Publikacje wybranego autora

Gajzner Marta ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Turystyki