Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej = Peer-to-Peer Markets as a Contemporary Expression of Economic Freedom
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018) , s. 232-242. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326099
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał = Sharing Economy - Concept, Origins and Potential
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323833
artykuł w czasopiśmie
1
Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej = Peer-to-Peer Markets as a Contemporary Expression of Economic Freedom / Barbara Sztokfisz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018), s. 232-242. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333471/edition/315151/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
2
Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał = Sharing Economy - Concept, Origins and Potential / Barbara Sztokfisz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1382/1003. - ISSN 1898-6447
1
Sztokfisz B., (2018), Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 349, s. 232-242; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333471/edition/315151/content?ref=desc
2
Sztokfisz B., (2017), Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 89-103; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1382/1003
1
@article{UEK:2168326099,
author = "Sztokfisz Barbara",
title = "Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "349",
pages = "232-242",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168323833,
author = "Sztokfisz Barbara",
title = "Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "89-103",
year = "2017",
}