Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce
Źródło:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 32-121
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339977
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce
Źródło:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 22-31
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339975
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Transformacja systemu podatkowego
Źródło:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 122-167
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339979
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Agencje władz publicznych = Agencies Established by Public Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 85-95. - Summ.
Nr:
2168251930
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Transformacja systemu podatkowego
Źródło:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 122-167
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306461
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Julian Pilszczek , Jarosław Malec , Krzysztof Naprawski , Wiesław Ślaga , Krzysztof Marian Wąsowicz , Ryszard Wróbel
Tytuł:
Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie
Źródło:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - z. 40 (1995) , s. 79-134. - Tytuł numeru: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Sp. z o.o. wczoraj - dziś - jutro = Public Transport Company Ltd in Cracow Yesterday - Today - Tomorrow
Seria:
(Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Różne ; nr 2)
Nr:
2168343183
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce
Źródło:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 22-31
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306411
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce
Źródło:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 32-121
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306413
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Podatek od towarów i usług - gmina = Tax on Goods and Services - Communal Level
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994) , s. 65-71. - Summ.
Nr:
2168226817
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Uszczelnianie systemu podatkowego
Źródło:
Penetrator. - nr 6 (1994) , s. 11-12
Nr:
2168233632
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza = Methods of Valorization of Mortgages - Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994) , s. 73-81. - Summ.
Nr:
2168262650
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej
Źródło:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 167-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226397
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza = System of National Accounting - Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 103-116. - Summ.
Nr:
2168252160
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 197-204
Nr:
2168228950
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988 = Budget Redistribution Under the Conditions of the Economic Reform in the Years 1982-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 21-37. - Summ., rez.
Nr:
2168229158
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Słownik terminów finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
32 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339909
leksykon, encyklopedia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Pietraś Katarzyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
55 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-321/Magazyn
Nr:
2168263904
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-195/Magazyn
Nr:
2168264784
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-254/Magazyn
Nr:
2168264792
naukowo-badawcze
1
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce / Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - (Przedsiębiorczość). - S. 32-121. - ISBN 83-01-11896-2
2
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce / Stanisław OWSIAK, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - (Przedsiębiorczość). - S. 22-31. - ISBN 83-01-11896-2
3
Transformacja systemu podatkowego / Maria KOSEK-WOJNAR, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - (Przedsiębiorczość). - S. 122-167. - ISBN 83-01-11896-2
4
Agencje władz publicznych = Agencies Established by Public Authorities / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 85-95. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Transformacja systemu podatkowego / Maria KOSEK-WOJNAR, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Przedsiębiorczość). - S. 122-167. - ISBN 83-01-11896-2
6
Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie / Julian Pliszczek, Jarosław Malec, Krzysztof Naprawski, Wiesław ŚLAGA, Krzysztof WĄSOWICZ, Ryszard Wróbel // Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Różne ; nr 2). - z. 40 (1995), s. 79-134. - Tytuł numeru: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Sp. z o.o. wczoraj - dziś - jutro = Public Transport Company Ltd in Cracow Yesterday - Today - Tomorrow. - ISSN 1231-9155
7
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce / Stanisław OWSIAK, Stanisław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Przedsiębiorczość). - S. 22-31. - ISBN 83-01-11896-2
8
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce / Stanisław OWSIAK, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Przedsiębiorczość). - S. 32-121. - ISBN 83-01-11896-2
9
Podatek od towarów i usług - gmina = Tax on Goods and Services - Communal Level / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994), s. 65-71. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Uszczelnianie systemu podatkowego / Wiesław ŚLAGA // Penetrator. - nr 6 (1994), s. 11-12. - ISSN 1233-3050
11
Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza = Methods of Valorization of Mortgages - Comparative Analysis / Maria KOSEK-WOJNAR, Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994), s. 73-81. - Summ. - ISSN 0208-7944
12
Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej / Wiesław ŚLAGA // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 167-173. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11113-5
13
Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza = System of National Accounting - Comparative Analysis / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 103-116. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia / Wiesław ŚLAGA // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 197-204
15
Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988 = Budget Redistribution Under the Conditions of the Economic Reform in the Years 1982-1988 / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 21-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Słownik terminów finansowych / Wiesław ŚLAGA. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1991. - 32 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
17
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Wiesław ŚLAGA ; kwerenda źródłowa: Katarzyna Pietraś, Piotr Kurowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 55 k. : il. ; 30 cm
18
Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik, Krystyna CIUMAN, Wiesław ŚLAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / Stanisław OWSIAK (kier.), Krystyna CIUMAN, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Wiesław ŚLAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 183 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K., Ślaga W., (1997), Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 32-121.
2
Owsiak S., Ślaga W., (1997), Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 22-31.
3
Kosek-Wojnar M., Ślaga W., (1997), Transformacja systemu podatkowego. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122-167.
4
Ślaga W., (1996), Agencje władz publicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 85-95.
5
Kosek-Wojnar M., Ślaga W., (1995), Transformacja systemu podatkowego. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122-167.
6
Pilszczek J., Malec J., Naprawski K., Ślaga W., Wąsowicz K., Wróbel R., (1995), Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", z. 40, s. 79-134.
7
Owsiak S., Ślaga W., (1995), Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 22-31.
8
Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Ślaga W., (1995), Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 32-121.
9
Ślaga W., (1994), Podatek od towarów i usług - gmina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 65-71.
10
Ślaga W., (1994), Uszczelnianie systemu podatkowego, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 6, s. 11-12.
11
Kosek-Wojnar M., Ślaga W., (1994), Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 73-81.
12
Ślaga W., (1993), Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 167-173.
13
Ślaga W., (1993), Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 103-116.
14
Ślaga W., (1992), Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197-204.
15
Ślaga W., (1991), Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 21-37.
16
Ślaga W., (1991), Słownik terminów finansowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 32 s.
17
Ślaga W., Owsiak S., (1995), Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
18
Owsiak S., Ciuman K., Ślaga W., (1994), Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 210 s.
19
Owsiak S., Ciuman K., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Ślaga W., (1993), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 183 s.
1
@inbook{UEK:2168339977,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Stanisław Owsiak and Krzysztof Surówka and Wiesław Ślaga",
title = "Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "32-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
2
@inbook{UEK:2168339975,
author = "Stanisław Owsiak and Wiesław Ślaga",
title = "Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "22-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
3
@inbook{UEK:2168339979,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Wiesław Ślaga",
title = "Transformacja systemu podatkowego",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "122-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
4
@article{UEK:2168251930,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Agencje władz publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "85-95",
year = "1996",
}
5
@inbook{UEK:2168306461,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Wiesław Ślaga",
title = "Transformacja systemu podatkowego",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "122-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
6
@article{UEK:2168343183,
author = "Julian Pilszczek and Jarosław Malec and Krzysztof Naprawski and Wiesław Ślaga and Krzysztof Marian Wąsowicz and Ryszard Wróbel",
title = "Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie",
number = "z. 40",
pages = "79-134",
year = "1995",
issn = "",
}
7
@inbook{UEK:2168306411,
author = "Stanisław Owsiak and Wiesław Ślaga",
title = "Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "22-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
8
@inbook{UEK:2168306413,
author = "Stanisław Owsiak and Maria Kosek-Wojnar and Krzysztof Surówka and Wiesław Ślaga",
title = "Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "32-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
9
@article{UEK:2168226817,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Podatek od towarów i usług - gmina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "65-71",
year = "1994",
}
10
@article{UEK:2168233632,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Uszczelnianie systemu podatkowego",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "11-12",
year = "1994",
}
11
@article{UEK:2168262650,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Wiesław Ślaga",
title = "Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
12
@inbook{UEK:2168226397,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "167-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11113-5",
}
13
@article{UEK:2168252160,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "103-116",
year = "1993",
}
14
@inbook{UEK:2168228950,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
15
@article{UEK:2168229158,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "21-37",
year = "1991",
}
16
@book{UEK:2168339909,
author = "Wiesław Ślaga",
title = "Słownik terminów finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1991",
url = {},
}
17
@unpublished{UEK:2168263904,
author = "Wiesław Ślaga and Stanisław Owsiak",
title = "Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
18
@unpublished{UEK:2168264784,
author = "Stanisław Owsiak and Krystyna Ciuman and Wiesław Ślaga",
title = "Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
19
@unpublished{UEK:2168264792,
author = "Stanisław Owsiak and Krystyna Ciuman and Maria Kosek-Wojnar and Krzysztof Surówka and Wiesław Ślaga",
title = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID