Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Analiza korelacji i regresji
Źródło:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 60-88
ISBN:
978-83-7252-474-4
Nr:
2164861233
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs", Svätý Jur, Słowacja, od 2006-11-07 do 2006-11-10
Tytuł:
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 89-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165712119
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Analiza korelacji i regresji
Źródło:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 60-88
ISBN:
83-7252-202-2
Nr:
2168218544
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego = Report on the Scientific Conference Held on the 90th Jubilee of Polish Statistical Society
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 1, s. 108-110
Nr:
2168353340
varia
5

Tytuł:
Metody estymacji
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 148-191
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168306379
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249298
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 529-535
Nr:
2168231546
varia
8

Autor:
Kinga Szymanowicz , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Konferencja:
Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Łódź, Polska, od 1997-10-08 do 1997-10-09
Tytuł:
Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 3, s. 469. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353120
varia
9

Autor:
Kinga Szymanowicz , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 136-144 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 5)
Nr:
2168274753
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Konferencja:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroekonometria w teorii i praktyce, Świnoujście, Polska, od 1997-09-18 do 1997-09-20
Tytuł:
Próba oceny diagnostyczności cech
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 3, s. 463. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353116
varia
11

Tytuł:
Metody estymacji
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 148-191
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168306377
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Tytuł:
Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 161-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168246796
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Tytuł:
Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1995. - t. 42, z. 3-4, s. 464-465. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351494
varia
14

Tytuł:
Metody estymacji
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 141-182
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168306371
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej) = The XI-th Pawłowski's Seminar (XXIX-th Conference of Econometricians, Statisticians, Mathematicians and Informaticians from Academies of Economics of the South Poland)
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 3-4, s. 349-353
Nr:
2168284647
varia
16

Tytuł:
Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej = Simulative Comparative Studies on the Chi-Squared Statistic and the Coefficient of Stochastic Dependence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 55-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249368
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej = Evaluation of the Significance of the Stochastic Dependence Coefficient
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251860
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Hierarchia miast według pilności potrzeb = Hierarchy of Towns According to Urgency of Their Needs
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 2 (357) (1991) , s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168364332
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
XXVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VIII Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-03-28 do 1990-03-30
Tytuł:
Wykorzystanie statystyki chi-kwadrat w analizie współczynnika zależności stochastycznej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 354. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351398
varia
20

Tytuł:
Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat = Several Remarks on a Coefficient of Dependence and Chi-squared Statistic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988) , s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235008
artykuł w czasopiśmie
21

Konferencja:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Tytuł:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego)
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 385-392
Nr:
2168350814
varia
22

Tytuł:
Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej = Studies in the Methods of Comparative Analysis in the World Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 65-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254714
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 168-185 - Bibliogr.
Nr:
2168260082
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245814
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata = Applications of Stochastic Processes to the Study of Economic Growth in Different Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245818
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Opis fizyczny:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monografia
27

Tytuł:
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283841
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 1-2, s. 271-275
Nr:
2168255830
varia
29

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/148
Nr:
2168304711
doktorat
30

Konferencja:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Tytuł:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The IInd Polish Scientific Seminar on "Methods of Choosing the Variables for Econometric Models"
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 577-580
Nr:
2168314843
varia
31

Tytuł:
Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów = Some Proposal about Choice of the Explanatory Variables
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243464
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248620
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239412
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976) , s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315497
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972) = Certain Methods for Constructing Prognoses of Electric Energy Consumption in Poland (1948-1972)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 18 (1975) , s. 125-135. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259776
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Wpływ wybranych czynników społeczno-przestrzennych na wyniki egzaminu wstępnego = The Effect of Chosen Socio-spacial Factors Upon the Results of Entrance Examinations
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 135-147. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362558
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim = Dynamic and Special Analysis of Development of Elementary Educational System in Cracow Region
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 85-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288657
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego = Theoretical Estimation of the Effectiveness of Polish Foreign Trade
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1970) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168223836
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analiza porównawcza euroregionów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
[58] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/3/2003/S/076
Sygnatura:
NP-930/Magazyn
Nr:
2168285873
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
71/KS/6/2001/S
Sygnatura:
NP-769/Magazyn
Nr:
2168284535
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
78 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/3/99/S
Sygnatura:
NP-636/Magazyn
Nr:
2168259194
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
73 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
78/kS/2/97/S
Sygnatura:
NP-494/Magazyn
Nr:
2168258818
naukowo-badawcze
5

Autor:
Zbigniew Zioło , Kinga Szymanowicz
Tytuł:
Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
104/KS/4/96/S
Sygnatura:
NP-391/Magazyn
Nr:
2168251746
naukowo-badawcze
6

Autor:
Zbigniew Zioło , Kinga Szymanowicz
Tytuł:
Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
69/KS/8/95/S
Sygnatura:
NP-334/Magazyn
Nr:
2168251720
naukowo-badawcze
7

Autor:
Zbigniew Zioło , Kinga Szymanowicz
Tytuł:
Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-290/Magazyn
Nr:
2168252274
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-118/3/Magazyn
Nr:
2168251558
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
73 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-118/2/Magazyn
Nr:
2168251556
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
90 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-118/[1]/Magazyn
Nr:
2168251544
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
naukowo-badawcze
1
Analiza korelacji i regresji / Kinga SZYMONOWICZ // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 60-88. - ISBN 978-83-7252-474-4
2
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis / D. KOSIOROWSKI, K. SZYMANOWICZ, M. WOŹNIAK // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 89-95. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
3
Analiza korelacji i regresji / Kinga SZYMANOWICZ // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 60-88. - ISBN 83-7252-202-2
4
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego = Report on the Scientific Conference Held on the 90th Jubilee of Polish Statistical Society / Alina KARSKA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 108-110. - ISSN 0033-2372
5
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 148-191. - ISBN 83-7252-113-1
6
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market / Sabina DENKOWSKA, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11641. - ISSN 0208-7944
7
XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego / Sabina DENKOWSKA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 529-535. - ISSN 0033-2372
8
Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998), s. 469. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
9
Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1998. - (Taksonomia ; z. 5). - S. 136-144. - Bibliogr.
10
Próba oceny diagnostyczności cech / Michał WOŹNIAK, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998), s. 463. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
11
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 148-191. - ISBN 83-87239-18-6
12
Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej / Kinga SZYMANOWICZ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 161-168. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-61-0
13
Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej / Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 3-4 (1995), s. 464-465. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
14
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 141-182. - ISBN 83-86439-02-5
15
XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej) = The XI-th Pawłowski's Seminar (XXIX-th Conference of Econometricians, Statisticians, Mathematicians and Informaticians from Academies of Economics of the South Poland) / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 349-353. - ISSN 0033-2372
16
Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej = Simulative Comparative Studies on the Chi-Squared Statistic and the Coefficient of Stochastic Dependence / Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 55-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej = Evaluation of the Significance of the Stochastic Dependence Coefficient / Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Hierarchia miast według pilności potrzeb = Hierarchy of Towns According to Urgency of Their Needs / Kinga SZYMANOWICZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 2 (357) (1991), s. 33-36. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
19
Wykorzystanie statystyki chi-kwadrat w analizie współczynnika zależności stochastycznej / Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 354. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
20
Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat = Several Remarks on a Coefficient of Dependence and Chi-squared Statistic / Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988), s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego) / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 385-392. - ISSN 0033-2372
22
Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej = Studies in the Methods of Comparative Analysis in the World Economy / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 65-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji / Kinga SZYMANOWICZ // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 168-185. - Bibliogr.
24
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata = Applications of Stochastic Processes to the Study of Economic Growth in Different Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
27
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
28
IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 271-275. - ISSN 0033-2372
29
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata / Kinga SZYMANOWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1978. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The IInd Polish Scientific Seminar on "Methods of Choosing the Variables for Econometric Models" / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 577-580. - ISSN 0033-2372
31
Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów = Some Proposal about Choice of the Explanatory Variables / Kinga SZYMANOWICZ // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
32
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
33
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
34
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976), s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
35
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976), s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
36
O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972) = Certain Methods for Constructing Prognoses of Electric Energy Consumption in Poland (1948-1972) / Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 125-135. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
37
Wpływ wybranych czynników społeczno-przestrzennych na wyniki egzaminu wstępnego = The Effect of Chosen Socio-spacial Factors Upon the Results of Entrance Examinations / Kinga SZYMANOWICZ // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 135-147. - Summ., rez. - Bibliogr.
38
Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim = Dynamic and Special Analysis of Development of Elementary Educational System in Cracow Region / Kinga SZYMANOWICZ // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 85-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
39
Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego = Theoretical Estimation of the Effectiveness of Polish Foreign Trade / Kinga SZYMANOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1970), s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
40
Analiza porównawcza euroregionów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Daniel KOSIOROWSKI, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym / kierwonik tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kinga SZYMANOWICZ, Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 78 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Sabina DENKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 73 k. : il. ; 30 cm
44
Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół; Zbigniew Zioło, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Zbigniew Zioło, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 57 k. : il. ; 30 cm
46
Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej / Michał WOŹNIAK - kier., Zbigniew Zioło, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin / kier.: Michał WOŹNIAK ; Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 58 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1] / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Henryk BARANEK, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 90 k. : il. ; 30 cm
50
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks) / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : , 1979. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Szymanowicz K., (2010), Analiza korelacji i regresji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 60-88.
2
Kosiorowski D., Szymanowicz K., Woźniak M., (2006), Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 89-95.
3
Szymanowicz K., (2004), Analiza korelacji i regresji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 60-88.
4
Karska A., Szymanowicz K., (2003), Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 108-110.
5
Szymanowicz K., Szeja J., (2002), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
6
Denkowska S., Podolec B., Szymanowicz K., Woźniak M., (2001), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/11641
7
Denkowska S., Szymanowicz K., (1999), XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 529-535.
8
Szymanowicz K., Woźniak M., Zioło Z., (1998), Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 3, s. 469.
9
Szymanowicz K., Woźniak M., Zioło Z., (1998), Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 136-144.
10
Woźniak M., Szymanowicz K., (1998), Próba oceny diagnostyczności cech, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 3, s. 463.
11
Szymanowicz K., Szeja J., (1997), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
12
Szymanowicz K., (1996), Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-168.
13
Szymanowicz K., (1995), Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 3-4, s. 464-465.
14
Szymanowicz K., Szeja J., (1994), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 141-182.
15
Podolec B., Szymanowicz K., (1993), XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej), "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 349-353.
16
Szymanowicz K., (1992), Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 55-66.
17
Szymanowicz K., (1991), Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 5-18.
18
Szymanowicz K., (1991), Hierarchia miast według pilności potrzeb, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 2 (357), s. 33-36.
19
Szymanowicz K., (1991), Wykorzystanie statystyki chi-kwadrat w analizie współczynnika zależności stochastycznej, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 354.
20
Szymanowicz K., (1988), Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 21-34.
21
Podolec B., Szymanowicz K., (1987), XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego), "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 385-392.
22
Szymanowicz K., Woźniak M., (1985), Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 65-82.
23
Szymanowicz K., (1985), Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 168-185.
24
Podolec B., Szymanowicz K., (1985), Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 55-71.
25
Szymanowicz K., Woźniak M., (1985), Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 73-87.
26
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeliaś A. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 151, [41] s.
27
Szymanowicz K., Zeliaś A., (1983), Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 41-52.
28
Malina A., Szymanowicz K., (1982), IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 271-275.
29
Szymanowicz K., (1978), Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 166 k.
30
Grabiński T., Szymanowicz K., (1978), II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 577-580.
31
Szymanowicz K., (1977), Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 141-151.
32
Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1977), Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 67-79.
33
Sokołowski A., Szymanowicz K., (1976), Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 127-138.
34
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1976), O pewnej metodzie grupowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 23, z. 4, s. 441-451.
35
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zając K., (1976), Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 21, z. 3 (79), s. 76-84.
36
Szymanowicz K., (1975), O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 125-135.
37
Szymanowicz K., (1974), Wpływ wybranych czynników społeczno-przestrzennych na wyniki egzaminu wstępnego. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 135-147.
38
Szymanowicz K., (1972), Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 85-110.
39
Szymanowicz K., (1970), Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 41-55.
40
Kosiorowski D., Szeja J., Szymanowicz K., (2003), Analiza porównawcza euroregionów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
41
Szymanowicz K., Kosiorowski D., Salamaga M., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
42
Zając K., Podolec B., Szymanowicz K., (1999), Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
43
Podolec B., Szymanowicz K., Denkowska S., (1998), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
44
Zioło Z., Szymanowicz K., (1997), Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
45
Zioło Z., Szymanowicz K., (1996), Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
46
Zioło Z., Szymanowicz K., (1994), Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
47
Szymanowicz K., (1993), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
48
Zając K., Szeja J., Szymanowicz K., (1992), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
49
Zając K., Baranek H., Szymanowicz K., (1991), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1], Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
50
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., (1979), Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks), Zeliaś A. (kier.), Kraków : , 329 k.
1
@inbook{UEK:2164861233,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza korelacji i regresji",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "60-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-474-4",
}
2
@inbook{UEK:2165712119,
author = "Daniel Kosiorowski and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "89-95",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
3
@inbook{UEK:2168218544,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza korelacji i regresji",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "60-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-202-2",
}
4
@misc{UEK:2168353340,
author = "Alina Karska and Kinga Szymanowicz",
title = "Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 1",
pages = "108-110",
year = "2003",
}
5
@inbook{UEK:2168306379,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
6
@article{UEK:2168249298,
author = "Sabina Denkowska and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "15-29",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11641},
}
7
@misc{UEK:2168231546,
author = "Sabina Denkowska and Kinga Szymanowicz",
title = "XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "529-535",
year = "1999",
}
8
@misc{UEK:2168353120,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 3",
pages = "469",
year = "1998",
}
9
@inbook{UEK:2168274753,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej",
booktitle = "Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania",
pages = "136-144",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
issn = "",
}
10
@misc{UEK:2168353116,
author = "Michał Woźniak and Kinga Szymanowicz",
title = "Próba oceny diagnostyczności cech",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 3",
pages = "463",
year = "1998",
}
11
@inbook{UEK:2168306377,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
12
@inbook{UEK:2168246796,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "161-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-86439-61-0",
}
13
@misc{UEK:2168351494,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Z badań nad współczynnikiem zależności stochastycznej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 3-4",
pages = "464-465",
year = "1995",
}
14
@inbook{UEK:2168306371,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "141-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
15
@misc{UEK:2168284647,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "349-353",
year = "1993",
}
16
@article{UEK:2168249368,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Badania porównawcze statystyki chi-kwadrat i współczynnika zależności stochastycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "55-66",
year = "1992",
}
17
@article{UEK:2168251860,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "5-18",
year = "1991",
}
18
@article{UEK:2168364332,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Hierarchia miast według pilności potrzeb",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 2 (357)",
pages = "33-36",
year = "1991",
}
19
@misc{UEK:2168351398,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Wykorzystanie statystyki chi-kwadrat w analizie współczynnika zależności stochastycznej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "354",
year = "1991",
}
20
@article{UEK:2168235008,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "21-34",
year = "1988",
}
21
@misc{UEK:2168350814,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "385-392",
year = "1987",
}
22
@article{UEK:2168254714,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "65-82",
year = "1985",
}
23
@inbook{UEK:2168260082,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Statystyka jako nauka o regułach podejmowania decyzji",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "168-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168245814,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "55-71",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168245818,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "73-87",
year = "1985",
}
26
@book{UEK:2168242484,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Malina and Kinga Szymanowicz and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
isbn = "83-01-04215-X",
}
27
@article{UEK:2168283841,
author = "Kinga Szymanowicz and Aleksander Zeliaś",
title = "Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "41-52",
year = "1983",
}
28
@misc{UEK:2168255830,
author = "Anna Malina and Kinga Szymanowicz",
title = "IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 1-2",
pages = "271-275",
year = "1982",
}
29
@unpublished{UEK:2168304711,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
30
@misc{UEK:2168314843,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz",
title = "II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "577-580",
year = "1978",
}
31
@inbook{UEK:2168243464,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Propozycja w zakresie wyboru cech określających stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego niektórych krajów",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "141-151",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
32
@article{UEK:2168248620,
author = "Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Aleksander Zeliaś",
title = "Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "67-79",
year = "1977",
}
33
@article{UEK:2168239412,
author = "Andrzej Sokołowski and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "127-138",
year = "1976",
}
34
@article{UEK:2168238406,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Aleksander Zeliaś",
title = "O pewnej metodzie grupowania zmiennych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 23, z. 4",
pages = "441-451",
year = "1976",
}
35
@article{UEK:2168315497,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 21, z. 3 (79)",
pages = "76-84",
year = "1976",
}
36
@article{UEK:2168259776,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "O pewnych metodach budowy prognoz zużycia energii elektrycznej w Polsce (1948-1972)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "125-135",
year = "1975",
}
37
@inbook{UEK:2168362558,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Wpływ wybranych czynników społeczno-przestrzennych na wyniki egzaminu wstępnego",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "135-147",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
38
@inbook{UEK:2168288657,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "85-110",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
39
@article{UEK:2168223836,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Teoretyczne przesłanki oceny efektywności polskiego handlu zagranicznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "41-55",
year = "1970",
}
40
@unpublished{UEK:2168285873,
author = "Daniel Kosiorowski and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza porównawcza euroregionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
41
@unpublished{UEK:2168284535,
author = "Kinga Szymanowicz and Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
42
@unpublished{UEK:2168259194,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
43
@unpublished{UEK:2168258818,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz and Sabina Denkowska",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
44
@unpublished{UEK:2168251746,
author = "Zbigniew Zioło and Kinga Szymanowicz",
title = "Metody klasyfikacji wielowymiarowej w analizie zjawisk społecznych i gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
45
@unpublished{UEK:2168251720,
author = "Zbigniew Zioło and Kinga Szymanowicz",
title = "Teoria pomiaru i jej wykorzystanie w analizie procesów społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
46
@unpublished{UEK:2168252274,
author = "Zbigniew Zioło and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza struktur społeczno-gospodarczych regionu Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
47
@unpublished{UEK:2168251558,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 3, Analiza przestrzennego zróżnicowania województwa krakowskiego w przekroju gmin",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
48
@unpublished{UEK:2168251556,
author = "Kazimierz Zając and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
49
@unpublished{UEK:2168251544,
author = "Kazimierz Zając and Henryk Baranek and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
50
@unpublished{UEK:2168316001,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Malina and Kinga Szymanowicz and Stanisław Wydymus",
title = "Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID