Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 9, nr 4 (2021) , s. 195-206. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article was written under the "Regional Excellence Initiative" project financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education, project no. 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168359756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (52) (2020) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131,40 PLN
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168355988
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019) , s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343996
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej = Peer-to-Peer Markets as a Contemporary Expression of Economic Freedom
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018) , s. 232-242. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326099
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał = Sharing Economy - Concept, Origins and Potential
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323833
artykuł w czasopiśmie
1
Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour / Wojciech GIZA, Barbara Wilk // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 9, nr 4 (2021), s. 195-206. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1370. - ISSN 2353-883X
2
Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market / Wojciech GIZA, Barbara SZTOKFISZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (52) (2020), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/581/380. - ISSN 1898-3529
3
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain / Barbara Sztokfisz // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019), s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736. - ISSN 2353-8929
4
Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej = Peer-to-Peer Markets as a Contemporary Expression of Economic Freedom / Barbara Sztokfisz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018), s. 232-242. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333471/edition/315151/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
5
Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał = Sharing Economy - Concept, Origins and Potential / Barbara Sztokfisz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1382/1003. - ISSN 1898-6447
1
Giza W., Wilk B., (2021), Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 9, nr 4, s. 195-206; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1370
2
Giza W., Sztokfisz B., (2020), Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (52), s. 5-16; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/581/380
3
Sztokfisz B., (2019), Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study, "Ekonomia XXI Wieku", nr 1 (21), s. 60-74; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736
4
Sztokfisz B., (2018), Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 349, s. 232-242; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333471/edition/315151/content?ref=desc
5
Sztokfisz B., (2017), Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 89-103; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1382/1003
1
@article{UEK:2168359756,
author = "Wojciech Giza and Barbara Wilk",
title = "Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 9, 4",
pages = "195-206",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2021.090412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1370},
}
2
@article{UEK:2168355988,
author = "Wojciech Giza and Barbara Sztokfisz",
title = "Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (52)",
pages = "5-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.52.2.01},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/581/380},
}
3
@article{UEK:2168343996,
author = "Barbara Sztokfisz",
title = "Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "1 (21)",
pages = "60-74",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/e21.2019.1.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736},
}
4
@article{UEK:2168326099,
author = "Barbara Sztokfisz",
title = "Rynki peer-to-peer jako współczesny przejaw wolności gospodarczej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "349",
pages = "232-242",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333471/edition/315151/content?ref=desc},
}
5
@article{UEK:2168323833,
author = "Barbara Sztokfisz",
title = "Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "89-103",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0606},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1382/1003},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID