Publikacje wybranego autora

Majewski Karol ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

1

Tytuł:
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168358866
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship
Źródło:
Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021, s. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 11)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, umowa nr 51/GGG/2020/POT.
ISBN:
978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357748
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala
Promotor:
Kukulak Józef
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
235 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358916
doktorat
4

Autor:
Marcin Semczuk , Karol Majewski , Agnieszka Gil
Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym = Conditions and Tourist Traffic Trends in the Gorce National Park (S Poland, Carpathians)
Źródło:
Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 5 (2014) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330767
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wpływ spękań ciosowych na kształtowanie przebiegu dolin rzecznych zachodniego Podhala = Influence of Joints on the Formation of River Valley in the Western Podhale
Źródło:
Landform Analysis. - vol. 24 (2013) , s. 55-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168358904
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Konferencja "Darmowe dane i open source w badaniach środowiska", Kraków, Polska, od 2013-11-07 do 2013-11-09
Tytuł:
Wykorzystanie darmowych danych teledetekcyjnych do analizy rozmieszczenia młak : (na przykładzie zachodniego Podhala) = The Use of Free Remote Sensing Data for the Analysis of Bog-springs Distribution : (Exemplified by the Western Podhale Region)
Źródło:
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. - no. 2 (2013) , s. 76-89. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358910
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Witold Warcholik , Karol Majewski , Krzysztof Kiszka
Tytuł:
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym = Monitoring of Tourist Traffic in the Pieniny National Park
Źródło:
Pieniny Przyroda i Człowiek. - t. 11 (2010) , s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168358912
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Krzysztof Kiszka , Karol Majewski , Marcin Semczuk
Tytuł:
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009, s. 129-137
ISBN:
83-919079-6-1
Nr:
2168358914
rozdział w książce
1
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Patrycja BRAŃKA, Karol MAJEWSKI, Marcin SEMCZUK // Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351. - ISSN 2071-1050
2
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship / Karol MAJEWSKI, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021. - (Warsztaty z Geografii Turyzmu, ISSN 2544-7440 ; t. 11). - S. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813
3
Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala / Karol Majewski ; . - Kraków : , 2018. - 235 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/4500
4
Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym = Conditions and Tourist Traffic Trends in the Gorce National Park (S Poland, Carpathians) / Marcin Semczuk, Karol Majewski, Agnieszka Gil // Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 5 (2014), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%205/Ochrona%20Beskidow%204%20M_%20Semczuk%20i%20in_.pdf. - ISSN 1896-2300
5
Wpływ spękań ciosowych na kształtowanie przebiegu dolin rzecznych zachodniego Podhala = Influence of Joints on the Formation of River Valley in the Western Podhale / Karol Majewski // Landform Analysis. - vol. 24 (2013), s. 55-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA24/LA24_055-064.pdf. - ISSN 1429-799X
6
Wykorzystanie darmowych danych teledetekcyjnych do analizy rozmieszczenia młak (na przykładzie zachodniego Podhala) = The Use of Free Remote Sensing Data for the Analysis of Bog-springs Distribution : (Exemplified by the Western Podhale Region) / Karol Majewski // Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. - no. 2 (2013), s. 76-89. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://praceskng.up.krakow.pl/article/view/1386/1194. - ISSN 2300-3928
7
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym = Monitoring of Tourist Traffic in the Pieniny National Park / Witold Warcholik, Karol Majewski, Krzysztof Kiszka // Pieniny Przyroda i Człowiek. - t. 11 (2010), s. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pieninypn.pl/files/img/fck/8910195/pieninskipn/File/Pieniny%20Przyroda%20i%20Czlowiek%20t.11/Pien11_149-156_internet.pdf. - ISSN 1230-4751
8
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / Krzysztof Kiszka, Karol Majewski, Marcin Semczuk // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009. - S. 129-137. - ISBN 83-919079-6-1
1
Zawilińska B., Brańka P., Majewski K., Semczuk M., (2021), National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 20, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351
2
Majewski K., Zawilińska B., (2021), Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. [W:] Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Turystyka i krajoznawstwo (Warsztaty z Geografii Turyzmu; t. 11), Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 109-133.
3
Majewski K., (2018), Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala, Prom. Kukulak J., Kraków : , 235 k.
4
Semczuk M., Majewski K., Gil A., (2014), Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, "Ochrona Beskidów Zachodnich", nr 5, s. 47-60; http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%205/Ochrona%20Beskidow%204%20M_%20Semczuk%20i%20in_.pdf
5
Majewski K., (2013), Wpływ spękań ciosowych na kształtowanie przebiegu dolin rzecznych zachodniego Podhala, "Landform Analysis", vol. 24, s. 55-64; http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA24/LA24_055-064.pdf
6
Majewski K., (2013), Wykorzystanie darmowych danych teledetekcyjnych do analizy rozmieszczenia młak (na przykładzie zachodniego Podhala), "Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie", no. 2, s. 76-89; http://praceskng.up.krakow.pl/article/view/1386/1194
7
Warcholik W., Majewski K., Kiszka K., (2010), Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym, "Pieniny Przyroda i Człowiek", t. 11, s. 149-156; https://www.pieninypn.pl/files/img/fck/8910195/pieninskipn/File/Pieniny%20Przyroda%20i%20Czlowiek%20t.11/Pien11_149-156_internet.pdf
8
Kiszka K., Majewski K., Semczuk M., (2009), Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym. [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 4, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 129-137.
1
@article{UEK:2168358866,
author = "Bernadetta Zawilińska and Patrycja Brańka and Karol Majewski and Marcin Semczuk",
title = "National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 20",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132011351},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351},
}
2
@inbook{UEK:2168357748,
author = "Karol Majewski and Bernadetta Zawilińska",
title = "Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki",
booktitle = "Turystyka i krajoznawstwo",
pages = "109-133",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8220-576-3.06},
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813},
issn = "2544-7440",
isbn = "978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0",
}
3
@unpublished{UEK:2168358916,
author = "Karol Majewski",
title = "Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/4500},
}
4
@article{UEK:2168330767,
author = "Marcin Semczuk and Karol Majewski and Agnieszka Gil",
title = "Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym",
journal = "Ochrona Beskidów Zachodnich",
number = "5",
pages = "47-60",
year = "2014",
url = {http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Nauka/OBZ/zeszyt%205/Ochrona%20Beskidow%204%20M_%20Semczuk%20i%20in_.pdf},
}
5
@article{UEK:2168358904,
author = "Karol Majewski",
title = "Wpływ spękań ciosowych na kształtowanie przebiegu dolin rzecznych zachodniego Podhala",
journal = "Landform Analysis",
number = "vol. 24",
pages = "55-64",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12657/landfana.024.006},
url = {http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA24/LA24_055-064.pdf},
}
6
@article{UEK:2168358910,
author = "Karol Majewski",
title = "Wykorzystanie darmowych danych teledetekcyjnych do analizy rozmieszczenia młak : (na przykładzie zachodniego Podhala)",
journal = "Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
number = "no. 2",
pages = "76-89",
year = "2013",
url = {http://praceskng.up.krakow.pl/article/view/1386/1194},
}
7
@article{UEK:2168358912,
author = "Witold Warcholik and Karol Majewski and Krzysztof Kiszka",
title = "Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym",
journal = "Pieniny Przyroda i Człowiek",
number = "t. 11",
pages = "149-156",
year = "2010",
url = {https://www.pieninypn.pl/files/img/fck/8910195/pieninskipn/File/Pieniny%20Przyroda%20i%20Czlowiek%20t.11/Pien11_149-156_internet.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168358914,
author = "Krzysztof Kiszka and Karol Majewski and Marcin Semczuk",
title = "Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4",
pages = "129-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "83-919079-6-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID