Publikacje wybranego autora

Drozdek Adam ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Katedra Polityk Regulacyjnych

1

Autor:
Tytuł:
Bieg postępowania spraw podatkowych w czasie epidemii COVID-19 = Proceedings of Tax Cases During the COVID-19 Epidemic
Źródło:
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. T. 3 / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022, s. 902-916. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-541-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363092
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Kontrola celna jako element systemu ochrony dóbr kultury = Customs Control as an Element of the Heritage Asset Protection System
Źródło:
Wielowymiarowość współczesnych konfliktów / red. Maciej Tołwiński - Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022, s. 109-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67162-06-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363636
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Gromadzenie materiału dowodowego w celu ustalenia transakcji karuzelowych a przewlekłość postępowania - kilka uwag na przykładzie zwrotu podatku VAT = Evidence Collection to Determine Carousel Transaction vs the Lengthiness of Proceedings - a Few Remarks as Exemplified by VAT Refund
Źródło:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 3(34) (2021) , s. 58-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168360960
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych
Źródło:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 38-110
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358484
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne) = CN Code as a Legal and Tax Standard
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 97 (2021) , s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168357680
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej = Establishment of a Land Easement and Property Tax Liability in Connection with Conducting Business Activity
Źródło:
Studia Administracyjne. - nr 2 (2021) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168363264
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego = Protection of the Rights of the Customs Debtor and Resumption of Proceedings in the Light of the CJEU Judgement - a Few Remarks as Exemplified by Customs Law
Źródło:
Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 730-744. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-425-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354116
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Sądowa kontrola decyzji podatkowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych = Judicial Control of Tax Decisions Regarding Reimbursement of Excise Duty in Case of Intra-community Delivery of Excise Goods
Źródło:
Prawo - postępowania - ochrona prawna / red. Paulina Bieś-Srokosz, Przemysław Niemczuk, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska - Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021, s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66536-46-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360920
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
The Taxpayer's Claim under the Tax Law Relationship of a Tax Overpayment
Źródło:
Acta Iuris Stetinensis. - No. 1, vol. 33 (2021) , s. 27-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168359992
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło
Źródło:
E-sąd : E-finanse : E-praca / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 167-178
ISBN:
978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168346976
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Hipoteka akcyzowa
Źródło:
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. Andrzej Gorgol - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 79-92
ISBN:
978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349534
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Opis fizyczny:
422 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-7285-931-0
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168350324
monografia
13

Tytuł:
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020
Opis fizyczny:
305 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-956684-4-9
Nr:
2168352840
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020, s. 7-8
ISBN:
978-83-956684-4-9
Nr:
2168352842
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations
Źródło:
International Journal of Modern Engineering Research (IJMER). - vol. 10, iss. 12 (2020) , s. 1-7. - Summ.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168352846
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej = Control Measures Undertaken by Customs Authorities in the Scope of Intellectual Property Protection
Źródło:
Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony = Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection / red. Beata Stępień-Załucka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 277-287. - Streszcz., summ.
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354114
rozdział w monografii
17

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019 = Formation of the Structure of the Customs Administration in Poland in the Years 1944-2019
Źródło:
Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020, s. 260-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168347000
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19 = Tax, Customs and Fiscal Inspection During the COVID-19 Pandemic
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2020) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze źródeł własnych.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352844
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment
Źródło:
Studia Administracyjne. - nr 12 (2020) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168355994
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej = The Consequences of Poland's Accession to the European Union on the State Budget within Dutiescollected by the Customs and Tax Service
Źródło:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (26) (2019) , s. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168343379
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law = Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa
Źródło:
Ius Novum. - nr 3 (2019) , s. 177-194. - Summ., streszcz., res., rez., Zsfg., rés., sint. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168341083
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT = The Principle of Abuse of Law and Tax Fraud in VAT
Źródło:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168343381
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42 = Tax Optimization for Family Businesses Using Customs Procedure 42
Źródło:
Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof WACH - Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 101-114. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 94)
ISBN:
978-83-64971-64-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343387
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy = The Influence of EU Customs Law on Polish Tax Law Regulations - Directions of Transformations and Changes Based on the Example of Excise Tax
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (2019) , s. 98-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168341133
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia = The Role of Excise Duty in Economic Growth - Selected Issues
Źródło:
Kwartalnik Prawno-Finansowy. - nr 2 (2019) , s. 26-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343393
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej
Źródło:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 601-612
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342191
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego
Źródło:
Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 485-497. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-87-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343537
rozdział w monografii
28

Autor:
Tytuł:
Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16) = Fraudulent Conveyance (Actio Pauliana) as an Instrument that Secures Public Liabilities - a Few Comments to the Judgment of the Constitutional Tribunal of April 18, 2018. (K52/16)
Źródło:
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 1(50) (2018) , s. 41-63. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168344984
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne = The Essence of Anti-dumping Duty as a Legal-financial Instrument of the European Union Economy Protection - Selected Inter-temporal Issues
Źródło:
Studia Ełckie. - R. 20, nr 2 (2018) , s. 221-232. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343329
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym = Normative Features of Customs Duty as a Public Levy in Polish and European Union Law
Źródło:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 3 (23) (2018) , s. 57-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168343377
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018, s. 10-11
ISBN:
978-83-947949-8-9
Nr:
2168342861
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką = Acting with Due Diligence - Is It Feasible : between Theory and Practice
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (277) (2018) , s. 287-294. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342743
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej = Problems of Customs Secret's Legal Regulation
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (281) (2018) , s. 432-436. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342751
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych = The Law Abuse Principle in Relation to the Taxpayer's VAT Deduction Right Amid the EU and National Case-law of Administrative Courts
Źródło:
Monitor Podatkowy. - nr 3 (2018) , s. 19-24. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168342855
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury = Using Data of Another Entity in Commercial Transactions and the Nature of a Blank Invoice Issuer's Tax Liability
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 109 (2018) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168343385
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł = Differences and Similarities Between Customs Duties and Charges Having Equivalent Effect to Duties
Źródło:
Rocznik Administracji Publicznej = Public Administration Yearbook. - nr 4 (2018) , s. 32-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343339
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi = Charges Having an Equivalent Effect to Customs Duty as a Financial and Legal Instrument of Regulating Trade between Member States
Źródło:
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018, s. 12-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947949-8-9
Nr:
2168342863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Tytuł:
Obrót "pustymi fakturami" jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego = "Blank Invoices" Circulation as a Prerequisite Justifying Securing Tax Liability Performance
Źródło:
Studia Prawnoustrojowe. - 39 (2018) , s. 231-244. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168343321
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego = Related Entities Pursuant to the European Union Customs Code
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (280) (2018) , s. 387-392. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342773
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych = The Essence and Legal Character of Customs Duty in the Light of the Constitution and the Public Finance Act
Źródło:
Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy / red. Paweł Mańczyk - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018, s. 79-93. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-945471-6-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343389
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie = Freedom Limitations of Implementing Directives Regarding Taxes by Member States
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 3 (272) (2018) , s. 91-96. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342629
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła = European Union's Customs Governance in the Scope of Developing Customs' Construction Elements
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (276) (2018) , s. 247-252. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342637
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education = Finansowanie szkolnictwa wyższego z budżetu państwa a prawo do bezpłatnej nauki
Źródło:
Education and Human Rights / red. Nevide Akpinar Déliai, Witold Stankowski - Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, s. 90-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-613-9-94343-2
Nr:
2168343557
rozdział w książce
44

Autor:
Tytuł:
Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3] / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 360-372. - Summ.
ISBN:
978-83-8019-877-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343303
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018
Opis fizyczny:
715 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947949-8-9
Nr:
2168342857
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Tytuł:
Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki = Rules for the Application of Security for Excise Goods in the Form of a Mortgage
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 6 (275) (2018) , s. 211-216. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342633
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Weronika Batory , Marlena Bodo , Marcin Brzezowski , Patryk Ciok , Maciej Długosz , Adam Drozdek , Adrian Flor , Krzysztof Gasiński , Katarzyna Grabarczyk , Joanna Karpińska-Olszewska , Liliana Kasprzak , Łukasz Kielin , Daniel Knaga , Anna Kołakowska , Faustyna Kowalska , Beata Kuźniarowska , Patrycja Laskowska-Chyła , Mikołaj Lisewski , Paweł Magiera , Paweł Marek , Anna Mazur , Izabela Niczyporuk-Chudecka , Paulina Niedopytalska , Monika Nowikowska , Tomasz Olejnik , Karolina Palka , Maciej Pisz , Marta Raczyńska-Kruk , Adam Rzetecki , Kamil Stępniak , Arkadiusz Suszek , Aleksandra Szydzik , Mateusz Wasiel , Marcin Wojciechowski , Maciej Woźniak
Tytuł:
Polska niepodległa 1918-2018 : księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018
Opis fizyczny:
677 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-950934-0-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168343307
monografia
48

Autor:
Tytuł:
Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym = Normative Analysis of Budgetary Incomes from Customs in the Polish Legal System
Źródło:
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168341099
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej = Interpretation Turbulences Surrounding Article 217 of the Constitution vs Legal Regulation of Customs as a Public Levy
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (269) (2017) , s. 446-451. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342589
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP = Constitutional Grounds for Imposing Customs Pursuant to the Constitution of the Republic of Poland
Źródło:
Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa / red. Kamil Stępniak - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017, s. 326-344. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947949-2-7
Nr:
2168342775
rozdział w monografii
51

Autor:
Tytuł:
Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej = Explanation of the Genesis and the Essence of Customs as a Public Levy through Historical Analysis
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (266) (2017) , s. 334-342. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342579
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych = Return of Excise Duty Due to the Export of Goods on the Grounds of a Domestic Legal Provision Incompliant with the Community Law in the Light of the Administrative Courts' Jurisprudence
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 10 (267) (2017) , s. 374-379. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342583
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia = Differences and Similarities between Custom and Tax as Public Levies Collected in the International Trade in Goods - Selected Issues
Źródło:
Studia Ełckie. - R. 19, nr 1 (2017) , s. 33-43. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168342129
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues)
Źródło:
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - Vol. 63, nr 1 (2017) , s. 91-102. - Summ.
Nr:
2168342525
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą = Legal Character of Customs as a Public Levy Charged in Foreign Trade
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 5 (262) (2017) , s. 185-192. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342541
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia = The Order of Immediate Enforceability of Tax Decision in Case of a Suspension of the Course of Negative Prescription
Źródło:
Monitor Podatkowy. - nr 9 (2017) , s. 19-24. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168342853
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy = Good Faith in the Case of Purchasing or Holding Excise Goods Outside the Excise Duty Suspension Procedure
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (268) (2017) , s. 407-411. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342585
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym
Adres wydawniczy:
Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2017
Opis fizyczny:
315 s.; 23 cm
Seria:
(Biblioteka Celnej Książki)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934205-8-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168341211
monografia
59

Autor:
Mateusz Ambrożek , Katarzyna Arciszewska , Bartłomiej Berbeć , Dagmara Bobak , Aleksandra Borowska , Dominika Byrska , Katarzyna Chojecka , Julia Dąbek , Adam Drozdek , Agnieszka Jędrulok , Tomasz Kasprzak , Anna Kasprzyk , Paulina Kuczkowska , Mikołaj Lisewski , Dominika Liszkowska , Piotr Mroczkowski , Aneta Piekut , Justyna Sikora , Dominika Skoczylas , Adam Sokołowski , Stanisław Sefaniak , Kamil Stępniak , Kamil Stolarek , Mateusz Wasiel , Mateusz Winczura
Tytuł:
Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017
Opis fizyczny:
[4], 497 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947949-1-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168342849
monografia
60

Autor:
Tytuł:
Cło w czasach panowania Piastów = Duty during the Region of the Piast
Źródło:
Miscellanea Historico-Iuridica. - t. 15, z. 1 (2016) , s. 33-47. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168342159
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego = Extinction of Interest Charges vs. Extinction of Customs Debt
Źródło:
Ius Novum. - vol. 10, nr 4 (2016) , s. 345-357. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168342127
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych = Common Features of Customs and Taxes as Public Levies
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (252) (2016) , s. 262-267. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342299
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects) = Objednanyj Mytnyj kodeks jak osnowa mytnoho prawa (okremi aspekty)
Źródło:
Jurydyczna nauka = Juridical Science. - No 1 (55) (2016) , s. 156-165. - Rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342257
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
O cle w Polsce w latach 1918-1939 = On Customs Duty in Poland Between 1918 and 1939 = Zur Zollgebühr in Polen in den Jahren 1918-1939
Źródło:
Z Dziejów Prawa. - t. 9(17) (2016) , s. 41-58. - Zsfg., summ.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168342249
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego = Legal Nature of Limitation of the Right to Stipulate the Amount of Customs Debt
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. - 19 (2016) , s. 11-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ; nr 94)
Nr:
2168342157
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych = Customs Duty as a Source of Budget income in View of the Act on Public Finances
Źródło:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (14) (2016) , s. 55-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342125
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą = Prerequisites for Granting De Minimis Aid to Entrepreneurs with Regard to Payment of Taxes Collected in Foreign Trade
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 1 (236) (2016) , s. 31-38. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168341103
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Tytuł:
Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła = Initiation of Preliminary Proceedings for a Tax Offence versus Suspension of Statute of Limitation for Claiming Unpaid Customs Duties
Źródło:
Prokuratura i Prawo. - nr 4 (2016) , s. 129-143. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342123
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego = Subjective Prerequisites for the Right to Reimbursement of Excise Duty
Źródło:
Studia Prawnoustrojowe. - 34 (2016) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168342121
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne = Amendments to the Tax and Customs Law Act
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (247) (2016) , s. 69-72
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342297
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu = Limitation of the Right to Notify the Debtor about Customs Duties Resulting from an Act that Gives Rise to Fiscal Penal Proceedings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - nr 6 (63) (2015) , s. 42-53. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341299
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych = Fiscal and Control Function of Customs Administration with Respect to the Collection of Customs and Tax Duties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2015) , s. 32-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341107
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Exemptions from Customs Duties as a Form of Public Aid for Entrepreneurs
Źródło:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 13, nr 1 (2015) , s. 25-43. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341213
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła = The Factual and Legal Aspect of the Subject of the Legal Structure of Duties
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (235) (2015) , s. 63-68. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168341257
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne) = Exemptions and Tax and Customs Duty Structure (Selected Theoretical)
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (242) (2015) , s. 319-325. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168341265
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym
Źródło:
Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda / red. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2015, s. 46-54
ISBN:
978-83-927533-5-3
Nr:
2168342303
rozdział w monografii
77

Autor:
Tytuł:
Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego = Definition of Duty - Postulate Amendment to Customs Rules
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (244) (2015) , s. 390-395. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168341267
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego = The Suspension of the Limitation Period of the Customs Debt during the Control Procedure
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 4 (237) (2015) , s. 144-148. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168341261
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego = The Concept of Duty in the Light of the EU Customs Code
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 96 (2015) , s. 45-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168341105
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła = Leasing and Temporary Admission Procedure with Partial Customs Duty Exemption
Źródło:
Studia Prawnoustrojowe. - 29 (2015) , s. 71-80. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341217
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy = The Fiscal and Customs Administration to Control the Collection of Customs Duties-Tax
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 4 (2015) , s. 5-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342113
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza = Polish Duty as Public Tribute in the Middle Ages
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (241) (2015) , s. 297-302. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168341263
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Pojęcie i istota piastowskiego cła = The Concept and Essence of the Piast Duty
Źródło:
Studia Ełckie. - R. 17, nr 3 (2015) , s. 211-223. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341273
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego = Interest for Delay of Customs Benefits
Źródło:
Studia Prawnoustrojowe. - 28 (2015) , s. 185-199. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341215
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Customs Exemptions as a Form of Public Aid for Entrepreneurs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2015) , s. 65-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341109
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Organ celny jako jednostka administracji publicznej = Customs Authority as a Public Entity
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (222) (2014) , s. 20-28. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341225
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Tytuł:
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1 = Limitation in Customs Law - Part 1
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (229) (2014) , s. 310-316. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341233
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Tytuł:
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2 = Limitation in Customs Law - Part 2
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (230) (2014) , s. 364-368. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341241
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Tytuł:
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 1
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (232) (2014) , s. 441-448. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341245
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Tytuł:
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 2
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (233) (2014) , s. 473-477. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341249
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2 = Customs Duty as a Non-fiscal Budget Charge
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (198) (2012) , s. 17-19. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341223
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1 = Customs Duty as a Non-tax Budgetary Duty - Part 1
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (197) (2011) , s. 489-493. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168341221
artykuł w czasopiśmie
1
Bieg postępowania spraw podatkowych w czasie epidemii COVID-19 = Proceedings of Tax Cases During the COVID-19 Epidemic / Adam DROZDEK // W: System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. - S. 902-916. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-541-4
2
Kontrola celna jako element systemu ochrony dóbr kultury = Customs Control as an Element of the Heritage Asset Protection System / Adam DROZDEK // W: Wielowymiarowość współczesnych konfliktów / red. nauk. Maciej Tołwiński. - Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022. - S. 109-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67162-06-7
3
Gromadzenie materiału dowodowego w celu ustalenia transakcji karuzelowych a przewlekłość postępowania - kilka uwag na przykładzie zwrotu podatku VAT = Evidence Collection to Determine Carousel Transaction vs the Lengthiness of Proceedings - a Few Remarks as Exemplified by VAT Refund / Adam DROZDEK // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 3(34) (2021), s. 58-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7471. - ISSN 2720-0574
4
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych / Adam DROZDEK, Filip GRZEGORCZYK, Marcin GRZYBOWSKI // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 38-110. - ISBN 978-83-8246-417-7
5
Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne) = CN Code as a Legal and Tax Standard / Adam DROZDEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 97 (2021), s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10175/11527. - ISSN 0208-6069
6
Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej = Establishment of a Land Easement and Property Tax Liability in Connection with Conducting Business Activity / Adam DROZDEK // Studia Administracyjne. - nr 2 (2021), s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1233/article/19605/. - ISSN 2080-5209
7
Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego = Protection of the Rights of the Customs Debtor and Resumption of Proceedings in the Light of the CJEU Judgement - a Few Remarks as Exemplified by Customs Law / Adam DROZDEK // W: Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 730-744. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-425-7
8
Sądowa kontrola decyzji podatkowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych = Judicial Control of Tax Decisions Regarding Reimbursement of Excise Duty in Case of Intra-community Delivery of Excise Goods / Adam DROZDEK // W: Prawo - postępowania - ochrona prawna / red. nauk. Paulina Bieś-Srokosz, Przemysław Niemczuk, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska. - Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021. - S. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66536-46-3. - Spis treści: https://www.ujd.edu.pl/shop/view/prawo-postepowania-ochrona-prawnaWstęp:
9
The Taxpayer's Claim under the Tax Law Relationship of a Tax Overpayment / Adam DROZDEK // Acta Iuris Stetinensis. - No. 1, vol. 33 (2021), s. 27-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1222/article/19376/. - ISSN 2083-4373
10
Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło / Adam DROZDEK // W: E-sąd : E-finanse : E-praca / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 167-178. - ISBN 978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4
11
Hipoteka akcyzowa / Adam DROZDEK // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 79-92. - ISBN 978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7
12
Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków / Adam DROZDEK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 422 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-931-0
13
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2020. - 305 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-956684-4-9
14
Przedmowa / Adam DROZDEK // W: Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020. - S. 7-8. - ISBN 978-83-956684-4-9
15
Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations / Adam DROZDEK // International Journal of Modern Engineering Research (IJMER). - vol. 10, iss. 12 (2020), s. 1-7. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ijmer.com/papers/Vol10_issue12/A10120107.pdf. - ISSN 2249-6645
16
Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej = Control Measures Undertaken by Customs Authorities in the Scope of Intellectual Property Protection / Adam DROZDEK // W: Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony = Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection / red. Beata Stępień-Załucka. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 277-287. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7
17
Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019 = Formation of the Structure of the Customs Administration in Poland in the Years 1944-2019 / Adam DROZDEK, Katarzyna Machaliza-Drozdek // W: Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. - S. 260-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3. - Spis treści: https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawo-i-czas.-Ksiega-Jubileuszowa-z-okazji-80-lecia-urodzin-Profesora-Adama-Litynskiego,829926589,p.htmlWstęp:
18
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19 = Tax, Customs and Fiscal Inspection During the COVID-19 Pandemic / Adam DROZDEK // Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2020), s. 115-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-10.pdf. - ISSN 2081-321X
19
Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment / Adam DROZDEK // Studia Administracyjne. - nr 12 (2020), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1204/article/19073/. - ISSN 2080-5209
20
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej = The Consequences of Poland's Accession to the European Union on the State Budget within Dutiescollected by the Customs and Tax Service / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (26) (2019), s. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16110/. - ISSN 2083-4373
21
Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law = Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa / Adam DROZDEK // Ius Novum. - nr 3 (2019), s. 177-194. - Summ., streszcz., res., rez., Zsfg., rés., sint. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf. - ISSN 1897-5577
22
Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT = The Principle of Abuse of Law and Tax Fraud in VAT / Adam DROZDEK, Katarzyna Machalica-Drozdek // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 3 (2019), s. 99-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8304/1/BSP_24_3_A_Drozdek_K_Machalica-Drozdek_Zasada_naduzycia_prawa_a_oszustwo_podatkowe_w_zakresie_vat.pdf. - ISSN 1689-7404
23
Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42 = Tax Optimization for Family Businesses Using Customs Procedure 42 / Adam DROZDEK // W: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof WACH. - Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 94). - S. 101-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-64-8. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/sim94.pdf
24
Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy = The Influence of EU Customs Law on Polish Tax Law Regulations - Directions of Transformations and Changes Based on the Example of Excise Tax / Adam Drozdek // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (2019), s. 98-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/wplyw-unijnego-prawa-celnego-na-polskie-regulacje-prawa-podatkowego-151355514Wstęp: . - ISSN 1896-8996
25
Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia = The Role of Excise Duty in Economic Growth - Selected Issues / Adam DROZDEK // Kwartalnik Prawno-Finansowy. - nr 2 (2019), s. 26-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/107068/download/. - ISSN 2544-8382
26
Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej / Adam DROZDEK // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 601-612. - ISBN 978-83-8187-135-8
27
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego / Adam DROZDEK // W: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 485-497. - Summ. - ISBN 978-83-66220-87-4
28
Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16) = Fraudulent Conveyance (Actio Pauliana) as an Instrument that Secures Public Liabilities - a Few Comments to the Judgment of the Constitutional Tribunal of April 18, 2018. (K52/16) / Adam Drozdek // Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 1(50) (2018), s. 41-63. - Summ. - Spis treści: http://wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/spisy-tresci/numer-1-2018-50Wstęp: . - ISSN 1896-0049
29
Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne = The Essence of Anti-dumping Duty as a Legal-financial Instrument of the European Union Economy Protection - Selected Inter-temporal Issues / Adam Drozdek // Studia Ełckie. - R. 20, nr 2 (2018), s. 221-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fstudiaelckie.pl%2Fimages%2Fsampledata%2Fannex%2Fstudia_elckie%2F2018%2F2%2F17_A_Drozdek_Istota.pdf. - ISSN 1896-6896
30
Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym = Normative Features of Customs Duty as a Public Levy in Polish and European Union Law / Adam Drozdek // Acta Iuris Stetinensis. - nr 3 (23) (2018), s. 57-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15166/. - ISSN 2083-4373
31
Przedmowa / Adam Drozdek // W: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018. - S. 10-11. - ISBN 978-83-947949-8-9
32
Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką = Acting with Due Diligence - Is It Feasible : between Theory and Practice / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (277) (2018), s. 287-294. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=8Wstęp: . - ISSN 1732-5544
33
Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej = Problems of Customs Secret's Legal Regulation / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (281) (2018), s. 432-436. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=12Wstęp: . - ISSN 1732-5544
34
Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych = The Law Abuse Principle in Relation to the Taxpayer's VAT Deduction Right Amid the EU and National Case-law of Administrative Courts / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Monitor Podatkowy. - nr 3 (2018), s. 19-24. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/zasada-naduzycia-prawa-a-prawo-podatnika-do-odliczenia-podatku-vat-na-tle-unijnego-i-krajowego-orzecznictwa-sadow-administracyjnych/Wstęp: . - ISSN 1231-1855
35
Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury = Using Data of Another Entity in Commercial Transactions and the Nature of a Blank Invoice Issuer's Tax Liability / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 109 (2018), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/359/314. - ISSN 0081-6841
36
Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł = Differences and Similarities Between Customs Duties and Charges Having Equivalent Effect to Duties / Adam Drozdek // Rocznik Administracji Publicznej = Public Administration Yearbook. - nr 4 (2018), s. 32-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/RAP/2018-4/art/12613/. - ISSN 2449-7797
37
Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi = Charges Having an Equivalent Effect to Customs Duty as a Financial and Legal Instrument of Regulating Trade between Member States / Adam Drozdek // W: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018. - S. 12-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947949-8-9
38
Obrót "pustymi fakturami" jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego = "Blank Invoices" Circulation as a Prerequisite Justifying Securing Tax Liability Performance / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 39 (2018), s. 231-244. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/231-244.pdf. - ISSN 1644-0412
39
Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego = Related Entities Pursuant to the European Union Customs Code / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (280) (2018), s. 387-392. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=11Wstęp: . - ISSN 1732-5544
40
Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych = The Essence and Legal Character of Customs Duty in the Light of the Constitution and the Public Finance Act / Adam Drozdek // W: Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy / red. nauk. Paweł Mańczyk. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018. - S. 79-93. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-945471-6-5
41
Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie = Freedom Limitations of Implementing Directives Regarding Taxes by Member States / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 3 (272) (2018), s. 91-96. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=3Wstęp: . - ISSN 1732-5544
42
Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła = European Union's Customs Governance in the Scope of Developing Customs' Construction Elements / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (276) (2018), s. 247-252. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=7Wstęp: . - ISSN 1732-5544
43
Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education = Finansowanie szkolnictwa wyższego z budżetu państwa a prawo do bezpłatnej nauki / Adam Drozdek // W: Education and Human Rights / eds. Nevide Akpinar Déliai, Witold Stankowski. - Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. - S. 90-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-613-9-94343-2
44
Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej / Adam Drozdek // W: Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - S. 360-372. - Summ. - ISBN 978-83-8019-877-7
45
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018. - 715 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947949-8-9
46
Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki = Rules for the Application of Security for Excise Goods in the Form of a Mortgage / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 6 (275) (2018), s. 211-216. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=6Wstęp: . - ISSN 1732-5544
47
Polska niepodległa 1918-2018 : księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości / Weronika Batory, Marlena Bodo, Marcin Brzezowski, Patryk Ciok, Maciej Długosz, Adam Drozdek, Adrian Flor, Krzysztof Gasiński, Katarzyna Grabarczyk, Joanna Karpińska-Olszewska, Liliana Kasprzak, Łukasz Kielin, Daniel Knaga, Anna Kołakowska, Faustyna Kowalska, Beata Kuźniarowska, Patrycja Laskowska-Chyła, Mikołaj Lisewski, Paweł Magiera, Paweł Marek, Anna Mazur, Izabela Niczyporuk-Chudecka, Paulina Niedopytalska, Monika Nowikowska, Tomasz Olejnik, Karolina Palka, Maciej Pisz, Marta Raczyńska-Kruk, Adam Rzetecki, Kamila Stępniak, Arkadiusz Suszek, Aleksandra Szydzik, Mateusz Wasiel, Marcin Wojciechowski, Maciej Woźniak. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018. - 677 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-950934-0-1. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
48
Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym = Normative Analysis of Budgetary Incomes from Customs in the Polish Legal System / Adam Drozdek // Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. - vol. 5, nr 2 (2017), s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/download/PBPS.2017.008/12533. - ISSN 2300-9853
49
Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej = Interpretation Turbulences Surrounding Article 217 of the Constitution vs Legal Regulation of Customs as a Public Levy / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (269) (2017), s. 446-451. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1513715749446-12-17.pdf. - ISSN 1732-5544
50
Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP = Constitutional Grounds for Imposing Customs Pursuant to the Constitution of the Republic of Poland / Adam Drozdek // W: Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa / red. Kamil Stępniak. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017. - S. 326-344. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947949-2-7
51
Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej = Explanation of the Genesis and the Essence of Customs as a Public Levy through Historical Analysis / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (266) (2017), s. 334-342. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1506318987334-09-17.pdf. - ISSN 1732-5544
52
Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych = Return of Excise Duty Due to the Export of Goods on the Grounds of a Domestic Legal Provision Incompliant with the Community Law in the Light of the Administrative Courts' Jurisprudence / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 10 (267) (2017), s. 374-379. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://fbc.pionier.net.pl/details/nn4fmW0Wstęp: . - ISSN 1732-5544
53
Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia = Differences and Similarities between Custom and Tax as Public Levies Collected in the International Trade in Goods - Selected Issues / Adam Drozdek // Studia Ełckie. - R. 19, nr 1 (2017), s. 33-43. - Summ. - Pełny tekst: http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/1/03_A_Drozdek_R%C3%B3%C5%BCnice_podobie%C5%84stwa.pdf. - ISSN 1896-6896
54
The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues) / Adam Drozdek // Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - Vol. 63, nr 1 (2017), s. 91-102. - Summ. - Pełny tekst: https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2019-05/Iurid_1_2017%20%281%29.pdf. - ISSN 0323-0619
55
Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą = Legal Character of Customs as a Public Levy Charged in Foreign Trade / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 5 (262) (2017), s. 185-192. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/art/3559/charakter_prawny_cla_jako_daniny_publicznej_pobieranej_w_obrocie_towarowym_z_zagranica_185_rzadowe_centrum_legislacji_rzadowy_proces_legislacyjnyWstęp: . - ISSN 1732-5544
56
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia = The Order of Immediate Enforceability of Tax Decision in Case of a Suspension of the Course of Negative Prescription / Adam Drozdek // Monitor Podatkowy. - nr 9 (2017), s. 19-24. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/rygor-natychmiastowej-wykonalnosci-decyzji-podatkowej-w-sytuacji-zawieszenia-biegu-terminu-przedawnienia/Wstęp: . - ISSN 1231-1855
57
Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy = Good Faith in the Case of Purchasing or Holding Excise Goods Outside the Excise Duty Suspension Procedure / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (268) (2017), s. 407-411. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1510995319407-11-17.pdf. - ISSN 1732-5544
58
Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym / Adam Drozdek. - Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2017. - 315 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Celnej Książki). - ISBN 978-83-934205-8-2. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991007352559705066Wstęp:
59
Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze / Mateusz Ambrożek, Katarzyna Arciszewska, Bartłomiej Berbeć, Dagmara Bobak, Aleksandra Borowska, Dominika Byrska, Katarzyna Chojecka, Julia Dąbek, Adam Drozdek, Agnieszka Jędrulok, Tomasz Kasprzak, Anna Kasprzyk, Paulina Kuczkowska, Mikołaj Lisewski, Dominika Liszkowska, Piotr Mroczkowski, Aneta Piekut, Justyna Sikora, Dominika Skoczylas, Adam Sokołowski, Stanisław Sefaniak, Kamil Stępniak, Kamil Stolarek, Mateusz Wasiel, Mateusz Winczura. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017. - [4], 497 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947949-1-0. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp:
60
Cło w czasach panowania Piastów = Duty during the Region of the Piast / Adam Drozdek // Miscellanea Historico-Iuridica. - t. 15, z. 1 (2016), s. 33-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XV.pdf. - ISSN 1732-9132
61
Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego = Extinction of Interest Charges vs. Extinction of Customs Debt / Adam Drozdek // Ius Novum. - vol. 10, nr 4 (2016), s. 345-357. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_23-A.Drozdek.pdf. - ISSN 1897-5577
62
Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych = Common Features of Customs and Taxes as Public Levies / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (252) (2016), s. 262-267. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1468775385MPCiP_7-2016.pdf. - ISSN 1732-5544
63
The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects) = Objednanyj Mytnyj kodeks jak osnowa mytnoho prawa (okremi aspekty) / Adam Drozdek // Jurydyczna nauka = Juridical Science. - No 1 (55) (2016), s. 156-165. - Rez. - Pełny tekst: https://legal.nam.edu.ua/articles/2016/1.16_top_Drozdek%20A.doc. - ISSN 2222-5374
64
O cle w Polsce w latach 1918-1939 = On Customs Duty in Poland Between 1918 and 1939 = Zur Zollgebühr in Polen in den Jahren 1918-1939 / Adam Drozdek // Z Dziejów Prawa. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336). - t. 9(17) (2016), s. 41-58. - Zsfg., summ. - Pełny tekst: http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1903.pdf. - ISSN 1898-6986
65
Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego = Legal Nature of Limitation of the Right to Stipulate the Amount of Customs Debt / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1643-0484 ; nr 94). - 19 (2016), s. 11-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2549. - ISSN 1730-3508
66
Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych = Customs Duty as a Source of Budget income in View of the Act on Public Finances / Adam Drozdek // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (14) (2016), s. 55-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/2173/. - ISSN 2083-4373
67
Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą = Prerequisites for Granting De Minimis Aid to Entrepreneurs with Regard to Payment of Taxes Collected in Foreign Trade / Adam Drozdek // Unia Europejska.pl. - nr 1 (236) (2016), s. 31-38. - Summ., streszcz. - ISSN 2084-2694
68
Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła = Initiation of Preliminary Proceedings for a Tax Offence versus Suspension of Statute of Limitation for Claiming Unpaid Customs Duties / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Prokuratura i Prawo. - nr 4 (2016), s. 129-143. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/f18f13712bf1e6d9c33074eb13199192.doc. - ISSN 1233-2577
69
Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego = Subjective Prerequisites for the Right to Reimbursement of Excise Duty / Adam Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 34 (2016), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/113-124.pdf. - ISSN 1644-0412
70
Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne = Amendments to the Tax and Customs Law Act / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (247) (2016), s. 69-72. - ISSN 1732-5544
71
Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu = Limitation of the Right to Notify the Debtor about Customs Duties Resulting from an Act that Gives Rise to Fiscal Penal Proceedings / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - nr 6 (63) (2015), s. 42-53. - Summ. - ISSN 1734-803X
72
Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych = Fiscal and Control Function of Customs Administration with Respect to the Collection of Customs and Tax Duties / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2015), s. 32-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176358. - ISSN 2084-1809
73
Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Exemptions from Customs Duties as a Form of Public Aid for Entrepreneurs / Adam Drozdek // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 13, nr 1 (2015), s. 25-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8297
74
Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła = The Factual and Legal Aspect of the Subject of the Legal Structure of Duties / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (235) (2015), s. 63-68. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/14239353992-63-15.pdf. - ISSN 1732-5544
75
Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne) = Exemptions and Tax and Customs Duty Structure (Selected Theoretical) / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (242) (2015), s. 319-325. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1443268625319.pdf. - ISSN 1732-5544
76
Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym / Adam Drozdek // W: Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 46-54. - ISBN 978-83-927533-5-3
77
Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego = Definition of Duty - Postulate Amendment to Customs Rules / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (244) (2015), s. 390-395. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
78
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego = The Suspension of the Limitation Period of the Customs Debt during the Control Procedure / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 4 (237) (2015), s. 144-148. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1429561881144-4-15.pdf. - ISSN 1732-5544
79
Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego = The Concept of Duty in the Light of the EU Customs Code / Adam Drozdek // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 96 (2015), s. 45-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ltn.lodz.pl/images/spe_96_2015_full.compressed.pdf. - ISSN 0081-6841
80
Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła = Leasing and Temporary Admission Procedure with Partial Customs Duty Exemption / Adam Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 29 (2015), s. 71-80. - Summ. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/29/71-80.pdf. - ISSN 1644-0412
81
Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy = The Fiscal and Customs Administration to Control the Collection of Customs Duties-Tax / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 4 (2015), s. 5-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176871. - ISSN 2084-1809
82
Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza = Polish Duty as Public Tribute in the Middle Ages / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (241) (2015), s. 297-302. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
83
Pojęcie i istota piastowskiego cła = The Concept and Essence of the Piast Duty / Adam Drozdek // Studia Ełckie. - R. 17, nr 3 (2015), s. 211-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2015/3/14_A._Drozdek_Poj%C4%99cie.pdf. - ISSN 1896-6896
84
Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego = Interest for Delay of Customs Benefits / Adam Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 28 (2015), s. 185-199. - Summ. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/28/185-199.pdf. - ISSN 1644-0412
85
Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Customs Exemptions as a Form of Public Aid for Entrepreneurs / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2015), s. 65-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176425. - ISSN 2084-1809
86
Organ celny jako jednostka administracji publicznej = Customs Authority as a Public Entity / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (222) (2014), s. 20-28. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
87
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1 = Limitation in Customs Law - Part 1 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (229) (2014), s. 310-316. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
88
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2 = Limitation in Customs Law - Part 2 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (230) (2014), s. 364-368. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
89
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 1 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (232) (2014), s. 441-448. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1417362833441.pdf. - ISSN 1732-5544
90
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 2 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (233) (2014), s. 473-477. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1418760927473.pdf. - ISSN 1732-5544
91
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2 = Customs Duty as a Non-fiscal Budget Charge / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (198) (2012), s. 17-19. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
92
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1 = Customs Duty as a Non-tax Budgetary Duty - Part 1 / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (197) (2011), s. 489-493. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
1
Drozdek A., (2022), Bieg postępowania spraw podatkowych w czasie epidemii COVID-19. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych, T. 3, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 902-916.
2
Drozdek A., (2022), Kontrola celna jako element systemu ochrony dóbr kultury. [W:] Tołwiński M. (red.), Wielowymiarowość współczesnych konfliktów, Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 109-122.
3
Drozdek A., (2021), Gromadzenie materiału dowodowego w celu ustalenia transakcji karuzelowych a przewlekłość postępowania - kilka uwag na przykładzie zwrotu podatku VAT, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 3(34), s. 58-68; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7471
4
Drozdek A., Grzegorczyk F., Grzybowski M., (2021), Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-110.
5
Drozdek A., (2021), Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica", 97, s. 87-100; https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10175/11527
6
Drozdek A., (2021), Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, "Studia Administracyjne", nr 2, s. 5-16; https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1233/article/19605/
7
Drozdek A., (2021), Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 3, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 730-744.
8
Drozdek A., (2021), Sądowa kontrola decyzji podatkowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych. [W:] Bieś-Srokosz P., Niemczuk P., Srokosz J., Żelasko-Makowska E. (red.), Prawo - postępowania - ochrona prawna, Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 37-52.
9
Drozdek A., (2021), The Taxpayer's Claim under the Tax Law Relationship of a Tax Overpayment, "Acta Iuris Stetinensis", No. 1, vol. 33, s. 27-42; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1222/article/19376/
10
Drozdek A., (2020), Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-sąd : E-finanse : E-praca, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 167-178.
11
Drozdek A., (2020), Hipoteka akcyzowa. [W:] Gorgol A. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 79-92.
12
Drozdek A., (2020), Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 422 s.
13
Drozdek A. (red.), (2020), Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 305 s.
14
Drozdek A., (2020), Przedmowa. [W:] Drozdek A. (red.), Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 7-8.
15
Drozdek A., (2020), Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations, "International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)", vol. 10, iss. 12, s. 1-7; http://www.ijmer.com/papers/Vol10_issue12/A10120107.pdf
16
Drozdek A., (2020), Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej. [W:] Stępień-Załucka B. (red.), Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 277-287.
17
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2020), Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019. [W:] Borski M., Fleszer D., Pokora A., Rogacka-Łukasik A. (red.), Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 260-271.
18
Drozdek A., (2020), Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 115-125; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-10.pdf
19
Drozdek A., (2020), Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment, "Studia Administracyjne", nr 12, s. 5-16; https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1204/article/19073/
20
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2019), Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (26), s. 39-52; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16110/
21
Drozdek A., (2019), Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law, "Ius Novum", nr 3, s. 177-194; https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf
22
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2019), Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 24, nr 3, s. 99-112; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8304/1/BSP_24_3_A_Drozdek_K_Machalica-Drozdek_Zasada_naduzycia_prawa_a_oszustwo_podatkowe_w_zakresie_vat.pdf
23
Drozdek A., (2019), Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42. [W:] Marjański A., WACH K. (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, s. 101-114.
24
Drozdek A., (2019), Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10, s. 98-109.
25
Drozdek A., (2019), Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Prawno-Finansowy", nr 2, s. 26-43; https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/107068/download/
26
Drozdek A., (2019), Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 601-612.
27
Drozdek A., (2019), Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 485-497.
28
Drozdek A., (2018), Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16), "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka", nr 1(50), s. 41-63.
29
Drozdek A., (2018), Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne, "Studia Ełckie", R. 20, nr 2, s. 221-232; https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fstudiaelckie.pl%2Fimages%2Fsampledata%2Fannex%2Fstudia_elckie%2F2018%2F2%2F17_A_Drozdek_Istota.pdf
30
Drozdek A., (2018), Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym, "Acta Iuris Stetinensis", nr 3 (23), s. 57-75; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15166/
31
Drozdek A., (2018), Przedmowa. [W:] Drozdek A. (red.), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 10-11.
32
Drozdek A., (2018), Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8 (277), s. 287-294.
33
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (281), s. 432-436.
34
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych, "Monitor Podatkowy", nr 3, s. 19-24.
35
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 109, s. 43-55; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/359/314
36
Drozdek A., (2018), Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł, "Rocznik Administracji Publicznej", nr 4, s. 32-46; http://www.ejournals.eu/RAP/2018-4/art/12613/
37
Drozdek A., (2018), Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi. [W:] Drozdek A. (red.), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 12-27.
38
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Obrót "pustymi fakturami" jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, "Studia Prawnoustrojowe", 39, s. 231-244; https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/231-244.pdf
39
Drozdek A., (2018), Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (280), s. 387-392.
40
Drozdek A., (2018), Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych. [W:] Mańczyk P. (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 79-93.
41
Drozdek A., (2018), Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 3 (272), s. 91-96.
42
Drozdek A., (2018), Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 7 (276), s. 247-252.
43
Drozdek A., (2018), Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education. [W:] Déliai , Stankowski W. (red.), Education and Human Rights, Düsseldorf : LAP LAMBERT Academic Publishing, s. 90-102.
44
Drozdek A., (2018), Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, [T. 3], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 360-372.
45
Drozdek A. (red.), (2018), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 715 s.
46
Drozdek A., (2018), Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 6 (275), s. 211-216.
47
Batory W., Bodo M., Brzezowski M., Ciok P., Długosz M., Drozdek A., Flor A., Gasiński K., Grabarczyk K., Karpińska-Olszewska J., Kasprzak L., Kielin Ł., Knaga D., Kołakowska A., Kowalska F., Kuźniarowska B., Laskowska-Chyła P., Lisewski M., Magiera P., Marek P., Mazur A., Niczyporuk-Chudecka I., Niedopytalska P., Nowikowska M., Olejnik T., Palka K., Pisz M., Raczyńska-Kruk M., Rzetecki A., Stępniak K., Suszek A., Szydzik A., Wasiel M., Wojciechowski M., Woźniak M., (2018), Polska niepodległa 1918-2018: księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 677 s.
48
Drozdek A., (2017), Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", vol. 5, nr 2, s. 29-43; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/download/PBPS.2017.008/12533
49
Drozdek A., (2017), Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (269), s. 446-451; https://monitorc.pl/upload/1513715749446-12-17.pdf
50
Drozdek A., (2017), Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP. [W:] Stępniak K. (red.), Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 326-344.
51
Drozdek A., (2017), Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 9 (266), s. 334-342; https://monitorc.pl/upload/1506318987334-09-17.pdf
52
Drozdek A., (2017), Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 10 (267), s. 374-379.
53
Drozdek A., (2017), Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia, "Studia Ełckie", R. 19, nr 1, s. 33-43; http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/1/03_A_Drozdek_R%C3%B3%C5%BCnice_podobie%C5%84stwa.pdf
54
Drozdek A., (2017), The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues), "Acta Universitatis Carolinae. Iuridica", Vol. 63, nr 1, s. 91-102; https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2019-05/Iurid_1_2017%20%281%29.pdf
55
Drozdek A., (2017), Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 5 (262), s. 185-192.
56
Drozdek A., (2017), Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia, "Monitor Podatkowy", nr 9, s. 19-24.
57
Drozdek A., (2017), Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (268), s. 407-411; https://monitorc.pl/upload/1510995319407-11-17.pdf
58
Drozdek A., (2017), Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin : Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 315 s.
59
Ambrożek M., Arciszewska K., Berbeć B., Bobak D., Borowska A., Byrska D., Chojecka K., Dąbek J., Drozdek A., Jędrulok A., Kasprzak T., Kasprzyk A., Kuczkowska P., Lisewski M., Liszkowska D., Mroczkowski P., Piekut A., Sikora J., Skoczylas D., Sokołowski A., Sefaniak S., Stępniak K., Stolarek K., Wasiel M., Winczura M., (2017), Europa dwóch prędkości: aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, [4], 497 s.
60
Drozdek A., (2016), Cło w czasach panowania Piastów, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. 15, z. 1, s. 33-47; http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XV.pdf
61
Drozdek A., (2016), Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego, "Ius Novum", vol. 10, nr 4, s. 345-357; https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_23-A.Drozdek.pdf
62
Drozdek A., (2016), Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 7 (252), s. 262-267; https://monitorc.pl/upload/1468775385MPCiP_7-2016.pdf
63
Drozdek A., (2016), The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects), "Jurydyczna nauka", No 1 (55), s. 156-165; https://legal.nam.edu.ua/articles/2016/1.16_top_Drozdek%20A.doc
64
Drozdek A., (2016), O cle w Polsce w latach 1918-1939, "Z Dziejów Prawa", t. 9(17), s. 41-58; http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1903.pdf
65
Drozdek A., (2016), Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo", 19, s. 11-22; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2549
66
Drozdek A., (2016), Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (14), s. 55-73; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/2173/
67
Drozdek A., (2016), Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą, "Unia Europejska.pl", nr 1 (236), s. 31-38.
68
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2016), Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła, "Prokuratura i Prawo", nr 4, s. 129-143; https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/f18f13712bf1e6d9c33074eb13199192.doc
69
Drozdek A., (2016), Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego, "Studia Prawnoustrojowe", 34, s. 113-124; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/113-124.pdf
70
Drozdek A., (2016), Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 2 (247), s. 69-72.
71
Drozdek A., (2015), Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr 6 (63), s. 42-53.
72
Drozdek A., (2015), Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 1, s. 32-58; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176358
73
Drozdek A., (2015), Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 13, nr 1, s. 25-43.
74
Drozdek A., (2015), Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 2 (235), s. 63-68; https://monitorc.pl/upload/14239353992-63-15.pdf
75
Drozdek A., (2015), Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne), "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 9 (242), s. 319-325; https://monitorc.pl/upload/1443268625319.pdf
76
Drozdek A., (2015), Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda, Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski : Uniwersytet Śląski, s. 46-54.
77
Drozdek A., (2015), Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (244), s. 390-395.
78
Drozdek A., (2015), Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 4 (237), s. 144-148; https://monitorc.pl/upload/1429561881144-4-15.pdf
79
Drozdek A., (2015), Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 96, s. 45-64; https://www.ltn.lodz.pl/images/spe_96_2015_full.compressed.pdf
80
Drozdek A., (2015), Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła, "Studia Prawnoustrojowe", 29, s. 71-80; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/29/71-80.pdf
81
Drozdek A., (2015), Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 4, s. 5-28; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176871
82
Drozdek A., (2015), Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8 (241), s. 297-302.
83
Drozdek A., (2015), Pojęcie i istota piastowskiego cła, "Studia Ełckie", R. 17, nr 3, s. 211-223; http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2015/3/14_A._Drozdek_Poj%C4%99cie.pdf
84
Drozdek A., (2015), Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego, "Studia Prawnoustrojowe", 28, s. 185-199; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/28/185-199.pdf
85
Drozdek A., (2015), Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 65-87; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176425
86
Drozdek A., (2014), Organ celny jako jednostka administracji publicznej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 1 (222), s. 20-28.
87
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8 (229), s. 310-316.
88
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 9 (230), s. 364-368.
89
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (232), s. 441-448; https://monitorc.pl/upload/1417362833441.pdf
90
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (233), s. 473-477; https://monitorc.pl/upload/1418760927473.pdf
91
Drozdek A., (2012), Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 1 (198), s. 17-19.
92
Drozdek A., (2011), Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (197), s. 489-493.
1
@inbook{UEK:2168363092,
author = "Adam Drozdek",
title = "Bieg postępowania spraw podatkowych w czasie epidemii COVID-19",
booktitle = "System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. T. 3",
pages = "902-916",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2022",
isbn = "978-83-8180-541-4",
}
2
@inbook{UEK:2168363636,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kontrola celna jako element systemu ochrony dóbr kultury",
booktitle = "Wielowymiarowość współczesnych konfliktów",
pages = "109-122",
adress = "Siedlce",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach",
year = "2022",
isbn = "978-83-67162-06-7",
}
3
@article{UEK:2168360960,
author = "Adam Drozdek",
title = "Gromadzenie materiału dowodowego w celu ustalenia transakcji karuzelowych a przewlekłość postępowania - kilka uwag na przykładzie zwrotu podatku VAT",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "3(34)",
pages = "58-68",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.3.5},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7471},
}
4
@inbook{UEK:2168358484,
author = "Adam Drozdek and Filip Grzegorczyk and Marcin Grzybowski",
title = "Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "38-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
5
@article{UEK:2168357680,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne)",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica",
number = "97",
pages = "87-100",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6069.97.04},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10175/11527},
}
6
@article{UEK:2168363264,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej",
journal = "Studia Administracyjne",
number = "2",
pages = "5-16",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sa.2021.14-01},
url = {https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1233/article/19605/},
}
7
@inbook{UEK:2168354116,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego",
booktitle = "Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3",
pages = "730-744",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-425-7",
}
8
@inbook{UEK:2168360920,
author = "Adam Drozdek",
title = "Sądowa kontrola decyzji podatkowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych",
booktitle = "Prawo - postępowania - ochrona prawna",
pages = "37-52",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-66536-46-3",
}
9
@article{UEK:2168359992,
author = "Adam Drozdek",
title = "The Taxpayer's Claim under the Tax Law Relationship of a Tax Overpayment",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "No. 1, vol. 33",
pages = "27-42",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2021.33-02},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1222/article/19376/},
}
10
@inbook{UEK:2168346976,
author = "Adam Drozdek",
title = "Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło",
booktitle = "E-sąd : E-finanse : E-praca",
pages = "167-178",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4",
}
11
@inbook{UEK:2168349534,
author = "Adam Drozdek",
title = "Hipoteka akcyzowa",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania",
pages = "79-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7",
}
12
@book{UEK:2168350324,
author = "Adam Drozdek",
title = "Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-931-0",
}
13
@book{UEK:2168352840,
title = "Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2020",
isbn = "978-83-956684-4-9",
}
14
@misc{UEK:2168352842,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19",
pages = "7-8",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2020",
isbn = "978-83-956684-4-9",
}
15
@article{UEK:2168352846,
author = "Adam Drozdek",
title = "Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations",
journal = "International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)",
number = "vol. 10, iss. 12",
pages = "1-7",
year = "2020",
url = {http://www.ijmer.com/papers/Vol10_issue12/A10120107.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168354114,
author = "Adam Drozdek",
title = "Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony",
pages = "277-287",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7",
}
17
@inbook{UEK:2168347000,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019",
booktitle = "Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego",
pages = "260-271",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3",
}
18
@article{UEK:2168352844,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "115-125",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.2.10},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-10.pdf},
}
19
@article{UEK:2168355994,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment",
journal = "Studia Administracyjne",
number = "12",
pages = "5-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sa.2020.12-01},
url = {https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1204/article/19073/},
}
20
@article{UEK:2168343379,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "2 (26)",
pages = "39-52",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2019.26-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16110/},
}
21
@article{UEK:2168341083,
author = "Adam Drozdek",
title = "Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law",
journal = "Ius Novum",
number = "3",
pages = "177-194",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek},
url = {https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf},
}
22
@article{UEK:2168343381,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 24, 3",
pages = "99-112",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2019.24.03.07},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8304/1/BSP_24_3_A_Drozdek_K_Machalica-Drozdek_Zasada_naduzycia_prawa_a_oszustwo_podatkowe_w_zakresie_vat.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168343387,
author = "Adam Drozdek",
title = "Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42",
booktitle = "Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju",
pages = "101-114",
adress = "Łódź; Warszawa",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/sim94.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-64-8",
}
24
@article{UEK:2168341133,
author = "Adam Drozdek",
title = "Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "10",
pages = "98-109",
year = "2019",
url = {},
}
25
@article{UEK:2168343393,
author = "Adam Drozdek",
title = "Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia",
journal = "Kwartalnik Prawno-Finansowy",
number = "2",
pages = "26-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34616/kpf.2019.2.26.43},
url = {https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/107068/download/},
}
26
@inbook{UEK:2168342191,
author = "Adam Drozdek",
title = "Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "601-612",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
27
@inbook{UEK:2168343537,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego",
booktitle = "Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania",
pages = "485-497",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-66220-87-4",
}
28
@article{UEK:2168344984,
author = "Adam Drozdek",
title = "Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16)",
journal = "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka",
number = "1(50)",
pages = "41-63",
year = "2018",
url = {},
}
29
@article{UEK:2168343329,
author = "Adam Drozdek",
title = "Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne",
journal = "Studia Ełckie",
number = "R. 20, 2",
pages = "221-232",
year = "2018",
url = {https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fstudiaelckie.pl%2Fimages%2Fsampledata%2Fannex%2Fstudia_elckie%2F2018%2F2%2F17_A_Drozdek_Istota.pdf},
}
30
@article{UEK:2168343377,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "3 (23)",
pages = "57-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2018.23-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15166/},
}
31
@misc{UEK:2168342861,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce",
pages = "10-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
isbn = "978-83-947949-8-9",
}
32
@article{UEK:2168342743,
author = "Adam Drozdek",
title = "Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "8 (277)",
pages = "287-294",
year = "2018",
url = {},
}
33
@article{UEK:2168342751,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (281)",
pages = "432-436",
year = "2018",
url = {},
}
34
@article{UEK:2168342855,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych",
journal = "Monitor Podatkowy",
number = "3",
pages = "19-24",
year = "2018",
url = {},
}
35
@article{UEK:2168343385,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 109",
pages = "43-55",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/109/3},
url = {http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/359/314},
}
36
@article{UEK:2168343339,
author = "Adam Drozdek",
title = "Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł",
journal = "Rocznik Administracji Publicznej",
number = "4",
pages = "32-46",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.18.002.9217},
url = {http://www.ejournals.eu/RAP/2018-4/art/12613/},
}
37
@inbook{UEK:2168342863,
author = "Adam Drozdek",
title = "Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi",
booktitle = "Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce",
pages = "12-27",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
isbn = "978-83-947949-8-9",
}
38
@article{UEK:2168343321,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Obrót pustymi fakturami jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "39",
pages = "231-244",
year = "2018",
url = {https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/231-244.pdf},
}
39
@article{UEK:2168342773,
author = "Adam Drozdek",
title = "Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (280)",
pages = "387-392",
year = "2018",
url = {},
}
40
@inbook{UEK:2168343389,
author = "Adam Drozdek",
title = "Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych",
booktitle = "Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy",
pages = "79-93",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2018",
isbn = "978-83-945471-6-5",
}
41
@article{UEK:2168342629,
author = "Adam Drozdek",
title = "Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "3 (272)",
pages = "91-96",
year = "2018",
url = {},
}
42
@article{UEK:2168342637,
author = "Adam Drozdek",
title = "Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "7 (276)",
pages = "247-252",
year = "2018",
url = {},
}
43
@inbook{UEK:2168343557,
author = "Adam Drozdek",
title = "Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education",
booktitle = "Education and Human Rights",
pages = "90-102",
adress = "Düsseldorf",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-613-9-94343-2",
}
44
@inbook{UEK:2168343303,
author = "Adam Drozdek",
title = "Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3]",
pages = "360-372",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
isbn = "978-83-8019-877-7",
}
45
@book{UEK:2168342857,
title = "Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
isbn = "978-83-947949-8-9",
}
46
@article{UEK:2168342633,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "6 (275)",
pages = "211-216",
year = "2018",
url = {},
}
47
@book{UEK:2168343307,
author = "Weronika Batory and Marlena Bodo and Marcin Brzezowski and Patryk Ciok and Maciej Długosz and Adam Drozdek and Adrian Flor and Krzysztof Gasiński and Katarzyna Grabarczyk and Joanna Karpińska-Olszewska and Liliana Kasprzak and Łukasz Kielin and Daniel Knaga and Anna Kołakowska and Faustyna Kowalska and Beata Kuźniarowska and Patrycja Laskowska-Chyła and Mikołaj Lisewski and Paweł Magiera and Paweł Marek and Anna Mazur and Izabela Niczyporuk-Chudecka and Paulina Niedopytalska and Monika Nowikowska and Tomasz Olejnik and Karolina Palka and Maciej Pisz and Marta Raczyńska-Kruk and Adam Rzetecki and Kamil Stępniak and Arkadiusz Suszek and Aleksandra Szydzik and Mateusz Wasiel and Marcin Wojciechowski and Maciej Woźniak",
title = "Polska niepodległa 1918-2018 : księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-950934-0-1",
}
48
@article{UEK:2168341099,
author = "Adam Drozdek",
title = "Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym",
journal = "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu",
number = "vol. 5, 2",
pages = "29-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.008},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/download/PBPS.2017.008/12533},
}
49
@article{UEK:2168342589,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (269)",
pages = "446-451",
year = "2017",
url = {https://monitorc.pl/upload/1513715749446-12-17.pdf},
}
50
@inbook{UEK:2168342775,
author = "Adam Drozdek",
title = "Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP",
booktitle = "Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa",
pages = "326-344",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2017",
isbn = "978-83-947949-2-7",
}
51
@article{UEK:2168342579,
author = "Adam Drozdek",
title = "Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "9 (266)",
pages = "334-342",
year = "2017",
url = {https://monitorc.pl/upload/1506318987334-09-17.pdf},
}
52
@article{UEK:2168342583,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "10 (267)",
pages = "374-379",
year = "2017",
url = {},
}
53
@article{UEK:2168342129,
author = "Adam Drozdek",
title = "Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia Ełckie",
number = "R. 19, 1",
pages = "33-43",
year = "2017",
url = {http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/1/03_A_Drozdek_R%C3%B3%C5%BCnice_podobie%C5%84stwa.pdf},
}
54
@article{UEK:2168342525,
author = "Adam Drozdek",
title = "The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues)",
journal = "Acta Universitatis Carolinae. Iuridica",
number = "Vol. 63, 1",
pages = "91-102",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14712/23366478.2017.5},
url = {https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2019-05/Iurid_1_2017%20%281%29.pdf},
}
55
@article{UEK:2168342541,
author = "Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "5 (262)",
pages = "185-192",
year = "2017",
url = {},
}
56
@article{UEK:2168342853,
author = "Adam Drozdek",
title = "Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia",
journal = "Monitor Podatkowy",
number = "9",
pages = "19-24",
year = "2017",
url = {},
}
57
@article{UEK:2168342585,
author = "Adam Drozdek",
title = "Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (268)",
pages = "407-411",
year = "2017",
url = {https://monitorc.pl/upload/1510995319407-11-17.pdf},
}
58
@book{UEK:2168341211,
author = "Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo BW Jan Brodziński",
year = "2017",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-934205-8-2",
}
59
@book{UEK:2168342849,
author = "Mateusz Ambrożek and Katarzyna Arciszewska and Bartłomiej Berbeć and Dagmara Bobak and Aleksandra Borowska and Dominika Byrska and Katarzyna Chojecka and Julia Dąbek and Adam Drozdek and Agnieszka Jędrulok and Tomasz Kasprzak and Anna Kasprzyk and Paulina Kuczkowska and Mikołaj Lisewski and Dominika Liszkowska and Piotr Mroczkowski and Aneta Piekut and Justyna Sikora and Dominika Skoczylas and Adam Sokołowski and Stanisław Sefaniak and Kamil Stępniak and Kamil Stolarek and Mateusz Wasiel and Mateusz Winczura",
title = "Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-947949-1-0",
}
60
@article{UEK:2168342159,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło w czasach panowania Piastów",
journal = "Miscellanea Historico-Iuridica",
number = "t. 15, z. 1",
pages = "33-47",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/mhi.2016.15.01.02},
url = {http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XV.pdf},
}
61
@article{UEK:2168342127,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego",
journal = "Ius Novum",
number = "vol. 10, 4",
pages = "345-357",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek},
url = {https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_23-A.Drozdek.pdf},
}
62
@article{UEK:2168342299,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "7 (252)",
pages = "262-267",
year = "2016",
url = {https://monitorc.pl/upload/1468775385MPCiP_7-2016.pdf},
}
63
@article{UEK:2168342257,
author = "Adam Drozdek",
title = "The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects)",
journal = "Jurydyczna nauka",
number = "No 1 (55)",
pages = "156-165",
year = "2016",
url = {https://legal.nam.edu.ua/articles/2016/1.16_top_Drozdek%20A.doc},
}
64
@article{UEK:2168342249,
author = "Adam Drozdek",
title = "O cle w Polsce w latach 1918-1939",
journal = "Z Dziejów Prawa",
number = "t. 9(17)",
pages = "41-58",
year = "2016",
url = {http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1903.pdf},
issn = "0208-6336",
}
65
@article{UEK:2168342157,
author = "Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo",
number = "19",
pages = "11-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/znurprawo.2016.19.1},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2549},
issn = "1643-0484",
}
66
@article{UEK:2168342125,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "2 (14)",
pages = "55-73",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2016.14-04},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/2173/},
}
67
@article{UEK:2168341103,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "1 (236)",
pages = "31-38",
year = "2016",
}
68
@article{UEK:2168342123,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła",
journal = "Prokuratura i Prawo",
number = "4",
pages = "129-143",
year = "2016",
url = {https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/f18f13712bf1e6d9c33074eb13199192.doc},
}
69
@article{UEK:2168342121,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "34",
pages = "113-124",
year = "2016",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/113-124.pdf},
}
70
@article{UEK:2168342297,
author = "Adam Drozdek",
title = "Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "2 (247)",
pages = "69-72",
year = "2016",
}
71
@article{UEK:2168341299,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego",
number = "6 (63)",
pages = "42-53",
year = "2015",
}
72
@article{UEK:2168341107,
author = "Adam Drozdek",
title = "Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "1",
pages = "32-58",
year = "2015",
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176358},
}
73
@article{UEK:2168341213,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 13, 1",
pages = "25-43",
year = "2015",
}
74
@article{UEK:2168341257,
author = "Adam Drozdek",
title = "Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "2 (235)",
pages = "63-68",
year = "2015",
url = {https://monitorc.pl/upload/14239353992-63-15.pdf},
}
75
@article{UEK:2168341265,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne)",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "9 (242)",
pages = "319-325",
year = "2015",
url = {https://monitorc.pl/upload/1443268625319.pdf},
}
76
@inbook{UEK:2168342303,
author = "Adam Drozdek",
title = "Pojęcie samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym",
booktitle = "Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda",
pages = "46-54",
adress = "Katowice",
publisher = "Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski",
year = "2015",
isbn = "978-83-927533-5-3",
}
77
@article{UEK:2168341267,
author = "Adam Drozdek",
title = "Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (244)",
pages = "390-395",
year = "2015",
}
78
@article{UEK:2168341261,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "4 (237)",
pages = "144-148",
year = "2015",
url = {https://monitorc.pl/upload/1429561881144-4-15.pdf},
}
79
@article{UEK:2168341105,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 96",
pages = "45-64",
year = "2015",
url = {https://www.ltn.lodz.pl/images/spe_96_2015_full.compressed.pdf},
}
80
@article{UEK:2168341217,
author = "Adam Drozdek",
title = "Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "29",
pages = "71-80",
year = "2015",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/29/71-80.pdf},
}
81
@article{UEK:2168342113,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "4",
pages = "5-28",
year = "2015",
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176871},
}
82
@article{UEK:2168341263,
author = "Adam Drozdek",
title = "Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "8 (241)",
pages = "297-302",
year = "2015",
}
83
@article{UEK:2168341273,
author = "Adam Drozdek",
title = "Pojęcie i istota piastowskiego cła",
journal = "Studia Ełckie",
number = "R. 17, 3",
pages = "211-223",
year = "2015",
url = {http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2015/3/14_A._Drozdek_Poj%C4%99cie.pdf},
}
84
@article{UEK:2168341215,
author = "Adam Drozdek",
title = "Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "28",
pages = "185-199",
year = "2015",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/28/185-199.pdf},
}
85
@article{UEK:2168341109,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "65-87",
year = "2015",
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176425},
}
86
@article{UEK:2168341225,
author = "Adam Drozdek",
title = "Organ celny jako jednostka administracji publicznej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "1 (222)",
pages = "20-28",
year = "2014",
}
87
@article{UEK:2168341233,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "8 (229)",
pages = "310-316",
year = "2014",
}
88
@article{UEK:2168341241,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "9 (230)",
pages = "364-368",
year = "2014",
}
89
@article{UEK:2168341245,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (232)",
pages = "441-448",
year = "2014",
url = {https://monitorc.pl/upload/1417362833441.pdf},
}
90
@article{UEK:2168341249,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (233)",
pages = "473-477",
year = "2014",
url = {https://monitorc.pl/upload/1418760927473.pdf},
}
91
@article{UEK:2168341223,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "1 (198)",
pages = "17-19",
year = "2012",
}
92
@article{UEK:2168341221,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (197)",
pages = "489-493",
year = "2011",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID