Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Raskrytie suŝestvennoj informaciiv finansovoj otčetnosti
Źródło:
Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS - Moskva: RUSAJNS, 2020, s. 230-240
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Nr:
2168350580
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG = Non-financial Reporting of Banks from a Socially Responsible Perspective - Examples from WIG-ESG
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 207-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349952
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Katarzna Walotek-Ściańska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe
Źródło:
European Journal of International Management (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168340773
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index
Źródło:
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 33-54
ISBN:
978-83-8085-760-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349860
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Monika Karczewska
Tytuł:
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338125
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki
Adres wydawniczy:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Poziom I:
Nr:
2168342091
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
7

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Martyna Karaszewska , Monika Szydło
Tytuł:
Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen
Źródło:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 45-55
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wprowadzenie do tematyki
Źródło:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 11-14
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Nr:
2168342105
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Budżetowanie jako metoda zarządzania
Źródło:
Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 237-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-029-9
Poziom I:
Nr:
2168341817
rozdział w podręczniku
10

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe
Źródło:
Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 93-108
Seria:
(Podręcznik)
ISBN:
978-83-7875-457-2
Nr:
2168341841
rozdział w podręczniku
11

Konferencja:
18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2018), Albena, Bułgaria, od 2018-07-02 do 2018-07-08
Tytuł:
The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law
Źródło:
18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities - Albena: STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 571-578. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 18, iss. 5.4)
ISBN:
978-619-7408-49-2
Nr:
2168342931
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Autor:
Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian = Chart of Accounts as Part of The State Forest Information System - Current State and Directions of Change
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 399-410. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168341845
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management
Źródło:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339149
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Systemy informatyczne w rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 375-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-029-9
Poziom I:
Nr:
2168341819
rozdział w podręczniku
15

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Sroka
Konferencja:
International Scientific Conference "Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development", Ołomuniec, Czechy, od 2018-09-06 do 2018-09-07
Tytuł:
Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends
Źródło:
Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings / eds. Pavla Slavíčková, Tomáš Talášek - Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018, s. 496-503. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-244-5392-7
Nr:
2168342685
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Autor:
Aleksandra Ferens , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / red. nauk. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 103-135. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Rachunkowość)
ISBN:
978-83-01-19992-0
Nr:
2168341883
rozdział w podręczniku
17

Tytuł:
Koszty w wariantach decyzyjnych
Źródło:
Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 109-123
Seria:
(Podręcznik)
ISBN:
978-83-7875-457-2
Nr:
2168341843
rozdział w podręczniku
18

Autor:
Justyna Berniak-Woźny , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Sroka
Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168341853
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Beata Sadowska
Tytuł:
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies
Źródło:
European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018) , s. 539-545. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168334017
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów
Źródło:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 120-133
ISBN:
978-83-8085-395-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314477
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 161-172
ISBN:
978-83-8085-380-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313217
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Monika Karczewska
Tytuł:
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii
Źródło:
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 171-180
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334471
rozdział w monografii
23

Autor:
Joanna Wójcik-Bubała , Martyna Jacenko , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Konferencja:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Tytuł:
The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 319-331. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168341913
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej?
Źródło:
Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017 / red. Robert Sroka - Warszawa: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 2017, s. 75-77
ISBN:
978-83-946600-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168342785
fragment raportu/sprawozdania
25

Autor:
Małgorzata Kieżel , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska = CSR Activities in Retail Banks Marketing - the Case of Bank for Environmental Protection [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2017) , s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341847
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Role of CSR Reporting : Evidence from Poland = Rola raportowania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu : dowody
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 94, nr 150 (2017) , s. 173-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168341859
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki = The Idea of CSR and Earnings Management
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 140-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168341999
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 137-145 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168341949
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
172, [3] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-320-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168338333
monografia
30

Autor:
Radosław Ignatowski , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu
Źródło:
Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski - Warszawa: Difin, 2016, s. 124-142 - Bibliogr.
Seria:
(Metody i Techniki Zarządzania)
ISBN:
978-83-8085-137-5
Nr:
2168341919
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention = Etyczny wymiar pracy księgowego - inwencja czy intencja
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 465-475. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Nr:
2168342147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego = Integrated Reporting in International Management
Źródło:
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki / red. nauk. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 179-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-76-8
Nr:
2168342071
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. = Evaluation of Applying Pro-environmental and Pro-ethical Practices in Commercial Banks Based on the Example of ING Bank Śląski S.A.
Źródło:
Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej / red. Leon Podkaminer - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2015, s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-61-7
Nr:
2168342915
rozdział w monografii
34

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Jurkiewicz
Tytuł:
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014) , s. 168-175. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168338335
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą? = Is it Possible to Value Intellectual Capital According to Fair Value?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342021
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zasady rachunkowości bankowej
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-667-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168342069
podręcznik
37

Tytuł:
Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości = The Intellectual Capital in Theory and Practice of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 41 (2011) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 668)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342067
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-663-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168342079
podręcznik
39

Autor:
Robert Jurkiewicz , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342295
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Robert Jurkiewicz , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Tytuł:
Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports in the Period of Financial Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 165-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2168342283
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz , Robert Jurkiewicz
Tytuł:
Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości = What is Capital - Difference of Meaning in Contemporary Accounting
Źródło:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2168342155
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy = Enterprise Value and Goodwill
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009) , s. 303-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342075
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Czym jest kapitał intelektualny? = What is Intellectual Capital?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008) , s. 47-65. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Tryb dostępu:
Nr:
2168342305
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50575
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Kapitał intelektualny a kapitał ludzki
Źródło:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 41-52
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2168342289
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 191-199
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168342293
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela = Presentation of the Investments in the Insurer's Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005) , s. 89-109. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji
Nr:
2168342307
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 35-42. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
2168339437
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Zobowiązania pozabilansowe
Źródło:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 173-176
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168342419
rozdział w podręczniku
50

Tytuł:
Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku
Źródło:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 177-211
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168342417
rozdział w podręczniku
51

Tytuł:
Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości = Bank's Management and Informative System of Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003) , s. 143-151. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Nr:
2168342311
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7246-188-0
Nr:
2168339579
podręcznik
53

Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-22
Tytuł:
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku
Źródło:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 231-239
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168339525
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Raskrytie suŝestvennoj informaciiv finansovoj otčetnosti / Û.L. RENKAS, M. VUJČIK-ÛRKEVIČ // W: Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva : RUSAJNS, 2020. - S. 230-240. - ISBN 978-5-4365-6201-8
2
Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG = Non-financial Reporting of Banks from a Socially Responsible Perspective - Examples from WIG-ESG / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 207-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207200. - ISSN 1641-4381
3
Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe / Justyna Berniak-Woźny, Katarzyna Walotek-Ściańska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // European Journal of International Management. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
4
Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - S. 33-54. - ISBN 978-83-8085-760-5
5
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models. / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Monika Karczewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019), s. 53-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=188502. - ISSN 2543-9103
6
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
7
Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Martyna Karaszewska, Monika Szydło // W: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 45-55. - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
8
Wprowadzenie do tematyki / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // W: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 11-14. - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
9
Budżetowanie jako metoda zarządzania / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - S. 237-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-029-9
10
Sprawozdanie finansowe / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 93-108. - ISBN 978-83-7875-457-2
11
The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law / Magdalena Wojcik-Jurkiewicz // W: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities. - Albena : STEF92 Technology Ltd., 2018. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 18, iss. 5.4). - S. 571-578. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-49-2
12
Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian = Chart of Accounts as Part of The State Forest Information System - Current State and Directions of Change / Beata Sadowska, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 399-410. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48438/edition/41126/content. - ISSN 1899-3192
13
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf. - ISSN 1337-0839
14
Systemy informatyczne w rachunkowości / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. Beata Sadowska. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - S. 375-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-029-9
15
Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends / Justyna Berniak-Woźny, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Sroka // W: Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings / eds. Pavla Slavíčková, Tomáš Talášek. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. - S. 496-503. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-244-5392-7
16
Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych / Aleksandra Ferens, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / red. nauk. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19992-0
17
Koszty w wariantach decyzyjnych / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 109-123. - ISBN 978-83-7875-457-2
18
The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law / Justyna Berniak-Woźny, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Sroka // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
19
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Beata Sadowska // European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018), s. 539-545. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/. - ISSN 2450-8535
20
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów / Katarzyna ŚWIETLA, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 120-133. - ISBN 978-83-8085-395-9
21
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań / Marcin KĘDZIOR, Dorota Kędzior, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 161-172. - ISBN 978-83-8085-380-5
22
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Monika Karczewska // W: Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 171-180. - ISBN 978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
23
The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital / Joanna Wójcik-Bubała, Martyna Jacenko, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 319-331. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
24
Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017 / red. Robert Sroka. - Warszawa : Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 2017. - S. 75-77. - ISBN 978-83-946600-4-8. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/12/Analiza-ESG-sp%C3%B3%C5%82ek-w-Polsce-2017.pdf
25
Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska = CSR Activities in Retail Banks Marketing - the Case of Bank for Environmental Protection / Małgorzata Kieżel, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 12 (2017), s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
26
Role of CSR Reporting : Evidence from Poland = Rola raportowania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu : dowody / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 94, nr 150 (2017), s. 173-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=154177&language=en. - ISSN 1641-4381
27
Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki = The Idea of CSR and Earnings Management / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 140-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/224477?id=224477&from=publication. - ISSN 2083-8611
28
Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 137-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
29
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach / red. nauk. Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 172, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-320-9
30
Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu / Radosław Ignatowski, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. - Warszawa : Difin, 2016. - (Metody i Techniki Zarządzania). - S. 124-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-137-5
31
Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention = Etyczny wymiar pracy księgowego - inwencja czy intencja / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 465-475. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
32
Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego = Integrated Reporting in International Management / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki / red. nauk. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 179-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64927-76-8
33
Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. = Evaluation of Applying Pro-environmental and Pro-ethical Practices in Commercial Banks Based on the Example of ING Bank Śląski S.A / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej / red. Leon Podkaminer. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2015. - S. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-61-7
34
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014), s. 168-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication. - ISSN 2083-8611
35
Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą? = Is it Possible to Value Intellectual Capital According to Fair Value? / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012), s. 317-326. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/81792?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
36
Zasady rachunkowości bankowej / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-667-9
37
Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości = The Intellectual Capital in Theory and Practice of Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 668). - nr 41 (2011), s. 321-329. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-321.pdf. - ISSN 1733-2842
38
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 89 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-663-1
39
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports / Robert Jurkiewicz, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
40
Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych = Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports in the Period of Financial Crisis / Robert Jurkiewicz, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 165-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
41
Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości = What is Capital - Difference of Meaning in Contemporary Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 453-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-579-5
42
Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy = Enterprise Value and Goodwill / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009), s. 303-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
43
Czym jest kapitał intelektualny? = What is Intellectual Capital? / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008), s. 47-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication. - ISSN 2083-8603
44
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital / Marcin KĘDZIOR, Mogdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 137-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271. - ISSN 1898-6447
45
Kapitał intelektualny a kapitał ludzki / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 41-52. - ISBN 978-83-7246-839-0
46
Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 191-199. - ISBN 83-7246-835-4
47
Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela = Presentation of the Investments in the Insurer's Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005), s. 89-109. - Summ.. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji. - ISSN 2083-8603
48
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 35-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
49
Zobowiązania pozabilansowe / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 173-176. - ISBN 83-7246-376-X
50
Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 177-211. - ISBN 83-7246-376-X
51
Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości = Bank's Management and Informative System of Accounting / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003), s. 143-151. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. - ISSN 2083-8603
52
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych / Izabela Emerling, Józef Pfaf, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - 177 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-7246-188-0
53
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku / Izabela Hałupka, Magdalena Wójcik // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 231-239. - ISBN 83-88057-05-7
1
Renkas J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Raskrytie suŝestvennoj informaciiv finansovoj otčetnosti. [W:] Kamordžanova N., Renkas Û. (red.), Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii, Moskva : RUSAJNS, s. 230-240.
2
Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 108, nr 164, s. 207-228; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207200
3
Berniak-Woźny J., Walotek-Ściańska K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe, "European Journal of International Management"
4
Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 33-54.
5
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2019), Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models., "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 1, s. 53-60; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=188502
6
Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), (2019), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR: dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 173 s.
7
Wójcik-Jurkiewicz M., Karaszewska M., Szydło M., (2019), Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen. [W:] Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 45-55.
8
Wójcik-Jurkiewicz M., (2019), Wprowadzenie do tematyki. [W:] Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 11-14.
9
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Budżetowanie jako metoda zarządzania. [W:] Sadowska B. (red.), Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa : CeDeWu, s. 237-271.
10
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Sprawozdanie finansowe. [W:] Adamek-Hyska D., Dratwińska-Kania B. (red.), Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-108.
11
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law. [W:] 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 18, iss. 5.4), Albena : STEF92 Technology Ltd., s. 571-578.
12
Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 399-410; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48438/edition/41126/content
13
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 12, iss. 1, s. 55-63; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf
14
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Systemy informatyczne w rachunkowości. [W:] Sadowska B. (red.), Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa : CeDeWu, s. 375-402.
15
Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R., (2018), Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends. [W:] Slavíčková P., Talášek T. (red.), Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings, Olomouc : Palacký University Olomouc, s. 496-503.
16
Ferens A., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. [W:] Strojek-Filus M., Pfaff J. (red.), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
17
Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), Koszty w wariantach decyzyjnych. [W:] Adamek-Hyska D., Dratwińska-Kania B. (red.), Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-123.
18
Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R., (2018), The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 11-24.
19
Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B., (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", vol. 27, no. 3, t. 2, s. 539-545; https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/
20
Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 120-133.
21
Kędzior M., Kędzior D., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 161-172.
22
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2017), Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii. [W:] Reformat B., Kwiecień A. (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 171-180.
23
Wójcik-Bubała J., Jacenko M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 319-331.
24
Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej?. [W:] Sroka R. (red.), Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, Warszawa : Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, s. 75-77.
25
Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 12, s. 55-63; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf
26
Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Role of CSR Reporting : Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94, nr 150, s. 173-188; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=154177&language=en
27
Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/224477?id=224477&from=publication
28
Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 137-145.
29
Wójcik-Jurkiewicz M. (red.), (2016), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 172, [3] s.
30
Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. [W:] Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.), Instrumenty polityki społecznej, Warszawa : Difin, s. 124-142.
31
Wójcik-Jurkiewicz M., (2015), Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 465-475.
32
Wójcik-Jurkiewicz M., (2015), Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego. [W:] Wąsikiewicz-Rusnak U. (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 179-190.
33
Wójcik-Jurkiewicz M., (2015), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A.. [W:] Podkaminer L. (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 206-217.
34
Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication
35
Wójcik-Jurkiewicz M., (2012), Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 126, s. 317-326; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/81792?id=81792&from=publication
36
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
37
Wójcik-Jurkiewicz M., (2011), Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41, s. 321-329; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-321.pdf
38
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej: zbiór ćwiczeń, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 89 s.
39
Jurkiewicz R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2009), Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 633-642.
40
Jurkiewicz R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2009), Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-174.
41
Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., (2009), Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 453-464.
42
Wójcik-Jurkiewicz M., (2009), Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53, nr 109, s. 303-319.
43
Wójcik-Jurkiewicz M., (2008), Czym jest kapitał intelektualny?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 52, s. 47-65; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication
44
Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2008), Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 137-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271
45
Wójcik-Jurkiewicz M., (2007), Kapitał intelektualny a kapitał ludzki. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-52.
46
Wójcik-Jurkiewicz M., (2006), Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 1, Koncepcje rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 191-199.
47
Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 33, s. 89-109.
48
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 35-42.
49
Wójcik-Jurkiewicz M., (2003), Zobowiązania pozabilansowe. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 173-176.
50
Wójcik-Jurkiewicz M., (2003), Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 177-211.
51
Wójcik-Jurkiewicz M., (2003), Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 23, s. 143-151.
52
Emerling I., Pfaff J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2001), Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 177 s.
53
Hałupka I., Wójcik M., (1999), Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 231-239.
1
@inbook{UEK:2168350580,
author = "Jurij L. Renkas and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raskrytie suŝestvennoj informaciiv finansovoj otčetnosti",
booktitle = "Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii",
pages = "230-240",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
2
@article{UEK:2168349952,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej - przykłady z WIG-ESG",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 108, 164",
pages = "207-228",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3603},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207200},
}
3
@article{UEK:2168340773,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Katarzna Walotek-Ściańska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe",
journal = "European Journal of International Management",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/ejim.2020.10021389},
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168349860,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z RESPECT Index",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "33-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
5
@article{UEK:2168338125,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Monika Karczewska",
title = "Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models.",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "1",
pages = "53-60",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1644},
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=188502},
}
6
@book{UEK:2168342091,
title = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
editor = Wójcik-Jurkiewicz Magdalena,
editor = Emerling Izabela,
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
7
@inbook{UEK:2168342099,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Martyna Karaszewska and Monika Szydło",
title = "Raportowanie zintegrowane na przykładzie Grupy Orlen",
booktitle = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
pages = "45-55",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
8
@misc{UEK:2168342105,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wprowadzenie do tematyki",
booktitle = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
pages = "11-14",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
9
@inbook{UEK:2168341817,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Budżetowanie jako metoda zarządzania",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
pages = "237-271",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-029-9",
}
10
@inbook{UEK:2168341841,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Sprawozdanie finansowe",
booktitle = "Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ",
pages = "93-108",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-457-2",
}
11
@inbook{UEK:2168342931,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law",
booktitle = "18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings. Vol. 18, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 4, Education and Accreditation in Geosciences ; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities",
pages = "571-578",
adress = "Albena",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/5.4/S23.073},
url = {},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7408-49-2",
}
12
@article{UEK:2168341845,
author = "Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Plan kont elementem systemu informacyjnego lasów państwowych - stan obecny i kierunki zmian",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "399-410",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.503.35},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48438/edition/41126/content},
}
13
@article{UEK:2168339149,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 12, iss. 1",
pages = "55-63",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26552/ems.2018.1.55-63},
url = {https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168341819,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Systemy informatyczne w rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
pages = "375-402",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-029-9",
}
15
@inbook{UEK:2168342685,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Sroka",
title = "Non-financial Reporting of the Financial Sector in Europe in Light of New EU Regulations and Selected International Trends",
booktitle = "Knowledge for Market Use 2018 : Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference : Proceedings",
pages = "496-503",
adress = "Olomouc",
publisher = "Palacký University Olomouc",
year = "2018",
isbn = "978-80-244-5392-7",
}
16
@inbook{UEK:2168341883,
author = "Aleksandra Ferens and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19992-0",
}
17
@inbook{UEK:2168341843,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Koszty w wariantach decyzyjnych",
booktitle = "Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ",
pages = "109-123",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-457-2",
}
18
@inbook{UEK:2168341853,
author = "Justyna Berniak-Woźny and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Sroka",
title = "The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - WIG INDEX - prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "11-24",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
19
@article{UEK:2168334017,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Beata Sadowska",
title = "Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 27, no. 3, t. 2",
pages = "539-545",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/2-66},
url = {https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/},
}
20
@inbook{UEK:2168314477,
author = "Katarzyna Świetla and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "120-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
21
@inbook{UEK:2168313217,
author = "Marcin Kędzior and Dorota Kędzior and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
22
@inbook{UEK:2168334471,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Monika Karczewska",
title = "Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii",
booktitle = "Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne",
pages = "171-180",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9",
}
23
@inbook{UEK:2168341913,
author = "Joanna Wójcik-Bubała and Martyna Jacenko and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed Through the Mediating Role of Intellectual Capital",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "319-331",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
24
@misc{UEK:2168342785,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej?",
booktitle = "Raportowanie niefinansowe : wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa : wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017",
pages = "75-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych",
year = "2017",
url = {http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/12/Analiza-ESG-sp%C3%B3%C5%82ek-w-Polsce-2017.pdf},
isbn = "978-83-946600-4-8",
}
25
@article{UEK:2168341847,
author = "Małgorzata Kieżel and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "55-63",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf},
}
26
@article{UEK:2168341859,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Role of CSR Reporting : Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 94, 150",
pages = "173-188",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.5001},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=154177&language=en},
}
27
@article{UEK:2168341999,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "140-150",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/224477?id=224477&from=publication},
}
28
@inbook{UEK:2168341949,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości",
pages = "137-145",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
29
@book{UEK:2168338333,
title = "Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach",
editor = Wójcik-Jurkiewicz Magdalena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7875-320-9",
}
30
@inbook{UEK:2168341919,
author = "Radosław Ignatowski and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu",
booktitle = "Instrumenty polityki społecznej",
pages = "124-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8085-137-5",
}
31
@inbook{UEK:2168342147,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "465-475",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
32
@inbook{UEK:2168342071,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego",
booktitle = "Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki",
pages = "179-190",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-76-8",
}
33
@inbook{UEK:2168342915,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A.",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej",
pages = "206-217",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/m.2016.15},
url = {},
isbn = "978-83-61310-61-7",
}
34
@article{UEK:2168338335,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Jurkiewicz",
title = "Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "164",
pages = "168-175",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication},
}
35
@article{UEK:2168342021,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "317-326",
year = "2012",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/81792?id=81792&from=publication},
}
36
@book{UEK:2168342069,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aneta Wszelaki",
title = "Zasady rachunkowości bankowej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-667-9",
}
37
@article{UEK:2168342067,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "41",
pages = "321-329",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-321.pdf},
issn = "1640-6818",
}
38
@book{UEK:2168342079,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aneta Wszelaki",
title = "Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-663-1",
}
39
@article{UEK:2168342295,
author = "Robert Jurkiewicz and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "633-642",
year = "2009",
}
40
@inbook{UEK:2168342283,
author = "Robert Jurkiewicz and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Odpowiedzialność zarządzających w dobie kryzysu w kontekście wiarygodności sprawozdań finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "165-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
41
@inbook{UEK:2168342155,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Robert Jurkiewicz",
title = "Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
pages = "453-464",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-579-5",
}
42
@article{UEK:2168342075,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 53, 109",
pages = "303-319",
year = "2009",
}
43
@article{UEK:2168342305,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Czym jest kapitał intelektualny?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "52",
pages = "47-65",
year = "2008",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication},
}
44
@article{UEK:50575,
author = "Marcin Kędzior and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "137-157",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271},
}
45
@inbook{UEK:2168342289,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Kapitał intelektualny a kapitał ludzki",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "41-52",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
46
@inbook{UEK:2168342293,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości",
pages = "191-199",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
47
@article{UEK:2168342307,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Prezentacja inwestycji w rachunkowości ubezpieczyciela",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "33",
pages = "89-109",
year = "2005",
}
48
@article{UEK:2168339437,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "35-42",
year = "2005",
}
49
@inbook{UEK:2168342419,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zobowiązania pozabilansowe",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "173-176",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
50
@inbook{UEK:2168342417,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "177-211",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
51
@article{UEK:2168342311,
author = "Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Zarządzanie bankiem a system informacyjny rachunkowości",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "23",
pages = "143-151",
year = "2003",
}
52
@book{UEK:2168339579,
author = "Izabela Emerling and Józef Pfaff and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-188-0",
}
53
@inbook{UEK:2168339525,
author = "Izabela Hałupka and Magdalena Wójcik",
title = "Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "231-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}