Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw
Źródło:
Prawo. Zarządzanie. Marketing / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2006, s. 115-125 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2005-2006)
ISBN:
83-907357-6-8
Nr:
2168304877
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2006) , s. 8-14
Nr:
52585
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw = Relational Norms in Vertical Partner Relationships on the Corporate Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52762
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Opis fizyczny:
180 s.; 21 cm
Seria:
(Marketing bez Tajemnic)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1618-1
Nr:
52143
monografia
5

Tytuł:
Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2006) , s. 34-37 - Bibliogr.
Nr:
51787
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii = Value Creation in Networks in High-Technology Markets
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 515-524. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165937737
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Współpraca partnerska na rynkach High-Technology
Źródło:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 319-328. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 119-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166495562
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology
Źródło:
Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2005, s. 5-16
Program badawczy:
71/KHiIR/3/2005/S/243
Sygnatura:
NP-1068/Magazyn
Nr:
2168326981
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami
Źródło:
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN2005, s. 5-14
Sygnatura:
NP-1057/Magazyn
Nr:
2168261964
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Teoretyczne podstawy rozwoju sieci
Źródło:
Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2005, s. 16-26
Program badawczy:
71/KHiIR/3/2005/S/243
Sygnatura:
NP-1068/Magazyn
Nr:
2168326983
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich
Źródło:
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN2005, s. 15-23
Sygnatura:
NP-1057/Magazyn
Nr:
2168261966
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw
Źródło:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 243-249. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166381886
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Budowanie relacji z kluczowymi klientami
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 153-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51873
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2005) , s. 8-14
Nr:
2166568573
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zarządzanie klientem globalnym = Global Account Management
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 397-404. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166486539
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii
Źródło:
Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 265-275
ISBN:
83-7378-083-1
Nr:
2168234926
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki / red. nauk. Jacek Krall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 47-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-048-4
Nr:
2168236332
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego
Źródło:
Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2004, s. 79-87
Sygnatura:
NP-944/Magazyn
Nr:
2168255710
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej
Źródło:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 29-44. - summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166283633
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych
Źródło:
Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2004, s. 6-17
Sygnatura:
NP-944/Magazyn
Nr:
2168255706
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zarządzanie partnerstwem
Źródło:
Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2004, s. 17-41
Sygnatura:
NP-944/Magazyn
Nr:
2168255708
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2004) , s. 8-14
Nr:
2168239376
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych
Źródło:
Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 457-465. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236738
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Tytuł:
Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich
Źródło:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 66-77. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289230
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim
Źródło:
Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004, s. 175-188 - Bibliogr.
Seria:
(Prawo, Zarządzanie, Marketing)
ISBN:
83-907357-5-X
Nr:
2168335863
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego = Managing the Life Cycles of Institutional Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220560
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 368-376. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223024
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2003, s. 5-18
Sygnatura:
NP-910/Magazyn
Nr:
2168255898
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą = Structural Modelling of Long-Term Buyer Orientation in the Relation with a Supplier
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003) , s. 278-285. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania - Bibliogr.
Nr:
2168221428
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
306 k.: il.; 30 cm + + Autoreferat : 17 k.
Uwagi:
Promotor: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/364
Nr:
2168261786
doktorat
32

Tytuł:
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym = Modelling Long-term Partnership Relationship between Buyers and Suppliers in the Innabywdustrial Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 131-146. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222574
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych = The Role of Mutual Trust in International Industrial Relationships
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 182-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166596848
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego
Źródło:
Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2003, s. 18-32
Sygnatura:
NP-910/Magazyn
Nr:
2168255900
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 271-287. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168257316
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2003) , s. 7-13
Nr:
2168236868
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych
Źródło:
Świat Marketingu. - Październik (2002) . - [odczyt: 11.04.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275799
artykuł w czasopiśmie
38

Konferencja:
II warsztaty doktorskie nt. Współczesne obszary marketingu, Ustroń, Polska, od 2000-11-24 do 2000-11-26
Tytuł:
Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego = Methods for Assessing Customer Value
Źródło:
Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 159-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-122-0
Nr:
2168242130
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji = Models of Cooperation Processes in Distribution Channels
Źródło:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240762
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2001) , s. 11-17
Nr:
2168236776
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2001) , s. 13-20
Nr:
2168236770
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych
Źródło:
Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC2001, s. 7-27
Sygnatura:
NP-776/Magazyn
Nr:
2168262218
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi
Źródło:
Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC2001, s. 28-47
Sygnatura:
NP-776/Magazyn
Nr:
2168262220
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich
Źródło:
Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC2001, s. 48-78
Sygnatura:
NP-776/Magazyn
Nr:
2168262222
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2000) , s. 6-14
Nr:
2168236768
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych
Źródło:
Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania / red. nauk. Zofia Kędzior - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000, s. 147-156
ISBN:
83-912732-3-7
Nr:
2168236348
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania
Źródło:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 351-398 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269104
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 238-277 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224834
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu = Foreign Investment in Polsh Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów
Źródło:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 37-54
Sygnatura:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259004
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów
Źródło:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 67-86
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235860
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych = Privileged Zones - The Grounds for Their Formation and Conditions of Functioning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 75-85. - Summ.
Nr:
2168251216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 236-248
Nr:
2168236662
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
Polska w gospodarce światowej, Gdańsk, Polska, od 1995-04-27 do 1995-04-28
Tytuł:
Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu = The Concept of a Special Economical Zone in Mielec
Źródło:
Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995, s. 30-43. - Summ.
ISBN:
83-86230-10-X
Nr:
2168261864
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
60 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KHiIR/3/02/S
Sygnatura:
NP-848/Magazyn
Nr:
2168255684
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[138] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/2/Magazyn
Nr:
2168226689
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
87/KHiR/3/99/S
Sygnatura:
NP-646/Magazyn
Nr:
2168271156
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
1
Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Prawo. Zarządzanie. Marketing / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2005-2006). - S. 115-125. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-6-8
2
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 2 (2006), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
3
Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw = Relational Norms in Vertical Partner Relationships on the Corporate Market / Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106470295. - ISSN 0208-7944
4
Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 180 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1618-1
5
Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC // Przegląd Organizacji. - nr 4 (2006), s. 34-37. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii = Value Creation in Networks in High-Technology Markets / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 515-524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
7
Współpraca partnerska na rynkach High-Technology / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 319-328. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
8
Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 119-133. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
9
Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2005), s. 5-16
10
Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN. - (2005), s. 5-14
11
Teoretyczne podstawy rozwoju sieci / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2005), s. 16-26
12
Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN. - (2005), s. 15-23
13
Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 243-249. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
14
Budowanie relacji z kluczowymi klientami / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 153-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
15
Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 2 (2005), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
16
Zarządzanie klientem globalnym = Global Account Management / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 397-404. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
17
Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 265-275. - ISBN 83-7378-083-1
18
Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki / red. nauk. Jacek Krall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 47-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-048-4
19
Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2004), s. 79-87
20
Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 29-44. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
21
Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2004), s. 6-17
22
Zarządzanie partnerstwem / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2004), s. 17-41
23
Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 1 (2004), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
24
Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych / Adam SAGAN, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 457-465. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
25
Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 66-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
26
Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004. - (Prawo, Zarządzanie, Marketing). - S. 175-188. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-5-X
27
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego = Managing the Life Cycles of Institutional Customers / Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66661103. - ISSN 0208-7944
28
Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 368-376. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
29
Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2003), s. 5-18
30
Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą = Structural Modelling of Long-Term Buyer Orientation in the Relation with a Supplier / Justyna ŚWIATOWIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003), s. 278-285. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
31
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC ; Promotor: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków, 2003. - 306 k. : il. ; 30 cm + + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
32
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym = Modelling Long-term Partnership Relationship between Buyers and Suppliers in the Innabywdustrial Market / Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 131-146. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14864. - ISSN 0208-7944
33
Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych = The Role of Mutual Trust in International Industrial Relationships / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 182-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
34
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2003), s. 18-32
35
Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 271-287. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
36
Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 2 (2003), s. 7-13. - ISSN 1231-7853
37
Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Świat Marketingu [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - Październik (2002)[1 ekran]. - Streszcz.. - [odczyt: 11.04.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=797274. - ISSN 1642-711X
38
Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego = Methods for Assessing Customer Value / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków : Wydaw. AE, 2002. - S. 159-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-122-0
39
Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji = Models of Cooperation Processes in Distribution Channels / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
40
Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 4 (2001), s. 11-17. - ISSN 1231-7853
41
Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 1 (2001), s. 13-20. - ISSN 1231-7853
42
Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2001), s. 7-27
43
Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2001), s. 28-47
44
Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2001), s. 48-78
45
Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 10 (2000), s. 6-14. - ISSN 1231-7853
46
Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania / red. nauk. Zofia Kędzior. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000. - S. 147-156. - ISBN 83-912732-3-7
47
Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania / Regina KLIMKOWSKA, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 351-398. - Bibliogr.
48
Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie / Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 238-277. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
49
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu = Foreign Investment in Polsh Trade / Jarosław PLICHTA, Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999), s. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów / Justyna ŚWIATOWIEC, Jarosław PLICHTA // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 37-54
51
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów / Jarosław PLICHTA, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 67-86. - ISBN 83-87239-80-1
52
Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych = Privileged Zones - The Grounds for Their Formation and Conditions of Functioning / Klemens BUDZOWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 75-85. - Summ. - ISSN 0208-7944
53
Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 236-248
54
Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu = The Concept of a Special Economical Zone in Mielec / Klemens BUDZOWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc]. - Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995. - S. 30-43. - Summ. - ISBN 83-86230-10-X
55
Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych / zespół: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik, Justyna ŚWIATOWIEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 60 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [138] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
57
Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, wykonawca: Justyna ŚWIATOWIEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 58 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Światowiec J., (2006), Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw. [W:] Białkiewicz (red.), Prawo. Zarządzanie. Marketing, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 115-125.
2
Światowiec J., (2006), Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 8-14.
3
Światowiec J., (2006), Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/106470295
4
Światowiec J., (2006), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 180 s.
5
Światowiec J., (2006), Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 34-37.
6
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2006), Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 515-524.
7
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2006), Współpraca partnerska na rynkach High-Technology. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 319-328.
8
Światowiec J., (2005), Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 119-133.
9
Światowiec J., (2005), Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii, s. 5-16.
10
Światowiec J., (2005), Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, s. 5-14.
11
Światowiec J., (2005), Teoretyczne podstawy rozwoju sieci. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii, s. 16-26.
12
Światowiec J., (2005), Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, s. 15-23.
13
Światowiec J., (2005), Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw. [W:] Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 243-249.
14
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2005), Budowanie relacji z kluczowymi klientami. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 153-164.
15
Światowiec J., (2005), Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 8-14.
16
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2005), Zarządzanie klientem globalnym. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 397-404.
17
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2004), Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii. [W:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, T. 1, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 265-275.
18
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2004), Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw. [W:] Krall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-54.
19
Światowiec J., (2004), Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, s. 79-87.
20
Światowiec J., (2004), Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29-44.
21
Światowiec J., (2004), Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, s. 6-17.
22
Światowiec J., (2004), Zarządzanie partnerstwem. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, s. 17-41.
23
Światowiec J., (2004), Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 8-14.
24
Sagan A., Światowiec J., (2004), Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 457-465.
25
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2004), Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 66-77.
26
Światowiec J., (2004), Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim. [W:] Białkiewicz (red.), Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej, Kraków : Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. 175-188.
27
Światowiec J., (2004), Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 69-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/66661103
28
Światowiec J., (2004), Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 368-376.
29
Światowiec J., (2003), Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw, s. 5-18.
30
Światowiec J., (2003), Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1004, s. 278-285.
31
Światowiec J., (2003), Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych, Prom. Surówka-Marszałek D., Kraków : , 306 k.
32
Światowiec J., (2003), Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 131-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/14864
33
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2003), Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 182-190.
34
Światowiec J., (2003), Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw, s. 18-32.
35
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2003), Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 271-287.
36
Światowiec J., (2003), Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 7-13.
37
Światowiec J., (2002), Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych, "Świat Marketingu" [on-line], Październik; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=797274
38
Światowiec J., (2002), Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego. [W:] Szromnik A. (red.), Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 159-166.
39
Szczepankiewicz W., Światowiec J., (2002), Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 213-225.
40
Światowiec J., (2001), Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 11-17.
41
Światowiec J., (2001), Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 13-20.
42
Światowiec J., (2001), Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych, s. 7-27.
43
Światowiec J., (2001), Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych, s. 28-47.
44
Światowiec J., (2001), Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych, s. 48-78.
45
Światowiec J., (2000), Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 6-14.
46
Światowiec J., (2000), Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych. [W:] Kędzior Z. (red.), Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania, Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 147-156.
47
Klimkowska R., Światowiec J., (2000), Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 351-398.
48
Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (2000), Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 238-277.
49
Plichta J., Światowiec J., (1999), Inwestycje zagraniczne w polskim handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 97-107.
50
Światowiec J., Plichta J., (1998), Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 37-54.
51
Plichta J., Światowiec J., (1998), Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 67-86.
52
Budzowski K., Światowiec J., (1997), Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 75-85.
53
Światowiec J., (1996), Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 236-248.
54
Budzowski K., Światowiec J., (1995), Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. [W:] Kisiel-Łowczyc (red.), Polska w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 30-43.
55
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2002), Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych, Surówka-Marszałek D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 s.
56
Czekaj J., Kafel T., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [138] s.
57
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (1999), Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych, Surówka-Marszałek D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 s.
58
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@inbook{UEK:2168304877,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawo. Zarządzanie. Marketing",
pages = "115-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-907357-6-8",
}
2
@article{UEK:52585,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "8-14",
year = "2006",
}
3
@article{UEK:52762,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "135-146",
year = "2006",
}
4
@book{UEK:52143,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-208-1618-1",
}
5
@article{UEK:51787,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "34-37",
year = "2006",
}
6
@inbook{UEK:2165937737,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "515-524",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
7
@inbook{UEK:51803,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Współpraca partnerska na rynkach High-Technology",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "319-328",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
8
@inbook{UEK:2166495562,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "119-133",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
9
@unpublished{UEK:2168326981,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology",
booktitle = "Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii",
pages = "5-16",
year = "2005",
}
10
@unpublished{UEK:2168261964,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami",
booktitle = "Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych",
pages = "5-14",
year = "2005",
}
11
@unpublished{UEK:2168326983,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Teoretyczne podstawy rozwoju sieci",
booktitle = "Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii",
pages = "16-26",
year = "2005",
}
12
@unpublished{UEK:2168261966,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich",
booktitle = "Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych",
pages = "15-23",
year = "2005",
}
13
@inbook{UEK:2166381886,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw",
booktitle = "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku",
pages = "243-249",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2005",
isbn = "83-921903-5-1",
}
14
@inbook{UEK:51873,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Budowanie relacji z kluczowymi klientami",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "153-164",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
15
@article{UEK:2166568573,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "8-14",
year = "2005",
}
16
@inbook{UEK:2166486539,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie klientem globalnym",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "397-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
17
@inbook{UEK:2168234926,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii",
booktitle = "Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1",
pages = "265-275",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-083-1",
}
18
@inbook{UEK:2168236332,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki",
pages = "47-54",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7417-048-4",
}
19
@unpublished{UEK:2168255710,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego",
booktitle = "Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych",
pages = "79-87",
year = "2004",
}
20
@inbook{UEK:2166283633,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "29-44",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
21
@unpublished{UEK:2168255706,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych",
booktitle = "Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych",
pages = "6-17",
year = "2004",
}
22
@unpublished{UEK:2168255708,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie partnerstwem",
booktitle = "Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych",
pages = "17-41",
year = "2004",
}
23
@article{UEK:2168239376,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "8-14",
year = "2004",
}
24
@inbook{UEK:2168236738,
author = "Sagan Adam and Światowiec Justyna",
title = "Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "457-465",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
25
@inbook{UEK:2166289230,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "66-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
26
@inbook{UEK:2168335863,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim",
booktitle = "Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej",
pages = "175-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-907357-5-X",
}
27
@article{UEK:2168220560,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "69-81",
year = "2004",
}
28
@inbook{UEK:2168223024,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość",
pages = "368-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-33-3",
}
29
@unpublished{UEK:2168255898,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw",
pages = "5-18",
year = "2003",
}
30
@article{UEK:2168221428,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1004",
pages = "278-285",
adress = "",
year = "2003",
}
31
@unpublished{UEK:2168261786,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
32
@article{UEK:2168222574,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "131-146",
year = "2003",
}
33
@inbook{UEK:2166596848,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "182-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
34
@unpublished{UEK:2168255900,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego",
booktitle = "Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw",
pages = "18-32",
year = "2003",
}
35
@inbook{UEK:2168257316,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "271-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
36
@article{UEK:2168236868,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "7-13",
year = "2003",
}
37
@article{UEK:2168275799,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Październik",
pages = "",
year = "2002",
}
38
@inbook{UEK:2168242130,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego",
booktitle = "Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.)",
pages = "159-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-122-0",
}
39
@inbook{UEK:2168240762,
author = "Szczepankiewicz Władysław and Światowiec Justyna",
title = "Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "213-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
40
@article{UEK:2168236776,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "11-17",
year = "2001",
}
41
@article{UEK:2168236770,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "13-20",
year = "2001",
}
42
@unpublished{UEK:2168262218,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
booktitle = "Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
pages = "7-27",
year = "2001",
}
43
@unpublished{UEK:2168262220,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi",
booktitle = "Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
pages = "28-47",
year = "2001",
}
44
@unpublished{UEK:2168262222,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich",
booktitle = "Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
pages = "48-78",
year = "2001",
}
45
@article{UEK:2168236768,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "6-14",
year = "2000",
}
46
@inbook{UEK:2168236348,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania",
pages = "147-156",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2000",
isbn = "83-912732-3-7",
}
47
@unpublished{UEK:2168269104,
author = "Klimkowska Regina and Światowiec Justyna",
title = "Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "351-398",
year = "2000",
}
48
@inbook{UEK:2168224834,
author = "Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna",
title = "Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "238-277",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
49
@article{UEK:2168236942,
author = "Plichta Jarosław and Światowiec Justyna",
title = "Inwestycje zagraniczne w polskim handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "97-107",
year = "1999",
}
50
@unpublished{UEK:2168259004,
author = "Światowiec Justyna and Plichta Jarosław",
title = "Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "37-54",
year = "1998",
}
51
@inbook{UEK:2168235860,
author = "Plichta Jarosław and Światowiec Justyna",
title = "Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "67-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
52
@article{UEK:2168251216,
author = "Budzowski Klemens and Światowiec Justyna",
title = "Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "75-85",
year = "1997",
}
53
@inbook{UEK:2168236662,
author = "Światowiec Justyna",
title = "Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "236-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
54
@inbook{UEK:2168261864,
author = "Budzowski Klemens and Światowiec Justyna",
title = "Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu",
booktitle = "Polska w gospodarce światowej",
pages = "30-43",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "1995",
isbn = "83-86230-10-X",
}
55
@unpublished{UEK:2168255684,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
56
@unpublished{UEK:2168226689,
author = "Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
57
@unpublished{UEK:2168271156,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Światowiec Justyna",
title = "Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
58
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Jan and Obora Hubert and Potocki Arkadiusz and Gach Daniel and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna and Smoleń Tomasz and Kuziak Mariusz and Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}