Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu = The Promotion of "Green Development" and Industrial Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323839
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej = The Role of "Green" Investments in Anti-crisis Packages in the United States and the European Union
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (39) (2011) , s. 66-80. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326515
artykuł w czasopiśmie
1
Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu = The Promotion of "Green Development" and Industrial Competitiveness / Paulina Szyja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/832/654. - ISSN 1898-6447
2
Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej = The Role of "Green" Investments in Anti-crisis Packages in the United States and the European Union / Paulina Szyja // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (39) (2011), s. 66-80. - Summ. - Pełny tekst: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis39.pdf. - ISSN 0867-8898
1
Szyja P., (2013), Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 53-63; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/832/654
2
Szyja P., (2011), Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (39), s. 66-80; http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis39.pdf
1
@article{UEK:2168323839,
author = "Szyja Paulina",
title = "Promowanie zielonego rozwoju a konkurencyjność przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "53-63",
year = "2013",
}
2
@article{UEK:2168326515,
author = "Szyja Paulina",
title = "Rola zielonych inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (39)",
pages = "66-80",
year = "2011",
}