Publikacje wybranego autora

Filiczkowska Joanna ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

1

Tytuł:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi"
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 36
Tryb dostępu:
Nr:
2168342631
varia
2

Autor:
Joanna Filiczkowska , Mateusz Grudzień , Chu V. Nguyen
Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335983
varia
3

Tytuł:
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Źródło:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 109-134
ISBN:
978-83-66344-07-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340473
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017 / red. nauk. Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 127-150 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-99-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168329823
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce
Źródło:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 201-211
ISBN:
978-83-7561-595-1
Nr:
2168329835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi" / Joanna FILICZKOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 36. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange / Joanna FILICZKOWSKA, Mateusz Grudzień, Chu V. Nguyen // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie
3
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych / Joanna FILICZKOWSKA // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 109-134. - ISBN 978-83-66344-07-5
4
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce / Joanna Filiczkowska // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017 / red. nauk. Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 127-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-99-7. - Pełny tekst: http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ubezpieczenia-gospodarcze-i-spo%C5%82eczne-w-dobie-przemian.-Przegl%C4%85d-Ubezpiecze%C5%84-2017.pdf
5
Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce / Joanna Filiczkowska // W: Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 201-211. - ISBN 978-83-7561-595-1
1
Filiczkowska J., (2019), Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi", "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small
2
Filiczkowska J., Grudzień M., Nguyen C., (2019), Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 14.
3
Filiczkowska J., (2019), Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. [W:] Płonka M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 109-134.
4
Filiczkowska J., (2017), Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce. [W:] Cycoń M., Jedynak T., Strupczewski G. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 127-150.
5
Filiczkowska J., (2015), Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce. [W:] Sułkowska W., Strupczewski G. (red.), Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 201-211.
1
@misc{UEK:2168342631,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "36",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small},
}
2
@misc{UEK:2168335983,
author = "Joanna Filiczkowska and Mateusz Grudzień and Chu V. Nguyen",
title = "Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "14",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168340473,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
4
@inbook{UEK:2168329823,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017",
pages = "127-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ubezpieczenia-gospodarcze-i-spo%C5%82eczne-w-dobie-przemian.-Przegl%C4%85d-Ubezpiecze%C5%84-2017.pdf},
isbn = "978-83-65173-99-7",
}
5
@inbook{UEK:2168329835,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń",
pages = "201-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-595-1",
}