Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Katarzna Walotek-Ściańska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe
Źródło:
European Journal of International Management (2023) . - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168340773
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Konferencja:
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін", Kijów, Ukraina, od 2022-12-08 do 2022-12-08
Tytuł:
Reporting on Sustainable Development Goals - Experiences of European Countries
Źródło:
Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції - Київ: КНЕУ, 2022, s. 76-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-926-426-8
Nr:
2168371760
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Maciej Ciołek , Izabela Emerling , Katarzyna Olejko , Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 5, art. no. 1945 (2022) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Whole System Approaches to the Decarbonisation of Heat and Transport - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed within the framework of the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022; project number 001/RID/2018/19; the amount of financing PLN 10,684,000.00; The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics (to M.W.-J. and I.E.).
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168362938
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Anna Kwiecień , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Corporate Governance as a Tool Supporting Management During a Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 158 (2022) , s. 337-353. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences = Nowoczesność przemysłu i nauki - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics - Project nr 065/ZZR/2022/POT
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168369126
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
The Impact of the Concept of Human Rights in Business on CSR Reporting
Źródło:
Corporate Social Responsibility and Sustainability : from Values to Impact / eds. Katarzyna Bachnik, Magdalena Kaźmierczak, Magdalena Rojek-Nowosielska, Magdalena Stefańska, Justyna Szumniak-Samolej - New York: Routledge, 2022, s. 167-177 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Management, Organizations and Society)
ISBN:
978-1-032-21981-3; 978-1-003-27076-8
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168367762
rozdział w monografii
6

Autor:
Marzena Czarnecka , Katarzyna Chudy-Laskowska , Grzegorz Kinelski , Grzegorz Lew , Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Borys Budka
Tytuł:
Grants and Funding for the Processes of Decarbonization in the Scope of Sustainability Development - the Case from Poland
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 20, art. no. 7481 (2022) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Market in Low-Carbon Energy Transition - Bibliogr.
Program badawczy:
This project was co-financed within the framework of the program of the Ministry of Science and Higher Education under the name: (1) "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022; project number 001/RID/2018/19; the amount of financing was PLN 10,684,000.00, (2) Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16 and (3) Research Excellence Program contract no. 013/ZZR/2022/DOS.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168369342
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Raportowanie jako element strategii wyzwaniem dla sektora kultury
Źródło:
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu / red. nauk. Anna Kwiecień, Aleksandra Nocoń - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022, s. 128-135
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-809-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367822
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Raportowanie narzędziem corporate governance
Źródło:
Corporate governance w teorii i praktyce - wybrane problemy / red. nauk. Katarzyna Olejko - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022, s. 98-110 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-816-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168370204
rozdział w monografii
9

Autor:
Grzegorz Zimon , Joanna Nakonieczny , Katarzyna Chudy-Laskowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Konrad Kochański
Tytuł:
An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province
Źródło:
Risks. - vol. 10, iss. 1, art. no. 5 (2022) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Financial Risk Management in SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168360468
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 5, art. no. 1669 (2022) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168362342
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Aleksandra Lubicz-Posochowska , Marzena Czarnecka , Grzegorz Kinelski , Beata Sadowska
Tytuł:
Legal Aspects of Sharing Economy : the Case of Games' Platforms
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021) , s. 1196-1210. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168354566
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
The Impact of the NFI Directive on the Scope and Quality of Financial Institutions' CSR Reporting - the Case of the Polish Banking Sector
Źródło:
WSEAS Transactions on Business and Economics. - vol. 18 (2021) , s. 780-793. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168355730
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Marzena Czarnecka , Grzegorz Kinelski , Beata Sadowska , Katarzyna Bilińska-Reformat
Tytuł:
Determinants of Decarbonisation in the Transformation of the Energy Sector : the Case of Poland
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 5, art. no. 1217 (2021) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Economic and Policy Challenges of the Energy Transition in CEE Countries - Bibliogr.
Program badawczy:
This project was financed within the framework of the programme of the Ministry of Science and Higher Education under the name "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022; project number 001/RID/2018/19; the amount of financing was PLN 10,684,000.00. The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics (to M.W.-J.).
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168353694
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Grzegorz Lew , Beata Sadowska , Katarzyna Chudy-Laskowska , Grzegorz Zimon , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Influence of Photovoltaic Development on Decarbonization of Power Generation - Example of Poland
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 22, art. no. 7819 (2021) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Feature Papers in Energy, Environment and Well-Being - Bibliogr.
Program badawczy:
The project is partially financed within the framework of the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022; project number 001/RID/2018/19; the amount of financing PLN 10,684,000.00. This publication was co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168359778
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Marek Masztalerz , Grzegorz Lew , Adam Lulek , Beata Sadowska
Tytuł:
The Impact of Chemical Companies on the Environment and Local Communities in the Aspect of Business Model
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 2 (2021) , s. 548-563. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168356020
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Paweł Mrowiec , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Selected Characteristics of Islamic Banking in Context of Real Sphere Development
Źródło:
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues. - vol. 11, no. 1 (2021) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168356328
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Magdalena Szymczak , Artur Ochot
Tytuł:
Idea Fair Trade wyzwaniem dla raportowania niefinansowego
Źródło:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 132-150
ISBN:
978-83-66491-55-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355094
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Grzegorz Zych , Borys Budka , Marzena Czarnecka , Grzegorz Kinelski , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Concept, Developments, and Consequences of Greenwashing
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 4B (2021) , s. 914-922. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168360306
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Wojciech Drożdż , Grzegorz Kinelski , Marzena Czarnecka , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Anna Maroušková , Grzegorz Zych
Tytuł:
Determinants of Decarbonization - How to Realize Sustainable and Low Carbon Cities?
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 9, art. no. 2640 (2021) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Sustainable Energy & Society - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by University of Szczecin; Research Center for Management of Energy Sector, Institute of Management, Cukrowa Street 8, 71-004 Szczecin, Poland
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168355756
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности
Źródło:
Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS - Moskva: RUSAJNS, 2020, s. 230-240
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Nr:
2168350580
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Beata Sadowska
Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Non-Financial Reporting - Examples of Good Practices in Poland
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 14016-14023. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168353266
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Autor:
Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Scientific Research Fields in Accounting of Municipal Sector Entities
Źródło:
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues. - vol. 10, no. 3 (2020) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168354048
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG = Non-financial Reporting of Banks from a Socially Responsible Perspective - Examples from WIG-ESG
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 207-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349952
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index
Źródło:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 33-54
ISBN:
978-83-8085-760-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349860
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Radosław Ignatowski , Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Oblicza raportowania w perspektywie środowiskowej
Adres wydawniczy:
Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020
Opis fizyczny:
261 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-958968-6-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168354148
monografia
26

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Beata Sadowska
Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Accountant's Work Ethics in the Light of Empirical Studies : Case from Poland
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 14064-14071. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168353264
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Autor:
Beata Sadowska , Konrad Kochański , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Assessment of the Educational Activity of the Accountants Association in Poland on the Example of "X" Branch in the Light of Empirical Research
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020) , s. 983-999. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168351096
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki
Adres wydawniczy:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168342091
Zobacz powiązane rozdziały
29

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Monika Karczewska
Tytuł:
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168338125
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Martyna Karaszewska , Monika Szydło
Tytuł:
Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen
Źródło:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 45-55
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wprowadzenie do tematyki
Źródło:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 11-14
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Nr:
2168342105
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Sroka
Konferencja:
International Scientific Conference "Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development", Ołomuniec, Czechy, od 2018-09-06 do 2018-09-07
Tytuł:
Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends
Źródło:
Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings / red. Pavla Slavíčková, Tomáš Talášek - Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018, s. 496-503. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-244-5392-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168342685
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Tytuł:
Koszty w wariantach decyzyjnych
Źródło:
Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 109-123
Seria:
(Podręcznik)
ISBN:
978-83-7875-457-2
Nr:
2168341843
rozdział w podręczniku
34

Tytuł:
Budżetowanie jako metoda zarządzania
Źródło:
Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 237-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-029-9
Poziom I:
Nr:
2168341817
rozdział w podręczniku
35

Konferencja:
18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2018), Albena, Bułgaria, od 2018-07-02 do 2018-07-08
Tytuł:
The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law
Źródło:
18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 571-578. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 18, iss. 5.4)
ISBN:
978-619-7408-49-2
Nr:
2168342931
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Sroka
Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / red. Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168341853
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Autor:
Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian = Chart of Accounts as Part of The State Forest Information System - Current State and Directions of Change
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 399-410. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168341845
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Beata Sadowska
Tytuł:
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies
Źródło:
European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018) , s. 539-545. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168334017
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Systemy informatyczne w rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 375-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-029-9
Poziom I:
Nr:
2168341819
rozdział w podręczniku
40

Autor:
Aleksandra Ferens , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / red. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 103-135. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Rachunkowość)
ISBN:
978-83-01-19992-0
Nr:
2168341883
rozdział w podręczniku
41

Tytuł:
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management
Źródło:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339149
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe
Źródło:
Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 93-108
Seria:
(Podręcznik)
ISBN:
978-83-7875-457-2
Nr:
2168341841
rozdział w podręczniku
43

Tytuł:
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 161-172
ISBN:
978-83-8085-380-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313217
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Role of CSR Reporting : Evidence from Poland = Rola raportowania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu : dowody
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 94, nr 150 (2017) , s. 173-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168341859
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Monika Karczewska
Tytuł:
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii
Źródło:
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. Beata Reformat, Anna Kwiecień - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 171-180
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334471
rozdział w monografii
46

Autor:
Małgorzata Kieżel , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska = CSR Activities in Retail Banks Marketing - the Case of Bank for Environmental Protection [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2017) , s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341847
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów
Źródło:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 120-133
ISBN:
978-83-8085-395-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314477
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej?
Źródło:
Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017 / red. Robert Sroka - Warszawa: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 2017, s. 75-77
ISBN:
978-83-946600-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168342785
fragment raportu/sprawozdania
49

Autor:
Joanna Wójcik-Bubała , Martyna Jacenko , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Konferencja:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Tytuł:
The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 319-331. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168341913
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
172, [3] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-320-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168338333
51

Tytuł:
Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki = The Idea of CSR and Earnings Management
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 140-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168341999
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 137-145 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168341949
rozdział w monografii
53

Autor:
Radosław Ignatowski , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu
Źródło:
Instrumenty polityki społecznej / red. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski - Warszawa: Difin, 2016, s. 124-142 - Bibliogr.
Seria:
(Metody i Techniki Zarządzania)
ISBN:
978-83-8085-137-5
Nr:
2168341919
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. = Evaluation of Applying Pro-environmental and Pro-ethical Practices in Commercial Banks Based on the Example of ING Bank Śląski S.A.
Źródło:
Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej / red. Leon Podkaminer - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2015, s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-61-7
Nr:
2168342915
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention = Etyczny wymiar pracy księgowego - inwencja czy intencja
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 465-475. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168342147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego = Integrated Reporting in International Management
Źródło:
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki / red. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 179-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-76-8
Nr:
2168342071
rozdział w monografii
57

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Jurkiewicz
Tytuł:
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014) , s. 168-175. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168338335
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą? = Is it Possible to Value Intellectual Capital According to Fair Value?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342021
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Zasady rachunkowości bankowej
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-667-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168342069
podręcznik
60

Tytuł:
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-663-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168342079
podręcznik
61

Tytuł:
Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości = The Intellectual Capital in Theory and Practice of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 41 (2011) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 668)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342067
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Jurkiewicz
Tytuł:
Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości = What is Capital - Difference of Meaning in Contemporary Accounting
Źródło:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2168342155
rozdział w materiałach konferencyjnych
63

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy = Enterprise Value and Goodwill
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009) , s. 303-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342075
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Robert Jurkiewicz , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports in the Period of Financial Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 165-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2168342283
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Robert Jurkiewicz , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342295
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Czym jest kapitał intelektualny? = What is Intellectual Capital?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008) , s. 47-65. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342305
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50575
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Kapitał intelektualny a kapitał ludzki
Źródło:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 41-52
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2168342289
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 191-199
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168342293
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela = Presentation of the Investments in the Insurer's Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005) , s. 89-109. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji
Nr:
2168342307
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 35-42. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
2168339437
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości = Bank's Management and Informative System of Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003) , s. 143-151. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Nr:
2168342311
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku
Źródło:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 177-211
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168342417
rozdział w podręczniku
74

Tytuł:
Zobowiązania pozabilansowe
Źródło:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 173-176
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168342419
rozdział w podręczniku
75

Tytuł:
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7246-188-0
Nr:
2168339579
podręcznik
76

Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-22
Tytuł:
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku
Źródło:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 231-239
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168339525
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe / Justyna Berniak-Woźny, Katarzyna Walotek-Ściańska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // European Journal of International Management. - (2023) (2023) (2023). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ejim. - ISSN 1751-6757
2
Reporting on Sustainable Development Goals - Experiences of European Countries / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Kjartan Sigurdsson, Paweł ZIENIUK // W: Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: КНЕУ, 2022. - S. 76-78. - Bibliogr. - ISBN 978-966-926-426-8
3
Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study / Maciej Ciołek, Izabela EMERLING, Katarzyna Olejko, Beata Sadowska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Energies. - vol. 15, iss. 5 (2022), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Whole System Approaches to the Decarbonisation of Heat and Transport. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1945/htm. - ISSN 1996-1073
4
Corporate Governance as a Tool Supporting Management During a Crisis / Anna Kwiecień, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 158 (2022), s. 337-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences = Nowoczesność przemysłu i nauki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/10/158-Kwiecie%C5%84-W%C3%B3jcik-Jurkiewicz.pdf. - ISSN 1641-3466
5
The Impact of the Concept of Human Rights in Business on CSR Reporting / Justyna Berniak-Woźny, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Corporate Social Responsibility and Sustainability : from Values to Impact / eds. Katarzyna Bachnik, Magdalena Kaźmierczak, Magdalena Rojek-Nowosielska, Magdalena Stefańska, Justyna Szumniak-Samolej. - New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Management, Organizations and Society). - S. 167-177. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-21981-3; 978-1-003-27076-8
6
Grants and Funding for the Processes of Decarbonization in the Scope of Sustainability Development - the Case from Poland / Marzena Czarnecka, Katarzyna Chudy-Laskowska, Grzegorz Kinelski, Grzegorz Lew, Beata Sadowska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Borys Budka // Energies. - vol. 15, iss. 20 (2022), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Market in Low-Carbon Energy Transition. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/20/7481. - ISSN 1996-1073
7
Raportowanie jako element strategii wyzwaniem dla sektora kultury / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Biznes w kulturze - kultura w biznesie : strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu / red. nauk. Anna Kwiecień, Aleksandra Nocoń. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 128-135. - ISBN 978-83-7875-809-9. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/636535
8
Raportowanie narzędziem corporate governance / MAGDALENA WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Corporate governance w teorii i praktyce - wybrane problemy / red. nauk. Katarzyna Olejko. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022. - S. 98-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-816-7. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/653807/edition/614982
9
An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province / Grzegorz Zimon, Joanna Nakonieczny, Katarzyna Chudy-Laskowska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Konrad Kochański // Risks. - vol. 10, iss. 1 (2022), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Financial Risk Management in SMEs. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-9091/10/1/5/htm. - ISSN 2227-9091
10
Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study / Joanna TOBOREK-MAZUR, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Energies. - vol. 15, iss. 5 (2022), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1669. - ISSN 1996-1073
11
Legal Aspects of Sharing Economy : the Case of Games' Platforms / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Marzena Czarnecka, Grzegorz Kinelski, Beata Sadowska // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021), s. 1196-1210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2098. - ISSN 1108-2976
12
The Impact of the NFI Directive on the Scope and Quality of Financial Institutions' CSR Reporting - the Case of the Polish Banking Sector / Justyna Berniak-Woźny, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // WSEAS Transactions on Business and Economics. - vol. 18 (2021), s. 780-793. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b505107-025(2021).pdf. - ISSN 1109-9526
13
Determinants of Decarbonisation in the Transformation of the Energy Sector : the Case of Poland / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Marzena Czarnecka, Grzegorz Kinelski, Beata Sadowska, Katarzyna Bilińska-Reformat // Energies. - vol. 14, iss. 5 (2021), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Economic and Policy Challenges of the Energy Transition in CEE Countries. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1217. - ISSN 1996-1073
14
Influence of Photovoltaic Development on Decarbonization of Power Generation - Example of Poland / Grzegorz Lew, Beata Sadowska, Katarzyna Chudy-Laskowska, Grzegorz Zimon, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Energies. - vol. 14, iss. 22 (2021), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Feature Papers in Energy, Environment and Well-Being. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7819/htm. - ISSN 1996-1073
15
The Impact of Chemical Companies on the Environment and Local Communities in the Aspect of Business Model / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Marek Masztalerz, Grzegorz Lew, Adam Lulek, Beata Sadowska // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 2 (2021), s. 548-563. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2142. - ISSN 1108-2976
16
Selected Characteristics of Islamic Banking in Context of Real Sphere Development / Paweł Mrowiec, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues. - vol. 11, no. 1 (2021), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.un-pub.eu/ojs/index.php/gjbem/article/view/4692. - ISSN 2301-2579
17
Idea Fair Trade wyzwaniem dla raportowania niefinansowego / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Magdalena Szymczak, Artur Ochot // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 132-150. - ISBN 978-83-66491-55-7
18
Concept, Developments, and Consequences of Greenwashing / Grzegorz Zych, Borys Budka, Marzena Czarnecka, Grzegorz Kinelski, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 4B (2021), s. 914-922. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2779/download. - ISSN 1108-2976
19
Determinants of Decarbonization - How to Realize Sustainable and Low Carbon Cities? / Wojciech Drożdż, Grzegorz Kinelski, Marzena Czarnecka, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Anna Maroušková, Grzegorz Zych // Energies. - vol. 14, iss. 9 (2021), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Energy & Society. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2640/htm. - ISSN 1996-1073
20
Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности / Û.L. RENKAS, M. VUJČIK-ÛRKEVIČ // W: Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva: RUSAJNS, 2020. - S. 230-240. - ISBN 978-5-4365-6201-8
21
Non-Financial Reporting - Examples of Good Practices in Poland / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Beata Sadowska // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 14016-14023. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/non-financial-reporting-examples-of-good-practices-in-poland/Wstęp:
22
Scientific Research Fields in Accounting of Municipal Sector Entities / Beata Sadowska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues. - vol. 10, no. 3 (2020), s. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.un-pub.eu/ojs/index.php/gjbem/article/view/4683. - ISSN 2301-2579
23
Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG = Non-financial Reporting of Banks from a Socially Responsible Perspective - Examples from WIG-ESG / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 207-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207200. - ISSN 1641-4381
24
Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 33-54. - ISBN 978-83-8085-760-5
25
Oblicza raportowania w perspektywie środowiskowej / Radosław Ignatowski, Beata Sadowska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ. - Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-958968-6-6. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=nQ1qEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
26
Accountant's Work Ethics in the Light of Empirical Studies : Case from Poland / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Beata Sadowska // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 14064-14071. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/accountants-work-ethics-in-the-light-of-empirical-studies/Wstęp:
27
Assessment of the Educational Activity of the Accountants Association in Poland on the Example of "X" Branch in the Light of Empirical Research / Beata Sadowska, Konrad Kochański, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020), s. 983-999. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1727. - ISSN 1108-2976
28
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
29
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Monika Karczewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019), s. 53-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/index.php/asej/article/view/357. - ISSN 2543-9103
30
Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Martyna Karaszewska, Monika Szydło // W: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 45-55. - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
31
Wprowadzenie do tematyki / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 11-14. - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
32
Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends / Justyna Berniak-Woźny, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Sroka // W: Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings / red. Pavla Slavíčková, Tomáš Talášek . - Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018. - S. 496-503. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-244-5392-7. - Pełny tekst: https://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2018-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf
33
Koszty w wariantach decyzyjnych / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 109-123. - ISBN 978-83-7875-457-2
34
Budżetowanie jako metoda zarządzania / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - S. 237-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-029-9
35
The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law / Magdalena Wojcik-Jurkiewicz // W: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities. - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 18, iss. 5.4). - S. 571-578. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-49-2
36
The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law / Justyna Berniak-Woźny, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Sroka // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
37
Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian = Chart of Accounts as Part of The State Forest Information System - Current State and Directions of Change / Beata Sadowska, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 399-410. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48438/edition/41126/content. - ISSN 1899-3192
38
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Beata Sadowska // European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018), s. 539-545. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/. - ISSN 2450-8535
39
Systemy informatyczne w rachunkowości / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - S. 375-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-029-9
40
Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych / Aleksandra Ferens, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / red. nauk. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19992-0
41
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf. - ISSN 1337-0839
42
Sprawozdanie finansowe / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 93-108. - ISBN 978-83-7875-457-2
43
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań / Marcin KĘDZIOR, Dorota Kędzior, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 161-172. - ISBN 978-83-8085-380-5
44
Role of CSR Reporting : Evidence from Poland = Rola raportowania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu : dowody / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 94, nr 150 (2017), s. 173-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=154177&language=en. - ISSN 1641-4381
45
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Monika Karczewska // W: Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 171-180. - ISBN 978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
46
Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska = CSR Activities in Retail Banks Marketing - the Case of Bank for Environmental Protection / Małgorzata Kieżel, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 12 (2017), s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
47
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów / Katarzyna ŚWIETLA, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 120-133. - ISBN 978-83-8085-395-9
48
Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017 / red. Robert Sroka. - Warszawa: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 2017. - S. 75-77. - ISBN 978-83-946600-4-8. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/12/Analiza-ESG-sp%C3%B3%C5%82ek-w-Polsce-2017.pdf
49
The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital / Joanna Wójcik-Bubała, Martyna Jacenko, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 319-331. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
50
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach / red. nauk. Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 172, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-320-9
51
Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki = The Idea of CSR and Earnings Management / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 140-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/224477?id=224477&from=publication. - ISSN 2083-8611
52
Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 137-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
53
Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu / Radosław Ignatowski, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. - Warszawa: Difin, 2016. - (Metody i Techniki Zarządzania). - S. 124-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-137-5
54
Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. = Evaluation of Applying Pro-environmental and Pro-ethical Practices in Commercial Banks Based on the Example of ING Bank Śląski S.A / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej / red. Leon Podkaminer. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2015. - S. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-61-7
55
Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention = Etyczny wymiar pracy księgowego - inwencja czy intencja / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 465-475. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6. - Pełny tekst: https://docplayer.net/28010325-Ethical-dimension-of-accountant-s-job-invention-or-intention-1-introduction.html
56
Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego = Integrated Reporting in International Management / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki / red. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak . - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 179-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64927-76-8
57
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014), s. 168-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication. - ISSN 2083-8611
58
Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą? = Is it Possible to Value Intellectual Capital According to Fair Value? / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012), s. 317-326. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/81792?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
59
Zasady rachunkowości bankowej / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - ISBN 978-83-7246-667-9
60
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - ISBN 978-83-7246-663-1
61
Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości = The Intellectual Capital in Theory and Practice of Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 668). - nr 41 (2011), s. 321-329. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-321.pdf. - ISSN 1733-2842
62
Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości = What is Capital - Difference of Meaning in Contemporary Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 453-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-579-5
63
Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy = Enterprise Value and Goodwill / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009), s. 303-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
64
Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports in the Period of Financial Crisis / Robert Jurkiewicz, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 165-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
65
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports / Robert Jurkiewicz, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
66
Czym jest kapitał intelektualny? = What is Intellectual Capital? / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008), s. 47-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication. - ISSN 2083-8603
67
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital / Marcin KĘDZIOR, Mogdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 137-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271. - ISSN 1898-6447
68
Kapitał intelektualny a kapitał ludzki / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 41-52. - ISBN 978-83-7246-839-0
69
Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 191-199. - ISBN 83-7246-835-4
70
Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela = Presentation of the Investments in the Insurer's Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005), s. 89-109. - Summ.. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji. - ISSN 2083-8603
71
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 35-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
72
Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości = Bank's Management and Informative System of Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003), s. 143-151. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. - ISSN 2083-8603
73
Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 177-211. - ISBN 83-7246-376-X
74
Zobowiązania pozabilansowe / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 173-176. - ISBN 83-7246-376-X
75
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych / Izabela Emerling, Józef Pfaf, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - 177 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-7246-188-0
76
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku / Izabela Hałupka, Magdalena Wójcik // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. Teresa Kiziukiewicz . - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 231-239. - ISBN 83-88057-05-7
1
Berniak-Woźny J., Walotek-Ściańska K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2023), Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe, "European Journal of International Management"; https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ejim
2
Wójcik-Jurkiewicz M., Sigurdsson K., Zieniuk P., (2022), Reporting on Sustainable Development Goals - Experiences of European Countries. [W:] Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Київ : КНЕУ, s. 76-78.
3
Ciołek M., Emerling I., Olejko K., Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study, "Energies", vol. 15, iss. 5, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1945/htm
4
Kwiecień A., Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Corporate Governance as a Tool Supporting Management During a Crisis, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 158, s. 337-353; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/10/158-Kwiecie%C5%84-W%C3%B3jcik-Jurkiewicz.pdf
5
Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), The Impact of the Concept of Human Rights in Business on CSR Reporting. [W:] Bachnik K., Kaźmierczak M., Rojek-Nowosielska M., Stefańska M., Szumniak-Samolej J. (red.), Corporate Social Responsibility and Sustainability : from Values to Impact, New York : Routledge, s. 167-177.
6
Czarnecka M., Chudy-Laskowska K., Kinelski G., Lew G., Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., Budka B., (2022), Grants and Funding for the Processes of Decarbonization in the Scope of Sustainability Development - the Case from Poland, "Energies", vol. 15, iss. 20, s. 1-19; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/20/7481
7
Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Raportowanie jako element strategii wyzwaniem dla sektora kultury. [W:] Kwiecień A., Nocoń A. (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie : strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 128-135.
8
Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Raportowanie narzędziem corporate governance. [W:] Olejko K. (red.), Corporate governance w teorii i praktyce - wybrane problemy, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 98-110.
9
Zimon G., Nakonieczny J., Chudy-Laskowska K., Wójcik-Jurkiewicz M., Kochański K., (2022), An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province, "Risks", vol. 10, iss. 1, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2227-9091/10/1/5/htm
10
Toborek-Mazur J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study, "Energies", vol. 15, iss. 5, s. 1-23; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1669
11
Wójcik-Jurkiewicz M., Lubicz-Posochowska A., Czarnecka M., Kinelski G., Sadowska B., (2021), Legal Aspects of Sharing Economy : the Case of Games' Platforms, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 1, s. 1196-1210; https://www.ersj.eu/journal/2098
12
Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2021), The Impact of the NFI Directive on the Scope and Quality of Financial Institutions' CSR Reporting - the Case of the Polish Banking Sector, "WSEAS Transactions on Business and Economics", vol. 18, s. 780-793; http://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b505107-025(2021).pdf
13
Wójcik-Jurkiewicz M., Czarnecka M., Kinelski G., Sadowska B., Bilińska-Reformat K., (2021), Determinants of Decarbonisation in the Transformation of the Energy Sector : the Case of Poland, "Energies", vol. 14, iss. 5, s. 1-23; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1217
14
Lew G., Sadowska B., Chudy-Laskowska K., Zimon G., Wójcik-Jurkiewicz M., (2021), Influence of Photovoltaic Development on Decarbonization of Power Generation - Example of Poland, "Energies", vol. 14, iss. 22, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7819/htm
15
Wójcik-Jurkiewicz M., Masztalerz M., Lew G., Lulek A., Sadowska B., (2021), The Impact of Chemical Companies on the Environment and Local Communities in the Aspect of Business Model, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 2, s. 548-563; https://www.ersj.eu/journal/2142
16
Mrowiec P., Wójcik-Jurkiewicz M., (2021), Selected Characteristics of Islamic Banking in Context of Real Sphere Development, "Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues", vol. 11, no. 1, s. 1-9; https://www.un-pub.eu/ojs/index.php/gjbem/article/view/4692
17
Wójcik-Jurkiewicz M., Szymczak M., Ochot A., (2021), Idea Fair Trade wyzwaniem dla raportowania niefinansowego. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 132-150.
18
Zych G., Budka B., Czarnecka M., Kinelski G., Wójcik-Jurkiewicz M., (2021), Concept, Developments, and Consequences of Greenwashing, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 4B, s. 914-922; https://www.ersj.eu/journal/2779/download
19
Drożdż W., Kinelski G., Czarnecka M., Wójcik-Jurkiewicz M., Maroušková A., Zych G., (2021), Determinants of Decarbonization - How to Realize Sustainable and Low Carbon Cities?, "Energies", vol. 14, iss. 9, s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2640/htm
20
Renkas J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности. [W:] Kamordžanova N., RENKAS Û. (red.), Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации, Moskva : RUSAJNS, s. 230-240.
21
Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B., (2020), Non-Financial Reporting - Examples of Good Practices in Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 14016-14023.
22
Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Scientific Research Fields in Accounting of Municipal Sector Entities, "Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues", vol. 10, no. 3, s. 151-160; https://www.un-pub.eu/ojs/index.php/gjbem/article/view/4683
23
Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 108, nr 164, s. 207-228; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207200
24
Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 33-54.
25
Ignatowski R., Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Oblicza raportowania w perspektywie środowiskowej, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 261 s.
26
Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B., (2020), Accountant's Work Ethics in the Light of Empirical Studies : Case from Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 14064-14071.
27
Sadowska B., Kochański K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Assessment of the Educational Activity of the Accountants Association in Poland on the Example of "X" Branch in the Light of Empirical Research, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 4, s. 983-999; https://www.ersj.eu/journal/1727
28
Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), (2019), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR: dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 173 s.
29
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2019), Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 1, s. 53-60; https://asej.eu/index.php/asej/article/view/357
30
Wójcik-Jurkiewicz M., Karaszewska M., Szydło M., (2019), Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen. [W:] WÓJCIK-JURKIEWICZ M., EMERLING I. (red.), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 45-55.
31
Wójcik-Jurkiewicz M., (2019), Wprowadzenie do tematyki. [W:] Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 11-14.
32
Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R., (2018), Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends. [W:] Slavíčková P., Talášek T. (red.), Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings, Olomouc : Palacký University Olomouc, s. 496-503.
33
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Koszty w wariantach decyzyjnych. [W:] Adamek-Hyska D., Dratwińska-Kania B. (red.), Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-123.
34
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Budżetowanie jako metoda zarządzania. [W:] Sadowska B. (red.), Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa : CeDeWu, s. 237-271.
35
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law. [W:] 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 18, iss. 5.4), Albena : STEF92 Technology Ltd., s. 571-578.
36
Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R., (2018), The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 11-24.
37
Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 399-410; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48438/edition/41126/content
38
Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B., (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", vol. 27, no. 3, t. 2, s. 539-545; https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/
39
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Systemy informatyczne w rachunkowości. [W:] Sadowska B. (red.), Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa : CeDeWu, s. 375-402.
40
Ferens A., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. [W:] Strojek-Filus M., Pfaff J. (red.), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
41
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 12, iss. 1, s. 55-63; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf
42
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Sprawozdanie finansowe. [W:] Adamek-Hyska D., Dratwińska-Kania B. (red.), Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-108.
43
Kędzior M., Kędzior D., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 161-172.
44
Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Role of CSR Reporting : Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94, nr 150, s. 173-188; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=154177&language=en
45
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2017), Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii. [W:] Reformat B., Kwiecień A. (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 171-180.
46
Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 12, s. 55-63; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf
47
Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 120-133.
48
Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej?. [W:] Sroka R. (red.), Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, Warszawa : Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, s. 75-77.
49
Wójcik-Bubała J., Jacenko M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 319-331.
50
Wójcik-Jurkiewicz M. (red.), (2016), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 172, [3] s.
51
Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/224477?id=224477&from=publication
52
Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 137-145.
53
Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. [W:] Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.), Instrumenty polityki społecznej, Warszawa : Difin, s. 124-142.
54
Wójcik-Jurkiewicz M., (2015), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A.. [W:] Podkaminer L. (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 206-217.
55
Wójcik-Jurkiewicz M., (2015), Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention. [W:] KRASODOMSKA J., ŚWIETLA K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 465-475.
56
Wójcik-Jurkiewicz M., (2015), Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego. [W:] Wąsikiewicz-Rusnak U. (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 179-190.
57
Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication
58
Wójcik-Jurkiewicz M., (2012), Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 126, s. 317-326; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/81792?id=81792&from=publication
59
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
60
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej: zbiór ćwiczeń, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 89 s.
61
Wójcik-Jurkiewicz M., (2011), Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41, s. 321-329; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-321.pdf
62
Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., (2009), Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 453-464.
63
Wójcik-Jurkiewicz M., (2009), Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53, nr 109, s. 303-319.
64
Jurkiewicz R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2009), Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych. [W:] MICHERDA B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-174.
65
Jurkiewicz R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2009), Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 633-642.
66
Wójcik-Jurkiewicz M., (2008), Czym jest kapitał intelektualny?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 52, s. 47-65; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication
67
Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2008), Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 137-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271
68
Wójcik-Jurkiewicz M., (2007), Kapitał intelektualny a kapitał ludzki. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-52.
69
Wójcik-Jurkiewicz M., (2006), Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 1, Koncepcje rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 191-199.
70
Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 33, s. 89-109.
71
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 35-42.
72
Wójcik-Jurkiewicz M., (2003), Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 23, s. 143-151.
73
Wójcik-Jurkiewicz M., (2003), Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 177-211.
74
Wójcik-Jurkiewicz M., (2003), Zobowiązania pozabilansowe. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 173-176.
75
Emerling I., Pfaff J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2001), Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 177 s.
76
Hałupka I., Wójcik M., (1999), Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 231-239.
1
@article{UEK:2168340773,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Katarzna Walotek-Ściańska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe",
journal = "European Journal of International Management",
pages = "",
year = "2023",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/ejim.2020.10021389},
url = {https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ejim},
}
2
@inbook{UEK:2168371760,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Kjartan Sigurdsson and Paweł Zieniuk",
title = "Reporting on Sustainable Development Goals - Experiences of European Countries",
booktitle = "Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції",
pages = "76-78",
adress = "Київ",
publisher = "КНЕУ",
year = "2022",
isbn = "978-966-926-426-8",
}
3
@article{UEK:2168362938,
author = "Maciej Ciołek and Izabela Emerling and Katarzyna Olejko and Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 5",
pages = "1-18",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15051945},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1945/htm},
}
4
@article{UEK:2168369126,
author = "Anna Kwiecień and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Corporate Governance as a Tool Supporting Management During a Crisis",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 158",
pages = "337-353",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.158.22},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/10/158-Kwiecie%C5%84-W%C3%B3jcik-Jurkiewicz.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168367762,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Impact of the Concept of Human Rights in Business on CSR Reporting",
booktitle = "Corporate Social Responsibility and Sustainability : from Values to Impact",
pages = "167-177",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003270768-17},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-21981-3; 978-1-003-27076-8",
}
6
@article{UEK:2168369342,
author = "Marzena Czarnecka and Katarzyna Chudy-Laskowska and Grzegorz Kinelski and Grzegorz Lew and Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Borys Budka",
title = "Grants and Funding for the Processes of Decarbonization in the Scope of Sustainability Development - the Case from Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 20",
pages = "1-19",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15207481},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/20/7481},
}
7
@inbook{UEK:2168367822,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raportowanie jako element strategii wyzwaniem dla sektora kultury",
booktitle = "Biznes w kulturze - kultura w biznesie : strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu",
pages = "128-135",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2022",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/636535},
issn = "",
isbn = "978-83-7875-809-9",
}
8
@inbook{UEK:2168370204,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raportowanie narzędziem corporate governance",
booktitle = "Corporate governance w teorii i praktyce - wybrane problemy",
pages = "98-110",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2022",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/653807/edition/614982},
isbn = "978-83-7875-816-7",
}
9
@article{UEK:2168360468,
author = "Grzegorz Zimon and Joanna Nakonieczny and Katarzyna Chudy-Laskowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Konrad Kochański",
title = "An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province",
journal = "Risks",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "1-15",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/risks10010005},
url = {https://www.mdpi.com/2227-9091/10/1/5/htm},
}
10
@article{UEK:2168362342,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 5",
pages = "1-23",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15051669},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1669},
}
11
@article{UEK:2168354566,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aleksandra Lubicz-Posochowska and Marzena Czarnecka and Grzegorz Kinelski and Beata Sadowska",
title = "Legal Aspects of Sharing Economy : the Case of Games' Platforms",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, spec. iss. 1",
pages = "1196-1210",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2098},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2098},
}
12
@article{UEK:2168355730,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Impact of the NFI Directive on the Scope and Quality of Financial Institutions' CSR Reporting - the Case of the Polish Banking Sector",
journal = "WSEAS Transactions on Business and Economics",
number = "vol. 18",
pages = "780-793",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.37394/23207.2021.18.74},
url = {http://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b505107-025(2021).pdf},
}
13
@article{UEK:2168353694,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Marzena Czarnecka and Grzegorz Kinelski and Beata Sadowska and Katarzyna Bilińska-Reformat",
title = "Determinants of Decarbonisation in the Transformation of the Energy Sector : the Case of Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 5",
pages = "1-23",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14051217},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1217},
}
14
@article{UEK:2168359778,
author = "Grzegorz Lew and Beata Sadowska and Katarzyna Chudy-Laskowska and Grzegorz Zimon and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Influence of Photovoltaic Development on Decarbonization of Power Generation - Example of Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 22",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14227819},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7819/htm},
}
15
@article{UEK:2168356020,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Marek Masztalerz and Grzegorz Lew and Adam Lulek and Beata Sadowska",
title = "The Impact of Chemical Companies on the Environment and Local Communities in the Aspect of Business Model",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 2",
pages = "548-563",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2142},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2142},
}
16
@article{UEK:2168356328,
author = "Paweł Mrowiec and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Selected Characteristics of Islamic Banking in Context of Real Sphere Development",
journal = "Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues",
number = "vol. 11, no. 1",
pages = "1-9",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18844/gjbem.v11i1.4692},
url = {https://www.un-pub.eu/ojs/index.php/gjbem/article/view/4692},
}
17
@inbook{UEK:2168355094,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Magdalena Szymczak and Artur Ochot",
title = "Idea Fair Trade wyzwaniem dla raportowania niefinansowego",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "132-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
18
@article{UEK:2168360306,
author = "Grzegorz Zych and Borys Budka and Marzena Czarnecka and Grzegorz Kinelski and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Concept, Developments, and Consequences of Greenwashing",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 4B",
pages = "914-922",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2779},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2779/download},
}
19
@article{UEK:2168355756,
author = "Wojciech Drożdż and Grzegorz Kinelski and Marzena Czarnecka and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Anna Maroušková and Grzegorz Zych",
title = "Determinants of Decarbonization - How to Realize Sustainable and Low Carbon Cities?",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 9",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14092640},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2640/htm},
}
20
@inbook{UEK:2168350580,
author = "Jurij Renkas and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности",
booktitle = "Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации",
pages = "230-240",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
21
@inbook{UEK:2168353266,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Beata Sadowska",
title = "Non-Financial Reporting - Examples of Good Practices in Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "14016-14023",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
22
@article{UEK:2168354048,
author = "Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Scientific Research Fields in Accounting of Municipal Sector Entities",
journal = "Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "151-160",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18844/gjbem.v10i3.4683},
url = {https://www.un-pub.eu/ojs/index.php/gjbem/article/view/4683},
}
23
@article{UEK:2168349952,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 108, 164",
pages = "207-228",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3603},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207200},
}
24
@inbook{UEK:2168349860,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "33-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
25
@book{UEK:2168354148,
author = "Radosław Ignatowski and Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Oblicza raportowania w perspektywie środowiskowej",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2020",
url = {https://books.google.pl/books?id=nQ1qEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-83-958968-6-6",
}
26
@inbook{UEK:2168353264,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Beata Sadowska",
title = "Accountant's Work Ethics in the Light of Empirical Studies : Case from Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "14064-14071",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
27
@article{UEK:2168351096,
author = "Beata Sadowska and Konrad Kochański and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Assessment of the Educational Activity of the Accountants Association in Poland on the Example of X Branch in the Light of Empirical Research",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 4",
pages = "983-999",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1727},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1727},
}
28
@book{UEK:2168342091,
title = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
29
@article{UEK:2168338125,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Monika Karczewska",
title = "Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "1",
pages = "53-60",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1644},
url = {https://asej.eu/index.php/asej/article/view/357},
}
30
@inbook{UEK:2168342099,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Martyna Karaszewska and Monika Szydło",
title = "Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen",
booktitle = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
pages = "45-55",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
31
@misc{UEK:2168342105,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wprowadzenie do tematyki",
booktitle = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
pages = "11-14",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
32
@inbook{UEK:2168342685,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Sroka",
title = "Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends",
booktitle = "Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings",
pages = "496-503",
adress = "Olomouc",
publisher = "Palacký University Olomouc",
year = "2018",
url = {https://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2018-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf},
isbn = "978-80-244-5392-7",
}
33
@inbook{UEK:2168341843,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Koszty w wariantach decyzyjnych",
booktitle = "Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ",
pages = "109-123",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-457-2",
}
34
@inbook{UEK:2168341817,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Budżetowanie jako metoda zarządzania",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
pages = "237-271",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-029-9",
}
35
@inbook{UEK:2168342931,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law",
booktitle = "18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities",
pages = "571-578",
adress = "Albena",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/5.4/S23.073},
url = {},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-49-2",
}
36
@inbook{UEK:2168341853,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Sroka",
title = "The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "11-24",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
37
@article{UEK:2168341845,
author = "Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "399-410",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.503.35},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48438/edition/41126/content},
}
38
@article{UEK:2168334017,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Beata Sadowska",
title = "Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 27, no. 3, t. 2",
pages = "539-545",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/2-66},
url = {https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/},
}
39
@inbook{UEK:2168341819,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Systemy informatyczne w rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
pages = "375-402",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-029-9",
}
40
@inbook{UEK:2168341883,
author = "Aleksandra Ferens and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19992-0",
}
41
@article{UEK:2168339149,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 12, iss. 1",
pages = "55-63",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26552/ems.2018.1.55-63},
url = {https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf},
}
42
@inbook{UEK:2168341841,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Sprawozdanie finansowe",
booktitle = "Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ",
pages = "93-108",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-457-2",
}
43
@inbook{UEK:2168313217,
author = "Marcin Kędzior and Dorota Kędzior and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
44
@article{UEK:2168341859,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Role of CSR Reporting : Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 94, 150",
pages = "173-188",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.5001},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=154177&language=en},
}
45
@inbook{UEK:2168334471,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Monika Karczewska",
title = "Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii",
booktitle = "Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne",
pages = "171-180",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9",
}
46
@article{UEK:2168341847,
author = "Małgorzata Kieżel and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "55-63",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168314477,
author = "Katarzyna Świetla and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "120-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
48
@misc{UEK:2168342785,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej?",
booktitle = "Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017",
pages = "75-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych",
year = "2017",
url = {http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/12/Analiza-ESG-sp%C3%B3%C5%82ek-w-Polsce-2017.pdf},
isbn = "978-83-946600-4-8",
}
49
@inbook{UEK:2168341913,
author = "Joanna Wójcik-Bubała and Martyna Jacenko and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "319-331",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
50
@book{UEK:2168338333,
title = "Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7875-320-9",
}
51
@article{UEK:2168341999,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "140-150",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/224477?id=224477&from=publication},
}
52
@inbook{UEK:2168341949,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości ",
pages = "137-145",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
53
@inbook{UEK:2168341919,
author = "Radosław Ignatowski and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu",
booktitle = "Instrumenty polityki społecznej",
pages = "124-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8085-137-5",
}
54
@inbook{UEK:2168342915,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A.",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej",
pages = "206-217",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/m.2016.15},
url = {},
isbn = "978-83-61310-61-7",
}
55
@inbook{UEK:2168342147,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "465-475",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://docplayer.net/28010325-Ethical-dimension-of-accountant-s-job-invention-or-intention-1-introduction.html},
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
56
@inbook{UEK:2168342071,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego",
booktitle = "Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki",
pages = "179-190",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-76-8",
}
57
@article{UEK:2168338335,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Jurkiewicz",
title = "Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "164",
pages = "168-175",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication},
}
58
@article{UEK:2168342021,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "317-326",
year = "2012",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/81792?id=81792&from=publication},
}
59
@book{UEK:2168342069,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aneta Wszelaki",
title = "Zasady rachunkowości bankowej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-667-9",
}
60
@book{UEK:2168342079,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aneta Wszelaki",
title = "Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-663-1",
}
61
@article{UEK:2168342067,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "41",
pages = "321-329",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-321.pdf},
issn = "1640-6818",
}
62
@inbook{UEK:2168342155,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Jurkiewicz",
title = "Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
pages = "453-464",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-579-5",
}
63
@article{UEK:2168342075,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 53, 109",
pages = "303-319",
year = "2009",
}
64
@inbook{UEK:2168342283,
author = "Robert Jurkiewicz and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "165-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
65
@article{UEK:2168342295,
author = "Robert Jurkiewicz and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "633-642",
year = "2009",
}
66
@article{UEK:2168342305,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Czym jest kapitał intelektualny?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "52",
pages = "47-65",
year = "2008",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication},
}
67
@article{UEK:50575,
author = "Marcin Kędzior and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "137-157",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271},
}
68
@inbook{UEK:2168342289,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Kapitał intelektualny a kapitał ludzki",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "41-52",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
69
@inbook{UEK:2168342293,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości ",
pages = "191-199",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
70
@article{UEK:2168342307,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "33",
pages = "89-109",
year = "2005",
}
71
@article{UEK:2168339437,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "35-42",
year = "2005",
}
72
@article{UEK:2168342311,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "23",
pages = "143-151",
year = "2003",
}
73
@inbook{UEK:2168342417,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "177-211",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
74
@inbook{UEK:2168342419,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zobowiązania pozabilansowe",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "173-176",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
75
@book{UEK:2168339579,
author = "Izabela Emerling and Józef Pfaff and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-188-0",
}
76
@inbook{UEK:2168339525,
author = "Izabela Hałupka and Magdalena Wójcik",
title = "Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "231-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID