Publikacje wybranego autora

Nowak Katarzyna ORCID   

Jednostka Międzywydziałowa,

1

Tytuł:
Inappropriate Consumer Behavior at Creditworthiness Assessment
Źródło:
Consumer Rights Protection : Threats and Opportunities for Enhancing Consumer Awareness / ed. Sławomir Smyczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, s. 110-118
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-582-1 ; 978-83-7875-583-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348900
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta = Insurance of Real Estate with Assignment of Rights as a Security for Mortgage Loan Repayment in the Context of Interests of Consumers
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 4 (24) (2019) , s. 85-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168348898
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym = Retail Customer Service in the Credit Process at the Pre-contract Stage
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 4 (20) (2018) , s. 25-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348896
artykuł w czasopiśmie
1
Inappropriate Consumer Behavior at Creditworthiness Assessment / Katarzyna NOWAK // W: Consumer Rights Protection : Threats and Opportunities for Enhancing Consumer Awareness / ed. Sławomir Smyczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 110-118. - ISBN 978-83-7875-582-1 ; 978-83-7875-583-8
2
Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta = Insurance of Real Estate with Assignment of Rights as a Security for Mortgage Loan Repayment in the Context of Interests of Consumers / Katarzyna Nowak // Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 4 (24) (2019), s. 85-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/25/5_Nowak%20Katarzyna.pdf. - ISSN 2391-6478
3
Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym = Retail Customer Service in the Credit Process at the Pre-contract Stage / Katarzyna Nowak // Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 4 (20) (2018), s. 25-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/21/2_Nowak.pdf. - ISSN 2391-6478
1
Nowak K., (2020), Inappropriate Consumer Behavior at Creditworthiness Assessment. [W:] Smyczek S. (red.), Consumer Rights Protection : Threats and Opportunities for Enhancing Consumer Awareness, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 110-118.
2
Nowak K., (2019), Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 4 (24), s. 85-97; http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/25/5_Nowak%20Katarzyna.pdf
3
Nowak K., (2018), Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 4 (20), s. 25-38; http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/21/2_Nowak.pdf
1
@inbook{fmUEK:2168348900,
author = "Katarzyna Nowak",
title = "Inappropriate Consumer Behavior at Creditworthiness Assessment",
booktitle = "Consumer Rights Protection : Threats and Opportunities for Enhancing Consumer Awareness",
pages = "110-118",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-582-1 ; 978-83-7875-583-8",
}
2
@article{artUEK:2168348898,
author = "Katarzyna Nowak",
title = "Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta",
journal = "Finanse i Prawo Finansowe",
number = "vol. 4 (24)",
pages = "85-97",
year = "2019",
url = {http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/25/5_Nowak%20Katarzyna.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168348896,
author = "Katarzyna Nowak",
title = "Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym",
journal = "Finanse i Prawo Finansowe",
number = "vol. 4 (20)",
pages = "25-38",
year = "2018",
url = {http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/21/2_Nowak.pdf},
}