Publikacje wybranego autora

Ryszkowski Karol ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego

1

Tytuł:
Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie = Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period
Źródło:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 31, nr 1 (2021) , s. 95-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168357040
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie
Źródło:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 205-217. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356472
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352654
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Fundamental Right to Property in Polish Law
Źródło:
Athenas. - Ano 10, vol. 1 (2021) , s. 110-115 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168357652
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 = Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status : Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2021) , s. 20-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168357452
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021) , s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352774
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen
Źródło:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / eds. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2020, s. 28-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-65-5917-005-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168351390
rozdział w monografii
8

Tytuł:
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire
Źródło:
Societas Et Iurisprudentia. - Vol. 8, iss. 3 (2020) , s. 76-92. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350750
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020) , s. 89-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168348214
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu
Źródło:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 99-108
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020) , s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350928
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020) , s. 142-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168351972
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Karol Ryszkowski , Piotr Prokocki
Tytuł:
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego
Źródło:
Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020) , s. 11-16. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168350644
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Karol Ryszkowski , Neuro José Zambam
Tytuł:
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública
Źródło:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020) , s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168354454
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems
Źródło:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020) , s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168348236
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação
Źródło:
Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020) , s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348962
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 249-253. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
Program badawczy:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352582
rozdział w monografii
18

Tytuł:
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168347790
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego
Źródło:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 929-941
ISBN:
978-83-8187-795-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350278
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020) , s. 71-88. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351948
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LXVIII, 312 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168334189
monografia
22

Tytuł:
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems
Źródło:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / orgs. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2019, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-85-81512-11-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168341725
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH
Źródło:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba] - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 261-265
ISBN:
978-83-8158-746-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338073
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019) , s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341717
artykuł w czasopiśmie
25

Konferencja:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ", Kijów, Ukraina, od 2018-11-23 do 2018-11-24
Tytuł:
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim
Źródło:
Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak - Kiїv: VD "Dakor", 2018, s. 148-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7020-56-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168329159
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014) , s. 17-20. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327659
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013) , s. 77-102. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327665
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011) , s. 53-62. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327661
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki
Źródło:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327663
artykuł w czasopiśmie
1
Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie = Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 31, nr 1 (2021), s. 95-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610. - ISSN 1507-7896
2
Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie / Karol RYSZKOWSKI // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. 205-217. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
3
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law / Karol RYSZKOWSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777548/2021/1/tocWstęp: . - ISSN 1230-2996
4
The Fundamental Right to Property in Polish Law / Karol RYSZKOWSKI // Athenas. - Ano 10, vol. 1 (2021), s. 110-115. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf. - ISSN 2316-1833
5
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 = Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status : Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2021), s. 20-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/glosa-3-2021Wstęp: . - ISSN 1233-4634
6
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021), s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/ujawnione-w-ksiedze-wieczystej-uprawnienie-do-wylacznego-korzystania-386257950Wstęp: . - ISSN 1233-4634
7
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / eds. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2020. - S. 28-41. - Bibliogr. - ISBN 978-65-5917-005-0. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view
8
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire / Karol RYSZKOWSKI // Societas Et Iurisprudentia. - Vol. 8, iss. 3 (2020), s. 76-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf
9
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC / Karol RYSZKOWSKI // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020), s. 89-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/arbitraz-i-mediacja/artykul/spory-ze-stosunku-spolki-w-postepowaniu-przed-sadem-polubownym-w-swietle-nowelizacji-kpc/Wstęp: . - ISSN 1898-942X
10
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu / Karol RYSZKOWSKI // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 99-108. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
11
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020), s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/reprezentacja-wspolnikow-przy-zmianie-umowy-spolki-z-o-o-spolki-386253216Wstęp: . - ISSN 1233-4634
12
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019 / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020), s. 142-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553. - ISSN 2340-860X
13
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego / Karol RYSZKOWSKI, Piotr Prokocki // Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020), s. 11-16. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf. - ISSN 1231-0336
14
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José Zambam // Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020), s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144. - ISSN 1807-1228
15
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020), s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506. - ISSN 1507-7896
16
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃ // Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
17
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration / Karol RYSZKOWSKI // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 249-253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
18
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469. - ISSN 2340-860X
19
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego / Karol RYSZKOWSKI // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 929-941. - ISBN 978-83-8187-795-4
20
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965. - ISSN 2082-5897
21
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych / Karol RYSZKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVIII, 312 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
22
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / orgs. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2019. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-85-81512-11-2. - Pełny tekst: https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf
23
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH / Karol RYSZKOWSKI // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba]. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 261-265. - ISBN 978-83-8158-746-4
24
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019), s. 9-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427. - ISSN 2340-860X
25
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim / Karol RYSZKOWSKI // W: Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak. - Kiїv: VD "Dakor", 2018. - S. 148-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7020-56-0. - Pełny tekst: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
26
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law / Karol Ryszkowski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014), s. 17-20. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
27
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013), s. 77-102. - Summ. - ISSN 1898-942X
28
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria? / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf. - ISSN 1898-942X
29
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011), s. 109-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf. - ISSN 1898-942X
1
Ryszkowski K., (2021), Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 31, nr 1, s. 95-111; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610
2
Ryszkowski K., (2021), Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 205-217.
3
Ryszkowski K., (2021), Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 33-38.
4
Ryszkowski K., (2021), The Fundamental Right to Property in Polish Law, "Athenas", Ano 10, vol. 1, s. 110-115; https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf
5
Ryszkowski K., (2021), Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 3, s. 20-26.
6
Ryszkowski K., (2021), Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 28-34.
7
Ryszkowski K., (2020), The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen. [W:] Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento, Porto Alegre : Editora Fi, s. 28-41.
8
Ryszkowski K., (2020), The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire, "Societas Et Iurisprudentia", Vol. 8, iss. 3, s. 76-92; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf
9
Ryszkowski K., (2020), Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 2, s. 89-96.
10
Ryszkowski K., (2020), Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu. [W:] Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-108.
11
Ryszkowski K., (2020), Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, s. 91-97.
12
Ryszkowski K., (2020), Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 14, s. 142-157; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553
13
Ryszkowski K., Prokocki P., (2020), Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, "Edukacja Prawnicza", nr 1, s. 11-16; https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf
14
Ryszkowski K., Zambam N., (2020), Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification, "Revista Brasileira de Direito", vol. 16, n. 2, s. 1-16; https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144
15
Ryszkowski K., (2020), Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 30, nr 1, s. 119-130; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506
16
Ryszkowski K., Magoń K., (2020), Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing, "Revista Reflexões de Filosofia", Ano 9, no. 17, s. 12-25; https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
17
Ryszkowski K., (2020), New Technologies in the Polish Commercial Arbitration. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 249-253.
18
Ryszkowski K., (2020), The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 13, s. 10-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469
19
Ryszkowski K., (2020), Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 929-941.
20
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2020), Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 35, s. 71-88; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965
21
Ryszkowski K., (2019), Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVIII, 312 s.
22
Ryszkowski K., (2019), The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems. [W:] José Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social, Porto Alegre : Editora Fi, s. 37-45.
23
Ryszkowski K., (2019), Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 261-265.
24
Ryszkowski K., (2019), Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 12, s. 9-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427
25
Ryszkowski K., (2018), Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim. [W:] Ìzarova Ì., Flejszar R., Hanik-Pospolìtak R. (red.), Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, Kiїv : VD "Dakor", s. 148-160.
26
Ryszkowski K., (2014), Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 3 (259), s. 17-20.
27
Ryszkowski K., (2013), Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (21), s. 77-102.
28
Ryszkowski K., (2011), Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (13), s. 53-62; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf
29
Ryszkowski K., (2011), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 3 (15), s. 109-123; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf
1
@article{UEK:2168357040,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 31, 1",
pages = "95-111",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp21311-6},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16303/15610},
}
2
@inbook{UEK:2168356472,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "205-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
3
@article{UEK:2168352654,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie rzecznictwa Sądu Najwyższego",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "33-38",
year = "2021",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168357652,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fundamental Right to Property in Polish Law",
journal = "Athenas",
number = "Ano 10, vol. 1",
pages = "110-115",
year = "2021",
url = {https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo07.pdf},
}
5
@article{UEK:2168357452,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "3",
pages = "20-26",
year = "2021",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168352774,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1",
pages = "28-34",
year = "2021",
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168351390,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento",
pages = "28-41",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view},
isbn = "978-65-5917-005-0",
}
8
@article{UEK:2168350750,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire",
journal = "Societas Et Iurisprudentia",
number = "Vol. 8, iss. 3",
pages = "76-92",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/76-92},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf},
}
9
@article{UEK:2168348214,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "2",
pages = "89-96",
year = "2020",
url = {},
}
10
@inbook{UEK:2168351648,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "99-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
11
@article{UEK:2168350928,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "4",
pages = "91-97",
year = "2020",
url = {},
}
12
@article{UEK:2168351972,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 14",
pages = "142-157",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553},
}
13
@article{UEK:2168350644,
author = "Karol Ryszkowski and Piotr Prokocki",
title = "Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "1",
pages = "11-16",
year = "2020",
url = {https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf},
}
14
@article{UEK:2168354454,
author = "Karol Ryszkowski and Neuro José Zambam",
title = "Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification",
journal = "Revista Brasileira de Direito",
number = "vol. 16, n. 2",
pages = "1-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2020.v16i2.4144},
url = {https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144},
}
15
@article{UEK:2168348236,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 30, 1",
pages = "119-130",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp20301-7},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506},
}
16
@article{UEK:2168348962,
author = "Karol Ryszkowski and Karol Magoń",
title = "Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing",
journal = "Revista Reflexões de Filosofia",
number = "Ano 9, no. 17",
pages = "12-25",
year = "2020",
url = {https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168352582,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "New Technologies in the Polish Commercial Arbitration",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "249-253",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
18
@article{UEK:2168347790,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 13",
pages = "10-19",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469},
}
19
@inbook{UEK:2168350278,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "929-941",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
20
@article{UEK:2168351948,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 35",
pages = "71-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1932},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965},
}
21
@book{UEK:2168334189,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9",
}
22
@inbook{UEK:2168341725,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social",
pages = "37-45",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2019",
url = {https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf},
isbn = "978-85-81512-11-2",
}
23
@inbook{UEK:2168338073,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "261-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
24
@article{UEK:2168341717,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 12",
pages = "9-19",
year = "2019",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427},
}
25
@inbook{UEK:2168329159,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
booktitle = "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ",
pages = "148-160",
adress = "Kiїv",
publisher = "VD Dakor",
year = "2018",
url = {http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-617-7020-56-0",
}
26
@article{UEK:2168327659,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "3 (259)",
pages = "17-20",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168327665,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (21)",
pages = "77-102",
year = "2013",
url = {},
}
28
@article{UEK:2168327661,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (13)",
pages = "53-62",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf},
}
29
@article{UEK:2168327663,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "3 (15)",
pages = "109-123",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID