Publikacje wybranego autora

Dobosz Kamil ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Katedra Polityk Regulacyjnych

1

Autor:
Tytuł:
The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18
Źródło:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 13(22) (2020) , s. 255-270. - Summ., rés. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352308
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia "prawa konkurencji"
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. - nr 3 (2019) , s. 16-18
Tryb dostępu:
Nr:
2168352302
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty = Entrepreneur in the 21st Century Reality : Selected Issues and Postulates
Źródło:
Studenckie Zeszyty Naukowe. - Vol. 21, nr 36 (2018) , s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą "Diamentowy Grant".
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168352510
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
The Concept of Unity in the Competition Law System
Źródło:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 11(18) (2018) , s. 181-207. - Summ., rés. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168352318
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer, 2018
Opis fizyczny:
476 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8124-576-0
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168352228
monografia
6

Autor:
Tytuł:
Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych = From Walt Wilhelm to PZU? : About the Relationship between National and EU Competition Law : a Critical Analysis of Imposing Separate Antimonopoly Penalties
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (2018) , s. 35-42. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168352306
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji = (Un)changeable Application of National and EU Competition Law - about the Relationship between National and EU Antitrust Regimes : Case Comment to the Judgement of the Court of the EU of 30 September 2016 in case T-70/15 Trajektna luka Split d.d.v the Commission
Źródło:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168352508
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA = Public Enforcement versus Private Enforcement - Commitment Decision and Claim for Damages : Case Comment to the Judgement of the Court of Justice of 23 November 2017 in case C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
Źródło:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018) , s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168352506
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Trudna relacja między prawem zamówień publicznych a prawem antymonopolowym na przykładzie art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE = The Relationship between Public Procurement Law and Antitrust Law Based on the Example of Article 57 Section 4(d) of Directive 2014/24/EU
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 12 (129) (2017) , s. 72-86. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168352356
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
W stronę unifikacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym = Towards Unification of the Competition Law Systems of the European Union and its Member States : Observations Through the Lens of the Case Law of the Court of Justice of the European Union in Respect of Purely National Cases
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10 (2017) , s. 32-36. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168352342
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Kamil Dobosz , Marika Scheibe
Tytuł:
Pierwsze uwagi i wątpliwości po przedstawieniu projektu antymonopolowej dyrektywy efektywnościowej = First Remarks and Doubts after Presenting the Proposal for a Directive to Empower the Competition Authorities of the Member States to be More Effective Enforcers
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (123) (2017) , s. 99-110. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168352368
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Kamil Dobosz , Marika Scheibe
Tytuł:
Finansowanie rewaloryzacji zabytków - zarys stanu obecnego oraz postulaty zmian = Funding of the Renewal of Historical Monuments - an Outline of Current Status and Propositions of Changes
Źródło:
Casus. - nr 86 (2017) , s. 32-36. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352500
artykuł nierecenzowany
13

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji "Innowacyjna ekonomia dla prawników antytrustowych" (Londyn, 3 II 2017)
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego2017. - nr 4 (121), s. 132-135
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168352378
varia
14

Autor:
Tytuł:
Constituents of European Competition Law in Light of Approximation of Antitrust Regimes
Źródło:
Mutual Interaction between Contemporary Systems and Branches of Law in European Countries / eds. Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska - Częśtochowa: S. Podobiński Publishing House Jan Dlugosz University in Czestochowa, 2017, s. 21-30. - Summ.
Program badawczy:
The paper is funded from the budget resources for science 2013-2017 - as a scientific project within programme called "Diamentowy Grant".
ISBN:
978-83-7455-555-5
Nr:
2168352548
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
Obecne trendy w prawie konkurencji : litewski oraz łotewski wkład do unijnego systemu konkurencji
Źródło:
Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego / red. nauk. Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Tomasz Drab - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2017, s. 221-235 - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2016 jako projekt badawczy w ramach programu Diamentowy Grant. Realizowany projekt badawczy nosi tytuł Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy Państw Członkowskich.
ISBN:
978-83-7784-968-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352600
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Uprawnienia właścicieli zabytkowych nieruchomości a przepisy podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej = Rights of Owners of Historic Property and Tax Regulations in the Light of the Latest Judicature of the European Union Court of Justice
Źródło:
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 46 (2016) , s. 38-45. - Streszcz., summ.
Nr:
2168352512
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Unijne prawo konkurencji - doświadczenia polskie
Źródło:
Zmieniająca się Unia Europejska : wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze / red. Elżbieta Lesiewicz - Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015, s. 159-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62907-60-1
Nr:
2168352606
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Prawo konkurencji w konstytucjach Państw Członkowskich Unii Europejskiej = Competition Law in the Constitutions of EU Member States
Źródło:
Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia = red. nauk. Mateusz Chrzanowski, Wojciech Orłowski, Joanna Nowak - Lublin: Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, 2015, s. 43-53. - Summ.
Program badawczy:
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2017 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą "Diamentowy Grant".
ISBN:
978-83-938785-7-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168352480
rozdział w monografii
1
The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18 / Kamil DOBOSZ // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 13(22) (2020), s. 255-270. - Summ., rés. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_13_Dobosz.pdf. - ISSN 1689-9024
2
Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia "prawa konkurencji" / Kamil Dobosz // Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. - nr 3 (2019), s. 16-18. - Pełny tekst: https://oirp.krakow.pl/media/c3cd6a6e1b344d21929746f2dd5b309a/biuletyn_03_2019.pdf.. - ISSN 2544-7335
3
Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty = Entrepreneur in the 21st Century Reality : Selected Issues and Postulates / Kamil Dobosz // Studenckie Zeszyty Naukowe. - Vol. 21, nr 36 (2018), s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/szn/article/view/6753. - ISSN 1506-8285
4
The Concept of Unity in the Competition Law System / Kamil Dobosz // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 11(18) (2018), s. 181-207. - Summ., rés. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2018_11_18/181.pdf. - ISSN 1689-9024
5
Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich / Kamil Dobosz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 476 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. - ISBN 978-83-8124-576-0
6
Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych = From Walt Wilhelm to PZU? : About the Relationship between National and EU Competition Law : a Critical Analysis of Imposing Separate Antimonopoly Penalties / Kamil Dobosz // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (2018), s. 35-42. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/od-walt-wilhelm-do-pzu-o-relacji-miedzy-krajowym-i-unijnym-prawem-151338099Wstęp: . - ISSN 1895-0396
7
(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji = (Un)changeable Application of National and EU Competition Law - about the Relationship between National and EU Antitrust Regimes : Case Comment to the Judgement of the Court of the EU of 30 September 2016 in case T-70/15 Trajektna luka Split d.d.v the Commission / Kamil Dobosz // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018), s. 107-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/107.pdf. - ISSN 2299-8837
8
Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA = Public Enforcement versus Private Enforcement - Commitment Decision and Claim for Damages : Case Comment to the Judgement of the Court of Justice of 23 November 2017 in case C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA / Kamil Dobosz // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018), s. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/76.pdf. - ISSN 2299-8837
9
Trudna relacja między prawem zamówień publicznych a prawem antymonopolowym na przykładzie art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE = The Relationship between Public Procurement Law and Antitrust Law Based on the Example of Article 57 Section 4(d) of Directive 2014/24/EU / Kamil Dobosz // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 12 (129) (2017), s. 72-86. - Summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/trudna-relacja-miedzy-prawem-zamowien-publicznych-a-prawem-151326705Wstęp: . - ISSN 1896-8996
10
W stronę unifikacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym = Towards Unification of the Competition Law Systems of the European Union and its Member States : Observations Through the Lens of the Case Law of the Court of Justice of the European Union in Respect of Purely National Cases / Kamil Dobosz // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10 (2017), s. 32-36. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-31977bb6-b29e-449b-836a-98ebb1339a28Wstęp: . - ISSN 1895-0396
11
Pierwsze uwagi i wątpliwości po przedstawieniu projektu antymonopolowej dyrektywy efektywnościowej = First Remarks and Doubts after Presenting the Proposal for a Directive to Empower the Competition Authorities of the Member States to be More Effective Enforcers / Kamil Dobosz, Marika Scheibe // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (123) (2017), s. 99-110. - Summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/pierwsze-uwagi-i-watpliwosci-po-przedstawieniu-projektu-151317309Wstęp: Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/pierwsze-uwagi-i-watpliwosci-po-przedstawieniu-projektu-151317309Wstęp: . - ISSN 1896-8996
12
Finansowanie rewaloryzacji zabytków - zarys stanu obecnego oraz postulaty zmian = Funding of the Renewal of Historical Monuments - an Outline of Current Status and Propositions of Changes / Kamil Dobosz, Marika Scheibe // Casus. - nr 86 (2017), s. 32-36. - Summ. - Pełny tekst: https://bip.malopolska.pl/api/files/2464464. - ISSN 1427-2385
13
Sprawozdanie z konferencji "Innowacyjna ekonomia dla prawników antytrustowych" (Londyn, 3 II 2017) / Kamil Dobosz // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 4 (121) (2017), s. 132-135. - ISSN 1896-8996
14
Constituents of European Competition Law in Light of Approximation of Antitrust Regimes / Kamil Dobosz // W: Mutual Interaction between Contemporary Systems and Branches of Law in European Countries / eds. Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska. - Częśtochowa: S. Podobiński Publishing House Jan Dlugosz University in Czestochowa, 2017. - S. 21-30. - Summ. - ISBN 978-83-7455-555-5
15
Obecne trendy w prawie konkurencji : litewski oraz łotewski wkład do unijnego systemu konkurencji / Kamil Dobosz // W: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego / red. nauk. Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Tomasz Drab. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2017. - S. 221-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-968-2
16
Uprawnienia właścicieli zabytkowych nieruchomości a przepisy podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej = Rights of Owners of Historic Property and Tax Regulations in the Light of the Latest Judicature of the European Union Court of Justice / Kamil Dobosz // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 46 (2016), s. 38-45. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_46.pdf. - ISSN 0860-2395
17
Unijne prawo konkurencji - doświadczenia polskie / Kamil Dobosz // W: Zmieniająca się Unia Europejska : wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze / red. Elżbieta Lesiewicz. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015. - S. 159-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62907-60-1
18
Prawo konkurencji w konstytucjach Państw Członkowskich Unii Europejskiej = Competition Law in the Constitutions of EU Member States / Kamil Dobosz // W: Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia = red. nauk. Mateusz Chrzanowski, Wojciech Orłowski, Joanna Nowak. - Lublin: Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, 2015. - S. 43-53. - Summ. - ISBN 978-83-938785-7-4. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/13547046-Konstytucjonalizacja-prawa-administracyjnego-wybrane-zagadnienia.html
1
Dobosz K., (2020), The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", vol. 13(22), s. 255-270; https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_13_Dobosz.pdf
2
Dobosz K., (2019), Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia "prawa konkurencji", "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie", nr 3, s. 16-18; https://oirp.krakow.pl/media/c3cd6a6e1b344d21929746f2dd5b309a/biuletyn_03_2019.pdf.
3
Dobosz K., (2018), Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty, "Studenckie Zeszyty Naukowe", Vol. 21, nr 36, s. 139-152; https://journals.umcs.pl/szn/article/view/6753
4
Dobosz K., (2018), The Concept of Unity in the Competition Law System, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", vol. 11(18), s. 181-207; https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2018_11_18/181.pdf
5
Dobosz K., (2018), Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, 476 s.
6
Dobosz K., (2018), Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 9, s. 35-42.
7
Dobosz K., (2018), (Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 2(7), s. 107-119; https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/107.pdf
8
Dobosz K., (2018), Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 2(7), s. 76-88; https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/76.pdf
9
Dobosz K., (2017), Trudna relacja między prawem zamówień publicznych a prawem antymonopolowym na przykładzie art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 12 (129), s. 72-86.
10
Dobosz K., (2017), W stronę unifikacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 10, s. 32-36.
11
Dobosz K., Scheibe M., (2017), Pierwsze uwagi i wątpliwości po przedstawieniu projektu antymonopolowej dyrektywy efektywnościowej, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 6 (123), s. 99-110.
12
Dobosz K., Scheibe M., (2017), Finansowanie rewaloryzacji zabytków - zarys stanu obecnego oraz postulaty zmian, "Casus", nr 86, s. 32-36; https://bip.malopolska.pl/api/files/2464464
13
Dobosz K., (2017), Sprawozdanie z konferencji "Innowacyjna ekonomia dla prawników antytrustowych" (Londyn, 3 II 2017), "Przegląd Prawa Publicznego", nr 4 (121), s. 132-135.
14
Dobosz K., (2017), Constituents of European Competition Law in Light of Approximation of Antitrust Regimes. [W:] Bieś-Srokosz P., Srokosz J., Żelasko-Makowska E. (red.), Mutual Interaction between Contemporary Systems and Branches of Law in European Countries, Częśtochowa : S. Podobiński Publishing House Jan Dlugosz University in Czestochowa, s. 21-30.
15
Dobosz K., (2017), Obecne trendy w prawie konkurencji : litewski oraz łotewski wkład do unijnego systemu konkurencji. [W:] Kruk E., Lubeńczuk G., Drab T. (red.), Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 221-235.
16
Dobosz K., (2016), Uprawnienia właścicieli zabytkowych nieruchomości a przepisy podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 46, s. 38-45; http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_46.pdf
17
Dobosz K., (2015), Unijne prawo konkurencji - doświadczenia polskie. [W:] Lesiewicz E. (red.), Zmieniająca się Unia Europejska : wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 159-165.
18
Dobosz K., (2015), Prawo konkurencji w konstytucjach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia, Lublin : Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, s. 43-53.
1
@article{artUEK:2168352308,
author = "Kamil Dobosz",
title = "The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18",
journal = "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies",
number = "vol. 13(22)",
pages = "255-270",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1689-9024.YARS.2020.13.22.11},
url = {https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_13_Dobosz.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168352302,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia prawa konkurencji",
journal = "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie",
number = "3",
pages = "16-18",
year = "2019",
url = {https://oirp.krakow.pl/media/c3cd6a6e1b344d21929746f2dd5b309a/biuletyn_03_2019.pdf.},
}
3
@article{artUEK:2168352510,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty",
journal = "Studenckie Zeszyty Naukowe",
number = "Vol. 21, 36",
pages = "139-152",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.139},
url = {https://journals.umcs.pl/szn/article/view/6753},
}
4
@article{artUEK:2168352318,
author = "Kamil Dobosz",
title = "The Concept of Unity in the Competition Law System",
journal = "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies",
number = "vol. 11(18)",
pages = "181-207",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1689-9024.YARS.2018.11.18.7},
url = {https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2018_11_18/181.pdf},
}
5
@book{monUEK:2168352228,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-576-0",
}
6
@article{artUEK:2168352306,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "9",
pages = "35-42",
year = "2018",
url = {},
}
7
@article{artUEK:2168352508,
author = "Kamil Dobosz",
title = "(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji",
journal = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "2(7)",
pages = "107-119",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.8},
url = {https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/107.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168352506,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA",
journal = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "2(7)",
pages = "76-88",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.6},
url = {https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/76.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168352356,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Trudna relacja między prawem zamówień publicznych a prawem antymonopolowym na przykładzie art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "12 (129)",
pages = "72-86",
year = "2017",
url = {},
}
10
@article{artUEK:2168352342,
author = "Kamil Dobosz",
title = "W stronę unifikacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "10",
pages = "32-36",
year = "2017",
url = {},
}
11
@article{artUEK:2168352368,
author = "Kamil Dobosz and Marika Scheibe",
title = "Pierwsze uwagi i wątpliwości po przedstawieniu projektu antymonopolowej dyrektywy efektywnościowej",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "6 (123)",
pages = "99-110",
year = "2017",
url = {},
}
12
@article{artnUEK:2168352500,
author = "Kamil Dobosz and Marika Scheibe",
title = "Finansowanie rewaloryzacji zabytków - zarys stanu obecnego oraz postulaty zmian",
journal = "Casus",
number = "86",
pages = "32-36",
year = "2017",
url = {https://bip.malopolska.pl/api/files/2464464},
}
13
@misc{varUEK:2168352378,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Sprawozdanie z konferencji Innowacyjna ekonomia dla prawników antytrustowych (Londyn, 3 II 2017)",
booktitle = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "4 (121)",
pages = "132-135",
year = "2017",
}
14
@inbook{fmUEK:2168352548,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Constituents of European Competition Law in Light of Approximation of Antitrust Regimes",
booktitle = "Mutual Interaction between Contemporary Systems and Branches of Law in European Countries",
pages = "21-30",
adress = "Częśtochowa",
publisher = "S. Podobiński Publishing House Jan Dlugosz University in Czestochowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-7455-555-5",
}
15
@inbook{fmUEK:2168352600,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Obecne trendy w prawie konkurencji : litewski oraz łotewski wkład do unijnego systemu konkurencji",
booktitle = "Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego",
pages = "221-235",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7784-968-2",
}
16
@article{artUEK:2168352512,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Uprawnienia właścicieli zabytkowych nieruchomości a przepisy podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej",
journal = "Wiadomości Konserwatorskie",
number = "46",
pages = "38-45",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17425/WK46REGULATIONS},
url = {http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_46.pdf},
}
17
@inbook{fmUEK:2168352606,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Unijne prawo konkurencji - doświadczenia polskie",
booktitle = "Zmieniająca się Unia Europejska : wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze",
pages = "159-165",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM",
year = "2015",
isbn = "978-83-62907-60-1",
}
18
@inbook{fmUEK:2168352480,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Prawo konkurencji w konstytucjach Państw Członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia",
pages = "43-53",
adress = "Lublin",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS",
year = "2015",
url = {https://docplayer.pl/13547046-Konstytucjonalizacja-prawa-administracyjnego-wybrane-zagadnienia.html},
isbn = "978-83-938785-7-4",
}