Publikacje wybranego autora

Broniszewski Michał ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Katedra Gospodarki Przestrzennej

1

Tytuł:
Competitive and Integrated Capital Market in Poland as a Financing Tool for the Development of Polish Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 133 (2019) , s. 19-29. - Tytuł numeru: Management in Industry and Services - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341129
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Competitive and Integrated Capital Market in Poland : Managing Political Risk on the Polish Capital Market for Responsible Development of Polish Regions
Adres wydawniczy:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019
Opis fizyczny:
52 s.; 22 cm
ISBN:
978-620-0-29016-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168345156
książka
3

Tytuł:
Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego - wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych = Social Economy Entities as a Factor Supporting Development Socio-Economic Development of the Opolskie Voivodeship - a Challenge for the Implementation of Integrated Territorial Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 39-50. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168341095
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Matryca instytucjonalna Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej = Institutional Matrix of the European Union in the Process of European Integration
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 3(57) (2018) , s. 25-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341091
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem politycznym na polskim rynku kapitałowym na rzecz odpowiedzialnego rozwoju polskich regionów = Integrated Political Risk Management in the Polish Capital Market for the Responsible Development of Polish Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 63(6) (2018) , s. 110-120. - Tytuł numeru: Raport o stanie finansowym państwa 2016-2017 - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomia ; 17)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341093
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym - studium przypadku = The Importance of an Integrated Approach to Functional Areas in Terms of Regional - Case Study
Źródło:
Wrocławskie Studia Politologiczne. - nr 23 (2017) , s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341135
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji = Active Managing the Political Risk in the Capital Market - the Esthe Aim of the Article is Tosence and Ways of Management in the Organisation
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 3(53) (2017) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341097
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Europa Środkowa w koncepcjach biurokracji Unii Europejskiej = Central Europe in the Concepts of Bureaucracy of the European Union
Źródło:
Wschodnioznawstwo. - Nr 11 (2017) , s. 21-31. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341137
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego - uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne = Development of Social Economy Entities in Poland with Particular Emphasis on the Opole Region : Institutional and Organizational Conditions
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2016) , s. 38-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168341101
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia
Redaktor:
Schreiber-Kurpiers Dorota
, Olszyna Marta Wiktoria
Adres wydawniczy:
Opole: Wydawnictwo Emmanuel, 2014
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-63757-37-3
Nr:
2168345170
książka
11

Autor:
Michał Broniszewski , Wojciech Goleński , Krystian Mesjasz
Tytuł:
Trzy formy kapitału w Podmiotach Ekonomii Społecznej województwa opolskiego
Źródło:
Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej / red. nauk. Agata Zagórowska - Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 2013, s. 140-148 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63793-08-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341139
rozdział w książce
12

Autor:
Michał Broniszewski , Jolanta Hurek
Tytuł:
Młodzież w polityce Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy młodzieży, młodzież w perspektywie : region, Polska, Europa, świat. Cz. 1, Młodzież a edukacja i rynek pracy / red. nauk. Agata Zagórowska - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012, s. 25-48 lub 49-65
Seria:
(Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 317)
ISBN:
978-83-62736-77-5
Nr:
2168345184
rozdział w monografii
1
Competitive and Integrated Capital Market in Poland as a Financing Tool for the Development of Polish Regions / Michał Broniszewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 133 (2019), s. 19-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Management in Industry and Services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Number 133/Broniszewski.pdf. - ISSN 1641-3466
2
Competitive and Integrated Capital Market in Poland : Managing Political Risk on the Polish Capital Market for Responsible Development of Polish Regions / Michał Broniszewski. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. - 52 s. ; 22 cm. - ISBN 978-620-0-29016-8. - Spis treści: https://www.morebooks.de/store/gb/book/competitive-and-integrated-capital-market-in-poland/isbn/978-620-0-29016-8Wstęp:
3
Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego - wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych = Social Economy Entities as a Factor Supporting Development Socio-Economic Development of the Opolskie Voivodeship - a Challenge for the Implementation of Integrated Territorial Investments / Michał Broniszewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 39-50. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt 131/Broniszewski.pdf. - ISSN 1641-3466
4
Matryca instytucjonalna Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej = Institutional Matrix of the European Union in the Process of European Integration / Michał Broniszewski // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 3(57) (2018), s. 25-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/ZpGT0deGIyvGdWKQAnKOGkV5.pdf. - ISSN 2084-4689
5
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem politycznym na polskim rynku kapitałowym na rzecz odpowiedzialnego rozwoju polskich regionów = Integrated Political Risk Management in the Polish Capital Market for the Responsible Development of Polish Regions / Michał Broniszewski // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - (Ekonomia ; 17). - nr 63(6) (2018), s. 110-120. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Raport o stanie finansowym państwa 2016-2017. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://i.vistula.edu.pl/media/docs/VnRf7jLBjQGdfkZi4h5Rr9ji0.pdf. - ISSN 2353-2688
6
Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym - studium przypadku = The Importance of an Integrated Approach to Functional Areas in Terms of Regional - Case Study / Michał Broniszewski // Wrocławskie Studia Politologiczne. - nr 23 (2017), s. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95266. - ISSN 1643-0328
7
Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji = Active Managing the Political Risk in the Capital Market - the Esthe Aim of the Article is Tosence and Ways of Management in the Organisation / Michał Broniszewski // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 3(53) (2017), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VfPNzEm6BlcZ0nvygfnEoNI6Y.pdf. - ISSN 2084-4689
8
Europa Środkowa w koncepcjach biurokracji Unii Europejskiej = Central Europe in the Concepts of Bureaucracy of the European Union / Michał Broniszewski // Wschodnioznawstwo. - Nr 11 (2017), s. 21-31. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95067/edition/89533/content. - ISSN 2082-7695
9
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego - uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne = Development of Social Economy Entities in Poland with Particular Emphasis on the Opole Region : Institutional and Organizational Conditions / Michał Broniszewski // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2016), s. 38-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022016/ES022016-03.pdf. - ISSN 2081-321X
10
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / red. Dorota Schreiber-Kurpiers, współudz. Michał Broniszewski, Marta Wiktoria Olszyna. - Opole : Wydawnictwo Emmanuel, 2014. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-63757-37-3
11
Trzy formy kapitału w Podmiotach Ekonomii Społecznej województwa opolskiego / Michał Broniszewski, Wojciech Goleński, Krystian Mesjasz // W: Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej / red. nauk. Agata Zagórowska. - Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, [2013]. - S. 140-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63793-08-1. - Pełny tekst: http://pokl.rops-opole.pl/pobierz/problemy_slaska.pdf
12
Młodzież w polityce Unii Europejskiej / Michał Broniszewski, Jolanta Hurek // W: Perspektywy młodzieży, młodzież w perspektywie : region, Polska, Europa, świat. Cz. 1, Młodzież a edukacja i rynek pracy / red. nauk. Agata Zagórowska. - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012. - (Studia i Monografie - Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 317). - S. 25-48 lub 49-65. - ISBN 978-83-62736-77-5
1
Broniszewski M., (2019), Competitive and Integrated Capital Market in Poland as a Financing Tool for the Development of Polish Regions, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 133, s. 19-29; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Number 133/Broniszewski.pdf
2
Broniszewski M., (2019), Competitive and Integrated Capital Market in Poland: Managing Political Risk on the Polish Capital Market for Responsible Development of Polish Regions, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 52 s.
3
Broniszewski M., (2018), Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego - wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 39-50; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt 131/Broniszewski.pdf
4
Broniszewski M., (2018), Matryca instytucjonalna Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3(57), s. 25-37; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/ZpGT0deGIyvGdWKQAnKOGkV5.pdf
5
Broniszewski M., (2018), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem politycznym na polskim rynku kapitałowym na rzecz odpowiedzialnego rozwoju polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 63(6), s. 110-120; https://i.vistula.edu.pl/media/docs/VnRf7jLBjQGdfkZi4h5Rr9ji0.pdf
6
Broniszewski M., (2017), Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym - studium przypadku, "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 23, s. 161-172; https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95266
7
Broniszewski M., (2017), Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3(53), s. 5-16; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VfPNzEm6BlcZ0nvygfnEoNI6Y.pdf
8
Broniszewski M., (2017), Europa Środkowa w koncepcjach biurokracji Unii Europejskiej, "Wschodnioznawstwo", Nr 11, s. 21-31; https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95067/edition/89533/content
9
Broniszewski M., (2016), Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego - uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 38-47; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022016/ES022016-03.pdf
10
Schreiber-Kurpiers D., Broniszewski M., Olszyna M. (red.), (2014), Prezydencja Polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, Opole : Wydawnictwo Emmanuel, 145 s.
11
Broniszewski M., Goleński W., Mesjasz K., (2013), Trzy formy kapitału w Podmiotach Ekonomii Społecznej województwa opolskiego. [W:] Zagórowska A. (red.), Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Opole : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, s. 140-148.
12
Broniszewski M., Hurek J., (2012), Młodzież w polityce Unii Europejskiej. [W:] Zagórowska A. (red.), Perspektywy młodzieży, młodzież w perspektywie : region, Polska, Europa, świat. Cz. 1, Młodzież a edukacja i rynek pracy (Studia i Monografie - Politechnika Opolska; z. 317), Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, s. 25-48 lub 49-65.
1
@article{UEK:2168341129,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Competitive and Integrated Capital Market in Poland as a Financing Tool for the Development of Polish Regions",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 133",
pages = "19-29",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.133.2},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Number 133/Broniszewski.pdf},
}
2
@book{UEK:2168345156,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Competitive and Integrated Capital Market in Poland : Managing Political Risk on the Polish Capital Market for Responsible Development of Polish Regions",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-620-0-29016-8",
}
3
@article{UEK:2168341095,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego - wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "39-50",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.3},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt 131/Broniszewski.pdf},
}
4
@article{UEK:2168341091,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Matryca instytucjonalna Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "3(57)",
pages = "25-37",
year = "2018",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/ZpGT0deGIyvGdWKQAnKOGkV5.pdf},
}
5
@article{UEK:2168341093,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem politycznym na polskim rynku kapitałowym na rzecz odpowiedzialnego rozwoju polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "63(6)",
pages = "110-120",
year = "2018",
url = {https://i.vistula.edu.pl/media/docs/VnRf7jLBjQGdfkZi4h5Rr9ji0.pdf},
issn = "",
}
6
@article{UEK:2168341135,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym - studium przypadku",
journal = "Wrocławskie Studia Politologiczne",
number = "23",
pages = "161-172",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.12},
url = {https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95266},
}
7
@article{UEK:2168341097,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "3(53)",
pages = "5-16",
year = "2017",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VfPNzEm6BlcZ0nvygfnEoNI6Y.pdf},
}
8
@article{UEK:2168341137,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Europa Środkowa w koncepcjach biurokracji Unii Europejskiej",
journal = "Wschodnioznawstwo",
number = "Nr 11",
pages = "21-31",
year = "2017",
url = {https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95067/edition/89533/content},
}
9
@article{UEK:2168341101,
author = "Michał Broniszewski",
title = "Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego - uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "38-47",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2016.2.03},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022016/ES022016-03.pdf},
}
10
@book{UEK:2168345170,
title = "Prezydencja Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia",
editor = Schreiber-Kurpiers Dorota,
editor = Broniszewski Michał,
editor = Olszyna Marta Wiktoria,
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo Emmanuel",
year = "2014",
isbn = "978-83-63757-37-3",
}
11
@inbook{UEK:2168341139,
author = "Michał Broniszewski and Wojciech Goleński and Krystian Mesjasz",
title = "Trzy formy kapitału w Podmiotach Ekonomii Społecznej województwa opolskiego",
booktitle = "Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej",
pages = "140-148",
adress = "Opole",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu",
year = "2013",
url = {http://pokl.rops-opole.pl/pobierz/problemy_slaska.pdf},
isbn = "978-83-63793-08-1",
}
12
@inbook{UEK:2168345184,
author = "Michał Broniszewski and Jolanta Hurek",
title = "Młodzież w polityce Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy młodzieży, młodzież w perspektywie : region, Polska, Europa, świat. Cz. 1, Młodzież a edukacja i rynek pracy",
pages = "25-48 lub 49-65",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej",
year = "2012",
issn = "1429-6063",
isbn = "978-83-62736-77-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID