Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Prawnopodatkowe aspekty tokenizacji prawa własności
Źródło:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 289-297
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351660
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Zbigniew Długosz , Marcin Jankowski , Marta Merta , Krzysztof Pycia , Marek Obuchowicz , Konrad Stolarski , Marcin Strzałek , Michał Tabor , Marcin Wolski , Tomasz Zając
Tytuł:
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik
Redaktor:
Kostro Maciej
, Tabor Michał
Adres wydawniczy:
Warszawa: Związek Banków Polskich, 2020
Opis fizyczny:
111 s.: il.
ISBN:
978-83-950679-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168348462
książka
3

Tytuł:
Interpretowanie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019) , s. 106-115. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338115
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech
Źródło:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 67-76
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
MIC 2019: Managing Geostrategic Issues, Opatija, Chorwacja, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Split Payment VAT Collection Mechanisms and Their Impact on the EU Market of Payment Technologies and Services
Źródło:
MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Matjaž Nahtiga - Koper: University of Primorska Press, 2019, s. 39-45. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-6832-68-7
Nr:
2168343860
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 28-33. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326277
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej = Legal and Tax Status of Virtual Currencies in the Context of Introducing to Polish Law Definition of Legal Virtual Currency
Źródło:
Monitor Podatkowy. - nr 9 (2018) , s. 28-34. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168348450
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Bank Account Infrastructure as an Indispensable Means to Provide Financial Services - the Essential Facilities Doctrine Revisited
Źródło:
European Competition Law Review. - vol. 39, iss. 3 (2018) , s. 124-128
Nr:
2168348500
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017) , s. 69-80. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168348472
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 16)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63962-83-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168348566
monografia
11

Tytuł:
Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08 [dokument elektroniczny]
Źródło:
System Informacji Prawnej LEX (2012)
Nr:
2168348444
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Fines for Failure to Cooperate within Antitrust Proceedings - the Ultimate Weapon for Antitrust Authorities?
Źródło:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 4(5) (2011) , s. 67-84. - Summ., res. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168348482
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Glosa do wyroku TS z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08 [dokument elektroniczny]
Źródło:
System Informacji Prawnej LEX (2010)
Nr:
2168348446
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Danuta Gogolińska , Jakub Łabuz , Małgorzata Kożuch , Cezary Rogula , Konrad Stolarski
Tytuł:
Mediacja konkursowa ICC - Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Konkursu Mediacji w Sprawach Gospodarczych organizowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja2009. - nr 4 (8), s. 151-165. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348488
varia
1
Prawnopodatkowe aspekty tokenizacji prawa własności / Konrad STOLARSKI // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 289-297. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
2
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik / zespół red. Maciej Kostro, Michał Tabor; autorzy Zbigniew DŁUGOSZ, Marcin Jankowski, Marta Merta, Krzysztof Pycia, Marek Obuchowicz, Konrad STOLARSKI, Marcin Strzałek, Michał Tabor, Marcin Wolski, Tomasz Zając. - Warszawa : Związek Banków Polskich, 2020. - 111 s. : il. - ISBN 978-83-950679-2-1. - Pełny tekst: https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6
3
Interpretowanie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO / Konrad STOLARSKI // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019), s. 106-115. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
4
Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech / Konrad STOLARSKI // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 67-76. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
5
Split Payment VAT Collection Mechanisms and Their Impact on the EU Market of Payment Technologies and Services / Konrad STOLARSKI // W: MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Matjaž Nahtiga. - Koper: University of Primorska Press, 2019. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 39-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6832-68-7. - Pełny tekst: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-68-7/4.pdf
6
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature / Zbigniew DŁUGOSZ, Konrad StolarskiForma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature / Zbigniew DŁUGOSZ, Konrad Stolarski // Przegląd Prawa HandlowegoPrzegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 28-33nr 7 (2018), s. 28-33. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-29961230-2996
7
Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej = Legal and Tax Status of Virtual Currencies in the Context of Introducing to Polish Law Definition of Legal Virtual Currency / Konrad STOLARSKI // Monitor Podatkowy. - nr 9 (2018), s. 28-34. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-1855
8
Bank Account Infrastructure as an Indispensable Means to Provide Financial Services - the Essential Facilities Doctrine Revisited / Konrad Stolarski // European Competition Law Review. - vol. 39, iss. 3 (2018), s. 124-128. - ISSN 0144-3054
9
Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG / Konrad Stolarski // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017), s. 69-80. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2017_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
10
Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej / Konrad Stolarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - 269 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręczniki i Monografie / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 16). - ISBN 978-83-63962-83-8. - Pełny tekst: https://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/ksiazki/29/Zakaz_naduzywania.pdf
11
Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08 / Konrad Stolarski // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2012)[1 ekran]
12
Fines for Failure to Cooperate within Antitrust Proceedings - the Ultimate Weapon for Antitrust Authorities? / Konrad Stolarski // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. - vol. 4(5) (2011), s. 67-84. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2011_4_5/Stolarski_Fines_for_Failure.pdf. - ISSN 1689-9024
13
Glosa do wyroku TS z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08 / Konrad Stolarski // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2010)[1 ekran]
14
Mediacja konkursowa ICC - Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Konkursu Mediacji w Sprawach Gospodarczych organizowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową / Danuta Gogolińska, Jakub Łabuz, Małgorzata Kożuch, Cezary Rogula, Konrad Stolarski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 4 (8) (2009), s. 151-165. - Summ. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/110/Mediacja_konkursowa_ICC_-_Sprawozdanie_z_IV_Miedzynarodowego_Konkursu_Mediacji_w_Sprawach_Gospodarczych_organizowanego_przez_Miedzynarodowa_Izbe_Handlowa.pdf. - ISSN 1898-942X
1
Stolarski K., (2020), Prawnopodatkowe aspekty tokenizacji prawa własności. [W:] Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 289-297.
2
Długosz Z., Jankowski M., Merta M., Pycia K., Obuchowicz M., Stolarski K., Strzałek M., Tabor M., Wolski M., Zając T., (2020), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych: przewodnik, Kostro M. (red.), Tabor M. (red.), Warszawa : Związek Banków Polskich, 111 s.
3
Stolarski K., (2019), Interpretowanie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (104-105), s. 106-115.
4
Stolarski K., (2019), Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 67-76.
5
Stolarski K., (2019), Split Payment VAT Collection Mechanisms and Their Impact on the EU Market of Payment Technologies and Services. [W:] Sedmak S., Laporšek S., Nahtiga M. (red.), MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism (Management International Conference), Koper : University of Primorska Press, s. 39-45.
6
Długosz Z., Stolarski K., (2018), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 28-33.
7
Stolarski K., (2018), Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej, "Monitor Podatkowy", nr 9, s. 28-34.
8
Stolarski K., (2018), Bank Account Infrastructure as an Indispensable Means to Provide Financial Services - the Essential Facilities Doctrine Revisited, "European Competition Law Review", vol. 39, iss. 3, s. 124-128.
9
Stolarski K., (2017), Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (80-81), s. 69-80.
10
Stolarski K., (2015), Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 269 s.
11
Stolarski K., (2012), Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
12
Stolarski K., (2011), Fines for Failure to Cooperate within Antitrust Proceedings - the Ultimate Weapon for Antitrust Authorities?, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", vol. 4(5), s. 67-84; http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2011_4_5/Stolarski_Fines_for_Failure.pdf
13
Stolarski K., (2010), Glosa do wyroku TS z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
14
Gogolińska D., Łabuz J., Kożuch M., Rogula C., Stolarski K., (2009), Mediacja konkursowa ICC - Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Konkursu Mediacji w Sprawach Gospodarczych organizowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 4 (8), s. 151-165; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/110/Mediacja_konkursowa_ICC_-_Sprawozdanie_z_IV_Miedzynarodowego_Konkursu_Mediacji_w_Sprawach_Gospodarczych_organizowanego_przez_Miedzynarodowa_Izbe_Handlowa.pdf
1
@inbook{fmUEK:2168351660,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Prawnopodatkowe aspekty tokenizacji prawa własności",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "289-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
2
@book{ksiUEK:2168348462,
author = "Zbigniew Długosz and Marcin Jankowski and Marta Merta and Krzysztof Pycia and Marek Obuchowicz and Konrad Stolarski and Marcin Strzałek and Michał Tabor and Marcin Wolski and Tomasz Zając",
title = "Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik",
editor = Kostro Maciej,
editor = Tabor Michał,
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2020",
url = {https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6},
isbn = "978-83-950679-2-1",
}
3
@article{artUEK:2168338115,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Interpretowanie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (104-105)",
pages = "106-115",
year = "2019",
url = {},
}
4
@inbook{fmUEK:2168341159,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "67-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168343860,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Split Payment VAT Collection Mechanisms and Their Impact on the EU Market of Payment Technologies and Services",
booktitle = "MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism",
pages = "39-45",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska Press",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26493/978-961-6832-68-7.4},
url = {http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-68-7/4.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-6832-68-7",
}
6
@article{artUEK:2168326277,
author = "Zbigniew Długosz and Konrad Stolarski",
title = "Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7",
pages = "28-33",
year = "2018",
}
7
@article{artUEK:2168348450,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej",
journal = "Monitor Podatkowy",
number = "9",
pages = "28-34",
year = "2018",
}
8
@article{artUEK:2168348500,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Bank Account Infrastructure as an Indispensable Means to Provide Financial Services - the Essential Facilities Doctrine Revisited",
journal = "European Competition Law Review",
number = "vol. 39, iss. 3",
pages = "124-128",
year = "2018",
}
9
@article{artUEK:2168348472,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (80-81)",
pages = "69-80",
year = "2017",
url = {},
}
10
@book{monUEK:2168348566,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2015",
url = {https://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/ksiazki/29/Zakaz_naduzywania.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-63962-83-8",
}
11
@article{artUEK:2168348444,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2012",
}
12
@article{artUEK:2168348482,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Fines for Failure to Cooperate within Antitrust Proceedings - the Ultimate Weapon for Antitrust Authorities?",
journal = "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies",
number = "vol. 4(5)",
pages = "67-84",
year = "2011",
url = {http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2011_4_5/Stolarski_Fines_for_Failure.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168348446,
author = "Konrad Stolarski",
title = "Glosa do wyroku TS z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2010",
}
14
@misc{varUEK:2168348488,
author = "Danuta Gogolińska and Jakub Łabuz and Małgorzata Kożuch and Cezary Rogula and Konrad Stolarski",
title = "Mediacja konkursowa ICC - Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Konkursu Mediacji w Sprawach Gospodarczych organizowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową",
booktitle = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "4 (8)",
pages = "151-165",
year = "2009",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/110/Mediacja_konkursowa_ICC_-_Sprawozdanie_z_IV_Miedzynarodowego_Konkursu_Mediacji_w_Sprawach_Gospodarczych_organizowanego_przez_Miedzynarodowa_Izbe_Handlowa.pdf},
}