Publikacje wybranego autora

Witoszek-Kubicka Aleksandra ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych

1

Tytuł:
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020) , s. 71-88. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351948
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168352626
varia
3

Tytuł:
Kilka słów o KN "IDEA"
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 29-31. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347768
varia
4

Tytuł:
Implementation of Gamification in Polish Companies - Stages, Elements, Ethics
Źródło:
Information. - Vol. 11, iss. 8 (2020) , s. 1-16. - Tytuł numeru: Cloud Gamification 2019 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics, 120/ZZZ/2020/PRO.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168348716
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Gry poważne wkraczają na UEK
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 58-59. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168351440
varia
6

Tytuł:
The Use of Game Elements in Higher Education in the Context of Motivating Different Types of Users of Gamified Systems
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020) , s. 57-67. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics,120/ZZZ/2020/PRO.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu = The Use of Crowdfunding Platforms for the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020) , s. 238-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168347028
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wdrażanie gamifikacji biznesowej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Gospodarka oparta na wiedzy : wybrane problemy / red. nauk. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2020, s. 145-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-13-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350912
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Grywalizacja w edukacji i biznesie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
321 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "Model projektowania rozwiązań grywalizacyjnych nakierowanych na usprawnianie procesów biznesowych oraz edukacyjnych". Finansowanie pozyskano w ramach Projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0", realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z Działem Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
Nr:
2168350160
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Kreatywne laboratorium
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 59. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344580
varia
11

Tytuł:
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019) , s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336451
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie
Źródło:
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-24. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
Nr:
2168350162
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Mechanizmy grywalizacji w świetle teorii samostanowienia
Źródło:
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 283-295. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350168
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku = Agile Methodologies in IT Projects Management
Źródło:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy = Using of OCR Systems and e-invoicing in the Accounting of XXI Century / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 419-428. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju
Źródło:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 103-114. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168328107
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKAZasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Horyzonty Polityki = Horizons of PoliticsHoryzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965. - ISSN 2082-58972082-5897
2
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKAProjekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKAProjekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEKKurier UEKKurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 42-43nr 4 (86) (2020), s. 42-43nr 4 (86) (2020), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
3
Kilka słów o KN "IDEA" / Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 29-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29. - ISSN 1689-7757
4
Implementation of Gamification in Polish Companies - Stages, Elements, Ethics / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Information. - Vol. 11, iss. 8 (2020), s. 1-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Cloud Gamification 2019. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2078-2489/11/8/371/htm. - ISSN 2078-2489
5
Gry poważne wkraczają na UEK / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 58-59. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/58. - ISSN 1689-7757
6
The Use of Game Elements in Higher Education in the Context of Motivating Different Types of Users of Gamified Systems / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020), s. 57-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1897/2013. - ISSN 1643-9171
7
Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu = The Use of Crowdfunding Platforms for the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020), s. 238-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/f3b1e89db2a98c4144adb7b5af0c3a9f/17.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Wdrażanie gamifikacji biznesowej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // W: Gospodarka oparta na wiedzy : wybrane problemy / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2020. - S. 145-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-13-0
9
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 321 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
10
Kreatywne laboratorium / Aleksandra WITOSZEK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 59. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
11
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation / Aleksandra WITOSZEK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019), s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/16_3.pdf. - ISSN 2084-5189
12
Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie / Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // W: Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 9-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
13
Mechanizmy grywalizacji w świetle teorii samostanowienia / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // W: Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 283-295. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
14
Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku = Agile Methodologies in IT Projects Management / Aleksandra Witoszek // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy = Using of OCR Systems and e-invoicing in the Accounting of XXI Century / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 419-428. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
15
Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju / Aleksandra Witoszek // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 103-114. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
1
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2020), Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 35, s. 71-88; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965
2
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42
3
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Kilka słów o KN "IDEA", "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 29-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29
4
Witoszek-Kubicka A., (2020), Implementation of Gamification in Polish Companies - Stages, Elements, Ethics, "Information", Vol. 11, iss. 8, s. 1-16; https://www.mdpi.com/2078-2489/11/8/371/htm
5
Witoszek-Kubicka A., (2020), Gry poważne wkraczają na UEK, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/58
6
Witoszek-Kubicka A., (2020), The Use of Game Elements in Higher Education in the Context of Motivating Different Types of Users of Gamified Systems, "Horyzonty Wychowania", vol. 19, nr 51, s. 57-67; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1897/2013
7
Witoszek-Kubicka A., (2020), Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (61), s. 238-249; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/f3b1e89db2a98c4144adb7b5af0c3a9f/17.pdf
8
Witoszek-Kubicka A., (2020), Wdrażanie gamifikacji biznesowej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Skrzypek E. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy : wybrane problemy, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 145-156.
9
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), (2019), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 321 s.
10
Witoszek A., (2019), Kreatywne laboratorium, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
11
Witoszek A., (2019), Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników, "Zarządzanie i Finanse", R. 17, nr 1, cz. 1, s. 35-47; http://wzr.ug.edu.pl/.zif/16_3.pdf
12
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2019), Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie. [W:] Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-24.
13
Witoszek-Kubicka A., (2019), Mechanizmy grywalizacji w świetle teorii samostanowienia. [W:] Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 283-295.
14
Witoszek A., (2017), Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 419-428.
15
Witoszek A., (2016), Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-114.
1
@article{artUEK:2168351948,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 35",
pages = "71-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1932},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965},
}
2
@misc{varUEK:2168352626,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "42-43",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42},
}
3
@misc{varUEK:2168347768,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Kilka słów o KN IDEA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "29-31",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29},
}
4
@article{artUEK:2168348716,
author = "Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Implementation of Gamification in Polish Companies - Stages, Elements, Ethics",
journal = "Information",
number = "Vol. 11, iss. 8",
pages = "1-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/info11080371},
url = {https://www.mdpi.com/2078-2489/11/8/371/htm},
}
5
@misc{varUEK:2168351440,
author = "Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Gry poważne wkraczają na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "58-59",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/58},
}
6
@article{artUEK:2168352828,
author = "Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "The Use of Game Elements in Higher Education in the Context of Motivating Different Types of Users of Gamified Systems",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 19, 51",
pages = "57-67",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.1897},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1897/2013},
}
7
@article{artUEK:2168347028,
author = "Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (61)",
pages = "238-249",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.17},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/f3b1e89db2a98c4144adb7b5af0c3a9f/17.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168350912,
author = "Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Wdrażanie gamifikacji biznesowej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Gospodarka oparta na wiedzy : wybrane problemy",
pages = "145-156",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-65046-13-0",
}
9
@book{monUEK:2168350160,
title = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
editor = Makowiec Marek,
editor = Witoszek-Kubicka Aleksandra,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
10
@misc{varUEK:2168344580,
author = "Aleksandra Witoszek",
title = "Kreatywne laboratorium",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "59",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
11
@article{artUEK:2168336451,
author = "Aleksandra Witoszek",
title = "Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 17, 1, cz. 1",
pages = "35-47",
year = "2019",
url = {http://wzr.ug.edu.pl/.zif/16_3.pdf},
}
12
@misc{wstUEK:2168350162,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie",
booktitle = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
13
@inbook{fmUEK:2168350168,
author = "Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Mechanizmy grywalizacji w świetle teorii samostanowienia",
booktitle = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
pages = "283-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
14
@inbook{fmUEK:2168328051,
author = "Aleksandra Witoszek",
title = "Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "419-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
15
@inbook{fmUEK:2168328107,
author = "Aleksandra Witoszek",
title = "Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}