Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Unification of Economic Promotion in Małopolska Region as an Example of Institutional Coopetition
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 28, no. 6 (2018) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332517
artykuł w czasopiśmie
1
Unification of Economic Promotion in Małopolska Region as an Example of Institutional Coopetition / Dominik Franczak // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 28, no. 6 (2018), s. 49-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/1176/1135. - ISSN 2082-8500
1
Franczak D., (2018), Unification of Economic Promotion in Małopolska Region as an Example of Institutional Coopetition, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 28, no. 6, s. 49-61; http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/1176/1135
1
@article{UEK:2168332517,
author = "Dominik Franczak",
title = "Unification of Economic Promotion in Małopolska Region as an Example of Institutional Coopetition",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 28, no. 6",
pages = "49-61",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/ceref.2018.031},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/1176/1135},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID