Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Wąsowska-Pawlik Agata , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Przeszłość spotyka się z przyszłością = The Past Meets the Future
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2018. - nr 32-33, s. 12-23. - Tytuł numeru: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 = European Year of Cultural Heritage 2018
Nr:
2168334633
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
2

Autor:
Bianchini Franco , Zdebski Andrzej , Sroka Magdalena , Hallam Andrew , Hausner Jerzy , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Kraków miastem przyszłości = Krakow : a City of the Future
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2017. - nr 27, s. 96-123. - Tytuł numeru: Kraków i świat
Nr:
2168321729
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
3

Autor:
Sanetra-Szeliga Joanna , Fuchs Ulrich
Tytuł:
Eurośródziemnomorska Stolica Kultury : z dyrektorem artystycznym ESK Marsylia-Prowansja 2013 Ulrichem Fuchsem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = Euro-Mediterranean Capital of Culture : Ulrich Fuchs Artistic Director of ECOC Marseilles-Provence 2013 Talks to Joanna Sanetra-Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2013. - nr 11, s. 102-119. - Tytuł numeru: Chorwacja w Europie - Bibliogr.
Nr:
2168328453
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
4

Autor:
Czyżewski Krzysztof , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Zorkiestrować miasto : z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem artystycznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = To Orchestrate a City : Krzysztof Czyżewski, Artistic Director of Wrocław, European Capital of Culture 2016, Talks to Joanna Sanetra-Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 8, s. 114-127
Nr:
2168331213
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
5

Autor:
Beskid Vladimír , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Kreatywne Koszyce : z Vladimírem Beskidem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = Creative Košice : Vladimír Beskid Talks to Joanna Sanetra-Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 9, s. 166-183. - Tytuł numeru: Słowacja = Slovensko = Slovakia
Nr:
2168331219
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
6

Autor:
Žilič Fišer Suzana , Čander Mitja , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Punkt zwrotny : z Suzaną Žilič Fišer i Mitją Čanderem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = A Turning Point : Suzana Žilič Fišer and Mitja Čander Talk to Joanna Sanetra-Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 6, s. 118-123. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics
Tryb dostępu:
Nr:
2168331199
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Laboratorium zmiany : z profesorem Jackiem Purchlą, jednym z jurorów międzynarodowego panelu oceniającego kandydatury polskich miast do tytułu ESK 2016, rozmawia Joanna Sanetra Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2011. - nr 5, s. 110-123. - Tytuł numeru: Miasta do przemyślenia = Cities for Thought
Tryb dostępu:
Nr:
2168331105
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
1
Przeszłość spotyka się z przyszłością = The Past Meets the Future / Agata Wąsowska-Pawlik, Joanna SANETRA-SZELIGA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 32-33 (2018), s. 12-23. - Tytuł numeru: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 = European Year of Cultural Heritage 2018. - ISSN 2082-310X
2
Kraków miastem przyszłości = Krakow : a City of the Future / Franco Bianchini, Andrzej Zdebski, Magdalena Sroka, Andrew Hallam, Jerzy HAUSNER, wprow. Joanna Sanetra-Szeliga // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 27 (2017), s. 96-123. - Tytuł numeru: Kraków i świat. - ISSN 2082-310X
3
Eurośródziemnomorska Stolica Kultury : z dyrektorem artystycznym ESK Marsylia-Prowansja 2013 Ulrichem Fuchsem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = Euro-Mediterranean Capital of Culture : Ulrich Fuchs Artistic Director of ECOC Marseilles-Provence 2013 Talks to Joanna Sanetra-Szeliga / Ulrich Fuchs ; rozm. Joanna Sanetra-Szeliga // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 11 (2013), s. 102-119. - Tytuł numeru: Chorwacja w Europie. - Bibliogr. - ISSN 2082-310X
4
Zorkiestrować miasto : z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem artystycznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = To Orchestrate a City : Krzysztof Czyżewski, Artistic Director of Wrocław, European Capital of Culture 2016, Talks to Joanna Sanetra-Szeliga / Krzysztof Czyżewski, Joanna Sanetra-Szeliga // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 8 (2012), s. 114-127. - ISSN 2082-310X
5
Kreatywne Koszyce : z Vladimírem Beskidem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = Creative Košice : Vladimír Beskid Talks to Joanna Sanetra-Szeliga / Vladimír Beskid, Joanna Sanetra-Szeliga // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 9 (2012), s. 166-183. - Tytuł numeru: Słowacja = Slovensko = Slovakia. - ISSN 2082-310X
6
Punkt zwrotny : z Suzaną Žilič Fišer i Mitją Čanderem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = A Turning Point : Suzana Žilič Fišer and Mitja Čander Talk to Joanna Sanetra-Szeliga / Suzana Žilič Fišer, Mitja Čander, Joanna Sanetra-Szeliga // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 6 (2012), s. 118-123. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics. - Pełny tekst: http://www.herito.pl/artykuly/punkt-zwrotny--3. - ISSN 2082-310X
7
Laboratorium zmiany : z profesorem Jackiem Purchlą, jednym z jurorów międzynarodowego panelu oceniającego kandydatury polskich miast do tytułu ESK 2016, rozmawia Joanna Sanetra Szeliga / Joanna Sanetra-Szeliga, Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 5 (2011), s. 110-123. - Tytuł numeru: Miasta do przemyślenia = Cities for Thought. - Pełny tekst: http://www.herito.pl/artykuly/laboratorium-zmiany--3. - ISSN 2082-310X
1
Wąsowska-Pawlik A., Sanetra-Szeliga J., (2018), Przeszłość spotyka się z przyszłością, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 32-33, s. 12-23.
2
Bianchini F., Zdebski A., Sroka M., Hallam A., Hausner J., Sanetra-Szeliga J., (2017), Kraków miastem przyszłości, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 27, s. 96-123.
3
Sanetra-Szeliga J., Fuchs U., (2013), Eurośródziemnomorska Stolica Kultury : z dyrektorem artystycznym ESK Marsylia-Prowansja 2013 Ulrichem Fuchsem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 11, s. 102-119.
4
Czyżewski K., Sanetra-Szeliga J., (2012), Zorkiestrować miasto : z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem artystycznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 8, s. 114-127.
5
Beskid V., Sanetra-Szeliga J., (2012), Kreatywne Koszyce : z Vladimírem Beskidem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 9, s. 166-183.
6
Žilič Fišer S., Čander M., Sanetra-Szeliga J., (2012), Punkt zwrotny : z Suzaną Žilič Fišer i Mitją Čanderem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 6, s. 118-123; http://www.herito.pl/artykuly/punkt-zwrotny--3
7
Sanetra-Szeliga J., Purchla J., (2011), Laboratorium zmiany : z profesorem Jackiem Purchlą, jednym z jurorów międzynarodowego panelu oceniającego kandydatury polskich miast do tytułu ESK 2016, rozmawia Joanna Sanetra Szeliga, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 5, s. 110-123; http://www.herito.pl/artykuly/laboratorium-zmiany--3
1
@misc{UEK:2168334633,
author = "Wąsowska-Pawlik Agata and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Przeszłość spotyka się z przyszłością",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "32-33",
pages = "12-23",
year = "2018",
}
2
@misc{UEK:2168321729,
author = "Bianchini Franco and Zdebski Andrzej and Sroka Magdalena and Hallam Andrew and Hausner Jerzy and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Kraków miastem przyszłości",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "27",
pages = "96-123",
year = "2017",
}
3
@misc{UEK:2168328453,
author = "Sanetra-Szeliga Joanna and Fuchs Ulrich",
title = "Eurośródziemnomorska Stolica Kultury : z dyrektorem artystycznym ESK Marsylia-Prowansja 2013 Ulrichem Fuchsem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "11",
pages = "102-119",
year = "2013",
}
4
@misc{UEK:2168331213,
author = "Czyżewski Krzysztof and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Zorkiestrować miasto : z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem artystycznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "8",
pages = "114-127",
year = "2012",
}
5
@misc{UEK:2168331219,
author = "Beskid Vladimír and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Kreatywne Koszyce : z Vladimírem Beskidem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "9",
pages = "166-183",
year = "2012",
}
6
@misc{UEK:2168331199,
author = "Žilič Fišer Suzana and Čander Mitja and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Punkt zwrotny : z Suzaną Žilič Fišer i Mitją Čanderem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "6",
pages = "118-123",
year = "2012",
}
7
@misc{UEK:2168331105,
author = "Sanetra-Szeliga Joanna and Purchla Jacek",
title = "Laboratorium zmiany : z profesorem Jackiem Purchlą, jednym z jurorów międzynarodowego panelu oceniającego kandydatury polskich miast do tytułu ESK 2016, rozmawia Joanna Sanetra Szeliga",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "5",
pages = "110-123",
year = "2011",
}