Publikacje wybranego autora

Węglarz Jadwiga

Biblioteka Główna,

1

Autor:
Ulrich Brand , Jadwiga Węglarz
Tytuł:
Wystawa "Znikający horyzont. Niemieckie książki w procesie globalizacji"
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003) . - [odczyt: 05.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168349196
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wybrane publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej otrzymane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w roku akademickim 2002/2003
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 22. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168348868
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2002. - nr 20. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168348964
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2002. - nr 19. - [odczyt: 21.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347234
varia
Zobacz opis całości
1
Wystawa "Znikający horyzont. Niemieckie książki w procesie globalizacji" / Ulrich Brand, tłum. Jadwiga WĘGLARZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 05.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=22
2
Wybrane publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej otrzymane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w roku akademickim 2002/2003 / Magdalena BEDNAREK, Jadwiga WĘGLARZWybrane publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej otrzymane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w roku akademickim 2002/2003 / Magdalena BEDNAREK, Jadwiga WĘGLARZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKABiuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekrannr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=22. - ISSN 1640-05501640-0550
3
Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej / Magdalena BEDNAREK, Anna ŁAZARCZYK, Jadwiga WĘGLARZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 20 (2002)1 ekran. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
4
Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej / Anna ŁAZARCZYK, Jadwiga WĘGLARZ, Magdalena BEDNAREK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 19 (2002)1 ekran. - [odczyt: 21.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=19
1
Brand U., Węglarz J., (2003), Wystawa "Znikający horyzont. Niemieckie książki w procesie globalizacji", "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=22
2
Bednarek M., Węglarz J., (2003), Wybrane publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej otrzymane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w roku akademickim 2002/2003, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=22
3
Bednarek M., Łazarczyk A., Węglarz J., (2002), Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=20
4
Łazarczyk A., Węglarz J., Bednarek M., (2002), Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 19; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=19
1
@article{UEK:2168349196,
author = "Ulrich Brand and Jadwiga Węglarz",
title = "Wystawa Znikający horyzont. Niemieckie książki w procesie globalizacji",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=22},
}
2
@misc{UEK:2168348868,
author = "Magdalena Bednarek and Jadwiga Węglarz",
title = "Wybrane publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej otrzymane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w roku akademickim 2002/2003",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=22},
}
3
@misc{UEK:2168348964,
author = "Magdalena Bednarek and Anna Łazarczyk and Jadwiga Węglarz",
title = "Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=20},
}
4
@misc{UEK:2168347234,
author = "Anna Łazarczyk and Jadwiga Węglarz and Magdalena Bednarek",
title = "Nowości Centrum Dokumentacji Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "19",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=19},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID