Publikacje wybranego autora

Juryk Anna ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego

1

Autor:
Olga Bobrzyńska , Katarzyna Bogdziewicz , Łukasz Dyrda , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XXI - 2019/2020
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 4 (2021) , s. 941-978
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168360260
recenzja
2

Autor:
Tytuł:
O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P = About a Few Misunderstandings in Jurisdiction Determination in Matters of Maintenance, i.e. How (Not) to Apply Art. 3 of Regulation No 4/2009. Comments on the Judgment of the Court of Justice of 5 September 2019, C-468/18, R. V. P.
Źródło:
Polski Proces Cywilny = Polish Civil Procedure. - nr 2 (2021) , s. 262-276. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168356444
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Anna Juryk , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 2 (2021) , s. 181-225
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168358822
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Olga Bobrzyńska , Katarzyna Bogdziewicz , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 29, z. 4 (2020) , s. 783-812
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352380
recenzja
5

Autor:
Tytuł:
Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu = Cross-border Family Matters in Polish-British Relations in the Face of Brexit
Źródło:
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. - T. 27 (2020) , s. 61-95. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Tekst powstał w wyniku realizacji tematu badawczego Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? , finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr rej. 2018/02/X/HS5/01463, ID 414992
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168351886
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej? = Maintenance Obligations in Polish-British Relations : Brexit and What Next?
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020) , s. 191-215. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358820
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Katarzyna Mikša , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019) , s. 1027-1056
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352382
recenzja
8

Autor:
Tytuł:
Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: LexisNexis Polska, 2012
Opis fizyczny:
333 s.; 25 cm
Seria:
(Biblioteka Prawnika)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7620-963-0
Nr:
2168360636
monografia
1
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XXI - 2019/2020 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Łukasz Dyrda, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 4 (2021), s. 941-978. - ISSN 1230-7173
2
O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P = About a Few Misunderstandings in Jurisdiction Determination in Matters of Maintenance, i.e. How (Not) to Apply Art. 3 of Regulation No 4/2009. Comments on the Judgment of the Court of Justice of 5 September 2019, C-468/18, R. V. P / Anna JURYK // Polski Proces Cywilny = Polish Civil Procedure. - nr 2 (2021), s. 262-276. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/polski-proces-cywilny-2-2021Wstęp: . - ISSN 2082-1743
3
Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe / Anna JURYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 2 (2021), s. 181-225. - ISSN 1230-7173
4
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2020, XIII, 576 s. - ISSN 1230-7173
5
Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu = Cross-border Family Matters in Polish-British Relations in the Face of Brexit / Anna JURYK // Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. - T. 27 (2020), s. 61-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10526/8125. - ISSN 1896-7604
6
Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej? = Maintenance Obligations in Polish-British Relations : Brexit and What Next? / Anna JURYK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020), s. 191-215. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_09_Juryk.pdf. - ISSN 1730-4504
7
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2018, IX, 618 s. - Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: . - ISSN 1230-7173
8
Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym / Anna Juryk. - Warszawa: LexisNexis Polska, 2012. - 333 s. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Prawnika). - ISBN 978-83-7620-963-0
1
Bobrzyńska O., Bogdziewicz K., Dyrda Ł., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2021), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XXI - 2019/2020, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 4, s. 941-978.
2
Juryk A., (2021), O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P, "Polski Proces Cywilny", nr 2, s. 262-276.
3
Juryk A., Wysocka-Bar A., (2021), Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 2, s. 181-225.
4
Bobrzyńska O., Bogdziewicz K., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2020), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 29, z. 4, s. 783-812.
5
Juryk A., (2020), Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu, "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", T. 27, s. 61-95; https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10526/8125
6
Juryk A., (2020), Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 18, s. 191-215; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_09_Juryk.pdf
7
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Mikša K., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2019), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 28, z. 4, s. 1027-1056.
8
Juryk A., (2012), Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa : LexisNexis Polska, 333 s.
1
@article{UEK:2168360260,
author = "Olga Bobrzyńska and Katarzyna Bogdziewicz and Łukasz Dyrda and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XXI - 2019/2020",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "z. 4",
pages = "941-978",
year = "2021",
}
2
@article{UEK:2168356444,
author = "Anna Juryk",
title = "O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "2",
pages = "262-276",
year = "2021",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168358822,
author = "Anna Juryk and Anna Wysocka-Bar",
title = "Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "z. 2",
pages = "181-225",
year = "2021",
}
4
@article{UEK:2168352380,
author = "Olga Bobrzyńska and Katarzyna Bogdziewicz and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XX - 2018/2019",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 29, z. 4",
pages = "783-812",
year = "2020",
}
5
@article{UEK:2168351886,
author = "Anna Juryk",
title = "Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu",
journal = "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego",
number = "T. 27",
pages = "61-95",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.03},
url = {https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10526/8125},
}
6
@article{UEK:2168358820,
author = "Anna Juryk",
title = "Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 18",
pages = "191-215",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/veh4-z891},
url = {https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_09_Juryk.pdf},
}
7
@article{UEK:2168352382,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Katarzyna Mikša and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XIX - 2017/2018",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 28, z. 4",
pages = "1027-1056",
year = "2019",
url = {},
}
8
@book{UEK:2168360636,
author = "Anna Juryk",
title = "Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis Polska",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-963-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID