Publikacje wybranego autora

Stanuch Marcin ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Ekonomii, Katedra Rozwoju Organizacji

1

Tytuł:
Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego = Discriminatory Analysis and the Possibilities of Its Use on the Example of the Banking Sector
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353534
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza dziennej amplitudy kursu spółek pochodzących z WIG20 w oparciu o lata 2015-2019 = Analysis of the Daily Amplitude of WIG20 Companies based on the Years 2015-2019
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353532
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Maciej Małochleb , Marcin Stanuch
Tytuł:
Kreacja wartości rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP funkcjonujących w klastrze przemysłowym
Źródło:
Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. Krzysztof FIRLEJ - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018, s. 69-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-952363-5-8
Nr:
2168350270
rozdział w książce
Zobacz opis całości
4

Autor:
Krzysztof Firlej , Maciej Małochleb , Marcin Stanuch
Tytuł:
Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele
Źródło:
Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018, s. 41-53. - Streszcz. - Bbliogr.
ISBN:
978-83-947032-8-8
Nr:
2168350264
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego = Discriminatory Analysis and the Possibilities of Its Use on the Example of the Banking Sector / Krzysztof FIRLEJ, Marcin STANUCHAnaliza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego = Discriminatory Analysis and the Possibilities of Its Use on the Example of the Banking Sector / Krzysztof FIRLEJ, Marcin STANUCH // Problems of Economics and Law [on-line]Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-11t. 5 (2020), s. 1-11. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=212898
2
Analiza dziennej amplitudy kursu spółek pochodzących z WIG20 w oparciu o lata 2015-2019 = Analysis of the Daily Amplitude of WIG20 Companies based on the Years 2015-2019 / Marcin STANUCH // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=213171
3
Kreacja wartości rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP funkcjonujących w klastrze przemysłowym / Maciej Małochleb, Marcin Stanuch // W: Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - S. 69-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-952363-5-8
4
Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele / Krzysztof FIRLEJ, Maciej Małochleb, Marcin Stanuch // W: Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - S. 41-53. - Streszcz. - Bbliogr. - ISBN 978-83-947032-8-8
1
Firlej K., Stanuch M., (2020), Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-11; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=212898
2
Stanuch M., (2020), Analiza dziennej amplitudy kursu spółek pochodzących z WIG20 w oparciu o lata 2015-2019, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-13; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=213171
3
Małochleb M., Stanuch M., (2018), Kreacja wartości rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP funkcjonujących w klastrze przemysłowym. [W:] Firlej K. (red.), Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 69-80.
4
Firlej K., Małochleb M., Stanuch M., (2018), Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele. [W:] Firlej K. (red.), Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 41-53.
1
@article{artUEK:2168353534,
author = "Krzysztof Firlej and Marcin Stanuch",
title = "Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-11",
year = "2020",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=212898},
}
2
@article{artUEK:2168353532,
author = "Marcin Stanuch",
title = "Analiza dziennej amplitudy kursu spółek pochodzących z WIG20 w oparciu o lata 2015-2019",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-13",
year = "2020",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=213171},
}
3
@inbook{fksUEK:2168350270,
author = "Maciej Małochleb and Marcin Stanuch",
title = "Kreacja wartości rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP funkcjonujących w klastrze przemysłowym",
booktitle = "Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "69-80",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-952363-5-8",
}
4
@inbook{fmUEK:2168350264,
author = "Krzysztof Firlej and Maciej Małochleb and Marcin Stanuch",
title = "Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele",
booktitle = "Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś",
pages = "41-53",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-947032-8-8",
}