Publikacje wybranego autora

Witoszek-Kubicka Aleksandra ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych

1

Tytuł:
Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu = The Use of Crowdfunding Platforms for the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 61 (1) (2020) , s. 238-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168347028
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kreatywne laboratorium
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 59. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344580
varia
3

Tytuł:
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019) , s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336451
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku = Agile Methodologies in IT Projects Management
Źródło:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy = Using of OCR Systems and e-invoicing in the Accounting of XXI Century / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 419-428. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju
Źródło:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 103-114. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168328107
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu = The Use of Crowdfunding Platforms for the Implementation of Corporate Social Responsibility Activities / Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 61 (1) (2020), s. 238-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/f3b1e89db2a98c4144adb7b5af0c3a9f/17.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Kreatywne laboratorium / Aleksandra WITOSZEK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 59. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
3
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation / Aleksandra WITOSZEK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019), s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
4
Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku = Agile Methodologies in IT Projects Management / Aleksandra Witoszek // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy = Using of OCR Systems and e-invoicing in the Accounting of XXI Century / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 419-428. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
5
Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju / Aleksandra Witoszek // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 103-114. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
1
Witoszek-Kubicka A., (2020), Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 61 (1), s. 238-249; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/f3b1e89db2a98c4144adb7b5af0c3a9f/17.pdf
2
Witoszek A., (2019), Kreatywne laboratorium, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
3
Witoszek A., (2019), Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników, "Zarządzanie i Finanse", R. 17, nr 1, cz. 1, s. 35-47.
4
Witoszek A., (2017), Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 419-428.
5
Witoszek A., (2016), Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 103-114.
1
@article{UEK:2168347028,
author = "Witoszek-Kubicka Aleksandra",
title = "Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 61 (1)",
pages = "238-249",
year = "2020",
}
2
@misc{UEK:2168344580,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Kreatywne laboratorium",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "59",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168336451,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 17, 1, cz. 1",
pages = "35-47",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168328051,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "419-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
5
@inbook{UEK:2168328107,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}