Publikacje wybranego autora

Niemirowska Monika

Biblioteka Główna,

1

Tytuł:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie2002. - nr 19. - [odczyt: 22.05.2020]
Tryb dostępu:
Nr:
2168347242
varia
2

Tytuł:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie2002. - nr 20. - [odczyt: 30.07.2020]
Tryb dostępu:
Nr:
2168348968
varia
3

Tytuł:
Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne = Guide of Economy on-line with the Help of Economic Source Base
Źródło:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (36) (2001) , s. 48-49
Nr:
2168353018
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Nowe bazy danych
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie2001. - nr 18. - [odczyt: 03.08.2020]
Tryb dostępu:
Nr:
2168349074
varia
1
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Monika NIEMIROWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 19 (2002)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=19
2
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA, Ewa MIERZEJEWSKA, Monika NIEMIROWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 20 (2002)1 ekran. - [odczyt: 30.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
3
Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne = Guide of Economy on-line with the Help of Economic Source Base / Bernadetta KOŁCZ, Monika Niemirowska // PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (36) (2001), s. 48-49. - ISSN 1230-5529
4
Nowe bazy danych / Bernadetta KOŁCZ, Monika NIEMIROWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 03.08.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18
1
Niemirowska M., (2002), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 19; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=19
2
Osiewalska A., Mierzejewska E., Niemirowska M., (2002), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=20
3
Kołcz B., Niemirowska M., (2001), Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 4 (36), s. 48-49.
4
Kołcz B., Niemirowska M., (2001), Nowe bazy danych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18
1
@misc{UEK:2168347242,
author = "Monika Niemirowska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "19",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=19},
}
2
@misc{UEK:2168348968,
author = "Anna Osiewalska and Ewa Mierzejewska and Monika Niemirowska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=20},
}
3
@article{UEK:2168353018,
author = "Bernadetta Kołcz and Monika Niemirowska",
title = "Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne",
journal = "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej",
number = "4 (36)",
pages = "48-49",
year = "2001",
}
4
@misc{UEK:2168349074,
author = "Bernadetta Kołcz and Monika Niemirowska",
title = "Nowe bazy danych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID