Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej = Measuring of the Quality of Life in an International Scale
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
316 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-62-4
Nr:
2168280853
monografia
2

Tytuł:
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 56-64
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218872
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010) , s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165695231
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 459-463 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 155-200
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165805238
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Katedra Gospodarki Regionalnej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275091
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Instrumenty ochrony środowiska
Źródło:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2009, s. 113-152
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009) , s. 97-104. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165808731
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza = Determinants of the Development on an Industrial Cluster The Aviation Valley (Dolina Lotnicza)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - nr 3 (2009) , s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165818599
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
336 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zygmunt SZYMLA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-122
Nr:
51487
doktorat
12

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165808922
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy V / rada progr. Tatiana Čorejowá et al. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 115-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-24-2
Nr:
2166033250
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 52-95
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008) , s. 17-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
41/KGR/1/2010/S/554
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267632
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm + załącznik
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KGR/1/09/S/497
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KGR/1/08/S/443
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163836978
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej = Measuring of the Quality of Life in an International Scale / Marcin Łuszczyk ; [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-62-4
2
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 56-64. - ISBN 978-83-7252-528-4
3
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Zygmunt SZYMLA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010), s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. - ISSN 0079-3493
4
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 459-463. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
5
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 155-200
6
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - nr 1. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
7
Katedra Gospodarki Regionalnej / Zygmunt SZYMLA, Jerzy WRONA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
8
Instrumenty ochrony środowiska / Z. SZYMLA, A. HOŁUJ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 113-152
9
Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009), s. 97-104. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
10
Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza = Determinants of the Development on an Industrial Cluster The Aviation Valley (Dolina Lotnicza) / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - nr 3 (2009), s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
11
Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce / Artur HOŁUJ ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 2009. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001722a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001722b
12
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - nr 1. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1429-673X
13
Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów / Zygmunt SZYMLA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy V : determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu / rada progr. Tatiana Čorejowá et al. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 115-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-24-2
14
Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 52-95
15
System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008), s. 17-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
16
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. - Bibliogr.
18
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Łuszczyk M., (2013), Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Szymla Z. (red. nauk.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 316 s.
2
Szymla Z., (2011), Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 56-64.
3
Szymla Z., (2010), Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 244, s. 167-171.
4
Szymla Z., (2010), Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 459-463.
5
Szymla Z., Hołuj A., (2010), Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 155-200.
6
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - nr 1. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
7
Szymla Z., Wrona J., (2009), Katedra Gospodarki Regionalnej, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
8
Szymla Z., Hołuj A., (2009), Instrumenty ochrony środowiska. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, s. 113-152.
9
Szymla Z., (2009), Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 97-104.
10
Szymla Z., (2009), Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów", nr 3, s. 1-12.
11
Hołuj A., (2009), Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Prom. Szymla Z., Kraków : , 336 k.
12
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - nr 1. - 110 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1429-673X
13
Szymla Z., (2008), Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. [W:] Tatiana Čorejowá (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy V: determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 115-121.
14
Szymla Z., Hołuj A., (2008), Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 52-95.
15
Szymla Z., (2008), System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 17-24.
16
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, (2010), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 k.
17
Problemy rozwoju regionalnego Polski: internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, (2009), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
18
Polityka regionalna Polski 2007-2013: ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, (2008), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
1
@book{UEK:2168280853,
author = "Łuszczyk Marcin",
title = "Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-62-4",
}
2
@inbook{UEK:2168218872,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "56-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
3
@article{UEK:2165695231,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 244",
pages = "167-171",
adress = "",
year = "2010",
}
4
@inbook{UEK:2165314619,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "459-463",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
5
@unpublished{UEK:2168267682,
author = "Szymla Zygmunt and Hołuj Artur",
title = "Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim",
booktitle = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "155-200",
year = "2010",
}
6
@misc{UEK:2165805238,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
}
7
@article{UEK:2168275091,
author = "Szymla Zygmunt and Wrona Jerzy",
title = "Katedra Gospodarki Regionalnej",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "44-45",
year = "2009",
}
8
@unpublished{UEK:2168228822,
author = "Szymla Zygmunt and Hołuj Artur",
title = "Instrumenty ochrony środowiska",
booktitle = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
pages = "113-152",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:2165808731,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "97-104",
year = "2009",
}
10
@article{UEK:2165818599,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów",
number = "3",
pages = "1-12",
year = "2009",
}
11
@unpublished{UEK:51487,
author = "Hołuj Artur",
title = "Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
12
@misc{UEK:2165808922,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
editor = Szymla Zygmunt,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
}
13
@inbook{UEK:2166033250,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy V",
pages = "115-121",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-24-2",
}
14
@unpublished{UEK:2163837630,
author = "Szymla Zygmunt and Hołuj Artur",
title = "Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "52-95",
year = "2008",
}
15
@article{UEK:2165809260,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "17-24",
year = "2008",
}
16
@unpublished{UEK:2168267632,
title = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
17
@unpublished{UEK:2168228816,
title = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
18
@unpublished{UEK:2163836978,
title = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}