Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego = The Impact of Local Development on Investment Inclination in Local Governments of Małopolska Province
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 55-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331441
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego = Financial Standing and Socio-Economic Development of Counties of the Małopolska Voivodship
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 3 (2018) , s. 30-38. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168326097
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego = Analysis of the Socio-Economic Differentiation of the Counties of the Malopolska Voivodship and the Impact of Continuity of the Function of the Chief District Officer on the Pace of Local Development
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2017) , s. 79-89. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323831
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości = Study of Effectiveness of Selected Investment Funds with Assets in the Polish Real Estate Market [dokument elektroniczny]
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 1(13) (2017) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323827
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego = Identifying the Factors That Significantly Influence Decisions to Make Housing Development Investments in the Communes of Małopolska Province
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 88 (2017) , s. 67-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326523
artykuł w czasopiśmie
1
Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego = The Impact of Local Development on Investment Inclination in Local Governments of Małopolska Province / Mateusz Tomal, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 55-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2
Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego = Financial Standing and Socio-Economic Development of Counties of the Małopolska Voivodship / Mateusz Tomal // Finanse Komunalne. - nr 3 (2018), s. 30-38. - Summ., streszcz. - ISSN 1232-0307
3
Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego = Analysis of the Socio-Economic Differentiation of the Counties of the Malopolska Voivodship and the Impact of Continuity of the Function of the Chief District Officer on the Pace of Local Development / Mateusz Tomal // Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2017), s. 79-89. - Summ., streszcz. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2017/12/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
4
Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości = Study of Effectiveness of Selected Investment Funds with Assets in the Polish Real Estate Market / Mateusz Tomal // Finanse i Prawo Finansowe [Dokument elektroniczny] = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 1(13) (2017), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/14/4_Tomal.pdf. - ISSN 2391-6478
5
Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego = Identifying the Factors That Significantly Influence Decisions to Make Housing Development Investments in the Communes of Małopolska Province / Mateusz Tomal // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 88 (2017), s. 67-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/337/oe2017.88.3.07.pdf. - ISSN 2081-0644
1
Tomal M., Nalepka A., (2018), Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 55-60.
2
Tomal M., (2018), Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego, "Finanse Komunalne", nr 3, s. 30-38.
3
Tomal M., (2017), Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny", nr 12, s. 79-89.
4
Tomal M., (2017), Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości, "Finanse i Prawo Finansowe" [Dokument elektroniczny], vol. 1(13), s. 49-61; http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/14/4_Tomal.pdf
5
Tomal M., (2017), Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 88, s. 67-76; http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/337/oe2017.88.3.07.pdf
1
@article{UEK:2168331441,
author = "Tomal Mateusz and Nalepka Adam",
title = "Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "55-60",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168326097,
author = "Tomal Mateusz",
title = "Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "3",
pages = "30-38",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168323831,
author = "Tomal Mateusz",
title = "Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "12",
pages = "79-89",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168323827,
author = "Tomal Mateusz",
title = "Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości",
journal = "Finanse i Prawo Finansowe",
number = "vol. 1(13)",
pages = "49-61",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168326523,
author = "Tomal Mateusz",
title = "Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "88",
pages = "67-76",
year = "2017",
}