Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie upadłościowym
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 326-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-19-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168344050
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Fuzje i przejęcia jako zjawiska występujące w sektorze bankowym
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 27-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168338149
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 16 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 92-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-23-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168344054
rozdział w monografii
1
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie upadłościowym / Cezary Strojny // W: Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 326-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-19-1. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat15_1.pdf
2
Fuzje i przejęcia jako zjawiska występujące w sektorze bankowym / Cezary Strojny // W: Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 27-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-18-4. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf
3
Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców / Cezary Strojny // W: Poszerzamy horyzonty. T. 16 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 92-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-23-8. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/01/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVI.pdf
1
Strojny C., (2019), Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie upadłościowym. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 15, cz. 1, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 326-332.
2
Strojny C., (2019), Fuzje i przejęcia jako zjawiska występujące w sektorze bankowym. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 14, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 27-34.
3
Strojny C., (2019), Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 16, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 92-103.
1
@inbook{UEK:2168344050,
author = "Cezary Strojny",
title = "Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie upadłościowym",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1",
pages = "326-332",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat15_1.pdf},
isbn = "978-83-63216-19-1",
}
2
@inbook{UEK:2168338149,
author = "Cezary Strojny",
title = "Fuzje i przejęcia jako zjawiska występujące w sektorze bankowym",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 14",
pages = "27-34",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf},
isbn = "978-83-63216-18-4",
}
3
@inbook{UEK:2168344054,
author = "Cezary Strojny",
title = "Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 16",
pages = "92-103",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/01/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVI.pdf},
isbn = "978-83-63216-23-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID