Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej = Measuring of the Quality of Life in an International Scale
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
316 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-62-4
Nr:
2168280853
monografia
2

Tytuł:
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 56-64
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218872
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 459-463 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 155-200
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010) , s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165695231
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009) , s. 97-104. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165808731
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Instrumenty ochrony środowiska
Źródło:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2009, s. 113-152
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165805238
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Katedra Gospodarki Regionalnej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275091
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
336 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zygmunt SZYMLA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-122
Nr:
51487
doktorat
11

Tytuł:
Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza = Determinants of the Development on an Industrial Cluster The Aviation Valley (Dolina Lotnicza)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - nr 3 (2009) , s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165818599
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy V / rada progr. Tatiana Čorejowá et al. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 115-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-24-2
Nr:
2166033250
rozdział w monografii
13

Tytuł:
System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008) , s. 17-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165808922
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 52-95
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Szymla Zygmunt , Miłek Dorota
Tytuł:
Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 197-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007
Opis fizyczny:
140 s.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165809883
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 90-96. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097108
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2007) , s. 26-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809988
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce = The Conditions of Urban Economy in Poland
Źródło:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 76-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772789
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 173-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787962
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego = Economic Development Indicators of the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006) , s. 29-41. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2165803981
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy IV / [red. Stanislav Štofko] - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006, s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-6-2
Nr:
2165797074
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Problemy planowania przestrzennego w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2006) , s. 5-14. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165812667
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
Opis fizyczny:
140 s.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165809932
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Spatial Economy as a Study Major at The Uniwersity of Economics in Cracow
Źródło:
Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / red. Tadeusz KUDŁACZ - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006, s. 114-117. - Summ.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 224)
ISBN:
83-89693-06-2
Nr:
2165824490
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 709
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2166700855
redakcja czasopisma/serii
28

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 693
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2166495441
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 703
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166637076
redakcja czasopisma/serii
30

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 721
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166517713
redakcja czasopisma/serii
31

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 669
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166641556
redakcja czasopisma/serii
32

Tytuł:
Podstawy badań rozwoju regionalnego
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005) , s. 101-110
Tryb dostępu:
Nr:
52420
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 698
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166653778
redakcja czasopisma/serii
34

Tytuł:
O miernikach oceny rozwoju regionów
Źródło:
Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie / red. Florian Kuźnik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 49-54 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-857-5
Nr:
2168286051
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 687
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166451324
redakcja czasopisma/serii
36

Tytuł:
Podstawy badań rozwoju regionalnego
Źródło:
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2005, s. 3-19
Sygnatura:
NP-1013/Magazyn
Nr:
2168266262
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 695
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
97 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2166660007
redakcja czasopisma/serii
38

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 668
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167917784
redakcja czasopisma/serii
39

Autor:
Miłek Dorota
Tytuł:
Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
293 k., [4 k. tabl.]: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zygmunt SZYMLA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/287
Nr:
2168221276
doktorat
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 681
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166506528
redakcja czasopisma/serii
41

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 667
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. po niektórych art.
Nr:
2168218218
redakcja czasopisma/serii
42

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 649
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220006
redakcja czasopisma/serii
43

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 651
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220478
redakcja czasopisma/serii
44

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2004
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166048182
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
45

Tytuł:
Determinanty współpracy transgranicznej w Europie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004) , s. 33-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048302
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 645
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168219700
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Podstawy rozwoju regionalnego = Basics of the Regional Development
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 62-67. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254224
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego
Źródło:
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2004, s. 1-14
Sygnatura:
NP-966/Magazyn
Nr:
2168266138
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim = Area Differences in Living Standards in Malopolskie Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219668
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Growth Centres - the Case of katowice-Kraków Bipolar Zone
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241274
varia
51

Tytuł:
Ekorozwój w strategii gospodarowania : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
82 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-197-2
Nr:
2166076409
podręcznik
52

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 617
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
191 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168221330
redakcja czasopisma/serii
53

Tytuł:
Procesy transformacji przemysłu w Polsce
Źródło:
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2003, s. 26-48
Sygnatura:
NP-1269/Magazyn
Nr:
2165105453
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce = Composite Indicators of Economic Development in Voivodships in Poland
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 251-262
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208306
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 588
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168227068
redakcja czasopisma/serii
56

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
379 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang.,
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
52233
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
57

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 598
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223274
redakcja czasopisma/serii
58

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2002, s. 57-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-819/Magazyn
Nr:
2168266154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 610
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225078
redakcja czasopisma/serii
60

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Centres of Growth Taking as Example the Katowice - Kraków Bipolar Zone
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 431-438. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245234
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
256 s., [1] k. tabl. złoż.: mapy, wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168226661
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków
Źródło:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA2001, s. 25-36
Sygnatura:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266158
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych = Problems of Industrial Restructuring in Regional System
Źródło:
Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 107-113. - Summ.
ISBN:
83-231-1379-3
Nr:
2168244224
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
51 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-085-2
Nr:
2168239852
skrypt
65

Tytuł:
Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej = Small Towns in the Process of Economic Transformation in South-East Poland
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 111-118. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227592
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 568
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
145s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168234816
redakcja czasopisma/serii
67

Autor:
Szymla Zygmunt , Prochowiec Andrzej
Tytuł:
Tylko dla ambitnych
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 18
Nr:
2168272462
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Podstawy badań konkurencyjności województw Polski
Źródło:
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA2000, s. 4-25
Sygnatura:
NP-679/Magazyn
Nr:
2168264426
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej
Źródło:
Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 184-194. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r.
ISBN:
83-7011-483-0
Nr:
2166031554
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Determinanty rozwoju regionalnego = Factors which Influence Regional Development
Adres wydawniczy:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 2000
Opis fizyczny:
129, [6] s.: il., mapy; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04541-9
Nr:
2168240174
monografia
71

Tytuł:
Determinanty polityki regionalnej Polski = Determinants of Polish Regional Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 5-13. - Summ.
Nr:
2168245598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Autor:
Linowska Anna
Tytuł:
Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zygmunt SZYMLA, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/558
Nr:
2168246192
doktorat
73

Tytuł:
Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce = Problems Pertaining to the Public Administration Reform in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu = The Role of the Cracow Region Development Agency in Encouraging Regional Economic Development
Źródło:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 237-243. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240246
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego
Źródło:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 79-86
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168242074
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Autor:
Gabryśova Maria
Tytuł:
Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
191, [14] k. + 4 k. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zygmunt SZYMLA, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/551
Nr:
2168246126
doktorat
77

Tytuł:
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1999, s. 1[65]-47[112]
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265196
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Autor:
Wilczek Olga
Tytuł:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
173 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zygmunt SZYMLA, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/744
Nr:
2168246128
doktorat
79

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1998. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252488
varia
80

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego = Conditions of Economic Development of Cracow Voivodship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 1 (440) (1998) , s. 57-67
Nr:
2168252198
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Determinanty polityki regionalnej Polski
Źródło:
Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA1998, s. 1[3]-13[16]
Sygnatura:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265414
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 296-310
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
41/KGR/1/2010/S/554
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267632
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm + załącznik
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KGR/1/09/S/497
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KGR/1/08/S/443
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163836978
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
6/KGR/1/2007/S/367
Sygnatura:
NP-1170/Magazyn
Nr:
2168281921
naukowo-badawcze
5

Autor:
Szymla Zygmunt , Miłek Dorota , Hołuj Artur
Tytuł:
Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KGR/1/2006/s
Sygnatura:
NP-1100/Magazyn
Nr:
2166585181
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
97/KGR/2/2005/S/2005
Sygnatura:
NP-1013/Magazyn
Nr:
2168266232
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
[3], 58 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
79/KGR/1/2004/S/189
Sygnatura:
NP-966/Magazyn
Nr:
2168266096
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
103/KGR/1/2003/S/090
Sygnatura:
NP-1269/Magazyn
Nr:
2165104652
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Szymla Zygmunt , Reichel Marek
Tytuł:
Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
85/KGR/1/2002/S
Sygnatura:
NP-818/Magazyn
Nr:
2168266192
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
86/KGR/2/2002/S
Sygnatura:
NP-819/Magazyn
Nr:
2168266092
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
84/KGR/1/2001/S
Sygnatura:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266090
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
40/KGR/2000/S
Sygnatura:
NP-679/Magazyn
Nr:
2168264424
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
138, [1] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
83/KGR/3/99/S
Sygnatura:
NP-619/Magazyn
Nr:
2168266650
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
135 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
41/KGR/5/2000/S
Sygnatura:
NP-683/Magazyn
Nr:
2168266516
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Opis fizyczny:
[112] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
48/KGR/2/99/S
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168264580
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Problemy transformacji struktur regionalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
[73] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
43/KGR/1/98/S
Sygnatura:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265222
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
86 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-566/Magazyn
Nr:
2168266652
naukowo-badawcze
1
Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej = Measuring of the Quality of Life in an International Scale / Marcin Łuszczyk ; [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-62-4
2
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 56-64. - ISBN 978-83-7252-528-4
3
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 459-463. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
4
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 155-200
5
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Zygmunt SZYMLA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010), s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. - ISSN 0079-3493
6
Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009), s. 97-104. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
7
Instrumenty ochrony środowiska / Z. SZYMLA, A. HOŁUJ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 113-152
8
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - nr 1. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
9
Katedra Gospodarki Regionalnej / Zygmunt SZYMLA, Jerzy WRONA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
10
Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce / Artur HOŁUJ ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 2009. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001722a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001722b
11
Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza = Determinants of the Development on an Industrial Cluster The Aviation Valley (Dolina Lotnicza) / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - nr 3 (2009), s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
12
Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów / Zygmunt SZYMLA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy V : determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu / rada progr. Tatiana Čorejowá et al. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 115-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-24-2
13
System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008), s. 17-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
14
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - nr 1. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
15
Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 52-95
16
Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego / Zygmunt SZYMLA, Dorota Miłek // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 197-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
17
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - nr 1. - 140 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
18
Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 90-96. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
19
Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2007), s. 26-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
20
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce = The Conditions of Urban Economy in Poland / Zygmunt SZYMLA // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 76-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
21
Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 173-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
22
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego = Economic Development Indicators of the Małopolskie Voivodship / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006), s. 29-41. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110204599. - ISSN 0208-7944
23
Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r. / [red. Stanislav Štofko]. - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - S. 243-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-6-2
24
Problemy planowania przestrzennego w Polsce / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2006), s. 5-14. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
25
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - nr 1. - 140 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
26
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Spatial Economy as a Study Major at The Uniwersity of Economics in Cracow / Zygmunt SZYMLA // W: Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / red. Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2006. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224). - S. 114-117. - Summ. - ISBN 83-89693-06-2
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 709. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 693. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 703. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 721. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 669. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
32
Podstawy badań rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005), s. 101-110. - Pełny tekst: http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-7.pdf. - ISSN 1731-2310
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 698. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
34
O miernikach oceny rozwoju regionów / Zygmunt SZYMLA // W: Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie / red. Florian Kuźnik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 49-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-857-5
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 687. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
36
Podstawy badań rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2005), s. 3-19
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 695. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 668. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
39
Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Dorota Miłek ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 2005. - 293 k., [4 k. tabl.] : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000879a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000879b
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 681. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 667. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. po niektórych art. - ISSN 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 649. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 651. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
44
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2004. - nr 1. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
45
Determinanty współpracy transgranicznej w Europie / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 33-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 645. - 129 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
47
Podstawy rozwoju regionalnego = Basics of the Regional Development / Zygmunt SZYMLA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 62-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
48
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego / Zygmunt SZYMLA // W: Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2004), s. 1-14
49
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim = Area Differences in Living Standards in Malopolskie Province / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=44672750. - ISSN 0208-7944
50
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Growth Centres - the Case of katowice-Kraków Bipolar Zone / Zygmunt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Ekorozwój w strategii gospodarowania : pomocnicze materiały dydaktyczne / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK ; [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 82 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-197-2
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 617. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
53
Procesy transformacji przemysłu w Polsce / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2003), s. 26-48
54
Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce = Composite Indicators of Economic Development in Voivodships in Poland / Zygmunt SZYMLA // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 251-262. - ISBN 83-7252-135-2
55
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 588. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
56
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 379 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7252-135-2
57
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 598. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
58
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2002), s. 57-79. - Bibliogr.
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 610. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
60
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Centres of Growth Taking as Example the Katowice - Kraków Bipolar Zone / Zygmunt SZYMLA // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 431-438. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
61
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 256 s., [1] k. tabl. złoż. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-098-4
62
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków / Zygmunt SZYMLA // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2001), s. 25-36
63
Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych = Problems of Industrial Restructuring in Regional System / Zygmunt SZYMLA // W: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 107-113. - Summ. - ISBN 83-231-1379-3
64
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna MĄCZKA ; [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 51 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-085-2
65
Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej = Small Towns in the Process of Economic Transformation in South-East Poland / Zygmunt SZYMLA // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 111-118. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 568. - 145s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
67
Tylko dla ambitnych / Zygmunt SZYMLA, Andrzej Prochowiec // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 18. - ISSN 1509-5975
68
Podstawy badań konkurencyjności województw Polski / Zygmunt SZYMLA // W: Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2000), s. 4-25
69
Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej / Zygmunt SZYMLA // W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - S. 184-194. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r. - ISBN 83-7011-483-0
70
Determinanty rozwoju regionalnego = Factors which Influence Regional Development / Zygmunt SZYMLA. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 2000. - 129, [6] s. : il., mapy ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04541-9
71
Determinanty polityki regionalnej Polski = Determinants of Polish Regional Policy / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 5-13. - Summ. - ISSN 0208-7944
72
Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki / Anna Linowska ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1999. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce = Problems Pertaining to the Public Administration Reform in Poland / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
74
Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu = The Role of the Cracow Region Development Agency in Encouraging Regional Economic Development / Zygmunt SZYMLA // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydaw. AE, 1999. - S. 237-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
75
Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego / Zygmunt SZYMLA // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 79-86. - ISBN 83-87239-92-5
76
Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech / Maria Gabryśova ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1999. - 191, [14] k. + 4 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[65]-47[112]
78
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej / Olga Wilczek ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1999. - 173 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary / Julian REJDUCH, Zygmuntt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
80
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego = Conditions of Economic Development of Cracow Voivodship / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 43, nr 1 (440) (1998), s. 57-67. - ISSN 0043-518X
81
Determinanty polityki regionalnej Polski / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. - (1998), s. 1[3]-13[16]
82
Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego / Zygmunt SZYMLA // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 296-310. - ISBN 83-87239-65-8
83
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. - Bibliogr.
85
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA - kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 139 k. : il. ; 30 cm
87
Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Dorota Miłek, Artur HOŁUJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 84 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 85 k. : il. ; 30 cm
89
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - [3], 58 k. : il. ; 30 cm
90
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm
91
Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA, Marek Reichel. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 124 k. : il. ; 30 cm
92
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
93
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - 76 k. : il. ; 30 cm
94
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 64 k. : il. ; 30 cm
95
Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 138, [1] k. : il. ; 30 cm
96
Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 135 k. : il. ; 30 cm
97
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - [112] k. : il. ; 30 cm
98
Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - [73] k. : il. ; 30 cm
99
Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik tematu, Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - 86 k. : il. ; 30 cm
1
Łuszczyk M., (2013), Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Szymla Z. (red. nauk.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 316 s.
2
Szymla Z., (2011), Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 56-64.
3
Szymla Z., (2010), Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 459-463.
4
Szymla Z., Hołuj A., (2010), Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 155-200.
5
Szymla Z., (2010), Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 244, s. 167-171.
6
Szymla Z., (2009), Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 97-104.
7
Szymla Z., Hołuj A., (2009), Instrumenty ochrony środowiska. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, s. 113-152.
8
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - nr 1. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
9
Szymla Z., Wrona J., (2009), Katedra Gospodarki Regionalnej, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
10
Hołuj A., (2009), Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Prom. Szymla Z., Kraków : , 336 k.
11
Szymla Z., (2009), Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów", nr 3, s. 1-12.
12
Szymla Z., (2008), Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. [W:] Tatiana Čorejowá (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy V: determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 115-121.
13
Szymla Z., (2008), System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 17-24.
14
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - nr 1. - 110 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
15
Szymla Z., Hołuj A., (2008), Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 52-95.
16
Szymla Z., Miłek D., (2007), Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 197-209.
17
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - nr 1. - 140 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
18
Szymla Z., (2007), Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 90-96.
19
Szymla Z., (2007), Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 26-38.
20
Szymla Z., (2007), Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 76-83.
21
Szymla Z., (2007), Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 173-183.
22
Szymla Z., (2006), Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 693, s. 29-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/110204599
23
Szymla Z., (2006), Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy IV: samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r, Bielsko-Biała ; Žilina : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 243-252.
24
Szymla Z., (2006), Problemy planowania przestrzennego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 5-14.
25
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - nr 1. - 140 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
26
Szymla Z., (2006), Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (red.), Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 224), Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 114-117.
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 709. - 149 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 693. - 128 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 703. - 193 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 721. - 197 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 669. - 178 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
32
Szymla Z., (2005), Podstawy badań rozwoju regionalnego, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 101-110; http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-7.pdf
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 698. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
34
Szymla Z., (2005), O miernikach oceny rozwoju regionów. [W:] Kuźnik F. (red.), Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 49-54.
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 687. - 168 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
36
Szymla Z., (2005), Podstawy badań rozwoju regionalnego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, s. 3-19.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 695. - 97 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 668. - 178 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
39
Miłek D., (2005), Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej: na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Prom. Szymla Z., Kraków : , 293 k., [4 k. tabl.]
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 681. - 145 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 667. - 150 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po niektórych art. - 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 649. - 142 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 651. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
44
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2004. - nr 1. - 93 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
45
Szymla Z., (2004), Determinanty współpracy transgranicznej w Europie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 33-38.
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 645. - 129 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
47
Szymla Z., (2004), Podstawy rozwoju regionalnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1016, s. 62-67.
48
Szymla Z., (2004), Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych, s. 1-14.
49
Szymla Z., (2004), Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 645, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/44672750
50
Szymla Z., (2003), Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 42-43.
51
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2003), Ekorozwój w strategii gospodarowania: pomocnicze materiały dydaktyczne, Szymla Z. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 82 s.
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 617. - 191 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
53
Szymla Z., (2003), Procesy transformacji przemysłu w Polsce. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce, s. 26-48.
54
Szymla Z., (2002), Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 251-262.
55
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 588. - 177 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
56
Szymla Z. (red.), (2002), Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 379 s.
57
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 598. - 194 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
58
Szymla Z., (2002), Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 57-79.
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 610. - 140 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
60
Szymla Z., (2001), Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 431-438.
61
Szymla Z. (red.), (2001), Konkurencyjność miast i regionów: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 256 s., [1] k. tabl. złoż.
62
Szymla Z., (2001), Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego, s. 25-36.
63
Szymla Z., (2001), Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych. [W:] Kosiedowski W. (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 107-113.
64
Mączka L., (2001), Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską: pomocnicze materiały dydaktyczne, Szymla Z. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 51 s.
65
Szymla Z., (2001), Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 111-118.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 568. - 145s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
67
Szymla Z., Prochowiec A., (2000), Tylko dla ambitnych, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 18.
68
Szymla Z., (2000), Podstawy badań konkurencyjności województw Polski. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 4-25.
69
Szymla Z., (2000), Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej. [W:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 184-194.
70
Szymla Z., (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 129, [6] s.
71
Szymla Z., (2000), Determinanty polityki regionalnej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 5-13.
72
Linowska A., (1999), Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki, Prom. Szymla Z., Kraków : , 268 k.
73
Szymla Z., (1999), Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 5-12.
74
Szymla Z., (1999), Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 237-243.
75
Szymla Z., (1999), Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-86.
76
Gabryśova M., (1999), Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech, Prom. Szymla Z., Kraków : , 191, [14] k. + 4 k. złoż.
77
Kudłacz T., Szymla Z., (1999), Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 1[65]-47[112].
78
Wilczek O., (1999), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej, Prom. Szymla Z., Kraków : , 173 k.
79
Rejduch J., Szymla Z., (1998), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26.
80
Szymla Z., (1998), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 43, nr 1 (440), s. 57-67.
81
Szymla Z., (1998), Determinanty polityki regionalnej Polski. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy transformacji struktur regionalnych, s. 1[3]-13[16].
82
Szymla Z., (1998), Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 296-310.
83
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, (2010), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 k.
84
Problemy rozwoju regionalnego Polski: internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, (2009), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
85
Polityka regionalna Polski 2007-2013: ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, (2008), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
86
Szymla Z., Harańczyk A., Kudłacz T., Brańka P., Hołuj A., Skowron E., (2007), Współczesne determinanty rozwoju regionalnego, Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 139 k.
87
Szymla Z., Miłek D., Hołuj A., (2006), Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE: programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 s.
88
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, (2005), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 85 k.
89
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych, (2004), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [3], 58 k.
90
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce, (2003), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
91
Kudłacz T., Szymla Z., Reichel M., (2002), Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 124 k.
92
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, (2002), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 82 k.
93
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego, (2001), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 76 k.
94
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej, (2000), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 64 k.
95
Kudłacz T., Szymla Z., (2000), Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 138, [1] k.
96
Kudłacz T., Szymla Z., (2000), Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 135 k.
97
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, (1999), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [112] k.
98
Problemy transformacji struktur regionalnych, (1998), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [73] k.
99
Kudłacz T., Szymla Z., (1998), Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 86 k.
1
@book{UEK:2168280853,
author = "Łuszczyk Marcin",
title = "Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-62-4",
}
2
@inbook{UEK:2168218872,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "56-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
3
@inbook{UEK:2165314619,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "459-463",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
4
@unpublished{UEK:2168267682,
author = "Szymla Zygmunt and Hołuj Artur",
title = "Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim",
booktitle = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "155-200",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:2165695231,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 244",
pages = "167-171",
adress = "",
year = "2010",
}
6
@article{UEK:2165808731,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "97-104",
year = "2009",
}
7
@unpublished{UEK:2168228822,
author = "Szymla Zygmunt and Hołuj Artur",
title = "Instrumenty ochrony środowiska",
booktitle = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
pages = "113-152",
year = "2009",
}
8
@misc{UEK:2165805238,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:2168275091,
author = "Szymla Zygmunt and Wrona Jerzy",
title = "Katedra Gospodarki Regionalnej",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "44-45",
year = "2009",
}
10
@unpublished{UEK:51487,
author = "Hołuj Artur",
title = "Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
11
@article{UEK:2165818599,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów",
number = "3",
pages = "1-12",
year = "2009",
}
12
@inbook{UEK:2166033250,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy V",
pages = "115-121",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-24-2",
}
13
@article{UEK:2165809260,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "17-24",
year = "2008",
}
14
@misc{UEK:2165808922,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
}
15
@unpublished{UEK:2163837630,
author = "Szymla Zygmunt and Hołuj Artur",
title = "Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "52-95",
year = "2008",
}
16
@inbook{UEK:2165788281,
author = "Szymla Zygmunt and Miłek Dorota",
title = "Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "197-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
17
@misc{UEK:2165809883,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
}
18
@inbook{UEK:2166097108,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "90-96",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
19
@article{UEK:2165809988,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "26-38",
year = "2007",
}
20
@inbook{UEK:2165772789,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "76-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
21
@inbook{UEK:2165787962,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "173-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
22
@article{UEK:2165803981,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "693",
pages = "29-41",
year = "2006",
}
23
@inbook{UEK:2165797074,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy IV",
pages = "243-252",
adress = "Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-6-2",
}
24
@article{UEK:2165812667,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Problemy planowania przestrzennego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "5-14",
year = "2006",
}
25
@misc{UEK:2165809932,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
}
26
@inbook{UEK:2165824490,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej",
pages = "114-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2006",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-89693-06-2",
}
27
@misc{UEK:2166700855,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
28
@misc{UEK:2166495441,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
29
@misc{UEK:2166637076,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
30
@misc{UEK:2166517713,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
31
@misc{UEK:2166641556,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
32
@article{UEK:52420,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Podstawy badań rozwoju regionalnego",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "101-110",
year = "2005",
}
33
@misc{UEK:2166653778,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
34
@inbook{UEK:2168286051,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "O miernikach oceny rozwoju regionów",
booktitle = "Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie",
pages = "49-54",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-857-5",
}
35
@misc{UEK:2166451324,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
36
@unpublished{UEK:2168266262,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Podstawy badań rozwoju regionalnego",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego",
pages = "3-19",
year = "2005",
}
37
@misc{UEK:2166660007,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
38
@misc{UEK:2167917784,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
39
@unpublished{UEK:2168221276,
author = "Miłek Dorota",
title = "Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
40
@misc{UEK:2166506528,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
41
@misc{UEK:2168218218,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
42
@misc{UEK:2168220006,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
43
@misc{UEK:2168220478,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
44
@misc{UEK:2166048182,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2004",
}
45
@article{UEK:2166048302,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Determinanty współpracy transgranicznej w Europie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "33-38",
year = "2004",
}
46
@misc{UEK:2168219700,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
}
47
@article{UEK:2168254224,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Podstawy rozwoju regionalnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1016",
pages = "62-67",
adress = "",
year = "2004",
}
48
@unpublished{UEK:2168266138,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego",
booktitle = "Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych",
pages = "1-14",
year = "2004",
}
49
@article{UEK:2168219668,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "645",
pages = "5-20",
year = "2004",
}
50
@misc{UEK:2168241274,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002",
pages = "42-43",
year = "2003",
}
51
@book{UEK:2166076409,
author = "Wąsikiewicz-Rusnak Urszula",
title = "Ekorozwój w strategii gospodarowania : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-197-2",
}
52
@misc{UEK:2168221330,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
}
53
@unpublished{UEK:2165105453,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Procesy transformacji przemysłu w Polsce",
booktitle = "Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce",
pages = "26-48",
year = "2003",
}
54
@inbook{UEK:2166208306,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "251-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
55
@misc{UEK:2168227068,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
56
@book{UEK:52233,
title = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
57
@misc{UEK:2168223274,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
}
58
@unpublished{UEK:2168266154,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "57-79",
year = "2002",
}
59
@misc{UEK:2168225078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
}
60
@inbook{UEK:2168245234,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "431-438",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
61
@book{UEK:2168226661,
title = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
62
@unpublished{UEK:2168266158,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków",
booktitle = "Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego",
pages = "25-36",
year = "2001",
}
63
@inbook{UEK:2168244224,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych",
booktitle = "Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji",
pages = "107-113",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
isbn = "83-231-1379-3",
}
64
@book{UEK:2168239852,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-085-2",
}
65
@inbook{UEK:2168227592,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
66
@misc{UEK:2168234816,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
67
@misc{UEK:2168272462,
author = "Szymla Zygmunt and Prochowiec Andrzej",
title = "Tylko dla ambitnych",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "18",
year = "2000",
}
68
@unpublished{UEK:2168264426,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Podstawy badań konkurencyjności województw Polski",
booktitle = "Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "4-25",
year = "2000",
}
69
@inbook{UEK:2166031554,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej",
booktitle = "Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów",
pages = "184-194",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2000",
isbn = "83-7011-483-0",
}
70
@book{UEK:2168240174,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Determinanty rozwoju regionalnego",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo",
year = "2000",
isbn = "83-04-04541-9",
}
71
@article{UEK:2168245598,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Determinanty polityki regionalnej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "5-13",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168246192,
author = "Linowska Anna",
title = "Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
73
@article{UEK:2168245756,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
74
@inbook{UEK:2168240246,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "237-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
75
@inbook{UEK:2168242074,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.)",
pages = "79-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-87239-92-5",
}
76
@unpublished{UEK:2168246126,
author = "Gabryśova Maria",
title = "Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
77
@unpublished{UEK:2168265196,
author = "Kudłacz Tadeusz and Szymla Zygmunt",
title = "Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "1[65]-47[112]",
year = "1999",
}
78
@unpublished{UEK:2168246128,
author = "Wilczek Olga",
title = "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
79
@misc{UEK:2168252488,
author = "Rejduch Julian and Szymla Zygmunt",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997",
pages = "23-26",
year = "1998",
}
80
@article{UEK:2168252198,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 43, 1 (440)",
pages = "57-67",
year = "1998",
}
81
@unpublished{UEK:2168265414,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Determinanty polityki regionalnej Polski",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych",
pages = "1[3]-13[16]",
year = "1998",
}
82
@inbook{UEK:2168251430,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "296-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
83
@unpublished{UEK:2168267632,
title = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
84
@unpublished{UEK:2168228816,
title = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
85
@unpublished{UEK:2163836978,
title = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
86
@unpublished{UEK:2168281921,
author = "Szymla Zygmunt and Harańczyk Anna and Kudłacz Tadeusz and Brańka Patrycja and Hołuj Artur and Skowron Ewelina",
title = "Współczesne determinanty rozwoju regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
87
@unpublished{UEK:2166585181,
author = "Szymla Zygmunt and Miłek Dorota and Hołuj Artur",
title = "Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
88
@unpublished{UEK:2168266232,
title = "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
89
@unpublished{UEK:2168266096,
title = "Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
90
@unpublished{UEK:2165104652,
title = "Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
91
@unpublished{UEK:2168266192,
author = "Kudłacz Tadeusz and Szymla Zygmunt and Reichel Marek",
title = "Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
92
@unpublished{UEK:2168266092,
title = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
93
@unpublished{UEK:2168266090,
title = "Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2001",
}
94
@unpublished{UEK:2168264424,
title = "Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
95
@unpublished{UEK:2168266650,
author = "Kudłacz Tadeusz and Szymla Zygmunt",
title = "Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
96
@unpublished{UEK:2168266516,
author = "Kudłacz Tadeusz and Szymla Zygmunt",
title = "Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
97
@unpublished{UEK:2168264580,
title = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
98
@unpublished{UEK:2168265222,
title = "Problemy transformacji struktur regionalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}
99
@unpublished{UEK:2168266652,
author = "Kudłacz Tadeusz and Szymla Zygmunt",
title = "Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}