (2020), Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej, "Przemiany Ustrojowe" [on-line]; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/fidi-polityczny-chaos-po-zawieszeniu-gownej-partii-opozycyjnej
8
Eska-Mikołajewska J., (2020), Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 600-615.
9
Eska-Mikołajewska J., (2020), Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej, "Przemiany Ustrojowe" [on-line]; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/samoa-kryzys-konstytucyjny-wywoany-przez-kontrowersyjne-propozycje-zmian-ustawy-zasadniczej
10
Eska-Mikołajewska J., (2020), Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, "Przemiany Ustrojowe" [on-line]; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/somalia-wotum-nieufnoci-wobec-premiera-punktem-kulminacyjnym-walki-o-terminowe-przeprowadzenie-wyborow-parlamentarnych
11
Eska-Mikołajewska J., (2019), Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei, "Przegląd Europejski", nr 1, s. 37-56; https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193948
12
Eska-Mikołajewska J., (2019), Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa, "Prawo i Polityka", t. 9, s. 63-86; http://www.prawoipolityka.pl/images/PIP/PIP9/pip_9_2019.pdf
13
Eska-Mikołajewska J., (2019), Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, [T. 2], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 834-852.
14
Eska-Mikołajewska J., (2019), Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie. [W:] Marszałek-Kawa J., Kinelski G. (red.), Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 84-108.
15
Eska-Mikołajewska J., (2019), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna. [W:] Pogłódek A. (red.), Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 173-194.
16
Eska-Mikołajewska J., (2019), Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 24, nr 4, s. 249-266; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8719/1/BSP_24_4_J_Eska-Mikolajewska_Konsekwencje_ustrojowe_reform_systemu_wyborczego_Fid%c5%bci.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/BSP24-4-249.pdf
17
Eska-Mikołajewska J., (2019), The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations. [W:] Sprengel (red.), Legal and Socio-economics Changes in New Zealand, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 113-133.
18
Eska-Mikołajewska J., (2018), Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji. [W:] Zdziech D. (red.), Oceania : an Important Part of the Pacific, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 127-141.
19
Sprengel M., Eska-Mikołajewska J., (2018), Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski, "Res Politicae", t. 10, s. 137-156; http://www.respoliticae.ujd.edu.pl/media/domeny/149/static/dokumenty/SprengelRes_Politicae_10_druk.pdf
20
Eska-Mikołajewska J., (2018), Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku, "Przegląd Sejmowy", nr 2(145), s. 9-34; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/43E40CE13E56A3E3C125825E0045A28D/$file/1.Justyna%20Eska-Miko%C5%82ajewska.pdf
21
Eska-Mikołajewska J., (2018), Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku. [W:] Marszałek-Kawa J. (red.), Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 113-143.
22
Eska-Mikołajewska J., (2018), Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 222-239.
23
Eska-Mikołajewska J., (2017), Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 22, s. 19-35; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201702.pdf
24
Eska-Mikołajewska J., (2017), Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku. [W:] Marszałek-Kawa J., Tomaszewski P. (red.), Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 210-238.
25
Eska-Mikołajewska J., (2016), Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej. [W:] Kłosowicz R., Kosowska-Gąstoł B., Kowalski , Wieciech T., Jakubiak Ł. (red.), Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 247-256.
26
Eska-Mikołajewska J., (2016), Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii. [W:] Marszałek-Kawa J., Bodio T. (red.), Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231-251.
27
Eska-Mikołajewska J., (2013), Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii. [W:] Zięba A. (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 89-102.
28
Eska J., (2012), Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii, "Politeja", nr 3 (21), s. 409-420.
29
Eska J., (2010), Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii, "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", nr 1, s. 22-32.
30
Eska J., (2010), Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego?, "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", nr 3, s. 108-121.
31
Eska-Mikołajewska J., (2010), Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii. [W:] Mikucka-Wójtowicz D. (red.), Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, s. 59-66.
1
@misc{rsfUEK:2168351566,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze",
booktitle = "Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich",
pages = "23-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/IWS_red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek_Instytucja-s%C4%99dziego-pokoju-w-wybranych-pa%C5%84stwach-europejskich.pdf},
issn = "",
}
2
@article{artnUEK:2168351796,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/papua-nowa-gwinea-niezalene-bougainville-przygotowuje-si-do-wyborow-prezydenckich},
}
3
@inbook{fmUEK:2168351594,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Księstwo Monako",
booktitle = "Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich",
pages = "193-213",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Temida 2",
year = "2020",
isbn = "978-83-65696-36-6",
}
4
@inbook{fmUEK:2168351596,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "356-373",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
5
@misc{gwdUEK:2168351810,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska and Negar Partow",
title = "Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges",
booktitle = "Przemiany Ustrojowe",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges},
}
6
@book{monUEK:2168351890,
author = "Mieczysław Sprengel and Joanna Siekiera and Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-947581-8-9",
}
7
@article{artnUEK:2168351804,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/fidi-polityczny-chaos-po-zawieszeniu-gownej-partii-opozycyjnej},
}
8
@inbook{mkaUEK:2168351954,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku",
booktitle = "Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej",
pages = "600-615",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-191-1",
}
9
@article{artnUEK:2168351806,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/samoa-kryzys-konstytucyjny-wywoany-przez-kontrowersyjne-propozycje-zmian-ustawy-zasadniczej},
}
10
@article{artnUEK:2168351808,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/somalia-wotum-nieufnoci-wobec-premiera-punktem-kulminacyjnym-walki-o-terminowe-przeprowadzenie-wyborow-parlamentarnych},
}
11
@article{artUEK:2168351548,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei",
journal = "Przegląd Europejski",
number = "1",
pages = "37-56",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5173},
url = {https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193948},
}
12
@article{artUEK:2168351560,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa",
journal = "Prawo i Polityka",
number = "t. 9",
pages = "63-86",
year = "2019",
url = {http://www.prawoipolityka.pl/images/PIP/PIP9/pip_9_2019.pdf},
}
13
@inbook{fmUEK:2168351592,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich",
booktitle = "Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2]",
pages = "834-852",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-66220-86-7",
}
14
@inbook{fmUEK:2168352140,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie",
booktitle = "Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy",
pages = "84-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-273-4",
}
15
@misc{rsfUEK:2168351562,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna",
booktitle = "Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań",
pages = "173-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/IWS-red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek-Post%C4%99powanie-dyscyplinarne-wobec-s%C4%99dzi%C3%B3w.pdf},
issn = "",
}
16
@article{artUEK:2168351558,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 24, 4",
pages = "249-266",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2019.24.04.15},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8719/1/BSP_24_4_J_Eska-Mikolajewska_Konsekwencje_ustrojowe_reform_systemu_wyborczego_Fid%c5%bci.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/BSP24-4-249.pdf},
}
17
@inbook{fmUEK:2168351918,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations",
booktitle = "Legal and Socio-economics Changes in New Zealand",
pages = "113-133",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe UAM",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-232-3485-2",
}
18
@inbook{fmUEK:2168351928,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji",
booktitle = "Oceania : an Important Part of the Pacific",
pages = "127-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4532-9 ; 978-83-233-9892-9",
}
19
@article{artUEK:2168351634,
author = "Mieczysław Sprengel and Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski",
journal = "Res Politicae",
number = "t. 10",
pages = "137-156",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/rp.2018.10.08},
url = {http://www.respoliticae.ujd.edu.pl/media/domeny/149/static/dokumenty/SprengelRes_Politicae_10_druk.pdf},
}
20
@article{artUEK:2168351556,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "2(145)",
pages = "9-34",
year = "2018",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/43E40CE13E56A3E3C125825E0045A28D/$file/1.Justyna%20Eska-Miko%C5%82ajewska.pdf},
}
21
@inbook{fmUEK:2168351922,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku",
booktitle = "Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie",
pages = "113-143",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-66220-79-9",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168351920,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii",
booktitle = "Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii",
pages = "222-239",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
isbn = "978-83-8019-876-0",
}
23
@article{artUEK:2168351612,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "22",
pages = "19-35",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201702},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201702.pdf},
}
24
@inbook{fmUEK:2168351586,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku",
booktitle = "Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii",
pages = "210-238",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-666-7",
}
25
@inbook{fmUEK:2168351600,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej",
booktitle = "Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie",
pages = "247-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4065-2 ; 978-83-233-9466-2",
}
26
@inbook{fmUEK:2168351590,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii",
booktitle = "Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku",
pages = "231-251",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-385-7",
}
27
@inbook{fmUEK:2168351778,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii",
booktitle = "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich",
pages = "89-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
isbn = "978-83-233-3612-9",
}
28
@article{artUEK:2168352138,
author = "Justyna Eska",
title = "Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii",
journal = "Politeja",
number = "3 (21)",
pages = "409-420",
year = "2012",
}
29
@article{artUEK:2168351616,
author = "Justyna Eska",
title = "Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii",
journal = "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii",
number = "1",
pages = "22-32",
year = "2010",
}
30
@article{artUEK:2168352136,
author = "Justyna Eska",
title = "Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego?",
journal = "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii",
number = "3",
pages = "108-121",
year = "2010",
}
31
@inbook{fmUEK:2168351618,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii",
booktitle = "Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Libron - Filip Lohner",
year = "2010",
url = {http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/37_IIIKSMP_eska.pdf},
isbn = "978-83-7271-635-4",
}