Publikacje wybranego autora

Rechul Halina ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej

1

Tytuł:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Źródło:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327141
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych
Źródło:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018) , s. 208-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335383
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych = Organization and Accounting Principles in Public Education Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 528 (2018) , s. 185-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333213
artykuł w czasopiśmie
1
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018), s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034. - ISSN 2450-2146
2
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111. - ISSN 1898-6447
3
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych / Halina Rechul // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018), s. 208-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf. - ISSN 2544-6916
4
Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych = Organization and Accounting Principles in Public Education Units / Halina RECHUL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 528 (2018), s. 185-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112. - ISSN 1899-3192
1
Rechul H., Wrona B., (2018), The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector, "International Journal of New Economics and Social Sciences", vol. 7, no. 1, s. 39-49; https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034
2
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2018), Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 61-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111
3
Rechul H., (2018), Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1(2), s. 208-220; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf
4
Rechul H., (2018), Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 528, s. 185-195; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112
1
@article{UEK:2168329623,
author = "Rechul Halina and Wrona Bartłomiej",
title = "The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector",
journal = "International Journal of New Economics and Social Sciences",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "39-49",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168327141,
author = "Wrona Bartłomiej and Rechul Halina and Szulc Małgorzata",
title = "Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "61-80",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168335383,
author = "Rechul Halina",
title = "Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1(2)",
pages = "208-220",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168333213,
author = "Rechul Halina",
title = "Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "528",
pages = "185-195",
year = "2018",
}