Publikacje wybranego autora

Ogórek Magdalena ORCID   

Jednostka Międzywydziałowa,

1

Autor:
Adam Lejman-Gąska , Magdalena Ogórek
Tytuł:
Financial Literacy for Sustainable Development : Financial Knowledge among Polish Young Adults
Źródło:
Espacios y Sociedades en transformación / coord.: Julián Mora Aliseda, Jacinto Garrido Velarde, José Castro Serrano - Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2020, s. 163-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-84-1346-693-4 ; 978-84-1346-695-8
Nr:
2168354024
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Finanse osobiste. Część III, Stan wiedzy finansowej Polaków 2018/2019 w oparciu o narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018 = Financial Literacy : Financial Knowledge in Poland : (Personal Finance). Part III
Źródło:
Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych / red. nauk. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek, Witold Zajączkowski - Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019, s. 171-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953315-7-2
Nr:
2168354022
rozdział w monografii
3

Autor:
Adam Lejman-Gąska , Magdalena Ogórek
Tytuł:
Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej = Financial Capability Among Young Adults in Poland as Vulnerable Demographic Group
Źródło:
Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych = Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protectio. - nr 3(33) (2019) , s. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353980
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Finanse osobiste. Część II, Dobór i kształt narzędzi do badań wiedzy finansowej populacji : implementacja i dostosowanie OECD/INFE Toolkit 2018 = Financial Literacy : Financial Knowledge in Poland : (Personal Finance). Part II
Źródło:
Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych / red. nauk. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek, Witold Zajączkowski - Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019, s. 159-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953315-7-2
Nr:
2168354020
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Finanse osobiste. Część I, Badania wiedzy finansowej = Financial Literacy : Financial Knowledge in Poland : (Personal Finance). Part I
Źródło:
Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych / red. nauk. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek, Witold Zajączkowski - Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019, s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953315-7-2
Nr:
2168354008
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Poziom edukacji finansowej konsumentów w Polsce jako istotna przyczyna powszechności praktyk misseling - case study tzw. polisolokat
Źródło:
Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego / red. nauk. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 97-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-903-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353974
rozdział w monografii
1
Financial Literacy for Sustainable Development : Financial Knowledge among Polish Young Adults / Adam Lejman-Gaska, Magdalena OGOREK // W: Espacios y Sociedades en transformación / coord.: Julián Mora Aliseda, Jacinto Garrido Velarde, José Castro Serrano. - Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2020. - S. 163-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-84-1346-693-4 ; 978-84-1346-695-8
2
Finanse osobiste. Część III, Stan wiedzy finansowej Polaków 2018/2019 w oparciu o narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018 = Financial Literacy : Financial Knowledge in Poland : (Personal Finance). Part III / Magdalena Ogórek // W: Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych / red. nauk. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek, Witold Zajączkowski. - Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019. - S. 171-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953315-7-2
3
Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej = Financial Capability Among Young Adults in Poland as Vulnerable Demographic Group / Adam Lejman-Gąska, Magdalena Ogórek // Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych = Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protectio. - nr 3(33) (2019), s. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/782390.pdf. - ISSN 1896-3641
4
Finanse osobiste. Część II, Dobór i kształt narzędzi do badań wiedzy finansowej populacji : implementacja i dostosowanie OECD/INFE Toolkit 2018 = Financial Literacy : Financial Knowledge in Poland : (Personal Finance). Part II / Magdalena Ogórek // W: Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych / red. nauk. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek, Witold Zajączkowski. - Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019. - S. 159-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953315-7-2
5
Finanse osobiste. Część I, Badania wiedzy finansowej = Financial Literacy : Financial Knowledge in Poland : (Personal Finance). Part I / Magdalena Ogórek // W: Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych / red. nauk. Artur Borcuch, Anna Krzysztofek, Witold Zajączkowski. - Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019. - S. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953315-7-2
6
Poziom edukacji finansowej konsumentów w Polsce jako istotna przyczyna powszechności praktyk misseling - case study tzw. polisolokat / Magdalena Ogórek // W: Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego / red. nauk. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 97-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-903-6
1
Lejman-Gąska A., Ogórek M., (2020), Financial Literacy for Sustainable Development : Financial Knowledge among Polish Young Adults. [W:] Mora Aliseda , Velarde , Serrano (red.), Espacios y Sociedades en transformación, Navarra : Thomson Reuters Aranzadi, s. 163-185.
2
Ogórek M., (2019), Finanse osobiste. Część III, Stan wiedzy finansowej Polaków 2018/2019 w oparciu o narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018. [W:] Borcuch A., Krzysztofek A., Zajączkowski W. (red.), Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, s. 171-183.
3
Lejman-Gąska A., Ogórek M., (2019), Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych", nr 3(33), s. 11-32; https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/782390.pdf
4
Ogórek M., (2019), Finanse osobiste. Część II, Dobór i kształt narzędzi do badań wiedzy finansowej populacji : implementacja i dostosowanie OECD/INFE Toolkit 2018. [W:] Borcuch A., Krzysztofek A., Zajączkowski W. (red.), Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, s. 159-170.
5
Ogórek M., (2019), Finanse osobiste. Część I, Badania wiedzy finansowej. [W:] Borcuch A., Krzysztofek A., Zajączkowski W. (red.), Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, s. 149-158.
6
Ogórek M., (2019), Poziom edukacji finansowej konsumentów w Polsce jako istotna przyczyna powszechności praktyk misseling - case study tzw. polisolokat. [W:] Juszczyk S., Balina R. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 97-107.
1
@inbook{UEK:2168354024,
author = "Adam Lejman-Gąska and Magdalena Ogórek",
title = "Financial Literacy for Sustainable Development : Financial Knowledge among Polish Young Adults",
booktitle = "Espacios y Sociedades en transformación",
pages = "163-185",
adress = "Navarra",
publisher = "Thomson Reuters Aranzadi",
year = "2020",
isbn = "978-84-1346-693-4 ; 978-84-1346-695-8",
}
2
@inbook{UEK:2168354022,
author = "Magdalena Ogórek",
title = "Finanse osobiste. Część III, Stan wiedzy finansowej Polaków 2018/2019 w oparciu o narzędzie OECD/INFE Toolkit 2018",
booktitle = "Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych",
pages = "171-183",
adress = "Kielce",
publisher = "Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch",
year = "2019",
isbn = "978-83-953315-7-2",
}
3
@article{UEK:2168353980,
author = "Adam Lejman-Gąska and Magdalena Ogórek",
title = "Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej",
journal = "Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych",
number = "3(33)",
pages = "11-32",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.32078/JOIN.33.02},
url = {https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/782390.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168354020,
author = "Magdalena Ogórek",
title = "Finanse osobiste. Część II, Dobór i kształt narzędzi do badań wiedzy finansowej populacji : implementacja i dostosowanie OECD/INFE Toolkit 2018",
booktitle = "Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych",
pages = "159-170",
adress = "Kielce",
publisher = "Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch",
year = "2019",
isbn = "978-83-953315-7-2",
}
5
@inbook{UEK:2168354008,
author = "Magdalena Ogórek",
title = "Finanse osobiste. Część I, Badania wiedzy finansowej",
booktitle = "Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych",
pages = "149-158",
adress = "Kielce",
publisher = "Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch",
year = "2019",
isbn = "978-83-953315-7-2",
}
6
@inbook{UEK:2168353974,
author = "Magdalena Ogórek",
title = "Poziom edukacji finansowej konsumentów w Polsce jako istotna przyczyna powszechności praktyk misseling - case study tzw. polisolokat",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego",
pages = "97-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7583-903-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID