Publikacje wybranego autora

Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID

Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

1

Autor:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Sadowska Beata , ,
Tytuł:
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies
Źródło:
European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018) , s. 539-545. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168334017
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 161-172
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313217
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów
Źródło:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 120-133
ISBN:
978-83-8085-395-9
Nr:
2168314477
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Karczewska Monika
Tytuł:
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii
Źródło:
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 171-180
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
Nr:
2168334471
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50575
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Beata Sadowska // European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018), s. 539-545. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/. - ISSN 2450-8535
2
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań / Marcin KĘDZIOR, Dorota Kędzior, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 161-172. - ISBN 978-83-8085-380-5
3
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów / Katarzyna ŚWIETLA, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 120-133. - ISBN 978-83-8085-395-9
4
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Monika Karczewska // W: Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 171-180. - ISBN 978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
5
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital / Marcin KĘDZIOR, Mogdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 137-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271. - ISSN 1898-6447
1
Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B., (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", vol. 27, no. 3, t. 2, s. 539-545; https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/
2
Kędzior M., Kędzior D., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 161-172.
3
Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 120-133.
4
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2017), Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii. [W:] Reformat B., Kwiecień A. (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 171-180.
5
Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2008), Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 137-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271
1
@article{UEK:2168334017,
author = "Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Sadowska Beata and and ",
title = "Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 27, no. 3, t. 2",
pages = "539-545",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168313217,
author = "Kędzior Marcin and Kędzior Dorota and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
3
@inbook{UEK:2168314477,
author = "Świetla Katarzyna and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "120-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
4
@inbook{UEK:2168334471,
author = "Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Karczewska Monika",
title = "Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii",
booktitle = "Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne",
pages = "171-180",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9",
}
5
@article{UEK:50575,
author = "Kędzior Marcin and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "137-157",
year = "2008",
}