Publikacje wybranego autora

Grzybowski Marcin ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Katedra Polityk Regulacyjnych

1

Tytuł:
Normatywne uwarunkowania działalności informacyjno-sprawozdawczej Ministra Finansów w warunkach pandemii COVID-19 w roku 2020 = Normative Conditions for the Regulatory and Reporting Activity of the Minister of Finance in the Conditions of the Covid-19 Pandemic in 2020
Źródło:
Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych : zagadnienia prawno-finansowe / red. Grzegorz Kuca - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022, s. 121-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 10)
ISBN:
978-83-8138-627-2 ; 978-83-8138-628-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366610
rozdział w monografii
2

Autor:
Marcin Grzybowski , Marian Grzybowski
Tytuł:
Zasada dialogu społecznego w traktatach europejskich, Europejskiej Karcie Społecznej i w praktyce państw europejskich
Źródło:
W poszukiwaniu dobrego prawa : księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca. T. 1, Perspektywa publicznoprawna / red. Katarzyna Małysa-Sulińska, Marcin Spyra, Andrzej Szumański - Warszawa; Kraków: Wolters Kluwer Polska; Uniwersytet Jagielloński, 2022, s. 371-
ISBN:
978-83-8286-205-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168369770
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów administracyjnych = Official Materials and the right to Access Public Information in the Light of Polish Copyright Law and the Jurisprudence of Administrative Courts
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 3 (2022) , s. 58-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168368442
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kontrowersje wokół pojęcia "materiału urzędowego" = Controversies Around the Concept of "Official Material"
Źródło:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 27, nr 1 (2022) , s. 209-226. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168364348
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zapobieganie epidemii COVID-19 w Danii = COVID-19 Preventive Measures in Denmark
Źródło:
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych, 2 / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022, s. 624-635. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-540-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168362080
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich ustaw sektorowych : zagadnienia ustrojowe
Adres wydawniczy:
Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2021
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Stan prawny na 31 marca 2021 roku, Bibliogr.
ISBN:
978-83-65696-86-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168359076
monografia
7

Tytuł:
Dozwolony użytek informacyjny (refleksje na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) = Permissible Use of Protected Works for Informative Purposes (Reflections on the Article 25 of Polish Act on Copyright and Related Rights)
Źródło:
Gubernaculum et Administratio. - nr 2(24) (2021) , s. 223-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168360484
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Prawnoustrojowe aspekty statusu krajowych organów regulacyjnych w sektorach infrastrukturalnych = Legislative Aspects of the NRAs' Status in the Infrastucture Sectors
Źródło:
Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - nr 3(61) (2021) , s. 217-230. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168359084
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii
Źródło:
Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia / red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 141-164
ISBN:
978-83-66344-91-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359080
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych
Źródło:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 38-110
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358484
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej = The Protection of Economic Freedoms and Rights in the Polish Legal System against the Backdrop of Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the European Social Charter
Źródło:
Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 203-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-425-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359092
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne)
Źródło:
Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 277-290. - Summ.
ISBN:
978-83-8180-192-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359090
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2018
Opis fizyczny:
314 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8017-235-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168352656
monografia
14

Autor:
Marcin Grzybowski , Marian Grzybowski
Tytuł:
Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych
Źródło:
Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi / red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018, s. 609-620
Seria:
(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - e-monografie ; nr 114)
ISBN:
978-83-66066-00-7 ; 978-83-66066-01-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359102
rozdział w monografii
15

Autor:
Marcin Grzybowski , Marian Grzybowski
Tytuł:
Internet i media społecznościowe w amerykańskich kampaniach wyborczych a ochrona prywatności
Źródło:
Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / red. Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 169-188
ISBN:
978-83-8019-653-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359094
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Ochrona prywatności uczestników kampanii wyborczych (model amerykański i jego oddziaływanie)
Źródło:
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2 / red. Jerzy Jaskiernia - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 130-144. - Summ.
ISBN:
978-83-7666-294-7 ; 978-83-7666-292-3
Nr:
2168352664
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Prywatność informacyjna i jej komponenty w warunkach komunikacji elektronicznej
Źródło:
Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie / red. Jerzy Jaskiernia - Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2012, s. 131-134
ISBN:
978-83-7133-522-8
Nr:
2168352662
rozdział w monografii
18

Autor:
Marian Grzybowski , Marcin Grzybowski
Tytuł:
Prawo do równego czasu antenowego w amerykańskim prawie wyborczym
Źródło:
Amerykomania : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani. T. 2 / red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2012, s. 289-297
ISBN:
978-83-233-3142-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168359112
rozdział w monografii
19

Autor:
Marian Grzybowski , Marcin Grzybowski
Tytuł:
Wolność wypowiedzi audiowizualnej w Szwecji i Stanach Zjednoczonych a ochrona interesu publicznego
Źródło:
Wartości polityczne / red. Jacek M. Majchrowski, Barbara Stoczewska - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 231-237
ISBN:
978-83-7571-019-9
Nr:
2168359088
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Lexis-Nexis, Warszawa 2009, s. 300
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 5(100) (2010) , s. 247-252
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168352668
recenzja
21

Konferencja:
50 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, Polska, od 2008-04-24 do 2008-04-26
Tytuł:
Rola sądów i charakter orzeczeń sądowych w sprawach wyborczych
Źródło:
Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku / red. Andrzej Szmyt - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 345-356
ISBN:
978-83-7326-566-X
Nr:
2168352660
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Joanna D. Sieńczyłło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 624
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 5(88) (2008) , s. 231-239
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168352666
recenzja
23

Tytuł:
Autorskie prawa osobiste a koncepcje dozwolonego użytku i fair use w prawie polskim i amerykańskim
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kielce: [s.n.], 2006
Opis fizyczny:
97 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-921052-4-9
Nr:
2168352658
monografia
1
Normatywne uwarunkowania działalności informacyjno-sprawozdawczej Ministra Finansów w warunkach pandemii COVID-19 w roku 2020 = Normative Conditions for the Regulatory and Reporting Activity of the Minister of Finance in the Conditions of the Covid-19 Pandemic in 2020 / Marcin GRZYBOWSKI // W: Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych : zagadnienia prawno-finansowe / red. Grzegorz Kuca. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022. - (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 10). - S. 121-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-627-2 ; 978-83-8138-628-9
2
Zasada dialogu społecznego w traktatach europejskich, Europejskiej Karcie Społecznej i w praktyce państw europejskich / Marcin GRZYBOWSKI, Marian Grzybowski // W: W poszukiwaniu dobrego prawa : księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca. T. 1, Perspektywa publicznoprawna / red. Katarzyna Małysa-Sulińska, Marcin Spyra, Andrzej Szumański. - Warszawa; Kraków: Wolters Kluwer Polska; Uniwersytet Jagielloński, 2022. - S. 371-. - ISBN 978-83-8286-205-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/w-poszukiwaniu-dobrego-prawa-ksiega-jubileuszowa-profesora-miroslawa-steca-tom-i-i-ii,338845.htmlWstęp:
3
Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów administracyjnych = Official Materials and the right to Access Public Information in the Light of Polish Copyright Law and the Jurisprudence of Administrative Courts / Marcin GRZYBOWSKI // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 3 (2022), s. 58-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-prawa-publicznego-3-2022Wstęp: . - ISSN 1896-8996
4
Kontrowersje wokół pojęcia "materiału urzędowego" = Controversies Around the Concept of "Official Material" / Marcin Grzybowski // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 27, nr 1 (2022), s. 209-226. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12974/1/BSP_27_1_M_Grzybowski_Kontrowersje_wokol_pojecia_materialu_urzedowego.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/209_Book-BSP-27-nr-1.pdf. - ISSN 1689-7404
5
Zapobieganie epidemii COVID-19 w Danii = COVID-19 Preventive Measures in Denmark / Marcin GRZYBOWSKI // W: System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych, 2 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. - S. 624-635. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-540-7
6
Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich ustaw sektorowych : zagadnienia ustrojowe / Marcin GRZYBOWSKI. - Białystok : Wydawnictwo Temida 2, 2021. - 145 s. : il. ; 21 cm. - Stan prawny na 31 marca 2021 roku. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65696-86-1
7
Dozwolony użytek informacyjny (refleksje na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) = Permissible Use of Protected Works for Informative Purposes (Reflections on the Article 25 of Polish Act on Copyright and Related Rights) / Marcin GRZYBOWSKI // Gubernaculum et Administratio. - nr 2(24) (2021), s. 223-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/issue/view/131/182. - ISSN 1730-2889
8
Prawnoustrojowe aspekty statusu krajowych organów regulacyjnych w sektorach infrastrukturalnych = Legislative Aspects of the NRAs' Status in the Infrastucture Sectors / Marcin GRZYBOWSKI // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - nr 3(61) (2021), s. 217-230. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6999-ppk2021314. - ISSN 2082-1212
9
Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii / Marcin GRZYBOWSKI // W: Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia / red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 141-164. - ISBN 978-83-66344-91-4. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5185213Wstęp:
10
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych / Adam DROZDEK, Filip GRZEGORCZYK, Marcin GRZYBOWSKI // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 38-110. - ISBN 978-83-8246-417-7
11
Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej = The Protection of Economic Freedoms and Rights in the Polish Legal System against the Backdrop of Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the European Social Charter / Marcin GRZYBOWSKI // W: Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 203-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-425-7
12
Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne) / Marcin GRZYBOWSKI // W: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 277-290. - Summ. - ISBN 978-83-8180-192-8
13
Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Marcin Grzybowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2018. - 314 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8017-235-7
14
Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych / Marcin Grzybowski, Marian Grzybowski // W: Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi / red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński. - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - e-monografie ; nr 114). - S. 609-620. - ISBN 978-83-66066-00-7 ; 978-83-66066-01-4
15
Internet i media społecznościowe w amerykańskich kampaniach wyborczych a ochrona prywatności / Marcin Grzybowski, Marian Grzybowski // W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 169-188. - ISBN 978-83-8019-653-7
16
Ochrona prywatności uczestników kampanii wyborczych (model amerykański i jego oddziaływanie) / Marcin Grzybowski // W: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2 / red. Jerzy Jaskiernia . - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014. - S. 130-144. - Summ. - ISBN 978-83-7666-294-7 ; 978-83-7666-292-3
17
Prywatność informacyjna i jej komponenty w warunkach komunikacji elektronicznej / Marcin Grzybowski // W: Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie / red. Jerzy Jaskiernia . - Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2012. - S. 131-134. - ISBN 978-83-7133-522-8
18
19
Wolność wypowiedzi audiowizualnej w Szwecji i Stanach Zjednoczonych a ochrona interesu publicznego / Marian Grzybowski, Marcin Grzybowski // W: Wartości polityczne / red. Jacek M. Majchrowski, Barbara Stoczewska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - S. 231-237. - ISBN 978-83-7571-019-9
20
Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Lexis-Nexis, Warszawa 2009, s. 300 / Marcin Grzybowski // Przegląd Sejmowy. - nr 5(100) (2010), s. 247-252. - Pełny tekst: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/E4ADF36794150642C12579370043F8FA/%24File/ps100.pdf. - ISSN 1230-5502
21
Rola sądów i charakter orzeczeń sądowych w sprawach wyborczych / Marcin Grzybowski // W: Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku / red. Andrzej Szmyt. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 345-356. - ISBN 978-83-7326-566-X
22
Joanna D. Sieńczyłło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 624 / Marcin Grzybowski // Przegląd Sejmowy. - nr 5(88) (2008), s. 231-239. - Pełny tekst: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/4D34DCFA855E0CE0C12579370043F90E/%24File/ps88.pdf. - ISSN 1230-5502
23
Autorskie prawa osobiste a koncepcje dozwolonego użytku i fair use w prawie polskim i amerykańskim / Marcin Grzybowski. - Kraków ; Kielce : [s.n.], 2006. - 97 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-921052-4-9
1
Grzybowski M., (2022), Normatywne uwarunkowania działalności informacyjno-sprawozdawczej Ministra Finansów w warunkach pandemii COVID-19 w roku 2020. [W:] Kuca G. (red.), Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych : zagadnienia prawno-finansowe, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 121-150.
2
Grzybowski M., Grzybowski M., (2022), Zasada dialogu społecznego w traktatach europejskich, Europejskiej Karcie Społecznej i w praktyce państw europejskich. [W:] Małysa-Sulińska K., Spyra M., Szumański A. (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa : księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, T. 1, Perspektywa publicznoprawna, Warszawa : Wolters Kluwer Polska; Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 371-.
3
Grzybowski M., (2022), Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 3, s. 58-73.
4
Grzybowski M., (2022), Kontrowersje wokół pojęcia "materiału urzędowego", "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 27, nr 1, s. 209-226; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12974/1/BSP_27_1_M_Grzybowski_Kontrowersje_wokol_pojecia_materialu_urzedowego.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/209_Book-BSP-27-nr-1.pdf
5
Grzybowski M., (2022), Zapobieganie epidemii COVID-19 w Danii. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych, 2, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 624-635.
6
Grzybowski M., (2021), Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich ustaw sektorowych: zagadnienia ustrojowe, Białystok : Wydawnictwo Temida 2, 145 s.
7
Grzybowski M., (2021), Dozwolony użytek informacyjny (refleksje na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), "Gubernaculum et Administratio", nr 2(24), s. 223-238; https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/issue/view/131/182
8
Grzybowski M., (2021), Prawnoustrojowe aspekty statusu krajowych organów regulacyjnych w sektorach infrastrukturalnych, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 3(61), s. 217-230; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6999-ppk2021314
9
Grzybowski M., (2021), Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii. [W:] Dobrzeniecki K., Przywora B. (red.), Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-164.
10
Drozdek A., Grzegorczyk F., Grzybowski M., (2021), Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-110.
11
Grzybowski M., (2021), Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 3, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 203-225.
12
Grzybowski M., (2020), Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne). [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 277-290.
13
Grzybowski M., (2018), Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 314 s.
14
Grzybowski M., Grzybowski M., (2018), Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych. [W:] Balicki R., Jabłoński M. (red.), Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, s. 609-620.
15
Grzybowski M., Grzybowski M., (2017), Internet i media społecznościowe w amerykańskich kampaniach wyborczych a ochrona prywatności. [W:] Baratyński Ł., Ramiączek P., Spryszak K. (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 169-188.
16
Grzybowski M., (2014), Ochrona prywatności uczestników kampanii wyborczych (model amerykański i jego oddziaływanie). [W:] Jaskiernia J. (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania, T. 2, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. 130-144.
17
Grzybowski M., (2012), Prywatność informacyjna i jej komponenty w warunkach komunikacji elektronicznej. [W:] Jaskiernia J. (red.), Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 131-134.
18
Grzybowski M., Grzybowski M., (2012), Prawo do równego czasu antenowego w amerykańskim prawie wyborczym. [W:] Bernacki W., Walaszek A. (red.), Amerykomania : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, T. 2, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 289-297.
19
Grzybowski M., Grzybowski M., (2010), Wolność wypowiedzi audiowizualnej w Szwecji i Stanach Zjednoczonych a ochrona interesu publicznego. [W:] Majchrowski , Stoczewska B. (red.), Wartości polityczne, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 231-237.
20
Grzybowski M., (2010), Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Lexis-Nexis, Warszawa 2009, s. 300, "Przegląd Sejmowy", nr 5(100), s. 247-252; https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/E4ADF36794150642C12579370043F8FA/%24File/ps100.pdf
21
Grzybowski M., (2008), Rola sądów i charakter orzeczeń sądowych w sprawach wyborczych. [W:] Szmyt A. (red.), Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 345-356.
22
Grzybowski M., (2008), Joanna D. Sieńczyłło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 624, "Przegląd Sejmowy", nr 5(88), s. 231-239; https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/4D34DCFA855E0CE0C12579370043F90E/%24File/ps88.pdf
23
Grzybowski M., (2006), Autorskie prawa osobiste a koncepcje dozwolonego użytku i fair use w prawie polskim i amerykańskim, Kraków ; Kielce : [s.n.], 97 s.
1
@inbook{UEK:2168366610,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Normatywne uwarunkowania działalności informacyjno-sprawozdawczej Ministra Finansów w warunkach pandemii COVID-19 w roku 2020",
booktitle = "Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych : zagadnienia prawno-finansowe",
pages = "121-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/9788381386289.04},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8138-627-2 ; 978-83-8138-628-9",
}
2
@inbook{UEK:2168369770,
author = "Marcin Grzybowski and Marian Grzybowski",
title = "Zasada dialogu społecznego w traktatach europejskich, Europejskiej Karcie Społecznej i w praktyce państw europejskich",
booktitle = "W poszukiwaniu dobrego prawa : księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca. T. 1, Perspektywa publicznoprawna",
pages = "371-",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska; Uniwersytet Jagielloński",
year = "2022",
url = {},
isbn = "978-83-8286-205-8",
}
3
@article{UEK:2168368442,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Materiały urzędowe a prawo dostępu do informacji publicznej w świetle polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądów administracyjnych",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "3",
pages = "58-73",
year = "2022",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168364348,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Kontrowersje wokół pojęcia materiału urzędowego",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 27, 1",
pages = "209-226",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2022.27.01.13},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12974/1/BSP_27_1_M_Grzybowski_Kontrowersje_wokol_pojecia_materialu_urzedowego.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/209_Book-BSP-27-nr-1.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168362080,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Zapobieganie epidemii COVID-19 w Danii",
booktitle = "System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych, 2",
pages = "624-635",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2022",
isbn = "978-83-8180-540-7",
}
6
@book{UEK:2168359076,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich ustaw sektorowych : zagadnienia ustrojowe",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Temida 2",
year = "2021",
isbn = "978-83-65696-86-1",
}
7
@article{UEK:2168360484,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Dozwolony użytek informacyjny (refleksje na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)",
journal = "Gubernaculum et Administratio",
number = "2(24)",
pages = "223-238",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/gea.2021.02.29},
url = {https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/issue/view/131/182},
}
8
@article{UEK:2168359084,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Prawnoustrojowe aspekty statusu krajowych organów regulacyjnych w sektorach infrastrukturalnych",
journal = "Przegląd Prawa Konstytucyjnego",
number = "3(61)",
pages = "217-230",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ppk.2021.03.14},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6999-ppk2021314},
}
9
@inbook{UEK:2168359080,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii",
booktitle = "Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia",
pages = "141-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-66344-91-4",
}
10
@inbook{UEK:2168358484,
author = "Adam Drozdek and Filip Grzegorczyk and Marcin Grzybowski",
title = "Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "38-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
11
@inbook{UEK:2168359092,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej",
booktitle = "Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3",
pages = "203-225",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-425-7",
}
12
@inbook{UEK:2168359090,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne)",
booktitle = "Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej",
pages = "277-290",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-192-8",
}
13
@book{UEK:2168352656,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa",
year = "2018",
isbn = "978-83-8017-235-7",
}
14
@inbook{UEK:2168359102,
author = "Marcin Grzybowski and Marian Grzybowski",
title = "Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych",
booktitle = "Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi",
pages = "609-620",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-66066-00-7 ; 978-83-66066-01-4",
}
15
@inbook{UEK:2168359094,
author = "Marcin Grzybowski and Marian Grzybowski",
title = "Internet i media społecznościowe w amerykańskich kampaniach wyborczych a ochrona prywatności",
booktitle = "Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni",
pages = "169-188",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-653-7",
}
16
@inbook{UEK:2168352664,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Ochrona prywatności uczestników kampanii wyborczych (model amerykański i jego oddziaływanie)",
booktitle = "Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2",
pages = "130-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
year = "2014",
isbn = "978-83-7666-294-7 ; 978-83-7666-292-3",
}
17
@inbook{UEK:2168352662,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Prywatność informacyjna i jej komponenty w warunkach komunikacji elektronicznej",
booktitle = "Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie",
pages = "131-134",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2012",
isbn = "978-83-7133-522-8",
}
18
@inbook{UEK:2168359112,
author = "Marian Grzybowski and Marcin Grzybowski",
title = "Prawo do równego czasu antenowego w amerykańskim prawie wyborczym",
booktitle = "Amerykomania : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani. T. 2",
pages = "289-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2012",
url = {https://books.google.pl/books?id=xrMIDAAAQBAJ&pg=PR15&lpg=PR15&dq=Amerykomania+:+ksi%C4%99ga+jubileuszowa+ofiarowana+profesorowi+Andrzejowi+Mani.+T.+2+/+pod+red.+W%C5%82odzimierza+Bernackiego+i+Adama+Walaszka&source=bl&ots=Nc0jeGmaXI&sig=ACfU3U24DcjfO1x-uYyYq5uOfrTEiZC_iA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiP5aiC-djzAhUBy4sKHc4QD_8Q6AF6BAgWEAM#v=onepage&q=Amerykomania%20%3A%20ksi%C4%99ga%20jubileuszowa%20ofiarowana%20profesorowi%20Andrzejowi%20Mani.%20T.%202%20%2F%20pod%20red.%20W%C5%82odzimierza%20Bernackiego%20i%20Adama%20Walaszka&f=false},
isbn = "978-83-233-3142-1",
}
19
@inbook{UEK:2168359088,
author = "Marian Grzybowski and Marcin Grzybowski",
title = "Wolność wypowiedzi audiowizualnej w Szwecji i Stanach Zjednoczonych a ochrona interesu publicznego",
booktitle = "Wartości polityczne",
pages = "231-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-019-9",
}
20
@article{UEK:2168352668,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Lexis-Nexis, Warszawa 2009, s. 300",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "5(100)",
pages = "247-252",
year = "2010",
url = {https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/E4ADF36794150642C12579370043F8FA/%24File/ps100.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168352660,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Rola sądów i charakter orzeczeń sądowych w sprawach wyborczych",
booktitle = "Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku",
pages = "345-356",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7326-566-X",
}
22
@article{UEK:2168352666,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Joanna D. Sieńczyłło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 624",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "5(88)",
pages = "231-239",
year = "2008",
url = {https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/4D34DCFA855E0CE0C12579370043F90E/%24File/ps88.pdf},
}
23
@book{UEK:2168352658,
author = "Marcin Grzybowski",
title = "Autorskie prawa osobiste a koncepcje dozwolonego użytku i fair use w prawie polskim i amerykańskim",
adress = "Kraków ; Kielce",
publisher = "s.n.",
year = "2006",
isbn = "83-921052-4-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID