Publikacje wybranego autora

Bartak Jakub ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego

1

Tytuł:
Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?
Źródło:
Bulletin of Economic Research. - vol. 72, iss. 2 (2020) , s. 185-212. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
ŁJ, Research conducted in a frame of financial contribution provided to the Faculty of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168340725
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 55-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektów badawczych autorów: projektu zrealizowanego ze środków przeznaczonych na badania statutowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz projektu finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316821
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 46-47. - Dostępny także w wersji online
Tryb dostępu:
Nr:
2168344140
varia
4

Tytuł:
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 56-73. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309969
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 4 (65), s. 32-33. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168295507
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
1
Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures? / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKIInequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures? / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Bulletin of Economic ResearchBulletin of Economic Research. - vol. 72, iss. 2 (2020), s. 185-212vol. 72, iss. 2 (2020), s. 185-212. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0307-33780307-3378
2
Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012 / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKIZnaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012 / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 55-70nr 2 (962) (2017), s. 55-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937. - ISSN 1898-64471898-6447
3
Niedostosowania instytucjonalne i co dalej? / Dariusz FIRSZT, Jakub BartakNiedostosowania instytucjonalne i co dalej? / Dariusz FIRSZT, Jakub Bartak // Kurier UEKKurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 46-47nr 4 (74) (2017), s. 46-47. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/46. - ISSN 1689-77571689-7757
4
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries? / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKIHuman Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries? / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Journal of Management and Business Administration. Central EuropeJournal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 56-73vol. 24, nr 2 (2016), s. 56-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf. - ISSN 2450-78142450-7814
5
Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK; rozm. Jakub Bartak // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 32-33. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
1
Bartak J., Jabłoński Ł., (2020), Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?, "Bulletin of Economic Research", vol. 72, iss. 2, s. 185-212.
2
Bartak J., Jabłoński Ł., (2017), Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 55-70; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937
3
Firszt D., Bartak J., (2017), Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/46
4
Bartak J., Jabłoński Ł., (2016), Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 56-73; http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf
5
Woźniak M., Bartak J., (2015), Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
1
@article{artUEK:2168340725,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?",
journal = "Bulletin of Economic Research",
number = "vol. 72, iss. 2",
pages = "185-212",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/boer.12220},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168316821,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "55-70",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937},
}
3
@misc{varUEK:2168344140,
author = "Dariusz Firszt and Jakub Bartak",
title = "Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "46-47",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/46},
}
4
@article{artUEK:2168309969,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "56-73",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.169},
url = {http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf},
}
5
@misc{gwdUEK:2168295507,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Jakub Bartak",
title = "Wokół konferencji Gospodarka Polski 1990-2015 : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "32-33",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web},
}