Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Sanetra-Szeliga Joanna , Jagodzińska Katarzyna
Tytuł:
Społeczno-ekonomiczny wymiar dziedzictwa : wprowadzenie do dyskusji
Źródło:
Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej / red. Joanna Sanetra-Szeliga, Katarzyna Jagodzińska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017, s. 6-13
ISBN:
978-83-63463-62-5
Nr:
2168328735
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Miasto - pamięć, wybór, tożsamość
Źródło:
Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście / red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016, s. 9-21
ISBN:
978-83-63463-53-3
Nr:
2168306037
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Kiedy stereotypy ulegają zmianie...
Źródło:
Narody & stereotypy 25 lat później / red. nauk. Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 10-25
ISBN:
978-83-63463-29-8
Nr:
2168300927
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
When Stereotypes Change...
Źródło:
Nations & Stereotypes 25 Years After / ed. by: Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 10-25
ISBN:
978-83-63463-30-4
Nr:
2168300507
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Kusek Robert , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Spoglądając na stereotyp
Źródło:
Spoglądając na stereotyp / red. nauk.: Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014, s. 6-11
ISBN:
978-83-63463-19-9
Nr:
2168328687
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Kusek Robert , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Introduction = Wstęp
Źródło:
W stronę nowej wielokulturowości / red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010, s. 9-16
ISBN:
978-83-89273-75-8
Nr:
2168340611
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wprowadzenie : polityka kulturalna Unii Europejskiej
Źródło:
Europa szansa dla kultury : finansowanie przedsięwzięć kulturalnych : materiały konferencyjne / red. Agata Etmanowicz, Joanna Sanetra-Szeliga - Warszawa: Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Ministerstwo Kultury, 2004, s. 5-10
ISBN:
83-918156-4-1
Nr:
2168330591
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
1
Społeczno-ekonomiczny wymiar dziedzictwa : wprowadzenie do dyskusji / Joanna Sanetra-Szeliga, Katarzyna Jagodzińska // W: Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej / red. Joanna Sanetra-Szeliga, Katarzyna Jagodzińska. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - S. 6-13. - ISBN 978-83-63463-62-5
2
Miasto - pamięć, wybór, tożsamość / Krzysztof BROŃSKI, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga // W: Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście / red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016. - S. 9-21. - ISBN 978-83-63463-53-3
3
Kiedy stereotypy ulegają zmianie... / Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga // W: Narody & stereotypy 25 lat później : nowe granice, nowe horyzonty / red. nauk. Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - S. 10-25. - ISBN 978-83-63463-29-8
4
When Stereotypes Change... / Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga // W: Nations & Stereotypes 25 Years After : New Borders, New Horizons / ed. by: Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków : International Cultural Centre, 2015. - S. 10-25. - ISBN 978-83-63463-30-4
5
Spoglądając na stereotyp / Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga // W: Spoglądając na stereotyp / red. nauk.: Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014. - S. 6-11. - ISBN 978-83-63463-19-9
6
Introduction = Wstęp / Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga // W: W stronę nowej wielokulturowości / red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010. - S. 9-16. - ISBN 978-83-89273-75-8
7
Wprowadzenie : polityka kulturalna Unii Europejskiej / Joanna Sanetra-Szeliga // W: Europa szansa dla kultury : finansowanie przedsięwzięć kulturalnych : materiały konferencyjne / red. Agata Etmanowicz, Joanna Sanetra-Szeliga. - Warszawa : Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Ministerstwo Kultury, 2004. - S. 5-10. - ISBN 83-918156-4-1
1
Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K., (2017), Społeczno-ekonomiczny wymiar dziedzictwa : wprowadzenie do dyskusji. [W:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (red.), Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 6-13.
2
Broński K., Kusek R., Sanetra-Szeliga J., (2016), Miasto - pamięć, wybór, tożsamość. [W:] Broński K., Kusek R., Sanetra-Szeliga J. (red.), Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 9-21.
3
Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J., (2015), Kiedy stereotypy ulegają zmianie.... [W:] Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), Narody & stereotypy 25 lat później: nowe granice, nowe horyzonty, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 10-25.
4
Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J., (2015), When Stereotypes Change.... [W:] Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Kraków : International Cultural Centre, s. 10-25.
5
Kusek R., Sanetra-Szeliga J., (2014), Spoglądając na stereotyp. [W:] Kusek R., Sanetra-Szeliga J. (red.), Spoglądając na stereotyp, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 6-11.
6
Kusek R., Sanetra-Szeliga J., (2010), Introduction. [W:] Kusek R., Sanetra-Szeliga J. (red.), W stronę nowej wielokulturowości, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 9-16.
7
Sanetra-Szeliga J., (2004), Wprowadzenie : polityka kulturalna Unii Europejskiej. [W:] Etmanowicz A., Sanetra-Szeliga J. (red.), Europa szansa dla kultury : finansowanie przedsięwzięć kulturalnych : materiały konferencyjne, Warszawa : Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Ministerstwo Kultury, s. 5-10.
1
@misc{UEK:2168328735,
author = "Sanetra-Szeliga Joanna and Jagodzińska Katarzyna",
title = "Społeczno-ekonomiczny wymiar dziedzictwa : wprowadzenie do dyskusji",
booktitle = "Potencjał dziedzictwa : społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej",
pages = "6-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2017",
isbn = "978-83-63463-62-5",
}
2
@misc{UEK:2168306037,
author = "Broński Krzysztof and Kusek Robert and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Miasto - pamięć, wybór, tożsamość",
booktitle = "Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście",
pages = "9-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2016",
isbn = "978-83-63463-53-3",
}
3
@misc{UEK:2168300927,
author = "Kusek Robert and Purchla Jacek and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Kiedy stereotypy ulegają zmianie...",
booktitle = "Narody & stereotypy 25 lat później",
pages = "10-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-29-8",
}
4
@misc{UEK:2168300507,
author = "Kusek Robert and Purchla Jacek and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "When Stereotypes Change...",
booktitle = "Nations & Stereotypes 25 Years After",
pages = "10-25",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-30-4",
}
5
@misc{UEK:2168328687,
author = "Kusek Robert and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Spoglądając na stereotyp",
booktitle = "Spoglądając na stereotyp",
pages = "6-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2014",
isbn = "978-83-63463-19-9",
}
6
@misc{UEK:2168340611,
author = "Kusek Robert and Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Introduction",
booktitle = "W stronę nowej wielokulturowości",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2010",
isbn = "978-83-89273-75-8",
}
7
@misc{UEK:2168330591,
author = "Sanetra-Szeliga Joanna",
title = "Wprowadzenie : polityka kulturalna Unii Europejskiej",
booktitle = "Europa szansa dla kultury : finansowanie przedsięwzięć kulturalnych : materiały konferencyjne",
pages = "5-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Ministerstwo Kultury",
year = "2004",
isbn = "83-918156-4-1",
}