Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wspomnienie o Prof. dr hab. Antonim Fajferku
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021) , s. 72-73
Tryb dostępu:
Nr:
2168354612
artykuł nierecenzowany
2

Autor:
Marcin Łuszczyk
Tytuł:
Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej = Measuring of the Quality of Life in an International Scale
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
316 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-62-4
Nr:
2168280853
monografia
3

Tytuł:
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 56-64
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218872
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 155-200
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 459-463 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 244 (2010) , s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165695231
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Katedra Gospodarki Regionalnej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (30) (2009) , s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168275091
artykuł nierecenzowany
8

Tytuł:
Instrumenty ochrony środowiska
Źródło:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 113-152
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza = Determinants of the Development on an Industrial Cluster The Aviation Valley (Dolina Lotnicza)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów. - nr 3 (2009) , s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165818599
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
336 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-122
Nr:
51487
doktorat
11

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009
Nr:
2165805238
redakcja czasopisma/serii
12

Tytuł:
Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2009) , s. 97-104. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165808731
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 52-95
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008
Nr:
2165808922
redakcja czasopisma/serii
15

Tytuł:
System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2008) , s. 17-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809260
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy V : determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu / oprac. Grażyna Binda-Piecka, Joanna Osika, Adam Żabka - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 115-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-24-2
Nr:
2166033250
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2007) , s. 26-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809988
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 173-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787962
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007
Nr:
2165809883
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce = The Conditions of Urban Economy in Poland
Źródło:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 76-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 90-96. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097108
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Autor:
Zygmunt Szymla , Dorota Miłek
Tytuł:
Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 197-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Spatial Economy as a Study Major at The Uniwersity of Economics in Cracow
Źródło:
Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / red. Tadeusz KUDŁACZ - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006, s. 114-117. - Summ.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 224)
ISBN:
83-89693-06-2
Nr:
2165824490
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
Nr:
2165809932
redakcja czasopisma/serii
25

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 693, 703, 709, 721
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166495441
redakcja czasopisma/serii
26

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja "Rozwój Euroregionu Beskidy IV - Samorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju", Żylina, Słowacja, od 2006-06-14 do 2006-06-14
Tytuł:
Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 / red. Stanislav Štofko - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006, s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-6-2
Nr:
2165797074
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego = Economic Development Indicators of the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006) , s. 29-41. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2165803981
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Problemy planowania przestrzennego w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2006) , s. 5-14. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165812667
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 668, 669, 681, 687, 695, 698
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2167917784
redakcja czasopisma/serii
30

Tytuł:
O miernikach oceny rozwoju regionów
Źródło:
Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie / red. Florian Kuźnik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 49-54 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-857-5
Nr:
2168286051
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Podstawy badań rozwoju regionalnego
Źródło:
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 3-19
Sygnatura:
NP-1013/Magazyn
Nr:
2168266262
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Podstawy badań rozwoju regionalnego
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 3 (2005) , s. 101-110
Tryb dostępu:
Nr:
52420
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Dorota Miłek
Tytuł:
Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
297 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/287
Nr:
2168221276
doktorat
34

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii
Numer:
nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2004
Nr:
2166048182
redakcja czasopisma/serii
35

Tytuł:
Podstawy rozwoju regionalnego = Basics of the Regional Development
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 62-67. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254224
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Determinanty współpracy transgranicznej w Europie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2004) , s. 33-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048302
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego
Źródło:
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-14
Sygnatura:
NP-966/Magazyn
Nr:
2168266138
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim = Area Differences in Living Standards in Malopolskie Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219668
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 645, 649, 651, 667
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Nr:
2168219700
redakcja czasopisma/serii
40

Tytuł:
Procesy transformacji przemysłu w Polsce
Źródło:
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 26-48
Sygnatura:
NP-1269/Magazyn
Nr:
2165105453
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Growth Centres - the Case of katowice-Kraków Bipolar Zone
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241274
varia
42

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 617
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168221330
redakcja czasopisma/serii
43

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
379 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang.,
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
52233
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
44

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 588, 598, 610
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Nr:
2168227068
redakcja czasopisma/serii
45

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 57-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-819/Magazyn
Nr:
2168266154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce = Composite Indicators of Economic Development in Voivodships in Poland
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 251-262
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208306
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych = Problems of Industrial Restructuring in Regional System
Źródło:
Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 107-113. - Summ.
ISBN:
83-231-1379-3
Nr:
2168244224
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 568
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168234816
redakcja czasopisma/serii
49

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Centres of Growth Taking as Example the Katowice - Kraków Bipolar Zone
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 431-438. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245234
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
256 s., [1] k. tabl. złoż.: mapy, wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168226661
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
51

Tytuł:
Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej = Small Towns in the Process of Economic Transformation in South-East Poland
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 111-118. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227592
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków
Źródło:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 25-36
Sygnatura:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266158
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Zygmunt Szymla , Andrzej Prochowiec
Tytuł:
Tylko dla ambitnych
Źródło:
Eksperyment. - nr 5, s. 18
Nr:
2168272462
głos w dyskusji/wywiad
54

Tytuł:
Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej
Źródło:
Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 184-194. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r.
ISBN:
83-7011-483-0
Nr:
2166031554
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Determinanty rozwoju regionalnego = Factors which Influence Regional Development
Adres wydawniczy:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 2000
Opis fizyczny:
129, [6] s.: il., mapy; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04541-9
Nr:
2168240174
monografia
56

Tytuł:
Determinanty polityki regionalnej Polski = Determinants of Polish Regional Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 5-13. - Summ.
Nr:
2168245598
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Podstawy badań konkurencyjności województw Polski
Źródło:
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 4-25
Sygnatura:
NP-679/Magazyn
Nr:
2168264426
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Autor:
Anna Linowska
Tytuł:
Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/558
Nr:
2168246192
doktorat
59

Autor:
Olga Wilczek
Tytuł:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
173 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/744
Nr:
2168246128
doktorat
60

Tytuł:
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[65]-47[112]
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265196
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego
Źródło:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 79-86
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168242074
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce = Problems Pertaining to the Public Administration Reform in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245756
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu = The Role of the Cracow Region Development Agency in Encouraging Regional Economic Development
Źródło:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 237-243. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240246
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
64

Autor:
Maria Gabryśova
Tytuł:
Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/551
Nr:
2168246126
doktorat
65

Tytuł:
Determinanty polityki regionalnej Polski
Źródło:
Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, s. 1[3]-13[16]
Sygnatura:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265414
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego = Conditions of Economic Development of Cracow Voivodship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 1 (440) (1998) , s. 57-67
Nr:
2168252198
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252488
varia
68

Tytuł:
Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 296-310
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Warunki rozwoju województw
Źródło:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK, s. 16-23
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267340
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Wyniki dotychczasowych ocen
Źródło:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK, s. 7-15
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267334
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Badania zróżnicowań regionalnych w Polsce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 768 (1997) , s. 173-183. - Tytuł numeru: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Przesieka, 6-7 listopada 1997
Nr:
2168246620
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Uwagi wprowadzające
Źródło:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK, s. 4-7
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267330
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Dylematy reformy administracji publicznej w Polsce
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[65]-11[76]
Sygnatura:
NP-472/Magazyn
Nr:
2168265480
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Zygmunt Szymla , Jan Zygadlewicz
Tytuł:
Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[3]-27[30]
Sygnatura:
NP-472/Magazyn
Nr:
2168265452
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Podstawy metodyczne badań
Źródło:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK, s. 15-16
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267336
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Problemy restrukturyzacji przemysłu województwa tarnowskiego
Źródło:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 39-49
Nr:
2168247958
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania warunków życia ludności = Spatial Differentiation of the Conditions of Existence
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 25-34. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244230
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
201 s., [3] k. map złoż., [1] k. portr., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. prac A. Fajferka s. 11-23
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244228
Zobacz powiązane rozdziały
79

Tytuł:
Charakterystyka gospodarki oraz instytucji gospodarczych w województwach: tarnowskim, nowosądeckim, tarnobrzeskim
Źródło:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 133-145
Nr:
2168251228
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego) = Regional Conditions of the Development of Industry (as Exemplified by the Province of Tarnów)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 21-31. - Summ.
Nr:
2168245780
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Andrzej Pawlik , Zygmunt Szymla
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego
Źródło:
Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA, s. 47-81
Sygnatura:
NP-434/Magazyn
Nr:
2168265494
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Tytuł:
Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym
Źródło:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 47-53
Nr:
2168251144
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Tytuł:
Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego
Źródło:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 37-44
Nr:
2168242888
rozdział w materiałach konferencyjnych
84

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju w układach lokalnych (na przykładzie gminy Słomniki) = Determinants of Development in Local System
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 9 (424) (1996) , s. 44-50
Nr:
2168252218
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Strategiczny program rozwoju gminy Słomniki
Źródło:
Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA, s. 82-97
Sygnatura:
NP-434/Magazyn
Nr:
2168265496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Autor:
Andrzej Pawlik
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/784
Nr:
2168245972
doktorat
87

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej = Ownership Transformation in Economy of South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 25-36. - Summ.
Nr:
2168245804
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94
Źródło:
Emergo. - vol. 3, no. 4 (1996) , s. 72-104 - Bibliogr.
Nr:
2168251668
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Structural Changes in Industry in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 31-44. - Summ.
Nr:
2168244666
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego)
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 23-41
Sygnatura:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265508
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Sektor prywatny w woj. tarnowskim = Private Sector in Tarnów Voivodeship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 7 (410) (1995) , s. 34-37
Nr:
2168252230
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Instytucje otoczenia biznesu w makroregionie południowo-wschodnim
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 7 (398) (1994) , s. 27-30
Nr:
2168252222
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych = Structural Transformations of Economy in Regions and at Local Level
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 15-28. - Summ.
Nr:
2168246362
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu = The Regional Conditions for the Development of Industry
Adres wydawniczy:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1994
Opis fizyczny:
162, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04218-5
Nr:
2168240024
monografia
95

Tytuł:
Struktura przemysłu woj. tarnowskiego = Structure of Industry in Tarnów Voivodeship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 11 (402) (1994) , s. 34-37
Nr:
2168252224
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Procesy transformacji systemowej gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej = The Process of General Economic Transformation in South-Eastern Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333451
varia
97

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-16
Sygnatura:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265564
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru optymalnej koncepcji zaopatrywania Polski w gaz ziemny
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1994
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/775
Nr:
2168246132
doktorat
99

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej = Structural Transformations in the Industries of South-Eastern Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 18. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168252476
varia
100

Tytuł:
Podstawowe problemy polityki regionalnej = The Basic Problems of Regional Policy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 43-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247234
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Obszary szans i zagrożeń gospodarczych = Regions of Economic Chances and Threats
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 38, nr 5 (384) (1993) , s. 33-35
Nr:
2168252232
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego = Income Earned Outside Agriculture in Kraków Voivodship Parishes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 5-19. - Summ.
Nr:
2168246294
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej
Źródło:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA, s. 1-17
Sygnatura:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie procesu transformacji systemowej gospodarki w Polsce = The Spatial Differentiation of the Process of System Transformation in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 35-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247206
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Estimation of Industrial Development Level in South-East Macroregion Communes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 7-21. - Summ., rez.
Nr:
2168236800
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 78-100
Nr:
2168251356
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Szacowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych przemysłu w układach regionalnych = Estimation of Needs and Potentialities of Industrial Production Arranged in Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 143-154. - Summ., rez.
Nr:
2168246320
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych
Źródło:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-18
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265744
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
O nowy system statystyki gospodarczej = Towards a New System of Economic Ststistics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252548
varia
110

Tytuł:
Dochody gmin z działalności pozarolniczej
Źródło:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 86-108
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266010
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Badanie struktury gałęziowej przemysłu w makroregionie południowo-wschodnim = Analysis of Branch Structure of Industry in South-East Macroregion
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 34 (1991) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247174
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Ocena poziomu rozwoju przemysłu w MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 108-129
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266072
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Planowanie regionalne przemysłu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250654
skrypt
114

Tytuł:
Struktura okręgów przemysłowych w Polsce = Structure of Industrial Districts in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 173-185. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168245474
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Zastosowanie modelu potencjału w badaniach rozmieszczenia przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Use of Potential Model in Investigations of Industry Location in South-East Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 53-68. - Summ., rez.
Nr:
2168234894
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Ocena struktury przestrzennej przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Assessment of Spatial Structure of Industry in South-Eastern Macroregion
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 33-40. - Summ., rez.
Nr:
2168225532
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych = Interrelations between Industrial and Agricultural Development on Regional Level
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 96-98. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275967
varia
118

Tytuł:
Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata = Indicators of Industrialization Level of Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985) , s. 83-96. - Rez., summ.
Nr:
2168249786
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Elementy polityki przemysłowej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 31-48
Nr:
2168251596
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 44-67
Nr:
2168251570
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Polityka przemysłowa
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-26 - Bibliogr.
Nr:
2168251274
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Teoretyczne podstawy badań rozmieszczenia przemysłu = Theoretical Bases of the Investigations of Industry Spatial Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 77-91. - Rez., summ.
Nr:
2168242968
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych = On the Problems Connected with Geographical Industrial Structures
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 40)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168250710
monografia
124

Tytuł:
Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 87 (1977) , s. 83-93. - Rez., summ.
Nr:
2168250246
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Polityka przemysłowa
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 181-201 - Bibliogr.
Nr:
2168251324
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Polityka przemysłowa
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 181-201 - Bibliogr.
Nr:
2168251322
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 23-40. - Summ., rez.
Nr:
2167718108
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów = Factor Analysis in the Study of Regional Industrialization
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 16 (1974) , s. 69-78. - Summ., rez.
Nr:
2168247512
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Klasyfikacja wielocechowa uprzemysłowienia województw = Classification of Industrialization of Provinces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 23-42. - Rez., summ.
Nr:
2168251006
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu = The Evaluation of the Degree of Distribution of Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 40 (1971) , s. 63-94. - Summ., rez.
Nr:
2168249602
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
O metodzie klasyfikacji uprzemysłowienia powiatów : (na przykładzie województwa krakowskiego) = On the Method for Classifying the Industrialization of Districts (as in the Instance of the Kraków County)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 26, 7 (308) (1971) , s. 437-440
Nr:
2168280225
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
203 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/200
Nr:
2168246420
doktorat
133

Tytuł:
Podstawowe proporcje zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej województwa krakowskiego = Basic Employment Proportions in the Socialized Economy of Cracow Province
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1967) , s. 28-43. - Rez., summ.
Nr:
2168280399
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Funkcjonowanie gospodarki narodowej
Źródło:
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 3-32 - Bibliogr.
Nr:
2168364972
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Badanie struktury przestrzennej i branżowej przemysłu w województwie krakowskim = Research on the Spatial Structure and Branch Industries in the Province of Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1965) , s. 50-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236858
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
41/KGR/1/2010/S/554
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267632
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm + załącznik
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KGR/1/09/S/497
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KGR/1/08/S/443
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163836978
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
6/KGR/1/2007/S/367
Sygnatura:
NP-1170/Magazyn
Nr:
2168281921
naukowo-badawcze
5

Autor:
Zygmunt Szymla , Dorota Miłek , Artur Hołuj
Tytuł:
Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KGR/1/2006/s
Sygnatura:
NP-1100/Magazyn
Nr:
2166585181
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
97/KGR/2/2005/S/2005
Sygnatura:
NP-1013/Magazyn
Nr:
2168266232
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
[3], 58 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
79/KGR/1/2004/S/189
Sygnatura:
NP-966/Magazyn
Nr:
2168266096
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
103/KGR/1/2003/S/090
Sygnatura:
NP-1269/Magazyn
Nr:
2165104652
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
86/KGR/2/2002/S
Sygnatura:
NP-819/Magazyn
Nr:
2168266092
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Zygmunt Szymla , Marek Reichel
Tytuł:
Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
85/KGR/1/2002/S
Sygnatura:
NP-818/Magazyn
Nr:
2168266192
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
84/KGR/1/2001/S
Sygnatura:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266090
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
135 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
41/KGR/5/2000/S
Sygnatura:
NP-683/Magazyn
Nr:
2168266516
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
40/KGR/2000/S
Sygnatura:
NP-679/Magazyn
Nr:
2168264424
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
138, [1] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
83/KGR/3/99/S
Sygnatura:
NP-619/Magazyn
Nr:
2168266650
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Opis fizyczny:
[112] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
48/KGR/2/99/S
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168264580
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
86 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-566/Magazyn
Nr:
2168266652
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Problemy transformacji struktur regionalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
[73] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
43/KGR/1/98/S
Sygnatura:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265222
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997
Opis fizyczny:
[76] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-472/Magazyn
Nr:
2168265430
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Opis fizyczny:
[2], [2], 97 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-434/Magazyn
Nr:
2168265484
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Opis fizyczny:
97 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265498
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Opis fizyczny:
79, IV k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-369/Magazyn
Nr:
2168266544
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
[6], 125 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265544
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
23

Tytuł:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
III, 136 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265736
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
24

Tytuł:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
III, 132 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265734
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Opis fizyczny:
III, 131 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168265994
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Wspomnienie o Prof. dr hab. Antonim Fajferku / Zygmunt SZYMLA // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 72-73. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/72. - ISSN 1689-7757
2
Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej = Measuring of the Quality of Life in an International Scale / Marcin Łuszczyk ; [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-62-4
3
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 56-64. - ISBN 978-83-7252-528-4
4
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 155-200
5
Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 459-463. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
6
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Zygmunt SZYMLA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010), s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. - ISSN 0079-3493
7
Katedra Gospodarki Regionalnej / Zygmunt SZYMLA, Jerzy WRONA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 44-45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
8
Instrumenty ochrony środowiska / Z. SZYMLA, A. HOŁUJ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 113-152
9
Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza = Determinants of the Development on an Industrial Cluster The Aviation Valley (Dolina Lotnicza) / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - nr 3 (2009), s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
10
Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce / Artur HOŁUJ ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 2009. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - nr 1. - ISSN 1429-673X
12
Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009), s. 97-104. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
13
Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 52-95
14
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - nr 1. - ISSN 1429-673X
15
System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008), s. 17-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
16
Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów / Zygmunt SZYMLA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy V : determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu / oprac. Grażyna Binda-Piecka, Joanna Osika, Adam Żabka. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 115-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-24-2
17
Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2007), s. 26-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
18
Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 173-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
19
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - nr 1. - ISSN 1429-673X
20
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce = The Conditions of Urban Economy in Poland / Zygmunt SZYMLA // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 76-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
21
Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 90-96. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
22
Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego / Zygmunt SZYMLA, Dorota Miłek // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 197-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
23
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Spatial Economy as a Study Major at The Uniwersity of Economics in Cracow / Zygmunt SZYMLA // W: Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / red. Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224). - S. 114-117. - Summ. - ISBN 83-89693-06-2
24
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - nr 1. - ISSN 1429-673X
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 693, 703, 709, 721. - ISSN 0208-7944
26
Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej / Zygmunt SZYMLA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 / [red. Stanislav Štofko]. - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - S. 243-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-6-2
27
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego = Economic Development Indicators of the Małopolskie Voivodship / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006), s. 29-41. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110204599. - ISSN 0208-7944
28
Problemy planowania przestrzennego w Polsce / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2006), s. 5-14. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 668, 669, 681, 687, 695, 698. - ISSN 0208-7944
30
O miernikach oceny rozwoju regionów / Zygmunt SZYMLA // W: Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie / red. Florian Kuźnik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 49-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-857-5
31
Podstawy badań rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2005), s. 3-19
32
Podstawy badań rozwoju regionalnego / Zygmunt SZYMLA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 3 (2005), s. 101-110. - Pełny tekst: http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-7.pdf. - ISSN 1731-2310
33
Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Dorota Miłek ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 2005. - 297 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2004. - nr 1. - ISSN 1429-673X
35
Podstawy rozwoju regionalnego = Basics of the Regional Development / Zygmunt SZYMLA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 62-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
36
Determinanty współpracy transgranicznej w Europie / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 33-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
37
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego / Zygmunt SZYMLA // W: Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2004), s. 1-14
38
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim = Area Differences in Living Standards in Malopolskie Province / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/44672750. - ISSN 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 645, 649, 651, 667. - ISSN 0208-7944
40
Procesy transformacji przemysłu w Polsce / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2003), s. 26-48
41
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Growth Centres - the Case of katowice-Kraków Bipolar Zone / Zygmunt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 617. - ISSN 0208-7944
43
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 379 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7252-135-2
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 588, 598, 610. - ISSN 0208-7944
45
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2002), s. 57-79. - Bibliogr.
46
Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce = Composite Indicators of Economic Development in Voivodships in Poland / Zygmunt SZYMLA // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 251-262. - ISBN 83-7252-135-2
47
Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych = Problems of Industrial Restructuring in Regional System / Zygmunt SZYMLA // W: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 107-113. - Summ. - ISBN 83-231-1379-3
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 568. - ISSN 0208-7944
49
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Centres of Growth Taking as Example the Katowice - Kraków Bipolar Zone / Zygmunt SZYMLA // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 431-438. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
50
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 256 s., [1] k. tabl. złoż. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-098-4
51
Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej = Small Towns in the Process of Economic Transformation in South-East Poland / Zygmunt SZYMLA // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 111-118. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
52
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków / Zygmunt SZYMLA // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2001), s. 25-36
53
Tylko dla ambitnych / Zygmunt SZYMLA, Andrzej Prochowiec // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 18. - ISSN 1509-5975
54
Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej / Zygmunt SZYMLA // W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - S. 184-194. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r. - ISBN 83-7011-483-0
55
Determinanty rozwoju regionalnego = Factors which Influence Regional Development / Zygmunt SZYMLA. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 2000. - 129, [6] s. : il., mapy ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04541-9
56
Determinanty polityki regionalnej Polski = Determinants of Polish Regional Policy / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 5-13. - Summ. - ISSN 0208-7944
57
Podstawy badań konkurencyjności województw Polski / Zygmunt SZYMLA // W: Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2000), s. 4-25
58
Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki / Anna Linowska ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1999. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej / Olga Wilczek ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1999. - 173 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[65]-47[112]
61
Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego / Zygmunt SZYMLA // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 79-86. - ISBN 83-87239-92-5
62
Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce = Problems Pertaining to the Public Administration Reform in Poland / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu = The Role of the Cracow Region Development Agency in Encouraging Regional Economic Development / Zygmunt SZYMLA // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 237-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
64
Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech / Maria Gabryśova ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1999. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Determinanty polityki regionalnej Polski / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu. - (1998), s. 1[3]-13[16]
66
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego = Conditions of Economic Development of Cracow Voivodship / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 1 (440) (1998), s. 57-67. - ISSN 0043-518X
67
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary / Julian REJDUCH, Zygmuntt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
68
Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego / Zygmunt SZYMLA // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 296-310. - ISBN 83-87239-65-8
69
Warunki rozwoju województw / Zygmunt SZYMLA // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 16-23
70
Wyniki dotychczasowych ocen / Zygmunt SZYMLA // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 7-15
71
Badania zróżnicowań regionalnych w Polsce / Zygmunt SZYMLA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 768 (1997), s. 173-183. - Tytuł numeru: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Przesieka, 6-7 listopada 1997. - ISSN 0324-8445
72
Uwagi wprowadzające / Zygmunt SZYMLA // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 4-7
73
Dylematy reformy administracji publicznej w Polsce / Zygmunt SZYMLA // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1997), s. 1[65]-11[76]
74
Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA, Jan Zygadlewicz // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1997), s. 1[3]-27[30]
75
Podstawy metodyczne badań / Zygmunt SZYMLA // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 15-16
76
Problemy restrukturyzacji przemysłu województwa tarnowskiego / Zygmunt SZYMLA // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997), s. 39-49
77
Przestrzenne zróżnicowania warunków życia ludności = Spatial Differentiation of the Conditions of Existence / Zygmunt SZYMLA // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 25-34. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
78
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 201 s., [3] k. map złoż., [1] k. portr., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. prac A. Fajferka s. 11-23. - ISBN 83-87239-20-8
79
Charakterystyka gospodarki oraz instytucji gospodarczych w województwach: tarnowskim, nowosądeckim, tarnobrzeskim / Zygmunt SZYMLA // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997), s. 133-145
80
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego) = Regional Conditions of the Development of Industry (as Exemplified by the Province of Tarnów) / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
81
Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego / Andrzej Pawlik, Zygmunt SZYMLA // W: Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA. - (1996), s. 47-81
82
Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym / Zygmunt SZYMLA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 47-53
83
Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego / Zygmunt SZYMLA // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 37-44
84
Uwarunkowania rozwoju w układach lokalnych (na przykładzie gminy Słomniki) = Determinants of Development in Local System / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 9 (424) (1996), s. 44-50. - ISSN 0043-518X
85
Strategiczny program rozwoju gminy Słomniki / Zygmunt SZYMLA // W: Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA. - (1996), s. 82-97
86
Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego / Andrzej Pawlik ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1996. - 163 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
87
Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej = Ownership Transformation in Economy of South-East Poland / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 25-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
88
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zygmunt SZYMLA // Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996), s. 72-104. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
89
Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Structural Changes in Industry in South-East Poland / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 31-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
90
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego) / Zygmunt SZYMLA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1995), s. 23-41
91
Sektor prywatny w woj. tarnowskim = Private Sector in Tarnów Voivodeship / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 7 (410) (1995), s. 34-37. - ISSN 0043-518X
92
Instytucje otoczenia biznesu w makroregionie południowo-wschodnim / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 7 (398) (1994), s. 27-30. - ISSN 0043-518X
93
Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych = Structural Transformations of Economy in Regions and at Local Level / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 15-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
94
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu = The Regional Conditions for the Development of Industry / Zygmunt SZYMLA. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1994. - 162, [1] s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04218-5
95
Struktura przemysłu woj. tarnowskiego = Structure of Industry in Tarnów Voivodeship / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 11 (402) (1994), s. 34-37. - ISSN 0043-518X
96
Procesy transformacji systemowej gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej = The Process of General Economic Transformation in South-Eastern Poland / Zygmunt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
97
Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / Zygmunt SZYMLA // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 1-16
98
Uwarunkowania wyboru optymalnej koncepcji zaopatrywania Polski w gaz ziemny / Beata Elżbieta OLBRYCHT ; Promotor: Zygmunt SZYMLA. - Kraków, 1994. - 127 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
99
Przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej = Structural Transformations in the Industries of South-Eastern Poland / Zygmunt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993 (1994), s. 18. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
100
Podstawowe problemy polityki regionalnej = The Basic Problems of Regional Policy / Zygmunt SZYMLA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 43-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
101
Obszary szans i zagrożeń gospodarczych = Regions of Economic Chances and Threats / Zygmunt SZYMLA // Wiadomości Statystyczne. - R. 38, nr 5 (384) (1993), s. 33-35. - ISSN 0043-518X
102
Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego = Income Earned Outside Agriculture in Kraków Voivodship Parishes / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993), s. 5-19. - Summ. - ISSN 0208-7944
103
Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej / Zygmunt SZYMLA // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 1-17
104
Przestrzenne zróżnicowanie procesu transformacji systemowej gospodarki w Polsce = The Spatial Differentiation of the Process of System Transformation in Poland / Zygmunt SZYMLA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 35-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
105
Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Estimation of Industrial Development Level in South-East Macroregion Communes / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992), s. 7-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
106
Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce / Małgorzata BIEDA, Zygmunt SZYMLA // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 78-100
107
Szacowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych przemysłu w układach regionalnych = Estimation of Needs and Potentialities of Industrial Production Arranged in Regions / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 143-154. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
108
Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych / Zygmunt SZYMLA // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 1-18
109
O nowy system statystyki gospodarczej = Towards a New System of Economic Ststistics / Zygmunt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
110
Dochody gmin z działalności pozarolniczej / Zygmunt SZYMLA // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 86-108
111
Badanie struktury gałęziowej przemysłu w makroregionie południowo-wschodnim = Analysis of Branch Structure of Industry in South-East Macroregion / Zygmunt SZYMLA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 93-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
112
Ocena poziomu rozwoju przemysłu w MPW / Zygmunt SZYMLA // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 108-129
113
Planowanie regionalne przemysłu / Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
114
Struktura okręgów przemysłowych w Polsce = Structure of Industrial Districts in Poland / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 173-185. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
115
Zastosowanie modelu potencjału w badaniach rozmieszczenia przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Use of Potential Model in Investigations of Industry Location in South-East Macroregion / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 53-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
116
Ocena struktury przestrzennej przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Assessment of Spatial Structure of Industry in South-Eastern Macroregion / Zygmunt SZYMLA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 33-40. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
117
Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych = Interrelations between Industrial and Agricultural Development on Regional Level / Zygmunt SZYMLA, Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 96-98. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
118
Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata = Indicators of Industrialization Level of Selected Countries / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985), s. 83-96. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
119
Elementy polityki przemysłowej / Zygmunt SZYMLA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 31-48
120
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego / Zygmunt NOWAK, Zygmunt SZYMLA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 44-67
121
Polityka przemysłowa / Zygmunt SZYMLA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-26. - Bibliogr.
122
Teoretyczne podstawy badań rozmieszczenia przemysłu = Theoretical Bases of the Investigations of Industry Spatial Distribution / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 77-91. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
123
Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych = On the Problems Connected with Geographical Industrial Structures / Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 40)
124
Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting / Anna HARAŃCZYK, Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 83-93. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
125
Polityka przemysłowa / Zygmunt SZYMLA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 181-201. - Bibliogr.
126
Polityka przemysłowa / Zygmunt SZYMLA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 181-201. - Bibliogr.
127
Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975), s. 23-40. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
128
Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów = Factor Analysis in the Study of Regional Industrialization / Zygmunt SZYMLA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 69-78. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
129
Klasyfikacja wielocechowa uprzemysłowienia województw = Classification of Industrialization of Provinces / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 23-42. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
130
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu = The Evaluation of the Degree of Distribution of Industry / Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 63-94. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
131
O metodzie klasyfikacji uprzemysłowienia powiatów : (na przykładzie województwa krakowskiego) = On the Method for Classifying the Industrialization of Districts (as in the Instance of the Kraków County) / Zygmunt SZYMLA // Gospodarka Planowa. - R. 26, 7 (308) (1971), s. 437-440. - ISSN 0017-2421
132
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów / Zygmunt SZYMLA ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Podstawowe proporcje zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej województwa krakowskiego = Basic Employment Proportions in the Socialized Economy of Cracow Province / Zygmunt SZYMLA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1967), s. 28-43. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
134
Funkcjonowanie gospodarki narodowej / Zygmunt SZYMLA // W: Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 3-32. - Bibliogr.
135
Badanie struktury przestrzennej i branżowej przemysłu w województwie krakowskim = Research on the Spatial Structure and Branch Industries in the Province of Cracow / Zygmunt SZYMLA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965), s. 50-70. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
136
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
137
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm + załącznik. - Bibliogr.
138
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
139
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA - kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 139 k. : il. ; 30 cm
140
Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Dorota Miłek, Artur HOŁUJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 84 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
141
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 85 k. : il. ; 30 cm
142
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - [3], 58 k. : il. ; 30 cm
143
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm
144
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
145
Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA, Marek Reichel. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 124 k. : il. ; 30 cm
146
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - 76 k. : il. ; 30 cm
147
Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 135 k. : il. ; 30 cm
148
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 64 k. : il. ; 30 cm
149
Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik projektu, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 138, [1] k. : il. ; 30 cm
150
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - [112] k. : il. ; 30 cm
151
Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej / autorzy: Tadeusz KUDŁACZ - kierownik tematu, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - 86 k. : il. ; 30 cm
152
Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - [73] k. : il. ; 30 cm
153
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997. - [76] k. : il. ; 30 cm
154
Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - [2], [2], 97 k. : il. ; 30 cm
155
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 97 k. : il. ; 30 cm
156
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik tematu, Andrzej PRUSEK, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 79, IV k. : il. ; 30 cm
157
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - [6], 125 k. : il. ; 30 cm
158
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - III, 136 k. : il. ; 30 cm
159
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - III, 132 k. : il. ; 30 cm
160
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - III, 131 k. : il. ; 30 cm
1
Szymla Z., (2021), Wspomnienie o Prof. dr hab. Antonim Fajferku, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/72
2
Łuszczyk M., (2013), Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Szymla Z. (red. nauk.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 316 s.
3
Szymla Z., (2011), Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 56-64.
4
Szymla Z., Hołuj A., (2010), Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 155-200.
5
Szymla Z., (2010), Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 459-463.
6
Szymla Z., (2010), Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 244, s. 167-171.
7
Szymla Z., Wrona J., (2009), Katedra Gospodarki Regionalnej, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
8
Szymla Z., Hołuj A., (2009), Instrumenty ochrony środowiska. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, s. 113-152.
9
Szymla Z., (2009), Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów", nr 3, s. 1-12.
10
Hołuj A., (2009), Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Prom. Szymla Z., Kraków : , 336 k.
11
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - nr 1. - . - 1429-673X
12
Szymla Z., (2009), Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 97-104.
13
Szymla Z., Hołuj A., (2008), Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 52-95.
14
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - nr 1. - . - 1429-673X
15
Szymla Z., (2008), System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 17-24.
16
Szymla Z., (2008), Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. [W:] Binda-Piecka , Osika J., Żabka A. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy V : determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 115-121.
17
Szymla Z., (2007), Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 26-38.
18
Szymla Z., (2007), Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 173-183.
19
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - nr 1. - . - 1429-673X
20
Szymla Z., (2007), Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 76-83.
21
Szymla Z., (2007), Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 90-96.
22
Szymla Z., Miłek D., (2007), Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 197-209.
23
Szymla Z., (2006), Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (red.), Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 224), Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 114-117.
24
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - nr 1. - . - 1429-673X
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 693, 703, 709, 721. - . - 0208-7944
26
Szymla Z., (2006), Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006, Bielsko-Biała ; Žilina : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 243-252.
27
Szymla Z., (2006), Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 693, s. 29-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/110204599
28
Szymla Z., (2006), Problemy planowania przestrzennego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 5-14.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 668, 669, 681, 687, 695, 698. - . - 0208-7944
30
Szymla Z., (2005), O miernikach oceny rozwoju regionów. [W:] Kuźnik F. (red.), Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 49-54.
31
Szymla Z., (2005), Podstawy badań rozwoju regionalnego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, s. 3-19.
32
Szymla Z., (2005), Podstawy badań rozwoju regionalnego, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 101-110; http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-7.pdf
33
Miłek D., (2005), Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej: na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Prom. Szymla Z., Kraków : , 297 k.
34
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2004. - nr 1. - . - 1429-673X
35
Szymla Z., (2004), Podstawy rozwoju regionalnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1016, s. 62-67.
36
Szymla Z., (2004), Determinanty współpracy transgranicznej w Europie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 33-38.
37
Szymla Z., (2004), Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych, s. 1-14.
38
Szymla Z., (2004), Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 645, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/44672750
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 645, 649, 651, 667. - . - 0208-7944
40
Szymla Z., (2003), Procesy transformacji przemysłu w Polsce. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce, s. 26-48.
41
Szymla Z., (2003), Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 42-43.
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 617. - . - 0208-7944
43
Szymla Z. (red.), (2002), Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 379 s.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 588, 598, 610. - . - 0208-7944
45
Szymla Z., (2002), Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 57-79.
46
Szymla Z., (2002), Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 251-262.
47
Szymla Z., (2001), Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych. [W:] Kosiedowski W. (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 107-113.
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 568. - . - 0208-7944
49
Szymla Z., (2001), Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 431-438.
50
Szymla Z. (red.), (2001), Konkurencyjność miast i regionów: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 256 s., [1] k. tabl. złoż.
51
Szymla Z., (2001), Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 111-118.
52
Szymla Z., (2001), Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego, s. 25-36.
53
Szymla Z., Prochowiec A., (2000), Tylko dla ambitnych, "Eksperyment", nr 5, s. 18.
54
Szymla Z., (2000), Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej. [W:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 184-194.
55
Szymla Z., (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 129, [6] s.
56
Szymla Z., (2000), Determinanty polityki regionalnej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 5-13.
57
Szymla Z., (2000), Podstawy badań konkurencyjności województw Polski. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 4-25.
58
Linowska A., (1999), Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki, Prom. Szymla Z., Kraków : , 268 k.
59
Wilczek O., (1999), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej, Prom. Szymla Z., Kraków : , 173 k.
60
Kudłacz T., Szymla Z., (1999), Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 1[65]-47[112].
61
Szymla Z., (1999), Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-86.
62
Szymla Z., (1999), Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 5-12.
63
Szymla Z., (1999), Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 237-243.
64
Gabryśova M., (1999), Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech, Prom. Szymla Z., Kraków : , 209 k.
65
Szymla Z., (1998), Determinanty polityki regionalnej Polski. [W:] - kierownik tematu (kierownik tematu), Problemy transformacji struktur regionalnych, s. 1[3]-13[16].
66
Szymla Z., (1998), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 43, nr 1 (440), s. 57-67.
67
Rejduch J., Szymla Z., (1998), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26.
68
Szymla Z., (1998), Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 296-310.
69
Szymla Z., ([1997]), Warunki rozwoju województw. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 16-23.
70
Szymla Z., ([1997]), Wyniki dotychczasowych ocen. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 7-15.
71
Szymla Z., (1997), Badania zróżnicowań regionalnych w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 768, s. 173-183.
72
Szymla Z., ([1997]), Uwagi wprowadzające. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 4-7.
73
Szymla Z., (1997), Dylematy reformy administracji publicznej w Polsce. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategia rozwoju gospodarki regionalnej, s. 1[65]-11[76].
74
Kudłacz T., Szymla Z., Zygadlewicz J., (1997), Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategia rozwoju gospodarki regionalnej, s. 1[3]-27[30].
75
Szymla Z., ([1997]), Podstawy metodyczne badań. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 15-16.
76
Szymla Z., (1997), Problemy restrukturyzacji przemysłu województwa tarnowskiego, "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy", nr 1, s. 39-49.
77
Szymla Z., (1997), Przestrzenne zróżnicowania warunków życia ludności. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-34.
78
Szymla Z. (red.), (1997), Problemy gospodarki regionalnej: księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 s., [3] k. map złoż., [1] k. portr., [2] s. tabl.
79
Szymla Z., (1997), Charakterystyka gospodarki oraz instytucji gospodarczych w województwach: tarnowskim, nowosądeckim, tarnobrzeskim, "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy", nr 1, s. 133-145.
80
Szymla Z., (1997), Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu (na przykładzie województwa tarnowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 21-31.
81
Pawlik A., Szymla Z., (1996), Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej, s. 47-81.
82
Szymla Z., (1996), Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 47-53.
83
Szymla Z., (1996), Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego. [W:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37-44.
84
Szymla Z., (1996), Uwarunkowania rozwoju w układach lokalnych (na przykładzie gminy Słomniki), "Wiadomości Statystyczne", R. 41, nr 9 (424), s. 44-50.
85
Szymla Z., (1996), Strategiczny program rozwoju gminy Słomniki. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej, s. 82-97.
86
Pawlik A., (1996), Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego, Prom. Szymla Z., Kraków : , 163 k.
87
Szymla Z., (1996), Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 25-36.
88
Sokołowski A., Szymla Z., (1996), Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94, "Emergo", vol. 3, no. 4, s. 72-104.
89
Szymla Z., (1995), Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 31-44.
90
Szymla Z., (1995), Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego). [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, s. 23-41.
91
Szymla Z., (1995), Sektor prywatny w woj. tarnowskim, "Wiadomości Statystyczne", R. 40, nr 7 (410), s. 34-37.
92
Szymla Z., (1994), Instytucje otoczenia biznesu w makroregionie południowo-wschodnim, "Wiadomości Statystyczne", R. 39, nr 7 (398), s. 27-30.
93
Szymla Z., (1994), Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 15-28.
94
Szymla Z., (1994), Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu, Wrocław ; Warszawa : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 162, [1] s.
95
Szymla Z., (1994), Struktura przemysłu woj. tarnowskiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 39, nr 11 (402), s. 34-37.
96
Szymla Z., (1994), Procesy transformacji systemowej gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 63-64.
97
Szymla Z., (1994), Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 1-16.
98
Olbrycht B., (1994), Uwarunkowania wyboru optymalnej koncepcji zaopatrywania Polski w gaz ziemny, Prom. Szymla Z., Kraków : , 127 k.
99
Szymla Z., (1994), Przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 18.
100
Szymla Z., (1994), Podstawowe problemy polityki regionalnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 43-49.
101
Szymla Z., (1993), Obszary szans i zagrożeń gospodarczych, "Wiadomości Statystyczne", R. 38, nr 5 (384), s. 33-35.
102
Szymla Z., (1993), Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 5-19.
103
Szymla Z., (1993), Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 1-17.
104
Szymla Z., (1992), Przestrzenne zróżnicowanie procesu transformacji systemowej gospodarki w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 35-46.
105
Szymla Z., (1992), Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 7-21.
106
Bieda M., Szymla Z., (1992), Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 78-100.
107
Szymla Z., (1992), Szacowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych przemysłu w układach regionalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 143-154.
108
Szymla Z., (1992), Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 1-18.
109
Szymla Z., (1992), O nowy system statystyki gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 54-56.
110
Szymla Z., (1991), Dochody gmin z działalności pozarolniczej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 86-108.
111
Szymla Z., (1991), Badanie struktury gałęziowej przemysłu w makroregionie południowo-wschodnim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 93-104.
112
Szymla Z., (1990), Ocena poziomu rozwoju przemysłu w MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 108-129.
113
Szymla Z., (1990), Planowanie regionalne przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
114
Szymla Z., (1990), Struktura okręgów przemysłowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 173-185.
115
Szymla Z., (1989), Zastosowanie modelu potencjału w badaniach rozmieszczenia przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 53-68.
116
Szymla Z., (1988), Ocena struktury przestrzennej przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 33-40.
117
Szymla Z., Prusek A., (1988), Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 96-98.
118
Szymla Z., (1985), Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 83-96.
119
Szymla Z., (1985), Elementy polityki przemysłowej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 31-48.
120
Nowak Z., Szymla Z., (1984), Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-67.
121
Szymla Z., (1980), Polityka przemysłowa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-26.
122
Szymla Z., (1979), Teoretyczne podstawy badań rozmieszczenia przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 77-91.
123
Szymla Z., (1977), Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 40), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 160 s.
124
Harańczyk A., Szymla Z., (1977), Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 83-93.
125
Szymla Z., (1977), Polityka przemysłowa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 181-201.
126
Szymla Z., (1975), Polityka przemysłowa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 181-201.
127
Szymla Z., (1975), Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 23-40.
128
Szymla Z., (1974), Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 69-78.
129
Szymla Z., (1972), Klasyfikacja wielocechowa uprzemysłowienia województw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 23-42.
130
Szymla Z., (1971), Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 63-94.
131
Szymla Z., (1971), O metodzie klasyfikacji uprzemysłowienia powiatów (na przykładzie województwa krakowskiego), "Gospodarka Planowa", R. 26, 7 (308), s. 437-440.
132
Szymla Z., (1970), Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów, Prom. Fajferek A., Kraków : , 203 k.
133
Szymla Z., (1967), Podstawowe proporcje zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 28-43.
134
Szymla Z., (1966), Funkcjonowanie gospodarki narodowej. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 3-32.
135
Szymla Z., (1965), Badanie struktury przestrzennej i branżowej przemysłu w województwie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 50-70.
136
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, (2010), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 k.
137
Problemy rozwoju regionalnego Polski: internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, (2009), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
138
Polityka regionalna Polski 2007-2013: ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, (2008), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
139
Szymla Z., Harańczyk A., Kudłacz T., Brańka P., Hołuj A., Skowron E., (2007), Współczesne determinanty rozwoju regionalnego, Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 139 k.
140
Szymla Z., Miłek D., Hołuj A., (2006), Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE: programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 s.
141
Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, (2005), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 85 k.
142
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych, (2004), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [3], 58 k.
143
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce, (2003), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
144
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, (2002), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 82 k.
145
Kudłacz T., Szymla Z., Reichel M., (2002), Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 124 k.
146
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego, (2001), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 76 k.
147
Kudłacz T., Szymla Z., (2000), Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 135 k.
148
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej, (2000), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 64 k.
149
Kudłacz T., Szymla Z., (2000), Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 138, [1] k.
150
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, (1999), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [112] k.
151
Kudłacz T., Szymla Z., (1998), Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej, Kudłacz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 86 k.
152
Problemy transformacji struktur regionalnych, (1998), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [73] k.
153
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej, (1997), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [76] k.
154
Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej, (1996), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [2], [2], 97 k.
155
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, (1995), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 97 k.
156
Fajferek A., Prusek A., Szymla Z., (1995), Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79, IV k.
157
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, (1994), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [6], 125 k.
158
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, (1993), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, III, 136 k.
159
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, (1992), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, III, 132 k.
160
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej: (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), (1991), Szymla Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, III, 131 k.
1
@article{UEK:2168354612,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Wspomnienie o Prof. dr hab. Antonim Fajferku",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "72-73",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/72},
}
2
@book{UEK:2168280853,
author = "Marcin Łuszczyk",
title = "Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-62-4",
}
3
@inbook{UEK:2168218872,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "56-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
4
@unpublished{UEK:2168267682,
author = "Zygmunt Szymla and Artur Hołuj",
title = "Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim",
booktitle = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "155-200",
year = "2010",
}
5
@inbook{UEK:2165314619,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Główne kierunki polityki przestrzennej Unii Europejskiej",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "459-463",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
6
@article{UEK:2165695231,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 244",
pages = "167-171",
adress = "",
year = "2010",
}
7
@article{UEK:2168275091,
author = "Zygmunt Szymla and Jerzy Wrona",
title = "Katedra Gospodarki Regionalnej",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "44-45",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
8
@unpublished{UEK:2168228822,
author = "Zygmunt Szymla and Artur Hołuj",
title = "Instrumenty ochrony środowiska",
booktitle = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
pages = "113-152",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:2165818599,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Determinanty rozwoju klastra przemysłowego Dolina Lotnicza",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów",
number = "3",
pages = "1-12",
year = "2009",
}
10
@unpublished{UEK:51487,
author = "Artur Hołuj",
title = "Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
11
@misc{UEK:2165805238,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
}
12
@article{UEK:2165808731,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "97-104",
year = "2009",
}
13
@unpublished{UEK:2163837630,
author = "Zygmunt Szymla and Artur Hołuj",
title = "Finansowanie ochrony środowiska w układach regionalnych",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "52-95",
year = "2008",
}
14
@misc{UEK:2165808922,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
}
15
@article{UEK:2165809260,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "System planowania przestrzennego w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "17-24",
year = "2008",
}
16
@inbook{UEK:2166033250,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Miejsce jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy V : determinanty wzrostu ekonomicznego potencjału regionu",
pages = "115-121",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-24-2",
}
17
@article{UEK:2165809988,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Uwarunkowania rozwoju klastrów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "26-38",
year = "2007",
}
18
@inbook{UEK:2165787962,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "173-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
19
@misc{UEK:2165809883,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
}
20
@inbook{UEK:2165772789,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "76-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
21
@inbook{UEK:2166097108,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Uwarunkowania polityki regionalnej Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "90-96",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
22
@inbook{UEK:2165788281,
author = "Zygmunt Szymla and Dorota Miłek",
title = "Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "197-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
23
@inbook{UEK:2165824490,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej",
pages = "114-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2006",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-89693-06-2",
}
24
@misc{UEK:2165809932,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
}
25
@misc{UEK:2166495441,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
26
@inbook{UEK:2165797074,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Polski system planowania przestrzennego na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006",
pages = "243-252",
adress = "Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-6-2",
}
27
@article{UEK:2165803981,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "693",
pages = "29-41",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110204599},
}
28
@article{UEK:2165812667,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy planowania przestrzennego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "5-14",
year = "2006",
}
29
@misc{UEK:2167917784,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
30
@inbook{UEK:2168286051,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "O miernikach oceny rozwoju regionów",
booktitle = "Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie",
pages = "49-54",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-857-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168266262,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawy badań rozwoju regionalnego",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego",
pages = "3-19",
year = "2005",
}
32
@article{UEK:52420,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawy badań rozwoju regionalnego",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "101-110",
year = "2005",
url = {http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-7.pdf},
}
33
@unpublished{UEK:2168221276,
author = "Dorota Miłek",
title = "Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
34
@misc{UEK:2166048182,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2004",
}
35
@article{UEK:2168254224,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawy rozwoju regionalnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1016",
pages = "62-67",
adress = "",
year = "2004",
}
36
@article{UEK:2166048302,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Determinanty współpracy transgranicznej w Europie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "33-38",
year = "2004",
}
37
@unpublished{UEK:2168266138,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego",
booktitle = "Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych",
pages = "1-14",
year = "2004",
}
38
@article{UEK:2168219668,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "645",
pages = "5-20",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/44672750},
}
39
@misc{UEK:2168219700,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
}
40
@unpublished{UEK:2165105453,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Procesy transformacji przemysłu w Polsce",
booktitle = "Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce",
pages = "26-48",
year = "2003",
}
41
@misc{UEK:2168241274,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002",
pages = "42-43",
year = "2003",
}
42
@misc{UEK:2168221330,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
}
43
@book{UEK:52233,
title = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
44
@misc{UEK:2168227068,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
45
@unpublished{UEK:2168266154,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "57-79",
year = "2002",
}
46
@inbook{UEK:2166208306,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Syntetyczne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego województwa w Polsce",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "251-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
47
@inbook{UEK:2168244224,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu w układach regionalnych",
booktitle = "Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji",
pages = "107-113",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
isbn = "83-231-1379-3",
}
48
@misc{UEK:2168234816,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
49
@inbook{UEK:2168245234,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "431-438",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
50
@book{UEK:2168226661,
title = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
51
@inbook{UEK:2168227592,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Małe miasta Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
52
@unpublished{UEK:2168266158,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków",
booktitle = "Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego",
pages = "25-36",
year = "2001",
}
53
@misc{UEK:2168272462,
author = "Zygmunt Szymla and Andrzej Prochowiec",
title = "Tylko dla ambitnych",
booktitle = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "18",
year = "2000",
}
54
@inbook{UEK:2166031554,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej",
booktitle = "Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów",
pages = "184-194",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2000",
isbn = "83-7011-483-0",
}
55
@book{UEK:2168240174,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Determinanty rozwoju regionalnego",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo",
year = "2000",
isbn = "83-04-04541-9",
}
56
@article{UEK:2168245598,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Determinanty polityki regionalnej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "5-13",
year = "2000",
}
57
@unpublished{UEK:2168264426,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawy badań konkurencyjności województw Polski",
booktitle = "Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "4-25",
year = "2000",
}
58
@unpublished{UEK:2168246192,
author = "Anna Linowska",
title = "Rynek pracy w regionie białostockim w procesie przekształceń strukturalnych gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
59
@unpublished{UEK:2168246128,
author = "Olga Wilczek",
title = "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument lokalnej gospodarki przestrzennej",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
60
@unpublished{UEK:2168265196,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Szymla",
title = "Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "1[65]-47[112]",
year = "1999",
}
61
@inbook{UEK:2168242074,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Kraków jako centrum rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.)",
pages = "79-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-87239-92-5",
}
62
@article{UEK:2168245756,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy związane z wprowadzeniem reformy administracji publicznej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
63
@inbook{UEK:2168240246,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Rola Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "237-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
64
@unpublished{UEK:2168246126,
author = "Maria Gabryśova",
title = "Warunki rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Czech",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
65
@unpublished{UEK:2168265414,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Determinanty polityki regionalnej Polski",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych",
pages = "1[3]-13[16]",
year = "1998",
}
66
@article{UEK:2168252198,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 43, 1 (440)",
pages = "57-67",
year = "1998",
}
67
@misc{UEK:2168252488,
author = "Julian Rejduch and Zygmunt Szymla",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997",
pages = "23-26",
year = "1998",
}
68
@inbook{UEK:2168251430,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Potencjalne obszary wzrostu gospodarczego województwa krakowskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "296-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
69
@unpublished{UEK:2168267340,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Warunki rozwoju województw",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "16-23",
year = "1997",
}
70
@unpublished{UEK:2168267334,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Wyniki dotychczasowych ocen",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "7-15",
year = "1997",
}
71
@article{UEK:2168246620,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Badania zróżnicowań regionalnych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "768",
pages = "173-183",
adress = "",
year = "1997",
}
72
@unpublished{UEK:2168267330,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Uwagi wprowadzające",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "4-7",
year = "1997",
}
73
@unpublished{UEK:2168265480,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Dylematy reformy administracji publicznej w Polsce",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarki regionalnej",
pages = "1[65]-11[76]",
year = "1997",
}
74
@unpublished{UEK:2168265452,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Szymla and Jan Zygadlewicz",
title = "Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarki regionalnej",
pages = "1[3]-27[30]",
year = "1997",
}
75
@unpublished{UEK:2168267336,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawy metodyczne badań",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "15-16",
year = "1997",
}
76
@article{UEK:2168247958,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu województwa tarnowskiego",
journal = "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy",
number = "1",
pages = "39-49",
year = "1997",
}
77
@inbook{UEK:2168244230,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przestrzenne zróżnicowania warunków życia ludności",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "25-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
78
@book{UEK:2168244228,
title = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
79
@article{UEK:2168251228,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Charakterystyka gospodarki oraz instytucji gospodarczych w województwach: tarnowskim, nowosądeckim, tarnobrzeskim",
journal = "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy",
number = "1",
pages = "133-145",
year = "1997",
}
80
@article{UEK:2168245780,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "21-31",
year = "1997",
}
81
@unpublished{UEK:2168265494,
author = "Andrzej Pawlik and Zygmunt Szymla",
title = "Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej",
pages = "47-81",
year = "1996",
}
82
@inbook{UEK:2168251144,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "47-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
83
@inbook{UEK:2168242888,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego",
booktitle = "Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej",
pages = "37-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
84
@article{UEK:2168252218,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Uwarunkowania rozwoju w układach lokalnych (na przykładzie gminy Słomniki)",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 41, 9 (424)",
pages = "44-50",
year = "1996",
}
85
@unpublished{UEK:2168265496,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Strategiczny program rozwoju gminy Słomniki",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej",
pages = "82-97",
year = "1996",
}
86
@unpublished{UEK:2168245972,
author = "Andrzej Pawlik",
title = "Uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji przemysłu województwa kieleckiego",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
87
@article{UEK:2168245804,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "25-36",
year = "1996",
}
88
@article{UEK:2168251668,
author = "Andrzej Sokołowski and Zygmunt Szymla",
title = "Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94",
journal = "Emergo",
number = "vol. 3, no. 4",
pages = "72-104",
year = "1996",
}
89
@article{UEK:2168244666,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "31-44",
year = "1995",
}
90
@unpublished{UEK:2168265508,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego)",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
pages = "23-41",
year = "1995",
}
91
@article{UEK:2168252230,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Sektor prywatny w woj. tarnowskim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 40, 7 (410)",
pages = "34-37",
year = "1995",
}
92
@article{UEK:2168252222,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Instytucje otoczenia biznesu w makroregionie południowo-wschodnim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 39, 7 (398)",
pages = "27-30",
year = "1994",
}
93
@article{UEK:2168246362,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "15-28",
year = "1994",
}
94
@book{UEK:2168240024,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich",
year = "1994",
isbn = "83-04-04218-5",
}
95
@article{UEK:2168252224,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Struktura przemysłu woj. tarnowskiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 39, 11 (402)",
pages = "34-37",
year = "1994",
}
96
@misc{UEK:2168333451,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Procesy transformacji systemowej gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "63-64",
year = "1994",
}
97
@unpublished{UEK:2168265564,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "1-16",
year = "1994",
}
98
@unpublished{UEK:2168246132,
author = "Beata Elżbieta Olbrycht",
title = "Uwarunkowania wyboru optymalnej koncepcji zaopatrywania Polski w gaz ziemny",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
99
@misc{UEK:2168252476,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/2, lipiec-grudzień 1993",
pages = "18",
year = "1994",
}
100
@article{UEK:2168247234,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawowe problemy polityki regionalnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "43-49",
year = "1994",
}
101
@article{UEK:2168252232,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Obszary szans i zagrożeń gospodarczych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 38, 5 (384)",
pages = "33-35",
year = "1993",
}
102
@article{UEK:2168246294,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "5-19",
year = "1993",
}
103
@unpublished{UEK:2168265924,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "1-17",
year = "1993",
}
104
@article{UEK:2168247206,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie procesu transformacji systemowej gospodarki w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "35-46",
year = "1992",
}
105
@article{UEK:2168236800,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "7-21",
year = "1992",
}
106
@inbook{UEK:2168251356,
author = "Małgorzata Bieda and Zygmunt Szymla",
title = "Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "78-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
107
@article{UEK:2168246320,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Szacowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych przemysłu w układach regionalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "143-154",
year = "1992",
}
108
@unpublished{UEK:2168265744,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "1-18",
year = "1992",
}
109
@misc{UEK:2168252548,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "O nowy system statystyki gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "54-56",
year = "1992",
}
110
@unpublished{UEK:2168266010,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Dochody gmin z działalności pozarolniczej",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "86-108",
year = "1991",
}
111
@article{UEK:2168247174,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Badanie struktury gałęziowej przemysłu w makroregionie południowo-wschodnim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "93-104",
year = "1991",
}
112
@unpublished{UEK:2168266072,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Ocena poziomu rozwoju przemysłu w MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "108-129",
year = "1990",
}
113
@book{UEK:2168250654,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Planowanie regionalne przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
114
@article{UEK:2168245474,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Struktura okręgów przemysłowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "173-185",
year = "1990",
url = {},
}
115
@article{UEK:2168234894,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Zastosowanie modelu potencjału w badaniach rozmieszczenia przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "53-68",
year = "1989",
}
116
@article{UEK:2168225532,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Ocena struktury przestrzennej przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "33-40",
year = "1988",
}
117
@misc{UEK:2168275967,
author = "Zygmunt Szymla and Andrzej Prusek",
title = "Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "96-98",
year = "1988",
}
118
@article{UEK:2168249786,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "83-96",
year = "1985",
}
119
@inbook{UEK:2168251596,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Elementy polityki przemysłowej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "31-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
120
@inbook{UEK:2168251570,
author = "Zygmunt Nowak and Zygmunt Szymla",
title = "Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "44-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
121
@inbook{UEK:2168251274,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Polityka przemysłowa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "9-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
122
@article{UEK:2168242968,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Teoretyczne podstawy badań rozmieszczenia przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "77-91",
year = "1979",
}
123
@book{UEK:2168250710,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "0209-1674",
}
124
@article{UEK:2168250246,
author = "Anna Harańczyk and Zygmunt Szymla",
title = "Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "83-93",
year = "1977",
}
125
@inbook{UEK:2168251324,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Polityka przemysłowa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "181-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
126
@inbook{UEK:2168251322,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Polityka przemysłowa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "181-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
127
@article{UEK:2167718108,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "23-40",
year = "1975",
}
128
@article{UEK:2168247512,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "69-78",
year = "1974",
}
129
@article{UEK:2168251006,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Klasyfikacja wielocechowa uprzemysłowienia województw",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "23-42",
year = "1972",
}
130
@article{UEK:2168249602,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "63-94",
year = "1971",
}
131
@article{UEK:2168280225,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "O metodzie klasyfikacji uprzemysłowienia powiatów : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 26, 7 (308)",
pages = "437-440",
year = "1971",
}
132
@unpublished{UEK:2168246420,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
133
@article{UEK:2168280399,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Podstawowe proporcje zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "28-43",
year = "1967",
}
134
@inbook{UEK:2168364972,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Funkcjonowanie gospodarki narodowej",
booktitle = "Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej",
pages = "3-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
135
@article{UEK:2168236858,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Badanie struktury przestrzennej i branżowej przemysłu w województwie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień ",
pages = "50-70",
year = "1965",
}
136
@unpublished{UEK:2168267632,
title = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
137
@unpublished{UEK:2168228816,
title = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
138
@unpublished{UEK:2163836978,
title = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
139
@unpublished{UEK:2168281921,
author = "Zygmunt Szymla and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz and Patrycja Brańka and Artur Hołuj and Ewelina Skowron",
title = "Współczesne determinanty rozwoju regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
140
@unpublished{UEK:2166585181,
author = "Zygmunt Szymla and Dorota Miłek and Artur Hołuj",
title = "Programowanie gospodarki regionalnej i polityka regionalna UE : programowanie rozwoju gospodarki regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
141
@unpublished{UEK:2168266232,
title = "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
142
@unpublished{UEK:2168266096,
title = "Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
143
@unpublished{UEK:2165104652,
title = "Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
144
@unpublished{UEK:2168266092,
title = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
145
@unpublished{UEK:2168266192,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Szymla and Marek Reichel",
title = "Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
146
@unpublished{UEK:2168266090,
title = "Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2001",
}
147
@unpublished{UEK:2168266516,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Szymla",
title = "Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
148
@unpublished{UEK:2168264424,
title = "Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
149
@unpublished{UEK:2168266650,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Szymla",
title = "Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
150
@unpublished{UEK:2168264580,
title = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
151
@unpublished{UEK:2168266652,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Szymla",
title = "Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}
152
@unpublished{UEK:2168265222,
title = "Problemy transformacji struktur regionalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}
153
@unpublished{UEK:2168265430,
title = "Strategia rozwoju gospodarki regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1997",
}
154
@unpublished{UEK:2168265484,
title = "Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
155
@unpublished{UEK:2168265498,
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
156
@unpublished{UEK:2168266544,
author = "Antoni Fajferek and Andrzej Prusek and Zygmunt Szymla",
title = "Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
157
@unpublished{UEK:2168265544,
title = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
158
@unpublished{UEK:2168265736,
title = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
159
@unpublished{UEK:2168265734,
title = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
160
@unpublished{UEK:2168265994,
title = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID