Publikacje wybranego autora

Borgardt Elena   

1

Tytuł:
Conventional and Extended Versions of Means-end Chain Theory = Tradycyjne i rozszerzone wersje teorii łańcucha środków i celów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 191-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329693
artykuł w czasopiśmie
1
Conventional and Extended Versions of Means-end Chain Theory = Tradycyjne i rozszerzone wersje teorii łańcucha środków i celów / Elena Borgardt // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 191-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1675/1142. - ISSN 1898-6447
1
Borgardt E., (2018), Conventional and Extended Versions of Means-end Chain Theory, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 191-204; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1675/1142
1
@article{UEK:2168329693,
author = "Borgardt Elena",
title = "Conventional and Extended Versions of Means-end Chain Theory",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "191-204",
year = "2018",
}