Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults' Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 34, nr 3 (2020) , s. 84-95. - Tytuł numeru: Usługi turystyczne w układach regionalnych i lokalnych = Tourism Industry in Regional and Local Systems - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168350832
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Badania społeczności internetowych z wykorzystaniem wirtualnych wywiadów zogniskowanych (OFGI)
Źródło:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 209-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352164
rozdział w monografii
3

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Tytuł:
Ocena atrakcyjności centrów handlowych dla młodych konsumentów - zastosowanie modelowania strukturalnego = Assessment of Shopping Centres Attractiveness for Young Consumers - Application of Structural Modelling
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 34, nr 3 (2020) , s. 96-108. - Tytuł numeru: Usługi turystyczne w układach regionalnych i lokalnych = Tourism Industry in Regional and Local Systems - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168350830
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
The Attractiveness of Open-Air Markets for Shopping in a Large CEE City : the Example of Kraków, Poland
Źródło:
Polish Sociological Review. - nr 4 (208) (2019) , s. 493-509. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168343349
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Anna Winiarczyk-Raźniak , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Changes in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe
Źródło:
Acta Geobalcanica. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 15-20. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343355
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Monika Płaziak , Anna Szymańska
Tytuł:
Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu = Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 3 (2019) , s. 36-57. - Tytuł numeru: Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168339187
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2018-12-03 do 2018-12-04
Tytuł:
Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa = Attractiveness of an Open-air Market as a Shopping Place in a Large CEE City on the Example of Krakow, Poland
Źródło:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-226-7
Nr:
2168344320
varia
8

Tytuł:
Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów = Attractiveness of Shopping Malls as the Places of Purchasing and Services Use in the Opinion of Respondents
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 2 (2018) , s. 245-254. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168343397
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Tytuł:
Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych = Development of Shopping Malls in Poland with Special Regard to Community Malls
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018) , s. 188-204. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343401
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 910)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8084-315-8 ; 978-83-8084-316-5
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168343357
monografia
11

Tytuł:
Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej = Application of Path Modeling in the Colaborative Consumption Examination
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 525 (2018) , s. 68-82. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168343399
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2017-12-04 do 2017-12-05
Tytuł:
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca dokonywania zakupów na terenie Krakowa = Consumers' Preferences for the Place of Purchase in Krakow
Źródło:
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-087-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168343375
varia
13

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty? = Regression or Development of the Local Commercial and Service Activities in the Oldest Part of Nowa Huta?
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 228-243. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343411
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Tytuł:
Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa = Consumers' Preferences and Behaviour in Polish Shopping Malls Based on the Example of Kraków
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 3 (2017) , s. s. 132-152. - Tytuł numeru: Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168343407
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów = Sharing Economy as a New Trend in Consumer's Behavior
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (CD) (2017) , s. 417-425. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168343405
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Anna Winiarczyk-Raźniak , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora = Changes in the Economic Position of Central Eastern European Cities in Case of the Crisis of the Dominating Sector
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (2017) , s. 67-83. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168343403
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Operation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 25-40. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343409
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Tytuł:
Consumer Preferences and Behaviour in Shopping Malls in Poland with the Particular Reference to Krakow
Źródło:
Urban Development Issues = Problemy Rozwoju Miast. - vol. 55 (2017) , s. 33-43. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343413
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa - Nowej Huty = Conditions of Trade and Services Development in Kraków - Nowa Huta
Źródło:
Przedsiębiorczość Międzynarodowa. - vol. 2, nr 1 (2016) , s. 231-246. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343421
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa = Conditions of the Attractiveness of Purchases at the Markets in Cracow
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 217-232. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343419
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Anna Winiarczyk-Raźniak , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej = Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 2 (2016) , s. 38-54. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343417
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty = Determinants of Consumers' Behavior at the Markets in Nowa Huta
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016) , s. 186-199. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343423
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Konferencja:
32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych", Kraków, Polska, od 2016-12-05 do 2016-12-06
Tytuł:
Oddziaływanie wielkopowierzchniowych centrów handlowych na funkcjonowanie małej przedsiębiorczości w Nowej Hucie = The Impact of Large-scale Shopping Centreson the Operation of Small Business in Nowa Huta
Źródło:
Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych" = Main Theme of 32nd International Scientific Conference on "The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2016, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-029-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168343888
varia
24

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty = Conditioning of Entrepreneurs' and Farmers' Activities at Outdoor Markets, on the Example of Nowa Huta
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 203-217. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343459
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm : na przykładzie studentów uczelni krakowskich = Young People's Openness to Innovations and Prosumerism
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1028-1038. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343892
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim = Construction Sector in Poland with Particular Reference to Housing in the Małopolska Region
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 29, nr 2 (2015) , s. 94-112. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych = Changes of the Industry and Services Structures in Regional Systems - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343457
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Sławomir Dorocki , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Family Agritourist Enterprises in Poland : Preliminary Survey Results
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 151-163. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343503
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Sławomir Dorocki , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses - a Case Study
Źródło:
Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness / ed. Grzegorz Micek - Farnham: Ashgate, 2015, s. 247-262 - Bibliogr.
Seria:
(The Dynamics of Economic Space)
ISBN:
978-1-4724-1033-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168344314
rozdział w monografii
29

Autor:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Anna Winiarczyk-Raźniak , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Tytuł:
Lokalizacja siedzib korporacji jako czynnik potencjału i stabilności rozwojowej miast, na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej = Corporations Headquarters Location as a Factor of Potential and Stability of Cities Development : the Example of Central and Eastern Europe
Źródło:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 95-96. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168344316
varia
30

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Good Practices of an Underground Health Spa Operation - the Case of the "Wieliczka" Salt Mine
Źródło:
Current Issues of Tourism Research. - vol. 4, nr 2 (2014) , s. 38-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343638
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich = Openness to Innovations, as an Indication of Young People's Entrepreneurship on the Example of Students from Krakow
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 267-286. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343640
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Monika Borowiec , Sławomir Dorocki , Wioletta Kilar , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska , Agnieszka Świętek , Piotr Wilczyński
Tytuł:
Przedsiębiorczość w praktyce : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce : (zakres podstawowy)
Adres wydawniczy:
Poznań: Fundacja Wrota Edukacji - EduGate, 2014
Opis fizyczny:
425 s.: il.
Program badawczy:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-938329-0-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168344326
podręcznik
33

Autor:
Patryk Dunal , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
XVI Naučnaâ konferenciâ molodyh učenyh èkonomičeskogo fakulʹteta "Aktualʹnye problemy globalʹnoj èkonomiki", Moskwa, Rosja, od 2014-04-23 do 2014-04-23
Tytuł:
The Effect of Location Factors Importance in Opinion of Chosen Construction Sector Enterprises in Poland
Źródło:
Aktualʹnye problemy globalʹnoj èkonomiki : materialy naučnoj konferencji molodyh učenyh èkonomičeskogo fakulʹteta / [red. I. N. Belova] - Moskva: Èkon-Inform, 2014, s. 178-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-9506-1189-6
Nr:
2168348102
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
3. Mezinárodní vědecká konference "Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe", Karwina, Czechy, od 2014-05-14 do 2014-05-15
Tytuł:
Dobre praktyki funkcjonowania podziemnego uzdrowiska na przykładzie kopalni soli w Wieliczce
Źródło:
3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe : sborník recenzovaných příspěvků - Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014, s. 293-301 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-955-8
Nr:
2168344312
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Autor:
Patryk Dunal , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Transformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša) = Changes of Commercial and Service Functions in Nowa Huta (Poland)
Źródło:
Naučnyj Dialog = Nauchnyy dialog. - no. 7 (31) (2014) , s. 39-59. - Rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344322
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Distribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 25 (2014) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Polish Industrial Geography - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343648
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Tytuł:
Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach = Classical Factors in Enterprise Location Process on Selected Examples
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 71-84. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343644
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
2nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013" (CBME-2013), Wilno, Litwa, od 2013-11-14 do 2013-11-15
Tytuł:
Importance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014) , s. 373-380. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343968
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego = The Role of Modern Location Factors in Enterprises' Decision-Making Processes Based on the Example of the Construction Sector
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 28 (2014) , s. 144-161. - Tytuł numeru: Przemiany funkcjonowania sektora usług = Changes in the Functioning of Service Sector - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343646
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty = Role of the Markets in the Spatial, Social and Economic Structure of Nowa Huta
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2 / red. nauk. Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 89-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-301-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168343842
rozdział w monografii
41

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Konferencja:
3rd International Geography Symposium (GEOMED2013), Antalya, Turcja, od 2013-06-10 do 2013-06-13
Tytuł:
Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 120 (2014) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343970
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ "Sovremennye issledovaniâ prirodnyh i socialʹno-èkonomičeskih system. Innovacionnye processy i problemy razvitiâ estestvennonaučnogo obrazovaniâ", Jekaterynburg, Rosja, od 2014-12-11 do 2014-12-12
Tytuł:
Entrepreneurial Attitude of Young People, the Case of Students of Krakow Universities, Poland = Predprinimatelʹstvo molodyh lûdej na primere studentov krakovskih učebnyh zavedenij
Źródło:
Sovremennye issledovaniâ prirodnyh i socialʹno-èkonomičeskih system : Innovacionnye processy i problemy razvitiâ estestvennonaučnogo obrazovaniâ : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet. T. 2 / red. O.V. Âncer, T.V. Vanûkova, A.E. Kvašnina - Ekaterinburg: Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2014, s. 183-189. - Rez., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7186-0637-9 ; 978-5-7186-0639-3
Nr:
2168348092
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Autor:
Patryk Dunal , Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Značimostʹ faktorov lokalizacii proizvodstva po ocenkam predprinimatelej = Importance of Enterprise Localization Factors by Estimations of Businessman
Źródło:
Naučnyj Dialog = Nauchnyy dialog. - no. 7 (31) (2014) , s. 18-38. - Rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344324
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
3rd International Geography Symposium (GEOMED2013), Antalya, Turcja, od 2013-06-10 do 2013-06-13
Tytuł:
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 120 (2014) , s. 72-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343972
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Konferencja:
2nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013" (CBME-2013), Wilno, Litwa, od 2013-11-14 do 2013-11-15
Tytuł:
Factors Considered in Location of Construction Enterprises in the Małopolska Region
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014) , s. 381-389. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343942
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Tytuł:
Construction Sector in the Czech Republic and Poland : Focus on the Housing Segment in Selected Regions
Źródło:
Globalisation of Economies and Industries / ed. by Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 2)
ISBN:
978-83-939576-5-1
Nr:
2168343642
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
3rd International Geography Symposium (GEOMED2013), Antalya, Turcja, od 2013-06-10 do 2013-06-13
Tytuł:
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise
Źródło:
GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts / eds. Ibrahim Atalay, Recep Efe - Kemer: [b.w.], 2013, s. 248. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-605-62253-7-6
Nr:
2168348130
varia
48

Autor:
Sławomir Dorocki , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy = Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 24 (2013) , s. 38-58. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343654
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Sławomir Dorocki , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego = Polish Agritourism Farms in Times of an Economic Crisis
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 9 (2013) , s. 175-184. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343650
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów = Compositional and Decompositional Approaches in Measurement of Stated Consumer Preferences
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 21 (2013) , s. 239-252. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343652
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Monika Płaziak , Anna Irena Szymańska
Konferencja:
29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego", Kraków, Polska, od 2013-12-02 do 2013-12-03
Tytuł:
Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw = Modern Factors of the Enterprises Location
Źródło:
Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" = Main Theme of 29th International Scientific Conference on "Changes in Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-850-4
Nr:
2168344232
varia
52

Autor:
Anna Irena Szymańska , Monika Płaziak
Konferencja:
3rd International Geography Symposium (GEOMED2013), Antalya, Turcja, od 2013-06-10 do 2013-06-13
Tytuł:
Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market
Źródło:
GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts / eds. Ibrahim Atalay, Recep Efe - Kemer: [b.w.], 2013, s. 284. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-605-62253-7-6
Nr:
2168348138
varia
53

Konferencja:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Tytuł:
Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 89-90. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-771-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168344288
varia
54

Tytuł:
User-driven Innovation - a Consumer as a Source of Innovation in the Enterprise
Źródło:
Challenges for the SME Sector in the Twenty-first Century / scentific ed. Krystian Zawadzki - Gdańsk: Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2012, s. 58-67
ISBN:
978-83-62197-92-7
Nr:
2168344228
rozdział w monografii
55

Autor:
Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France
Źródło:
Current Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012) , s. 20-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343836
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Sławomir Dorocki , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Konferencja:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Tytuł:
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-771-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168344292
varia
57

Tytuł:
User-driven Innovation (UDI) - nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów
Źródło:
Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami : wybrane zagadnienia / red. Ryszard Pukała - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-88139-51-2
Nr:
2168347880
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Preferencje konsumenckie i ich determinanty = Consumer Preferences and Their Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 67-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343832
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów : ujęcie modelowe = Promotion and Its Impact on Consumer Preferences and Behaviour : Model Depiction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 87-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343834
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Zastosowanie dekompozycyjnej metody conjoint analysis w badaniach preferencji konsumenckich na przykładzie napojów typu cola = Application of the Decomposition Method of Conjoint Analysis in Consumer Preferences Research on the Cola Type Beverages Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 242 (2012) , s. 215-226. - Tytuł numeru: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : metody - analizy - prognozy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343838
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem = Globalisation and New Concepts of Corporate Management
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 8 (2012) , s. 360-372. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343720
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu " Przedsiębiorstwo XXI wieku - szanse i zagrożenia", Stalowa Wola, Polska, od 2012-04-17 do 2012-04-17
Tytuł:
Wybrane instrumenty promocyjne oraz ich oddziaływanie w badaniach empirycznych = Chosen Promotional Instruments and Their Influence in Empirical Examinations
Źródło:
Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia / red. Barbara Lubas, Beata Piasny - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 431-455. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-566-6
Nr:
2168344238
rozdział w materiałach konferencyjnych
63

Tytuł:
Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów = Product Innovation of Production Enterprises and Consumer Preferences
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 20 (2012) , s. 147-161. - Tytuł numeru: Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw = The Influence of Innovativeness on Enterprises Development - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343772
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Regionalizacja polskiej przestrzeni w warunkach procesów integracji europejskiej i globalizacji
Źródło:
Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 105-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Dyskurs Pedagogiczny ; t. 3)
ISBN:
978-83-88139-43-7
Nr:
2168344226
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS - Kraków: mfiles.pl, 2012, s. 183-197
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168343924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Sławomir Dorocki , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Tytuł:
Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne = Family Entrepreneurship in Agritourism
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 13, z. 8 (2012) , s. 45-60. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej : determinanty rozwoju
Tryb dostępu:
Nr:
2168343365
artykuł w czasopiśmie
67

Konferencja:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Tytuł:
Popytowe podejście do innowacji w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-771-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168344290
varia
68

Tytuł:
Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego = The Application of Path Models in Diagnozing the Market Position of Products Offered by the Enterprises in Conditions of Economic Crisis
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011) , s. 225-242. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344202
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego = Implementation of TQM System in Improving the Competitive Position of Industrial Enterprises
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011) , s. 243-260. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344206
artykuł w czasopiśmie
70

Konferencja:
27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2011-12-05 do 2011-12-06
Tytuł:
Innowacyjność oferty asortymentowej przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów
Źródło:
Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-701-6
Nr:
2168344284
varia
71

Tytuł:
Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF = Consumer Preferences Research with the use of the Composition Method Named MDPREF
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2011) , s. 23-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343363
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Marketing transakcji a marketing relacji = Transaction Marketing and Relationship Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 7 (2011) , s. 205-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313499
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Zarys metodologii badań preferencji konsumenckich = An Outline of the Methodology for Researching Consumer Preferences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343916
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów = Conjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313503
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych = The Position of the Coca-Cola Company on the Polish Soft Drinks Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343896
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults' Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport / Anna Irena SZYMAŃSKA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 34, nr 3 (2020), s. 84-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Usługi turystyczne w układach regionalnych i lokalnych = Tourism Industry in Regional and Local Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7410/6805. - ISSN 2080-1653
2
Badania społeczności internetowych z wykorzystaniem wirtualnych wywiadów zogniskowanych (OFGI) / Anna Irena SZYMAŃSKA // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 209-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
3
Ocena atrakcyjności centrów handlowych dla młodych konsumentów - zastosowanie modelowania strukturalnego = Assessment of Shopping Centres Attractiveness for Young Consumers - Application of Structural Modelling / Anna Irena SZYMAŃSKA, Monika PłaziakOcena atrakcyjności centrów handlowych dla młodych konsumentów - zastosowanie modelowania strukturalnego = Assessment of Shopping Centres Attractiveness for Young Consumers - Application of Structural Modelling / Anna Irena SZYMAŃSKA, Monika Płaziak // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 34, nr 3 (2020), s. 96-108vol. 34, nr 3 (2020), s. 96-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Usługi turystyczne w układach regionalnych i lokalnych = Tourism Industry in Regional and Local Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7411/6806. - ISSN 2080-16532080-1653
4
The Attractiveness of Open-Air Markets for Shopping in a Large CEE City : the Example of Kraków, Poland / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAThe Attractiveness of Open-Air Markets for Shopping in a Large CEE City : the Example of Kraków, Poland / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKA // Polish Sociological ReviewPolish Sociological Review. - nr 4 (208) (2019), s. 493-509nr 4 (208) (2019), s. 493-509. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.journalssystem.com/psr/The-Attractiveness-of-Open-Air-Markets-for-Shopping-in-a-Large-CEE-City-n-nThe-Example,117823,0,2.html. - ISSN 1231-14131231-1413
5
Changes in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAChanges in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAChanges in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAChanges in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAChanges in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKA // Acta GeobalcanicaActa GeobalcanicaActa GeobalcanicaActa GeobalcanicaActa Geobalcanica. - vol. 5, no. 1 (2019), s. 15-20vol. 5, no. 1 (2019), s. 15-20vol. 5, no. 1 (2019), s. 15-20vol. 5, no. 1 (2019), s. 15-20vol. 5, no. 1 (2019), s. 15-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2019/AGB-2019-5-2.pdf. - ISSN 1857-98331857-98331857-98331857-98331857-9833
6
Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu = Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAPreferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu = Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 3 (2019), s. 36-57vol. 33, nr 3 (2019), s. 36-57. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/4957/4646. - ISSN 2080-16532080-1653
7
Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa = Attractiveness of an Open-air Market as a Shopping Place in a Large CEE City on the Example of Krakow, Poland / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKA // W: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-226-7
8
Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów = Attractiveness of Shopping Malls as the Places of Purchasing and Services Use in the Opinion of Respondents / Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 2 (2018), s. 245-254. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.322.17/4013. - ISSN 2449-903X
9
Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych = Development of Shopping Malls in Poland with Special Regard to Community Malls / Anna Irena Szymańska, Monika PłaziakRozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych = Development of Shopping Malls in Poland with Special Regard to Community Malls / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018), s. 188-204vol. 14 (2018), s. 188-204. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.14/4421. - ISSN 2083-32962083-3296
10
Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów / Anna Irena SZYMAŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018. - 193 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 910). - ISBN 978-83-8084-315-8 ; 978-83-8084-316-5
11
Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej = Application of Path Modeling in the Colaborative Consumption Examination / Anna Irena Szymańska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 525 (2018), s. 68-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103882/edition/60210/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzEwMjQwNy9lZGl0aW9uLzU5NjM3. - ISSN 1899-3192
12
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca dokonywania zakupów na terenie Krakowa = Consumers' Preferences for the Place of Purchase in Krakow / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017. - S. 71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-087-4. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/111131776-Problematyka-33-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-przemiany-strukturalne-przemyslu-i-uslug-w-ukladach-przestrzennych.html
13
Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty? = Regression or Development of the Local Commercial and Service Activities in the Oldest Part of Nowa Huta? / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaRegres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty? = Regression or Development of the Local Commercial and Service Activities in the Oldest Part of Nowa Huta? / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 228-243vol. 13 (2017), s. 228-243. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.17/3643. - ISSN 2083-32962083-3296
14
Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa = Consumers' Preferences and Behaviour in Polish Shopping Malls Based on the Example of Kraków / Anna Irena Szymańska, Monika PłaziakPreferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa = Consumers' Preferences and Behaviour in Polish Shopping Malls Based on the Example of Kraków / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 3 (2017), s. s. 132-152vol. 31, nr 3 (2017), s. s. 132-152. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.313.9/3504. - ISSN 2449-903X2449-903X
15
Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów = Sharing Economy as a New Trend in Consumer's Behavior / Anna Irena Szymańska // Marketing i Rynek. - nr 9 (CD) (2017), s. 417-425. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
16
Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora = Changes in the Economic Position of Central Eastern European Cities in Case of the Crisis of the Dominating Sector / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaZmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora = Changes in the Economic Position of Central Eastern European Cities in Case of the Crisis of the Dominating Sector / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaZmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora = Changes in the Economic Position of Central Eastern European Cities in Case of the Crisis of the Dominating Sector / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaZmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora = Changes in the Economic Position of Central Eastern European Cities in Case of the Crisis of the Dominating Sector / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaZmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora = Changes in the Economic Position of Central Eastern European Cities in Case of the Crisis of the Dominating Sector / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // EkonomistaEkonomistaEkonomistaEkonomistaEkonomista. - nr 1 (2017), s. 67-83nr 1 (2017), s. 67-83nr 1 (2017), s. 67-83nr 1 (2017), s. 67-83nr 1 (2017), s. 67-83. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-32050013-32050013-32050013-32050013-3205
17
Operation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKAOperation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKA // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 25-40vol. 13 (2017), s. 25-40. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.2/3721. - ISSN 2083-32962083-3296
18
Consumer Preferences and Behaviour in Shopping Malls in Poland with the Particular Reference to Krakow / Anna Irena SZYMAŃSKA, Monika PłaziakConsumer Preferences and Behaviour in Shopping Malls in Poland with the Particular Reference to Krakow / Anna Irena SZYMAŃSKA, Monika Płaziak // Urban Development Issues = Problemy Rozwoju MiastUrban Development Issues = Problemy Rozwoju Miast. - vol. 55 (2017), s. 33-43vol. 55 (2017), s. 33-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/1XMvqgqyCE87QC6dmMm-fZaO1tH-W6q9t/view. - ISSN 1733-24351733-2435
19
Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa - Nowej Huty = Conditions of Trade and Services Development in Kraków - Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaUwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa - Nowej Huty = Conditions of Trade and Services Development in Kraków - Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Przedsiębiorczość MiędzynarodowaPrzedsiębiorczość Międzynarodowa. - vol. 2, nr 1 (2016), s. 231-246vol. 2, nr 1 (2016), s. 231-246. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1091/pdf. - ISSN 2543-537X2543-537X
20
Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa = Conditions of the Attractiveness of Purchases at the Markets in Cracow / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaCzynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa = Conditions of the Attractiveness of Purchases at the Markets in Cracow / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 217-232vol. 12 (2016), s. 217-232. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3150/2777. - ISSN 2083-32962083-3296
21
Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej = Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaLokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej = Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaLokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej = Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaLokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej = Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaLokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej = Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa GeograficznegoPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa GeograficznegoPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa GeograficznegoPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa GeograficznegoPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 2 (2016), s. 38-54vol. 30, nr 2 (2016), s. 38-54vol. 30, nr 2 (2016), s. 38-54vol. 30, nr 2 (2016), s. 38-54vol. 30, nr 2 (2016), s. 38-54. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/3205/2828. - ISSN 2449-903X2449-903X2449-903X2449-903X2449-903X
22
Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty = Determinants of Consumers' Behavior at the Markets in Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaUwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty = Determinants of Consumers' Behavior at the Markets in Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachStudia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016), s. 186-199nr 255 (2016), s. 186-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224631&from=publication. - ISSN 2083-86112083-8611
23
Oddziaływanie wielkopowierzchniowych centrów handlowych na funkcjonowanie małej przedsiębiorczości w Nowej Hucie = The Impact of Large-scale Shopping Centreson the Operation of Small Business in Nowa Huta / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // W: Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych" = Main Theme of 32nd International Scientific Conference on "The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2016. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-029-4. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/38638537-Problematyka-32-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-rola-przemyslu-i-uslug-w-rozwoju-spoleczno-gospodarczym-ukladow-przestrzennych.html
24
Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty = Conditioning of Entrepreneurs' and Farmers' Activities at Outdoor Markets, on the Example of Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaUwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty = Conditioning of Entrepreneurs' and Farmers' Activities at Outdoor Markets, on the Example of Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 203-217vol. 11 (2015), s. 203-217. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2746/2420. - ISSN 2083-32962083-3296
25
Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm : na przykładzie studentów uczelni krakowskich = Young People's Openness to Innovations and Prosumerism / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaPostawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm : na przykładzie studentów uczelni krakowskich = Young People's Openness to Innovations and Prosumerism / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistówLogistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015), s. 1028-1038nr 2, CD 2 (2015), s. 1028-1038. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopismologistyka.pl/component/jdownloads/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7455-artykul. - ISSN 1231-54781231-5478
26
Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim = Construction Sector in Poland with Particular Reference to Housing in the Małopolska Region / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaSektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim = Construction Sector in Poland with Particular Reference to Housing in the Małopolska Region / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 29, nr 2 (2015), s. 94-112vol. 29, nr 2 (2015), s. 94-112. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych = Changes of the Industry and Services Structures in Regional Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2849/2511. - ISSN 2080-16532080-1653
27
Family Agritourist Enterprises in Poland : Preliminary Survey Results / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaFamily Agritourist Enterprises in Poland : Preliminary Survey Results / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaFamily Agritourist Enterprises in Poland : Preliminary Survey Results / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIKEntrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIKEntrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015), s. 151-163vol. 3, nr 1 (2015), s. 151-163vol. 3, nr 1 (2015), s. 151-163. - Summ.. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/75/88. - ISSN 2353-883X2353-883X2353-883X
28
Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses - a Case Study / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // W: Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness / ed. Grzegorz Micek. - Farnham: Ashgate, 2015. - (The Dynamics of Economic Space). - S. 247-262. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-1033-7
29
Lokalizacja siedzib korporacji jako czynnik potencjału i stabilności rozwojowej miast, na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej = Corporations Headquarters Location as a Factor of Potential and Stability of Cities Development : the Example of Central and Eastern Europe / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 95-96. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - ISBN 978-83-7271-908-9
30
Good Practices of an Underground Health Spa Operation - the Case of the "Wieliczka" Salt Mine / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaGood Practices of an Underground Health Spa Operation - the Case of the "Wieliczka" Salt Mine / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Current Issues of Tourism ResearchCurrent Issues of Tourism Research. - vol. 4, nr 2 (2014), s. 38-44vol. 4, nr 2 (2014), s. 38-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: citr.up.krakow.pl/article/view/2132. - ISSN 2048-78782048-7878
31
Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich = Openness to Innovations, as an Indication of Young People's Entrepreneurship on the Example of Students from Krakow / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaOtwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich = Openness to Innovations, as an Indication of Young People's Entrepreneurship on the Example of Students from Krakow / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACHHoryzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 26 (2014), s. 267-286vol. 13, nr 26 (2014), s. 267-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/179/158. - ISSN 1643-91711643-9171
32
Przedsiębiorczość w praktyce : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce : (zakres podstawowy) / Monika Borowiec, Sławomir Dorocki, Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Anna I. Szymańska, Agnieszka Świętek, Piotr Wilczyński. - Poznań : Fundacja Wrota Edukacji - EduGate, 2014. - 425 s. : il. - ISBN 978-83-938329-0-3. - Pełny tekst: http://www.podrecznik.edugate.pl/
33
The Effect of Location Factors Importance in Opinion of Chosen Construction Sector Enterprises in Poland / Patryk Dunal, Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Aktualʹnye problemy globalʹnoj èkonomiki : materialy naučnoj konferencji molodyh učenyh èkonomičeskogo fakulʹteta / [red. I. N. Belova]. - Moskva: Èkon-Inform, 2014. - S. 178-190. - Bibliogr. - ISBN 978-5-9506-1189-6
34
Dobre praktyki funkcjonowania podziemnego uzdrowiska na przykładzie kopalni soli w Wieliczce / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe : sborník recenzovaných příspěvků. - Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. - S. 293-301. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-955-8
35
Transformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša) = Changes of Commercial and Service Functions in Nowa Huta (Poland) / P. Dunal', M. Plazâk, A. Šiman'skaTransformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša) = Changes of Commercial and Service Functions in Nowa Huta (Poland) / P. Dunal', M. Plazâk, A. Šiman'skaTransformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša) = Changes of Commercial and Service Functions in Nowa Huta (Poland) / P. Dunal', M. Plazâk, A. Šiman'ska // Naučnyj Dialog = Nauchnyy dialogNaučnyj Dialog = Nauchnyy dialogNaučnyj Dialog = Nauchnyy dialog. - no. 7 (31) (2014), s. 39-59no. 7 (31) (2014), s. 39-59no. 7 (31) (2014), s. 39-59. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-7-31/ekonomika/transformacziya-torgovo-servisnogo-kompleksa-v-novoj-xute-polsha.html. - ISSN 2225-756X2225-756X2225-756X
36
Distribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaDistribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 25 (2014), s. 163-177nr 25 (2014), s. 163-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Polish Industrial Geography. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1684/1444. - ISSN 2080-16532080-1653
37
Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach = Classical Factors in Enterprise Location Process on Selected Examples / Anna Irena Szymańska, Monika PłaziakKlasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach = Classical Factors in Enterprise Location Process on Selected Examples / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014), s. 71-84nr 10 (2014), s. 71-84. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1742/1506. - ISSN 2083-32962083-3296
38
Importance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaImportance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Procedia : Social and Behavioral SciencesProcedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014), s. 373-380vol. 110 (2014), s. 373-380. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055213. - ISSN 1877-04281877-0428
39
Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego = The Role of Modern Location Factors in Enterprises' Decision-Making Processes Based on the Example of the Construction Sector / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaRola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego = The Role of Modern Location Factors in Enterprises' Decision-Making Processes Based on the Example of the Construction Sector / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 28 (2014), s. 144-161nr 28 (2014), s. 144-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przemiany funkcjonowania sektora usług = Changes in the Functioning of Service Sector. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1839/1900. - ISSN 2080-16532080-1653
40
Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty = Role of the Markets in the Spatial, Social and Economic Structure of Nowa Huta / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2 / red. nauk. Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 89-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-301-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1213/P%c5%82aziak_Monika_Szyma%c5%84ska_Anna_Rola_plac%c3%b3w_targowych_w_strukturze_przestrzenno_spo%c5%82ecznej__2015.pdf
41
Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market / Anna Irena Szymańska, Monika PłaziakEnterprise and Classical Factors of its Location on the Market / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // Procedia : Social and Behavioral SciencesProcedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 120 (2014), s. 13-22vol. 120 (2014), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016061. - ISSN 1877-04281877-0428
42
Entrepreneurial Attitude of Young People, the Case of Students of Krakow Universities, Poland = Predprinimatelʹstvo molodyh lûdej na primere studentov krakovskih učebnyh zavedenij / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Sovremennye issledovaniâ prirodnyh i socialʹno-èkonomičeskih system : Innovacionnye processy i problemy razvitiâ estestvennonaučnogo obrazovaniâ : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet. T. 2 / red. O.V. Âncer, T.V. Vanûkova, A.E. Kvašnina. - Ekaterinburg: Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2014. - S. 183-189. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7186-0637-9 ; 978-5-7186-0639-3
43
Značimostʹ faktorov lokalizacii proizvodstva po ocenkam predprinimatelej = Importance of Enterprise Localization Factors by Estimations of Businessman / P. Dunal', M. Plazâk, A. Šiman'skaZnačimostʹ faktorov lokalizacii proizvodstva po ocenkam predprinimatelej = Importance of Enterprise Localization Factors by Estimations of Businessman / P. Dunal', M. Plazâk, A. Šiman'skaZnačimostʹ faktorov lokalizacii proizvodstva po ocenkam predprinimatelej = Importance of Enterprise Localization Factors by Estimations of Businessman / P. Dunal', M. Plazâk, A. Šiman'ska // Naučnyj Dialog = Nauchnyy dialogNaučnyj Dialog = Nauchnyy dialogNaučnyj Dialog = Nauchnyy dialog. - no. 7 (31) (2014), s. 18-38no. 7 (31) (2014), s. 18-38no. 7 (31) (2014), s. 18-38. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-7-31/ekonomika/znachimost-faktorov-lokalizaczii-proizvodstva-po-oczenkam-predprinimatelej.html. - ISSN 2225-756X2225-756X2225-756X
44
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise / Monika Płaziak, Anna Irena SzymańskaRole of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // Procedia : Social and Behavioral SciencesProcedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 120 (2014), s. 72-83vol. 120 (2014), s. 72-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016139. - ISSN 1877-04281877-0428
45
Factors Considered in Location of Construction Enterprises in the Małopolska Region / Anna Irena Szymańska, Monika PłaziakFactors Considered in Location of Construction Enterprises in the Małopolska Region / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // Procedia : Social and Behavioral SciencesProcedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014), s. 381-389vol. 110 (2014), s. 381-389. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055225. - ISSN 1877-04281877-0428
46
Construction Sector in the Czech Republic and Poland : Focus on the Housing Segment in Selected Regions / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Globalisation of Economies and Industries / ed. by Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 2). - S. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-5-1. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/43
47
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts / eds. Ibrahim Atalay, Recep Efe. - Kemer : [b.w.], 2013. - S. 248. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-62253-7-6
48
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy = Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaPrzedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy = Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaPrzedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy = Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical SocietyPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 24 (2013), s. 38-58nr 24 (2013), s. 38-58nr 24 (2013), s. 38-58. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1498/1297. - ISSN 2080-16532080-16532080-1653
49
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego = Polish Agritourism Farms in Times of an Economic Crisis / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaPolskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego = Polish Agritourism Farms in Times of an Economic Crisis / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaPolskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego = Polish Agritourism Farms in Times of an Economic Crisis / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - EducationPrzedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 9 (2013), s. 175-184nr 9 (2013), s. 175-184nr 9 (2013), s. 175-184. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1323/1131. - ISSN 2083-32962083-32962083-3296
50
Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów = Compositional and Decompositional Approaches in Measurement of Stated Consumer Preferences / Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 21 (2013), s. 239-252. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1205/1037. - ISSN 2080-1653
51
Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw = Modern Factors of the Enterprises Location / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska // W: Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" = Main Theme of 29th International Scientific Conference on "Changes in Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-850-4
52
Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak // W: GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts / eds. Ibrahim Atalay, Recep Efe. - Kemer : [b.w.], 2013. - S. 284. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-62253-7-6
53
Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów w gospodarce opartej na wiedzy / Anna I. Szymańska // W: Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012. - S. 89-90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-771-9. - Pełny tekst: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf
54
User-driven Innovation - a Consumer as a Source of Innovation in the Enterprise / Anna Irena Szymańska // W: Challenges for the SME Sector in the Twenty-first Century / scentific ed. Krystian Zawadzki. - Gdańsk: Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2012. - S. 58-67. - ISBN 978-83-62197-92-7
55
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaSpatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaSpatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaSpatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Current Issues of Tourism ResearchCurrent Issues of Tourism ResearchCurrent Issues of Tourism ResearchCurrent Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012), s. 20-29vol. 2, nr 2 (2012), s. 20-29vol. 2, nr 2 (2012), s. 20-29vol. 2, nr 2 (2012), s. 20-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331. - ISSN 2048-78782048-78782048-78782048-7878
56
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy / Sławomir Dorocki, Anna I. Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // W: Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-771-9. - Pełny tekst: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf
57
User-driven Innovation (UDI) - nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów / Anna Irena Szymańska // W: Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami : wybrane zagadnienia / red. Ryszard Pukała. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, 2012. - S. 9-31. - ISBN 978-83-88139-51-2
58
Preferencje konsumenckie i ich determinanty = Consumer Preferences and Their Determinants / Anna Irena Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 67-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
59
Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów : ujęcie modelowe = Promotion and Its Impact on Consumer Preferences and Behaviour : Model Depiction / Anna Irena Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 87-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
60
Zastosowanie dekompozycyjnej metody conjoint analysis w badaniach preferencji konsumenckich na przykładzie napojów typu cola = Application of the Decomposition Method of Conjoint Analysis in Consumer Preferences Research on the Cola Type Beverages Market / Anna Irena Szymańska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 242 (2012), s. 215-226. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : metody - analizy - prognozy. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
61
Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem = Globalisation and New Concepts of Corporate Management / Anna Irena Szymańska // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 8 (2012), s. 360-372. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/133/71. - ISSN 2083-3296
62
Wybrane instrumenty promocyjne oraz ich oddziaływanie w badaniach empirycznych = Chosen Promotional Instruments and Their Influence in Empirical Examinations / Anna Irena Szymańska // W: Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia / red. Barbara Lubas, Beata Piasny. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 431-455. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-566-6
63
Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów = Product Innovation of Production Enterprises and Consumer Preferences / Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 20 (2012), s. 147-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw = The Influence of Innovativeness on Enterprises Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/395/917. - ISSN 2080-1653
64
Regionalizacja polskiej przestrzeni w warunkach procesów integracji europejskiej i globalizacji / Anna Irena Szymańska // W: Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - (Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 3). - S. 105-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-43-7
65
Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw / Anna Szymańska // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 183-197. - ISBN 978-83-931128-7-6
66
Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne = Family Entrepreneurship in Agritourism / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaPolskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne = Family Entrepreneurship in Agritourism / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-KorzeniowskaPolskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne = Family Entrepreneurship in Agritourism / Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and ManagementPrzedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and ManagementPrzedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 13, z. 8 (2012), s. 45-60t. 13, z. 8 (2012), s. 45-60t. 13, z. 8 (2012), s. 45-60. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej : determinanty rozwoju. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-8.pdf. - ISSN 2543-81902543-81902543-8190
67
Popytowe podejście do innowacji w gospodarce opartej na wiedzy / Anna I. Szymańska // W: Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012. - S. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-771-9. - Pełny tekst: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf
68
Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego = The Application of Path Models in Diagnozing the Market Position of Products Offered by the Enterprises in Conditions of Economic Crisis / Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011), s. 225-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/352/255. - ISSN 2080-1653
69
Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego = Implementation of TQM System in Improving the Competitive Position of Industrial Enterprises / Anna Irena Szymańska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011), s. 243-260. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/354/256. - ISSN 2080-1653
70
Innowacyjność oferty asortymentowej przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów / Anna I. Szymańska // W: Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011. - S. 90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-701-6
71
Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF = Consumer Preferences Research with the use of the Composition Method Named MDPREF / Anna Irena Szymańska // Marketing i Rynek. - nr 10 (2011), s. 23-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
72
Marketing transakcji a marketing relacji = Transaction Marketing and Relationship Marketing / Dorota Dziedzic, Anna Irena SzymańskaMarketing transakcji a marketing relacji = Transaction Marketing and Relationship Marketing / Dorota Dziedzic, Anna Irena Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w KrakowieZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 7 (2011), s. 205-214z. 7 (2011), s. 205-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-53911734-5391
73
Zarys metodologii badań preferencji konsumenckich = An Outline of the Methodology for Researching Consumer Preferences / Anna Szymańska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/150196250. - ISSN 0208-7944
74
Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów = Conjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences / Anna Szymańska, Dorota DziedzicConjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów = Conjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences / Anna Szymańska, Dorota Dziedzic // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 153-165nr 680 (2005), s. 153-165. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105096494. - ISSN 0208-79440208-7944
75
Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych = The Position of the Coca-Cola Company on the Polish Soft Drinks Market / Anna Szymańska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 165-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/97067274. - ISSN 0208-7944
1
Szymańska A., (2020), Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults' Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 34, nr 3, s. 84-95; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7410/6805
2
Szymańska A., (2020), Badania społeczności internetowych z wykorzystaniem wirtualnych wywiadów zogniskowanych (OFGI). [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 209-222.
3
Szymańska A., Płaziak M., (2020), Ocena atrakcyjności centrów handlowych dla młodych konsumentów - zastosowanie modelowania strukturalnego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 34, nr 3, s. 96-108; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7411/6806
4
Płaziak M., Szymańska A., (2019), The Attractiveness of Open-Air Markets for Shopping in a Large CEE City : the Example of Kraków, Poland, "Polish Sociological Review", nr 4 (208), s. 493-509; www.journalssystem.com/psr/The-Attractiveness-of-Open-Air-Markets-for-Shopping-in-a-Large-CEE-City-n-nThe-Example,117823,0,2.html
5
Raźniak P., Dorocki S., Winiarczyk-Raźniak A., Płaziak M., Szymańska A., (2019), Changes in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe, "Acta Geobalcanica", vol. 5, no. 1, s. 15-20; http://www.geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2019/AGB-2019-5-2.pdf
6
Płaziak M., Szymańska A., (2019), Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 3, s. 36-57; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/4957/4646
7
Płaziak M., Szymańska A., (2018), Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa. [W:] Zioło Z., Płaziak M. (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 78.
8
Szymańska A., (2018), Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 2, s. 245-254; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.322.17/4013
9
Szymańska A., Płaziak M., (2018), Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 14, s. 188-204; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.14/4421
10
Szymańska A., (2018), Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów, (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 910), Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 193 s.
11
Szymańska A., (2018), Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 525, s. 68-82; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103882/edition/60210/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzEwMjQwNy9lZGl0aW9uLzU5NjM3
12
Płaziak M., Szymańska A., (2017), Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca dokonywania zakupów na terenie Krakowa. [W:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red.), Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 71.
13
Płaziak M., Szymańska A., (2017), Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty?, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 228-243; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.17/3643
14
Szymańska A., Płaziak M., (2017), Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 31, nr 3, s. s. 132-152; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.313.9/3504
15
Szymańska A., (2017), Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 9 (CD), s. 417-425.
16
Raźniak P., Dorocki S., Winiarczyk-Raźniak A., Płaziak M., Szymańska A., (2017), Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora, "Ekonomista", nr 1, s. 67-83.
17
Płaziak M., Szymańska A., (2017), Operation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 25-40; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.2/3721
18
Szymańska A., Płaziak M., (2017), Consumer Preferences and Behaviour in Shopping Malls in Poland with the Particular Reference to Krakow, "Urban Development Issues", vol. 55, s. 33-43; https://drive.google.com/file/d/1XMvqgqyCE87QC6dmMm-fZaO1tH-W6q9t/view
19
Płaziak M., Szymańska A., (2016), Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa - Nowej Huty, "Przedsiębiorczość Międzynarodowa", vol. 2, nr 1, s. 231-246; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1091/pdf
20
Płaziak M., Szymańska A., (2016), Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 217-232; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3150/2777
21
Raźniak P., Dorocki S., Winiarczyk-Raźniak A., Płaziak M., Szymańska A., (2016), Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 2, s. 38-54; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/3205/2828
22
Płaziak M., Szymańska A., (2016), Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, s. 186-199; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224631&from=publication
23
Szymańska A., Płaziak M., (2016), Oddziaływanie wielkopowierzchniowych centrów handlowych na funkcjonowanie małej przedsiębiorczości w Nowej Hucie. [W:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red.), Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 76-77.
24
Płaziak M., Szymańska A., (2015), Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 203-217; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2746/2420
25
Płaziak M., Szymańska A., (2015), Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm : na przykładzie studentów uczelni krakowskich, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1028-1038; https://www.czasopismologistyka.pl/component/jdownloads/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7455-artykul
26
Płaziak M., Szymańska A., (2015), Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 2, s. 94-112; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2849/2511
27
Dorocki S., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2015), Family Agritourist Enterprises in Poland : Preliminary Survey Results, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 1, s. 151-163; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/75/88
28
Dorocki S., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2015), Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses - a Case Study. [W:] Micek G. (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness, Farnham : Ashgate, s. 247-262.
29
Raźniak P., Dorocki S., Winiarczyk-Raźniak A., Płaziak M., Szymańska A., (2014), Lokalizacja siedzib korporacji jako czynnik potencjału i stabilności rozwojowej miast, na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 95-96.
30
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Good Practices of an Underground Health Spa Operation - the Case of the "Wieliczka" Salt Mine, "Current Issues of Tourism Research", vol. 4, nr 2, s. 38-44; citr.up.krakow.pl/article/view/2132
31
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 26, s. 267-286; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/179/158
32
Borowiec M., Dorocki S., Kilar W., Płaziak M., Szymańska A., Świętek A., Wilczyński P., (2014), Przedsiębiorczość w praktyce: podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce: (zakres podstawowy), Poznań : Fundacja Wrota Edukacji - EduGate, 425 s.
33
Dunal P., Płaziak M., Szymańska A., (2014), The Effect of Location Factors Importance in Opinion of Chosen Construction Sector Enterprises in Poland. [W:] Belova (red.), Aktualʹnye problemy globalʹnoj èkonomiki : materialy naučnoj konferencji molodyh učenyh èkonomičeskogo fakulʹteta, Moskva : Èkon-Inform, s. 178-190.
34
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Dobre praktyki funkcjonowania podziemnego uzdrowiska na przykładzie kopalni soli w Wieliczce. [W:] 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe : sborník recenzovaných příspěvků, Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 293-301.
35
Dunal P., Płaziak M., Szymańska A., (2014), Transformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša), "Naučnyj Dialog", no. 7 (31), s. 39-59; https://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-7-31/ekonomika/transformacziya-torgovo-servisnogo-kompleksa-v-novoj-xute-polsha.html
36
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Distribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 25, s. 163-177; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1684/1444
37
Szymańska A., Płaziak M., (2014), Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 10, s. 71-84; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1742/1506
38
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Importance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 110, s. 373-380; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055213
39
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 28, s. 144-161; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1839/1900
40
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. [W:] Kaczmarska E., Raźniak P. (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 89-105.
41
Szymańska A., Płaziak M., (2014), Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 120, s. 13-22; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016061
42
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Entrepreneurial Attitude of Young People, the Case of Students of Krakow Universities, Poland. [W:] Âncer O., Vanûkova T., Kvašnina A. (red.), Sovremennye issledovaniâ prirodnyh i socialʹno-èkonomičeskih system : Innovacionnye processy i problemy razvitiâ estestvennonaučnogo obrazovaniâ : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, T. 2, Ekaterinburg : Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, s. 183-189.
43
Dunal P., Płaziak M., Szymańska A., (2014), Značimostʹ faktorov lokalizacii proizvodstva po ocenkam predprinimatelej, "Naučnyj Dialog", no. 7 (31), s. 18-38; https://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-7-31/ekonomika/znachimost-faktorov-lokalizaczii-proizvodstva-po-oczenkam-predprinimatelej.html
44
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 120, s. 72-83; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016139
45
Szymańska A., Płaziak M., (2014), Factors Considered in Location of Construction Enterprises in the Małopolska Region, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 110, s. 381-389; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055225
46
Płaziak M., Szymańska A., (2014), Construction Sector in the Czech Republic and Poland : Focus on the Housing Segment in Selected Regions. [W:] Rybkowski R., Wach K. (red.), Globalisation of Economies and Industries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-63.
47
Płaziak M., Szymańska A., (2013), Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise. [W:] Atalay I., Efe R. (red.), GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts, Kemer : [b.w.], s. 248.
48
Dorocki S., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2013), Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 24, s. 38-58; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1498/1297
49
Dorocki S., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2013), Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 9, s. 175-184; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1323/1131
50
Szymańska A., (2013), Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 21, s. 239-252; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1205/1037
51
Płaziak M., Szymańska A., (2013), Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 70.
52
Szymańska A., Płaziak M., (2013), Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market. [W:] Atalay I., Efe R. (red.), GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts, Kemer : [b.w.], s. 284.
53
Szymańska A., (2012), Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 89-90.
54
Szymańska A., (2012), User-driven Innovation - a Consumer as a Source of Innovation in the Enterprise. [W:] Zawadzki (red.), Challenges for the SME Sector in the Twenty-first Century, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, s. 58-67.
55
Dorocki S., Rachwał T., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2012), Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France, "Current Issues of Tourism Research", vol. 2, nr 2, s. 20-29; http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331
56
Dorocki S., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2012), Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 26.
57
Szymańska A., (2012), User-driven Innovation (UDI) - nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów. [W:] Pukała R. (red.), Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami : wybrane zagadnienia, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, s. 9-31.
58
Szymańska A., (2012), Preferencje konsumenckie i ich determinanty, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 67-86; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf
59
Szymańska A., (2012), Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów : ujęcie modelowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 87-105; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf
60
Szymańska A., (2012), Zastosowanie dekompozycyjnej metody conjoint analysis w badaniach preferencji konsumenckich na przykładzie napojów typu cola, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 242, s. 215-226.
61
Szymańska A., (2012), Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 8, s. 360-372; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/133/71
62
Szymańska A., (2012), Wybrane instrumenty promocyjne oraz ich oddziaływanie w badaniach empirycznych. [W:] Lubas B., Piasny B. (red.), Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 431-455.
63
Szymańska A., (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 20, s. 147-161; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/395/917
64
Szymańska A., (2012), Regionalizacja polskiej przestrzeni w warunkach procesów integracji europejskiej i globalizacji. [W:] Błażejewski W., Lewicki C. (red.), Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli (Dyskurs Pedagogiczny; t. 3), Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 105-122.
65
Szymańska A., (2012), Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : mfiles.pl, s. 183-197.
66
Dorocki S., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2012), Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 13, z. 8, s. 45-60; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-8.pdf
67
Szymańska A., (2012), Popytowe podejście do innowacji w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 91-92.
68
Szymańska A., (2011), Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 17, s. 225-242; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/352/255
69
Szymańska A., (2011), Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 17, s. 243-260; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/354/256
70
Szymańska A., (2011), Innowacyjność oferty asortymentowej przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 90.
71
Szymańska A., (2011), Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 23-30.
72
Dziedzic D., Szymańska A., (2011), Marketing transakcji a marketing relacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 7, s. 205-214; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf
73
Szymańska A., (2007), Zarys metodologii badań preferencji konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 91-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/150196250
74
Szymańska A., Dziedzic D., (2005), Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 153-165; https://bazekon.uek.krakow.pl/105096494
75
Szymańska A., (2005), Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 165-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/97067274
1
@article{artUEK:2168350832,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults' Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 34, 3",
pages = "84-95",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.343.6},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7410/6805},
}
2
@inbook{fmUEK:2168352164,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Badania społeczności internetowych z wykorzystaniem wirtualnych wywiadów zogniskowanych (OFGI)",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "209-222",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
3
@article{artUEK:2168350830,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Ocena atrakcyjności centrów handlowych dla młodych konsumentów - zastosowanie modelowania strukturalnego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 34, 3",
pages = "96-108",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.343.7},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7411/6806},
}
4
@article{artUEK:2168343349,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "The Attractiveness of Open-Air Markets for Shopping in a Large CEE City : the Example of Kraków, Poland",
journal = "Polish Sociological Review",
number = "4 (208)",
pages = "493-509",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26412/psr208.07},
url = {www.journalssystem.com/psr/The-Attractiveness-of-Open-Air-Markets-for-Shopping-in-a-Large-CEE-City-n-nThe-Example,117823,0,2.html},
}
5
@article{artUEK:2168343355,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Anna Winiarczyk-Raźniak and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Changes in the Financial Results of Corporations in Cities in Eastern Europe",
journal = "Acta Geobalcanica",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "15-20",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18509/AGB.2019.02},
url = {http://www.geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2019/AGB-2019-5-2.pdf},
}
6
@article{artUEK:2168339187,
author = "Monika Płaziak and Anna Szymańska",
title = "Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 33, 3",
pages = "36-57",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.333.3},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/4957/4646},
}
7
@misc{varUEK:2168344320,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"",
pages = "78",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2018",
isbn = "978-83-8084-226-7",
}
8
@article{artUEK:2168343397,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 2",
pages = "245-254",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.322.17},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.322.17/4013},
}
9
@article{artUEK:2168343401,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 14",
pages = "188-204",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.14.14},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.14/4421},
}
10
@book{monUEK:2168343357,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/9788380843158},
url = {},
issn = "0239-6025",
isbn = "978-83-8084-315-8 ; 978-83-8084-316-5",
}
11
@article{artUEK:2168343399,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "525",
pages = "68-82",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.525.06},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103882/edition/60210/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzEwMjQwNy9lZGl0aW9uLzU5NjM3},
}
12
@misc{varUEK:2168343375,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca dokonywania zakupów na terenie Krakowa",
booktitle = "Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "71",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
year = "2017",
url = {https://docplayer.pl/111131776-Problematyka-33-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-przemiany-strukturalne-przemyslu-i-uslug-w-ukladach-przestrzennych.html},
isbn = "978-83-8084-087-4",
}
13
@article{artUEK:2168343411,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty?",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "228-243",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.17},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.17/3643},
}
14
@article{artUEK:2168343407,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 31, 3",
pages = "s. 132-152",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.313.9},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.313.9/3504},
}
15
@article{artUEK:2168343405,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9 (CD)",
pages = "417-425",
year = "2017",
}
16
@article{artUEK:2168343403,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Anna Winiarczyk-Raźniak and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "67-83",
year = "2017",
}
17
@article{artUEK:2168343409,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Operation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "25-40",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.2},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.2/3721},
}
18
@article{artUEK:2168343413,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Consumer Preferences and Behaviour in Shopping Malls in Poland with the Particular Reference to Krakow",
journal = "Urban Development Issues",
number = "vol. 55",
pages = "33-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/udi-2018-0003},
url = {https://drive.google.com/file/d/1XMvqgqyCE87QC6dmMm-fZaO1tH-W6q9t/view},
}
19
@article{artUEK:2168343421,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa - Nowej Huty",
journal = "Przedsiębiorczość Międzynarodowa",
number = "vol. 2, 1",
pages = "231-246",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1091/pdf},
}
20
@article{artUEK:2168343419,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "217-232",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.16},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3150/2777},
}
21
@article{artUEK:2168343417,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Anna Winiarczyk-Raźniak and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 2",
pages = "38-54",
year = "2016",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/3205/2828},
}
22
@article{artUEK:2168343423,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "255",
pages = "186-199",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224631&from=publication},
}
23
@misc{varUEK:2168343888,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Oddziaływanie wielkopowierzchniowych centrów handlowych na funkcjonowanie małej przedsiębiorczości w Nowej Hucie",
booktitle = "Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych"",
pages = "76-77",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2016",
url = {http://docplayer.pl/38638537-Problematyka-32-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-rola-przemyslu-i-uslug-w-rozwoju-spoleczno-gospodarczym-ukladow-przestrzennych.html},
isbn = "978-83-8084-029-4",
}
24
@article{artUEK:2168343459,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "203-217",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.11.15},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2746/2420},
}
25
@article{artUEK:2168343892,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm : na przykładzie studentów uczelni krakowskich",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1028-1038",
year = "2015",
url = {https://www.czasopismologistyka.pl/component/jdownloads/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7455-artykul},
}
26
@article{artUEK:2168343457,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 29, 2",
pages = "94-112",
year = "2015",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2849/2511},
}
27
@article{artUEK:2168343503,
author = "Sławomir Dorocki and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Family Agritourist Enterprises in Poland : Preliminary Survey Results",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 1",
pages = "151-163",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030111},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/75/88},
}
28
@inbook{fmUEK:2168344314,
author = "Sławomir Dorocki and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses - a Case Study",
booktitle = "Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness",
pages = "247-262",
adress = "Farnham",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-4724-1033-7",
}
29
@misc{varUEK:2168344316,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Anna Winiarczyk-Raźniak and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Lokalizacja siedzib korporacji jako czynnik potencjału i stabilności rozwojowej miast, na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "95-96",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
30
@article{artUEK:2168343638,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Good Practices of an Underground Health Spa Operation - the Case of the Wieliczka Salt Mine",
journal = "Current Issues of Tourism Research",
number = "vol. 4, 2",
pages = "38-44",
year = "2014",
url = {citr.up.krakow.pl/article/view/2132},
}
31
@article{artUEK:2168343640,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 26",
pages = "267-286",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/179/158},
}
32
@book{podUEK:2168344326,
author = "Monika Borowiec and Sławomir Dorocki and Wioletta Kilar and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska and Agnieszka Świętek and Piotr Wilczyński",
title = "Przedsiębiorczość w praktyce : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce : (zakres podstawowy)",
adress = "Poznań",
publisher = "Fundacja Wrota Edukacji - EduGate",
year = "2014",
url = {http://www.podrecznik.edugate.pl/},
isbn = "978-83-938329-0-3",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168348102,
author = "Patryk Dunal and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "The Effect of Location Factors Importance in Opinion of Chosen Construction Sector Enterprises in Poland",
booktitle = "Aktualʹnye problemy globalʹnoj èkonomiki : materialy naučnoj konferencji molodyh učenyh èkonomičeskogo fakulʹteta",
pages = "178-190",
adress = "Moskva",
publisher = "Èkon-Inform",
year = "2014",
isbn = "978-5-9506-1189-6",
}
34
@inbook{mkaUEK:2168344312,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Dobre praktyki funkcjonowania podziemnego uzdrowiska na przykładzie kopalni soli w Wieliczce",
booktitle = "3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe : sborník recenzovaných příspěvků",
pages = "293-301",
adress = "Karviná",
publisher = "Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2014",
isbn = "978-80-7248-955-8",
}
35
@article{artUEK:2168344322,
author = "Patryk Dunal and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Transformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša)",
journal = "Naučnyj Dialog",
number = "no. 7 (31)",
pages = "39-59",
year = "2014",
url = {https://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-7-31/ekonomika/transformacziya-torgovo-servisnogo-kompleksa-v-novoj-xute-polsha.html},
}
36
@article{artUEK:2168343648,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Distribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "25",
pages = "163-177",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1684/1444},
}
37
@article{artUEK:2168343644,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "10",
pages = "71-84",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.10.5},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1742/1506},
}
38
@article{artUEK:2168343968,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Importance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 110",
pages = "373-380",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.881},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055213},
}
39
@article{artUEK:2168343646,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "28",
pages = "144-161",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1839/1900},
}
40
@inbook{fmUEK:2168343842,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2",
pages = "89-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1213/P%c5%82aziak_Monika_Szyma%c5%84ska_Anna_Rola_plac%c3%b3w_targowych_w_strukturze_przestrzenno_spo%c5%82ecznej__2015.pdf},
isbn = "978-83-7571-301-5",
}
41
@article{artUEK:2168343970,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 120",
pages = "13-22",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.076},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016061},
}
42
@inbook{mkaUEK:2168348092,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Entrepreneurial Attitude of Young People, the Case of Students of Krakow Universities, Poland",
booktitle = "Sovremennye issledovaniâ prirodnyh i socialʹno-èkonomičeskih system : Innovacionnye processy i problemy razvitiâ estestvennonaučnogo obrazovaniâ : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet. T. 2",
pages = "183-189",
adress = "Ekaterinburg",
publisher = "Uralʹskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet",
year = "2014",
isbn = "978-5-7186-0637-9 ; 978-5-7186-0639-3",
}
43
@article{artUEK:2168344324,
author = "Patryk Dunal and Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Značimostʹ faktorov lokalizacii proizvodstva po ocenkam predprinimatelej",
journal = "Naučnyj Dialog",
number = "no. 7 (31)",
pages = "18-38",
year = "2014",
url = {https://nauka-dialog.ru/arxiv/2014/nauchnyij-dialog-2014-7-31/ekonomika/znachimost-faktorov-lokalizaczii-proizvodstva-po-oczenkam-predprinimatelej.html},
}
44
@article{artUEK:2168343972,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 120",
pages = "72-83",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.083},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016139},
}
45
@article{artUEK:2168343942,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Factors Considered in Location of Construction Enterprises in the Małopolska Region",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 110",
pages = "381-389",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.882},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055225},
}
46
@inbook{fmUEK:2168343642,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Construction Sector in the Czech Republic and Poland : Focus on the Housing Segment in Selected Regions",
booktitle = "Globalisation of Economies and Industries",
pages = "47-63",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020205},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/43},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-5-1",
}
47
@misc{varUEK:2168348130,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise",
booktitle = "GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts",
pages = "248",
adress = "Kemer",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
isbn = "978-605-62253-7-6",
}
48
@article{artUEK:2168343654,
author = "Sławomir Dorocki and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "24",
pages = "38-58",
year = "2013",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1498/1297},
}
49
@article{artUEK:2168343650,
author = "Sławomir Dorocki and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "9",
pages = "175-184",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.9.11},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1323/1131},
}
50
@article{artUEK:2168343652,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "21",
pages = "239-252",
year = "2013",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1205/1037},
}
51
@misc{varUEK:2168344232,
author = "Monika Płaziak and Anna Irena Szymańska",
title = "Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego"",
pages = "70",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2013",
isbn = "978-83-7271-850-4",
}
52
@misc{varUEK:2168348138,
author = "Anna Irena Szymańska and Monika Płaziak",
title = "Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market",
booktitle = "GeoMed 2013 : 3rd International Geography Symposium, June 10-13, 2013 - Kemer, Antalya, Turkey : Abstracts",
pages = "284",
adress = "Kemer",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
isbn = "978-605-62253-7-6",
}
53
@misc{varUEK:2168344288,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"",
pages = "89-90",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2012",
url = {http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf},
isbn = "978-83-7271-771-9",
}
54
@inbook{fmUEK:2168344228,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "User-driven Innovation - a Consumer as a Source of Innovation in the Enterprise",
booktitle = "Challenges for the SME Sector in the Twenty-first Century",
pages = "58-67",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62197-92-7",
}
55
@article{artUEK:2168343836,
author = "Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France",
journal = "Current Issues of Tourism Research",
number = "vol. 2, 2",
pages = "20-29",
year = "2012",
url = {http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331},
}
56
@misc{varUEK:2168344292,
author = "Sławomir Dorocki and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"",
pages = "26",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2012",
url = {http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf},
isbn = "978-83-7271-771-9",
}
57
@inbook{fmUEK:2168347880,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "User-driven Innovation (UDI) - nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami : wybrane zagadnienia",
pages = "9-31",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-51-2",
}
58
@article{artUEK:2168343832,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Preferencje konsumenckie i ich determinanty",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "67-86",
year = "2012",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf},
}
59
@article{artUEK:2168343834,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów : ujęcie modelowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "87-105",
year = "2012",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf},
}
60
@article{artUEK:2168343838,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Zastosowanie dekompozycyjnej metody conjoint analysis w badaniach preferencji konsumenckich na przykładzie napojów typu cola",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "242",
pages = "215-226",
year = "2012",
}
61
@article{artUEK:2168343720,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "8",
pages = "360-372",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.8.26},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/133/71},
}
62
@inbook{mkaUEK:2168344238,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Wybrane instrumenty promocyjne oraz ich oddziaływanie w badaniach empirycznych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia",
pages = "431-455",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo KUL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-566-6",
}
63
@article{artUEK:2168343772,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "20",
pages = "147-161",
year = "2012",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/395/917},
}
64
@inbook{fmUEK:2168344226,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Regionalizacja polskiej przestrzeni w warunkach procesów integracji europejskiej i globalizacji",
booktitle = "Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli",
pages = "105-122",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
issn = "2083-5434",
isbn = "978-83-88139-43-7",
}
65
@inbook{fmUEK:2168343924,
author = "Anna Szymańska",
title = "Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju organizacji",
pages = "183-197",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
66
@article{artUEK:2168343365,
author = "Sławomir Dorocki and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 13, z. 8",
pages = "45-60",
year = "2012",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-8.pdf},
}
67
@misc{varUEK:2168344290,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Popytowe podejście do innowacji w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"",
pages = "91-92",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2012",
url = {http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf},
isbn = "978-83-7271-771-9",
}
68
@article{artUEK:2168344202,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "17",
pages = "225-242",
year = "2011",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/352/255},
}
69
@article{artUEK:2168344206,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "17",
pages = "243-260",
year = "2011",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/354/256},
}
70
@misc{varUEK:2168344284,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Innowacyjność oferty asortymentowej przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów",
booktitle = "Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "90",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2011",
isbn = "978-83-7271-701-6",
}
71
@article{artUEK:2168343363,
author = "Anna Irena Szymańska",
title = "Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badań MDPREF",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "23-30",
year = "2011",
}
72
@article{artUEK:2168313499,
author = "Dorota Dziedzic and Anna Irena Szymańska",
title = "Marketing transakcji a marketing relacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "205-214",
year = "2011",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf},
}
73
@article{artUEK:2168343916,
author = "Anna Szymańska",
title = "Zarys metodologii badań preferencji konsumenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "91-106",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/150196250},
}
74
@article{artUEK:2168313503,
author = "Anna Szymańska and Dorota Dziedzic",
title = "Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "153-165",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105096494},
}
75
@article{artUEK:2168343896,
author = "Anna Szymańska",
title = "Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "165-175",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/97067274},
}