Publikacje wybranego autora

Tomal Mateusz ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

1

Tytuł:
The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure
Źródło:
Economic Research-Ekonomska Istraživanja. - Vol. 33, iss. 1 (2020) , s. 477-500. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics. Grant ID: 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168344158
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Modelling Housing Rents Using Spatial Autoregressive Geographically Weighted Regression : a Case Study in Cracow, Poland
Źródło:
ISPRS International Journal of Geo-Information. - vol. 9, iss. 6 (2020) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Measuring, Mapping, Modeling, and Visualization of Cities - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics. Grant ID: 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168347536
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Moving Towards a Smarter Housing Market : the Example of Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 2 (2020) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Sustainability of Real Estate and Social Dynamics - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168342823
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Spillovers Across House Price Convergence Clubs : Evidence from the Polish Housing Market
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 2 (2020) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168348702
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Opis fizyczny:
60 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 6/2020.
Nr:
2168350190
raport/sprawozdanie
6

Autor:
Tytuł:
Analysing the Coupling Coordination Degree of Socio-economic-infrastructural Development and Its Obstacles : the Case Study of Polish Rural Municipalities
Źródło:
Applied Economic Letters (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics [Grant ID: 5/EEN/2020/POT].
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349148
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin
Źródło:
Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020, s. 41-58
ISBN:
978-83-66199-72-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342093
rozdział w monografii
8

Autor:
Mateusz Tomal , Agata Gumieniak
Tytuł:
Agricultural Land Price Convergence : Evidence from Polish Provinces
Źródło:
Agriculture. - vol. 10, iss. 5 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Productivity, Efficiency, and Sustainability in Agriculture - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by a subsidy granted to the Cracow University of Economics, grant number 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168347316
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
House Price Convergence on the Primary and Secondary Markets : Evidence from Polish Provincial Capitals
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 62-73. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341339
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
211 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-475
Nr:
2168343257
doktorat
11

Autor:
Tytuł:
The Impact of Macro Factors on Apartment Prices in Polish Counties : a Two-Stage Quantile Spatial Regression Approach
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341337
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych - na przykładzie gmin województwa małopolskiego = Behavioral Aspects of Investment Decisions of Local Government - Case Study of Districts in Malopolskie Voivodeship
Źródło:
Ekonomista. - nr 2 (2019) , s. 226-242. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338413
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 23 (2019) , s. 1-23. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by a subsidy granted to the Cracow University of Economics, grant number 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168341065
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego = The Impact of Local Development on Investment Inclination in Local Governments of Małopolska Province
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 55-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331441
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego = Financial Standing and Socio-Economic Development of Counties of the Małopolska Voivodship
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 3 (2018) , s. 30-38. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168326097
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości = Study of Effectiveness of Selected Investment Funds with Assets in the Polish Real Estate Market [dokument elektroniczny]
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 1(13) (2017) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC_BY-NC-ND
Nr:
2168323827
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego = Identifying the Factors That Significantly Influence Decisions to Make Housing Development Investments in the Communes of Małopolska Province
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 88 (2017) , s. 67-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326523
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego = Analysis of the Socio-Economic Differentiation of the Counties of the Malopolska Voivodship and the Impact of Continuity of the Function of the Chief District Officer on the Pace of Local Development
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2017) , s. 79-89. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323831
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta = The Identification of Factors Affecting Offer Prices of Residential Developments in the Area of the Cadastral Unit of Nowa Huta
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (96) (2016) , s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309435
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure / Mateusz TOMAL, Adam NALEPKA // Economic Research-Ekonomska Istraživanja. - Vol. 33, iss. 1 (2020), s. 477-500. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1715237. - ISSN 1331-677X
2
Modelling Housing Rents Using Spatial Autoregressive Geographically Weighted Regression : a Case Study in Cracow, Poland / Mateusz TOMAL // ISPRS International Journal of Geo-Information. - vol. 9, iss. 6 (2020), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Measuring, Mapping, Modeling, and Visualization of Cities. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/6/346
3
Moving Towards a Smarter Housing Market : the Example of Poland / Mateusz TOMAL // Sustainability. - vol. 12, iss. 2 (2020), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability of Real Estate and Social Dynamics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/683. - ISSN 2071-1050
4
Spillovers Across House Price Convergence Clubs : Evidence from the Polish Housing Market / Mateusz TOMAL // Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 2 (2020), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/2/article-p13.xml. - ISSN 2300-5289
5
Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych [Dokument elektroniczny] / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Paweł OLEKSY, Mateusz TOMAL. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 60 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Analysing the Coupling Coordination Degree of Socio-economic-infrastructural Development and Its Obstacles : the Case Study of Polish Rural Municipalities / Mateusz TOMAL // Applied Economic Letters. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2020.1798341. - ISSN 1350-4851
7
Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin / Mateusz TOMAL, Adam NALEPKA // W: Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020. - S. 41-58. - ISBN 978-83-66199-72-9
8
Agricultural Land Price Convergence : Evidence from Polish Provinces / Mateusz TOMAL, Agata Gumieniak // Agriculture. - vol. 10, iss. 5 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Productivity, Efficiency, and Sustainability in Agriculture. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2077-0472/10/5/183. - ISSN 2077-0472
9
House Price Convergence on the Primary and Secondary Markets : Evidence from Polish Provincial Capitals / Mateusz TOMAL // Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019), s. 62-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p62.xml
10
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego / Mateusz Tomal ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Agnieszka MAŁKOWSKA. - Kraków, 2019. - 211 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448
11
The Impact of Macro Factors on Apartment Prices in Polish Counties : a Two-Stage Quantile Spatial Regression Approach / Mateusz TOMAL // Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p1.xml
12
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych - na przykładzie gmin województwa małopolskiego = Behavioral Aspects of Investment Decisions of Local Government - Case Study of Districts in Malopolskie Voivodeship / Mateusz Tomal // Ekonomista. - nr 2 (2019), s. 226-242. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2019&nr=2&strona=226+. - ISSN 0013-3205
13
Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Mateusz TOMAL // Sustainability. - vol. 11, iss. 23 (2019), s. 1-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm. - ISSN 2071-1050
14
Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego = The Impact of Local Development on Investment Inclination in Local Governments of Małopolska Province / Mateusz Tomal, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 55-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
15
Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego = Financial Standing and Socio-Economic Development of Counties of the Małopolska Voivodship / Mateusz Tomal // Finanse Komunalne. - nr 3 (2018), s. 30-38. - Summ., streszcz. - ISSN 1232-0307
16
Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości = Study of Effectiveness of Selected Investment Funds with Assets in the Polish Real Estate Market / Mateusz Tomal // Finanse i Prawo Finansowe [Dokument elektroniczny] = Journal of Finance and Financial Law. - vol. 1(13) (2017), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/14/4_Tomal.pdf. - ISSN 2391-6478
17
Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego = Identifying the Factors That Significantly Influence Decisions to Make Housing Development Investments in the Communes of Małopolska Province / Mateusz Tomal // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 88 (2017), s. 67-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/337/oe2017.88.3.07.pdf. - ISSN 2081-0644
18
Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego = Analysis of the Socio-Economic Differentiation of the Counties of the Malopolska Voivodship and the Impact of Continuity of the Function of the Chief District Officer on the Pace of Local Development / Mateusz Tomal // Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2017), s. 79-89. - Summ., streszcz. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2017/12/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
19
Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta = The Identification of Factors Affecting Offer Prices of Residential Developments in the Area of the Cadastral Unit of Nowa Huta / Adam NALEPKA, Mateusz Tomal // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (96) (2016), s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
1
Tomal M., Nalepka A., (2020), The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure, "Economic Research-Ekonomska Istraživanja", Vol. 33, iss. 1, s. 477-500; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1715237
2
Tomal M., (2020), Modelling Housing Rents Using Spatial Autoregressive Geographically Weighted Regression : a Case Study in Cracow, Poland, "ISPRS International Journal of Geo-Information", vol. 9, iss. 6, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2220-9964/9/6/346
3
Tomal M., (2020), Moving Towards a Smarter Housing Market : the Example of Poland, "Sustainability", vol. 12, iss. 2, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/683
4
Tomal M., (2020), Spillovers Across House Price Convergence Clubs : Evidence from the Polish Housing Market, "Real Estate Management and Valuation", vol. 28, no. 2, s. 13-20; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/2/article-p13.xml
5
Marona B., Głuszak M., Oleksy P., Tomal M., (2020), Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 60 s.
6
Tomal M., (2020), Analysing the Coupling Coordination Degree of Socio-economic-infrastructural Development and Its Obstacles : the Case Study of Polish Rural Municipalities, "Applied Economic Letters"; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2020.1798341
7
Tomal M., Nalepka A., (2020), Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin. [W:] Bartkowiak P. (red.), Kierunki rozwoju rynku nieruchomości, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 41-58.
8
Tomal M., Gumieniak A., (2020), Agricultural Land Price Convergence : Evidence from Polish Provinces, "Agriculture", vol. 10, iss. 5, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2077-0472/10/5/183
9
Tomal M., (2019), House Price Convergence on the Primary and Secondary Markets : Evidence from Polish Provincial Capitals, "Real Estate Management and Valuation", vol. 27, no. 4, s. 62-73; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p62.xml
10
Tomal M., (2019), Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 211 k.
11
Tomal M., (2019), The Impact of Macro Factors on Apartment Prices in Polish Counties : a Two-Stage Quantile Spatial Regression Approach, "Real Estate Management and Valuation", vol. 27, no. 4, s. 1-14; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p1.xml
12
Tomal M., (2019), Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych - na przykładzie gmin województwa małopolskiego, "Ekonomista", nr 2, s. 226-242; http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2019&nr=2&strona=226+
13
Małkowska A., Uhruska M., Tomal M., (2019), Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework, "Sustainability", vol. 11, iss. 23, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm
14
Tomal M., Nalepka A., (2018), Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 55-60.
15
Tomal M., (2018), Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego, "Finanse Komunalne", nr 3, s. 30-38.
16
Tomal M., (2017), Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości, "Finanse i Prawo Finansowe" [Dokument elektroniczny], vol. 1(13), s. 49-61; http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/14/4_Tomal.pdf
17
Tomal M., (2017), Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 88, s. 67-76; http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/337/oe2017.88.3.07.pdf
18
Tomal M., (2017), Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny", nr 12, s. 79-89.
19
Nalepka A., Tomal M., (2016), Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta, "Świat Nieruchomości", nr 2 (96), s. 11-17.
1
@article{UEK:2168344158,
author = "Mateusz Tomal and Adam Nalepka",
title = "The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure",
journal = "Economic Research-Ekonomska Istraživanja",
number = "Vol. 33, iss. 1",
pages = "477-500",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2020.1715237},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1715237},
}
2
@article{UEK:2168347536,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Modelling Housing Rents Using Spatial Autoregressive Geographically Weighted Regression : a Case Study in Cracow, Poland",
journal = "ISPRS International Journal of Geo-Information",
number = "vol. 9, iss. 6",
pages = "1-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9060346},
url = {https://www.mdpi.com/2220-9964/9/6/346},
}
3
@article{UEK:2168342823,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Moving Towards a Smarter Housing Market : the Example of Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 2",
pages = "1-25",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12020683},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/683},
}
4
@article{UEK:2168348702,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Spillovers Across House Price Convergence Clubs : Evidence from the Polish Housing Market",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 28, no. 2",
pages = "13-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/remav-2020-0012.},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/2/article-p13.xml},
}
5
@misc{UEK:2168350190,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak and Paweł Oleksy and Mateusz Tomal",
title = "Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
6
@article{UEK:2168349148,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Analysing the Coupling Coordination Degree of Socio-economic-infrastructural Development and Its Obstacles : the Case Study of Polish Rural Municipalities",
journal = "Applied Economic Letters",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2020.1798341},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2020.1798341},
}
7
@inbook{UEK:2168342093,
author = "Mateusz Tomal and Adam Nalepka",
title = "Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin",
booktitle = "Kierunki rozwoju rynku nieruchomości",
pages = "41-58",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-66199-72-9",
}
8
@article{UEK:2168347316,
author = "Mateusz Tomal and Agata Gumieniak",
title = "Agricultural Land Price Convergence : Evidence from Polish Provinces",
journal = "Agriculture",
number = "vol. 10, iss. 5",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/agriculture10050183},
url = {https://www.mdpi.com/2077-0472/10/5/183},
}
9
@article{UEK:2168341339,
author = "Mateusz Tomal",
title = "House Price Convergence on the Primary and Secondary Markets : Evidence from Polish Provincial Capitals",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 27, no. 4",
pages = "62-73",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2019-0036},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p62.xml},
}
10
@unpublished{UEK:2168343257,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448},
}
11
@article{UEK:2168341337,
author = "Mateusz Tomal",
title = "The Impact of Macro Factors on Apartment Prices in Polish Counties : a Two-Stage Quantile Spatial Regression Approach",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 27, no. 4",
pages = "1-14",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2019-0031},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p1.xml},
}
12
@article{UEK:2168338413,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych - na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "226-242",
year = "2019",
url = {http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2019&nr=2&strona=226+},
}
13
@article{UEK:2168341065,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska and Mateusz Tomal",
title = "Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 23",
pages = "1-23",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11236759},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm},
}
14
@article{UEK:2168331441,
author = "Mateusz Tomal and Adam Nalepka",
title = "Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "55-60",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.007},
url = {},
}
15
@article{UEK:2168326097,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Kondycja finansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "3",
pages = "30-38",
year = "2018",
}
16
@article{UEK:2168323827,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości",
journal = "Finanse i Prawo Finansowe",
number = "vol. 1(13)",
pages = "49-61",
year = "2017",
url = {http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/14/4_Tomal.pdf},
}
17
@article{UEK:2168326523,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w gminach województwa małopolskiego",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "88",
pages = "67-76",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.88.3.07},
url = {http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/337/oe2017.88.3.07.pdf},
}
18
@article{UEK:2168323831,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "12",
pages = "79-89",
year = "2017",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168309435,
author = "Adam Nalepka and Mateusz Tomal",
title = "Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (96)",
pages = "11-17",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.96.02},
url = {},
}