Publikacje wybranego autora

Grudzińska-Dymek Anna

Biblioteka Główna,

1

Tytuł:
Kwaśny papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ2009. - nr 4 (33). - [odczyt: 22.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347984
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ2008. - nr 2 (31). - [odczyt: 17.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347862
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ochrona zbiorów bibliotecznych w naszej Bibliotece
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2006. - nr 27. - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347596
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Najnowocześniejszy system samoobsługowy, SELFCHECK w Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej W Krakowie
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001) . - [odczyt: 03.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168349086
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
1
Kwaśny papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach / Anna GRUDZIŃSKA-DYMEK, Elżbieta USTARBOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 4 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 22.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=008. - ISSN 2082-5005
2
Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń / Anna GRUDZIŃSKA-DYMEK, Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 17.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=014. - ISSN 2082-5005
3
Ochrona zbiorów bibliotecznych w naszej Bibliotece / Anna GRUDZIŃSKA-DYMEK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
4
Najnowocześniejszy system samoobsługowy, SELFCHECK w Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej W Krakowie / Anna GRUDZIŃSKA-DYMEK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 03.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=18
1
Grudzińska-Dymek A., Ustarbowska E., (2009), Kwaśny papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 4 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=008
2
Grudzińska-Dymek A., Sławińska A., (2008), Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=014
3
Grudzińska-Dymek A., (2006), Ochrona zbiorów bibliotecznych w naszej Bibliotece, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=27
4
Grudzińska-Dymek A., (2001), Najnowocześniejszy system samoobsługowy, SELFCHECK w Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej W Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=18
1
@misc{UEK:2168347984,
author = "Anna Grudzińska-Dymek and Elżbieta Ustarbowska",
title = "Kwaśny papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=008},
}
2
@misc{UEK:2168347862,
author = "Anna Grudzińska-Dymek and Anna Sławińska",
title = "Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=014},
}
3
@misc{UEK:2168347596,
author = "Anna Grudzińska-Dymek",
title = "Ochrona zbiorów bibliotecznych w naszej Bibliotece",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=27},
}
4
@article{UEK:2168349086,
author = "Anna Grudzińska-Dymek",
title = "Najnowocześniejszy system samoobsługowy, SELFCHECK w Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej W Krakowie",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=18},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID