Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Bocheńska Joanna , Kurpiewska-Korbut Renata , Kaczorowski Karol , Rzepka Marcin , Lalik Krzysztof , Rodziewicz Artur
Tytuł:
Introduction
Źródło:
Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket / ed. Joanna Bocheńska - Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 1-34 - Bibliogr.
Seria:
(Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict)
ISBN:
978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6
Nr:
2168334437
wstęp/zakończenie
2

Tytuł:
Countering Othering : Social Negotiations of Identity Among New Kurdish Migrants in Istanbul
Źródło:
Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket / ed. Joanna Bocheńska - Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 151-185. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict)
ISBN:
978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6
Nr:
2168334435
rozdział w monografii
3

Autor:
Bocheńska Joanna , Kaczorowski Karol
Tytuł:
Idee, ideologie, działanie : prezentacja wywiadów z przedstawicielami kurdyjskich lewicowych i muzułmańskich instytucji kulturalnych w Kurdystanie północnym (Turcja) i Stambule
Źródło:
Kurdystan : perspektywy badawcze / red. nauk. Marek Hałaburda, Marcin Rzepka - Kraków: Scientia Plus, 2018, s. 215-280 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja jest częścią projektu badawczego przyjętego do finansowania na podstawie decyzji DEC-2012/05/E/HS2/03779 Narodowego Centrum Nauki.
ISBN:
978-83-63646-56-1
Nr:
2168335825
rozdział w monografii
1
Introduction / Joanna Bocheńska, Renata Kurpiewska-Korbut, Karol KACZOROWSKI, Marcin Rzepka, Krzysztof Lalik, Artur Rodziewicz // W: Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket / ed. Joanna Bocheńska. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - (Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict). - S. 1-34. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6
2
Countering Othering : Social Negotiations of Identity Among New Kurdish Migrants in Istanbul / Karol KACZOROWSKI // W: Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket / ed. Joanna Bocheńska. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - (Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict). - S. 151-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6
3
Idee, ideologie, działanie : prezentacja wywiadów z przedstawicielami kurdyjskich lewicowych i muzułmańskich instytucji kulturalnych w Kurdystanie północnym (Turcja) i Stambule / Joanna Bocheńska, Karol KACZOROWSKI // W: Kurdystan : perspektywy badawcze / red. nauk. Marek Hałaburda, Marcin Rzepka. - Kraków : Scientia Plus, 2018. - S. 215-280. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63646-56-1
1
Bocheńska J., Kurpiewska-Korbut R., Kaczorowski K., Rzepka M., Lalik K., Rodziewicz A., (2018), Introduction. [W:] Bocheńska J. (red.), Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket, Cham : Palgrave Macmillan, s. 1-34.
2
Kaczorowski K., (2018), Countering Othering : Social Negotiations of Identity Among New Kurdish Migrants in Istanbul. [W:] Bocheńska J. (red.), Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket, Cham : Palgrave Macmillan, s. 151-185.
3
Bocheńska J., Kaczorowski K., (2018), Idee, ideologie, działanie : prezentacja wywiadów z przedstawicielami kurdyjskich lewicowych i muzułmańskich instytucji kulturalnych w Kurdystanie północnym (Turcja) i Stambule. [W:] Hałaburda M., Rzepka M. (red.), Kurdystan : perspektywy badawcze, Kraków : Scientia Plus, s. 215-280.
1
@misc{UEK:2168334437,
author = "Bocheńska Joanna and Kurpiewska-Korbut Renata and Kaczorowski Karol and Rzepka Marcin and Lalik Krzysztof and Rodziewicz Artur",
title = "Introduction",
booktitle = "Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket",
pages = "1-34",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6",
}
2
@inbook{UEK:2168334435,
author = "Kaczorowski Karol",
title = "Countering Othering : Social Negotiations of Identity Among New Kurdish Migrants in Istanbul",
booktitle = "Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket",
pages = "151-185",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6",
}
3
@inbook{UEK:2168335825,
author = "Bocheńska Joanna and Kaczorowski Karol",
title = "Idee, ideologie, działanie : prezentacja wywiadów z przedstawicielami kurdyjskich lewicowych i muzułmańskich instytucji kulturalnych w Kurdystanie północnym (Turcja) i Stambule",
booktitle = "Kurdystan : perspektywy badawcze",
pages = "215-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Scientia Plus",
year = "2018",
isbn = "978-83-63646-56-1",
}