Publikacje wybranego autora

Dobosz Kamil ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Katedra Polityk Regulacyjnych

1

Autor:
Tytuł:
The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18
Źródło:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 13(22) (2020) , s. 255-270. - Summ., rés. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352308
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia "prawa konkurencji"
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. - nr 3 (2019) , s. 16-18
Tryb dostępu:
Nr:
2168352302
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych = From Walt Wilhelm to PZU? : About the Relationship between National and EU Competition Law : a Critical Analysis of Imposing Separate Antimonopoly Penalties
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (2018) , s. 35-42. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168352306
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty = Entrepreneur in the 21st Century Reality : Selected Issues and Postulates
Źródło:
Studenckie Zeszyty Naukowe. - Vol. 21, nr 36 (2018) , s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą "Diamentowy Grant".
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168352510
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
The Concept of Unity in the Competition Law System
Źródło:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 11(18) (2018) , s. 181-207. - Summ., rés. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168352318
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer, 2018
Opis fizyczny:
476 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8124-576-0
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168352228
monografia
7

Autor:
Tytuł:
Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA = Public Enforcement versus Private Enforcement - Commitment Decision and Claim for Damages : Case Comment to the Judgement of the Court of Justice of 23 November 2017 in case C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
Źródło:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018) , s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168352506
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji = (Un)changeable Application of National and EU Competition Law - about the Relationship between National and EU Antitrust Regimes : Case Comment to the Judgement of the Court of the EU of 30 September 2016 in case T-70/15 Trajektna luka Split d.d.v the Commission
Źródło:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168352508
artykuł w czasopiśmie
1
The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18 / Kamil DOBOSZ // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 13(22) (2020), s. 255-270. - Summ., rés. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_13_Dobosz.pdf. - ISSN 1689-9024
2
Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia "prawa konkurencji" / Kamil Dobosz // Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. - nr 3 (2019), s. 16-18. - Pełny tekst: https://oirp.krakow.pl/media/c3cd6a6e1b344d21929746f2dd5b309a/biuletyn_03_2019.pdf.. - ISSN 2544-7335
3
Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych = From Walt Wilhelm to PZU? : About the Relationship between National and EU Competition Law : a Critical Analysis of Imposing Separate Antimonopoly Penalties / Kamil Dobosz // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (2018), s. 35-42. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/od-walt-wilhelm-do-pzu-o-relacji-miedzy-krajowym-i-unijnym-prawem-151338099Wstęp: . - ISSN 1895-0396
4
Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty = Entrepreneur in the 21st Century Reality : Selected Issues and Postulates / Kamil Dobosz // Studenckie Zeszyty Naukowe. - Vol. 21, nr 36 (2018), s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/szn/article/view/6753. - ISSN 1506-8285
5
The Concept of Unity in the Competition Law System / Kamil Dobosz // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 11(18) (2018), s. 181-207. - Summ., rés. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2018_11_18/181.pdf. - ISSN 1689-9024
6
Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich / Kamil Dobosz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 476 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. - ISBN 978-83-8124-576-0
7
Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA = Public Enforcement versus Private Enforcement - Commitment Decision and Claim for Damages : Case Comment to the Judgement of the Court of Justice of 23 November 2017 in case C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA / Kamil Dobosz // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018), s. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/76.pdf. - ISSN 2299-8837
8
(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji = (Un)changeable Application of National and EU Competition Law - about the Relationship between National and EU Antitrust Regimes : Case Comment to the Judgement of the Court of the EU of 30 September 2016 in case T-70/15 Trajektna luka Split d.d.v the Commission / Kamil Dobosz // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 2(7) (2018), s. 107-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/107.pdf. - ISSN 2299-8837
1
Dobosz K., (2020), The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", vol. 13(22), s. 255-270; https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_13_Dobosz.pdf
2
Dobosz K., (2019), Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia "prawa konkurencji", "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie", nr 3, s. 16-18; https://oirp.krakow.pl/media/c3cd6a6e1b344d21929746f2dd5b309a/biuletyn_03_2019.pdf.
3
Dobosz K., (2018), Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 9, s. 35-42.
4
Dobosz K., (2018), Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty, "Studenckie Zeszyty Naukowe", Vol. 21, nr 36, s. 139-152; https://journals.umcs.pl/szn/article/view/6753
5
Dobosz K., (2018), The Concept of Unity in the Competition Law System, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", vol. 11(18), s. 181-207; https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2018_11_18/181.pdf
6
Dobosz K., (2018), Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, 476 s.
7
Dobosz K., (2018), Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 2(7), s. 76-88; https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/76.pdf
8
Dobosz K., (2018), (Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 2(7), s. 107-119; https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/107.pdf
1
@article{artUEK:2168352308,
author = "Kamil Dobosz",
title = "The Escalators' Series : Season: Private Enforcement. Episode: About the One that was not an Undertaking on the Relevant Market : Case Comment to Judgment of the Court of Justice of 12 December 2019, Case C-435/18",
journal = "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies",
number = "vol. 13(22)",
pages = "255-270",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1689-9024.YARS.2020.13.22.11},
url = {https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_13_Dobosz.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168352302,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Próba uporządkowania definicyjnego nieładu w odniesieniu do pojęcia prawa konkurencji",
journal = "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie",
number = "3",
pages = "16-18",
year = "2019",
url = {https://oirp.krakow.pl/media/c3cd6a6e1b344d21929746f2dd5b309a/biuletyn_03_2019.pdf.},
}
3
@article{artUEK:2168352306,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Od Walt Wilhelm do PZU? : o relacji między krajowym i unijnym prawem konkurencji - krytyczna ocena nakładania odrębnych kar antymonopolowych",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "9",
pages = "35-42",
year = "2018",
url = {},
}
4
@article{artUEK:2168352510,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Przedsiębiorca w realiach XXI w. : wybrane zagadnienia i postulaty",
journal = "Studenckie Zeszyty Naukowe",
number = "Vol. 21, 36",
pages = "139-152",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.139},
url = {https://journals.umcs.pl/szn/article/view/6753},
}
5
@article{artUEK:2168352318,
author = "Kamil Dobosz",
title = "The Concept of Unity in the Competition Law System",
journal = "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies",
number = "vol. 11(18)",
pages = "181-207",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1689-9024.YARS.2018.11.18.7},
url = {https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2018_11_18/181.pdf},
}
6
@book{monUEK:2168352228,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-576-0",
}
7
@article{artUEK:2168352506,
author = "Kamil Dobosz",
title = "Public enforcement versus private enforcement- decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze : glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA",
journal = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "2(7)",
pages = "76-88",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.6},
url = {https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/76.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168352508,
author = "Kamil Dobosz",
title = "(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji - o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym : glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji",
journal = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "2(7)",
pages = "107-119",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.8},
url = {https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/49/107.pdf},
}